Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 11 cung phúc đức tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 11 cung phúc đức tới hiểu dịch

[ cung phúc đức ] < tài bạch tới thiên di > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ    tìm hiểu mệnh chủ tới bên ngoài tiêu phí chi thói quen trạng huống

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 11 cung phúc đức tới hiểu dịch

< phúc đức là thiên tới tài > quan sát mệnh chủ bên ngoài tài chính trạng huống dùng tiền để ý tài quan niệm

< phúc đức là thiên tới tài > khả xem mệnh chủ bên ngoài lúc đấy tài bạch hành vi

< phúc đức là thiên tới tài > biểu hiện ở bên ngoài tốn tiền hưởng thụ ( xem thiên làm hóa lộc tới nhập cung dự đoán bên ngoài tốn tiền hưởng thụ nguyên nhân )

< phúc đức là thiên tới tài > nếu cung phúc đức rừng hoa đào lập nam mệnh xuất ngoại khó tránh phong lưu

< phúc đức là thiên tới tài > nếu cung phúc đức phùng sát kị hình nam mệnh xuất ngoại e rằng có vi phạm pháp lệnh du đi pháp luật bên cạnh

< phúc đức là thiên tới tài > mệnh làm hóa kị nhập [ thiên tới tài ] thì bên ngoài kinh tế túng quẫn không tiền có thể dùng

< phúc đức là thiên tới tài > tật làm cự môn hóa kị nhập phúc [ thiên tới tài ] nói rõ mệnh chủ bên ngoài là có lộc ăn hưởng thụ mà tốn tiền

< phúc đức là thiên tới tài > thiên làm cự môn hóa kị nhập phúc ( quý mão ) gặp cự môn tự hóa quyền

Phùng cự môn tự hóa quyền biểu hiện mặc dù bên ngoài thu vào ít khai chi nhiều nhưng vẫn không mong phục thâu thượng năng liều mạng kiếm tiền đồ tồn

< phúc đức là thiên tới tài > cùng xuất ngoại lúc đấy phủ biểu hiện bên ngoài trả tiền thái độ

( hóa kị sát thiên hình địa kiếp địa không đối với phúc đức đều có quấy nhiễu thường sống ở bóng ma ở bên trong )

< phúc đức là thiên tới tài > thiên di làm hóa kị nhập phúc đức biểu hiện cuộc sống Mịa lao phúc trạch kém bên ngoài không thuận

< phúc đức là tài tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài lúc để ý tài tiêu sở phí độ chi đấy thói quen

< phúc đức là tài tới thiên > mệnh làm hóa kị nhập [ tài tới thiên ] thì thoạt nhìn cùng toan chi tướng

Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ thả tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ

Phúc đức tự hóa kị trùng tài bạch từ tổn tài vận dễ có tổn tài dám hưởng thụ không cần tốn tiền nhưng sự sau hội hối hận

Phúc làm cự môn hóa lộc nhập tài nếu không phùng tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ chú trọng tiền tài trọng thị để ý tài

Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có “Quyền “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất

Thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu cung tài bạch tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc tượng này xưng [ lộc ra lộc ]

Chủ gấp bội lộc ra tới tổn thất một đạp hồ đồ ( mặc kệ nhiều hội kiếm tiền tiền tài đều lưu không được )

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu tài cung vô sinh lộc hoặc sao hóa này là [ tiết ra lộc ]

Đây hóa lộc biểu hiện tự nguyện tới tổn ( mệnh chủ là tiền tài phí tận tâm tư )

Nếu cung phúc đức tọa lộc năm sinh mà phúc làm hóa lộc nhập tài đây xưng là [ dẫn lộc ]

Biểu hiện đây hóa lộc đưa vốn có tới lộc năm sinh mang đến đối cung đấy tổn thất

Nếu cung phúc đức tọa lộc năm sinh mà đối cung cung tài bạch tự hóa :

Tài làm tự hóa lộc biểu hiện thống khoái mà hưởng thụ tiêu hết ( cung tài bạch tự hóa đồng dạng có tổn thất )

Tài làm tự hóa quyền đây tự hóa quyền có thể thủ ở lộc năm sinh

Tài làm tự hóa lộc tự hóa khoa tự hóa kị giai thuộc triệu chứng xấu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 11 cung phúc đức tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 11 cung phúc đức tới hiểu dịch

[ cung phúc đức ] < tài bạch tới thiên di > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ    tìm hiểu mệnh chủ tới bên ngoài tiêu phí chi thói quen trạng huống

< phúc đức là thiên tới tài > quan sát mệnh chủ bên ngoài tài chính trạng huống dùng tiền để ý tài quan niệm

