Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 5 cung tài bạch tới hiểu dịch 2

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 5 cung tài bạch tới hiểu dịch 2

Điều tra mệnh bàn [ đại nạn tài vận ] tới ưu kém tới hiểu dịch

< bản mạng lệ âm nữ nhân nông ất sửu (85) 74 08 03 giờ tý sinh mộc tam cục thất tinh ở điền ( bính tuất )
A. Lấy [ bản tài ] tới tứ hóa tham dò mệnh chủ tới tài vận trạng huống

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 5 cung tài bạch tới hiểu dịch 2

Cơ bản quan sát [ bản tài ]( mình mão ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa + lộc tồn đốm lửa

[ bản tài ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ vở ]( canh thìn ) trùng [ bổn điền ]( bính tuất )

Tượng này tài làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] đã hiện rõ biểu đạt tài cùng gia đình không duyên

[ bản tài ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu dần ) < tật ách là Quan tới điền >

Tượng này mệnh chủ tới tài nhân đầu nhập sự nghiệp tới công ty hoặc công xưởng

Khác [ bản quan ]( Đinh Hợi ) tọa thái âm sinh kỵ thả tự hóa khoa + địa không địa kiếp nguyệt mã

Thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc thật sự thuộc cát [ lộc kị chiến khắc ] thả là [ sách mã kỵ ] không nên tự tạo ra sự nghiệp

Địa không chủ phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Biểu hiện làm việc hư không không thực ( có trái lại truyền thống đấy cá tính ) lớn mật cùng tạo ra tân ( nhu kiêm thị chủ tinh đồng cung mà luận )

Hoặc nói đột phát trạng huống suy sụp ( thái phúc dụ đại sư luận điểm )

Địa kiếp chủ vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Biểu hiện làm việc không câu nệ tiểu tiết ( trái lại trào lưu tư tưởng ) về mặt tư tưởng sẽ có cùng xã hội thuỷ triều tương phản

Hoặc biểu hiện sự tình tiến hành bên trong gặp được phập phồng dao động ( thái phúc dụ đại sư luận điểm )

Nếu cung mệnh hoặc thứ ba phương gặp không kiếp đối với học thuật nghiên cứu nhân tư tưởng độc nhứt giỏi tự hỏi hoặc sáng ý mới lạ tất có sở thành

Riêng chỉ tu chú ý có lẽ đang nghiên cứu trong quá trình khó tránh gặp được hơn nhiều biến đổi cùng biến chuyển

Nhà tư tưởng nhà khoa học nghệ thuật gia hoặc nhân đặc hữu tư duy cùng sáng ý gặp không kiếp ngược lại xem may mắn

Nhưng nhân là lục sát một trong lành nghề hạn hoặc năm xưa phải chú ý [ khí hóa ] đấy ảnh hưởng ứng thẩm thận phán đoán

Không kiếp tọa Quan lộc cung không như mong muốn công danh không vọng đâu Quan bãi chức trích biếm giáng cấp thanh vọng chịu đựng hoặc phạm tội ngồi tù

Nên thi nhân nhà văn giả tưởng nhạc sĩ số tử vi gia ma thuật gia nhân vật phản diện vận động người kỹ năng đặc biệt biểu diễn

Quan lộc phùng kiếp không cả đời bất toại không như mong muốn sở mưu bất toại ( không như mong muốn công danh không vọng giáng cấp biếm trích )

Lấy việc không thể đạt tới lý tưởng mục tiêu nhất định có suy sụp hoặc khác sinh nhánh tiết thường có tiền vàng lên làm phức tạp đau khổ

Quan lộc cung gặp địa không hoặc địa kiếp thường không như mong muốn không thể đạt tới lý tưởng tất có suy sụp hoặc phức tạp hoặc thường có tiền vàng đau khổ

Đại nạn Quan lộc ( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc + địa không địa kiếp việc học hành tất nhiên khúc chiết tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

Bản mạng lệ đệ nhất hạn ấu lúc e rằng có việc học hành tới trở ngại

B. Lấy [ thập can bộ thiên pháp ] tham dò mệnh bàn ở bên trong này [ cung vị ] hội uy hiếp [ mệnh ] cùng [ bổn điền ]( đại biểu mệnh chủ )

[ bản thiên ]( mình xấu ) tọa thiên đồng cự môn có thể hóa kị trùng [ bản mạng ] cho nên ứng lưu ý ngoại giới hoàn cảnh tới biến thiên

[ bản quan ]( Đinh Hợi ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] uy hiếp lớn hơn nữa

Đang thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] can đinh dẫn phát [ phản cung kị ] đây kị sát thương lực cực lớn nếu không biết phòng bị

Đây hạn tài tổn tất nhiên thê thảm

[ vở ]( canh thìn ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]

