Tử vi

Thiên lương hóa quyền

Thiên lương hóa quyền ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, tự cao tự đại, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người khó hoà hợp, không tín nhiệm người khác, từ hót như khướu, nữ mệnh đoạt phu quyền, hãm địa, bị người khác khinh khỉnh.

Cung huynh đệ, huynh đệ tỷ muội sự nghiệp có thành tựu, được người kính trọng.

Bạn đang xem: Thiên lương hóa quyền

Cung phu thê, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn.

Cung tử nữ, bản nhân càng thêm lý trí. Đứa con càng thêm hiếu thuận, đứa con sự nghiệp có thành tựu, thập phần nhưng vì.

Cung tài bạch, bài bạc đại thắng, tài vận gia tăng, càng nên hướng y dược, y thuật, y kỹ phương diện phát triển.

Cung tật ách, quan trường thất thế, bị người lời gièm pha hãm hại liên lụy. Bệnh tim tăng lên, cao huyết áp gia tăng.

Cung thiên di, thăng quan phát tài, đức cao vọng trọng, chỗ đến được người hoan nghênh, kết nhân duyên rộng lớn, du lịch khắp nơi.

Cung nô bộc, quan trường thất thế, bị người lời đồn đãi hãm hại liên lụy, nên đổi nghề, hạ nhân không đáng tin.

Cung quan lộc, chức nghiệp có biến động. Vượng địa cát, hãm địa bất lợi.

Cung điền trạch, bất động sản gia tăng.

Cung phúc đức, nhiệt tâm giáo dục, công ích, quá mức được nhân vọng, đức cao vọng trọng, làm văn nghệ công tác, như: viết tiểu thuyết, bạn tạp chí nhà xuất bản có thể thành công.

Cung phụ mẫu, cha mẹ có bệnh có thể xong chuyển.

Nghiên cứu: thiên lương hóa quyền, đại tiểu hạn phùng tới, bất luận ở cung nào đất, chỗ nào, bị nhân phong mang quá lộ, bị người tới kị.

Thiên lương hóa quyền ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, có thể gặp dữ hóa lành, nếu tọa cung tài bạch, phùng hóa lộc hóa quyền hóa khoa, đổ vận rốt tốt.

Xấu địa, cùng chưa cùng.

Dần địa, gia tăng cảm tình làm phức tạp.

Mão địa, ở đây hóa quyền, tham gia cuộc thi có thể tên đề bảng vàng.

Thìn địa, lợi nhuận cuộc thi, nên gây dựng sự nghiệp.

Tị địa, ở đây hóa quyền, vợ chồng phản bội, tình lữ chia tay, bị người vắng vẻ, chỗ ở có di chuyển.

Ngọ địa, cùng tử cùng.

Chưa địa, gia tăng sự nghiệp thành tựu.

Thân địa, cùng dậu cùng.

Dậu địa, ở đây hóa quyền không lành, càng kị tọa nô bộc hoặc cung tật ách, chủ quan tràng thất thế, bị người hãm hại liên lụy.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

Nghiên cứu:

(1) thiên lương nếu tọa cung tài bạch ở vượng địa ( tí ngọ dần mão thìn tuất ) phùng hóa quyền, có thiên tài vận, mua vé xổ số sẽ trúng thưởng, đổ trước sẽ thắng tiễn.

(2) thiên lương tọa thân cung mệnh, ở vượng địa phùng hóa quyền, chủ người này có tâm hướng về phía trước, hoặc nghĩ noi theo quân tử phong độ, tiếc là không giống.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên lương hóa quyền

Thiên lương hóa quyền ở chư cung tới hiện tượng

Mệnh thân cung, tự cao tự đại, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người khó hoà hợp, không tín nhiệm người khác, từ hót như khướu, nữ mệnh đoạt phu quyền, hãm địa, bị người khác khinh khỉnh.

Cung huynh đệ, huynh đệ tỷ muội sự nghiệp có thành tựu, được người kính trọng.

Cung phu thê, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc hơn.

Cung tử nữ, bản nhân càng thêm lý trí. Đứa con càng thêm hiếu thuận, đứa con sự nghiệp có thành tựu, thập phần nhưng vì.

Cung tài bạch, bài bạc đại thắng, tài vận gia tăng, càng nên hướng y dược, y thuật, y kỹ phương diện phát triển.

Cung tật ách, quan trường thất thế, bị người lời gièm pha hãm hại liên lụy. Bệnh tim tăng lên, cao huyết áp gia tăng.

Cung thiên di, thăng quan phát tài, đức cao vọng trọng, chỗ đến được người hoan nghênh, kết nhân duyên rộng lớn, du lịch khắp nơi.

Cung nô bộc, quan trường thất thế, bị người lời đồn đãi hãm hại liên lụy, nên đổi nghề, hạ nhân không đáng tin.

Cung quan lộc, chức nghiệp có biến động. Vượng địa cát, hãm địa bất lợi.

Cung điền trạch, bất động sản gia tăng.

Cung phúc đức, nhiệt tâm giáo dục, công ích, quá mức được nhân vọng, đức cao vọng trọng, làm văn nghệ công tác, như: viết tiểu thuyết, bạn tạp chí nhà xuất bản có thể thành công.

Cung phụ mẫu, cha mẹ có bệnh có thể xong chuyển.

Nghiên cứu: thiên lương hóa quyền, đại tiểu hạn phùng tới, bất luận ở cung nào đất, chỗ nào, bị nhân phong mang quá lộ, bị người tới kị.

Thiên lương hóa quyền ở các nơi tới hiện tượng

Tử địa, có thể gặp dữ hóa lành, nếu tọa cung tài bạch, phùng hóa lộc hóa quyền hóa khoa, đổ vận rốt tốt.

Xấu địa, cùng chưa cùng.

Dần địa, gia tăng cảm tình làm phức tạp.

Mão địa, ở đây hóa quyền, tham gia cuộc thi có thể tên đề bảng vàng.

Thìn địa, lợi nhuận cuộc thi, nên gây dựng sự nghiệp.

Tị địa, ở đây hóa quyền, vợ chồng phản bội, tình lữ chia tay, bị người vắng vẻ, chỗ ở có di chuyển.

Ngọ địa, cùng tử cùng.

Chưa địa, gia tăng sự nghiệp thành tựu.

Thân địa, cùng dậu cùng.

Dậu địa, ở đây hóa quyền không lành, càng kị tọa nô bộc hoặc cung tật ách, chủ quan tràng thất thế, bị người hãm hại liên lụy.

Tuất địa, cùng thìn cùng.

Hợi địa, cùng tị cùng.

Nghiên cứu:

(1) thiên lương nếu tọa cung tài bạch ở vượng địa ( tí ngọ dần mão thìn tuất ) phùng hóa quyền, có thiên tài vận, mua vé xổ số sẽ trúng thưởng, đổ trước sẽ thắng tiễn.

(2) thiên lương tọa thân cung mệnh, ở vượng địa phùng hóa quyền, chủ người này có tâm hướng về phía trước, hoặc nghĩ noi theo quân tử phong độ, tiếc là không giống.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button