Tử vi

Điều tra sự nghiệp cách từ dần cung tứ hóa quan sát

Điều tra sự nghiệp cách từ dần cung tứ hóa quan sát

Cung thiên di ( giáp dần ) cung vô chính diệu tả phụ + linh tinh ( tá ngôi sao thái dương cự môn sinh quyền )

Giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Bạn đang xem: Điều tra sự nghiệp cách từ dần cung tứ hóa quan sát

Bên ngoài có thể độc đang một mặt

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Cung thiên di /[ Quan tới phúc ] bên trong cung tọa ngôi sao tả phụ có thể giúp trợ giúp hắn nhân ( nhưng thị mệnh chủ ý nguyện hoặc cao hứng hay không )

Linh tinh biểu hiện bên ngoài làm việc tác phong mới cứng rắn không bán màn che

Tất nhiên [ Quan lộc cung ]( giáp ) cung vô chính diệu lộc tồn + hữu bật ( tá ngôi sao thiên đồng thái âm sinh khoa )  sự nghiệp cùng công tác độc lập hoạt động

Quan lộc cung ( giáp ) bên trong cung tọa ngôi sao lộc tồn + hữu bật biểu hiện sự nghiệp ( công tác ) ổn định thuộc trợ giúp nhân tính chất

Quan giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp phá quân lộc năm sinh

Quan giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) Quan ( ngã cung ) hóa lộc hóa kị giai nhập ( ngã cung ) thuộc cát tượng

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] này là sự nghiệp ( công tác ) dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Mà thiên làm hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện mệnh chủ người xuất ngoại không đợi được hội tưởng niệm gia

Kể trên hóa tượng [ Quan lộc ]/[ thiên di ] liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ Quan lộc ]/[ thiên di ] thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]/[ Quan tới tài ] gặp cự môn sinh quyền

Đây mệnh chủ tới [ sự nghiệp cách ] mang theo có bên ngoài dựa vào miệng phục vụ thả cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến ( tức công vụ viên )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra sự nghiệp cách từ dần cung tứ hóa quan sát

Điều tra sự nghiệp cách từ dần cung tứ hóa quan sát

Cung thiên di ( giáp dần ) cung vô chính diệu tả phụ + linh tinh ( tá ngôi sao thái dương cự môn sinh quyền )

Giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Bên ngoài có thể độc đang một mặt

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Cung thiên di /[ Quan tới phúc ] bên trong cung tọa ngôi sao tả phụ có thể giúp trợ giúp hắn nhân ( nhưng thị mệnh chủ ý nguyện hoặc cao hứng hay không )

Linh tinh biểu hiện bên ngoài làm việc tác phong mới cứng rắn không bán màn che

Tất nhiên [ Quan lộc cung ]( giáp ) cung vô chính diệu lộc tồn + hữu bật ( tá ngôi sao thiên đồng thái âm sinh khoa )  sự nghiệp cùng công tác độc lập hoạt động

Quan lộc cung ( giáp ) bên trong cung tọa ngôi sao lộc tồn + hữu bật biểu hiện sự nghiệp ( công tác ) ổn định thuộc trợ giúp nhân tính chất

Quan giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp phá quân lộc năm sinh

Quan giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) Quan ( ngã cung ) hóa lộc hóa kị giai nhập ( ngã cung ) thuộc cát tượng

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] này là sự nghiệp ( công tác ) dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Mà thiên làm hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện mệnh chủ người xuất ngoại không đợi được hội tưởng niệm gia

Kể trên hóa tượng [ Quan lộc ]/[ thiên di ] liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ Quan lộc ]/[ thiên di ] thái dương hóa kị nhập [ bản mạng ]/[ Quan tới tài ] gặp cự môn sinh quyền

Đây mệnh chủ tới [ sự nghiệp cách ] mang theo có bên ngoài dựa vào miệng phục vụ thả cùng nhà nước cơ cấu liên quan đến ( tức công vụ viên )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button