Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục thạch lưu mộc

Nghĩa gốc

 
Cây lựu mộc, tính tân như khương hao phí, mầu đỏ như lửa, ở đầu cành phun ra da dầy tới quả thực, quả thực vỡ tan, tắc phun ra đa số đỏ tươi mầm móng, có thể ăn khả quan phần thưởng.

 
Canh thân quý dậu can chi toàn bộ kim, mà nạp âm vi mộc, nãi mộc biến đổi. Cây lựu mộc năng chịu đựng búa đao chước phạt, khả sinh trưởng trên núi đá, có thể gieo trồng trong chậu.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục thạch lưu mộc

 
Đặc tính

Cá tính cứng rắn, quật cường, có dương cương chi tráng đẹp.

Có thể chống lại đả kích, không tin quỷ quái.

Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhiều phiền. Có khiến người khác tuyệt đối không thuyết phục được đấy một mặt, có thể nói “Ý chí sắt đá “, nhưng phi vô tình.

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Lòng có ngàn ngàn kết liễu lúc, không ngại lấy ra nữa cùng người kể ra. Nhưng phải chú ý, muôn ngàn lần không thể tái cố chấp đã thấy, theo người khác ý kiến làm một chút xem ngại gì.

Cây quan niệm lưu thông, nhường quật cường tới tính độc đấu khó khăn gian khổ, là tắc đúng đã đối với người, càng tươi đẹp hơn.

 
Lời răn là:

Đảm dục lớn, tâm dục nhỏ.

Trí dục viên, đi dục phương.

 
Chân thánh hiền, quyết phi cổ hủ.

Thực hào kiệt, đoạn không qua loa.

 
Sự không thể làm tẫn, đạo không thể đạo tận.

Thế không thể ỷ tẫn, phúc không thể hưởng hết.

 
Hành vận

 
Bản mạng cây lựu mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh thân ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi cây lựu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi biển rộng thủy.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi trong biển kim.

63 tuổi tới 82 tuổi đi đại khê thủy.

 
Cung mệnh tân dậu ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi cây lựu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi biển rộng thủy.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi trong biển kim.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi đại khê thủy.

 
Các vận biến hóa

Biển rộng thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Vận thế thẳng đường không ngại, nếu có mờ mịt cảm giác, như với trong biển rộng, cần phải ổn định khoang lái, để tránh xói mòn.

Trong biển kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Vận trệ bất thông, cũng mang mang nhiên, trong biển kiếm tiền. Riêng chỉ lo liệu cây lựu mộc tính dai, cũng có thể chế hung.

Đại khê thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận tốt đẹp, hi vọng, vật được nó sở, nhân chỗ đẹp kỳ. Mờ mịt nhân sinh, đến vậy định trụ, lại sẽ tâm cười.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh thân ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi cây lựu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi bầu trời hỏa.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi cát trung thổ.

63 tuổi tới 82 tuổi đi đại khê thủy.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi cây lựu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi bầu trời hỏa.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi cát trung thổ.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi đại khê thủy.

 
Các vận biến hóa

Bầu trời hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ khai sáng, tràn đầy phấn khởi, hăng hái, gió trợ hỏa chín. Cần chú ý chớ quá với khô liệt, liều lĩnh.

Cát trung thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Mệnh thế mạnh hơn vận thế, bị sinh bất mãn sự thật chi tâm. Vị trí hoàn cảnh, sở kết giao bằng hữu, long xà sống hỗn tạp, cần phải nhất niệm làm thiện, thì không hại với nhân, có thể nuôi đức.

Đại khê thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận tốt đẹp, hi vọng, vật được nó sở, nhân chỗ đẹp kỳ. Mờ mịt nhân sinh, đến vậy định trụ, lại sẽ tâm cười.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục thạch lưu mộc

Nghĩa gốc

 
Cây lựu mộc, tính tân như khương hao phí, mầu đỏ như lửa, ở đầu cành phun ra da dầy tới quả thực, quả thực vỡ tan, tắc phun ra đa số đỏ tươi mầm móng, có thể ăn khả quan phần thưởng.

 
Canh thân quý dậu can chi toàn bộ kim, mà nạp âm vi mộc, nãi mộc biến đổi. Cây lựu mộc năng chịu đựng búa đao chước phạt, khả sinh trưởng trên núi đá, có thể gieo trồng trong chậu.

 
Đặc tính

Cá tính cứng rắn, quật cường, có dương cương chi tráng đẹp.

Có thể chống lại đả kích, không tin quỷ quái.

Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm nhiều phiền. Có khiến người khác tuyệt đối không thuyết phục được đấy một mặt, có thể nói “Ý chí sắt đá “, nhưng phi vô tình.

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Lòng có ngàn ngàn kết liễu lúc, không ngại lấy ra nữa cùng người kể ra. Nhưng phải chú ý, muôn ngàn lần không thể tái cố chấp đã thấy, theo người khác ý kiến làm một chút xem ngại gì.

Cây quan niệm lưu thông, nhường quật cường tới tính độc đấu khó khăn gian khổ, là tắc đúng đã đối với người, càng tươi đẹp hơn.

 
Lời răn là:

Đảm dục lớn, tâm dục nhỏ.

Trí dục viên, đi dục phương.

 
Chân thánh hiền, quyết phi cổ hủ.

Thực hào kiệt, đoạn không qua loa.

 
Sự không thể làm tẫn, đạo không thể đạo tận.

Thế không thể ỷ tẫn, phúc không thể hưởng hết.

 
Hành vận

 
Bản mạng cây lựu mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh canh thân ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi cây lựu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi biển rộng thủy.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi trong biển kim.

63 tuổi tới 82 tuổi đi đại khê thủy.

 
Cung mệnh tân dậu ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi cây lựu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi biển rộng thủy.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi trong biển kim.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi đại khê thủy.

 
Các vận biến hóa

Biển rộng thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Vận thế thẳng đường không ngại, nếu có mờ mịt cảm giác, như với trong biển rộng, cần phải ổn định khoang lái, để tránh xói mòn.

Trong biển kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Vận trệ bất thông, cũng mang mang nhiên, trong biển kiếm tiền. Riêng chỉ lo liệu cây lựu mộc tính dai, cũng có thể chế hung.

Đại khê thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận tốt đẹp, hi vọng, vật được nó sở, nhân chỗ đẹp kỳ. Mờ mịt nhân sinh, đến vậy định trụ, lại sẽ tâm cười.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh canh thân ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi cây lựu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi bầu trời hỏa.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi cát trung thổ.

63 tuổi tới 82 tuổi đi đại khê thủy.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi cây lựu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi bầu trời hỏa.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi cát trung thổ.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi đại khê thủy.

 
Các vận biến hóa

Bầu trời hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ khai sáng, tràn đầy phấn khởi, hăng hái, gió trợ hỏa chín. Cần chú ý chớ quá với khô liệt, liều lĩnh.

Cát trung thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Mệnh thế mạnh hơn vận thế, bị sinh bất mãn sự thật chi tâm. Vị trí hoàn cảnh, sở kết giao bằng hữu, long xà sống hỗn tạp, cần phải nhất niệm làm thiện, thì không hại với nhân, có thể nuôi đức.

Đại khê thủy: vi cung sinh cục thông thuận. Đây vận tốt đẹp, hi vọng, vật được nó sở, nhân chỗ đẹp kỳ. Mờ mịt nhân sinh, đến vậy định trụ, lại sẽ tâm cười.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button