Tử vi

Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu

Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu

Cách cục này thuộc bộ Phủ Tướng đơn thủ không có Tử Vũ Liêm định hướng. Phủ Tướng đặc biệt ở tính tương trợ, giúp đỡ. Thiên Phủ chủ ẩn, Thiên Tướng chủ lộ, ở vị trí của mỗi sao mang ý nghĩa khác nhau. Bộ Phủ Tướng ưa gặp Tử Vũ Liêm vì tăng thêm tính chất khéo cho Tử Vũ Liêm thuộc nhóm bạo lực. Phủ Tướng giỏi sử dụng người bằng tài thuyết phục và ăn nói của bản thân. Ở vị trí Thiên Tướng luôn có Thiên Phủ tam hợp tức trong việc ra tay giúp đỡ, lấy công bằng luôn có lý do ẩn bên trong. Cách Phủ Tướng cũng là bộ sao tình cảm nhưng khác biệt với Đồng Lương ở điểm này. Cũng chính vì vậy nên Phủ Tướng có thêm tính chất là Ấn chủ sự phục vụ vì mục đích cao hơn, khác với Đồng Lương chủ phục vụ cho việc chung, công đồng. Phủ Tướng khi hợp cách hóa thành quyền định đoạt. Ở vị trí của Thiên Tướng tính chất biểu hiện ra bên ngoài. Thiên Tướng đơn thủ tại vị trí cung Mão Dậu đầy đủ tính chất cơ bản không pha tạp, cách này lợi cho việc đứng đầu khi gặp bàng tinh như Khôi, Đại, Kình vì không chịu tác động ở trên tức Tử Vi tại cung tam hợp hoặc đồng cung như trường hợp Tử Tướng. Ở cung nhị hợp thuộc cách Vô Chính Diệu có Cự Nhật tam hợp bên trong và Cơ Lương bên ngoài khiến tính chất tương trợ tăng khi Cự Nhật đứng lên phản đối công khai vì bất mãn, đi với Phá Quân. Tinh hệ Tử Sát tính chất thiên về tính sát phạt khi Tử Vi phối hợp với Thất Sát. Thiên Tướng cư Mão Dậu tại đây được đánh giá kém hơn trường hợp tại Tị Hợi vì bố cục Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham do hóa Sát nên Thiên Tướng thích hợp với võ nghiệp cách nhưng không có Tử Vi đứng đầu để phục vụ bên trong.

“TƯỚNG LÂM CHẤN ĐỊA, SINH, VƯỢNG, ĐÀO HỒNG TẢ, HỮU, QUYỀN XƯƠNG DIỆN HOA VŨ BÁ VẬN PHÙNG PHÁ ĐÀ KÌNH KIẾP LÃ BỐ DO DÂM MÃN KIẾP”.

Bạn đang xem: Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu

Câu phú viết về việc Thiên Tướng cư Mão nếu được Sinh Vượng thêm Đào Hồng, đặc biệt Đào Hoa cư Mão, Tả Hữu Quyền Xương dung mạo đẹp và võ cách quý hiển. Cách này thiên về binh nghiệp do vị trí thể hiện bố cục của Thiên Tướng và Đào Hoa cư Mão luôn có Kiếp Sát tam hợp tại Hợi hình thành cách Đào Sát có Quyền Xương tăng tính Quyền của cách cục. Hạn gặp Phá Đà Kình Kiếp tức nhập vào cung độ Phá Quân xung đột với Tử Vi có Kiếp là tai họa đến nên mạng vong, ở đây câu phú nhấn mạnh việc do dâm vì Thiên Tướng khi gặp dâm tinh có đặc tính này mà phải chịu họa sát thân. Câu phú thứ hai tuy xét tại cung Phúc Đức nhưng tính chất thiên về võ cách như tại cung Mệnh.

“PHÚC CƯ ĐOÀI SỨ, LƯỢNG TƯỚNG HÌNH QUYỀN, HỔ, KHỐC, SINH, MÃ GIAO LAI VÕ CÁCH, PHÁT LIÊN HẦU BÁ, ƯU KIẾN KỊ LINH, KHÚC VIỆT TẮC HỮU TỬ THƯƠNG TRẬN ĐỊA”.

