Tử vi

Sao văn xương ở thập cung

Văn xương chúc kim, chủ khoa giáp, nam bắc đẩu ngôi sao, nãi văn khôi đứng đầu.

Văn xương là học thuật ngôi sao, thuộc công văn, điển chương, chế độ, điều lệ các loại sự vụ.

Văn xương vi hệ sao giờ, thời khắc đang chuyển động, do đó tập san, nhật báo, tiền trả phân kỳ việc ắt cũng thuộc tới.

 
Hình tính

Tướng mạo vĩ ngạn, mi thanh mục tú; nam tuấn khôi, nữ nhân kiện mỹ. Bên ngoài cho người ấn tượng thật tốt.

Tình tình quang minh, đa tài đa nghệ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trí nhớ tốt, sức hiểu biết mạnh, nghe một hiểu mười.

Thân thể khỏe mạnh, tính nhu cầu nhiều. Nữ mệnh không nên, không coi trọng trinh tiết, cảm tình không chắc chắn. Đúng học thuật, văn nghệ, mỹ thuật tạo hình có thiên phú.

 
Hỉ kị

 
Kị dần ngọ tuất cung, khó được quý nhân, có tài nhưng không gặp thời, có chí nan thân, bạng châu sinh cảm giác cô độc, vây nghèo.

Kị Tứ Sát, tuy có đặc thù tài nghệ, nhưng nhiều tiểu thông minh, làm khó trọng dụng, thả mặt có vệt. Nữ mệnh càng bất lợi, sợ luân làm kỹ nữ.

Vui mừng thái dương, thiên lương, lộc tồn đều nghe theo, là dương lương xương lộc cách.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Giữa huynh đệ ở chung dung kháp, có văn học tài văn chương.

Giờ cảm tình sự hòa thuận, gia sát kị tắc tốt xấu không chừng, hoặc huynh đệ các tự phát triển, không thể làm chung liên quan, có nguy nan lúc mới dùng tụ tập tăng cứu viện.

 
Cung phu thê

Vợ chồng ân ái, có văn nghệ tài hoa, cuộc sống cao nhã. Nếu văn khúc sẽ cùng đồng cung đều nghe theo, hoa đào nhiều, nam hữu tình phụ, nữ nhân hữu tình phu.

Sao văn xương cũng thế “Tế di ngôi sao “, không thể gia sát hoặc mặt khác hoa đào sao hóa kỵ, một thêm những tinh diệu này, tình nhân thì sẽ chạy đi ra, cảm tình sẽ xảy ra vấn đề.

 
Cung tử nữ

Đứa con cảm tình hòa hợp, có văn nghệ tài hoa.

 
Cung tài bạch

Cả đời có tiền, tiền tài chu chuyển linh sống, kiếm văn nghệ tài.

Không mừng ở dần, ngọ, tuất, thành bại không chừng, nghèo phú luân phiên. Gia sát, nghèo học giả, có học vấn không có tiền tài.

 
Cung tật ách

Văn xương thuần dương kim, chủ phổi, rất tràng ruột, hệ thần kinh. Như ho khan, cảm mạo, não thần kinh suy nhược, tính thần kinh suy nhược các loại tật, lại dễ vất vả lâu ngày thành bệnh. Cô độc cố thủ một mình tai họa ít, thêm Tứ Sát, bệnh liền sinh ra.

Văn xương đồng cung, cơ năng bị suy yếu. Lại gì ngôi sao tọa tật ách, chỉ cần mang văn xương hoặc văn khúc, tức có tác dụng phụ sau di chứng, như nhiễm trùng, thối rữa, cứng đờ các loại.

 
Cung thiên di

Xuất ngoại có quý nhân tương trợ, bản nhân cũng quá mức hoạt bát, sinh động với quần thể ở bên trong, giành được thành công. Hóa sát kị, chú ý công văn phiền toái.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Được trợ với bằng hữu, cấp dưới, riêng chỉ dần, ngọ, tuất bất lực. Gia sát kị, có tiểu nhân tổn hại ngươi tinh thần, danh vị.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Học thuật văn hóa hưởng thịnh danh, dần ngọ tuất lực hơi. Vui mừng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn. Thêm Tứ Sát bình thường, có chí nan thân.

Nên tác giả, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo hoặc một ít chu kỳ tính, lưu hành tính đích sự vật.

 
Cung điền trạch

Vui mừng sẽ chư cát, điền trạch quảng đưa, thả thừa tổ nghiệp; gia sát, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được.

Từ đưa điền sản, hành vận phùng tới, chủ tiền trả phân kỳ mua. Phụ cận có tiệm văn phòng phẩm, trường học, văn miếu, tòa soạn báo, gác chuông các loại vi nhập cục, chỉ cát luận.

 
Cung phúc đức

Khoái hoạt không lo, yêu thích đánh hơi sách báo. Hóa kị tắc sầu muộn không vui, cảm xúc bách biến.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ duyến sâu, còn có văn học tu dưỡng.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao văn xương ở thập cung

Văn xương chúc kim, chủ khoa giáp, nam bắc đẩu ngôi sao, nãi văn khôi đứng đầu.

