Tử vi

Tinh thần tọa 7 cung thiên di mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 7 cung thiên di mệnh cách đặc biệt chất

Cung thiên di

Thiên di thất bại cung biểu hiện xuất ngoại đấy gặp được biến hóa khó đoán chắc có huyễn mộng mê cách gặp được hoặc nói thiên di sau tâm thái hoặc thói quen có điều trở nên

Bạn đang xem: Tinh thần tọa 7 cung thiên di mệnh cách đặc biệt chất

Cung thiên di là ngoại giới đối với mệnh chủ đấy đánh giá nếu thiên di tinh tình yên ổn biểu hiện ngoại giới đối với mệnh chủ đấy đánh giá ( cái nhìn ) ổn định không thay đổi

Nhưng nếu thiên di tam phương không thấy lộc thì phủ tướng hữu hình không thực mặt ngoài cảnh tượng mà thực nội hư mệnh chủ bên ngoài sợ một chuyện không thành

< thiên di là phu tới tài > nam mệnh thiên di động đãng ( ngoại giới đánh giá trở nên ) cũng biểu hiện [ thê tài ] động đãng nhân sinh tất nhiên động đãng

[ lưu mệnh ] [ lưu thiên ] [ lưu quan ] các loại phùng thiên vu biểu hiện may mắn nếu gặp lộc mã cùng hoặc tam cát hóa biểu hiện thăng chức

Nếu cung thiên di phùng lộc tồn tại tí xấu vị trí cung tật ách gặp hóa lộc ( lục hợp cung vị ) đây xưng [ rõ ràng lộc ám lộc ] biểu hiện nên xuất ngoại cầu tài

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Thiên khôi bính hỏa dương quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là dương quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên việt đinh hỏa âm quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là âm quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên khôi thiên việt nếu vừa vào mệnh một khác ở thiên chủ xuất ngoại nhiều quý nhân đề bạt

Thiên diêu nhập thiên di phong thanh nhã hài hước trưởng thành sớm nhân duyên tốt vui mừng bên ngoài cùng nhân nhàn tán gẫu nếu có quý nhân đề bạt tương trợ

Thiên hình tọa cung thiên di đặc trưng độc lập tự chủ lòng háo thắng cường xuất ngoại tai nạn giao thông nhiều dễ bị vé phạt bị nhạ tố tụng quan phi

Sao tử vi ở cung thiên di

Được phụ bật chúng cát đồng cung, xuất ngoại mỗi được quý nhân đến đỡ, đại cát đại lợi.

Nên trưởng bối bằng hữu giúp đỡ, nhân sự quan hệ tốt lắm.

Trung niên thời kỳ có thể cùng mậu dịch, trong chính trị nhân sĩ kết giao, được với lưu xã hội nhân sĩ tới giúp việc mà thành tựu sự nghiệp,

Đây điểm muốn chết cung hội ngôi sao may mắn mới tính.

Tử vi cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc đồng cung, chủ nên ra ngoài phát triển, bên ngoài gặp quý nhân tương trợ, là ở khác hương thành công tượng trưng.

Gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, đồng cung hội chiếu, xuất ngoại phát tài, lợi nhuận lấy kinh doanh.

Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị chư ác, xuất ngoại không yên, bị người toan tính.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, chủ cát tường, khả chịu quý nhân tương trợ, cũng có thể gặp được phú quý

Hội chúng cát đa tất trúng phần đất bên ngoài phát triển,

Nếu gặp không vong đại hao bất lợi ra ngoài.

Gặp đà la hỏa linh quý nhân biến tiểu nhân, tất trúng ám toán, nhưng có thể hoá hiểu.

Tử vi tham lang ở mão dậu, bên ngoài có thể quảng kết nhân duyên, cũng điểm lạ tính tương trợ,

Mệnh vô chính diệu, nếu tam phương không cát,

Thiên di có lộc tồn, hóa lộc, hóa khoa lành nhất, phụ bật, xương khúc người cũng cát, nên ra ngoài sáng nghiệp.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, xuất ngoại cát tường, nhưng cũng có tiểu nhân,

Cung mệnh có cát người Fudge,

Cung mệnh không cát mà có sát, bất lợi ra ngoài.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, xuất ngoại có thể tự đắc ngoại tới tài,

Có phụ bật khôi việt xương khúc đại cát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, bên ngoài đến nơi nào đó gặp quý nhân, không sát xâm Fudge, thích chí vượng phát,

Thêm lộc tồn lớn phát phú quý.

Thiên cơ ngôi sao ở cung thiên di

Thiên cơ là động ngôi sao, chủ nhiều xuất ngoại cát tường, gặp khá là quý nhân giúp đỡ, nhiều bận rộn,

Nếu ở nhà cố thủ bản thổ bản hương, ngược lại thêm phần dài ngắn, vẫn chủ nhiều chuyển chức, trở nên công tác hoàn cảnh.

Người bên ngoài sở nhận biết người, pha mỗ ta thông minh tài trí, có thể khải phát mình tư duy.

Thêm Tứ Sát bên ngoài khó khăn, nhọc nhằn kinh doanh, khó được tư trợ, thể xác và tinh thần khiếm an ninh, nhiều không thuận, dài ngắn, nạn họa.

Thiên cơ thái âm ở dần thân, nhất định cả đời đau đớn bôn ba, thân so với dần cát,

Thêm phùng cát diệu, như khoa quyền lộc cập lộc tồn, thiên mã, tả hữu, xương khúc các loại, quê người hoặc ngoại quốc hoàn toàn phát triển.

Nếu gặp sao hóa kị, hoặc thiên mã có sát, chủ đông đến tây khứ, thành bại không đồng nhất.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu,

Mệnh vô chính diệu, con nên ra ngoài sáng nghiệp, thả biến động quá nhiều,

Gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền chủ ngoại ra có thể phú quý.

Thêm Tứ Sát khác biệt bất lợi,

Gặp sao hóa kị, hẳn phải chết với hắn hương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, “Cơ lương thêm cát tọa thiên di, khả là cự thương cao cổ “,

Cơ lương thìn tuất, lấy thêm cát ngôi sao như tả hữu xương khúc cũng cát hóa ở mệnh hoặc thiên di tới tam phương, tái sinh cự thương cao cổ luận tới

Hoặc bằng lưỡi biện cập học nghệ mà phát vượng, nên ra ngoài lập nghiệp, thậm chí xa liên quan trùng dương, có lớn phát triển, nhiều gặp quý nhân đến đỡ

Không thêm ngôi sao may mắn, xuất ngoại kỹ nghệ an thân

Sao thái dương ở cung thiên di

Nhật nguyệt vận hành, thái dương thái âm giai chủ động không nên tĩnh thủ, nên xuất ngoại đại cát, có thể hoạch thành công, đồ đạc trong cửa hàng phát phúc, có nhiều quý nhân trợ giúp

Thái dương nhập thiên di, người nhiều ở thời kỳ thanh thiếu niên liền hội rời nhà bên ngoài, hoặc khi hắn hương lớn lên

Cổ vị: “Thái dương ở cung thiên di, khó tuyển tổ nghiệp, dời cái thay diệp, ra tổ là gia ”

Hãm địa hoặc thêm Tứ Sát chư ác, tại ngoại địa lao vội, thể xác và tinh thần không nhàn, hóa kị nhiều dài ngắn võ mồm.

