Tử vi

Số Không vợ – Không chồng trong Tử vi

Kể là họa đối với những người mong muốn có một gia đình theo đúng nghĩa – Ví như gái háo hức tìm chồng mà không ai để ý , phải cam chịu quá lứa lỡ thì , nam nôn nao kiếm vợ nhưng không ai ưng thuận . Đối với cả Nam và Nữ trong trường hợp này phải ngầm hiểu họ sống độc thân theo nghĩa đen , có nghĩa là một mình thực sự chứ không phải là sống bán chính thức ,hay nhất thời với ai khác … mà chỉ có “ một mảnh tình riêng ta với ta “ mà thôi . Thử xem những trường hợp như thế có những lá số thế nào

– Cung Phúc có những chính tinh hãm địa , đi chung với những sao tình duyên bị sát tih xâm phạm

– Cung Phu thê cũng gặp phải nghịch cảnh này , nhất là gặp sát tinh tọa thủ đồng cung với những sao tình duyên hoặc là được các sao tình duyên hội chiếu vào sát tinh tọa thủ ở Phu – Thê . Càng có nhiều sát tinh , nhất là sát tinh hạng nặng tọa thủ hay hợp chiếu thì cơ hội càng giảm . Sự hội ngộ giữa sao tình duyên và sát tinh có nghĩa là tình duyên bế tắc , bị hỏng ngay từ khi dự định ,không gặp may trong tình duyên . Ngoài ra hai sao Tuần – Triệt ở Phu Thê nhất là Tuần Triệt đồng cung cũng góp phần xác định ý nghĩa này

Bạn đang xem: Số Không vợ – Không chồng trong Tử vi

– Nếu cả Phúc lẫn Phu Thê đồng thời gặp nghịch cảnh này thì dễ đoán là vô gia đình . Nên chỉ một cung gặp phải thì khi luận độ chính xác không cao . Riêng đối với Nữ , riêng cung Phu bị nghịch cảnh đó thì dễ kết luận là không hơn là Nam bởi lẽ cung Phu là cung cưỡng của phái Nữ

– Cho dù Mệnh – Thân khá mà hai cung Phúc – Phu Thê bị phạm nặng cũng khó với lại được

– Nếu Mệnh Thân có hao bại tình ( Tang , Hổ , Cô , Quả ,Đẩu , Quân , Khốc , Hư ,Đại Tiểu Hao ) thì phải xem đó là điều bổ túc để đoán độc thân là bắt buộc

– Cung Tử tức có nhiều sao hiếm muộn , tuyệt tự , lập tự . trường hợp này điển hình và chính xác

– Vòng đại hạn theo chiều thuận – 10 năm đầu ở Mệnh , 10 năm thứ 2 ở Phụ , thứ ba ở Phúc , thứ tư ở Điền càng ngày càng xa cung Phu – Thê . Nếu theo chiều nghịch , phải có thập niên vào cung Phu Thê (32 cho Thủy nhị cục , 33 cho Mộc tam cục ,34 cho Kim tứ cục , 35 cho Thổ ngũ cục , 36 cho Hỏa lục cục . Trong chiều nghịch này , vấn đề gia đạo dễ xảy ra hơn vào thập niên 32 trở đi đó là cung Phu Thê trấn ngự , ngụ ý là có sự chi phối khá mạnh , và sự thúc đẩy khá lớn . Nếu thập niên 32 , 33 , 34 ,35 , 36 đóng ở Phu Thê mà gặp nghịch cảnh trên thì gia đạo khó thành

– Sự lạc vị của những sao tình duyên . Sự hợp thành vợ chồng rất cần những sao tình duyên ở đúng chỗ cần thiết của nó . Những sao này ở vào Mệnh , Thân , Phu Thê mà không gặp sát tinh thì dễ có gia đình . Trái lại các sao đó ở Tật , Bào , Phụ , Điền thì cái duyên bị đặt sai chỗ không lợi cho sự sum họp

Xem gái lỡ trà , trai muộn rất khó , sự đoán giải dễ sai lạc vì những trường hợp này rất hiếm trong xã hội ngày nay – Nữ thì rơi vào lẽ mọn chồng chung còn hơn là ở vậy . Nam thì dễ hơn rất nhiều , trừ phi “lực bất tòng tâm