Văn xương là học thuật ngôi sao, thuộc công văn, điển chương, chế độ, điều lệ các loại sự vụ.

Văn học nghệ thuật, tương đối chính thống chính thức tới văn sự giai chủ tới.

Văn xương vi hệ sao giờ, thời khắc đang chuyển động, do đó tập san, nhật báo, tiền trả phân kỳ việc ắt cũng thuộc tới.

 
Hình tính

Tướng mạo vĩ ngạn, mi thanh mục tú; nam tuấn khôi, nữ nhân kiện mỹ. Bên ngoài cho người ấn tượng thật tốt.

Tình tình quang minh, đa tài đa nghệ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trí nhớ tốt, sức hiểu biết mạnh, nghe một hiểu mười.

Thân thể khỏe mạnh, tính nhu cầu nhiều. Nữ mệnh không nên, không coi trọng trinh tiết, cảm tình không chắc chắn. Đúng học thuật, văn nghệ, mỹ thuật tạo hình có thiên phú.

 
Hỉ kị

 
Kị dần ngọ tuất cung, khó được quý nhân, có tài nhưng không gặp thời, có chí nan thân, bạng châu sinh cảm giác cô độc, vây nghèo.

Kị Tứ Sát, tuy có đặc thù tài nghệ, nhưng nhiều tiểu thông minh, làm khó trọng dụng, thả mặt có vệt. Nữ mệnh càng bất lợi, sợ luân làm kỹ nữ.

Vui mừng thái dương, thiên lương, lộc tồn đều nghe theo, là dương lương xương lộc cách.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Giữa huynh đệ ở chung dung kháp, có văn học tài văn chương.

Giờ cảm tình sự hòa thuận, gia sát kị tắc tốt xấu không chừng, hoặc huynh đệ các tự phát triển, không thể làm chung liên quan, có nguy nan lúc mới dùng tụ tập tăng cứu viện.

 
Cung phu thê

Vợ chồng ân ái, có văn nghệ tài hoa, cuộc sống cao nhã. Nếu văn khúc sẽ cùng đồng cung đều nghe theo, hoa đào nhiều, nam hữu tình phụ, nữ nhân hữu tình phu.

Sao văn xương cũng thế “Tế di ngôi sao “, không thể gia sát hoặc mặt khác hoa đào sao hóa kỵ, một thêm những tinh diệu này, tình nhân thì sẽ chạy đi ra, cảm tình sẽ xảy ra vấn đề.

 
Cung tử nữ

Đứa con cảm tình hòa hợp, có văn nghệ tài hoa.

 
Cung tài bạch

Cả đời có tiền, tiền tài chu chuyển linh sống, kiếm văn nghệ tài.

Không mừng ở dần, ngọ, tuất, thành bại không chừng, nghèo phú luân phiên. Gia sát, nghèo học giả, có học vấn không có tiền tài.

 
Cung tật ách

Văn xương thuần dương kim, chủ phổi, rất tràng ruột, hệ thần kinh. Như ho khan, cảm mạo, não thần kinh suy nhược, tính thần kinh suy nhược các loại tật, lại dễ vất vả lâu ngày thành bệnh. Cô độc cố thủ một mình tai họa ít, thêm Tứ Sát, bệnh liền sinh ra.

Văn xương đồng cung, cơ năng bị suy yếu. Lại gì ngôi sao tọa tật ách, chỉ cần mang văn xương hoặc văn khúc, tức có tác dụng phụ sau di chứng, như nhiễm trùng, thối rữa, cứng đờ các loại.

 
Cung thiên di

Xuất ngoại có quý nhân tương trợ, bản nhân cũng quá mức hoạt bát, sinh động với quần thể ở bên trong, giành được thành công. Hóa sát kị, chú ý công văn phiền toái.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Được trợ với bằng hữu, cấp dưới, riêng chỉ dần, ngọ, tuất bất lực. Gia sát kị, có tiểu nhân tổn hại ngươi tinh thần, danh vị.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Học thuật văn hóa hưởng thịnh danh, dần ngọ tuất lực hơi. Vui mừng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn. Thêm Tứ Sát bình thường, có chí nan thân.

Nên tác giả, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo hoặc một ít chu kỳ tính, lưu hành tính đích sự vật.

 
Cung điền trạch

Vui mừng sẽ chư cát, điền trạch quảng đưa, thả thừa tổ nghiệp; gia sát, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được.

Từ đưa điền sản, hành vận phùng tới, chủ tiền trả phân kỳ mua. Phụ cận có tiệm văn phòng phẩm, trường học, văn miếu, tòa soạn báo, gác chuông các loại vi nhập cục, chỉ cát luận.

 
Cung phúc đức

Khoái hoạt không lo, yêu thích đánh hơi sách báo. Hóa kị tắc sầu muộn không vui, cảm xúc bách biến.

 
Cung phụ mẫu

Cha mẹ duyến sâu, còn có văn học tu dưỡng.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button