Tử vi

Tiết 3: Thiên can địa chi tổ hợp

Thiên can đại biểu cho trời, địa chi đại biểu cho đất. Thiên can cùng địa chi kết hợp cùng nhau, là một chỉnh thể kết hợp của trời đất trong vũ trụ, đại biểu kho thông tin của vạn sự vạn vật trong thiên địa vũ trụ. Thiên can cùng địa chi phối hợp, nhất định phải lấy dương can phối dương chi, âm can phối âm chi. Ví dụ như, giáp là dương can, sẽ cùng dương chi như Tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất.

Can chi sắp hàng tổ hợp, Thiên can ở giáp bắt đầu, địa chi ở Tý bắt đầu, sắp hàng đều dựa vào Thiên can địa chi thứ tự tuần hoàn phối hợp. Vòng thứ nhất: 1 giáp 1 Tý, 2 ất 2 sửu, 3 bính 3 dần, 4 đinh 4 mão, 5 mậu 5 thìn, 6 kỷ 6 tị, 7 canh 7 ngọ, 8 tân 8 mùi, 9 nhâm 9 thân, 10 quý 10 dậu, cộng thập tổ, Thiên can từ giáp đến quý vừa xong, mà địa chi còn dư lại là 11 tuất 12 hợi hai cái không có hợp với, vào chỗ trống. Cái này là vòng thứ nhất phối hợp, mỗi một vòng xưng là “Tuần”, cái này tuần đầu lấy Giáp Tý dẫn đầu, cho nên xưng là Giáp Tý tuần. Để trống hai địa chi thì làm “Tuần không”, Giáp Tý tuần thìtuất hợi không.

Tiếp theo, Thiên can vẫn lấy giáp dẫn đầu, mà địa chi thì không thể lại lấy Tý làm lúc đầu, mà là lấy 2 địa chi tuần không làm vòng tiếp theo, vòng này sau 2 địa chi tuần không thì về lại Tý để đi tiếp tục. Cho nên vòng thứ hai phối hợp thứ tự là: 1 giáp 11 tuất, 2 ất 12 hợi, 3 bính 1 Tý, 4 đinh 2 sửu, 5 mậu 3 dần, 6 kỷ 4 mão, 7 canh 5 thìn, 8 tân 6 tị, 9 nhâm 7 ngọ, 10 quý 8 mùi. Đến tận đây, thập Thiên can vừa bài xong, tuần này giáp tuất dẫn đầu, gọi là tuần giáp tuất. Tuần này lại có hai địa chi 9 thân 10 dậu tuần không, cho nên giáp tuất tuần có thân dậu tuần không, đến vòng thứ ba thì chúng nó được ưu tiên đứng hàng.

Bạn đang xem: Tiết 3: Thiên can địa chi tổ hợp

Tiếp theo là vòng thứ ba: 1 giáp 9 thân, 2 ất 10 dậu, 3 bính 11 tuất, 4 đinh 12 hợi, 5 mậu 1 Tý, 6 kỷ 2 sửu, 7 canh 3 dần, 8 tân 4 mão, 9 nhâm 5 thìn, 10 quý 6 tị. Trong tuần Giáp thân thì ngọ mùi tuần không.

Vòng thứ 4: 1 giáp 7 ngọ, 2 ất 8 mùi, 3 bính 9 thân, 4 đinh 10 dậu, 5 mậu 11 tuất, 6 kỷ 12 hợi, 7 canh 1 Tý, 8 tân 2 sửu, 9 nhâm 3 dần, 10 quý 4 mão. Tuần Giáp ngọ thì thìn tị tuần không.

Vòng thứ năm: 1 giáp 5 thìn, 2 ất 6 kỷ, 3 bính 7 ngọ, 4 đinh 8 mùi, 5 mậu 9 thân, 6 kỷ 10 dậu, 7 canh 11 tuất, 8 tân 12 hợi, 9 nhâm 1 Tý, 10 quý 2 sửu. Tuần Giáp thìn dần mão tuần không.

Vòng thứ 6: 1 giáp 3 dần, 2 ất 4 mão, 3 bính 5 thìn, 4 đinh 6 tị, 5 mậu 7 ngọ, 6 kỷ 8 mùi, 7 canh 9 thân, 8 tân 10 dậu, 9 nhâm 11 tuất, 10 quý 12 hợi. Tuần Giáp dần thì Tý sửu tuần không.