Thái dương hãm địa hóa kị thủ thiên di, chủ bên ngoài lao lục bần vội, đến nơi nào đó vấp phải trắc trở.

Nữ mệnh thái dương ở cung thiên di nhiều cùng khác tính giao du lịch, thậm chí dây dưa không rõ.

Thái dương thái âm tại sửu chưa, bôn ba đến già, các phương diện cùng hay thay đổi hóa,

Thêm tả hữu xương khúc cũng cát hóa, hoàn toàn phát triển, có thể có phú quý, hơn nữa bính sinh năm nhân.

Gia sát hóa kị, một đời bần vội.

Thái dương cự môn ở dần thân, chủ người thanh danh truyền bá vu nơi xa. Xuất ngoại nhiều gặp quý, nhưng bị phùng cạnh tranh ( dần so với thân cát )

Thêm quyền lộc tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn đại lợi ra ngoài, gần quý vinh tài, cũng có ngoại quốc nhân sĩ trợ giúp

Thái dương thiên lương ở mão dậu,

Mệnh vô chính diệu, gặp xương khúc lộc tồn đại cát, xuất ngoại gần quý, thanh danh bên ngoài.

Gặp Tứ Sát kiếp không, hữu danh vô thật. Mão so với dậu cát.

Sao vũ khúc ở cung thiên di

Bên ngoài lao tâm lao lực, cả đời hay thay đổi động, ít có an ninh, là người tài vận, sự nghiệp mà bốn bề bôn ba, huyên náo ở bên trong an thân.

Được ngôi sao may mắn thủ chiếu, bên ngoài phát tài,

Hội khoa quyền lộc cũng ngôi sao may mắn, kinh doanh đại phú,

Thêm Tứ Sát không kiếp nhiều tội, không được an ninh, trái lại tuyển phá hao tổn.

Vũ khúc hóa kị, chủ hung,

Gặp kình dương hỏa linh chết vào quê người,

Phùng văn xương linh tinh đà la ở thìn tuất hai cung tương đối, chủ bên ngoài chết đuối, hoặc từ sát.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ,

Thêm lộc tồn cát hóa chủ lớn phát, lợi nhuận lấy kinh doanh, khả là cự thương.

Gặp kình dương hỏa linh chủ hung, bên ngoài có họa.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nên ra ngoài

Thêm cát ngôi sao quý nhân nhiều, cũng điểm lạ tính giúp, phát đạt dương danh, khả là cự thương, nhưng nhân kiêu cuồng.

Không thấy ngôi sao may mắn, kỹ nghệ an thân.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, lợi nhuận bên ngoài cầu tài, có ngoài ý muốn thu hoạch,

Gặp khoa quyền lộc mã chủ đại cát, phát tài không nghi ngờ, là cự thương cao cổ, áo cẩm vinh quy,

Thêm không kiếp đà kị không phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, thành bại không đồng nhất, là tài đau đớn, cũng có phân tranh.

Gặp hỏa linh kình dương có nạn thương, thậm chí phạm tội hồi tù,

Phùng hóa kị có quan phi, lao ngục, tranh đẩu, bệnh thương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, chủ ngoại ở xảo nghệ an thân, bên ngoài đau đớn, nhiều gặp tiểu nhân lừa gạt, bị thua không ít.

Sao thiên đồng ở cung thiên di

Miếu vượng xuất ngoại, gần quý mà bị phát đạt,

Được chúng cát thủ chiếu rất tốt đẹp,

Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tử tuyệt, xuất ngoại ít toại.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, bôn tẩu lao lục, dị địa an thân, tay không thành gia, nhân tế quan hệ tốt bụng, điểm lạ tính trợ giúp lực.

Tử so với ngọ tốt, thêm gặp ngôi sao may mắn tốt nhất nên ngoại tại phát triển,

Ngọ cung lạc hãm thì chủ khó khăn, nhọc nhằn.

Thiên đồng cự môn tại sửu chưa, dù tài năng ở ngoại sáng nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm, lao tâm lao lực, tốt là tranh phân.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, nhiều trưởng bối, bạn bè trợ giúp, bên ngoài yên ổn, phúc dày.

Gặp thiên mã, có xuất ngoại vận, bằng không cả đời thiên động cũng thế tương đương lớn.

Sao liêm trinh ở cung thiên di

Miếu vượng ở nhà ngày ít, ra ngoài lúc nhiều, xuất ngoại thông đạt gần quý, người giỏi nhân tế kết giao, khả phát huy tài hoa, bên ngoài hương thành tựu sự nghiệp.

Người nếu kinh doanh, nhiều kiếm quốc gia cơ quan hoặc hình vụ cơ cấu tiền tài.

Thêm Kình Đà cập tam phương có ác sát củng trùng mà không cát hiểu, chủ chết vào ngoại đạo.

Thiên di liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, bên ngoài huyên náo ở bên trong tiến tài, thêm cát nhiều, có cự thương tới phúc, bên ngoài phát đạt. Gia sát hóa kị, chết tha hương quê người

Thiên di liêm trinh tham lang ở tị hợi

Mệnh vô chính diệu, vội trong đặt chân, cũng chủ nhiều vô sự nhàn vội, nhiều tiếp khách cùng tửu sắc tài khí chi giao hướng, điểm lạ tính tương trợ.

Ra ngoài biến hóa lớn, phùng lộc tồn kiếm được tiền lợi nhuận. Thêm Tứ Sát khó khăn, nhọc nhằn, sát nhiều hóa kị chủ yểu thọ.

Thiên di liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, động bên trong có cát, xuất ngoại nhiều bạn tri kỷ hòa quý nhân tương trợ, cũng chủ trường tay áo thiện vũ,

Gặp lộc tồn cập hóa lộc chủ bên ngoài phát đạt.

Thêm Tứ Sát tuyển dài ngắn, thậm chí có quan phi hình trách.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, chủ biến hóa đa đoan,

Gặp hóa lộc hoặc tả hữu xương khúc khôi việt ra ngoài đại lợi, bằng không đau đớn.

