Tử vi

Tại sao biết mệnh nữ lấy được chồng tốt?

Hạnh phúc của đời người con gái đều có liên quan với người chồng, vì chồng có hiền lương thì gia đình sẽ được hạnh phúc mỹ mãn.

Phàm trong mệnh bàn có các sao trong tổ hợp dưới đây đều biểu thị mệnh nữ lấy được chồng tốt (mệnh nữ vào năm tiểu hạn có Hồng loan thì quen biết và kết hôn đều hanh phúc, nhưng Hồng loan tại Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi tại chỗ thất hãm thì chủ về vợ chồng khó hòa hợp).

 1. Thái dương tại miếu vượng, như Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.
 2. Cung Phúc đức có Thái dương tọa thủ tại chỗ miếu vượng.
 3. Cung Phu thê có Tử vi tọa thủ thêm Văn khúc, Văn xương.
 4. Cung Phu thê có Từ vi hoặc tổ hợp Tử vi, Thiên phủ.
 5. Cung Phu thê có Thiên đồng thêm Văn xương, Văn khúc.
 6. Cung Phu thê có Thiên phủ tọa thủ.
 7. Cung Phu thê có Thái âm tại miếu vượng.
 8. Cung Phu thê có Thiên tướng.
 9. Cung Phu thê có Thiên lương hoặc Thiên cơ, Thiên lương.
 10. Cung Phu thê có Văn xương hoặc Văn khúc (có Văn xương, Văn khúc đồng cung e có rắc rối trong vấn đề tình cảm).
 11. Hồng loan tại Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi hoặc tọa cung Mệnh.
 12. Thiên cơ tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 13. Thiên phủ tọa thủ cung Thân, cung Mệnh.
 14. Thái âm tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 15. Thiên tướng tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 16. Thiên lương tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 17. Phá quân tọa cung Mệnh tại Tý địa, Ngọ địa.
 18. Tả phù hoặc Hữu bật tọa cung Mệnh.
 19. Thiên khôi, Thiên việt tọa Mệnh hoặc thủ ở cung Thân, cung Mệnh.
 20. Lộc tồn tọa Mệnh, Tam phương có cát tinh củng chiếu.
 21. Hóa khoa, hóa lộc hoặc hóa quyền tọa Mệnh.
 22. Thiên lương, Thiên đồng tọa cung Phu thê.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Bạn đang xem: Tại sao biết mệnh nữ lấy được chồng tốt?

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tại sao biết mệnh nữ lấy được chồng tốt?

Hạnh phúc của đời người con gái đều có liên quan với người chồng, vì chồng có hiền lương thì gia đình sẽ được hạnh phúc mỹ mãn.

Phàm trong mệnh bàn có các sao trong tổ hợp dưới đây đều biểu thị mệnh nữ lấy được chồng tốt (mệnh nữ vào năm tiểu hạn có Hồng loan thì quen biết và kết hôn đều hanh phúc, nhưng Hồng loan tại Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi tại chỗ thất hãm thì chủ về vợ chồng khó hòa hợp).

 1. Thái dương tại miếu vượng, như Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ.
 2. Cung Phúc đức có Thái dương tọa thủ tại chỗ miếu vượng.
 3. Cung Phu thê có Tử vi tọa thủ thêm Văn khúc, Văn xương.
 4. Cung Phu thê có Từ vi hoặc tổ hợp Tử vi, Thiên phủ.
 5. Cung Phu thê có Thiên đồng thêm Văn xương, Văn khúc.
 6. Cung Phu thê có Thiên phủ tọa thủ.
 7. Cung Phu thê có Thái âm tại miếu vượng.
 8. Cung Phu thê có Thiên tướng.
 9. Cung Phu thê có Thiên lương hoặc Thiên cơ, Thiên lương.
 10. Cung Phu thê có Văn xương hoặc Văn khúc (có Văn xương, Văn khúc đồng cung e có rắc rối trong vấn đề tình cảm).
 11. Hồng loan tại Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi hoặc tọa cung Mệnh.
 12. Thiên cơ tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 13. Thiên phủ tọa thủ cung Thân, cung Mệnh.
 14. Thái âm tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 15. Thiên tướng tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 16. Thiên lương tọa cung Mệnh tại miếu vượng.
 17. Phá quân tọa cung Mệnh tại Tý địa, Ngọ địa.
 18. Tả phù hoặc Hữu bật tọa cung Mệnh.
 19. Thiên khôi, Thiên việt tọa Mệnh hoặc thủ ở cung Thân, cung Mệnh.
 20. Lộc tồn tọa Mệnh, Tam phương có cát tinh củng chiếu.
 21. Hóa khoa, hóa lộc hoặc hóa quyền tọa Mệnh.
 22. Thiên lương, Thiên đồng tọa cung Phu thê.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button