Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung tử nữ can cung tứ hóa tới còn lại các cung giải thích

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung tử nữ hóa lộc nhập phu Quan, đứa con hóa lộc nhập Quan lộc, lấy bản tới mệnh bàn nói, tỏ vẻ đứa con quan tâm ta sự nghiệp, hắn ( nàng ) cũng thế tâm địa thiện lương người, bởi vì cung quan lộc là cung tử nữ đấy tật ách. Đứa con hóa lộc nhập phu, nam mệnh đứa con yêu mụ mụ, nữ mệnh đứa con yêu ba ba.

Cung tử nữ hóa quyền nhập phu Quan, đứa con hóa quyền nhập Quan lộc, đứa con đúng sự nghiệp của ta cập công tác, cho tôn trọng, bọn họ cũng hiền vu khai sáng sự nghiệp. Đứa con hóa quyền nhập vợ chồng, nam mệnh đứa con nghe lời mẹ, nữ mệnh đứa con nghe ba lời nói.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: cung tử nữ can cung tứ hóa tới còn lại các cung giải thích

Cung tử nữ hóa khoa nhập phu Quan, đứa con hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo phu tử nữ nhân hóa lộc nhập phu quan giải thích là được.

Đứa con hóa kị nhập phu Quan, đứa con hóa kị nhập Quan lộc, đứa con can thiệp sự nghiệp của ta hoặc công tác, cũng tỏ vẻ đứa con tâm tính như một, nghĩ sao nói vậy, tâm thẳng miệng không nhanh, nhân Quan lộc là đứa con đấy tật ách. Đứa con hóa kị nhập vợ chồng, nam mệnh nữ nhân quản mụ mụ, nữ mệnh đứa con quản ba ba.

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới điền trạch

Cung tử nữ hóa lộc nhập điền trạch, đứa con hóa lộc nhập điền trạch, đứa con quan tâm việc nhà, cũng đại biểu đứa con bày ra lạc quan, nhân tiện liền ra ngoài đi một chút. Cung tử nữ hóa quyền nhập điền trạch, đứa con biết lái sáng tạo điền trạch, cũng thế ra ngoài phấn đấu nhân. Cung tử nữ hóa khoa nhập điền trạch, khoa vi nhỏ lộc tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập điền trạch là được. Cung tử nữ hóa kị nhập điền trạch, đứa con thực lo cho gia đình, nhưng cố chấp.

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới phụ tật

Cung tử nữ hóa lộc nhập phụ tật, đứa con hóa lộc nhập cha mẹ, đứa con hiếu thuận trưởng bối; cung tử nữ hóa lộc nhập tật ách, là đứa con quan tâm ta thể xác và tinh thần.

Cung tử nữ hóa quyền nhập phụ tật, đứa con hóa quyền nhập cha mẹ, đứa con thói quen nhường cha mẹ hoặc trưởng bối tác chủ; lại, cha mẹ nãi đứa con đấy Quan lộc, cũng chính là đứa con giỏi về khai sáng sự nghiệp. Nếu đứa con hóa quyền nhập tật ách, đứa con đấy quyền tự chủ nhập tật vị trí, quyền chi phối ngã bệnh, cả đời thường từ người khác chi phối.

Cung tử nữ hóa khoa nhập phụ tật, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích.

Cung tử nữ hóa kị nhập cha mẹ, tắc hướng tật ách, đứa con không có duyên với ta, hướng mệnh là minh, hướng tật là ám. Đứa con hóa kị nhập cha mẹ, đứa con bình thường sẽ quản bó buộc phụ mẫu ta, làm cho ta không sung sướng, tiện đà vô duyên. Lại, cha mẹ chính là đứa con đấy Quan lộc, đứa con vội vu công việc của mình hoặc sự nghiệp.

