Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 4 cung tử nữ tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 4 cung tử nữ tới hiểu dịch

[ cung tử nữ ] < tài bạch cha mẹ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 4 cung tử nữ tới hiểu dịch

Tìm hiểu mệnh chủ tới tài bạch chi công danh hoặc này thu lợi tới trạng huống

Cung tử nữ thuộc đầu tư cung vị

Lấy [ cung tử nữ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

<< cung tử nữ < đứa con là tài chi phụ > thứ tư hóa quy với bản mạng bàn

Lấy hóa lộc hóa kị tới rơi cung quan sát cung tài bạch đấy công danh cùng thu lợi tình huống >>

Tử làm hóa lộc nhập [ bản phu ]/ [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư đều là buôn bán có lời lương tâm tiền

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa lộc nhập [ bản phu ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài cố gắng làm việc có biểu hiện

Tử làm hóa kị nhập [ bản mạng ] [ tài tới Quan ] tử làm hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ quy mệnh chủ đoạt được ( phi hóa kỵ nhập ngã cung )

Tử can lộc nhập phu phi hóa kỵ nhập mệnh nói rõ mệnh chủ tới tiền tài đến từ sự nghiệp kinh doanh phát triển < phu là Quan tới thiên >

Có ổn định sự nghiệp hoạt động mệnh chủ cũng có thực tế thu lợi ( phi hóa kỵ nhập mệnh )

Năm xưa 47 bính ngọ nhập [ bản nô ]( nhâm ngọ ) được [ bản Huynh ] tham lang tự hóa lộc chiếu cho nên phát tài hơn trăm vạn

Riêng chỉ cũng chịu [ thiên mệnh ] làm văn xương hóa kị trùng [ lưu quan ] tọa liêm trinh tự hóa kị

Thả [ lưu tài ] cũng tọa [ lớn tài ] mình làm văn khúc hóa kị buôn bán có lời đến tới hơn trăm vạn cũng rất nhanh thiếu ánh sáng

Tử làm hóa lộc nhập phu mà tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí )

Biểu hiện lộc nhập phu < vợ chồng là tài tới phúc > tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Khác tử can lộc nhập phu < vợ chồng là Quan tới thiên > là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

Tử làm hóa kị nhập phu kết hôn khó sinh hoạt tình dục khó phối hợp thả sợ không con nối dõi nếu có chút cũng khó nuôi sống nên qua phòng

Khác chủ không nên hợp tác doanh sinh

< đứa con là tài chi phụ > tử làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện lấy tiền đầu tư đi buôn bán có lời lương tâm tiền

Khác tử can lộc nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện cố gắng kinh doanh đầu tư ở bên ngoài sự nghiệp

Tử làm hóa kị nhập tài < tài là điền tới nô > khác biểu hiện cung cấp ứng hai nhâm phối ngẫu chi tiêu tiền tài khá là khẩn

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Tử làm hóa kị nhập tài phạm tiểu nhân cổ đông ( bằng hữu ) tổn tài không nên hợp tư công ty bị ngã bế thường tiền

Tử làm hóa kị nhập tài nếu luận hoa đào tiền vàng mua bán tới hoa đào nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung tử nữ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Tử làm hóa kị nhập tài ( tài bạch phúc đức tuyến ) luận hoa đào biểu hiện hoa đào sự kiện phần lớn tốn tiền mua bạn chơi tính chất hoa đào

Tử làm thiên đồng hóa kị nhập tài ( mình mão ) gặp thiên đồng sinh kỵ + đốm lửa hình thành [ song kị ] trùng bản phúc

Tử làm thái âm hóa kị nhập tài ( giáp thìn ) mà tử làm thiên cơ hóa lộc nhập Quan ( nhâm tí ) đây hóa tượng :

Biểu hiện mệnh chủ đấy hoa đào hoặc giao tế tiếp khách đều cùng công tác liên quan đến nhưng đều phải tốn tiền

Tử làm ất thái âm hóa kị nhập tài ( giáp dần ) mà tử làm thiên cơ hóa lộc nhập tài ( giáp dần ) lộc kị cùng nhập tài song kị trùng phúc

