Tử vi

Sao vũ khúc ở cung sự nghiệp thế nào

Vũ khúc vi tài ngôi sao, thủ cung sự nghiệp lúc, lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại. Đây lấy được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người vi nên. Thả nên gặp phụ tá cát diệu.

Vũ khúc lại là kim ngôi sao, cho nên chủ sự nghiệp tính chất có chứa kim chúc. Thảng cùng sát hoắc cùng triền, chủ nghệ chiếm đại đặt hàng định vì thợ kim hoàn, thợ bạc, thợ đồng, tức xưng 『 ba tượng 』. Công nghệ hiện đại ngành sản xuất vi nhiều, phàm công trình tài nghệ giai thuộc loại này.

Thảng vũ khúc không cùng sát tinh đồng độ, nhưng ở tam phương hội hợp, lại thấy phá quân, thất sát người, tắc kim loại tính chất chuyển thành lợi khí, nên làm lợi khí lấy cầu tài ngành sản xuất. Như quân lữ, cảnh sát, bác sĩ khoa ngoại cập nha sĩ các loại.

Bạn đang xem: Sao vũ khúc ở cung sự nghiệp thế nào

Phàm vũ khúc ở sự nghiệp phú, cùng cùng kim chúc có quan hệ ( cổ đại tiền bạc cũng vì kim chúc ), thả chủ hành động. Tỷ như làm mượn tiền tức là, một loại hành động, cùng phụ trách tài vụ kế hoạch bất đồng. Do đó vui mừng gặp tả phụ hữu bật, chủ hành động có trợ lực lực

Xương khúc vị tất giai vui mừng, bởi vì có khi xương khúc ngược lại trở thành hành động chướng ngại, kẻ khác do dự. Cho nên vũ khúc cùng xương khúc cùng sẽ, phải kiêm gặp giúp đỡ, hoặc kiêm gặp Khôi Việt, sau đó thủy làm tướng mới hoặc tài phú quan lại.

Vũ khúc ở dần thân, mão dậu, tị hợi sáu cung viên, vi vũ khúc tọa nhàn cung, cổ nhân nói: 【 vũ khúc nhàn cung nhiều tay nghề 】, đây lấy cùng sát diệu cùng triền vi xác thực. Loại này vận mệnh lại vui mừng gặp xương khúc, tay thuận nghệ hoặc tài nghệ không tầm thường. Riêng chỉ sản khoa, ngoại khoa, bác sĩ nha khoa các loại cũng thuộc 『 tay nghề ], vị tất thủ công tượng mà nói.

Vũ khúc cùng hỏa linh đồng độ, tắc không mừng càng hạ xuống tị ngọ hai cung, cũng không hỉ đa gặp thuộc hỏa tinh diệu, nếu không cả đời chí ít có một lần từ chức hoặc thất nghiệp. Lấy gặp lại vũ khúc, lại phùng sát kị vọt lên đại nạn hoặc năm xưa vi khắc ứng với kỳ hạn.

Vũ khúc hóa khoa, chủ danh dự, cho nên vô luận làm loại nào ngành sản xuất, cùng lấy thành lập danh dự là yếu vụ. Như trang sức thiết kế tới kiểu dáng, ngân hàng đầu tư hành động, đều là thành lập danh dự mục tiêu.

Vũ khúc hóa kị, kinh thương người mỗi cảm giác tài chính không đủ, không thể theo như lý tưởng phát triển. Cho nên nên làm tài nghệ vi nên. — phùng vũ khúc hóa kị đấy đại vận năm xưa, cũng – nên cẩn thận tài lực không đủ để phát triển sự nghiệp hiện tượng.

Vũ khúc không thích nhất cùng đà la đồng độ, nhân đà la cũng vì sao hóa kỵ.

Nhưng vũ khúc hóa kị, hoặc đà la đồng độ, rồi lại nên làm mang hung hiểm, mạo hiểm tính chất ngành sản xuất. Như người nhái lặn, tấn nghi linh tinh. Chỉ cần gặp cát diệu đồng thời hội hợp, cũng có thể phát tích biến quá.