Tương ngộ liêm trinh hóa kị hoặc cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, chủ ngoại ra hồi thương tàn, hoặc gặp tai nạn giao thông,

Lại thêm quan phủ, chủ ly hương hồi xứng, lao ngục tới nạn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bên ngoài xảo nghệ an thân lao tâm lao lực, chủ gian khổ duy sinh

Gặp Kình Đà hỏa linh thêm hội, ra ngoài nhiều khó,

Hội kình dương thêm hỏa linh, hoặc hóa kị gặp hỏa, linh huyết quang nạn thương, có thuyền xe lật tới họa, chết vào ngoại đạo.

Sao thiên phủ ở cung thiên di

Thiên phủ ở thiên di, hiện rõ biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân.

Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, vô vãng bất lợi,

Càng được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt. Gia sát, tại ngoại địa có tổn tài việc cập dài ngắn, nhưng có hóa giải.

Phùng hóa kị đồng cung, chủ tổn tài.

Sao thái âm ở cung thiên di

Thái âm cũng chủ nhiều động,

Miếu vượng xuất ngoại gặp quý phát đạt, nhiều kết nhân duyên, càng được khác tính trợ giúp lực, được chúng cát củng chiếu vô vãng bất lợi, hóa quyền lộc có xuất ngoại vận.

Hãm cung nhiều tuyển dài ngắn, đau khổ lao nhiều, thành tựu ít.

Hãm cung gặp sát Kình Đà hỏa linh, hội bị người âm mưu tính kế,

Mà phùng hóa kị thì nhiều du lịch nghi biến động, võ mồm dài ngắn.

Thân cung thái âm thủ thiên di, chủ bỏ tỉnh ly hương hoặc tùy nương bái kế, ở hãm địa càng xác.

Tham lang ngôi sao ở cung thiên di

Miếu vượng nơi, huyên náo ở bên trong hoành phát tiến tài,

Phùng cát hóa thì càng chủ tại ngoại địa lớn phát tài, cũng có nhiều hoan du hưởng thụ.

Bên ngoài lao lục, nhiều rượu và đồ nhắm giao tế tiếp khách, quảng kết nhân duyên, có thể gặp khác tính cùng giúp.

Thêm hoa đào ngôi sao thì tham hao phí niệm rượu, dễ có dâm dục tới cử, như chơi gái, u hội các loại,

Gia sát nhân mầu hoặc nữ nhân mà bạng châu họa.

Thêm Tứ Sát không kiếp, kình dương, đà la, hóa kị, thiên hình, đại hao chư ác, cũng chủ gặp đạo cướp bóc,

Năm xưa cung thiên di phùng tham lang cập ví dụ trên chư tinh, thả năm xưa đấy cung điền trạch không tốt, ắt gặp tiểu thâu.

Cự môn ngôi sao ở cung thiên di

Cự môn nãi võ mồm dài ngắn là tinh diệu,

Ra ngoài vận không tốt, bên ngoài chủ đau đớn phí lực, bất an có thể an ninh, vô cớ sinh nạn,

Không thể có sở phát triển, cũng cùng nhân không thuận, kết oán, đã bị ác ý công kiết.

Nhập miếu vượng nơi, phùng hóa lộc, hóa quyền hoặc cùng lộc tồn đồng cung, phương chủ cát tường có là, thanh danh hiển dương, lớn phát tài lợi nhuận

, duy vẫn phần lớn là bằng tài ăn nói mà được đến.

Hãm địa lao đau khổ khác thường, hoặc bệnh vào từ miệng, họa từ miệng ra, thêm phần dài ngắn,

Phùng cự môn hóa kị, càng là không lành, sợ bị bất trắc tới họa.

Thêm gặp Tứ Sát hao tổn kị chư ác đau đớn cập dài ngắn việt quá mức, không người tương trợ, cũng có lớn nạn, thậm chí phạm tội ở tù.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di

Xuất ngoại đến nơi nào đó được hoan nghênh, thường có người đi theo tả hữu, chính mình vui mừng làm náo động, ái quản nhàn sự.

Miếu vượng mỗi được quý nhân đến đỡ, như ý phát đạt, vô vãng bất lợi,

Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả hữu, xương khúc khôi việt chúng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc thêm hội, có phi hoàng đằng đạt đấy vận khí.

Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị, đau đớn kinh doanh, lại không thuận lợi nhuận.

Sao thiên lương ở cung thiên di

Xã giao quảng, miếu vượng xuất ngoại bao gần quý, cũng được quý nhân đến đỡ, hoặc là trưởng bối trợ giúp, mà thành tựu phát đạt.

“Thiên lương thêm cát tọa thiên di, cự thương cao cổ “,

Gặp cát hóa cũng ngôi sao may mắn, bên ngoài lấy được phú quý, là đại thương nhân mệnh, bằng không cũng tài nghệ dương danh người này.

Hãm địa độc lực đau đớn, thêm thiên mã chủ bôn ba các nơi,

Thêm Tứ Sát không kiếp, cục diện không lớn, có nhiều bất lợi, năm xưa cung mệnh phùng, không thể xa đi.

Thất sát ngôi sao ở cung thiên di

Bên ngoài ngày nhiều, cảnh ngộ biến hóa khá là dồn dập, trong vội vàng an thân,

Thiên mã đồng cung càng chủ bỏ tỉnh ly hương.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, xương khúc, phụ bật đồng cung thêm hội, bên ngoài nên nói rõ, địa vị, tài phú.

Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tuyệt, chủ lưu đãng thiên nhai, * tâm không yên.

Kình Đà đồng cung, nên quân nhân võ chức, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít con là thể lực lao động người.

Hỏa linh đồng cung, nên quân nhân, cảnh sát, tư pháp nhân viên các loại, võ chức tranh vanh, bằng không bên ngoài cũng đột phát tư tài,

Nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít, con là bần đau khổ lao lực tới bối.

Cùng thiên hình hoặc quan phủ đồng cung cũng chư hung ngôi sao, bên ngoài hồi hung gặp hiểm, chắc có lao ngục tới nạn, thả chủ chết vào quê người.

Phàm thất sát ở cung thiên di hội sát ( Tứ Sát, hóa kị, thiên hình ), hội hồi tai nạn xe,

Nếu lại có quan phủ, Quan phù đồng cung, còn chủ có lao ngục tới nạn.

Phá quân ngôi sao ở cung thiên di

Chủ nhiều bên ngoài lao lục bôn ba, không được an ninh.

Nhập miếu độc thủ, bên ngoài vượng đạt, nhiều bằng chuyên chức kỹ thuật hoặc xảo nghệ bên ngoài dựng thân, được người kính trọng.

Tí ngọ lưỡng cung lành nhất, phùng lộc tồn cập hóa lộc, bên ngoài khả hoạch lời nhiều, phát tài.

Phá quân hóa quyền người, bên ngoài ở có uy quyền, bị người tới kính trọng lễ gặp.