Đây hóa tượng : tha cung ( tử ) làm hóa lộc hóa kị cùng cung hóa xuất cùng nhập ngã cung ( tài )( cùng cung )

Song kị ở ngã cung là hung chủ tổn thất thất phúc

Tử làm tân cự môn hóa lộc thả văn xương hóa kị giai nhập tài ( canh ngọ ) đây hóa tượng biểu hiện

Mệnh chủ tới hoa đào thiên với tiếp khách hoặc giao tế ( thật sự mệnh chủ mang theo hoa đào )

< tài bạch là tử tới Huynh >

Thiên tướng tọa cung can cung hóa kị nhập hoặc trùng tài bạch ở tiền vàng vay mượn bên trên nhất thiết không thể làm người bảo lãnh tất có tổn thất

( hóa kị nhập hoặc trùng đại nạn tài bạch cùng luận )

Liêm trinh tham lang tọa cung tài bạch hành vận khiến cho hóa kị thì cẩn thận nhân tham ô cờ bạc tình dục vân vân sự mà phạm Quan phù

Tử làm thiên cơ hóa lộc nhập mệnh ( bính thìn ) gặp thiên cơ sinh kỵ thả tự hóa quyền cung mệnh nội [ lộc kị quyền hỗn chiến ] chung tất không lành trùng [ bản thiên ]

[ bản thiên ] chịu trùng bên ngoài tới đầu tư giao tế tiếp khách các loại hoạt động hoàn cảnh không tốt tự thân bên ngoài nên cẩn thận

Tử làm thiên cơ hóa lộc nhập mệnh biểu hiện đứa con cùng mệnh chủ có ngày mốt duyên đứa con cũng đối đãi mệnh chủ tốt ( có con hơi thở mệnh )

( nhu cung mệnh vô sinh kị hoặc tự hóa )

Biểu hiện mệnh chủ đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái khác chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Đứa con làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa

Khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Cung tử nữ hóa lộc tiến lai là ngoại đến hoa đào hoa đào người khác tự tìm tiến lai

< cung mệnh là tử tới điền > tử làm hóa lộc nhập mệnh [ tử tới điền ]

Nếu cung mệnh tự hóa lộc đối với đứa con đấy chiếu cố không không tới không tiếc tiêu phí nhiều

Tử làm thái âm hóa kị nhập tài ( giáp ) gặp thái âm sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất hung

Thả dẫn động thiên đồng hóa kị trùng [ bản phúc ]( mậu ngọ )

Thiên đồng hóa kị biểu hiện thất phúc huyết quang hoặc khai đao ( chú ý cung phúc đức kình dương đơn thủ ) năm xưa đi vào [ bản phúc ] tất nhiên bất lợi

Tử làm hóa kị nhập tài phạm tiểu nhân cổ đông ( bằng hữu ) tổn tài không nên hợp tư công ty bị ngã bế thường tiền

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Liêm trinh hóa kị bính nhập tài nhân hoa đào tranh chấp tổn tài

Cự môn hóa kị đinh nhập tài đứa con thường kiên trì ý kiến bản thân âm u mặt trọng trêu chọc thị phi phân tranh đến nỗi tổn tài

Thiên cơ hóa kị mậu nhập tài biểu hiện đứa con hoặc môn sinh thường có kế hoạch sai sót hoặc cải cách có trở ngại lực không cách nào thực hiện tạo thành tài vật tổn thất

Thái dương hóa kị giáp nhập tài biểu hiện đứa con hoặc môn sinh cổ đông nhiều thị phi không được quần chúng duy trì thậm chí phản cảm ảnh hưởng tiến tài

[ thái tử sách mã kỵ ] đứa con là đầu tư vị trí trùng [ cánh đồng ] thì đây hạn tài khố đã phá ( không tài vận ) không thể đầu tư hợp tác tất bại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 4 cung tử nữ tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 4 cung tử nữ tới hiểu dịch

[ cung tử nữ ] < tài bạch cha mẹ > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ tới tài bạch chi công danh hoặc này thu lợi tới trạng huống

