Tử vi

Tử Phá Sửu Mùi

I. Tử Vi Phá Quân:

– “Tử Vi Phá Quân” ở 2 cung sửu mùi thì đối cung là Thiên Tướng độc tọa, tam hợp là “Liêm Trinh Tham Lang” ở Tị Hợi và “Vũ Khúc Thất Sát” tại Mão Dậu, tổ hợp tinh hệ này do bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm bị xen lẫn vào bộ Sát Phá Tham nên về cơ bản nó mang tính bất ổn, đặc biệt tổ hợp tinh hệ này còn dính đến 3 sao “Sát Phá Tham” là những sao có tính chất mạnh mẽ nên rất mẫn cảm với tứ hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ.

– Hai sao Tử Vi Phá Quân đồng cung, bản thân đã có tính chất đối nghịch rất mạnh, Tử vi cũng tuy cũng có tính khai sáng nhưng nó còn có lực khống chế và điều giải vì đây là đế tinh, và cũng vì thế mà tử vi ưa tĩnh không ưa biến động. Còn phá quân cũng có tính khai sáng nhưng sự khai sáng của nó mang tính chất tạo ra cục diện mới, có tính chất phá cũ lập mới và vì tính chất khai sáng trong loạn lạc nên phá quân ưa động không ưa tĩnh.

Bạn đang xem: Tử Phá Sửu Mùi

– Nhưng hơn hết lực khống chế và điều giải của Tử vi có thể điều khiển được tính phá hoại của Phá Quân nên vì thế mà tổ hợp tinh hệ này có 1 trong 2 tính chất hoặc ổn định hoặc không ổn định còn tùy thuộc vào Tử vi có năng lực để khống chế Phá Quân hay không.

– “Tử Phá” gặp các sao sát (Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp), hình (Kình Hình Bạch Hổ Quan Phù), kỵ (Đà La Hóa Kỵ) là có tính chất không ổn định; Nếu hội quá nhiều các sao sát hình kỵ thì cần phải Tử Vi Hóa Khoa hội các sao phụ tá cát Tả Hữu (ưa nhất là Tả Hữu hội chiếu, kế đến là Tả Hữu giáp cung), Xương Khúc, Khôi Việt cùng các tạp diệu đôi chủ sự cao quý để làm tăng địa vị của Tử Vi như Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa thì mới có thể ổn định, nhưng sự ổn định này có tính chất tạm thời.

– Trường hợp Tử Vi hóa quyền hoặc Phá Hóa Lộc hay Phá Hóa Quyền thì vẫn thuộc tính không ổn định. 

– Khi Tử Vi Hóa Quyền tức Vũ khúc hóa kỵ tam hợp chiếu về, nhưng lại được xa lánh 2 sát tinh Kình Đà, tuy nhiên bản chất tử vi vốn là đế tinh đã có tính chất độc đoán, yêu ghét đều có tính kích động khi hóa thành quyền thì tính kích động càng tăng do đó làm ảnh hưởng đến tính ổn định của “Tử Phá”, tổ hợp này cho dù có thêm Tả Hữu mà không có Khôi Việt (Can nhâm Khôi tại Mão Việt tại Tỵ nên chỉ có thể gặp 1 trong 2) Xương Khúc thì chỉ tổ làm cho Tử vi thêm kích động mà thôi, cần các sao khoa văn đủ bộ để điều hòa mà lại không gặp nhiều sát tinh thì có thể điều chế được.

– Khi Phá Hóa Lộc thì Tham Lang hóa kỵ, Phá hóa lộc tuy làm cho Phá Quân có tính chất khá ổn định, nhưng tam hợp chiếu về có Tham Lang hóa kỵ, lại có Kình dương đồng cung (với Tử Phá sửu) hoặc hội Kình Đà (với Tử Phá mùi), mà bản chất của Sát Phá Tham vốn dĩ đã không ổn định mà nay Tham Lang hóa kỵ thì sự bất ổn này còn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa, ngoài ra còn có kình làm lực kích phát khiến cho tổ hợp này không thể nào yên ổn được, trừ khi Tử Vi được bách quan triều củng (chắn chắn không thể đủ bộ Khôi Việt nên chỉ xét Tả Hữu và Xương Khúc) mà còn không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể điều chế được nhưng cơ bản vẫn là ổn định tạm thời, phụ thuộc nhiều vào vận.