Đại để chỉnh lý vũ khúc ở cung sự nghiệp đấy vận mệnh cao thấp, lấy vào miếu hay không là việc chính. Có hay không cát biến đến phụ tá chư diệu, tắc nhưng làm tham khảo. Riêng chỉ vũ khúc hoan hỷ nhất sẽ liêm trinh hóa lộc, tức vũ khúc cũng đồng thời hóa thành khoa tinh, loại này cát hóa tắc có trợ giúp đặt hàng vi cao cách.

Cung Tý Ngọ [ vũ khúc thiên phủ ] đối cung vi thất sát, vô sát kị hình mà có lộc, tắc chủ vi tài phú tới Quan, thảng càng thấy phụ tá chư diệu, người địa vị tất tương đương. Riêng chỉ nếu tam phương gặp sát, tắc chủ vi quan võ, đồng thời gặp phụ tá chư diệu người, lấy quân công lập nghiệp.

[ vũ khúc thiên phủ ] cùng sát diệu đồng độ, tắc nên công trình tài nghệ. Cũng lấy có lộc vi tốt.

[ vũ khúc thiên phủ ] mà thiên phủ hóa khoa, tuy không lộc, cũng lấy tài chính và kinh tế sự nghiệp vi nên.

[ vũ khúc thiên phủ ], tử cung trội hơn ngọ cung, che cung người, đối cung thất sát ở ngọ, có hỏa luyện âm Kim chi tượng, khả ảnh hưởng [ vũ phủ ] tới tính chất, trải qua tôi luyện mà thành đại khí, thảng gặp phụ tá chư diệu cùng củng, càng nên binh nghiệp xuất thân.

Xấu chưa [ vũ khúc tham lang ], gặp tham lang hóa kị người, cả đời không rảnh rỗi hạ, bôn ba lao lực, sự nghiệp đa đoan, thậm chí bán Quan bán thương lượng, vi tài là ắt.

[ vũ khúc tham lang ] mà tham lang hóa lộc người, vô sát diệu mà có phụ tá cát diệu, có thể thành cự phú. Riêng chỉ kinh thương người khó tránh khỏi món lãi kếch sù. Cho nên hơi có sát hình, tức bị bạo khởi bạo bại, không riêng [ hỏa tham ], [ linh tham ] cách vi nhưng.

[ vũ khúc tham lang ] cũng có thể sẽ tài phú chức vụ, hoặc nhâm tài chính và kinh tế xí nghiệp, nhưng [ hỏa tham ], [ linh tham ] giai chủ tham ô, riêng chỉ vũ khúc hóa thành khoa tinh người, có thể miễn nhân tham bạng châu họa.

[ vũ khúc tham lang ] mà vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền người, chuyện lạ nghiệp cũng tất cùng tài chính và kinh tế có quan hệ, nhưng cùng lúc cũng phải đi qua doanh thuỷ triều sở hướng chuyến đi nghiệp.

[ vũ khúc tham lang ] thủ cung sự nghiệp, vui mừng cùng người hợp tác, cho nên sở nghiệp cũng không chỉ một đoan.

Cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ], phần kết chức võ làm, hoặc quan võ văn làm. Một – ở hiện đại, văn võ phân chia không đổi, đại khái mà nói, nội vụ thuộc văn, ngoại vụ thuộc võ; tài chính và kinh tế các loại sự nghiệp thuộc văn, công trình các loại sự nghiệp thuộc võ.

【 vũ khúc thiên tướng 】 cùng hoa đào chư diệu đồng độ, lại cùng văn khúc cùng triền, tức là đào kép. Riêng chỉ lấy không thấy cát hóa cát diệu người thủy xác thực. Thảng sát diệu thật mạnh, tắc chủ tân nước sương toan, giang hồ lưu lạc.

[ vũ khúc thiên tướng ] vi tài ấm giáp người, quá mức nên nhậm chức tài chính và kinh tế nghành; nếu vì hình kị sở giáp, tắc kinh thương cũng có không nên.

