Tử vi

THIEN HINH THIEN DIEU THIEN Y – Thiên Hình, Thiên Riêu, Thiên Y

Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y

Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

THIÊN HÌNH, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là 1 bộ sao được viết tắt là HÌNH DIÊU Y.

Bạn đang xem: THIEN HINH THIEN DIEU THIEN Y – Thiên Hình, Thiên Riêu, Thiên Y

Bên trái THIÊN HÌNH luôn luôn có THIÊN DIÊU và THIÊN Y. Nhóm 2 sao này gọi tắt DIÊU Y.

HÌNH DIÊU Y là một bộ sao an theo tháng. Trong Tử Vi có sao an theo năm, có sao căn cứ vào tháng, có sao an theo ngày, theo giờ. Lại có sao an phối hợp nhiều yếu tố thời gian. Mệnh và Thân cung căn cứ vào tháng và giờ. Vậy tháng và giờ là những yếu tố quan trọng. Dữ liệu này phù hợp với năm sinh là tốt, không phù hợp với năm sinh lại xấu.

THIEN HINH, THIEN DIEU, THIEN Y are a group of star that could be called “HINH DIEU Y” for short.

On the left side of THIEN HINH, there is always THIEN DIEU and THIEN Y. These two stars could be called DIEU Y for short.

HINH DIEU Y is a group arranged based on month of birth. In Tu Vi, there are stars that arranged based on birth year, or birth month, or birth day, birth hour. There are stars that arranged based on multiple elements of time. Menh and Than Section are arranged based on month and birth hour. So, birth month and birth hour are important elements. If month and hour are compatible with birth year it is advantageous, if not, it becomes disadvantageous.

Tính Chất Cơ Bản của Sao.

The basic traits of stars

v Hình Như Là… Y Như Là… Hoài Nghi.

Sao THIÊN HÌNH chủ sự hình như là… Vì tam hợp luôn luôn có sao THIÊN DIÊU một cái gì mù mờ, không rõ ràng. Và THIÊN Y, chủ sự y như là cái mà ta hình dùng trong đầu. Mặc dù cái vật thể ta nhìn không rõ ràng nhưng ta lại hình dung, đó là … UFO. Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thời điểm, tính cách con người. Hình như là… con ma.

Những cái “hình như là”, “y như là” từ những điều mù mờ nhất. Có người lại mù quáng tin rằng; hình như là… người ấy ngoại tình, hình như là người kia là tên ăn cắp… Trong Tử Vi còn có những sao thật, giả, không ngờ, nghi kỵ, điên khùng… có thể phối hợp với bộ sao này, làm cho bộ HÌNH DIÊU Y. Từ hoài nghi, chuyển qua khẳng định như là thật.

v Seems like… Most certainly… Suspicion

THIEN HINH denotes “It seems like…” because in trine of it there is always THIEN DIEU denotes something shady, unclear and THIEN Y denotes something “resembled exactly what we had in mind”. Even though we see an unclear object in the sky, we immediately imagine that it is…UFO. Depending on the situation, the time, and the characteristic of a person. Sometimes, it seems like there is…a ghost.

Things such as “It seems like..” “It is most certainly…” are the most unclear things. Some people may blindedly believe: It seems like..that person is having an affair/it seems like this person is a thief… In Tu Vi there are also stars that denotes real and fake, the unexpected, the jealousy, the madness… by combining these stars together with HINH DIEU Y, suspicion shall become assertion as if what we imagine is entirely accurate.

v Kẻ Tình Nghi…

Từ hình như là… tên khủng bố, lại gặp thêm ngôi sao HOÁ KỴ mang tính nghi kỵ, ghen ghét… có sẵn trong lòng. Phối hợp thành bộ KỴ HÌNH. Ta lại có kẻ tình nghi. Thế là kẻ tình nghi bị bắt, bị đánh đập… Và vố số tình huống xảy ra.

v The suspect

From… it seems like that person is a terrorist, if encountering HOAKY (which denotes dislike suspicion, jealousy that exists already inside), they form the KY HINH group, and from there we have the suspect. The suspect shall then be captured and tortured… leading to many other circumstances.

v Mù Quáng, Mê Muội, U Mê…

Nếu đứng tại vị trí THIÊN HÌNH chỉ hình như là… tính hoài nghi cao chưa dám khẳng định. Nhưng đứng tại vị trí THIÊN DIÊU, THIÊN Y .lại dễ mù quáng, mê muội tin vào điều đó. Y như là thật. Từ đó, trong thế gian hình thành cụm từ mê tín. Có những người sẵn sàng tin vào những gì mình thấy, tin vào những gì mình nghe. Bị ám ảnh bởi số đông tin như thế. Cho nên có 1 số tôn giáo, gọi là bái vật giáo. Bất cứ cái gì cũng phong là thần linh. Tất nhiên được tôn thờ, sùng kính.

Bình tâm suy nghĩ. Con người và con vật loài nào giá trị hơn. Có những con người đáng tôn thờ và kính trọng, vì họ làm những việc hữu ích cho xã hội. Họ nói điều hay, làm việc tốt, sáng tạo ra những công cụ hữu ích… Chừng đó thôi, cũng đáng mến mộ tôn thờ. Chưa hề nghe con vật nói câu gì tốt lành cả. Có người mê muội vào những lý thuyết vớ vẩn. Có người mù quáng vì tiền. Có người chẳng tỉnh cơn mê chạy theo địa vị quyền lực. Quá nhiều người si mê đến người khác phái, bỏ tất cả chạy theo tình yêu. Đến khi qua cơn mê, chợt tỉnh lương tri lại bỏ nhau.

