Tử vi

Thái Âm ở cung giao hữu

Thái Âm nhập miếu, người sinh vào ban đêm, chủ về giao du rộng, còn có bạn bè hữu ích. Nếu lạc hãm, người sinh vào ban ngày, phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ, mà phần nhiều là người xấu.

Thái Âm Hóa Lộc, chủ về nhờ bạn bè trợ lực, hoặc người dưới quyền phò tá mà kiếm được tiền; Thái Âm Hóa Quyền, chủ về được lợi ích về phương diện quyền tài chính; Thái Âm Hóa Khoa, chủ về có bạn bè và người dưới quyền trung thành có thể nhờ cậy được. Nếu Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về bị gây lụy mà phá tài, cũng chủ về bị ảnh hưởng của bạn bè mà đầu tư thất bại, hoặc vì người dưới quyền mà hao tài, phá tán.

Thái Âm đồng độ với Thái Dương, gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có nhiều người dưới quyền, cũng có nhiều môn hạ; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, thì sẽ vì vậy mà hao tài, tổn thất, hoặc chuốc oán.

Thái Âm hội Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về bị nói xấu; gặp Thiên Diêu, Âm Sát, Chỉ Bối, Kiếp Sát, sẽ chủ về bị giờ thủ đoạn, âm mưu.

Thái Âm lạc hãm, có Thiên Hình, Âm Sát đồng độ, lại hội Kình Dương, Đà La, chủ về bị uy hiếp; gặp thêm các sao sát, kị, thì vì vậy mà chuốc họa tai.

Thái Âm đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, đều chủ về vì chuyện của bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba bận rộn.

Thái Âm đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, lại lạc hãm, chủ về vì bạn bè và người dưới quyền mà bị phá tài, tổn thất. Có Văn Khúc Hóa Kị cùng bay đến, thì bị xâm phạm lợi ích, trộm cắp.

Thái Âm nhập miếu, gặp các sao phụ, tá hội hợp, người sinh vào ban đêm, chủ về có nhiều người dưới quyền đắc lực. Nhưng bản thân vẫn khó tránh phải bôn ba, bận rộn.

Thái Âm được cát hóa, có sao cát, nhưng đồng thời lại gặp thêm sát tinh, sẽ chủ về thường thây đổi người dưới quyền đắc lực, bạn bè hữu nghị cũng khó lâu dài. Có Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu thì chủ về lúc lạnh lúc nóng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung giao hữu

Xem thêm Thái Âm ở cung giao hữu

Thái Âm nhập miếu, người sinh vào ban đêm, chủ về giao du rộng, còn có bạn bè hữu ích. Nếu lạc hãm, người sinh vào ban ngày, phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ, mà phần nhiều là người xấu.

Thái Âm Hóa Lộc, chủ về nhờ bạn bè trợ lực, hoặc người dưới quyền phò tá mà kiếm được tiền; Thái Âm Hóa Quyền, chủ về được lợi ích về phương diện quyền tài chính; Thái Âm Hóa Khoa, chủ về có bạn bè và người dưới quyền trung thành có thể nhờ cậy được. Nếu Thái Âm Hóa Kị, sẽ chủ về bị gây lụy mà phá tài, cũng chủ về bị ảnh hưởng của bạn bè mà đầu tư thất bại, hoặc vì người dưới quyền mà hao tài, phá tán.

Thái Âm đồng độ với Thái Dương, gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có nhiều người dưới quyền, cũng có nhiều môn hạ; nếu đồng thời gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, thì sẽ vì vậy mà hao tài, tổn thất, hoặc chuốc oán.

Thái Âm hội Thiên Cơ Hóa Kị, chủ về bị nói xấu; gặp Thiên Diêu, Âm Sát, Chỉ Bối, Kiếp Sát, sẽ chủ về bị giờ thủ đoạn, âm mưu.

Thái Âm lạc hãm, có Thiên Hình, Âm Sát đồng độ, lại hội Kình Dương, Đà La, chủ về bị uy hiếp; gặp thêm các sao sát, kị, thì vì vậy mà chuốc họa tai.

Thái Âm đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, đều chủ về vì chuyện của bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba bận rộn.

Thái Âm đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, lại lạc hãm, chủ về vì bạn bè và người dưới quyền mà bị phá tài, tổn thất. Có Văn Khúc Hóa Kị cùng bay đến, thì bị xâm phạm lợi ích, trộm cắp.

Thái Âm nhập miếu, gặp các sao phụ, tá hội hợp, người sinh vào ban đêm, chủ về có nhiều người dưới quyền đắc lực. Nhưng bản thân vẫn khó tránh phải bôn ba, bận rộn.

Thái Âm được cát hóa, có sao cát, nhưng đồng thời lại gặp thêm sát tinh, sẽ chủ về thường thây đổi người dưới quyền đắc lực, bạn bè hữu nghị cũng khó lâu dài. Có Thái Dương đồng độ hoặc vây chiếu thì chủ về lúc lạnh lúc nóng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button