【 vũ khúc thiên tướng 】 thủ cung sự nghiệp, có cát hóa, cũng chủ cùng người hợp tác, thả cần phụ thực tế trách nhiệm.

[ vũ khúc thiên tướng ] cùng sát diệu cùng sẽ người, nên từ công trình tài nghệ phát triển.

Cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ] có sát diệu ở tam phương người, nên quân lữ xuất thân. Gặp phụ tá cát diệu, tất có thể làm thân. Nếu sát ở bản cung, tắc cận chủ công trình tài nghệ. Cũng lấy mang kim loại tính chất người vi nên

[ vũ khúc thất sát ] cùng Tứ Sát không kiếp đồng độ người, một chủ lang bạc kỳ hồ, vô luận nhập ngũ theo công, cùng chủ sự nghiệp đã trải qua suy sụp.

Cung dậu [ vũ khúc thất sát ] vui mừng đốm lửa đồng độ, mão cung tắc không mừng. Đóng cung dậu 【 vũ sát 】 được đốm lửa vi rèn luyện, chủ trải qua suy sụp mà được thành tựu. Mão cung chúc mộc, được đốm lửa ngại cháy qua vượng, nạp âm thuộc hỏa người càng kị. Chủ vất vả mà vô kết quả.

[ vũ khúc thất sát ] được lộc giả, cũng nên tài chính và kinh tế công tác, lại thiện trường vận chuyển buôn bán. Gặp cát hóa cát diệu vi tốt, sát nặng thì cần phòng suy sụp.

[ vũ sát ] gặp sát hình chư diệu, cũng chủ ngoại khoa giải phẫu, chấn thương loét khoa linh tinh.

Thìn tuất cung vũ khúc độc tọa, cùng tham lang tương đối, này tính chất cùng [ Vũ Tham ] đại khái giống nhau, riêng chỉ vũ khúc rơi lưới, cho nên tham tới tính giảm xuống.

Nếu thành [ hỏa tham ], ( linh tham 】 cách người, chuyện lạ nghiệp cũng mang món lãi kếch sù hoặc tham ô sắc thái, cho nên chủ bạo khởi sụt.

Không…nhất nên cùng không kiếp đồng độ, chủ cả đời ít nhất trải qua một lần suy sụp, hoặc chủ bất lương không dữu, khó có thể thành dụng cụ.

Cung Tị Hợi [ vũ khúc phá quân 】, thường chủ vui mừng nhúng tay bất cứ chuyện gì nghiệp, không lo lắng sở trường của mình. Cho nên cát tắc sự nghiệp phần đông, hung tắc sự nghiệp hay thay đổi.

Cùng trời hình đồng độ, nên quân lữ hoặc kỷ luật bộ đội xuất thân, hoặc vô ơn bạc nghĩa báo cáo trị an trách nhiệm. Gặp phụ tá cát diệu vi nên, nếu sát kị thật mạnh, tắc cần phòng hung nguy.

『 vũ phá 』 ở cung sự nghiệp, cùng linh tinh, đà la, âm sát, mui xe, thiên hình đồng độ người, vi thiên môn hoặc bán muốn đi nghiệp.

[ vũ phá ] sát nhẹ, cũng nên công trình kỹ thuật lập nghiệp, nếu 【 vũ phá 】 cát hóa, đồng thời lại thấy liêm trinh hóa lộc hoặc tham lang hóa lộc người, cũng có thể kinh thương, tắc mặc dù lúc sinh kế so sánh với tâm, nhưng tiêu pha tắc dị thường khoát xước.

『 vũ phá 』 gặp phá quân hóa lộc, tự tiện mở kiếm là thủ giỏi thành, nhiều chủ ý là vui mừng phải cụ thể. Cho nên phải cùng Khôi Việt cùng sẽ, sau đó thủy được cơ hội; cùng giúp đỡ cùng sẽ, sau đó thủy chủ rất hiếm có trợ lực.

