Tử vi

Bách tự thiên kim quyết (Bài ca quyết trăm chữ đáng ngàn vàng)

Xu khố tọa mệnh

ngộ cát phú quý thủy chung hanh thông

Cơ nguyệt đồng lương phúc thọ

Bạn đang xem: Bách tự thiên kim quyết (Bài ca quyết trăm chữ đáng ngàn vàng)

Nhật nguyệt tả hữu trường sinh

(Sao Xu, ngôi đứng đầu chòm Bắc Đẩu, ở khố vị mà tọa mệnh

Gặp cát thì được hưởng phú quý, trước sau đều hanh thông

(thấy) Cơ Nguyệt Đồng Lương thì chủ về phúc thọ53

(thấy) Nhật Nguyệt Tả Hữu thì chủ trường sinh)

Sát ngộ chung tu tiến thoái

vũ phá cát hóa tranh vanh

tham trinh chủ viên tính liệt

xương khúc nhập miếu khoa danh

(gặp Sát thì kết cục tiến thoái chậm trễ

(thấy) Vũ Phá được cát hóa thì cao ngất

(thấy) Tham Trinh làm chủ cung viên thì tính xấu

(thấy) Xương Khúc nhập miếu thì chủ khoa danh)

Lộc tồn đáo xứ giai linh

tối phạ dương hỏa đà linh

cự hóa cát tú phú quý đồng

hung dã bất xương vinh

(Lộc tồn đến nơi nào cũng là uy phúc

rất e ngại Kình Đà Linh Hỏa

Cự mà hóa cát thì phú quý tương tự

nhưng gặp hung thì chẳng được vẻ vang thịnh vượng).

Khôi việt phù củng phát đạt

nhất sinh cận quý công danh

cục trung tối hiềm không kiếp

chư tinh bất khả đồng cung

(Khôi Việt mà phù trợ củng chiếu thì phát đạt thành công

một đời được công danh, được kề cận người sang quý

Trong cách cục rất ghét gặp phải Kiếp Không

vì chúng là cặp mà các sao khác đều không thể ở cùng được)

Thiên kim đoán quyết mạc độ ngu nhân.

(Bài quyết đoán ngàn vàng, đừng đem độ cho thằng đần nhé).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bách tự thiên kim quyết (Bài ca quyết trăm chữ đáng ngàn vàng)

Xu khố tọa mệnh

ngộ cát phú quý thủy chung hanh thông

Cơ nguyệt đồng lương phúc thọ

Nhật nguyệt tả hữu trường sinh

(Sao Xu, ngôi đứng đầu chòm Bắc Đẩu, ở khố vị mà tọa mệnh

Gặp cát thì được hưởng phú quý, trước sau đều hanh thông

(thấy) Cơ Nguyệt Đồng Lương thì chủ về phúc thọ53

(thấy) Nhật Nguyệt Tả Hữu thì chủ trường sinh)

Sát ngộ chung tu tiến thoái

vũ phá cát hóa tranh vanh

tham trinh chủ viên tính liệt

xương khúc nhập miếu khoa danh

(gặp Sát thì kết cục tiến thoái chậm trễ

(thấy) Vũ Phá được cát hóa thì cao ngất

(thấy) Tham Trinh làm chủ cung viên thì tính xấu

(thấy) Xương Khúc nhập miếu thì chủ khoa danh)

Lộc tồn đáo xứ giai linh

tối phạ dương hỏa đà linh

cự hóa cát tú phú quý đồng

hung dã bất xương vinh

(Lộc tồn đến nơi nào cũng là uy phúc

rất e ngại Kình Đà Linh Hỏa

Cự mà hóa cát thì phú quý tương tự

nhưng gặp hung thì chẳng được vẻ vang thịnh vượng).

Khôi việt phù củng phát đạt

nhất sinh cận quý công danh

cục trung tối hiềm không kiếp

chư tinh bất khả đồng cung

(Khôi Việt mà phù trợ củng chiếu thì phát đạt thành công

một đời được công danh, được kề cận người sang quý

Trong cách cục rất ghét gặp phải Kiếp Không

vì chúng là cặp mà các sao khác đều không thể ở cùng được)

Thiên kim đoán quyết mạc độ ngu nhân.

(Bài quyết đoán ngàn vàng, đừng đem độ cho thằng đần nhé).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button