Tử vi

Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 2)

Tử Tướng nhập La Võng thủ mệnh luận (phần 2)

Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn Tuất đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Do Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng có đa phần các bàng tinh đều hợp với hai nhóm sao này nên khi đủ bộ giao hội với các bàng tinh thường mang tính chất tốt đẹp hơn so với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham khó luận do bản chất hai cách cục mâu thuẫn khiến nhóm cần gặp thì nhóm kia kỵ gặp. Tuy tại vị trí Tử Tướng là khá kém với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm so với cách Tử Vi độc tọa, Tử Phủ nhưng vẫn là cách có ý nghĩa khá tốt. Tử Tướng nhập La Võng rất cần thiết có bộ Lộc Tướng Ấn, bộ sao này mang ý nghĩa tượng trưng cho ấn tín của quốc gia, ở đây chứa cả tình yêu tổ quốc khiến lý tưởng của Tử Vi nếu tốt là sự phục vụ cho tổ quốc, vì vậy dễ được lòng quần chúng do hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển, bảo vệ tổ quốc. Tử Tướng cư Thìn Tuất cần thiết nhất là sự giúp đỡ và mang lý tưởng chính nghĩa nếu không đối cung Phá Quân nắm quyền tức Sát Phá Tham đoạt được sự nghiệp từ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tử Tướng cần thiết gặp bộ Tả Hữu là bộ sao mang tính trợ giúp cho toàn bộ tổ hợp, được gọi là cách nhất hô bách nặc. Do Tử Tướng vai trò là người lãnh đạo, đứng đầu một tổ chức, lớn hơn là đứng đầu xã hội rất cần sự ủng hộ, trong mọi trường hợp sao Tử Vi thủ mệnh đều cần hai sao Tả Phụ và Hữu Bật là trung tinh vì Cự Môn luôn ở vị trí lục hội khiến Tử Vi khi xấu là bị phản đối cho tới phản bội. Ngoài đời thực, mệnh có sao Tử Vi thường ưa tổ chức một hệ thống từ nhỏ là gia đình tới lớn là một đoàn thể, thực chất các cơ quan hay tổ chức đều theo cách này để hoạt động được hiệu quả từ thời xa xưa đã dùng cách này.

Bộ Tả Hữu đồng cung có tính chất mạnh hơn việc ở vị trí tam hợp. Khi đồng cung gắn liền Tử Tướng với Tả Hữu, đặc biệt tại Thìn Tuất có thể có Tả Hữu xung chiếu không hay bằng việc đồng cung với tam hợp.

Bạn đang xem: Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 2)

” PHỤ BẬT ÁI NHẬP MỘ CUNG, HỈ PHÙNG ĐẾ TƯỢNG VĂN ĐOÀN VÕ CÁCH HOẠCH PHÁT TÀI DANH”.

Cách này về việc Tả Hữu đồng cung thủ Mệnh tại Sửi Mùi, cung Thìn Tuất cũng là cách tốt có sự yểm trợ khi ra bên ngoài nhưng không hợp với thế Tử Tướng và Phá Quân ở đối cung. Tuy nhiên vẫn có trường hợp bên ngoài Phá Quân trợ giúp bộ Tử Tướng bên trong nhưng trường hợp này khó gặp cần rất nhiều bàng tinh hợp cách cho bộ Tử Tướng khiến bên trong mạnh hơn bên ngoài nhiều phần mới có thể đắc dụng khi Tướng và Phá trở nên trợ lực cho nhau. Sau bộ sao Tả Hữu luận tới việc Tử Tướng gặp các sao còn lại an theo Thiên Can là cách Kình Hao, Đà Hao và Thanh Phi Phục. Với cách Kình Dương tại bản cung là cách tranh giành, bên Sát Phá Tham ngộ Đà La tức ta đang tấn công và đối phương phòng thủ. Có thể là hay nếu đi theo kinh thương, nhưng không hay nếu theo con đường công danh, địa vị. Dễ bị đổ vỡ và thường bị nhận xét là mưu mô. Ngược lại nếu Tử Tướng có Đà Hao cũng là cách không hay vì đây là cung độ La Võng, mặt khác bên đối phương, bên ngoài luôn công kích bản thân, lý tưởng của ta. Nếu ngộ Thanh Phi Phục đồng cung với Thanh Long tuổi Đinh Kỷ Quý là cách hay, đặc biệt hai tuổi Đinh, Kỷ có Thanh Long cư Thìn ngộ Tử Tướng là mưu trí, nổi danh cách. Ở đây cách Tử Tướng không quá kỵ bộ Không Kiếp, trừ trường hợp đồng cung ý nghĩa không hay, tối kỵ gặp Triệt Tuần tại bản cung hơn bộ Không Kiếp. Ngộ Hỏa Linh không mang ý nghĩa xấu vì Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh có thể dung nạp Hỏa Linh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Tướng Thìn Tuất cách thủ mệnh (phần 2)