[ vũ phá ] gặp liêm trinh hóa kị, thường chủ tai nạn đổ máu, làm quân lữ người có điều không nên.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao vũ khúc ở cung sự nghiệp thế nào

Vũ khúc vi tài ngôi sao, thủ cung sự nghiệp lúc, lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, hoặc là thuế má quan lại. Đây lấy được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người vi nên. Thả nên gặp phụ tá cát diệu.

Vũ khúc lại là kim ngôi sao, cho nên chủ sự nghiệp tính chất có chứa kim chúc. Thảng cùng sát hoắc cùng triền, chủ nghệ chiếm đại đặt hàng định vì thợ kim hoàn, thợ bạc, thợ đồng, tức xưng 『 ba tượng 』. Công nghệ hiện đại ngành sản xuất vi nhiều, phàm công trình tài nghệ giai thuộc loại này.

Thảng vũ khúc không cùng sát tinh đồng độ, nhưng ở tam phương hội hợp, lại thấy phá quân, thất sát người, tắc kim loại tính chất chuyển thành lợi khí, nên làm lợi khí lấy cầu tài ngành sản xuất. Như quân lữ, cảnh sát, bác sĩ khoa ngoại cập nha sĩ các loại.

Phàm vũ khúc ở sự nghiệp phú, cùng cùng kim chúc có quan hệ ( cổ đại tiền bạc cũng vì kim chúc ), thả chủ hành động. Tỷ như làm mượn tiền tức là, một loại hành động, cùng phụ trách tài vụ kế hoạch bất đồng. Do đó vui mừng gặp tả phụ hữu bật, chủ hành động có trợ lực lực

Xương khúc vị tất giai vui mừng, bởi vì có khi xương khúc ngược lại trở thành hành động chướng ngại, kẻ khác do dự. Cho nên vũ khúc cùng xương khúc cùng sẽ, phải kiêm gặp giúp đỡ, hoặc kiêm gặp Khôi Việt, sau đó thủy làm tướng mới hoặc tài phú quan lại.

Vũ khúc ở dần thân, mão dậu, tị hợi sáu cung viên, vi vũ khúc tọa nhàn cung, cổ nhân nói: 【 vũ khúc nhàn cung nhiều tay nghề 】, đây lấy cùng sát diệu cùng triền vi xác thực. Loại này vận mệnh lại vui mừng gặp xương khúc, tay thuận nghệ hoặc tài nghệ không tầm thường. Riêng chỉ sản khoa, ngoại khoa, bác sĩ nha khoa các loại cũng thuộc 『 tay nghề ], vị tất thủ công tượng mà nói.

Vũ khúc cùng hỏa linh đồng độ, tắc không mừng càng hạ xuống tị ngọ hai cung, cũng không hỉ đa gặp thuộc hỏa tinh diệu, nếu không cả đời chí ít có một lần từ chức hoặc thất nghiệp. Lấy gặp lại vũ khúc, lại phùng sát kị vọt lên đại nạn hoặc năm xưa vi khắc ứng với kỳ hạn.

Vũ khúc hóa khoa, chủ danh dự, cho nên vô luận làm loại nào ngành sản xuất, cùng lấy thành lập danh dự là yếu vụ. Như trang sức thiết kế tới kiểu dáng, ngân hàng đầu tư hành động, đều là thành lập danh dự mục tiêu.

Vũ khúc hóa kị, kinh thương người mỗi cảm giác tài chính không đủ, không thể theo như lý tưởng phát triển. Cho nên nên làm tài nghệ vi nên. — phùng vũ khúc hóa kị đấy đại vận năm xưa, cũng – nên cẩn thận tài lực không đủ để phát triển sự nghiệp hiện tượng.

Vũ khúc không thích nhất cùng đà la đồng độ, nhân đà la cũng vì sao hóa kỵ.

Nhưng vũ khúc hóa kị, hoặc đà la đồng độ, rồi lại nên làm mang hung hiểm, mạo hiểm tính chất ngành sản xuất. Như người nhái lặn, tấn nghi linh tinh. Chỉ cần gặp cát diệu đồng thời hội hợp, cũng có thể phát tích biến quá.

