Tử vi

THIÊN LƯƠNG TỊ HỢI

Thiên Lương Tị Hợi có Thái Dương và mượn Thiên Cơ Cự Môn nhập cung Quan Lộc. Như vậy càng tăng tính “phóng đãng” của Thiên Lương. Nếu gặp các sao sát, hình, kị, hao thì đương nhiên xa cách người thân, lưu lạc phóng đãng, không giữ một nghề. Nếu có các sao cát như Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Thiên Quý Thiên Phúc thì có thể chuyển hoá thanh du lịch hay du học nước ngoài, hoặc xuất ngoại đi công tác.

Thiên Lương tại Tị, phiêu bạt, phần nhiều không ở một nơi nhất định, thích hợp trên biẻn hoặc y dược, công tác từ thiện. Nhưng có thể có nhiệm vụ đặc biệt hoặc công tác bí mật, nếu gặp sao cát thì lập bang hội, nhân viên mật vụ. Gặp Kình Đà và Thiên Hình, có thể gặp hung hiểm nhưng vẫn giữ được sinh mạng.

Nữ mệnh Thiên Lương Tị Hợi, dễ bị dụ dỗ, chỉ có thể dùng hậu thiên để tránh.

Bạn đang xem: THIÊN LƯƠNG TỊ HỢI

Thiên Lương nhập miếu cung mệnh, gặp các sao phụ tá, cát hoá, chủ về cuộc sống hưởng thụ an nhàn, còn có khuynh hướng sùng tín tôn giáo. Tại cung lạc hãm, tứ sát hội chiếu thì quan hệ xung quanh không tốt, nửa đời cô độc, nếu gặp đào hoạ Không Kiếp, Đại Hao thì nên bỏ tính hời hợt, hiếu động, tuổi già có thể lưu lạc, không nơi nương tựa. Nếu gặp Xương Khúc, Thiên Tài, Phượng Các, ắt có tài nghệ đặc biệt.

Thiên Lương vào hạn, phải có sao cát mới có thể phát triển sự nghiệp, chức vụ thăng tiến. Nếu có Song Lộc thì đề phòng tiểu nhân chèn ép. Có tứ sát, Thiên Hình thì cẩn thận hình khắc, tai nạn, tù tội. Có Không Kiếp, Hao, Đồng Kị hội chiếu thì có thể phá sản, sát tinh nặng có thể tàn phế hoặc có người âm mưu hãm hại.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THIÊN LƯƠNG TỊ HỢI

Thiên Lương Tị Hợi có Thái Dương và mượn Thiên Cơ Cự Môn nhập cung Quan Lộc. Như vậy càng tăng tính “phóng đãng” của Thiên Lương. Nếu gặp các sao sát, hình, kị, hao thì đương nhiên xa cách người thân, lưu lạc phóng đãng, không giữ một nghề. Nếu có các sao cát như Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Thiên Quý Thiên Phúc thì có thể chuyển hoá thanh du lịch hay du học nước ngoài, hoặc xuất ngoại đi công tác.

Thiên Lương tại Tị, phiêu bạt, phần nhiều không ở một nơi nhất định, thích hợp trên biẻn hoặc y dược, công tác từ thiện. Nhưng có thể có nhiệm vụ đặc biệt hoặc công tác bí mật, nếu gặp sao cát thì lập bang hội, nhân viên mật vụ. Gặp Kình Đà và Thiên Hình, có thể gặp hung hiểm nhưng vẫn giữ được sinh mạng.

Nữ mệnh Thiên Lương Tị Hợi, dễ bị dụ dỗ, chỉ có thể dùng hậu thiên để tránh.

Thiên Lương nhập miếu cung mệnh, gặp các sao phụ tá, cát hoá, chủ về cuộc sống hưởng thụ an nhàn, còn có khuynh hướng sùng tín tôn giáo. Tại cung lạc hãm, tứ sát hội chiếu thì quan hệ xung quanh không tốt, nửa đời cô độc, nếu gặp đào hoạ Không Kiếp, Đại Hao thì nên bỏ tính hời hợt, hiếu động, tuổi già có thể lưu lạc, không nơi nương tựa. Nếu gặp Xương Khúc, Thiên Tài, Phượng Các, ắt có tài nghệ đặc biệt.

Thiên Lương vào hạn, phải có sao cát mới có thể phát triển sự nghiệp, chức vụ thăng tiến. Nếu có Song Lộc thì đề phòng tiểu nhân chèn ép. Có tứ sát, Thiên Hình thì cẩn thận hình khắc, tai nạn, tù tội. Có Không Kiếp, Hao, Đồng Kị hội chiếu thì có thể phá sản, sát tinh nặng có thể tàn phế hoặc có người âm mưu hãm hại.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button