< phúc đức là thiên tới tài > khả xem mệnh chủ bên ngoài lúc đấy tài bạch hành vi

< phúc đức là thiên tới tài > biểu hiện ở bên ngoài tốn tiền hưởng thụ ( xem thiên làm hóa lộc tới nhập cung dự đoán bên ngoài tốn tiền hưởng thụ nguyên nhân )

< phúc đức là thiên tới tài > nếu cung phúc đức rừng hoa đào lập nam mệnh xuất ngoại khó tránh phong lưu

< phúc đức là thiên tới tài > nếu cung phúc đức phùng sát kị hình nam mệnh xuất ngoại e rằng có vi phạm pháp lệnh du đi pháp luật bên cạnh

< phúc đức là thiên tới tài > mệnh làm hóa kị nhập [ thiên tới tài ] thì bên ngoài kinh tế túng quẫn không tiền có thể dùng

< phúc đức là thiên tới tài > tật làm cự môn hóa kị nhập phúc [ thiên tới tài ] nói rõ mệnh chủ bên ngoài là có lộc ăn hưởng thụ mà tốn tiền

< phúc đức là thiên tới tài > thiên làm cự môn hóa kị nhập phúc ( quý mão ) gặp cự môn tự hóa quyền

Phùng cự môn tự hóa quyền biểu hiện mặc dù bên ngoài thu vào ít khai chi nhiều nhưng vẫn không mong phục thâu thượng năng liều mạng kiếm tiền đồ tồn

< phúc đức là thiên tới tài > cùng xuất ngoại lúc đấy phủ biểu hiện bên ngoài trả tiền thái độ

( hóa kị sát thiên hình địa kiếp địa không đối với phúc đức đều có quấy nhiễu thường sống ở bóng ma ở bên trong )

< phúc đức là thiên tới tài > thiên di làm hóa kị nhập phúc đức biểu hiện cuộc sống Mịa lao phúc trạch kém bên ngoài không thuận

< phúc đức là tài tới thiên > quan sát mệnh chủ bên ngoài lúc để ý tài tiêu sở phí độ chi đấy thói quen

< phúc đức là tài tới thiên > mệnh làm hóa kị nhập [ tài tới thiên ] thì thoạt nhìn cùng toan chi tướng

Lấy [ cung phúc đức ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ thả tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ

Phúc đức tự hóa kị trùng tài bạch từ tổn tài vận dễ có tổn tài dám hưởng thụ không cần tốn tiền nhưng sự sau hội hối hận

Phúc làm cự môn hóa lộc nhập tài nếu không phùng tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ chú trọng tiền tài trọng thị để ý tài

Gì can cung hóa lộc bất luận phi nhập bất kỳ cung vị tốt nhất phải có “Quyền “Ngôi sao thủ ( cản ) lành nhất

Thả hóa lộc nhập tới cung vị tuyệt không thể phùng tự hóa nếu tự hóa thì hóa thành không

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa lộc năm sinh chiếu tài này là [ chạm trán lộc ] đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu phúc cung tọa sinh kỵ trùng tài cấu thành lộc kị đối với trùng chiến khắc này là [ thị phi lộc ]

Biểu hiện kiếm tiền sẽ có phi tranh chấp hoặc tính toán mà được tới tài

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu cung tài bạch tọa lộc năm sinh thả tự hóa lộc tượng này xưng [ lộc ra lộc ]

Chủ gấp bội lộc ra tới tổn thất một đạp hồ đồ ( mặc kệ nhiều hội kiếm tiền tiền tài đều lưu không được )

Phúc làm hóa lộc nhập tài nếu tài cung vô sinh lộc hoặc sao hóa này là [ tiết ra lộc ]

Đây hóa lộc biểu hiện tự nguyện tới tổn ( mệnh chủ là tiền tài phí tận tâm tư )

Nếu cung phúc đức tọa lộc năm sinh mà phúc làm hóa lộc nhập tài đây xưng là [ dẫn lộc ]

Biểu hiện đây hóa lộc đưa vốn có tới lộc năm sinh mang đến đối cung đấy tổn thất

Nếu cung phúc đức tọa lộc năm sinh mà đối cung cung tài bạch tự hóa :

Tài làm tự hóa lộc biểu hiện thống khoái mà hưởng thụ tiêu hết ( cung tài bạch tự hóa đồng dạng có tổn thất )

Tài làm tự hóa quyền đây tự hóa quyền có thể thủ ở lộc năm sinh

Tài làm tự hóa lộc tự hóa khoa tự hóa kị giai thuộc triệu chứng xấu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button