Hãm địa chủ lao tâm, bên ngoài bất an ninh.

Không thêm cát, bôn tẩu vô lực,

Thêm Tứ Sát chạy nhanh quê người, xảo nghệ sống qua ….

Phùng văn xương văn khúc vũ khúc thêm hội, chủ là diễn nghệ nhân viên, trằn trọc các nơi,

Cung mệnh tam phương không cát, thì không thể thành danh.

Văn xương, sao Văn Khúc ở cung thiên di

Miếu vượng, xuất ngoại gặp quý phát đạt, nên mới nghệ dương danh hắn bang,

Thêm chúng cát thủ chiếu cũng chủ được tài,

Thêm Tứ Sát ít toại,

Hãm địa có tiểu nhân, phùng không kiếp hình kị chủ cùng độc, bên ngoài khiếm an ninh, phí tâm thần.

Phùng hóa kị có ác danh bên ngoài, bị người công kiết, hoặc cùng nhân có võ mồm, tranh đẩu, quan phi, văn thư lên quấy rầy.

Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên khôi

Động ở bên trong mỗi được quý nhân trợ giúp, phùng hung hóa cát, nhiều toại mà vượng phát.

Thêm Tứ Sát chư ác, ông chủ nhỏ nhân không đủ, cũng chủ cùng nhân cạnh tranh.

Sao lộc tồn ở cung thiên di

Xuất ngoại áo lộc toại nguyện, có quý nhân mạnh mẽ tương trợ, được chúng cát thủ chiếu chủ phát tài.

Thêm hỏa linh kiếp không chư ác, cùng nhân không thuận, đau đớn doanh sinh.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đại cát hiện ra, ra ngoài mỗi hoạch cát vận, nhiều phùng ngoài ý muốn thu hoạch, cập quý nhân trợ giúp,

Lấy được tài phú, địa vị, thanh danh, có may mắn thành công vận khí.

Kình dương, đà la ngôi sao ở cung thiên di

Nhập miếu hội hợp cát diệu, bên ngoài cạnh tranh gặp quý kiếm được tiền phát đạt.

Hãm địa bôn tẩu vô lực, thêm hỏa linh không kiếp các loại chư ác cùng nhân bất hòa, trăm sự khó thành, thả hồi nạn họa.

Đốm lửa, linh tinh ngôi sao ở cung thiên di

Độc thủ cung thiên di, chủ phiêu bồng không chừng, thêm chúng cát thủ chiếu huyên náo ở bên trong tiến tài, khả phát vượng, nhưng vẫn chủ bên ngoài tịch mịch cô độc.

Hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp tuyển dài ngắn, cùng nhân không thuận, mỗi có dài ngắn, có chí khó thân.

Không trung, địa kiếp, hóa kị

Chủ nhân trời sanh tính siêng năng, chấp nhất, nhưng vận khí không tốt, bên ngoài khó khăn, nhọc nhằn, nhiều dài ngắn, làm phức tạp, mọi việc phí công tâm lực, khó có thành công.

Nếu cung mệnh tam phương có cát, đau đớn về sau vẫn có một nửa thu hoạch.

Thiên mã ngôi sao ở cung thiên di

Cả đời nhiều bôn ba, ra ngoài, lữ hành, thiên di, xa đi dị địa, nước lạ, nhiều là bỏ tỉnh ly hương người.

Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, động thì mỗi khi hoạch lợi nhuận, cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung thêm hội dị địa phát tài.

Cung mệnh tam phương có cát người, cung thiên di có ngày mã, xuất ngoại vận tốt, thậm chí di dân hải ngoại.

Lộc năm sinh nhập thiên di

Sinh quyền nhập thiên di

Sinh khoa nhập thiên di khoa biểu hiện thanh danh quý nhân

Chủ bên ngoài thanh danh tốt có quý nhân tương trợ xuất ngoại thuận lợi nhuận tinh thần hưởng thụ tốt cá tính yêu thích thiên nhiên giao du lan rộng

Nên hướng ra phía ngoài phát triển lợi nhuận tại ngoại địa cầu danh ( không mừng đãi trong nhà ) có lẽ xuất ngoại ( phần đất bên ngoài ) rất là ngon tuyển chọn

Bên ngoài hòa thuận có quý nhân nhã nhặn người bạn tốt xuất ngoại vận tốt bị ra ngoài có thể gặp quý nhân trợ

Nên đi ngoại hương ( hoặc xuất ngoại ) cầu phát triển ( xuất ngoại chi tâm chí hơi không chừng )

Hóa khoa hoặc tự hóa khoa ở mệnh thiên tuyến là người làm việc hội khá là bảo thủ sẽ không hoành xung thẳng sấm có điều tiết chế

Nếu gặp sát trọng sợ gièm pha đầy trời phi

Gặp kình dương đốm lửa chủ có hung hiểm sự

Nếu gặp văn khúc hóa kị là “Khoa chọn kị” bên ngoài bị tiểu nhân làm hại

Đại tiểu hạn phùng nên sáng nghiệp kinh doanh sinh ý khả càng ngày càng lớn tài vận cuồn cuộn

Cung thiên di tự hóa [ y mệnh chủ góc độ ]

Tự hóa khoa biểu hiện bên ngoài có quý nhân tương trợ bởi vậy xuất ngoại đọc sách hoặc công tác có thể yên ổn

Sinh kỵ nhập thiên di

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Thiên nguyệt nhập thiên di nên lưu ý thủy thổ không quen hoặc khi hắn hương nhiễm bệnh

Phỉ liêm nhập thiên di biểu hiện bên ngoài thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tinh thần tọa 7 cung thiên di mệnh cách đặc biệt chất

Tinh thần tọa 7 cung thiên di mệnh cách đặc biệt chất

Cung thiên di

Thiên di thất bại cung biểu hiện xuất ngoại đấy gặp được biến hóa khó đoán chắc có huyễn mộng mê cách gặp được hoặc nói thiên di sau tâm thái hoặc thói quen có điều trở nên

Cung thiên di là ngoại giới đối với mệnh chủ đấy đánh giá nếu thiên di tinh tình yên ổn biểu hiện ngoại giới đối với mệnh chủ đấy đánh giá ( cái nhìn ) ổn định không thay đổi

Nhưng nếu thiên di tam phương không thấy lộc thì phủ tướng hữu hình không thực mặt ngoài cảnh tượng mà thực nội hư mệnh chủ bên ngoài sợ một chuyện không thành

< thiên di là phu tới tài > nam mệnh thiên di động đãng ( ngoại giới đánh giá trở nên ) cũng biểu hiện [ thê tài ] động đãng nhân sinh tất nhiên động đãng