Cách cục Thiên Tướng độc tọa tại cung Mão Dậu hợp với binh nghiệp. Cần thiết tăng tính ổn định để dụng được Sát Tinh. Hành vận do tinh hệ Tử Vi cư Tị Hợi được cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật khá tốt đẹp, hạn tới cung độ Cự Nhật hợp cách gây dựng được uy tín. Hạn tới cung độ Cơ Nguyệt Đồng Lương được tình cảm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu

Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu

Cách cục này thuộc bộ Phủ Tướng đơn thủ không có Tử Vũ Liêm định hướng. Phủ Tướng đặc biệt ở tính tương trợ, giúp đỡ. Thiên Phủ chủ ẩn, Thiên Tướng chủ lộ, ở vị trí của mỗi sao mang ý nghĩa khác nhau. Bộ Phủ Tướng ưa gặp Tử Vũ Liêm vì tăng thêm tính chất khéo cho Tử Vũ Liêm thuộc nhóm bạo lực. Phủ Tướng giỏi sử dụng người bằng tài thuyết phục và ăn nói của bản thân. Ở vị trí Thiên Tướng luôn có Thiên Phủ tam hợp tức trong việc ra tay giúp đỡ, lấy công bằng luôn có lý do ẩn bên trong. Cách Phủ Tướng cũng là bộ sao tình cảm nhưng khác biệt với Đồng Lương ở điểm này. Cũng chính vì vậy nên Phủ Tướng có thêm tính chất là Ấn chủ sự phục vụ vì mục đích cao hơn, khác với Đồng Lương chủ phục vụ cho việc chung, công đồng. Phủ Tướng khi hợp cách hóa thành quyền định đoạt. Ở vị trí của Thiên Tướng tính chất biểu hiện ra bên ngoài. Thiên Tướng đơn thủ tại vị trí cung Mão Dậu đầy đủ tính chất cơ bản không pha tạp, cách này lợi cho việc đứng đầu khi gặp bàng tinh như Khôi, Đại, Kình vì không chịu tác động ở trên tức Tử Vi tại cung tam hợp hoặc đồng cung như trường hợp Tử Tướng. Ở cung nhị hợp thuộc cách Vô Chính Diệu có Cự Nhật tam hợp bên trong và Cơ Lương bên ngoài khiến tính chất tương trợ tăng khi Cự Nhật đứng lên phản đối công khai vì bất mãn, đi với Phá Quân. Tinh hệ Tử Sát tính chất thiên về tính sát phạt khi Tử Vi phối hợp với Thất Sát. Thiên Tướng cư Mão Dậu tại đây được đánh giá kém hơn trường hợp tại Tị Hợi vì bố cục Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham do hóa Sát nên Thiên Tướng thích hợp với võ nghiệp cách nhưng không có Tử Vi đứng đầu để phục vụ bên trong.

“TƯỚNG LÂM CHẤN ĐỊA, SINH, VƯỢNG, ĐÀO HỒNG TẢ, HỮU, QUYỀN XƯƠNG DIỆN HOA VŨ BÁ VẬN PHÙNG PHÁ ĐÀ KÌNH KIẾP LÃ BỐ DO DÂM MÃN KIẾP”.

Câu phú viết về việc Thiên Tướng cư Mão nếu được Sinh Vượng thêm Đào Hồng, đặc biệt Đào Hoa cư Mão, Tả Hữu Quyền Xương dung mạo đẹp và võ cách quý hiển. Cách này thiên về binh nghiệp do vị trí thể hiện bố cục của Thiên Tướng và Đào Hoa cư Mão luôn có Kiếp Sát tam hợp tại Hợi hình thành cách Đào Sát có Quyền Xương tăng tính Quyền của cách cục. Hạn gặp Phá Đà Kình Kiếp tức nhập vào cung độ Phá Quân xung đột với Tử Vi có Kiếp là tai họa đến nên mạng vong, ở đây câu phú nhấn mạnh việc do dâm vì Thiên Tướng khi gặp dâm tinh có đặc tính này mà phải chịu họa sát thân. Câu phú thứ hai tuy xét tại cung Phúc Đức nhưng tính chất thiên về võ cách như tại cung Mệnh.

“PHÚC CƯ ĐOÀI SỨ, LƯỢNG TƯỚNG HÌNH QUYỀN, HỔ, KHỐC, SINH, MÃ GIAO LAI VÕ CÁCH, PHÁT LIÊN HẦU BÁ, ƯU KIẾN KỊ LINH, KHÚC VIỆT TẮC HỮU TỬ THƯƠNG TRẬN ĐỊA”.

Cách cục Thiên Tướng độc tọa tại cung Mão Dậu hợp với binh nghiệp. Cần thiết tăng tính ổn định để dụng được Sát Tinh. Hành vận do tinh hệ Tử Vi cư Tị Hợi được cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật khá tốt đẹp, hạn tới cung độ Cự Nhật hợp cách gây dựng được uy tín. Hạn tới cung độ Cơ Nguyệt Đồng Lương được tình cảm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button