Tử vi

Sao vũ khúc ở thập nhị cung

Giới thiệu vắn tắt

Vũ khúc chúc kim, nãi bắc đẩu thứ sáu ngôi sao, vi tiền tài cung chủ, chủ tài.

Tổng hợp lại tích luận, vũ khúc ba loại biểu trưng: một là vũ dũng, mặt lạnh mà quyết đoán tới cá tính; hai là tài chính tài chính, kim chúc lợi khí linh tinh; ba là mẹ goá con côi, phương diện tinh thần tới cảm giác cô độc.

 
Hình tính

 
Sắc mặt trắng nõn, trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng. Tí ngọ mão dậu đấy vũ khúc, thân hình cao lớn; còn lại cung vị đấy vũ khúc, dáng người lớp giữa, trên mặt uy nghiêm, không cười lúc tốt cùng thực hung.

Tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, trọng nghĩa khí. Tâm thẳng tính thẳng, ý bất mãn chi sự vật, giai trực tiếp phản ứng.

Nam mệnh vũ khúc đại biểu lực chấp hành, nghị lực, khai sáng, dũng cảm, sáng sủa, nghĩa khí.

Nữ mệnh tới vũ khúc không rộng rãi, bảo thủ, nhận mệnh, lao lực, cảm giác cô độc.

Sao vũ khúc có quyền không có thế, bởi vì vi quả tú ngôi sao, cô thiếu không ai giúp, thế lực yếu kém. Tình thế cô lập, cho nên tính thích tranh, tranh lại có quyền, tranh tắc thế ích cô. Đây là tử không nhận thua đấy tính cách, cũng bởi vậy học đồ vật này nọ có thể tinh, đây cùng thái dương vừa mới tương phản.

Vũ khúc thiên hướng lực chấp hành, không thiên về hướng kế hoạch, nhưng bởi vì rồi phải tranh, có khi điểm quan trọng(giọt) thực tân kỳ; tuy không phải toàn bộ tính kế hoạch, dựa vào tân kỳ điểm quan trọng(giọt) cùng với thực hành lực, làm lên đến có bài bản hẳn hoi.

Hỉ kị

Nữ mệnh không nên, nhân là quả tú ngôi sao.

Không nên nhập cung phu thê, hành hạn cung phu thê cũng thế; vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm.

Tối kỵ dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, nữ mệnh càng kị. Như nữ mệnh vũ khúc đơn thủ thìn, tuất, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở mệnh, tắc tu hàng đêm bi thương hát “Vọng xuân phong” .

Nam mệnh đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Vũ khúc vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh, ở tài, ở điền giai chủ tài phú; vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên hướng tài chính tài chính linh tinh.

Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, khả khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc hóa với vô hình.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan người, hoặc vui mừng độc đến độc vãng người.

Có văn tinh hội hợp tắc cát, nếu hung tinh quấy rầy, khó tránh khỏi có tài phá hư gia danh tiếng tới huynh đệ.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu tính tình khô liệt, chuyên quyền độc đoán. Nữ mệnh thì ra bảo thủ.

Nếu thêm Kình Đà, tiệt không, không kiếp, hóa kị, cuộc sống gia đình đơn điệu, quan hệ vợ chồng lạnh lùng. Đại nạn cung phu thê, cũng cùng đây luận.

Nên kết hôn muộn, cuộc sống tương đối thật thà.

 
Cung tử nữ

Đứa con cá tính thật là mạnh, cố chấp, nên tăng cường quản giáo.

Tốt nhất cung cấp vật phẩm kim loại như món đồ chơi linh tinh, cung kỳ nghiên cứu. Hướng dẫn này dốc lòng nghiên cứu sự vật, phương không cùng nhân tranh thắng.

 
Tiền tài cung

Vũ khúc vi tiền tài chủ, nhập tiền tài cung vi đắc vị, tương đương không tệ, tài phú không nhỏ.

Vi đầy hứa hẹn tới tài, nên tài chính sự nghiệp, càng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

 
Cung tật ách

Vũ khúc thuần âm kim. Chủ phế kinh ho khan, khạc ra máu lao tổn thương nhanh; thanh âm khàn khàn, thở khò khè, nghẹn lời, chán nản, nghẹt mũi, can vượng, đại tràng bí mật kết liễu, bị cảm mạo.

Sẽ văn khúc, hóa kị, chủ mũi giữ mủ, sự khó thở, phổi giọt nước nhanh.

Sẽ dương nhận, hóa kị, chú ý vết đao.

 
Di chuyển cung

Vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì ở di chuyển, vi cự thương cách.