[ lưu mệnh ] [ lưu thiên ] [ lưu quan ] các loại phùng thiên vu biểu hiện may mắn nếu gặp lộc mã cùng hoặc tam cát hóa biểu hiện thăng chức

Nếu cung thiên di phùng lộc tồn tại tí xấu vị trí cung tật ách gặp hóa lộc ( lục hợp cung vị ) đây xưng [ rõ ràng lộc ám lộc ] biểu hiện nên xuất ngoại cầu tài

Hỏa linh giáp tới cung viên biểu hiện cung này là [ yếu cung ] khẳng định không phải yên ổn e rằng có thốt nhiên cấp biến hoặc sinh hại việc ( lục thân cung vị sợ đột nhiên biến mất )

Nếu [ hỏa linh giáp kị ] đây cung vị quấy rầy lớn hơn nữa chuyên phát họa hoạn nhất định phải phòng bị tai nạn tới phát sinh hoặc một bại đồ địa

Thiên khôi bính hỏa dương quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là dương quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên việt đinh hỏa âm quý ti tài danh khoa quý nhân chủ phong tình cao quý công danh là âm quý nhân tới đề bạt thăng thiên dễ dàng

Thiên khôi thiên việt nếu vừa vào mệnh một khác ở thiên chủ xuất ngoại nhiều quý nhân đề bạt

Thiên diêu nhập thiên di phong thanh nhã hài hước trưởng thành sớm nhân duyên tốt vui mừng bên ngoài cùng nhân nhàn tán gẫu nếu có quý nhân đề bạt tương trợ

Thiên hình tọa cung thiên di đặc trưng độc lập tự chủ lòng háo thắng cường xuất ngoại tai nạn giao thông nhiều dễ bị vé phạt bị nhạ tố tụng quan phi

Sao tử vi ở cung thiên di

Được phụ bật chúng cát đồng cung, xuất ngoại mỗi được quý nhân đến đỡ, đại cát đại lợi.

Nên trưởng bối bằng hữu giúp đỡ, nhân sự quan hệ tốt lắm.

Trung niên thời kỳ có thể cùng mậu dịch, trong chính trị nhân sĩ kết giao, được với lưu xã hội nhân sĩ tới giúp việc mà thành tựu sự nghiệp,

Đây điểm muốn chết cung hội ngôi sao may mắn mới tính.

Tử vi cùng tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc đồng cung, chủ nên ra ngoài phát triển, bên ngoài gặp quý nhân tương trợ, là ở khác hương thành công tượng trưng.

Gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, đồng cung hội chiếu, xuất ngoại phát tài, lợi nhuận lấy kinh doanh.

Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị chư ác, xuất ngoại không yên, bị người toan tính.

Tử vi thiên phủ ở dần thân, chủ cát tường, khả chịu quý nhân tương trợ, cũng có thể gặp được phú quý

Hội chúng cát đa tất trúng phần đất bên ngoài phát triển,

Nếu gặp không vong đại hao bất lợi ra ngoài.

Gặp đà la hỏa linh quý nhân biến tiểu nhân, tất trúng ám toán, nhưng có thể hoá hiểu.

Tử vi tham lang ở mão dậu, bên ngoài có thể quảng kết nhân duyên, cũng điểm lạ tính tương trợ,

Mệnh vô chính diệu, nếu tam phương không cát,

Thiên di có lộc tồn, hóa lộc, hóa khoa lành nhất, phụ bật, xương khúc người cũng cát, nên ra ngoài sáng nghiệp.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất, xuất ngoại cát tường, nhưng cũng có tiểu nhân,

Cung mệnh có cát người Fudge,

Cung mệnh không cát mà có sát, bất lợi ra ngoài.

Tử vi phá quân tại sửu chưa, xuất ngoại có thể tự đắc ngoại tới tài,

Có phụ bật khôi việt xương khúc đại cát.

Tử vi thất sát ở tị hợi, bên ngoài đến nơi nào đó gặp quý nhân, không sát xâm Fudge, thích chí vượng phát,

Thêm lộc tồn lớn phát phú quý.

Thiên cơ ngôi sao ở cung thiên di

Thiên cơ là động ngôi sao, chủ nhiều xuất ngoại cát tường, gặp khá là quý nhân giúp đỡ, nhiều bận rộn,

Nếu ở nhà cố thủ bản thổ bản hương, ngược lại thêm phần dài ngắn, vẫn chủ nhiều chuyển chức, trở nên công tác hoàn cảnh.

Người bên ngoài sở nhận biết người, pha mỗ ta thông minh tài trí, có thể khải phát mình tư duy.

Thêm Tứ Sát bên ngoài khó khăn, nhọc nhằn kinh doanh, khó được tư trợ, thể xác và tinh thần khiếm an ninh, nhiều không thuận, dài ngắn, nạn họa.

Thiên cơ thái âm ở dần thân, nhất định cả đời đau đớn bôn ba, thân so với dần cát,

Thêm phùng cát diệu, như khoa quyền lộc cập lộc tồn, thiên mã, tả hữu, xương khúc các loại, quê người hoặc ngoại quốc hoàn toàn phát triển.

Nếu gặp sao hóa kị, hoặc thiên mã có sát, chủ đông đến tây khứ, thành bại không đồng nhất.

Thiên cơ cự môn ở mão dậu,

Mệnh vô chính diệu, con nên ra ngoài sáng nghiệp, thả biến động quá nhiều,

Gặp lộc tồn hóa lộc hóa quyền chủ ngoại ra có thể phú quý.

Thêm Tứ Sát khác biệt bất lợi,

Gặp sao hóa kị, hẳn phải chết với hắn hương.

Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất, “Cơ lương thêm cát tọa thiên di, khả là cự thương cao cổ “,

Cơ lương thìn tuất, lấy thêm cát ngôi sao như tả hữu xương khúc cũng cát hóa ở mệnh hoặc thiên di tới tam phương, tái sinh cự thương cao cổ luận tới

Hoặc bằng lưỡi biện cập học nghệ mà phát vượng, nên ra ngoài lập nghiệp, thậm chí xa liên quan trùng dương, có lớn phát triển, nhiều gặp quý nhân đến đỡ

Không thêm ngôi sao may mắn, xuất ngoại kỹ nghệ an thân

Sao thái dương ở cung thiên di

Nhật nguyệt vận hành, thái dương thái âm giai chủ động không nên tĩnh thủ, nên xuất ngoại đại cát, có thể hoạch thành công, đồ đạc trong cửa hàng phát phúc, có nhiều quý nhân trợ giúp

Thái dương nhập thiên di, người nhiều ở thời kỳ thanh thiếu niên liền hội rời nhà bên ngoài, hoặc khi hắn hương lớn lên

Cổ vị: “Thái dương ở cung thiên di, khó tuyển tổ nghiệp, dời cái thay diệp, ra tổ là gia ”

Hãm địa hoặc thêm Tứ Sát chư ác, tại ngoại địa lao vội, thể xác và tinh thần không nhàn, hóa kị nhiều dài ngắn võ mồm.