– Khi Phá Hóa Quyền thì tham khảo: viewtopic.php?f=34&t=31172″ target=”_blank

– Thiên Tướng đối cung thuộc cách “hình kỵ giáp ấn” làm tăng tính không ổn định. Thiên tướng đối cung thuộc cách “tài ấm giáp ấn” thì có thể khắc chế được tính phản kháng của Phá Quân làm tăng tính ổn định.

– Thiên tướng thuộc cách “Hình kỵ giáp ấn” Tức Cự Môn hóa kỵ can Đinh thì Thái Âm hóa Lộc Thiên Đồng Hóa Quyền Thiên Cơ Hóa Khoa, từ đó ta thấy trong tam hợp và xung chiếu của Tử Phá không hề thấy sao hóa nào, mà đối với Tử Vi Sửu thì hội đủ Kình Đà, Tử vi mùi thì đồng cung với Kình, Thiên Khôi Thiên Việt chỉ có thể thấy 1 trong 2, ngoài ra Thiên Tướng đối cung còn có khả năng khắc chế tính phá hoại của Phá Quân, nhưng khi Thiên Tướng hình kỵ giáp ấn thì trở nên nhu nhược mất khả năng kiểm soát mà lại hội kình đà (Tử Phá mùi) hoặc đồng cung với Kình (Tử Phá sửu) khiến cho tinh hệ trở nên bất ổn, lúc này, nếu tử vi được bách quan triều củng mà không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể bình ổn nhưng chỉ mang tính chất tạm thời.

– Thiên Tướng thuộc cách “tài ấm giáp ấn” Tức Cự Môn hóa lộc can Tân, thì văn khúc hóa khoa, Thái Dương hóa Quyền, Văn Xương Hóa Kỵ, lúc này Xương Khúc chỉ ảnh hưởng đến Tử Phá khi Xương Khúc tại Mão Hợi (hoặc Hợi Mão) đối với Tử Phá tại Mùi, Xương Khúc tại Tỵ Dậu (hoặc Dậu Tỵ) đối với Tử Phá tại Sửu, hoặc đồng cung tại Sửu Mùi. Lúc này thiên tướng thuộc cách “tài ấm giáp ấn” đã dư sức mạnh để kiềm chế tính phá hoại của Phá Quân, 

– Nếu Xương Khúc không ảnh hưởng đến Tử Phá, tức là Khoa Kỵ không chạm tới, thì lúc này còn phải xem Tử Vi có được Tả Hữu và các tạp diệu đôi cao quý hay không (vì can Tân Khôi Việt tại Ngọ Dần tức Tử Phá không thấy mà Xương Khúc thì lạc mất nên chỉ xét đến Tả Hữu), nếu như không có sao nào triều củng mà không gặp Không Kiếp Linh Hỏa (Kình ở Tuất Đà ở Thân nên không xét) thì là ổn định vì Thiên Tướng dư sức khắc chế Phá Quân, nhưng nếu gặp đủ tả hữu và các sao tạp diệu quý mà có cả không kiếp linh hỏa thì sẽ khiến tính ổn định có tính tạm thời.

– Trường hợp bộ sao Vũ Sát và Liêm Tham trong tam hợp mà can Kỷ Vũ Khúc Hóa Lộc ắt Tham Lang hóa Quyền, Thiên Lương hóa khoa và Văn Khúc Hóa Kỵ. Tử Phá sẽ đồng cung với Kình khi ở Mùi và gặp cả Kình Đà khi ở Sửu. Tổ hợp tinh hệ này khi không gặp xương khúc tức không có hóa kỵ nó vốn đã là một tổ hợp cực kỳ mạnh mẽ vì Tham Lang hóa quyền và Vũ khúc hóa lộc, Vũ Sát vốn dĩ đã có tính chất quyền lực nên lúc hóa lộc hội với Tham Lang hóa quyền làm cho bản chất quyền lực của Tham Lang càng tăng lên mà bản chất của Tham Lang vốn dĩ đã có tính biết động vì thế mà càng làm cho tổ hợp này có tính biến động cực kỳ lớn, do đó ảnh hưởng đến Tử Phá khiến cho Tử Phá thiên về động hơn tĩnh. Khi đó cho dù Tử Vi có bách quan triều củng thì cũng khó mà chế hóa được Phá Quân, vì thế dù có hay không Xương Khúc lâm vào thì tính chất nó vẫn là bất ổn, khi có xương khúc lâm vào thì càng tệ vì văn khúc hóa kỵ sẽ làm ảnh hưởng đến Vũ khúc hóa lộc.

