Tử vi

Lưu niên vận tình duyên

【飞星漫谈二十六】流年恋爱运

二十六【流年、大限疾厄宫、夫妻宫之禄忌】看恋爱运

看流年的恋爱运好多时都只会看桃花之星矅,可是,桃花星也有可能只是利人缘运。

Bạn đang xem: Lưu niên vận tình duyên

飞星中有直接一点的看法。

流年疾厄宫飞禄或飞忌入大限的夫妻宫时,那一年必有一段恋情。

反之,流年夫妻宫飞禄或飞忌入大限的疾厄宫时,主其年必有桃花,而且有结婚的可

能。

以上的都是「向上取象」的好例子。

[Phi tinh mạn đàm 26] – Lưu niên vận tình duyên

26. [Lộc kị của lưu niên, đại hạn cung tật ách, cung phu thê] – khán vận tình duyên

Khán vận tình duyên của lưu niên rất nhiều lúc sẽ chỉ khán các sao đào hoa. Thế nhưng, sao đào hoa cũng có thể mới chỉ là lợi cho vận nhân duyên. Trong phi tinh có một vài nhận định trực tiếp.

Lúc lưu niên cung Tật ách phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập đại hạn cung Phu thê, năm ấy tất có một đoạn tình cảm lưu luyến.

Còn ngược lại, lúc lưu niên cung Phu thê phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập đại hạn cung Tật ách, chủ năm ấy tất có đào hoa, mà lại có khả năng kết hôn.

Ở trên đều là ví dụ tốt về “Hướng thượng thủ tượng”(Dgc: Lấy tượng của tầtrên).

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lưu niên vận tình duyên

【飞星漫谈二十六】流年恋爱运

二十六【流年、大限疾厄宫、夫妻宫之禄忌】看恋爱运

看流年的恋爱运好多时都只会看桃花之星矅,可是,桃花星也有可能只是利人缘运。

飞星中有直接一点的看法。

流年疾厄宫飞禄或飞忌入大限的夫妻宫时,那一年必有一段恋情。

反之,流年夫妻宫飞禄或飞忌入大限的疾厄宫时,主其年必有桃花,而且有结婚的可

能。

以上的都是「向上取象」的好例子。

[Phi tinh mạn đàm 26] – Lưu niên vận tình duyên

26. [Lộc kị của lưu niên, đại hạn cung tật ách, cung phu thê] – khán vận tình duyên

Khán vận tình duyên của lưu niên rất nhiều lúc sẽ chỉ khán các sao đào hoa. Thế nhưng, sao đào hoa cũng có thể mới chỉ là lợi cho vận nhân duyên. Trong phi tinh có một vài nhận định trực tiếp.

Lúc lưu niên cung Tật ách phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập đại hạn cung Phu thê, năm ấy tất có một đoạn tình cảm lưu luyến.

Còn ngược lại, lúc lưu niên cung Phu thê phi lộc hoặc phi hóa kỵ nhập đại hạn cung Tật ách, chủ năm ấy tất có đào hoa, mà lại có khả năng kết hôn.

Ở trên đều là ví dụ tốt về “Hướng thượng thủ tượng”(Dgc: Lấy tượng của tầtrên).

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button