Tha cung hóa kị nhập thiên di nếu phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh lưu ý ngã kỳ

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn nạn hại < đứa con là thiên tới điền > < đứa con là tật tới phúc >

< đứa con là nô tới Quan > ( nô bộc [ nhất khí tử chi vị trí ] tới Quan [ khí thế vị trí ] )

Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng [ bản mạng cung mệnh đại hạn năm xưa cung mệnh ] bị trùng thì có hiểm

Hoặc trùng [ bổn điền đại nạn điền trạch hoặc năm xưa cung điền trạch ] bị trùng thì có hiểm

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện bên ngoài dễ có gặp xui xẻo, vận xui việc phát sinh cũng thuộc hung tượng

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng bản mạng cung mệnh đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội “Phá sản ”

Cung tử nữ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh đứa con cùng mệnh chủ không duyên lại không bị nuôi sống nếu có chút đứa con nên sớm ly đầu gối rời khỏi cha mẹ

Khác biểu hiện mệnh chủ bản tính không mừng hoa đào thật sự tự thân háo sắc

Nếu có chút hoa đào phần lớn là đối phương chủ động ( tử làm hóa kị nhập mệnh trùng thiên cùng luận )

Khác quan sát [ vở ]( canh thìn ) tọa thất sát văn khúc âm sát kình dương nhân thất sát sẽ không có mặt khác cung vị khiến cho hóa kị

Lưu ý văn khúc hội hóa kị trùng [ bổn điền ] đây mệnh cung tài bạch cùng cung thiên di giai mình làm văn khúc hóa kị nhập tử trùng điền

Mà [ bổn điền ]( bính tuất ) tọa liêm trinh tự hóa kị văn xương tự hóa khoa bên trong cung [ khoa kị tha mài ] gia sự tha nê mang theo thủy

Không đổi nhanh quyết

C. Quan sát thứ ba đại nạn (23~32) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]( ất dậu ) phùng cung vô chính diệu tả phụ thủ

Cung phúc đức biểu hiện kiếm tiền năng lực biểu hiện bản hạn tận sức với kiếm tiền tự hỏi

Cung phúc đức chủ thọ nguyên lý tưởng tư tưởng cảm xúc cập tin tưởng cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị

Phúc đức cung vô chính diệu tá ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán người phi thường bình thường tư duy

Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng nhân bất đồng tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

[ bản mạng ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại huynh ]/[ lớn tài tới điền ] biểu hiện tài vào kho

[ bản mạng ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]/[ lớn tài nhanh ] tiền là gia dụng

[ thiên mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân tị ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn ứng có tiền

Phùng thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc

Song kị trùng [ bản phu ]/[ lớn tài ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh sợ tài có phá

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị đối với trùng này là hung tượng

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ nghĩ tạ kinh doanh sự nghiệp nhiều tồn chút tiền lại không như mong muốn hai đầu thất

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ]( tân tị ) tọa thiên cơ lộc năm sinh + hữu bật

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ] đã bày bản hạn [ tài ] cùng [ phu ] vì cuộc sống mệnh cộng đồng thể cảm tình khác tính cùng tài đấy tác động hỗ trợ

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tuất ) biểu hiện đây hạn khiếm gia đình gia sản tới trái tiền dùng ở gia đình hoặc trí sản

Trùng [ vở ] (< đứa con là tài chi phụ > mệnh chủ tới tài khố ) khố phá tiền tài lưu quang ánh sáng

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền phùng điền trạch tự hóa ( lộc quyền khoa kị ) biểu hiện sở kiếm được tới tiền tài toàn bộ đều dùng ở gia đình khai chi

[ lớn tài ]( tân tị ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( trùng điệp năm xưa 26 chi lưu tài này là [ quy vị trí ])

Biểu hiện năm đó tất có tiền tài tới thị phi cùng Quan phù ( nhân văn xương hóa kị biểu hiện văn thư nhóm khoán khế ước chừng quan phi )

Đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

< đứa con là tài chi phụ > quan sát mệnh chủ tới tiền tài thu lợi đích tình huống ( công danh )

Lưu ý [ lớn tài ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] trùng điệp [ tổ phụ ] biểu hiện tiền tài cầm trí sản sợ cùng cha mẹ ( nhà nước cơ cấu ) liên quan đến

Trùng [ đại tật ] biểu hiện thể xác và tinh thần chịu dày vò lo lắng

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 5 cung tài bạch tới hiểu dịch 2

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 5 cung tài bạch tới hiểu dịch 2

Điều tra mệnh bàn [ đại nạn tài vận ] tới ưu kém tới hiểu dịch

< bản mạng lệ âm nữ nhân nông ất sửu (85) 74 08 03 giờ tý sinh mộc tam cục thất tinh ở điền ( bính tuất )
A. Lấy [ bản tài ] tới tứ hóa tham dò mệnh chủ tới tài vận trạng huống