Sự mù quáng tăng cao khi có thêm ĐÀ KỴ (ĐÀ LA HOÁ KỴ) kết thành bộ tam Ám. đem lại nhiều xui xẻo trong cuộc đời.

v Blindly, dim-wittedly, confusedly…

Standing in the shoe of THIEN HINH, we see “It seems like..” which implies a high suspicion without a certain assertion. However, standing in the shoe of THIEN DIEU and THIEN Y it is easy to blindedly, dimwittedly believe in the “It seems like…” hypothesis as if it is truth. From there, we have the word “superstition.” There are people who are more than eager to believe in whatever they think they hear or see. They are haunted by what are believed by the majority of people. Such is why religions like Fetishism exist. They shall make anything they feel like become Gods and worship, respect that object.

When thinking about it calmly, which are more valuable: human or animals. There are respectable people who deserved to be worshiped and respected because they did many meaningful things for the society. They said beautiful things, did wonderful deeds, invented effective tools for the people. Just those things are enough for us to admire or worship them. We have never heard of animals saying wonderful words. There are those who blindedly believe in some silly theories. There are those who blinded by money. There are those who never wake up from the dream of social status and power greed. There are those who are hopelessly romantic and abandon everything to chase love and when they wake up from their dream and consciousness comes back they abandon each other.

The level of blindness increase when there are DAKY (DA LA – HOAKY) which form the THREE SHADY COMPANIONS, the culprit of many misfortune in life.

v Hình Ảnh, Hình Bóng, Bóng Dáng, Chiếc Bóng.

Từ những đam mê, sao THIÊN HÌNH thấy hình dáng ấy, vội nghĩ đến người mình yêu. Cái hình bóng ấy lay động con tim, cái bóng dáng ấy gợi lên cả kỷ niệm.. Với người này là kỷ niệm một thời đang yêu. Với người kia là một thời chinh chiến. Với người khác là quê huong với nét đặc thù của dân tộc…

THIÊN HÌNH là hình ảnh khó phai mờ, không nhất thiết là hình ảnh đẹp. Có khi là hình ảnh hãi hùng từng đã gặp trong đời. Nó ám ảnh người ta, nhìn cây cong lại tưởng đến cây cung. Vì thế, trong tiềm thức của một số người, sinh ra đã bị ám ảnh một nỗi sợ hãi.

THIÊN HÌNH là tấm hình ghi lại khoảng khắc một thời. Nó gợi nhớ một thời kỷ niệm. Vậy THIÊN HÌNH có thể sờ mó bằng tay, đến những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Qua hình dáng người này lại liên tưởng đến hình bóng người khác. Làm cho chúng ta chìm vào thoáng hư vô.

THIÊN HÌNH là cái hình, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là cái bóng của THIÊN HÌNH.

v Image, Silhouette, Shadow, Solarity

From the passion, THIEN HINH sees some silhouette and thought that was his/her beloved. Such silhouette stirs up the emotions, such silhouette evokes memory. For some, the memory is about a time in love, for others it is a time of war, or the image of the hometown with cultural distinction.

THIEN HINH is the everlasting image (not necessarily beautiful). Sometimes it is the tragic image we encounter in life that haunts us. Sometimes we see a bend tree and immediately imagine it is a bow. Therefore, in the subconciousness of some people, fear is an imprint that they carried since birth.

THIEN HINH is the picture that capture a moment in life. It reminds us of a time. In that case, THIEN HINH could be touched physically. In some other cases, it is the vague image in our memory. We see the image of this person but we correlate it with another person and sooner or later we are lost in the nothingness of nostalgia.

THIEN HINH is the image, and THIEN DIEU – THIEN Y is the shadow of THIEN HINH.

v Hình Thức, Tráng Bị, Y Phục.

THIÊN HÌNH còn là ngôi sao hình thức, cái vẻ bên ngoài của người và vật. Từ những hình thức ăn mặc áo quần đến hình thức của đồ vật… Không thể tu sĩ, binh lính… hình thức áo quần giống thường dân. Cũng không thể hình thức thư tín thông thường giống đơn thư. Một cuốn sách để học tập có hình thức khác với cuốn tiểu thuyết.

Trong đời sống thường nhật. HÌNH DIÊU Y là y phục, trang bị bên ngoài của mỗi người. Có người quá chú trọng hình thức bên ngoài. E rằng bên trong chẳng có gì.

v Appearance, apparatus, outfit.

THIEN HINH is also a star which prioritize outlook and appearance of both man and objects. From the outfit to the appearance of objects. It is not convincing if monks and soldiers shall dress up just like a civilian. Official forms cannot be normal as a love letter. A text book has to look different from a novel.

In everyday life, HINH DIEU Y is the outfit, the apparatus that each person put on. Some people are very concerned about appearance, perhaps because inside they have nothing to show.

v Mẫu Mực, Khuôn Mẫu, Tạo Mẫu, Người Mẫu…

Từ hình thức chuyển qua mẫu mực cũng 1 sao THIÊN HÌNH mà thôi.. .

Người tu sĩ Thiên chúa giáo có mẫu mực riêng.

Đơn xin việc phải theo mẫu như thế này…

Từ đó, THIÊN HÌNH trở thành khuôn mẫu. Tất nhiên phải có người tạo mẫu… Đó là cách ĐÀO HOA THIÊN HÌNH, tạo ra mẫu mực tốt đẹp để người khác làm theo.

v Exemplary, Templates, Prototypes, Models…

From appearance we come to exemplary which is the same THIEN HINH star.

