Tử vi

Lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề tuyển chọn tới hiểu dịch

B. Nếu lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề

Lấy [ bản mạng tài bạch ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) rơi cung tới [ Quan lộc cung vị ]

Tái dùng can cung của nó [ chuyển hóa cùng loại ] mà định ra này tượng

Tài làm hóa lộc tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ lộc chuyển lộc ]

Tài làm hóa quyền tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ quyền chuyển quyền ]

Tài làm hóa khoa tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ khoa chuyển khoa ]

Tài làm hóa kị tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ kị chuyển kị ]

Thủ này lộc ngôi sao khả đoạn biết cùng bẩm sinh đến định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

Bạn đang xem: Lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề tuyển chọn tới hiểu dịch

2. Lấy [ quy bị tứ hóa ] luận [ chung thân nghề nghiệp cách ]

Con mắt 061

Quy bị tứ hóa

Bản mạng cung tài bạch can cung tứ hóa hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị

[ hóa lộc rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển lộc rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ lộc chuyển lộc ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát lộc đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa quyền rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển quyền rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ quyền chuyển quyền ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát quyền đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa khoa rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển khoa rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ khoa chuyển khoa ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát khoa đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa kị rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển kị rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ kị chuyển kị ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát kị đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

Nếu lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề

Lấy [ bản mạng tài bạch ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) [ rơi cung tới Quan lộc ] cung vị dùng can cung của nó chuyển hóa cùng loại mà định ra này tượng

Thủ này lộc ngôi sao khả đoạn biết cùng bẩm sinh đến định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

Quy bị tứ hóa luận hành nghề

Bản mạng cung tài bạch can cung tứ hóa

1. Lấy [ tài làm hóa lộc rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển lộc mà định ra tượng thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

< lệ > tài lộc nhập phúc < thiên di là phúc tới Quan > thiên di ( canh tuất ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]

Thiên can lộc nhập tài chủ bên ngoài tài vận tốt con phải xuất ngoại công tác nhất định có buôn bán có lời đầu

Thái dương hóa lộc phục vụ nghiệp chính trị giáo dục giáo sư công vụ viên thủy điện kỹ sư đường nghiệp quảng cáo nghiệp điện lực chiếu sáng nghiệp

2. Lấy [ lộc chuyển lộc ] quan sát lộc đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

< lệ > tài lộc nhập phúc ( bính ngọ ) [ lộc chuyển lộc ] phúc bính làm thiên đồng hóa lộc nhập bản thiên ( canh tuất ) biểu hiện này tài lộc từ bên ngoài mưu thủ

Tài làm hóa lộc nhập phúc ( canh dần ) [ lộc chuyển lộc ] phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) phùng thái dương sinh quyền

Phúc làm hóa lộc nhập ngã cung ( Quan lộc cung ) mệnh chủ trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm

( nếu gặp tự hóa thì khó có thể như nguyện )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

B. Nếu lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề

Lấy [ bản mạng tài bạch ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) rơi cung tới [ Quan lộc cung vị ]

Tái dùng can cung của nó [ chuyển hóa cùng loại ] mà định ra này tượng

Tài làm hóa lộc tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ lộc chuyển lộc ]

Tài làm hóa quyền tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ quyền chuyển quyền ]

Tài làm hóa khoa tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ khoa chuyển khoa ]

Tài làm hóa kị tới [ Quan lộc cung vị ] đây cung vị tới can cung [ kị chuyển kị ]

Thủ này lộc ngôi sao khả đoạn biết cùng bẩm sinh đến định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

2. Lấy [ quy bị tứ hóa ] luận [ chung thân nghề nghiệp cách ]

Con mắt 061

Quy bị tứ hóa

Bản mạng cung tài bạch can cung tứ hóa hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị

[ hóa lộc rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển lộc rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ lộc chuyển lộc ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát lộc đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa quyền rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển quyền rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ quyền chuyển quyền ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát quyền đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa khoa rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển khoa rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ khoa chuyển khoa ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát khoa đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

[ hóa kị rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển kị rơi cung mà [ định tượng ]

Thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

[ kị chuyển kị ] ( chuyển hóa cùng loại ) quan sát kị đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

Nếu lấy “Quy bị tứ hóa “Pháp luận hành nghề

Lấy [ bản mạng tài bạch ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) [ rơi cung tới Quan lộc ] cung vị dùng can cung của nó chuyển hóa cùng loại mà định ra này tượng

Thủ này lộc ngôi sao khả đoạn biết cùng bẩm sinh đến định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

Quy bị tứ hóa luận hành nghề

Bản mạng cung tài bạch can cung tứ hóa

1. Lấy [ tài làm hóa lộc rơi cung tới Quan lộc cung ] làm chuyển lộc mà định ra tượng thủ lộc ngôi sao khả đoạn biết định số ở bên trong hội kiếm tiền hành nghề

< lệ > tài lộc nhập phúc < thiên di là phúc tới Quan > thiên di ( canh tuất ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]

Thiên can lộc nhập tài chủ bên ngoài tài vận tốt con phải xuất ngoại công tác nhất định có buôn bán có lời đầu

Thái dương hóa lộc phục vụ nghiệp chính trị giáo dục giáo sư công vụ viên thủy điện kỹ sư đường nghiệp quảng cáo nghiệp điện lực chiếu sáng nghiệp

2. Lấy [ lộc chuyển lộc ] quan sát lộc đấy nguồn gốc ( nguyên nhân )

< lệ > tài lộc nhập phúc ( bính ngọ ) [ lộc chuyển lộc ] phúc bính làm thiên đồng hóa lộc nhập bản thiên ( canh tuất ) biểu hiện này tài lộc từ bên ngoài mưu thủ

Tài làm hóa lộc nhập phúc ( canh dần ) [ lộc chuyển lộc ] phúc làm canh thái dương hóa lộc nhập bản quan ( nhâm thìn ) phùng thái dương sinh quyền

Phúc làm hóa lộc nhập ngã cung ( Quan lộc cung ) mệnh chủ trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm

( nếu gặp tự hóa thì khó có thể như nguyện )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button