Tử vi

Từ cách an vòng Thái tuế cho ta thấy điều gì?

Vòng Thái tuế hình thành nên các tam hợp Thái Tuế – Quan Phù – Bạch Hổ. Tuế Phá – Tang Môn – Điếu Khách, Thiếu Âm – Long đức – Trực Phù, Thiên Không – Phúc Đức – Tử phù. 4 tam hợp này có 2 thế đối lập nhau đó là Tuế Phù Hổ và Tang Tuế Điếu, Thiếu Ân Tử Phù Trực Phù và Thiên Không Phúc Đức Long Đức

+ Thái Tuế – Quan Phù – Bạch Hổ tam hợp, Thái tuế là vua của một năm, nắm quyền sinh sát, chủ về họa phúc trong năm đó, cho nên Thái tuế đi cùng sao khác hợp thành cách tốt thì ít hoạn nạn mà hay gặp may mắn lạ thường vì Thái tuế như vị vua, thành cách tốt như cận kề vua, mệnh thái tuế đi thành cách tốt thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, hạn đến đó tất sẽ phát đạt. khi đó thì Quan Phù có quyền “phán xét” và có danh vị, chủ về làm việc toàn án, thường dương danh phát triển, khi đó Bạch hổ cùng Tứ linh “long phượng hổ cái” kể là hiển đạt. nhưng khi Thái tuế đi cùng cách xấu cũng giống như ngôi vua bị xúc phạm thì lập tức Quan Phù cũng phán xét nhưng lại là bị phán xét, có khác nào phạm nhân ở chốn công đường, Bạch hổ tam hợp sẽ thi hành án tử.

+ Tuế phá- điếu khách – Tang môn tam hợp, Tuế phá ở thế đối nghịch thái tuế, có khác nào xung đối với vua, nên hay gặp nghịch cảnh mà khó khăn bởi luôn có Thiên Hư đồng cung, nên hay trôi nổi, thiếu đi sự ổn định của Điếu Khách nên sinh ra lo lắng, buồn rầu của Tang Môn, cái hay của Tang Tuế Điếu là có Thiên Mã trong tam hợp chủ về cái nghịch cảnh, khó khăn nhưng lại có nghị lực vươn lên, nếu Thiên mã đi cùng cách tốt như Thiên Mã Lộc tồn thì nhất định phải là người biết phấn đấu, dám lăn xả mà trở nên giàu có. ngược lại Thiên Mã gặp cách xấu như Mã Đà, Mã Tuyệt, Mã Triệt…thì chủ về cuộc đời sự hay gặp nghịch cảnh, cũng biết phấn đấu cố gắng bởi Thiên mã nhưng lại hay gãy đổ giữa chừng cũng do Thiên Mã.

Bạn đang xem: Từ cách an vòng Thái tuế cho ta thấy điều gì?

+ Thiếu Âm – Trực phù – Long Đức, bộ tam hợp này có xấu có tốt. Do trực phù đứng trước Thái tuế một cung, chủ về “Trước vị Thái tuế” hay “thời chưa đên”, nên hay chịu thua thiệt, mà Thiếu Âm ở đó giống như cái tên gọi của nó, sự thiếu thốn phải biết nhường nhịn, hay đúng hơn là kiên nhẫn lấy cái lợi ích của mình phục vụ xã hội thì Long đức sẽ ban phúc mà được quý hiển. bằng không cứ cố gắng tranh giành với đời, chỉ lo cho lợi ích bản thân, nhất là khi hợp thành cách xấu thì sẽ phải chịu nhiều mất mát tổn thất.

+ Thiên không – Phúc đức – Tử phù, Thiên không ở sau Thái tuế một cung, chủ về “hết thời”, nên mọi danh vọng, tiền bạc dễ rơi vào hư không. cho nên Thiên không đóng đó thì phải biết “liệu cơm gắp mắm” hay “ăn no mặc ấm” thì Phúc đức tam hợp phát huy tác dụng mà che chở khỏi tai nạn, nguy hiểm. ngược lại nếu cố gắng để tham lam mà Thiên không đi cùng cách xấu thì có khác nào “lưng trời gãy gánh”, thì Tử phù tam hợp sẽ gây ra cái họa như tên của nó “Tử” phù.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Từ cách an vòng Thái tuế cho ta thấy điều gì?

