Tử vi

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa đầu tiên tìm lộc nếu tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tật lần thứ hai tìm lộc

Mà tật ách đối cung cha mẹ ( tân sửu ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật thiên đồng cự môn đồng độ biểu hiện có thể dựa vào tài ăn nói mà nhẹ nhõm được đến thực lộc lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

Bạn đang xem: Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

< xem tài cách > cung tài bạch ( giáp thân ) địa không + lộc tồn đối cung phúc đức thái dương lộc năm sinh chiếu

Tài làm liêm trinh hóa lộc nhập vở ( ất dậu ) thả điền làm mình vũ khúc hóa lộc nhập bản phụ ( mình xấu ) tốt nhất nên kiếm tài kinh tài chính sự nghiệp tới tài

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) đang cung mệnh đại hạn đi vào bản phúc ( mậu dần )

Thiên mệnh tọa thái dương lộc năm sinh thiên mệnh can cung mậu tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( mình xấu ) gặp vũ khúc sinh quyền chiếu bản tật

Mà thiên mệnh mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản quan ( canh thìn ) trùng điệp đại phúc lưỡng hóa tượng biểu hiện mệnh chủ đây hạn đắc ý phi phàm nhưng là phí tâm bận rộn

Phi hóa kỵ nhập bản quan trùng bản phu thì hội bận rộn với công tác mà sơ sẩy cảm tình kinh doanh hoặc sau hôn nhân nhân công tác mà lạnh rơi phối ngẫu

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa đầu tiên tìm lộc nếu Quan lộc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập đứa con ( đinh dậu ) bên trong cung thái dương thiên lương tả phụ thiên việt cùng vây thiên lương biểu giáo dục y sư

Thái dương biểu hiện chính trị phục vụ hình vụ tả phụ phụ tá thiên việt quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách lộc nhập cung tử nữ

< đứa con là Quan tới nô > tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề lần thứ hai tìm lộc

Mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân ) chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa đầu tiên tìm lộc nếu tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tật lần thứ hai tìm lộc

Mà tật ách đối cung cha mẹ ( tân sửu ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật thiên đồng cự môn đồng độ biểu hiện có thể dựa vào tài ăn nói mà nhẹ nhõm được đến thực lộc lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

< xem tài cách > cung tài bạch ( giáp thân ) địa không + lộc tồn đối cung phúc đức thái dương lộc năm sinh chiếu

Tài làm liêm trinh hóa lộc nhập vở ( ất dậu ) thả điền làm mình vũ khúc hóa lộc nhập bản phụ ( mình xấu ) tốt nhất nên kiếm tài kinh tài chính sự nghiệp tới tài

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) đang cung mệnh đại hạn đi vào bản phúc ( mậu dần )

Thiên mệnh tọa thái dương lộc năm sinh thiên mệnh can cung mậu tham lang hóa lộc nhập bản phụ ( mình xấu ) gặp vũ khúc sinh quyền chiếu bản tật

Mà thiên mệnh mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản quan ( canh thìn ) trùng điệp đại phúc lưỡng hóa tượng biểu hiện mệnh chủ đây hạn đắc ý phi phàm nhưng là phí tâm bận rộn

Phi hóa kỵ nhập bản quan trùng bản phu thì hội bận rộn với công tác mà sơ sẩy cảm tình kinh doanh hoặc sau hôn nhân nhân công tác mà lạnh rơi phối ngẫu

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa đầu tiên tìm lộc nếu Quan lộc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập đứa con ( đinh dậu ) bên trong cung thái dương thiên lương tả phụ thiên việt cùng vây thiên lương biểu giáo dục y sư

Thái dương biểu hiện chính trị phục vụ hình vụ tả phụ phụ tá thiên việt quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách lộc nhập cung tử nữ

< đứa con là Quan tới nô > tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề lần thứ hai tìm lộc

Mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân ) chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button