Tử vi

Điều tra việc học hành sự nghiệp tới giải nghĩa 2

E. Điều tra việc học hành sự nghiệp tới giải nghĩa 2

Bình thường lấy [ thứ hai đại nạn ] tọa là [ đọc sách hạn ]

Nếu dương nam âm nữ nhân thứ hai đại nạn đi vào [ cung phụ mẫu ]

Nếu âm nam dương nữ nhân thứ hai đại nạn đi vào [ cung huynh đệ ]

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 6 nguyệt 11 nhật thần lúc thổ ngũ cục thất tinh ở phụ ( canh thìn ) >

1. Thuận hành [ cung phụ mẫu ] là đọc sách hạn lấy [ cung phụ mẫu ] tứ hóa quy [ đại nạn bàn ] cung vị

Bạn đang xem: Điều tra việc học hành sự nghiệp tới giải nghĩa 2

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ] phùng thái dương tự hóa quyền

Biểu hiện mệnh chủ có đọc sách tới phúc hơn nữa rất siêng năng việc học hành không tệ ( phùng thái dương lộc năm sinh thả tự hóa quyền )

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ]( ất dậu ) có không ra được ý tứ hàm xúc

Cũng thế trùng [ lớn nô ]( chúng sinh đồng học bằng hữu ) ẩn ngậm đây hạn hội rời khỏi chúng sinh ( đồng học )

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ] mà ứng với [ năm xưa ] >

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) phùng thái dương lộc năm sinh chiếu [ bản tài ]

Cũng thế lộc chiếu [ lưu mệnh 24] nói rõ năm này tới việc học hành đã tâm mãn ý túc

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng [ bản thiên ] trùng điệp [ lưu phu 24]

Kị trùng [ lưu phu 24] biểu hiện năm này đấy việc học hành phát triển có một kết thúc không hề tiếp theo đào tạo sâu

Cũng nói rõ mệnh chủ 24 tuế từ trường học tốt nghiệp việc học hành có một kết thúc

2. Xem năm đó tới [ lưu quan ] hoặc [ lưu phụ ] tới tứ hóa quan sát

Thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] ở [ bản phụ ]( canh thìn )

Thì năm xưa 24 [ lưu mệnh ] ở [ bản tài ]( Đinh Hợi ) phùng cự môn tự hóa kị thả là [ sách mã kỵ ]

[ lưu phụ 24] ở [ vở ]( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng [ cung phụ mẫu ] biểu hiện nhà nước cơ cấu hoặc trường học

[ lưu phụ 24] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu Huynh 24]

Đây hóa tượng [ bản tật ]+[ lưu Huynh ] mệnh chủ cả người cùng ở bên trong huynh đệ bằng hữu kết hòa hợp duyên bên ngoài đắc ý

[ lưu phụ ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 24] trùng [ bản phu ]( mình xấu )

< bản quan là phụ tới điền > [ lưu phụ ] làm phi hóa kỵ nhập [ phụ tới điền ] không đi trường học địa phương ( phòng trạch phòng học )

Trùng cung < bản phu là phụ người ấy > [ lưu phụ ] kị trùng [ phụ người ấy ]

Nói rõ năm này không hề tham gia trường học chi giao tế hoạt động

[ lưu quan 24] ở [ bản mạng ]( mình mão ) tọa thiên đồng sinh kỵ + địa kiếp bày năm này sự nghiệp việc học hành tất có khúc chiết

[ lưu quan 24] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu nô 24]

Lộc nhập [ bản phụ ]/[ nô tới tài ]+[ lưu nô 24] thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh một bọn tranh thủ [ tiền ] đường

Lộc nhập [ thiên mệnh ]( địa ) chỉ người đại lý biểu hiện thay mình thối tiền lẻ đường

[ lưu quan 24] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu tử 24] trùng [ lưu điền 24]

Phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]+[ lưu tử 24] biểu hiện cùng chúng sinh tiến hành đầu tư hợp tác hoặc giao tế tiếp khách

Phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý

Biểu hiện sự nghiệp hoặc việc học hành đã bị quấy nhiễu không nhiều như ý chưa kiếm tiền ( kị trùng [ lưu điền ]

Mặt khác suy luận: có lẽ mệnh chủ năm này đang lính đi rồi

[ lưu quan ] lộc nhập [ bản phụ ]( nhà nước cơ cấu ) [ thiên mệnh ]( thay mình mưu tài ) [ lưu nô 24]( chúng sinh hoặc trưởng quan )

[ lưu quan ] phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( chúng sống hoặc trưởng quan ) [ đại quan ]( sự nghiệp công tác ) [ lưu tử 24]( gia ngoại đầu tư )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra việc học hành sự nghiệp tới giải nghĩa 2