Thái dương hãm địa hóa kị thủ thiên di, chủ bên ngoài lao lục bần vội, đến nơi nào đó vấp phải trắc trở.

Nữ mệnh thái dương ở cung thiên di nhiều cùng khác tính giao du lịch, thậm chí dây dưa không rõ.

Thái dương thái âm tại sửu chưa, bôn ba đến già, các phương diện cùng hay thay đổi hóa,

Thêm tả hữu xương khúc cũng cát hóa, hoàn toàn phát triển, có thể có phú quý, hơn nữa bính sinh năm nhân.

Gia sát hóa kị, một đời bần vội.

Thái dương cự môn ở dần thân, chủ người thanh danh truyền bá vu nơi xa. Xuất ngoại nhiều gặp quý, nhưng bị phùng cạnh tranh ( dần so với thân cát )

Thêm quyền lộc tả hữu xương khúc ngôi sao may mắn đại lợi ra ngoài, gần quý vinh tài, cũng có ngoại quốc nhân sĩ trợ giúp

Thái dương thiên lương ở mão dậu,

Mệnh vô chính diệu, gặp xương khúc lộc tồn đại cát, xuất ngoại gần quý, thanh danh bên ngoài.

Gặp Tứ Sát kiếp không, hữu danh vô thật. Mão so với dậu cát.

Sao vũ khúc ở cung thiên di

Bên ngoài lao tâm lao lực, cả đời hay thay đổi động, ít có an ninh, là người tài vận, sự nghiệp mà bốn bề bôn ba, huyên náo ở bên trong an thân.

Được ngôi sao may mắn thủ chiếu, bên ngoài phát tài,

Hội khoa quyền lộc cũng ngôi sao may mắn, kinh doanh đại phú,

Thêm Tứ Sát không kiếp nhiều tội, không được an ninh, trái lại tuyển phá hao tổn.

Vũ khúc hóa kị, chủ hung,

Gặp kình dương hỏa linh chết vào quê người,

Phùng văn xương linh tinh đà la ở thìn tuất hai cung tương đối, chủ bên ngoài chết đuối, hoặc từ sát.

Vũ khúc thiên phủ tại tí ngọ,

Thêm lộc tồn cát hóa chủ lớn phát, lợi nhuận lấy kinh doanh, khả là cự thương.

Gặp kình dương hỏa linh chủ hung, bên ngoài có họa.

Vũ khúc tham lang tại sửu chưa, nên ra ngoài

Thêm cát ngôi sao quý nhân nhiều, cũng điểm lạ tính giúp, phát đạt dương danh, khả là cự thương, nhưng nhân kiêu cuồng.

Không thấy ngôi sao may mắn, kỹ nghệ an thân.

Vũ khúc thiên tướng ở dần thân, lợi nhuận bên ngoài cầu tài, có ngoài ý muốn thu hoạch,

Gặp khoa quyền lộc mã chủ đại cát, phát tài không nghi ngờ, là cự thương cao cổ, áo cẩm vinh quy,

Thêm không kiếp đà kị không phát.

Vũ khúc thất sát ở mão dậu, thành bại không đồng nhất, là tài đau đớn, cũng có phân tranh.

Gặp hỏa linh kình dương có nạn thương, thậm chí phạm tội hồi tù,

Phùng hóa kị có quan phi, lao ngục, tranh đẩu, bệnh thương.

Vũ khúc phá quân ở tị hợi, chủ ngoại ở xảo nghệ an thân, bên ngoài đau đớn, nhiều gặp tiểu nhân lừa gạt, bị thua không ít.

Sao thiên đồng ở cung thiên di

Miếu vượng xuất ngoại, gần quý mà bị phát đạt,

Được chúng cát thủ chiếu rất tốt đẹp,

Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tử tuyệt, xuất ngoại ít toại.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, bôn tẩu lao lục, dị địa an thân, tay không thành gia, nhân tế quan hệ tốt bụng, điểm lạ tính trợ giúp lực.

Tử so với ngọ tốt, thêm gặp ngôi sao may mắn tốt nhất nên ngoại tại phát triển,

Ngọ cung lạc hãm thì chủ khó khăn, nhọc nhằn.

Thiên đồng cự môn tại sửu chưa, dù tài năng ở ngoại sáng nghiệp, nhưng nhiều phiền não võ mồm, lao tâm lao lực, tốt là tranh phân.

Thiên đồng thiên lương ở dần thân, nhiều trưởng bối, bạn bè trợ giúp, bên ngoài yên ổn, phúc dày.

Gặp thiên mã, có xuất ngoại vận, bằng không cả đời thiên động cũng thế tương đương lớn.

Sao liêm trinh ở cung thiên di

Miếu vượng ở nhà ngày ít, ra ngoài lúc nhiều, xuất ngoại thông đạt gần quý, người giỏi nhân tế kết giao, khả phát huy tài hoa, bên ngoài hương thành tựu sự nghiệp.

Người nếu kinh doanh, nhiều kiếm quốc gia cơ quan hoặc hình vụ cơ cấu tiền tài.

Thêm Kình Đà cập tam phương có ác sát củng trùng mà không cát hiểu, chủ chết vào ngoại đạo.

Thiên di liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất, bên ngoài huyên náo ở bên trong tiến tài, thêm cát nhiều, có cự thương tới phúc, bên ngoài phát đạt. Gia sát hóa kị, chết tha hương quê người

Thiên di liêm trinh tham lang ở tị hợi

Mệnh vô chính diệu, vội trong đặt chân, cũng chủ nhiều vô sự nhàn vội, nhiều tiếp khách cùng tửu sắc tài khí chi giao hướng, điểm lạ tính tương trợ.

Ra ngoài biến hóa lớn, phùng lộc tồn kiếm được tiền lợi nhuận. Thêm Tứ Sát khó khăn, nhọc nhằn, sát nhiều hóa kị chủ yểu thọ.

Thiên di liêm trinh thiên tướng tại tí ngọ, động bên trong có cát, xuất ngoại nhiều bạn tri kỷ hòa quý nhân tương trợ, cũng chủ trường tay áo thiện vũ,

Gặp lộc tồn cập hóa lộc chủ bên ngoài phát đạt.

Thêm Tứ Sát tuyển dài ngắn, thậm chí có quan phi hình trách.

Liêm trinh thất sát tại sửu chưa, chủ biến hóa đa đoan,

Gặp hóa lộc hoặc tả hữu xương khúc khôi việt ra ngoài đại lợi, bằng không đau đớn.