Cung tử nữ thuộc đầu tư cung vị

Lấy [ cung tử nữ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

<< cung tử nữ < đứa con là tài chi phụ > thứ tư hóa quy với bản mạng bàn

Lấy hóa lộc hóa kị tới rơi cung quan sát cung tài bạch đấy công danh cùng thu lợi tình huống >>

Tử làm hóa lộc nhập [ bản phu ]/ [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư đều là buôn bán có lời lương tâm tiền

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa lộc nhập [ bản phu ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài cố gắng làm việc có biểu hiện

Tử làm hóa kị nhập [ bản mạng ] [ tài tới Quan ] tử làm hóa kị nhập [ bản mạng ] nói rõ quy mệnh chủ đoạt được ( phi hóa kỵ nhập ngã cung )

Tử can lộc nhập phu phi hóa kỵ nhập mệnh nói rõ mệnh chủ tới tiền tài đến từ sự nghiệp kinh doanh phát triển < phu là Quan tới thiên >

Có ổn định sự nghiệp hoạt động mệnh chủ cũng có thực tế thu lợi ( phi hóa kỵ nhập mệnh )

Năm xưa 47 bính ngọ nhập [ bản nô ]( nhâm ngọ ) được [ bản Huynh ] tham lang tự hóa lộc chiếu cho nên phát tài hơn trăm vạn

Riêng chỉ cũng chịu [ thiên mệnh ] làm văn xương hóa kị trùng [ lưu quan ] tọa liêm trinh tự hóa kị

Thả [ lưu tài ] cũng tọa [ lớn tài ] mình làm văn khúc hóa kị buôn bán có lời đến tới hơn trăm vạn cũng rất nhanh thiếu ánh sáng

Tử làm hóa lộc nhập phu mà tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí )

Biểu hiện lộc nhập phu < vợ chồng là tài tới phúc > tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Khác tử can lộc nhập phu < vợ chồng là Quan tới thiên > là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

Tử làm hóa kị nhập phu kết hôn khó sinh hoạt tình dục khó phối hợp thả sợ không con nối dõi nếu có chút cũng khó nuôi sống nên qua phòng

Khác chủ không nên hợp tác doanh sinh

< đứa con là tài chi phụ > tử làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện lấy tiền đầu tư đi buôn bán có lời lương tâm tiền

Khác tử can lộc nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện cố gắng kinh doanh đầu tư ở bên ngoài sự nghiệp

Tử làm hóa kị nhập tài < tài là điền tới nô > khác biểu hiện cung cấp ứng hai nhâm phối ngẫu chi tiêu tiền tài khá là khẩn

Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt

Tử làm hóa kị nhập tài phạm tiểu nhân cổ đông ( bằng hữu ) tổn tài không nên hợp tư công ty bị ngã bế thường tiền

Tử làm hóa kị nhập tài nếu luận hoa đào tiền vàng mua bán tới hoa đào nữ mệnh sợ hoặc chìm nổi phong trần bị lưu sinh

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Cung tử nữ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ tài 5] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Tử làm hóa kị nhập tài ( tài bạch phúc đức tuyến ) luận hoa đào biểu hiện hoa đào sự kiện phần lớn tốn tiền mua bạn chơi tính chất hoa đào

Tử làm thiên đồng hóa kị nhập tài ( mình mão ) gặp thiên đồng sinh kỵ + đốm lửa hình thành [ song kị ] trùng bản phúc

Tử làm thái âm hóa kị nhập tài ( giáp thìn ) mà tử làm thiên cơ hóa lộc nhập Quan ( nhâm tí ) đây hóa tượng :

Biểu hiện mệnh chủ đấy hoa đào hoặc giao tế tiếp khách đều cùng công tác liên quan đến nhưng đều phải tốn tiền

Tử làm ất thái âm hóa kị nhập tài ( giáp dần ) mà tử làm thiên cơ hóa lộc nhập tài ( giáp dần ) lộc kị cùng nhập tài song kị trùng phúc

Đây hóa tượng : tha cung ( tử ) làm hóa lộc hóa kị cùng cung hóa xuất cùng nhập ngã cung ( tài )( cùng cung )