Phù mệt quá, có chút xíu viết gần 3 tiếng mới xong … Đây là phân tích của mình về tinh hệ sửu mùi dựa trên kiến thức đã được đọc từ quyền sách Trung Châu Tử Vi Tam Hợp Phái do ông Nguyễn Anh Vũ dịch từ các sách của ông Vương Đình Chi, đảm bảo những điều ở trên là sát với những điều sách ghi, nhưng sách chỉ ghi sơ qua khi sao nào hóa sẽ làm cho tinh hệ có tính chất ổn định, bất ổn nhưng không giải thích vì sao, nên phần giải thích là phân tích của riêng mình, không hề có sự “sáng tác” của mình. Vàvì có sự phân tích của mình nên nếu bạn nào cảm thấy không hợp lý thì xin góp ý để mình xem kỹ lại rồi nghiên cứu thêm. 

Những yếu tố thuộc về chủ quan của riêng mình nếu mình hiểu mình sẽ trả lời, còn những yếu tố khách quan thuộc về ý kiến của ông Vương Đình Chi thì mình xin phép không trả lời.

Còn các tổ hợp khác trong tinh hệ này nữa như:

– Vũ Sát Mão Dậu.

– Liêm Tham Tỵ Hợi.

– Thiên Phủ mão dậu.

– Thiên Tướng Sửu Mùi.

– Thái Dương Thìn Tuất.

– Thái Âm Thìn Tuất.

– Thiên Cơ Tý Ngọ.

– Đồng Lương Dần Thân

Khi nào có thời gian mình sẽ post lên tiếp, còn tùy thuộc vào các bạn thấy thích hay không và quan trọng là mình có lười hay không ^^, mong các bạn vào ủng hộ.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Phá Sửu Mùi

I. Tử Vi Phá Quân:

– “Tử Vi Phá Quân” ở 2 cung sửu mùi thì đối cung là Thiên Tướng độc tọa, tam hợp là “Liêm Trinh Tham Lang” ở Tị Hợi và “Vũ Khúc Thất Sát” tại Mão Dậu, tổ hợp tinh hệ này do bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm bị xen lẫn vào bộ Sát Phá Tham nên về cơ bản nó mang tính bất ổn, đặc biệt tổ hợp tinh hệ này còn dính đến 3 sao “Sát Phá Tham” là những sao có tính chất mạnh mẽ nên rất mẫn cảm với tứ hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ.

– Hai sao Tử Vi Phá Quân đồng cung, bản thân đã có tính chất đối nghịch rất mạnh, Tử vi cũng tuy cũng có tính khai sáng nhưng nó còn có lực khống chế và điều giải vì đây là đế tinh, và cũng vì thế mà tử vi ưa tĩnh không ưa biến động. Còn phá quân cũng có tính khai sáng nhưng sự khai sáng của nó mang tính chất tạo ra cục diện mới, có tính chất phá cũ lập mới và vì tính chất khai sáng trong loạn lạc nên phá quân ưa động không ưa tĩnh.

– Nhưng hơn hết lực khống chế và điều giải của Tử vi có thể điều khiển được tính phá hoại của Phá Quân nên vì thế mà tổ hợp tinh hệ này có 1 trong 2 tính chất hoặc ổn định hoặc không ổn định còn tùy thuộc vào Tử vi có năng lực để khống chế Phá Quân hay không.

– “Tử Phá” gặp các sao sát (Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp), hình (Kình Hình Bạch Hổ Quan Phù), kỵ (Đà La Hóa Kỵ) là có tính chất không ổn định; Nếu hội quá nhiều các sao sát hình kỵ thì cần phải Tử Vi Hóa Khoa hội các sao phụ tá cát Tả Hữu (ưa nhất là Tả Hữu hội chiếu, kế đến là Tả Hữu giáp cung), Xương Khúc, Khôi Việt cùng các tạp diệu đôi chủ sự cao quý để làm tăng địa vị của Tử Vi như Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa thì mới có thể ổn định, nhưng sự ổn định này có tính chất tạm thời.