Tương ngộ liêm trinh hóa kị hoặc cùng Kình Đà hỏa linh đồng cung, chủ ngoại ra hồi thương tàn, hoặc gặp tai nạn giao thông,

Lại thêm quan phủ, chủ ly hương hồi xứng, lao ngục tới nạn.

Liêm trinh phá quân ở mão dậu, bên ngoài xảo nghệ an thân lao tâm lao lực, chủ gian khổ duy sinh

Gặp Kình Đà hỏa linh thêm hội, ra ngoài nhiều khó,

Hội kình dương thêm hỏa linh, hoặc hóa kị gặp hỏa, linh huyết quang nạn thương, có thuyền xe lật tới họa, chết vào ngoại đạo.

Sao thiên phủ ở cung thiên di

Thiên phủ ở thiên di, hiện rõ biểu hiện là xuất ngoại có quý nhân.

Miếu vượng đại cát đại lợi, xuất ngoại vận khí tốt lương, mỗi được quý nhân đến đỡ, vô vãng bất lợi,

Càng được chúng cát củng chiếu như ý phát đạt. Gia sát, tại ngoại địa có tổn tài việc cập dài ngắn, nhưng có hóa giải.

Phùng hóa kị đồng cung, chủ tổn tài.

Sao thái âm ở cung thiên di

Thái âm cũng chủ nhiều động,

Miếu vượng xuất ngoại gặp quý phát đạt, nhiều kết nhân duyên, càng được khác tính trợ giúp lực, được chúng cát củng chiếu vô vãng bất lợi, hóa quyền lộc có xuất ngoại vận.

Hãm cung nhiều tuyển dài ngắn, đau khổ lao nhiều, thành tựu ít.

Hãm cung gặp sát Kình Đà hỏa linh, hội bị người âm mưu tính kế,

Mà phùng hóa kị thì nhiều du lịch nghi biến động, võ mồm dài ngắn.

Thân cung thái âm thủ thiên di, chủ bỏ tỉnh ly hương hoặc tùy nương bái kế, ở hãm địa càng xác.

Tham lang ngôi sao ở cung thiên di

Miếu vượng nơi, huyên náo ở bên trong hoành phát tiến tài,

Phùng cát hóa thì càng chủ tại ngoại địa lớn phát tài, cũng có nhiều hoan du hưởng thụ.

Bên ngoài lao lục, nhiều rượu và đồ nhắm giao tế tiếp khách, quảng kết nhân duyên, có thể gặp khác tính cùng giúp.

Thêm hoa đào ngôi sao thì tham hao phí niệm rượu, dễ có dâm dục tới cử, như chơi gái, u hội các loại,

Gia sát nhân mầu hoặc nữ nhân mà bạng châu họa.

Thêm Tứ Sát không kiếp, kình dương, đà la, hóa kị, thiên hình, đại hao chư ác, cũng chủ gặp đạo cướp bóc,

Năm xưa cung thiên di phùng tham lang cập ví dụ trên chư tinh, thả năm xưa đấy cung điền trạch không tốt, ắt gặp tiểu thâu.

Cự môn ngôi sao ở cung thiên di

Cự môn nãi võ mồm dài ngắn là tinh diệu,

Ra ngoài vận không tốt, bên ngoài chủ đau đớn phí lực, bất an có thể an ninh, vô cớ sinh nạn,

Không thể có sở phát triển, cũng cùng nhân không thuận, kết oán, đã bị ác ý công kiết.

Nhập miếu vượng nơi, phùng hóa lộc, hóa quyền hoặc cùng lộc tồn đồng cung, phương chủ cát tường có là, thanh danh hiển dương, lớn phát tài lợi nhuận

, duy vẫn phần lớn là bằng tài ăn nói mà được đến.

Hãm địa lao đau khổ khác thường, hoặc bệnh vào từ miệng, họa từ miệng ra, thêm phần dài ngắn,

Phùng cự môn hóa kị, càng là không lành, sợ bị bất trắc tới họa.

Thêm gặp Tứ Sát hao tổn kị chư ác đau đớn cập dài ngắn việt quá mức, không người tương trợ, cũng có lớn nạn, thậm chí phạm tội ở tù.

Thiên tướng ngôi sao ở cung thiên di

Xuất ngoại đến nơi nào đó được hoan nghênh, thường có người đi theo tả hữu, chính mình vui mừng làm náo động, ái quản nhàn sự.

Miếu vượng mỗi được quý nhân đến đỡ, như ý phát đạt, vô vãng bất lợi,

Cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, tả hữu, xương khúc khôi việt chúng ngôi sao may mắn đồng cung hoặc thêm hội, có phi hoàng đằng đạt đấy vận khí.

Thêm Tứ Sát không kiếp hình kị, đau đớn kinh doanh, lại không thuận lợi nhuận.

Sao thiên lương ở cung thiên di

Xã giao quảng, miếu vượng xuất ngoại bao gần quý, cũng được quý nhân đến đỡ, hoặc là trưởng bối trợ giúp, mà thành tựu phát đạt.

“Thiên lương thêm cát tọa thiên di, cự thương cao cổ “,

Gặp cát hóa cũng ngôi sao may mắn, bên ngoài lấy được phú quý, là đại thương nhân mệnh, bằng không cũng tài nghệ dương danh người này.

Hãm địa độc lực đau đớn, thêm thiên mã chủ bôn ba các nơi,

Thêm Tứ Sát không kiếp, cục diện không lớn, có nhiều bất lợi, năm xưa cung mệnh phùng, không thể xa đi.

Thất sát ngôi sao ở cung thiên di

Bên ngoài ngày nhiều, cảnh ngộ biến hóa khá là dồn dập, trong vội vàng an thân,

Thiên mã đồng cung càng chủ bỏ tỉnh ly hương.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, xương khúc, phụ bật đồng cung thêm hội, bên ngoài nên nói rõ, địa vị, tài phú.

Thêm Tứ Sát không kiếp Hình Hao kị tuyệt, chủ lưu đãng thiên nhai, * tâm không yên.

Kình Đà đồng cung, nên quân nhân võ chức, nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít con là thể lực lao động người.

Hỏa linh đồng cung, nên quân nhân, cảnh sát, tư pháp nhân viên các loại, võ chức tranh vanh, bằng không bên ngoài cũng đột phát tư tài,

Nếu cung mệnh tam phương ngôi sao may mắn ít, con là bần đau khổ lao lực tới bối.

Cùng thiên hình hoặc quan phủ đồng cung cũng chư hung ngôi sao, bên ngoài hồi hung gặp hiểm, chắc có lao ngục tới nạn, thả chủ chết vào quê người.

Phàm thất sát ở cung thiên di hội sát ( Tứ Sát, hóa kị, thiên hình ), hội hồi tai nạn xe,

Nếu lại có quan phủ, Quan phù đồng cung, còn chủ có lao ngục tới nạn.

