Tử vi

Thiên tướng ngôi sao nhập mệnh cung

Thiên tướng

Thiên tướng tinh hóa khí vi ấn, vi sự nghiệp chủ. Nhập mệnh tướng mạo cẩn thận, hảo tửu thực, áo lộc sung túc. Vui mừng sẽ tử vi thiên phủ xương khúc nhật nguyệt các loại ngôi sao, chủ tài Quan song mỹ. Nếu vì Kình Đà phá tan, cũng chủ có xảo nghệ. Nữ mệnh thiên tướng tính tình ôn hòa, nhưng ngại bị bị người chi phối, gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc tài ấm giáp ấn cách, cũng chủ [ trượng phu chí khí ], gặp văn xương, văn khúc, chủ [ thông minh cẩn thận ].

Thiên tướng cực vui nhập cung thân, chủ cả đời không lo ăn uống. Áo cơm không thiếu. Cũng chủ khoái hoạt cát tường.

Bạn đang xem: Thiên tướng ngôi sao nhập mệnh cung

Cung Tý Ngọ vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, đinh mình quý người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu hãm địa, ất người sinh năm tân cát. Giáp canh sinh ra chủ vây.

Thìn tuất cung được địa, cùng tử vi đồng độ, tài quan cách.

Sửu cung vào miếu chưa cung được địa, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Dần Thân vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, đinh giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi được địa, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc.

Thiên tướng nhập hạn, chủ vô tai, du dương hưởng phúc. Nhưng nếu ở sự nghiệp khai sáng kỳ, trái lại vì không cát. Nếu cùng đà la đồng cung càng sâu, chủ sự nghiệp đình trệ. Cho nên vui mừng lúc tuổi già đi thiên tướng vận. Thiên tướng, lại sợ hình kị đến giáp, chủ lưỡng nan việc, chủ tiền tài khan hiếm. Đại nạn năm xưa thiên tướng nhập mệnh cung, gặp lộc tồn hòa hóa lộc, chủ [ tài lớn lộc dày ], nguyên cục cung mệnh không lành, tắc cận chủ giàu có bằng xưng. Gặp giúp đỡ hòa hóa quyền hóa khoa, chủ [ quyền cao tước trọng ], nhưng nguyên cục không lành, cũng chỉ là trôi chảy, hoặc chịu thủ trưởng coi trọng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên tướng ngôi sao nhập mệnh cung

Thiên tướng

Thiên tướng tinh hóa khí vi ấn, vi sự nghiệp chủ. Nhập mệnh tướng mạo cẩn thận, hảo tửu thực, áo lộc sung túc. Vui mừng sẽ tử vi thiên phủ xương khúc nhật nguyệt các loại ngôi sao, chủ tài Quan song mỹ. Nếu vì Kình Đà phá tan, cũng chủ có xảo nghệ. Nữ mệnh thiên tướng tính tình ôn hòa, nhưng ngại bị bị người chi phối, gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc tài ấm giáp ấn cách, cũng chủ [ trượng phu chí khí ], gặp văn xương, văn khúc, chủ [ thông minh cẩn thận ].

Thiên tướng cực vui nhập cung thân, chủ cả đời không lo ăn uống. Áo cơm không thiếu. Cũng chủ khoái hoạt cát tường.

Cung Tý Ngọ vào miếu, cùng liêm trinh đồng độ, đinh mình quý người sinh năm giáp tài quan cách.

Cung Mão Dậu hãm địa, ất người sinh năm tân cát. Giáp canh sinh ra chủ vây.

Thìn tuất cung được địa, cùng tử vi đồng độ, tài quan cách.

Sửu cung vào miếu chưa cung được địa, thêm cát ngôi sao tài quan cách.

Cung Dần Thân vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, đinh giáp canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi được địa, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc.

Thiên tướng nhập hạn, chủ vô tai, du dương hưởng phúc. Nhưng nếu ở sự nghiệp khai sáng kỳ, trái lại vì không cát. Nếu cùng đà la đồng cung càng sâu, chủ sự nghiệp đình trệ. Cho nên vui mừng lúc tuổi già đi thiên tướng vận. Thiên tướng, lại sợ hình kị đến giáp, chủ lưỡng nan việc, chủ tiền tài khan hiếm. Đại nạn năm xưa thiên tướng nhập mệnh cung, gặp lộc tồn hòa hóa lộc, chủ [ tài lớn lộc dày ], nguyên cục cung mệnh không lành, tắc cận chủ giàu có bằng xưng. Gặp giúp đỡ hòa hóa quyền hóa khoa, chủ [ quyền cao tước trọng ], nhưng nguyên cục không lành, cũng chỉ là trôi chảy, hoặc chịu thủ trưởng coi trọng.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button