– Trường hợp Tử Vi hóa quyền hoặc Phá Hóa Lộc hay Phá Hóa Quyền thì vẫn thuộc tính không ổn định. 

– Khi Tử Vi Hóa Quyền tức Vũ khúc hóa kỵ tam hợp chiếu về, nhưng lại được xa lánh 2 sát tinh Kình Đà, tuy nhiên bản chất tử vi vốn là đế tinh đã có tính chất độc đoán, yêu ghét đều có tính kích động khi hóa thành quyền thì tính kích động càng tăng do đó làm ảnh hưởng đến tính ổn định của “Tử Phá”, tổ hợp này cho dù có thêm Tả Hữu mà không có Khôi Việt (Can nhâm Khôi tại Mão Việt tại Tỵ nên chỉ có thể gặp 1 trong 2) Xương Khúc thì chỉ tổ làm cho Tử vi thêm kích động mà thôi, cần các sao khoa văn đủ bộ để điều hòa mà lại không gặp nhiều sát tinh thì có thể điều chế được.

– Khi Phá Hóa Lộc thì Tham Lang hóa kỵ, Phá hóa lộc tuy làm cho Phá Quân có tính chất khá ổn định, nhưng tam hợp chiếu về có Tham Lang hóa kỵ, lại có Kình dương đồng cung (với Tử Phá sửu) hoặc hội Kình Đà (với Tử Phá mùi), mà bản chất của Sát Phá Tham vốn dĩ đã không ổn định mà nay Tham Lang hóa kỵ thì sự bất ổn này còn ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa, ngoài ra còn có kình làm lực kích phát khiến cho tổ hợp này không thể nào yên ổn được, trừ khi Tử Vi được bách quan triều củng (chắn chắn không thể đủ bộ Khôi Việt nên chỉ xét Tả Hữu và Xương Khúc) mà còn không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể điều chế được nhưng cơ bản vẫn là ổn định tạm thời, phụ thuộc nhiều vào vận.

– Khi Phá Hóa Quyền thì tham khảo: viewtopic.php?f=34&t=31172″ target=”_blank

– Thiên Tướng đối cung thuộc cách “hình kỵ giáp ấn” làm tăng tính không ổn định. Thiên tướng đối cung thuộc cách “tài ấm giáp ấn” thì có thể khắc chế được tính phản kháng của Phá Quân làm tăng tính ổn định.

– Thiên tướng thuộc cách “Hình kỵ giáp ấn” Tức Cự Môn hóa kỵ can Đinh thì Thái Âm hóa Lộc Thiên Đồng Hóa Quyền Thiên Cơ Hóa Khoa, từ đó ta thấy trong tam hợp và xung chiếu của Tử Phá không hề thấy sao hóa nào, mà đối với Tử Vi Sửu thì hội đủ Kình Đà, Tử vi mùi thì đồng cung với Kình, Thiên Khôi Thiên Việt chỉ có thể thấy 1 trong 2, ngoài ra Thiên Tướng đối cung còn có khả năng khắc chế tính phá hoại của Phá Quân, nhưng khi Thiên Tướng hình kỵ giáp ấn thì trở nên nhu nhược mất khả năng kiểm soát mà lại hội kình đà (Tử Phá mùi) hoặc đồng cung với Kình (Tử Phá sửu) khiến cho tinh hệ trở nên bất ổn, lúc này, nếu tử vi được bách quan triều củng mà không gặp không kiếp linh hỏa bạch hổ quan phù thì có thể bình ổn nhưng chỉ mang tính chất tạm thời.