Đại để chỉnh lý vũ khúc ở cung sự nghiệp đấy vận mệnh cao thấp, lấy vào miếu hay không là việc chính. Có hay không cát biến đến phụ tá chư diệu, tắc nhưng làm tham khảo. Riêng chỉ vũ khúc hoan hỷ nhất sẽ liêm trinh hóa lộc, tức vũ khúc cũng đồng thời hóa thành khoa tinh, loại này cát hóa tắc có trợ giúp đặt hàng vi cao cách.

Cung Tý Ngọ [ vũ khúc thiên phủ ] đối cung vi thất sát, vô sát kị hình mà có lộc, tắc chủ vi tài phú tới Quan, thảng càng thấy phụ tá chư diệu, người địa vị tất tương đương. Riêng chỉ nếu tam phương gặp sát, tắc chủ vi quan võ, đồng thời gặp phụ tá chư diệu người, lấy quân công lập nghiệp.

[ vũ khúc thiên phủ ] cùng sát diệu đồng độ, tắc nên công trình tài nghệ. Cũng lấy có lộc vi tốt.

[ vũ khúc thiên phủ ] mà thiên phủ hóa khoa, tuy không lộc, cũng lấy tài chính và kinh tế sự nghiệp vi nên.

[ vũ khúc thiên phủ ], tử cung trội hơn ngọ cung, che cung người, đối cung thất sát ở ngọ, có hỏa luyện âm Kim chi tượng, khả ảnh hưởng [ vũ phủ ] tới tính chất, trải qua tôi luyện mà thành đại khí, thảng gặp phụ tá chư diệu cùng củng, càng nên binh nghiệp xuất thân.

Xấu chưa [ vũ khúc tham lang ], gặp tham lang hóa kị người, cả đời không rảnh rỗi hạ, bôn ba lao lực, sự nghiệp đa đoan, thậm chí bán Quan bán thương lượng, vi tài là ắt.

[ vũ khúc tham lang ] mà tham lang hóa lộc người, vô sát diệu mà có phụ tá cát diệu, có thể thành cự phú. Riêng chỉ kinh thương người khó tránh khỏi món lãi kếch sù. Cho nên hơi có sát hình, tức bị bạo khởi bạo bại, không riêng [ hỏa tham ], [ linh tham ] cách vi nhưng.

[ vũ khúc tham lang ] cũng có thể sẽ tài phú chức vụ, hoặc nhâm tài chính và kinh tế xí nghiệp, nhưng [ hỏa tham ], [ linh tham ] giai chủ tham ô, riêng chỉ vũ khúc hóa thành khoa tinh người, có thể miễn nhân tham bạng châu họa.

[ vũ khúc tham lang ] mà vũ khúc hóa lộc, tham lang hóa quyền người, chuyện lạ nghiệp cũng tất cùng tài chính và kinh tế có quan hệ, nhưng cùng lúc cũng phải đi qua doanh thuỷ triều sở hướng chuyến đi nghiệp.

[ vũ khúc tham lang ] thủ cung sự nghiệp, vui mừng cùng người hợp tác, cho nên sở nghiệp cũng không chỉ một đoan.

Cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ], phần kết chức võ làm, hoặc quan võ văn làm. Một – ở hiện đại, văn võ phân chia không đổi, đại khái mà nói, nội vụ thuộc văn, ngoại vụ thuộc võ; tài chính và kinh tế các loại sự nghiệp thuộc văn, công trình các loại sự nghiệp thuộc võ.

【 vũ khúc thiên tướng 】 cùng hoa đào chư diệu đồng độ, lại cùng văn khúc cùng triền, tức là đào kép. Riêng chỉ lấy không thấy cát hóa cát diệu người thủy xác thực. Thảng sát diệu thật mạnh, tắc chủ tân nước sương toan, giang hồ lưu lạc.

[ vũ khúc thiên tướng ] vi tài ấm giáp người, quá mức nên nhậm chức tài chính và kinh tế nghành; nếu vì hình kị sở giáp, tắc kinh thương cũng có không nên.

