Tử vi

Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)

Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)

Thiên Lương cư tại cung an Thân với vị trí cung Mệnh tức trường hợp Mệnh Thân đồng cung ở giờ sinh Tí Ngọ cả cuộc đời gắn với sao Thiên Lương, đặc biệt là khi sao này ở vị trí độc tọa. Thiên Lương luôn đi cùng với Thái Âm ngẫu nhiên việc chịu ảnh hưởng của Chính Tinh này tới tính chất toàn bộ tổ hợp rất lớn. Thiên Lương khi cùng tọa thủ tại Mệnh Thân tối kỵ phá cách tai họa tăng hơn nhiều việc cung an Thân cư tại các cung độ khác, nếu trường hợp một bên xấu thì tốt nhất ở hai tam hợp xung chiếu lẫn nhau như Mệnh Tài Quan xung chiếu Phúc Phối Di đỡ xấu hơn. Thiên Lương tại 12 cung khi đồng độ với Thiên Đồng được đánh giá là cách cục hay nhất tối hỉ gặp tại Mệnh Thân hợp cách. Thiên Lương đi cùng vòng Trường Sinh và bị ảnh hưởng lớn do vòng sao này. Thiên Lương thủ Thân cung nhị hợp là sao Liêm Trinh. Cung an Thân có tác động mạnh trong trường hợp an tại Phúc Phối Di khi rời xa quê hương bản xứ để bắt đầu lập nghiệp, cũng là cái nhìn của xã hội bên ngoài tới bản thân. Sao này tốt là sự hiền lương ưa giúp đỡ người khác và đấy đó làm niềm vui hạnh phúc. Nếu Thiên Lương thủ Thân cư tại các cung thuộc tam hợp Mệnh tính chất hiển hiện ngay từ khi xuất hiện các suy tưởng hình thành tính cách. Do Âm Lương không giao hội với sao Cự Môn mà chỉ hình thành duy nhất cách Âm Dương Lương và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều là cách yên ổn mang lại cảnh thanh bình không có nhiều rối loạn nên gọi Thiên Lương là ngôi sao may mắn trong các bố cục cũng bởi phần lớn do toàn bộ bố cục của hai cách này. Nhìn chung việc có Thiên Lương tại cung an Thân là một chữ may trong lá số tử vi, chỉ còn xem có thể hiện khuyết điểm của sao này hay có tính chất hoàn toàn tốt đẹp. Thiên Lương tại đây có một số cách cục khác biệt về ý nghĩa cùng các sao kỵ hay hợp cách khác với việc tọa thủ tại cung Mệnh.

Thiên Lương tại đây cần thiết gia tăng tính ổn định của cách cục đủ khá năng chế hóa Hung Sát Tinh xâm phạm tại tam hợp, cung đại hạn và lưu bàng tinh của tiểu hạn. Cần thiết nhất có được Hóa Khoa, khi Lương hóa thành Khoa tại bản cung và nếu có trường hợp phụ tinh gồm Tả Hữu Xương Khúc hóa Khoa là cách cục đại cát gia tăng các tính chất ý nghĩa tốt hơn. Việc Tả Hữu hóa thành Khoa tăng tính trợ giúp hay sự bình ổn của cách cục, có khả năng chống đỡ lớn như trụ trước các đại hạn xấu tác động tới cả cung Mệnh Thân. Trường hợp có Xương Khúc tăng tính hiểu biết, tăng sự liên quan tới sách vở, văn phòng mà giảm tính Sát, đặc biệt tránh được bộ Không Kiếp nên luận là hay. Thiên Lương tự Hóa tại tuổi Kỷ cũng là cách hay giúp Thiên Lương có khả năng tự hóa giải bằng sự giúp đỡ may mắn âm thầm xung quanh mà tránh được tai họa xấu. Thiên Lương gặp bộ Lộc Tướng Ấn tăng tính ổn định, tích lũy và an ổn cho cách cục. Đặc biệt cách Âm Lương ngộ Lộc Tướng Ấn có tính che chở, yêu thương mà không gặp phải tính Sát nên rất tốt, cần thiết tránh các Sát Tinh như Không Kiếp Hỏa Tinh Kỵ Hình tùy theo mức độ phá cách mà luận cát hung. Thiên Lương cư tại cung an Thân khi giao hội với các nhóm sao cần lưu ý tới vị trí đồng cung của các sao trong bộ tới cung an Thân. Các bàng tinh Thai Tọa, Cáo Phụ có tính làm đẹp sao này, đặc biệt cách Thai Tọa rất hợp cư tại cung an Thân tăng tính ổn định. Cáo Phụ tăng ý nghĩa thọ và hưởng thụ ấm cho cách cục.