Vũ khúc chủ động, chủ tranh, cho nên thay đổi tính lớn, phí sức lại lao động.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giao hữu nhanh, chia tay cũng mau, khó được thâm giao, nhân hệ quả tú ngôi sao, thay đổi ngôi sao nguyên nhân bởi vậy.

Chỉ cần không biết sát kị, mặc dù bằng hữu lưu động dẫn cao, nhưng cũng đều có thể được nó trợ lực, thả kết giao trình tự cao thấp đều có.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Cũng chủ tài, cho nên chúc kim tan ra, tài vụ, kế toán chức vụ.

Khác như quân cảnh, ngũ kim nghiệp, kỹ thuật giới thuộc tới.

Có thịnh vượng để đi lực.

 
Cung điền trạch

Cũng chủ tài, hội cát tắc gia sản không ít, nên tổ nghiệp. Nếu có chút sát tinh trùng phá, được gia sản về sau, ở trong tay ngươi rách nát. Vũ khúc, thiên tướng đồng cung, trước phá lại có; vũ khúc, thất sát đồng cung, không mừng làm con nuôi tổ nghiệp; vũ khúc, thiên phủ đồng cung, tổ nghiệp có thể thủ.

Vũ khúc có lớn ý tứ của, cho nên ở căn phòng lớn vi hợp cục. Phụ cận có cơ quan tài chính, chùa tháp, hình trụ cao vật đứng vững. Như gia sát, ở thị trường phụ cận.

 
Cung phúc đức

Phí sức lao lực, cố chấp nôn nóng, thậm chí biết kiếm tiền, không biết hưởng dụng.

Trong lòng luôn có một hình vuông khoanh tròn trứ, viên không trở nên.

 
Cung phụ mẫu

Song thân cá tính ngoan vững chắc, làm việc cẩn thận, nói chuyện giống như quan toà thẩm vấn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao vũ khúc ở thập nhị cung

Giới thiệu vắn tắt

Vũ khúc chúc kim, nãi bắc đẩu thứ sáu ngôi sao, vi tiền tài cung chủ, chủ tài.

Ở trên thiên ti thọ, đang đếm ti tài. Lại vi quả tú ngôi sao, cho nên bất lợi nữ mệnh.

Tổng hợp lại tích luận, vũ khúc ba loại biểu trưng: một là vũ dũng, mặt lạnh mà quyết đoán tới cá tính; hai là tài chính tài chính, kim chúc lợi khí linh tinh; ba là mẹ goá con côi, phương diện tinh thần tới cảm giác cô độc.

 
Hình tính

 
Sắc mặt trắng nõn, trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng. Tí ngọ mão dậu đấy vũ khúc, thân hình cao lớn; còn lại cung vị đấy vũ khúc, dáng người lớp giữa, trên mặt uy nghiêm, không cười lúc tốt cùng thực hung.

Tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, trọng nghĩa khí. Tâm thẳng tính thẳng, ý bất mãn chi sự vật, giai trực tiếp phản ứng.

Nam mệnh vũ khúc đại biểu lực chấp hành, nghị lực, khai sáng, dũng cảm, sáng sủa, nghĩa khí.

Nữ mệnh tới vũ khúc không rộng rãi, bảo thủ, nhận mệnh, lao lực, cảm giác cô độc.

Sao vũ khúc có quyền không có thế, bởi vì vi quả tú ngôi sao, cô thiếu không ai giúp, thế lực yếu kém. Tình thế cô lập, cho nên tính thích tranh, tranh lại có quyền, tranh tắc thế ích cô. Đây là tử không nhận thua đấy tính cách, cũng bởi vậy học đồ vật này nọ có thể tinh, đây cùng thái dương vừa mới tương phản.

Vũ khúc thiên hướng lực chấp hành, không thiên về hướng kế hoạch, nhưng bởi vì rồi phải tranh, có khi điểm quan trọng(giọt) thực tân kỳ; tuy không phải toàn bộ tính kế hoạch, dựa vào tân kỳ điểm quan trọng(giọt) cùng với thực hành lực, làm lên đến có bài bản hẳn hoi.

Hỉ kị

Nữ mệnh không nên, nhân là quả tú ngôi sao.

Không nên nhập cung phu thê, hành hạn cung phu thê cũng thế; vị hôn nhân cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, đã kết hôn nhân đôi phối ngẫu lãnh đạm.

Tối kỵ dương, đà, thiên hình, năm mới mất vợ hay chồng hoặc phối ngẫu thường xuyên không thể gặp nhau, nữ mệnh càng kị. Như nữ mệnh vũ khúc đơn thủ thìn, tuất, thất sát thì tại cung phu thê, nếu dương, đà ở mệnh, tắc tu hàng đêm bi thương hát “Vọng xuân phong” .