A catholic cloister has his own distinct exemplary.

A job application form has to follow certain standards.

From there, THIEN HINH becomes the templates. Of course there should be someone who create the prototype, such is the style DAO HOA – THIEN HINH roughly meaning creating a beautiful model for others to follow.

v Phép Tắc, Khuôn Phép. Mực thước, Tấm Gương…

Từ những ý kể trên. THIÊN HÌNH trở thành phép tắc, khuôn phép phải tuân theo.

THIÊN HÌNH không còn trở thành hình như là… mơ hồ nữa. Lại mang ý khác khi đi với HOÁ KHOA, ĐÀO HOA. Nhưng vẫn “hình như là” đúng như số phận của nó. Hình như là … vô lễ. Đó là lý do THIÊN HÌNH cần đi với XƯƠNG KHÚC, trở thành bộ lễ phép. Còn là khuôn mẫu để viết văn làm thơ. Nếu phá cách (PHÁ QUÂN + THIÊN HÌNH) thơ tự do cũng phải có vần trong đó.

THIÊN HÌNH trở thành mực thước trong đời sống con người, kể từ khi biết văn hoá là gì. Là con đối với cha mẹ ông bà. Là trò đối với thầy… Thầy đối với trò… Chồng đối với vợ. Người có THIÊN HÌNH tốt đẹp sống trong cái khuôn phép ấy. Ngôi sao tự mình hành hạ lấy mình. Biết xử thế đúng sai, gìn giữ vai vế của mình. Làm được những điều như thế. THIÊN HÌNH là tấm gương sáng cho đời soi chung. Đó là bộ THIÊN HÌNH LINH TINH (HÌNH LINH) một bộ sao dễ bị những phá cách để trở thành tấm gương xấu cho đời mỉa mai. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao tụ tập quanh nó xác nhận.

TỬ VI là thế đấy, chỉ thêm bớt một sao mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

v Rules, manners, role model…

From the above traits. THIEN HINH becomes the rules, the manner we have to follow.

THIEN HINH is no longer vague or seemingly. It also carries different meaning when accompanying HOA KHOA, DAO HOA. Nonetheless it still “seems” like it is the destiny. It “seems” impolite. That is why THIEN HINH needs to accompany XUONG KHUC to become courteous, become the exemplary in writing poem, literature. If in case of improvising (PHA QUAN + THIEN HINH) to create a free-style poem, the poem still needs to rhyme.

THIEN HINH becomes the standard in human life since we become aware of culture, manner. How a young person should treat parents and grandparents; how a student should treat teachers; how a teacher treat the students; how a husband treats a wife. A person with THIEN HINH in MENH that assumes a good position lives within that model. It is a star of self-torture. It is a star that knows how to react in the right way to maintain the dignity. If such could be achieved, THIEN HINH becomes the bright role model for other people to look at. Such is the style THIEN HINH – LINH TINH (HINH LINH) a group of star that easy to be in a disadvantageous position which lead to a bad role model that people ridicule. It all depends on the surrounding stars.

Such is TU VI, one more star or one less star shall lead to contrasting results.

v Luật Pháp. Luật Lệ… Trừng Phạt.

Từ THIÊN HÌNH là hình thức phải tuân theo, trở thành mẫu mực, khuôn phép. Với xã hội. THIÊN HÌNH là luật pháp của quốc gia, có khi chỉ là luật lệ, hương ước của làng xã. Trong đó, nói về cách cư xử trái phép, định tội như thế nào qua những hành vi của người đối với tổ quốc, và người đối với người… Ta lại thấy được tầm quan trọng khi THIÊN HÌNH đi với bộ TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN . Mang ý, nắm lấy luật pháp quốc gia để trừng phạt. Muốn được như thế cần có sao HOÁ QUYỀN, xa lánh bằng được sao HOÁ KỴ. VÌ kết thành bộ KỴ HÌNH, chủ sư vi phạm điều luật pháp cấm kỵ.

v Law, rules, .. .punishment

From THIEN HINH the exemplary to follow, it becomes the role model, the rules. For the society, THIEN HINH is the national law, or sometimes just the rules of the town. In which, it regulates how to be considered going against the rule, how to punish if say violation happens based on what the person has done with the nation, the people. We see clearly the significance when THIEN HINH accompanies TUONG QUAN, QUOC AN which in this case becomes the national law that regulates punishment. However, such a case can only be possible when in trine with HOA QUYEN and steers completely clear of HOAKY. Because KY HINH denotes violating the forbidden laws.

v Bắt Bẻ, Hành Hạ, Trừng Phạt.

Khi sống trong xã hội dân chủ, mọi hành vi con người sai trái bị luật pháp nhà nước trừng phạt.

Khi sống trong một gia đình, dù ở xã hội tiến bộ. Không lấy gì làm chắc chắn luật pháp nhà nước vươn tới. Khắp nơi đó đây, vẫn thấy cảnh THIÊN HÌNH biến thành bắt bẻ, đay nghiến, trừng phạt, trừng trị. Giữa ông bà, cha mẹ với con cái, cũng như giữa vợ và chồng. Ngôi sao trời hành này thường đem lại những chuyện không vui.

v Retorted, Torture, Punish.

When residing in a democracy, every wrong doing against the law shall be punished by the law.