Song kị ở ngã cung là hung chủ tổn thất thất phúc

Tử làm tân cự môn hóa lộc thả văn xương hóa kị giai nhập tài ( canh ngọ ) đây hóa tượng biểu hiện

Mệnh chủ tới hoa đào thiên với tiếp khách hoặc giao tế ( thật sự mệnh chủ mang theo hoa đào )

< tài bạch là tử tới Huynh >

Thiên tướng tọa cung can cung hóa kị nhập hoặc trùng tài bạch ở tiền vàng vay mượn bên trên nhất thiết không thể làm người bảo lãnh tất có tổn thất

( hóa kị nhập hoặc trùng đại nạn tài bạch cùng luận )

Liêm trinh tham lang tọa cung tài bạch hành vận khiến cho hóa kị thì cẩn thận nhân tham ô cờ bạc tình dục vân vân sự mà phạm Quan phù

Tử làm thiên cơ hóa lộc nhập mệnh ( bính thìn ) gặp thiên cơ sinh kỵ thả tự hóa quyền cung mệnh nội [ lộc kị quyền hỗn chiến ] chung tất không lành trùng [ bản thiên ]

[ bản thiên ] chịu trùng bên ngoài tới đầu tư giao tế tiếp khách các loại hoạt động hoàn cảnh không tốt tự thân bên ngoài nên cẩn thận

Tử làm thiên cơ hóa lộc nhập mệnh biểu hiện đứa con cùng mệnh chủ có ngày mốt duyên đứa con cũng đối đãi mệnh chủ tốt ( có con hơi thở mệnh )

( nhu cung mệnh vô sinh kị hoặc tự hóa )

Biểu hiện mệnh chủ đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái khác chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Đứa con làm hóa lộc nhập mệnh ( luận hoa đào ) biểu hiện không hề nguyện tiếp nhận hoa đào dây dưa

Khác biểu hiện đối với đưa lên môn đấy hoa đào không sẽ tiếp nhận

Cung tử nữ hóa lộc tiến lai là ngoại đến hoa đào hoa đào người khác tự tìm tiến lai

< cung mệnh là tử tới điền > tử làm hóa lộc nhập mệnh [ tử tới điền ]

Nếu cung mệnh tự hóa lộc đối với đứa con đấy chiếu cố không không tới không tiếc tiêu phí nhiều

Tử làm thái âm hóa kị nhập tài ( giáp ) gặp thái âm sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] chung tất hung

Thả dẫn động thiên đồng hóa kị trùng [ bản phúc ]( mậu ngọ )

Thiên đồng hóa kị biểu hiện thất phúc huyết quang hoặc khai đao ( chú ý cung phúc đức kình dương đơn thủ ) năm xưa đi vào [ bản phúc ] tất nhiên bất lợi

Tử làm hóa kị nhập tài phạm tiểu nhân cổ đông ( bằng hữu ) tổn tài không nên hợp tư công ty bị ngã bế thường tiền

( gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )

Cung phu thê cùng cung phúc đức ( bình thường là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc không khống chế được thần kinh khẩn trương

Liêm trinh hóa kị bính nhập tài nhân hoa đào tranh chấp tổn tài

Cự môn hóa kị đinh nhập tài đứa con thường kiên trì ý kiến bản thân âm u mặt trọng trêu chọc thị phi phân tranh đến nỗi tổn tài

Thiên cơ hóa kị mậu nhập tài biểu hiện đứa con hoặc môn sinh thường có kế hoạch sai sót hoặc cải cách có trở ngại lực không cách nào thực hiện tạo thành tài vật tổn thất

Thái dương hóa kị giáp nhập tài biểu hiện đứa con hoặc môn sinh cổ đông nhiều thị phi không được quần chúng duy trì thậm chí phản cảm ảnh hưởng tiến tài

[ thái tử sách mã kỵ ] đứa con là đầu tư vị trí trùng [ cánh đồng ] thì đây hạn tài khố đã phá ( không tài vận ) không thể đầu tư hợp tác tất bại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button