Nam mệnh đại nạn hóa kị, sẽ dương, đà, thiên hình, chủ đả cái hoặc nhân tài cầm đao.

Vũ khúc vui mừng sẽ lộc tồn, ở mệnh, ở tài, ở điền giai chủ tài phú; vui mừng sẽ Khôi Việt, nhưng vì chức quan, thiên hướng tài chính tài chính linh tinh.

Vũ khúc sẽ đốm lửa ngược lại tốt, đúng hôn nhân cảm tình có lợi, nhân đốm lửa lửa, khả khắc chế vũ khúc tới kim, sứ vũ khúc sự lạnh lùng, cô độc hóa với vô hình.

 
Cung vị

Cung huynh đệ

Trong huynh đệ có cá tính cương liệt, cực đoan người, hoặc vui mừng độc đến độc vãng người.

Có văn tinh hội hợp tắc cát, nếu hung tinh quấy rầy, khó tránh khỏi có tài phá hư gia danh tiếng tới huynh đệ.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu tính tình khô liệt, chuyên quyền độc đoán. Nữ mệnh thì ra bảo thủ.

Nếu thêm Kình Đà, tiệt không, không kiếp, hóa kị, cuộc sống gia đình đơn điệu, quan hệ vợ chồng lạnh lùng. Đại nạn cung phu thê, cũng cùng đây luận.

Nên kết hôn muộn, cuộc sống tương đối thật thà.

 
Cung tử nữ

Đứa con cá tính thật là mạnh, cố chấp, nên tăng cường quản giáo.

Tốt nhất cung cấp vật phẩm kim loại như món đồ chơi linh tinh, cung kỳ nghiên cứu. Hướng dẫn này dốc lòng nghiên cứu sự vật, phương không cùng nhân tranh thắng.

 
Tiền tài cung

Vũ khúc vi tiền tài chủ, nhập tiền tài cung vi đắc vị, tương đương không tệ, tài phú không nhỏ.

Vi đầy hứa hẹn tới tài, nên tài chính sự nghiệp, càng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

 
Cung tật ách

Vũ khúc thuần âm kim. Chủ phế kinh ho khan, khạc ra máu lao tổn thương nhanh; thanh âm khàn khàn, thở khò khè, nghẹn lời, chán nản, nghẹt mũi, can vượng, đại tràng bí mật kết liễu, bị cảm mạo.

Sẽ văn khúc, hóa kị, chủ mũi giữ mủ, sự khó thở, phổi giọt nước nhanh.

Sẽ dương nhận, hóa kị, chú ý vết đao.

 
Di chuyển cung

Vũ khúc hội cát ngôi sao, như lộc mã giao trì ở di chuyển, vi cự thương cách.

Vũ khúc chủ động, chủ tranh, cho nên thay đổi tính lớn, phí sức lại lao động.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giao hữu nhanh, chia tay cũng mau, khó được thâm giao, nhân hệ quả tú ngôi sao, thay đổi ngôi sao nguyên nhân bởi vậy.

Chỉ cần không biết sát kị, mặc dù bằng hữu lưu động dẫn cao, nhưng cũng đều có thể được nó trợ lực, thả kết giao trình tự cao thấp đều có.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Cũng chủ tài, cho nên chúc kim tan ra, tài vụ, kế toán chức vụ.

Khác như quân cảnh, ngũ kim nghiệp, kỹ thuật giới thuộc tới.

Có thịnh vượng để đi lực.

 
Cung điền trạch

Cũng chủ tài, hội cát tắc gia sản không ít, nên tổ nghiệp. Nếu có chút sát tinh trùng phá, được gia sản về sau, ở trong tay ngươi rách nát. Vũ khúc, thiên tướng đồng cung, trước phá lại có; vũ khúc, thất sát đồng cung, không mừng làm con nuôi tổ nghiệp; vũ khúc, thiên phủ đồng cung, tổ nghiệp có thể thủ.

Vũ khúc có lớn ý tứ của, cho nên ở căn phòng lớn vi hợp cục. Phụ cận có cơ quan tài chính, chùa tháp, hình trụ cao vật đứng vững. Như gia sát, ở thị trường phụ cận.

 
Cung phúc đức

Phí sức lao lực, cố chấp nôn nóng, thậm chí biết kiếm tiền, không biết hưởng dụng.

Trong lòng luôn có một hình vuông khoanh tròn trứ, viên không trở nên.

 
Cung phụ mẫu

Song thân cá tính ngoan vững chắc, làm việc cẩn thận, nói chuyện giống như quan toà thẩm vấn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button