Tử Tướng nhập La Võng thủ mệnh luận (phần 2)

Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn Tuất đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Do Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng có đa phần các bàng tinh đều hợp với hai nhóm sao này nên khi đủ bộ giao hội với các bàng tinh thường mang tính chất tốt đẹp hơn so với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham khó luận do bản chất hai cách cục mâu thuẫn khiến nhóm cần gặp thì nhóm kia kỵ gặp. Tuy tại vị trí Tử Tướng là khá kém với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm so với cách Tử Vi độc tọa, Tử Phủ nhưng vẫn là cách có ý nghĩa khá tốt. Tử Tướng nhập La Võng rất cần thiết có bộ Lộc Tướng Ấn, bộ sao này mang ý nghĩa tượng trưng cho ấn tín của quốc gia, ở đây chứa cả tình yêu tổ quốc khiến lý tưởng của Tử Vi nếu tốt là sự phục vụ cho tổ quốc, vì vậy dễ được lòng quần chúng do hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển, bảo vệ tổ quốc. Tử Tướng cư Thìn Tuất cần thiết nhất là sự giúp đỡ và mang lý tưởng chính nghĩa nếu không đối cung Phá Quân nắm quyền tức Sát Phá Tham đoạt được sự nghiệp từ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tử Tướng cần thiết gặp bộ Tả Hữu là bộ sao mang tính trợ giúp cho toàn bộ tổ hợp, được gọi là cách nhất hô bách nặc. Do Tử Tướng vai trò là người lãnh đạo, đứng đầu một tổ chức, lớn hơn là đứng đầu xã hội rất cần sự ủng hộ, trong mọi trường hợp sao Tử Vi thủ mệnh đều cần hai sao Tả Phụ và Hữu Bật là trung tinh vì Cự Môn luôn ở vị trí lục hội khiến Tử Vi khi xấu là bị phản đối cho tới phản bội. Ngoài đời thực, mệnh có sao Tử Vi thường ưa tổ chức một hệ thống từ nhỏ là gia đình tới lớn là một đoàn thể, thực chất các cơ quan hay tổ chức đều theo cách này để hoạt động được hiệu quả từ thời xa xưa đã dùng cách này.

Bộ Tả Hữu đồng cung có tính chất mạnh hơn việc ở vị trí tam hợp. Khi đồng cung gắn liền Tử Tướng với Tả Hữu, đặc biệt tại Thìn Tuất có thể có Tả Hữu xung chiếu không hay bằng việc đồng cung với tam hợp.

” PHỤ BẬT ÁI NHẬP MỘ CUNG, HỈ PHÙNG ĐẾ TƯỢNG VĂN ĐOÀN VÕ CÁCH HOẠCH PHÁT TÀI DANH”.

Cách này về việc Tả Hữu đồng cung thủ Mệnh tại Sửi Mùi, cung Thìn Tuất cũng là cách tốt có sự yểm trợ khi ra bên ngoài nhưng không hợp với thế Tử Tướng và Phá Quân ở đối cung. Tuy nhiên vẫn có trường hợp bên ngoài Phá Quân trợ giúp bộ Tử Tướng bên trong nhưng trường hợp này khó gặp cần rất nhiều bàng tinh hợp cách cho bộ Tử Tướng khiến bên trong mạnh hơn bên ngoài nhiều phần mới có thể đắc dụng khi Tướng và Phá trở nên trợ lực cho nhau. Sau bộ sao Tả Hữu luận tới việc Tử Tướng gặp các sao còn lại an theo Thiên Can là cách Kình Hao, Đà Hao và Thanh Phi Phục. Với cách Kình Dương tại bản cung là cách tranh giành, bên Sát Phá Tham ngộ Đà La tức ta đang tấn công và đối phương phòng thủ. Có thể là hay nếu đi theo kinh thương, nhưng không hay nếu theo con đường công danh, địa vị. Dễ bị đổ vỡ và thường bị nhận xét là mưu mô. Ngược lại nếu Tử Tướng có Đà Hao cũng là cách không hay vì đây là cung độ La Võng, mặt khác bên đối phương, bên ngoài luôn công kích bản thân, lý tưởng của ta. Nếu ngộ Thanh Phi Phục đồng cung với Thanh Long tuổi Đinh Kỷ Quý là cách hay, đặc biệt hai tuổi Đinh, Kỷ có Thanh Long cư Thìn ngộ Tử Tướng là mưu trí, nổi danh cách. Ở đây cách Tử Tướng không quá kỵ bộ Không Kiếp, trừ trường hợp đồng cung ý nghĩa không hay, tối kỵ gặp Triệt Tuần tại bản cung hơn bộ Không Kiếp. Ngộ Hỏa Linh không mang ý nghĩa xấu vì Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh có thể dung nạp Hỏa Linh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button