Cơ bản quan sát [ bản tài ]( mình mão ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa + lộc tồn đốm lửa

[ bản tài ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ vở ]( canh thìn ) trùng [ bổn điền ]( bính tuất )

Tượng này tài làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] đã hiện rõ biểu đạt tài cùng gia đình không duyên

[ bản tài ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu dần ) < tật ách là Quan tới điền >

Tượng này mệnh chủ tới tài nhân đầu nhập sự nghiệp tới công ty hoặc công xưởng

Khác [ bản quan ]( Đinh Hợi ) tọa thái âm sinh kỵ thả tự hóa khoa + địa không địa kiếp nguyệt mã

Thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc thật sự thuộc cát [ lộc kị chiến khắc ] thả là [ sách mã kỵ ] không nên tự tạo ra sự nghiệp

Địa không chủ phương diện tinh thần trái lại truyền thống cùng phí của ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Biểu hiện làm việc hư không không thực ( có trái lại truyền thống đấy cá tính ) lớn mật cùng tạo ra tân ( nhu kiêm thị chủ tinh đồng cung mà luận )

Hoặc nói đột phát trạng huống suy sụp ( thái phúc dụ đại sư luận điểm )

Địa kiếp chủ vật chất phương diện trái lại thuỷ triều cùng phí của ( trần tuyết đào đại sư luận điểm )

Biểu hiện làm việc không câu nệ tiểu tiết ( trái lại trào lưu tư tưởng ) về mặt tư tưởng sẽ có cùng xã hội thuỷ triều tương phản

Hoặc biểu hiện sự tình tiến hành bên trong gặp được phập phồng dao động ( thái phúc dụ đại sư luận điểm )

Nếu cung mệnh hoặc thứ ba phương gặp không kiếp đối với học thuật nghiên cứu nhân tư tưởng độc nhứt giỏi tự hỏi hoặc sáng ý mới lạ tất có sở thành

Riêng chỉ tu chú ý có lẽ đang nghiên cứu trong quá trình khó tránh gặp được hơn nhiều biến đổi cùng biến chuyển

Nhà tư tưởng nhà khoa học nghệ thuật gia hoặc nhân đặc hữu tư duy cùng sáng ý gặp không kiếp ngược lại xem may mắn

Nhưng nhân là lục sát một trong lành nghề hạn hoặc năm xưa phải chú ý [ khí hóa ] đấy ảnh hưởng ứng thẩm thận phán đoán

Không kiếp tọa Quan lộc cung không như mong muốn công danh không vọng đâu Quan bãi chức trích biếm giáng cấp thanh vọng chịu đựng hoặc phạm tội ngồi tù

Nên thi nhân nhà văn giả tưởng nhạc sĩ số tử vi gia ma thuật gia nhân vật phản diện vận động người kỹ năng đặc biệt biểu diễn

Quan lộc phùng kiếp không cả đời bất toại không như mong muốn sở mưu bất toại ( không như mong muốn công danh không vọng giáng cấp biếm trích )

Lấy việc không thể đạt tới lý tưởng mục tiêu nhất định có suy sụp hoặc khác sinh nhánh tiết thường có tiền vàng lên làm phức tạp đau khổ

Quan lộc cung gặp địa không hoặc địa kiếp thường không như mong muốn không thể đạt tới lý tưởng tất có suy sụp hoặc phức tạp hoặc thường có tiền vàng đau khổ

Đại nạn Quan lộc ( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc + địa không địa kiếp việc học hành tất nhiên khúc chiết tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

Bản mạng lệ đệ nhất hạn ấu lúc e rằng có việc học hành tới trở ngại

B. Lấy [ thập can bộ thiên pháp ] tham dò mệnh bàn ở bên trong này [ cung vị ] hội uy hiếp [ mệnh ] cùng [ bổn điền ]( đại biểu mệnh chủ )

[ bản thiên ]( mình xấu ) tọa thiên đồng cự môn có thể hóa kị trùng [ bản mạng ] cho nên ứng lưu ý ngoại giới hoàn cảnh tới biến thiên

[ bản quan ]( Đinh Hợi ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ] uy hiếp lớn hơn nữa

Đang thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] can đinh dẫn phát [ phản cung kị ] đây kị sát thương lực cực lớn nếu không biết phòng bị

Đây hạn tài tổn tất nhiên thê thảm

[ vở ]( canh thìn ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]

Tha cung hóa kị nhập thiên di nếu phi hóa kỵ nhập thiên trùng mệnh lưu ý ngã kỳ

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh 1 chú ý ngoài ý muốn nạn hại < đứa con là thiên tới điền > < đứa con là tật tới phúc >