When living in a family, even in a modern society, there is no certainty that the national law could reach out to everyone. Here and there, we still see domestic violence, which is THIEN HINH that starts to retort, torture, punish between grandparents, parents, children or husband and wife. This God-punish star often brings about unhappiness. (THIEN = God, sky; HINH = torture).

v Y Thuật

THIÊN HÌNH còn là ngôi sao y thuật trong y học.. Là những phương pháp sử dụng thuốc, bắt buộc phải tuân theo. Nếu không mất tác dụng của thuốc, hoặc kháng thuốc (KÌNH DƯƠNG, THIÊN HÌNH). Kết hợp với BỆNH PHÙ là toa thuốc tạo thành bộ bệnh án và sử dụng thuốc.

v Medicine

THIEN HINH is also the medical skill in practical medicine field. It is the method of medicine usage that we have to follow; if not, the effect of the medicine shall be annulled or the body shall reject to absorb it (KINH DUONG, THIEN HINH). When combining with BENH PHU which denotes the prescription, we have a complete group of assessment and prescription.

v Tình Hình, Tình Trạng, Tình Huống…

THIÊN HÌNH còn là tình hình sức khoẻ của bản thân, nếu như đóng tại Mệnh Thân,Tật.

Hoặc tình hình sức khoẻ, tài chính, hạnh phúc… của các người thân yêu, nếu THIÊN HÌNH đóng tại các cung ấy. Nó trở thành ngôi sao hình khắc nếu như gặp phải Ám tinh. Thị phi tinh, Hung sát tinh khác.

Còn là tình hình thời cuộc, chiến sự, thiên tai…. Ví dụ. Tình hình ở đó như thế nào? Chiến tranh vẫn còn anh à. Tình trạng của tôi rất khẩn cấp. Ta lại có bộ HOẢ HÌNH, một bộ sao mang nhiều ý xấu.

v The situation, the condition, the circumstance…

THIEN HINH also denotes the health condition of a person if it resides in MENH, THAN, TAT ACH sections.

Sometimes it is the health situation, financial situation, the happiness of a person or their beloved if THIEN HINH resides in such section. It becomes the star of mistreating if encountering Shady Stars, Gossiping Stars, Death and Hindrance Stars.

It is also the situation of the nation, the war, the calamity… for example: how is the situation over there? (situation in Vietnamese is “tinh HINH”). Answer: the war is still going on, my friend/ I have an urgent situaton. We also has other bad meanings if accompanying HOA LINH group.

v Giết

THIÊN HÌNH là một trong các sao chủ giết. Ngoài THIÊN HÌNH còn có THẤT SÁT, KIẾP SÁT, LƯU HÀ các sao này đều mang ý giết. Các sao này tập trung tại một nơi. ý ấy sẽ nổi bật. Tối kỵ gặp thêm HOÁ KỴ KHÔNG KIẾP. Nhẹ hơn chữ giết là trừng phạt tù. Nhẹ hơn nữa là răn đe, hành hạ.

Nếu có kẻ bị giết. Có kẻ được quyền giết, quyền tha. Chỉ một ngôi sao đó thôi mà ý nghĩa của nó lại tuỳ thuộc vào các ngôi sao khác quyết định. Cũng như vân mệnh của một người lại do người khác quyết định. Thậm chí vận mệnh một quốc gia, dân tộc lại do 1 người dân tộc khác quyết định. Đó là điều có thật trong lịch sử.

v To kill

THIEN HINH is a one of the stars which denote killing. Besides THIEN HINH, we also have THAT SAT, KIEP SAT, LUU HA which also carry the meaning “to kill”. If these stars gather together such meaning is even more profound. It should never encounter HOAKY and KHONG KIEP. Less strong than killing is imprisoning, even less is threatening, torturing.

When it involves homicide. There are people who are given right to kill or to spare a life. Only one star but its meaning depends on other stars decision. It is like the fate of one person is decided by another person. Or even the fate of a nation, a race is decided by another race. Such has happened throughout history.

v Phù phép. Bùa Chú, Thầy Pháp, Pháp Sư, Pháp Thuật…

Vậy, THIÊN HÌNH cần gặp các sao Văn Tinh, Khoa tinh, Quyền tinh, Cát tinh… Tự nó hoá giảị, từ xấu trở thành tốt. Không có phép mầu nào ở đây cả. Nếu bạn nhẹ dạ cả tin, mê muội vì những lời nói của HÌNH DIÊU .. Chính nó là ngôi sao phù phép, bùa chú của các thầy phù thuỷ, pháp sư. Đa phần công việc của họ là trấn an tinh thần của bạn mà thôi. Cũng như trị liệu bằng tâm lý.

HÌNH DIÊU Y thường gặp trong đời thường là ngôi sao hình khắc, bắt bẻ, hành hạ…. từ những cái mơ hồ. Đưa đến những bất hạnh trong cuộc sống, trở thành lặng lẽ như chiếc bóng của chính mình.

v Curse, witchcraft, witches, mage, magician…

So, THIEN HINH should encounter Literary Stars, Diplomacy Stars, Prestige Stars, Happy Stars… In this case such stars shall solve the sharp edge making THIEN HINH good from bad. There is no such thing as magic. If you are gullible to believe the hocus pocus words of HINH DIEU… they shall become the magic, witchcraft of magicians. The main thing such people do is creating an illusion to calm you down. Such is similar to a psychological therapy.

HINH DIEU Y that we usually encounter in life is the people who hate, retort and torture others because of very vague reasons; they, in turn, create a lot of mishaps in life and leading a lonely life like a single shadow…

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIEN HINH THIEN DIEU THIEN Y - Thiên Hình, Thiên Riêu, Thiên Y

Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y

Bài viết của Bửu Đình, bản dịch của Trần Quang Hoan và Mai Anh.