【 vũ khúc thiên tướng 】 thủ cung sự nghiệp, có cát hóa, cũng chủ cùng người hợp tác, thả cần phụ thực tế trách nhiệm.

[ vũ khúc thiên tướng ] cùng sát diệu cùng sẽ người, nên từ công trình tài nghệ phát triển.

Cung Mão Dậu [ vũ khúc thất sát ] có sát diệu ở tam phương người, nên quân lữ xuất thân. Gặp phụ tá cát diệu, tất có thể làm thân. Nếu sát ở bản cung, tắc cận chủ công trình tài nghệ. Cũng lấy mang kim loại tính chất người vi nên

[ vũ khúc thất sát ] cùng Tứ Sát không kiếp đồng độ người, một chủ lang bạc kỳ hồ, vô luận nhập ngũ theo công, cùng chủ sự nghiệp đã trải qua suy sụp.

Cung dậu [ vũ khúc thất sát ] vui mừng đốm lửa đồng độ, mão cung tắc không mừng. Đóng cung dậu 【 vũ sát 】 được đốm lửa vi rèn luyện, chủ trải qua suy sụp mà được thành tựu. Mão cung chúc mộc, được đốm lửa ngại cháy qua vượng, nạp âm thuộc hỏa người càng kị. Chủ vất vả mà vô kết quả.

[ vũ khúc thất sát ] được lộc giả, cũng nên tài chính và kinh tế công tác, lại thiện trường vận chuyển buôn bán. Gặp cát hóa cát diệu vi tốt, sát nặng thì cần phòng suy sụp.

[ vũ sát ] gặp sát hình chư diệu, cũng chủ ngoại khoa giải phẫu, chấn thương loét khoa linh tinh.

Thìn tuất cung vũ khúc độc tọa, cùng tham lang tương đối, này tính chất cùng [ Vũ Tham ] đại khái giống nhau, riêng chỉ vũ khúc rơi lưới, cho nên tham tới tính giảm xuống.

Nếu thành [ hỏa tham ], ( linh tham 】 cách người, chuyện lạ nghiệp cũng mang món lãi kếch sù hoặc tham ô sắc thái, cho nên chủ bạo khởi sụt.

Không…nhất nên cùng không kiếp đồng độ, chủ cả đời ít nhất trải qua một lần suy sụp, hoặc chủ bất lương không dữu, khó có thể thành dụng cụ.

Cung Tị Hợi [ vũ khúc phá quân 】, thường chủ vui mừng nhúng tay bất cứ chuyện gì nghiệp, không lo lắng sở trường của mình. Cho nên cát tắc sự nghiệp phần đông, hung tắc sự nghiệp hay thay đổi.

Cùng trời hình đồng độ, nên quân lữ hoặc kỷ luật bộ đội xuất thân, hoặc vô ơn bạc nghĩa báo cáo trị an trách nhiệm. Gặp phụ tá cát diệu vi nên, nếu sát kị thật mạnh, tắc cần phòng hung nguy.

『 vũ phá 』 ở cung sự nghiệp, cùng linh tinh, đà la, âm sát, mui xe, thiên hình đồng độ người, vi thiên môn hoặc bán muốn đi nghiệp.

[ vũ phá ] sát nhẹ, cũng nên công trình kỹ thuật lập nghiệp, nếu 【 vũ phá 】 cát hóa, đồng thời lại thấy liêm trinh hóa lộc hoặc tham lang hóa lộc người, cũng có thể kinh thương, tắc mặc dù lúc sinh kế so sánh với tâm, nhưng tiêu pha tắc dị thường khoát xước.

『 vũ phá 』 gặp phá quân hóa lộc, tự tiện mở kiếm là thủ giỏi thành, nhiều chủ ý là vui mừng phải cụ thể. Cho nên phải cùng Khôi Việt cùng sẽ, sau đó thủy được cơ hội; cùng giúp đỡ cùng sẽ, sau đó thủy chủ rất hiếm có trợ lực.

[ vũ phá ] gặp liêm trinh hóa kị, thường chủ tai nạn đổ máu, làm quân lữ người có điều không nên.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button