Cung tử nữ hóa kị nhập tật ách, đứa con quan tâm thân tâm của ta. Tật ách tức đứa con đấy vợ chồng, đứa con sẽ quản bó buộc phối ngẫu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung tử nữ can cung tứ hóa tới còn lại các cung giải thích

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới phu Quan

Cung tử nữ hóa lộc nhập phu Quan, đứa con hóa lộc nhập Quan lộc, lấy bản tới mệnh bàn nói, tỏ vẻ đứa con quan tâm ta sự nghiệp, hắn ( nàng ) cũng thế tâm địa thiện lương người, bởi vì cung quan lộc là cung tử nữ đấy tật ách. Đứa con hóa lộc nhập phu, nam mệnh đứa con yêu mụ mụ, nữ mệnh đứa con yêu ba ba.

Cung tử nữ hóa quyền nhập phu Quan, đứa con hóa quyền nhập Quan lộc, đứa con đúng sự nghiệp của ta cập công tác, cho tôn trọng, bọn họ cũng hiền vu khai sáng sự nghiệp. Đứa con hóa quyền nhập vợ chồng, nam mệnh đứa con nghe lời mẹ, nữ mệnh đứa con nghe ba lời nói.

Cung tử nữ hóa khoa nhập phu Quan, đứa con hóa khoa nhập phu Quan, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo phu tử nữ nhân hóa lộc nhập phu quan giải thích là được.

Đứa con hóa kị nhập phu Quan, đứa con hóa kị nhập Quan lộc, đứa con can thiệp sự nghiệp của ta hoặc công tác, cũng tỏ vẻ đứa con tâm tính như một, nghĩ sao nói vậy, tâm thẳng miệng không nhanh, nhân Quan lộc là đứa con đấy tật ách. Đứa con hóa kị nhập vợ chồng, nam mệnh nữ nhân quản mụ mụ, nữ mệnh đứa con quản ba ba.

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới điền trạch

Cung tử nữ hóa lộc nhập điền trạch, đứa con hóa lộc nhập điền trạch, đứa con quan tâm việc nhà, cũng đại biểu đứa con bày ra lạc quan, nhân tiện liền ra ngoài đi một chút. Cung tử nữ hóa quyền nhập điền trạch, đứa con biết lái sáng tạo điền trạch, cũng thế ra ngoài phấn đấu nhân. Cung tử nữ hóa khoa nhập điền trạch, khoa vi nhỏ lộc tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập điền trạch là được. Cung tử nữ hóa kị nhập điền trạch, đứa con thực lo cho gia đình, nhưng cố chấp.

Cung tử nữ can cung tứ hóa tới phụ tật

Cung tử nữ hóa lộc nhập phụ tật, đứa con hóa lộc nhập cha mẹ, đứa con hiếu thuận trưởng bối; cung tử nữ hóa lộc nhập tật ách, là đứa con quan tâm ta thể xác và tinh thần.

Cung tử nữ hóa quyền nhập phụ tật, đứa con hóa quyền nhập cha mẹ, đứa con thói quen nhường cha mẹ hoặc trưởng bối tác chủ; lại, cha mẹ nãi đứa con đấy Quan lộc, cũng chính là đứa con giỏi về khai sáng sự nghiệp. Nếu đứa con hóa quyền nhập tật ách, đứa con đấy quyền tự chủ nhập tật vị trí, quyền chi phối ngã bệnh, cả đời thường từ người khác chi phối.

Cung tử nữ hóa khoa nhập phụ tật, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo lộc giải thích.

Cung tử nữ hóa kị nhập cha mẹ, tắc hướng tật ách, đứa con không có duyên với ta, hướng mệnh là minh, hướng tật là ám. Đứa con hóa kị nhập cha mẹ, đứa con bình thường sẽ quản bó buộc phụ mẫu ta, làm cho ta không sung sướng, tiện đà vô duyên. Lại, cha mẹ chính là đứa con đấy Quan lộc, đứa con vội vu công việc của mình hoặc sự nghiệp.

Cung tử nữ hóa kị nhập tật ách, đứa con quan tâm thân tâm của ta. Tật ách tức đứa con đấy vợ chồng, đứa con sẽ quản bó buộc phối ngẫu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button