Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên tướng

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng tử vi, nếu được tả hữu, tắc phụ trách quyền uy.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị trí chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu ở rỗi rãnh hãm nơi, cũng chỉ may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá Kình Đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng tránh khỏi. [ chung thân không đẹp, hồi tai họa bất ngờ, con nên tăng đạo ( ấn thiên tướng không có khả năng bị trinh dương sở giáp, sợ là đồng cung có thể hợp )]

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền. ( nữ mệnh mình sinh ra tử cung, người sinh năm giáp ngọ cung, canh sinh ra ngọ cung, đều là quý cách )

Nữ mệnh, thiên tướng hữu bật phúc tiến đến. ( nữ mệnh thiên tướng tả hữu chư cung cát, quý sinh ra tử cung, quý mình sinh ra dần cung, giáp canh quý sinh ra cung thân, đều là quý cách. Xấu chưa cung hợi không quý. Tí ngọ mão dậu giai ít phúc )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên tướng

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết thiên tướng

Thiên tướng thủ mệnh, nếu lâm sinh vượng tới hương, mặc dù không phùng tử vi, nếu được tả hữu, tắc phụ trách quyền uy.

Thiên tướng thủ mệnh, tả hữu xương khúc gặp gỡ, vị trí chí công khanh.

Thiên tướng thủ mệnh, nếu ở rỗi rãnh hãm nơi, cũng chỉ may mắn.

Thiên tướng hãm địa, tham liêm vũ phá Kình Đà sát thấu, xảo nghệ an thân.

Thiên tướng thủ mệnh, gặp hỏa linh phá tan, tàn tật.

Thiên tướng thủ mệnh, liêm trinh kình dương giáp, hình trượng tránh khỏi. [ chung thân không đẹp, hồi tai họa bất ngờ, con nên tăng đạo ( ấn thiên tướng không có khả năng bị trinh dương sở giáp, sợ là đồng cung có thể hợp )]

Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền. ( nữ mệnh mình sinh ra tử cung, người sinh năm giáp ngọ cung, canh sinh ra ngọ cung, đều là quý cách )

Nữ mệnh, thiên tướng hữu bật phúc tiến đến. ( nữ mệnh thiên tướng tả hữu chư cung cát, quý sinh ra tử cung, quý mình sinh ra dần cung, giáp canh quý sinh ra cung thân, đều là quý cách. Xấu chưa cung hợi không quý. Tí ngọ mão dậu giai ít phúc )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button