THIÊN HÌNH, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là 1 bộ sao được viết tắt là HÌNH DIÊU Y.

Bên trái THIÊN HÌNH luôn luôn có THIÊN DIÊU và THIÊN Y. Nhóm 2 sao này gọi tắt DIÊU Y.

HÌNH DIÊU Y là một bộ sao an theo tháng. Trong Tử Vi có sao an theo năm, có sao căn cứ vào tháng, có sao an theo ngày, theo giờ. Lại có sao an phối hợp nhiều yếu tố thời gian. Mệnh và Thân cung căn cứ vào tháng và giờ. Vậy tháng và giờ là những yếu tố quan trọng. Dữ liệu này phù hợp với năm sinh là tốt, không phù hợp với năm sinh lại xấu.

THIEN HINH, THIEN DIEU, THIEN Y are a group of star that could be called “HINH DIEU Y” for short.

On the left side of THIEN HINH, there is always THIEN DIEU and THIEN Y. These two stars could be called DIEU Y for short.

HINH DIEU Y is a group arranged based on month of birth. In Tu Vi, there are stars that arranged based on birth year, or birth month, or birth day, birth hour. There are stars that arranged based on multiple elements of time. Menh and Than Section are arranged based on month and birth hour. So, birth month and birth hour are important elements. If month and hour are compatible with birth year it is advantageous, if not, it becomes disadvantageous.

Tính Chất Cơ Bản của Sao.

The basic traits of stars

v Hình Như Là… Y Như Là… Hoài Nghi.

Sao THIÊN HÌNH chủ sự hình như là… Vì tam hợp luôn luôn có sao THIÊN DIÊU một cái gì mù mờ, không rõ ràng. Và THIÊN Y, chủ sự y như là cái mà ta hình dùng trong đầu. Mặc dù cái vật thể ta nhìn không rõ ràng nhưng ta lại hình dung, đó là … UFO. Còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, thời điểm, tính cách con người. Hình như là… con ma.

Những cái “hình như là”, “y như là” từ những điều mù mờ nhất. Có người lại mù quáng tin rằng; hình như là… người ấy ngoại tình, hình như là người kia là tên ăn cắp… Trong Tử Vi còn có những sao thật, giả, không ngờ, nghi kỵ, điên khùng… có thể phối hợp với bộ sao này, làm cho bộ HÌNH DIÊU Y. Từ hoài nghi, chuyển qua khẳng định như là thật.

v Seems like… Most certainly… Suspicion

THIEN HINH denotes “It seems like…” because in trine of it there is always THIEN DIEU denotes something shady, unclear and THIEN Y denotes something “resembled exactly what we had in mind”. Even though we see an unclear object in the sky, we immediately imagine that it is…UFO. Depending on the situation, the time, and the characteristic of a person. Sometimes, it seems like there is…a ghost.

Things such as “It seems like..” “It is most certainly…” are the most unclear things. Some people may blindedly believe: It seems like..that person is having an affair/it seems like this person is a thief… In Tu Vi there are also stars that denotes real and fake, the unexpected, the jealousy, the madness… by combining these stars together with HINH DIEU Y, suspicion shall become assertion as if what we imagine is entirely accurate.

v Kẻ Tình Nghi…

Từ hình như là… tên khủng bố, lại gặp thêm ngôi sao HOÁ KỴ mang tính nghi kỵ, ghen ghét… có sẵn trong lòng. Phối hợp thành bộ KỴ HÌNH. Ta lại có kẻ tình nghi. Thế là kẻ tình nghi bị bắt, bị đánh đập… Và vố số tình huống xảy ra.

v The suspect

From… it seems like that person is a terrorist, if encountering HOAKY (which denotes dislike suspicion, jealousy that exists already inside), they form the KY HINH group, and from there we have the suspect. The suspect shall then be captured and tortured… leading to many other circumstances.

v Mù Quáng, Mê Muội, U Mê…

Nếu đứng tại vị trí THIÊN HÌNH chỉ hình như là… tính hoài nghi cao chưa dám khẳng định. Nhưng đứng tại vị trí THIÊN DIÊU, THIÊN Y .lại dễ mù quáng, mê muội tin vào điều đó. Y như là thật. Từ đó, trong thế gian hình thành cụm từ mê tín. Có những người sẵn sàng tin vào những gì mình thấy, tin vào những gì mình nghe. Bị ám ảnh bởi số đông tin như thế. Cho nên có 1 số tôn giáo, gọi là bái vật giáo. Bất cứ cái gì cũng phong là thần linh. Tất nhiên được tôn thờ, sùng kính.

Bình tâm suy nghĩ. Con người và con vật loài nào giá trị hơn. Có những con người đáng tôn thờ và kính trọng, vì họ làm những việc hữu ích cho xã hội. Họ nói điều hay, làm việc tốt, sáng tạo ra những công cụ hữu ích… Chừng đó thôi, cũng đáng mến mộ tôn thờ. Chưa hề nghe con vật nói câu gì tốt lành cả. Có người mê muội vào những lý thuyết vớ vẩn. Có người mù quáng vì tiền. Có người chẳng tỉnh cơn mê chạy theo địa vị quyền lực. Quá nhiều người si mê đến người khác phái, bỏ tất cả chạy theo tình yêu. Đến khi qua cơn mê, chợt tỉnh lương tri lại bỏ nhau.