– Thiên Tướng thuộc cách “tài ấm giáp ấn” Tức Cự Môn hóa lộc can Tân, thì văn khúc hóa khoa, Thái Dương hóa Quyền, Văn Xương Hóa Kỵ, lúc này Xương Khúc chỉ ảnh hưởng đến Tử Phá khi Xương Khúc tại Mão Hợi (hoặc Hợi Mão) đối với Tử Phá tại Mùi, Xương Khúc tại Tỵ Dậu (hoặc Dậu Tỵ) đối với Tử Phá tại Sửu, hoặc đồng cung tại Sửu Mùi. Lúc này thiên tướng thuộc cách “tài ấm giáp ấn” đã dư sức mạnh để kiềm chế tính phá hoại của Phá Quân, 

– Nếu Xương Khúc không ảnh hưởng đến Tử Phá, tức là Khoa Kỵ không chạm tới, thì lúc này còn phải xem Tử Vi có được Tả Hữu và các tạp diệu đôi cao quý hay không (vì can Tân Khôi Việt tại Ngọ Dần tức Tử Phá không thấy mà Xương Khúc thì lạc mất nên chỉ xét đến Tả Hữu), nếu như không có sao nào triều củng mà không gặp Không Kiếp Linh Hỏa (Kình ở Tuất Đà ở Thân nên không xét) thì là ổn định vì Thiên Tướng dư sức khắc chế Phá Quân, nhưng nếu gặp đủ tả hữu và các sao tạp diệu quý mà có cả không kiếp linh hỏa thì sẽ khiến tính ổn định có tính tạm thời.

– Trường hợp bộ sao Vũ Sát và Liêm Tham trong tam hợp mà can Kỷ Vũ Khúc Hóa Lộc ắt Tham Lang hóa Quyền, Thiên Lương hóa khoa và Văn Khúc Hóa Kỵ. Tử Phá sẽ đồng cung với Kình khi ở Mùi và gặp cả Kình Đà khi ở Sửu. Tổ hợp tinh hệ này khi không gặp xương khúc tức không có hóa kỵ nó vốn đã là một tổ hợp cực kỳ mạnh mẽ vì Tham Lang hóa quyền và Vũ khúc hóa lộc, Vũ Sát vốn dĩ đã có tính chất quyền lực nên lúc hóa lộc hội với Tham Lang hóa quyền làm cho bản chất quyền lực của Tham Lang càng tăng lên mà bản chất của Tham Lang vốn dĩ đã có tính biết động vì thế mà càng làm cho tổ hợp này có tính biến động cực kỳ lớn, do đó ảnh hưởng đến Tử Phá khiến cho Tử Phá thiên về động hơn tĩnh. Khi đó cho dù Tử Vi có bách quan triều củng thì cũng khó mà chế hóa được Phá Quân, vì thế dù có hay không Xương Khúc lâm vào thì tính chất nó vẫn là bất ổn, khi có xương khúc lâm vào thì càng tệ vì văn khúc hóa kỵ sẽ làm ảnh hưởng đến Vũ khúc hóa lộc.

Phù mệt quá, có chút xíu viết gần 3 tiếng mới xong … Đây là phân tích của mình về tinh hệ sửu mùi dựa trên kiến thức đã được đọc từ quyền sách Trung Châu Tử Vi Tam Hợp Phái do ông Nguyễn Anh Vũ dịch từ các sách của ông Vương Đình Chi, đảm bảo những điều ở trên là sát với những điều sách ghi, nhưng sách chỉ ghi sơ qua khi sao nào hóa sẽ làm cho tinh hệ có tính chất ổn định, bất ổn nhưng không giải thích vì sao, nên phần giải thích là phân tích của riêng mình, không hề có sự “sáng tác” của mình. Vàvì có sự phân tích của mình nên nếu bạn nào cảm thấy không hợp lý thì xin góp ý để mình xem kỹ lại rồi nghiên cứu thêm. 

Những yếu tố thuộc về chủ quan của riêng mình nếu mình hiểu mình sẽ trả lời, còn những yếu tố khách quan thuộc về ý kiến của ông Vương Đình Chi thì mình xin phép không trả lời.

Còn các tổ hợp khác trong tinh hệ này nữa như:

– Vũ Sát Mão Dậu.

– Liêm Tham Tỵ Hợi.

– Thiên Phủ mão dậu.

– Thiên Tướng Sửu Mùi.

– Thái Dương Thìn Tuất.

– Thái Âm Thìn Tuất.

– Thiên Cơ Tý Ngọ.

– Đồng Lương Dần Thân

Khi nào có thời gian mình sẽ post lên tiếp, còn tùy thuộc vào các bạn thấy thích hay không và quan trọng là mình có lười hay không ^^, mong các bạn vào ủng hộ.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button