< đứa con là nô tới Quan > ( nô bộc [ nhất khí tử chi vị trí ] tới Quan [ khí thế vị trí ] )

Đặc biệt lưu ý hành hạn trùng [ bản mạng cung mệnh đại hạn năm xưa cung mệnh ] bị trùng thì có hiểm

Hoặc trùng [ bổn điền đại nạn điền trạch hoặc năm xưa cung điền trạch ] bị trùng thì có hiểm

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện bên ngoài dễ có gặp xui xẻo, vận xui việc phát sinh cũng thuộc hung tượng

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng mệnh người tất có tổn thất cung mệnh bị trùng có ngã kỳ tới hiểm ( ngã kỳ thì tử vong )

Gì cung can cung của nó hóa kị nhập cung thiên di trùng bản mạng cung mệnh đại hạn đi đến thiên di biểu hiện hội “Phá sản ”

Cung tử nữ phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Hơn nữa [ mệnh 1] [ điền 10] tuyệt đối không khả bị trùng bị trùng tất có nạn

Tử làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh đứa con cùng mệnh chủ không duyên lại không bị nuôi sống nếu có chút đứa con nên sớm ly đầu gối rời khỏi cha mẹ

Khác biểu hiện mệnh chủ bản tính không mừng hoa đào thật sự tự thân háo sắc

Nếu có chút hoa đào phần lớn là đối phương chủ động ( tử làm hóa kị nhập mệnh trùng thiên cùng luận )

Khác quan sát [ vở ]( canh thìn ) tọa thất sát văn khúc âm sát kình dương nhân thất sát sẽ không có mặt khác cung vị khiến cho hóa kị

Lưu ý văn khúc hội hóa kị trùng [ bổn điền ] đây mệnh cung tài bạch cùng cung thiên di giai mình làm văn khúc hóa kị nhập tử trùng điền

Mà [ bổn điền ]( bính tuất ) tọa liêm trinh tự hóa kị văn xương tự hóa khoa bên trong cung [ khoa kị tha mài ] gia sự tha nê mang theo thủy

Không đổi nhanh quyết

C. Quan sát thứ ba đại nạn (23~32) [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]( ất dậu ) phùng cung vô chính diệu tả phụ thủ

Cung phúc đức biểu hiện kiếm tiền năng lực biểu hiện bản hạn tận sức với kiếm tiền tự hỏi

Cung phúc đức chủ thọ nguyên lý tưởng tư tưởng cảm xúc cập tin tưởng cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị

Phúc đức cung vô chính diệu tá ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán người phi thường bình thường tư duy

Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng nhân bất đồng tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

[ bản mạng ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại huynh ]/[ lớn tài tới điền ] biểu hiện tài vào kho

[ bản mạng ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản nô ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]/[ lớn tài nhanh ] tiền là gia dụng

[ thiên mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân tị ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn ứng có tiền

Phùng thiên cơ lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại phúc ] phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc

Song kị trùng [ bản phu ]/[ lớn tài ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh sợ tài có phá

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc hóa kị đối với trùng này là hung tượng

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ nghĩ tạ kinh doanh sự nghiệp nhiều tồn chút tiền lại không như mong muốn hai đầu thất

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ]( tân tị ) tọa thiên cơ lộc năm sinh + hữu bật

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ] đã bày bản hạn [ tài ] cùng [ phu ] vì cuộc sống mệnh cộng đồng thể cảm tình khác tính cùng tài đấy tác động hỗ trợ

[ lớn tài ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tuất ) biểu hiện đây hạn khiếm gia đình gia sản tới trái tiền dùng ở gia đình hoặc trí sản

Trùng [ vở ] (< đứa con là tài chi phụ > mệnh chủ tới tài khố ) khố phá tiền tài lưu quang ánh sáng

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền phùng điền trạch tự hóa ( lộc quyền khoa kị ) biểu hiện sở kiếm được tới tiền tài toàn bộ đều dùng ở gia đình khai chi

[ lớn tài ]( tân tị ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ]( trùng điệp năm xưa 26 chi lưu tài này là [ quy vị trí ])

Biểu hiện năm đó tất có tiền tài tới thị phi cùng Quan phù ( nhân văn xương hóa kị biểu hiện văn thư nhóm khoán khế ước chừng quan phi )

Đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

< đứa con là tài chi phụ > quan sát mệnh chủ tới tiền tài thu lợi đích tình huống ( công danh )

Lưu ý [ lớn tài ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] trùng điệp [ tổ phụ ] biểu hiện tiền tài cầm trí sản sợ cùng cha mẹ ( nhà nước cơ cấu ) liên quan đến

Trùng [ đại tật ] biểu hiện thể xác và tinh thần chịu dày vò lo lắng

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button