Bạn đang xem: Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)

Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)

Thiên Lương cư tại cung an Thân với vị trí cung Mệnh tức trường hợp Mệnh Thân đồng cung ở giờ sinh Tí Ngọ cả cuộc đời gắn với sao Thiên Lương, đặc biệt là khi sao này ở vị trí độc tọa. Thiên Lương luôn đi cùng với Thái Âm ngẫu nhiên việc chịu ảnh hưởng của Chính Tinh này tới tính chất toàn bộ tổ hợp rất lớn. Thiên Lương khi cùng tọa thủ tại Mệnh Thân tối kỵ phá cách tai họa tăng hơn nhiều việc cung an Thân cư tại các cung độ khác, nếu trường hợp một bên xấu thì tốt nhất ở hai tam hợp xung chiếu lẫn nhau như Mệnh Tài Quan xung chiếu Phúc Phối Di đỡ xấu hơn. Thiên Lương tại 12 cung khi đồng độ với Thiên Đồng được đánh giá là cách cục hay nhất tối hỉ gặp tại Mệnh Thân hợp cách. Thiên Lương đi cùng vòng Trường Sinh và bị ảnh hưởng lớn do vòng sao này. Thiên Lương thủ Thân cung nhị hợp là sao Liêm Trinh. Cung an Thân có tác động mạnh trong trường hợp an tại Phúc Phối Di khi rời xa quê hương bản xứ để bắt đầu lập nghiệp, cũng là cái nhìn của xã hội bên ngoài tới bản thân. Sao này tốt là sự hiền lương ưa giúp đỡ người khác và đấy đó làm niềm vui hạnh phúc. Nếu Thiên Lương thủ Thân cư tại các cung thuộc tam hợp Mệnh tính chất hiển hiện ngay từ khi xuất hiện các suy tưởng hình thành tính cách. Do Âm Lương không giao hội với sao Cự Môn mà chỉ hình thành duy nhất cách Âm Dương Lương và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều là cách yên ổn mang lại cảnh thanh bình không có nhiều rối loạn nên gọi Thiên Lương là ngôi sao may mắn trong các bố cục cũng bởi phần lớn do toàn bộ bố cục của hai cách này. Nhìn chung việc có Thiên Lương tại cung an Thân là một chữ may trong lá số tử vi, chỉ còn xem có thể hiện khuyết điểm của sao này hay có tính chất hoàn toàn tốt đẹp. Thiên Lương tại đây có một số cách cục khác biệt về ý nghĩa cùng các sao kỵ hay hợp cách khác với việc tọa thủ tại cung Mệnh.

Thiên Lương tại đây cần thiết gia tăng tính ổn định của cách cục đủ khá năng chế hóa Hung Sát Tinh xâm phạm tại tam hợp, cung đại hạn và lưu bàng tinh của tiểu hạn. Cần thiết nhất có được Hóa Khoa, khi Lương hóa thành Khoa tại bản cung và nếu có trường hợp phụ tinh gồm Tả Hữu Xương Khúc hóa Khoa là cách cục đại cát gia tăng các tính chất ý nghĩa tốt hơn. Việc Tả Hữu hóa thành Khoa tăng tính trợ giúp hay sự bình ổn của cách cục, có khả năng chống đỡ lớn như trụ trước các đại hạn xấu tác động tới cả cung Mệnh Thân. Trường hợp có Xương Khúc tăng tính hiểu biết, tăng sự liên quan tới sách vở, văn phòng mà giảm tính Sát, đặc biệt tránh được bộ Không Kiếp nên luận là hay. Thiên Lương tự Hóa tại tuổi Kỷ cũng là cách hay giúp Thiên Lương có khả năng tự hóa giải bằng sự giúp đỡ may mắn âm thầm xung quanh mà tránh được tai họa xấu. Thiên Lương gặp bộ Lộc Tướng Ấn tăng tính ổn định, tích lũy và an ổn cho cách cục. Đặc biệt cách Âm Lương ngộ Lộc Tướng Ấn có tính che chở, yêu thương mà không gặp phải tính Sát nên rất tốt, cần thiết tránh các Sát Tinh như Không Kiếp Hỏa Tinh Kỵ Hình tùy theo mức độ phá cách mà luận cát hung. Thiên Lương cư tại cung an Thân khi giao hội với các nhóm sao cần lưu ý tới vị trí đồng cung của các sao trong bộ tới cung an Thân. Các bàng tinh Thai Tọa, Cáo Phụ có tính làm đẹp sao này, đặc biệt cách Thai Tọa rất hợp cư tại cung an Thân tăng tính ổn định. Cáo Phụ tăng ý nghĩa thọ và hưởng thụ ấm cho cách cục.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button