Sự mù quáng tăng cao khi có thêm ĐÀ KỴ (ĐÀ LA HOÁ KỴ) kết thành bộ tam Ám. đem lại nhiều xui xẻo trong cuộc đời.

v Blindly, dim-wittedly, confusedly…

Standing in the shoe of THIEN HINH, we see “It seems like..” which implies a high suspicion without a certain assertion. However, standing in the shoe of THIEN DIEU and THIEN Y it is easy to blindedly, dimwittedly believe in the “It seems like…” hypothesis as if it is truth. From there, we have the word “superstition.” There are people who are more than eager to believe in whatever they think they hear or see. They are haunted by what are believed by the majority of people. Such is why religions like Fetishism exist. They shall make anything they feel like become Gods and worship, respect that object.

When thinking about it calmly, which are more valuable: human or animals. There are respectable people who deserved to be worshiped and respected because they did many meaningful things for the society. They said beautiful things, did wonderful deeds, invented effective tools for the people. Just those things are enough for us to admire or worship them. We have never heard of animals saying wonderful words. There are those who blindedly believe in some silly theories. There are those who blinded by money. There are those who never wake up from the dream of social status and power greed. There are those who are hopelessly romantic and abandon everything to chase love and when they wake up from their dream and consciousness comes back they abandon each other.

The level of blindness increase when there are DAKY (DA LA – HOAKY) which form the THREE SHADY COMPANIONS, the culprit of many misfortune in life.

v Hình Ảnh, Hình Bóng, Bóng Dáng, Chiếc Bóng.

Từ những đam mê, sao THIÊN HÌNH thấy hình dáng ấy, vội nghĩ đến người mình yêu. Cái hình bóng ấy lay động con tim, cái bóng dáng ấy gợi lên cả kỷ niệm.. Với người này là kỷ niệm một thời đang yêu. Với người kia là một thời chinh chiến. Với người khác là quê huong với nét đặc thù của dân tộc…

THIÊN HÌNH là hình ảnh khó phai mờ, không nhất thiết là hình ảnh đẹp. Có khi là hình ảnh hãi hùng từng đã gặp trong đời. Nó ám ảnh người ta, nhìn cây cong lại tưởng đến cây cung. Vì thế, trong tiềm thức của một số người, sinh ra đã bị ám ảnh một nỗi sợ hãi.

THIÊN HÌNH là tấm hình ghi lại khoảng khắc một thời. Nó gợi nhớ một thời kỷ niệm. Vậy THIÊN HÌNH có thể sờ mó bằng tay, đến những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Qua hình dáng người này lại liên tưởng đến hình bóng người khác. Làm cho chúng ta chìm vào thoáng hư vô.

THIÊN HÌNH là cái hình, THIÊN DIÊU, THIÊN Y là cái bóng của THIÊN HÌNH.

v Image, Silhouette, Shadow, Solarity

From the passion, THIEN HINH sees some silhouette and thought that was his/her beloved. Such silhouette stirs up the emotions, such silhouette evokes memory. For some, the memory is about a time in love, for others it is a time of war, or the image of the hometown with cultural distinction.

THIEN HINH is the everlasting image (not necessarily beautiful). Sometimes it is the tragic image we encounter in life that haunts us. Sometimes we see a bend tree and immediately imagine it is a bow. Therefore, in the subconciousness of some people, fear is an imprint that they carried since birth.

THIEN HINH is the picture that capture a moment in life. It reminds us of a time. In that case, THIEN HINH could be touched physically. In some other cases, it is the vague image in our memory. We see the image of this person but we correlate it with another person and sooner or later we are lost in the nothingness of nostalgia.

THIEN HINH is the image, and THIEN DIEU – THIEN Y is the shadow of THIEN HINH.

v Hình Thức, Tráng Bị, Y Phục.

THIÊN HÌNH còn là ngôi sao hình thức, cái vẻ bên ngoài của người và vật. Từ những hình thức ăn mặc áo quần đến hình thức của đồ vật… Không thể tu sĩ, binh lính… hình thức áo quần giống thường dân. Cũng không thể hình thức thư tín thông thường giống đơn thư. Một cuốn sách để học tập có hình thức khác với cuốn tiểu thuyết.

Trong đời sống thường nhật. HÌNH DIÊU Y là y phục, trang bị bên ngoài của mỗi người. Có người quá chú trọng hình thức bên ngoài. E rằng bên trong chẳng có gì.

v Appearance, apparatus, outfit.

THIEN HINH is also a star which prioritize outlook and appearance of both man and objects. From the outfit to the appearance of objects. It is not convincing if monks and soldiers shall dress up just like a civilian. Official forms cannot be normal as a love letter. A text book has to look different from a novel.

In everyday life, HINH DIEU Y is the outfit, the apparatus that each person put on. Some people are very concerned about appearance, perhaps because inside they have nothing to show.

v Mẫu Mực, Khuôn Mẫu, Tạo Mẫu, Người Mẫu…

Từ hình thức chuyển qua mẫu mực cũng 1 sao THIÊN HÌNH mà thôi.. .

Người tu sĩ Thiên chúa giáo có mẫu mực riêng.

Đơn xin việc phải theo mẫu như thế này…

Từ đó, THIÊN HÌNH trở thành khuôn mẫu. Tất nhiên phải có người tạo mẫu… Đó là cách ĐÀO HOA THIÊN HÌNH, tạo ra mẫu mực tốt đẹp để người khác làm theo.

v Exemplary, Templates, Prototypes, Models…

From appearance we come to exemplary which is the same THIEN HINH star.