Phá quân ngôi sao ở cung thiên di

Chủ nhiều bên ngoài lao lục bôn ba, không được an ninh.

Nhập miếu độc thủ, bên ngoài vượng đạt, nhiều bằng chuyên chức kỹ thuật hoặc xảo nghệ bên ngoài dựng thân, được người kính trọng.

Tí ngọ lưỡng cung lành nhất, phùng lộc tồn cập hóa lộc, bên ngoài khả hoạch lời nhiều, phát tài.

Phá quân hóa quyền người, bên ngoài ở có uy quyền, bị người tới kính trọng lễ gặp.

Hãm địa chủ lao tâm, bên ngoài bất an ninh.

Không thêm cát, bôn tẩu vô lực,

Thêm Tứ Sát chạy nhanh quê người, xảo nghệ sống qua ….

Phùng văn xương văn khúc vũ khúc thêm hội, chủ là diễn nghệ nhân viên, trằn trọc các nơi,

Cung mệnh tam phương không cát, thì không thể thành danh.

Văn xương, sao Văn Khúc ở cung thiên di

Miếu vượng, xuất ngoại gặp quý phát đạt, nên mới nghệ dương danh hắn bang,

Thêm chúng cát thủ chiếu cũng chủ được tài,

Thêm Tứ Sát ít toại,

Hãm địa có tiểu nhân, phùng không kiếp hình kị chủ cùng độc, bên ngoài khiếm an ninh, phí tâm thần.

Phùng hóa kị có ác danh bên ngoài, bị người công kiết, hoặc cùng nhân có võ mồm, tranh đẩu, quan phi, văn thư lên quấy rầy.

Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên khôi

Động ở bên trong mỗi được quý nhân trợ giúp, phùng hung hóa cát, nhiều toại mà vượng phát.

Thêm Tứ Sát chư ác, ông chủ nhỏ nhân không đủ, cũng chủ cùng nhân cạnh tranh.

Sao lộc tồn ở cung thiên di

Xuất ngoại áo lộc toại nguyện, có quý nhân mạnh mẽ tương trợ, được chúng cát thủ chiếu chủ phát tài.

Thêm hỏa linh kiếp không chư ác, cùng nhân không thuận, đau đớn doanh sinh.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Đại cát hiện ra, ra ngoài mỗi hoạch cát vận, nhiều phùng ngoài ý muốn thu hoạch, cập quý nhân trợ giúp,

Lấy được tài phú, địa vị, thanh danh, có may mắn thành công vận khí.

Kình dương, đà la ngôi sao ở cung thiên di

Nhập miếu hội hợp cát diệu, bên ngoài cạnh tranh gặp quý kiếm được tiền phát đạt.

Hãm địa bôn tẩu vô lực, thêm hỏa linh không kiếp các loại chư ác cùng nhân bất hòa, trăm sự khó thành, thả hồi nạn họa.

Đốm lửa, linh tinh ngôi sao ở cung thiên di

Độc thủ cung thiên di, chủ phiêu bồng không chừng, thêm chúng cát thủ chiếu huyên náo ở bên trong tiến tài, khả phát vượng, nhưng vẫn chủ bên ngoài tịch mịch cô độc.

Hãm địa thêm Tứ Sát không kiếp tuyển dài ngắn, cùng nhân không thuận, mỗi có dài ngắn, có chí khó thân.

Không trung, địa kiếp, hóa kị

Chủ nhân trời sanh tính siêng năng, chấp nhất, nhưng vận khí không tốt, bên ngoài khó khăn, nhọc nhằn, nhiều dài ngắn, làm phức tạp, mọi việc phí công tâm lực, khó có thành công.

Nếu cung mệnh tam phương có cát, đau đớn về sau vẫn có một nửa thu hoạch.

Thiên mã ngôi sao ở cung thiên di

Cả đời nhiều bôn ba, ra ngoài, lữ hành, thiên di, xa đi dị địa, nước lạ, nhiều là bỏ tỉnh ly hương người.

Cùng ngôi sao may mắn đồng cung, động thì mỗi khi hoạch lợi nhuận, cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung thêm hội dị địa phát tài.

Cung mệnh tam phương có cát người, cung thiên di có ngày mã, xuất ngoại vận tốt, thậm chí di dân hải ngoại.

Lộc năm sinh nhập thiên di

Sinh quyền nhập thiên di

Sinh khoa nhập thiên di khoa biểu hiện thanh danh quý nhân

Chủ bên ngoài thanh danh tốt có quý nhân tương trợ xuất ngoại thuận lợi nhuận tinh thần hưởng thụ tốt cá tính yêu thích thiên nhiên giao du lan rộng

Nên hướng ra phía ngoài phát triển lợi nhuận tại ngoại địa cầu danh ( không mừng đãi trong nhà ) có lẽ xuất ngoại ( phần đất bên ngoài ) rất là ngon tuyển chọn

Bên ngoài hòa thuận có quý nhân nhã nhặn người bạn tốt xuất ngoại vận tốt bị ra ngoài có thể gặp quý nhân trợ

Nên đi ngoại hương ( hoặc xuất ngoại ) cầu phát triển ( xuất ngoại chi tâm chí hơi không chừng )

Hóa khoa hoặc tự hóa khoa ở mệnh thiên tuyến là người làm việc hội khá là bảo thủ sẽ không hoành xung thẳng sấm có điều tiết chế

Nếu gặp sát trọng sợ gièm pha đầy trời phi

Gặp kình dương đốm lửa chủ có hung hiểm sự

Nếu gặp văn khúc hóa kị là “Khoa chọn kị” bên ngoài bị tiểu nhân làm hại

Đại tiểu hạn phùng nên sáng nghiệp kinh doanh sinh ý khả càng ngày càng lớn tài vận cuồn cuộn

Cung thiên di tự hóa [ y mệnh chủ góc độ ]

Tự hóa khoa biểu hiện bên ngoài có quý nhân tương trợ bởi vậy xuất ngoại đọc sách hoặc công tác có thể yên ổn

Sinh kỵ nhập thiên di

Đối với ngôi sao: xương khúc khôi việt tả hữu

Hoa đào tính chất: hồng loan thiên hỉ hàm trì đại hao thiên diêu tắm rửa phỉ liêm nguyệt đức lộc tồn hóa lộc các loại

Thiên nguyệt nhập thiên di nên lưu ý thủy thổ không quen hoặc khi hắn hương nhiễm bệnh

Phỉ liêm nhập thiên di biểu hiện bên ngoài thường có tiểu nhân hoa đào hoặc âm tổn phỉ ngắn lưu trường phía sau tới ác tính phỉ báng hoặc là phi

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button