E. Điều tra việc học hành sự nghiệp tới giải nghĩa 2

Bình thường lấy [ thứ hai đại nạn ] tọa là [ đọc sách hạn ]

Nếu dương nam âm nữ nhân thứ hai đại nạn đi vào [ cung phụ mẫu ]

Nếu âm nam dương nữ nhân thứ hai đại nạn đi vào [ cung huynh đệ ]

< bản mạng lệ dương nam âm lịch canh tử (1960) năm 6 nguyệt 11 nhật thần lúc thổ ngũ cục thất tinh ở phụ ( canh thìn ) >

1. Thuận hành [ cung phụ mẫu ] là đọc sách hạn lấy [ cung phụ mẫu ] tứ hóa quy [ đại nạn bàn ] cung vị

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) trùng điệp [ tổ phụ ] phùng thái dương tự hóa quyền

Biểu hiện mệnh chủ có đọc sách tới phúc hơn nữa rất siêng năng việc học hành không tệ ( phùng thái dương lộc năm sinh thả tự hóa quyền )

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ] gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản thiên ]( ất dậu ) có không ra được ý tứ hàm xúc

Cũng thế trùng [ lớn nô ]( chúng sinh đồng học bằng hữu ) ẩn ngậm đây hạn hội rời khỏi chúng sinh ( đồng học )

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ] mà ứng với [ năm xưa ] >

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( tân tị ) phùng thái dương lộc năm sinh chiếu [ bản tài ]

Cũng thế lộc chiếu [ lưu mệnh 24] nói rõ năm này tới việc học hành đã tâm mãn ý túc

[ bản phụ ]/[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mình mão ) trùng [ bản thiên ] trùng điệp [ lưu phu 24]

Kị trùng [ lưu phu 24] biểu hiện năm này đấy việc học hành phát triển có một kết thúc không hề tiếp theo đào tạo sâu

Cũng nói rõ mệnh chủ 24 tuế từ trường học tốt nghiệp việc học hành có một kết thúc

2. Xem năm đó tới [ lưu quan ] hoặc [ lưu phụ ] tới tứ hóa quan sát

Thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] ở [ bản phụ ]( canh thìn )

Thì năm xưa 24 [ lưu mệnh ] ở [ bản tài ]( Đinh Hợi ) phùng cự môn tự hóa kị thả là [ sách mã kỵ ]

[ lưu phụ 24] ở [ vở ]( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng [ cung phụ mẫu ] biểu hiện nhà nước cơ cấu hoặc trường học

[ lưu phụ 24] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu Huynh 24]

Đây hóa tượng [ bản tật ]+[ lưu Huynh ] mệnh chủ cả người cùng ở bên trong huynh đệ bằng hữu kết hòa hợp duyên bên ngoài đắc ý

[ lưu phụ ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 24] trùng [ bản phu ]( mình xấu )

< bản quan là phụ tới điền > [ lưu phụ ] làm phi hóa kỵ nhập [ phụ tới điền ] không đi trường học địa phương ( phòng trạch phòng học )

Trùng cung < bản phu là phụ người ấy > [ lưu phụ ] kị trùng [ phụ người ấy ]

Nói rõ năm này không hề tham gia trường học chi giao tế hoạt động

[ lưu quan 24] ở [ bản mạng ]( mình mão ) tọa thiên đồng sinh kỵ + địa kiếp bày năm này sự nghiệp việc học hành tất có khúc chiết

[ lưu quan 24] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu nô 24]

Lộc nhập [ bản phụ ]/[ nô tới tài ]+[ lưu nô 24] thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh một bọn tranh thủ [ tiền ] đường

Lộc nhập [ thiên mệnh ]( địa ) chỉ người đại lý biểu hiện thay mình thối tiền lẻ đường

[ lưu quan 24] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( giáp thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu tử 24] trùng [ lưu điền 24]

Phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]+[ lưu tử 24] biểu hiện cùng chúng sinh tiến hành đầu tư hợp tác hoặc giao tế tiếp khách

Phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý

Biểu hiện sự nghiệp hoặc việc học hành đã bị quấy nhiễu không nhiều như ý chưa kiếm tiền ( kị trùng [ lưu điền ]

Mặt khác suy luận: có lẽ mệnh chủ năm này đang lính đi rồi

[ lưu quan ] lộc nhập [ bản phụ ]( nhà nước cơ cấu ) [ thiên mệnh ]( thay mình mưu tài ) [ lưu nô 24]( chúng sinh hoặc trưởng quan )

[ lưu quan ] phi hóa kỵ nhập [ bản nô ]( chúng sống hoặc trưởng quan ) [ đại quan ]( sự nghiệp công tác ) [ lưu tử 24]( gia ngoại đầu tư )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button