A catholic cloister has his own distinct exemplary.

A job application form has to follow certain standards.

From there, THIEN HINH becomes the templates. Of course there should be someone who create the prototype, such is the style DAO HOA – THIEN HINH roughly meaning creating a beautiful model for others to follow.

v Phép Tắc, Khuôn Phép. Mực thước, Tấm Gương…

Từ những ý kể trên. THIÊN HÌNH trở thành phép tắc, khuôn phép phải tuân theo.

THIÊN HÌNH không còn trở thành hình như là… mơ hồ nữa. Lại mang ý khác khi đi với HOÁ KHOA, ĐÀO HOA. Nhưng vẫn “hình như là” đúng như số phận của nó. Hình như là … vô lễ. Đó là lý do THIÊN HÌNH cần đi với XƯƠNG KHÚC, trở thành bộ lễ phép. Còn là khuôn mẫu để viết văn làm thơ. Nếu phá cách (PHÁ QUÂN + THIÊN HÌNH) thơ tự do cũng phải có vần trong đó.

THIÊN HÌNH trở thành mực thước trong đời sống con người, kể từ khi biết văn hoá là gì. Là con đối với cha mẹ ông bà. Là trò đối với thầy… Thầy đối với trò… Chồng đối với vợ. Người có THIÊN HÌNH tốt đẹp sống trong cái khuôn phép ấy. Ngôi sao tự mình hành hạ lấy mình. Biết xử thế đúng sai, gìn giữ vai vế của mình. Làm được những điều như thế. THIÊN HÌNH là tấm gương sáng cho đời soi chung. Đó là bộ THIÊN HÌNH LINH TINH (HÌNH LINH) một bộ sao dễ bị những phá cách để trở thành tấm gương xấu cho đời mỉa mai. Tất cả tuỳ thuộc vào các sao tụ tập quanh nó xác nhận.

TỬ VI là thế đấy, chỉ thêm bớt một sao mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

v Rules, manners, role model…

From the above traits. THIEN HINH becomes the rules, the manner we have to follow.

THIEN HINH is no longer vague or seemingly. It also carries different meaning when accompanying HOA KHOA, DAO HOA. Nonetheless it still “seems” like it is the destiny. It “seems” impolite. That is why THIEN HINH needs to accompany XUONG KHUC to become courteous, become the exemplary in writing poem, literature. If in case of improvising (PHA QUAN + THIEN HINH) to create a free-style poem, the poem still needs to rhyme.

THIEN HINH becomes the standard in human life since we become aware of culture, manner. How a young person should treat parents and grandparents; how a student should treat teachers; how a teacher treat the students; how a husband treats a wife. A person with THIEN HINH in MENH that assumes a good position lives within that model. It is a star of self-torture. It is a star that knows how to react in the right way to maintain the dignity. If such could be achieved, THIEN HINH becomes the bright role model for other people to look at. Such is the style THIEN HINH – LINH TINH (HINH LINH) a group of star that easy to be in a disadvantageous position which lead to a bad role model that people ridicule. It all depends on the surrounding stars.

Such is TU VI, one more star or one less star shall lead to contrasting results.

v Luật Pháp. Luật Lệ… Trừng Phạt.

Từ THIÊN HÌNH là hình thức phải tuân theo, trở thành mẫu mực, khuôn phép. Với xã hội. THIÊN HÌNH là luật pháp của quốc gia, có khi chỉ là luật lệ, hương ước của làng xã. Trong đó, nói về cách cư xử trái phép, định tội như thế nào qua những hành vi của người đối với tổ quốc, và người đối với người… Ta lại thấy được tầm quan trọng khi THIÊN HÌNH đi với bộ TƯỚNG QUÂN QUỐC ẤN . Mang ý, nắm lấy luật pháp quốc gia để trừng phạt. Muốn được như thế cần có sao HOÁ QUYỀN, xa lánh bằng được sao HOÁ KỴ. VÌ kết thành bộ KỴ HÌNH, chủ sư vi phạm điều luật pháp cấm kỵ.

v Law, rules, .. .punishment

From THIEN HINH the exemplary to follow, it becomes the role model, the rules. For the society, THIEN HINH is the national law, or sometimes just the rules of the town. In which, it regulates how to be considered going against the rule, how to punish if say violation happens based on what the person has done with the nation, the people. We see clearly the significance when THIEN HINH accompanies TUONG QUAN, QUOC AN which in this case becomes the national law that regulates punishment. However, such a case can only be possible when in trine with HOA QUYEN and steers completely clear of HOAKY. Because KY HINH denotes violating the forbidden laws.

v Bắt Bẻ, Hành Hạ, Trừng Phạt.

Khi sống trong xã hội dân chủ, mọi hành vi con người sai trái bị luật pháp nhà nước trừng phạt.

Khi sống trong một gia đình, dù ở xã hội tiến bộ. Không lấy gì làm chắc chắn luật pháp nhà nước vươn tới. Khắp nơi đó đây, vẫn thấy cảnh THIÊN HÌNH biến thành bắt bẻ, đay nghiến, trừng phạt, trừng trị. Giữa ông bà, cha mẹ với con cái, cũng như giữa vợ và chồng. Ngôi sao trời hành này thường đem lại những chuyện không vui.

v Retorted, Torture, Punish.

When residing in a democracy, every wrong doing against the law shall be punished by the law.