Vòng Thái tuế hình thành nên các tam hợp Thái Tuế – Quan Phù – Bạch Hổ. Tuế Phá – Tang Môn – Điếu Khách, Thiếu Âm – Long đức – Trực Phù, Thiên Không – Phúc Đức – Tử phù. 4 tam hợp này có 2 thế đối lập nhau đó là Tuế Phù Hổ và Tang Tuế Điếu, Thiếu Ân Tử Phù Trực Phù và Thiên Không Phúc Đức Long Đức

+ Thái Tuế – Quan Phù – Bạch Hổ tam hợp, Thái tuế là vua của một năm, nắm quyền sinh sát, chủ về họa phúc trong năm đó, cho nên Thái tuế đi cùng sao khác hợp thành cách tốt thì ít hoạn nạn mà hay gặp may mắn lạ thường vì Thái tuế như vị vua, thành cách tốt như cận kề vua, mệnh thái tuế đi thành cách tốt thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, hạn đến đó tất sẽ phát đạt. khi đó thì Quan Phù có quyền “phán xét” và có danh vị, chủ về làm việc toàn án, thường dương danh phát triển, khi đó Bạch hổ cùng Tứ linh “long phượng hổ cái” kể là hiển đạt. nhưng khi Thái tuế đi cùng cách xấu cũng giống như ngôi vua bị xúc phạm thì lập tức Quan Phù cũng phán xét nhưng lại là bị phán xét, có khác nào phạm nhân ở chốn công đường, Bạch hổ tam hợp sẽ thi hành án tử.

+ Tuế phá- điếu khách – Tang môn tam hợp, Tuế phá ở thế đối nghịch thái tuế, có khác nào xung đối với vua, nên hay gặp nghịch cảnh mà khó khăn bởi luôn có Thiên Hư đồng cung, nên hay trôi nổi, thiếu đi sự ổn định của Điếu Khách nên sinh ra lo lắng, buồn rầu của Tang Môn, cái hay của Tang Tuế Điếu là có Thiên Mã trong tam hợp chủ về cái nghịch cảnh, khó khăn nhưng lại có nghị lực vươn lên, nếu Thiên mã đi cùng cách tốt như Thiên Mã Lộc tồn thì nhất định phải là người biết phấn đấu, dám lăn xả mà trở nên giàu có. ngược lại Thiên Mã gặp cách xấu như Mã Đà, Mã Tuyệt, Mã Triệt…thì chủ về cuộc đời sự hay gặp nghịch cảnh, cũng biết phấn đấu cố gắng bởi Thiên mã nhưng lại hay gãy đổ giữa chừng cũng do Thiên Mã.

+ Thiếu Âm – Trực phù – Long Đức, bộ tam hợp này có xấu có tốt. Do trực phù đứng trước Thái tuế một cung, chủ về “Trước vị Thái tuế” hay “thời chưa đên”, nên hay chịu thua thiệt, mà Thiếu Âm ở đó giống như cái tên gọi của nó, sự thiếu thốn phải biết nhường nhịn, hay đúng hơn là kiên nhẫn lấy cái lợi ích của mình phục vụ xã hội thì Long đức sẽ ban phúc mà được quý hiển. bằng không cứ cố gắng tranh giành với đời, chỉ lo cho lợi ích bản thân, nhất là khi hợp thành cách xấu thì sẽ phải chịu nhiều mất mát tổn thất.

+ Thiên không – Phúc đức – Tử phù, Thiên không ở sau Thái tuế một cung, chủ về “hết thời”, nên mọi danh vọng, tiền bạc dễ rơi vào hư không. cho nên Thiên không đóng đó thì phải biết “liệu cơm gắp mắm” hay “ăn no mặc ấm” thì Phúc đức tam hợp phát huy tác dụng mà che chở khỏi tai nạn, nguy hiểm. ngược lại nếu cố gắng để tham lam mà Thiên không đi cùng cách xấu thì có khác nào “lưng trời gãy gánh”, thì Tử phù tam hợp sẽ gây ra cái họa như tên của nó “Tử” phù.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button