Đến đây, 10 thiên can và 12 địa chị kết hợp với nhau thành một tổ hợp, tạo thành 60 tổ hợp, gọi là sáu mươi Giáp Tý, vừa gọi là một cái hoa giáp.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tiết 3: Thiên can địa chi tổ hợp

Thiên can đại biểu cho trời, địa chi đại biểu cho đất. Thiên can cùng địa chi kết hợp cùng nhau, là một chỉnh thể kết hợp của trời đất trong vũ trụ, đại biểu kho thông tin của vạn sự vạn vật trong thiên địa vũ trụ. Thiên can cùng địa chi phối hợp, nhất định phải lấy dương can phối dương chi, âm can phối âm chi. Ví dụ như, giáp là dương can, sẽ cùng dương chi như Tý, dần, thìn, ngọ, thân, tuất.

Can chi sắp hàng tổ hợp, Thiên can ở giáp bắt đầu, địa chi ở Tý bắt đầu, sắp hàng đều dựa vào Thiên can địa chi thứ tự tuần hoàn phối hợp. Vòng thứ nhất: 1 giáp 1 Tý, 2 ất 2 sửu, 3 bính 3 dần, 4 đinh 4 mão, 5 mậu 5 thìn, 6 kỷ 6 tị, 7 canh 7 ngọ, 8 tân 8 mùi, 9 nhâm 9 thân, 10 quý 10 dậu, cộng thập tổ, Thiên can từ giáp đến quý vừa xong, mà địa chi còn dư lại là 11 tuất 12 hợi hai cái không có hợp với, vào chỗ trống. Cái này là vòng thứ nhất phối hợp, mỗi một vòng xưng là “Tuần”, cái này tuần đầu lấy Giáp Tý dẫn đầu, cho nên xưng là Giáp Tý tuần. Để trống hai địa chi thì làm “Tuần không”, Giáp Tý tuần thìtuất hợi không.

Tiếp theo, Thiên can vẫn lấy giáp dẫn đầu, mà địa chi thì không thể lại lấy Tý làm lúc đầu, mà là lấy 2 địa chi tuần không làm vòng tiếp theo, vòng này sau 2 địa chi tuần không thì về lại Tý để đi tiếp tục. Cho nên vòng thứ hai phối hợp thứ tự là: 1 giáp 11 tuất, 2 ất 12 hợi, 3 bính 1 Tý, 4 đinh 2 sửu, 5 mậu 3 dần, 6 kỷ 4 mão, 7 canh 5 thìn, 8 tân 6 tị, 9 nhâm 7 ngọ, 10 quý 8 mùi. Đến tận đây, thập Thiên can vừa bài xong, tuần này giáp tuất dẫn đầu, gọi là tuần giáp tuất. Tuần này lại có hai địa chi 9 thân 10 dậu tuần không, cho nên giáp tuất tuần có thân dậu tuần không, đến vòng thứ ba thì chúng nó được ưu tiên đứng hàng.

Tiếp theo là vòng thứ ba: 1 giáp 9 thân, 2 ất 10 dậu, 3 bính 11 tuất, 4 đinh 12 hợi, 5 mậu 1 Tý, 6 kỷ 2 sửu, 7 canh 3 dần, 8 tân 4 mão, 9 nhâm 5 thìn, 10 quý 6 tị. Trong tuần Giáp thân thì ngọ mùi tuần không.

Vòng thứ 4: 1 giáp 7 ngọ, 2 ất 8 mùi, 3 bính 9 thân, 4 đinh 10 dậu, 5 mậu 11 tuất, 6 kỷ 12 hợi, 7 canh 1 Tý, 8 tân 2 sửu, 9 nhâm 3 dần, 10 quý 4 mão. Tuần Giáp ngọ thì thìn tị tuần không.

Vòng thứ năm: 1 giáp 5 thìn, 2 ất 6 kỷ, 3 bính 7 ngọ, 4 đinh 8 mùi, 5 mậu 9 thân, 6 kỷ 10 dậu, 7 canh 11 tuất, 8 tân 12 hợi, 9 nhâm 1 Tý, 10 quý 2 sửu. Tuần Giáp thìn dần mão tuần không.

Vòng thứ 6: 1 giáp 3 dần, 2 ất 4 mão, 3 bính 5 thìn, 4 đinh 6 tị, 5 mậu 7 ngọ, 6 kỷ 8 mùi, 7 canh 9 thân, 8 tân 10 dậu, 9 nhâm 11 tuất, 10 quý 12 hợi. Tuần Giáp dần thì Tý sửu tuần không.

Đến đây, 10 thiên can và 12 địa chị kết hợp với nhau thành một tổ hợp, tạo thành 60 tổ hợp, gọi là sáu mươi Giáp Tý, vừa gọi là một cái hoa giáp.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân biên dịch)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button