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Số Không vợ - Không chồng trong Tử vi

Kể là họa đối với những người mong muốn có một gia đình theo đúng nghĩa – Ví như gái háo hức tìm chồng mà không ai để ý , phải cam chịu quá lứa lỡ thì , nam nôn nao kiếm vợ nhưng không ai ưng thuận . Đối với cả Nam và Nữ trong trường hợp này phải ngầm hiểu họ sống độc thân theo nghĩa đen , có nghĩa là một mình thực sự chứ không phải là sống bán chính thức ,hay nhất thời với ai khác … mà chỉ có “ một mảnh tình riêng ta với ta “ mà thôi . Thử xem những trường hợp như thế có những lá số thế nào

– Cung Phúc có những chính tinh hãm địa , đi chung với những sao tình duyên bị sát tih xâm phạm

– Cung Phu thê cũng gặp phải nghịch cảnh này , nhất là gặp sát tinh tọa thủ đồng cung với những sao tình duyên hoặc là được các sao tình duyên hội chiếu vào sát tinh tọa thủ ở Phu – Thê . Càng có nhiều sát tinh , nhất là sát tinh hạng nặng tọa thủ hay hợp chiếu thì cơ hội càng giảm . Sự hội ngộ giữa sao tình duyên và sát tinh có nghĩa là tình duyên bế tắc , bị hỏng ngay từ khi dự định ,không gặp may trong tình duyên . Ngoài ra hai sao Tuần – Triệt ở Phu Thê nhất là Tuần Triệt đồng cung cũng góp phần xác định ý nghĩa này

– Nếu cả Phúc lẫn Phu Thê đồng thời gặp nghịch cảnh này thì dễ đoán là vô gia đình . Nên chỉ một cung gặp phải thì khi luận độ chính xác không cao . Riêng đối với Nữ , riêng cung Phu bị nghịch cảnh đó thì dễ kết luận là không hơn là Nam bởi lẽ cung Phu là cung cưỡng của phái Nữ

– Cho dù Mệnh – Thân khá mà hai cung Phúc – Phu Thê bị phạm nặng cũng khó với lại được

– Nếu Mệnh Thân có hao bại tình ( Tang , Hổ , Cô , Quả ,Đẩu , Quân , Khốc , Hư ,Đại Tiểu Hao ) thì phải xem đó là điều bổ túc để đoán độc thân là bắt buộc

– Cung Tử tức có nhiều sao hiếm muộn , tuyệt tự , lập tự . trường hợp này điển hình và chính xác

– Vòng đại hạn theo chiều thuận – 10 năm đầu ở Mệnh , 10 năm thứ 2 ở Phụ , thứ ba ở Phúc , thứ tư ở Điền càng ngày càng xa cung Phu – Thê . Nếu theo chiều nghịch , phải có thập niên vào cung Phu Thê (32 cho Thủy nhị cục , 33 cho Mộc tam cục ,34 cho Kim tứ cục , 35 cho Thổ ngũ cục , 36 cho Hỏa lục cục . Trong chiều nghịch này , vấn đề gia đạo dễ xảy ra hơn vào thập niên 32 trở đi đó là cung Phu Thê trấn ngự , ngụ ý là có sự chi phối khá mạnh , và sự thúc đẩy khá lớn . Nếu thập niên 32 , 33 , 34 ,35 , 36 đóng ở Phu Thê mà gặp nghịch cảnh trên thì gia đạo khó thành

– Sự lạc vị của những sao tình duyên . Sự hợp thành vợ chồng rất cần những sao tình duyên ở đúng chỗ cần thiết của nó . Những sao này ở vào Mệnh , Thân , Phu Thê mà không gặp sát tinh thì dễ có gia đình . Trái lại các sao đó ở Tật , Bào , Phụ , Điền thì cái duyên bị đặt sai chỗ không lợi cho sự sum họp

Xem gái lỡ trà , trai muộn rất khó , sự đoán giải dễ sai lạc vì những trường hợp này rất hiếm trong xã hội ngày nay – Nữ thì rơi vào lẽ mọn chồng chung còn hơn là ở vậy . Nam thì dễ hơn rất nhiều , trừ phi “lực bất tòng tâm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button