When living in a family, even in a modern society, there is no certainty that the national law could reach out to everyone. Here and there, we still see domestic violence, which is THIEN HINH that starts to retort, torture, punish between grandparents, parents, children or husband and wife. This God-punish star often brings about unhappiness. (THIEN = God, sky; HINH = torture).

v Y Thuật

THIÊN HÌNH còn là ngôi sao y thuật trong y học.. Là những phương pháp sử dụng thuốc, bắt buộc phải tuân theo. Nếu không mất tác dụng của thuốc, hoặc kháng thuốc (KÌNH DƯƠNG, THIÊN HÌNH). Kết hợp với BỆNH PHÙ là toa thuốc tạo thành bộ bệnh án và sử dụng thuốc.

v Medicine

THIEN HINH is also the medical skill in practical medicine field. It is the method of medicine usage that we have to follow; if not, the effect of the medicine shall be annulled or the body shall reject to absorb it (KINH DUONG, THIEN HINH). When combining with BENH PHU which denotes the prescription, we have a complete group of assessment and prescription.

v Tình Hình, Tình Trạng, Tình Huống…

THIÊN HÌNH còn là tình hình sức khoẻ của bản thân, nếu như đóng tại Mệnh Thân,Tật.

Hoặc tình hình sức khoẻ, tài chính, hạnh phúc… của các người thân yêu, nếu THIÊN HÌNH đóng tại các cung ấy. Nó trở thành ngôi sao hình khắc nếu như gặp phải Ám tinh. Thị phi tinh, Hung sát tinh khác.

Còn là tình hình thời cuộc, chiến sự, thiên tai…. Ví dụ. Tình hình ở đó như thế nào? Chiến tranh vẫn còn anh à. Tình trạng của tôi rất khẩn cấp. Ta lại có bộ HOẢ HÌNH, một bộ sao mang nhiều ý xấu.

v The situation, the condition, the circumstance…

THIEN HINH also denotes the health condition of a person if it resides in MENH, THAN, TAT ACH sections.

Sometimes it is the health situation, financial situation, the happiness of a person or their beloved if THIEN HINH resides in such section. It becomes the star of mistreating if encountering Shady Stars, Gossiping Stars, Death and Hindrance Stars.

It is also the situation of the nation, the war, the calamity… for example: how is the situation over there? (situation in Vietnamese is “tinh HINH”). Answer: the war is still going on, my friend/ I have an urgent situaton. We also has other bad meanings if accompanying HOA LINH group.

v Giết

THIÊN HÌNH là một trong các sao chủ giết. Ngoài THIÊN HÌNH còn có THẤT SÁT, KIẾP SÁT, LƯU HÀ các sao này đều mang ý giết. Các sao này tập trung tại một nơi. ý ấy sẽ nổi bật. Tối kỵ gặp thêm HOÁ KỴ KHÔNG KIẾP. Nhẹ hơn chữ giết là trừng phạt tù. Nhẹ hơn nữa là răn đe, hành hạ.

Nếu có kẻ bị giết. Có kẻ được quyền giết, quyền tha. Chỉ một ngôi sao đó thôi mà ý nghĩa của nó lại tuỳ thuộc vào các ngôi sao khác quyết định. Cũng như vân mệnh của một người lại do người khác quyết định. Thậm chí vận mệnh một quốc gia, dân tộc lại do 1 người dân tộc khác quyết định. Đó là điều có thật trong lịch sử.

v To kill

THIEN HINH is a one of the stars which denote killing. Besides THIEN HINH, we also have THAT SAT, KIEP SAT, LUU HA which also carry the meaning “to kill”. If these stars gather together such meaning is even more profound. It should never encounter HOAKY and KHONG KIEP. Less strong than killing is imprisoning, even less is threatening, torturing.

When it involves homicide. There are people who are given right to kill or to spare a life. Only one star but its meaning depends on other stars decision. It is like the fate of one person is decided by another person. Or even the fate of a nation, a race is decided by another race. Such has happened throughout history.

v Phù phép. Bùa Chú, Thầy Pháp, Pháp Sư, Pháp Thuật…

Vậy, THIÊN HÌNH cần gặp các sao Văn Tinh, Khoa tinh, Quyền tinh, Cát tinh… Tự nó hoá giảị, từ xấu trở thành tốt. Không có phép mầu nào ở đây cả. Nếu bạn nhẹ dạ cả tin, mê muội vì những lời nói của HÌNH DIÊU .. Chính nó là ngôi sao phù phép, bùa chú của các thầy phù thuỷ, pháp sư. Đa phần công việc của họ là trấn an tinh thần của bạn mà thôi. Cũng như trị liệu bằng tâm lý.

HÌNH DIÊU Y thường gặp trong đời thường là ngôi sao hình khắc, bắt bẻ, hành hạ…. từ những cái mơ hồ. Đưa đến những bất hạnh trong cuộc sống, trở thành lặng lẽ như chiếc bóng của chính mình.

v Curse, witchcraft, witches, mage, magician…

So, THIEN HINH should encounter Literary Stars, Diplomacy Stars, Prestige Stars, Happy Stars… In this case such stars shall solve the sharp edge making THIEN HINH good from bad. There is no such thing as magic. If you are gullible to believe the hocus pocus words of HINH DIEU… they shall become the magic, witchcraft of magicians. The main thing such people do is creating an illusion to calm you down. Such is similar to a psychological therapy.

HINH DIEU Y that we usually encounter in life is the people who hate, retort and torture others because of very vague reasons; they, in turn, create a lot of mishaps in life and leading a lonely life like a single shadow…

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button