Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thủy nhị cục tới đại khê thủy

Đại khê thủy

Nghĩa gốc

 
Đại khê thủy đấy vị trí ở đông bắc cùng với chánh đông, nước sông hướng đông lưu, nạp trăm sông mà dẫn nhập Trường Giang và Hoàng Hà, này tính như ý cho phép.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thủy nhị cục tới đại khê thủy

 
Đại khê thủy còn ở trong núi, thủy thế mạnh mẻ, kinh đào hãi lãng, hàm ánh sáng ngàn dặm, ảnh ngược thiên sơn.

 
Đặc tính

Thủy hướng đông lưu, này tính như ý; hối tụ chúng thủy, mà thành thái độ lưu, tính như ý tắc thế mạnh, rất có đúng lý không tha người tới cảm khái.

Thế mạnh tắc bị khiến cho hà đạo thay đổi, nó biến hóa góc độ lớn; thế yếu tắc khô càn, không có hà đạo, lòng sông khí thế.

Tâm lớn, tâm cơ sâu, nhưng không âm trầm; nóng vội, dễ đổi biến, lại có phần có thể hấp thu người khác ý kiến, sáng tạo tự mình khoáng đạt tình thế.

Sợ nhất tuất thân kỷ dậu lớn dịch thổ

 
Xây nghị

 
Thế mạnh lúc, hiểu ra giữ lại một chút thế khi còn yếu dùng, như trong núi xây đập chứa nước chi đạo để ý giống nhau.

 
Lời răn là:

Chậm công việc cấp bạn, mẫn lại có công.

Việc gấp nên chậm bạn, vội lại có sai.

 
Thiên gầy ta lấy phúc, ngô dày ngô đức lấy nhạ tới.

Thiên làm ta lấy hình, ngô dật ngô tâm lấy tu bổ tới.

Thiên nguy ta lấy gặp, ngô hưởng thụ ngô đạo lấy thông tới.

Thiên đau khổ ta lấy kỳ, ngô vui vẻ ngô thần lấy sướng tới.

 
Đi vận

 
Bản mạng đại khê thủy người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh giáp dần ( dương cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi đại khê thủy.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi cát trung thổ.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi bầu trời hỏa.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi cây lựu mộc.

 
Cung mệnh ất mão ( âm cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi đại khê thủy.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi cát trung thổ.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi bầu trời hỏa.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi cây lựu mộc.

 
Các vận biến hóa

Cát trung thổ: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận thế mơ hồ, cát trung thổ khắc đại khê thủy vô lực nguyên nhân, do đó vận thế vẩn đục không thanh. Nếu hung tinh tái hướng, hung vận tránh khỏi; trên cơ bản, như tục ngữ nói, chưa ra vận dã.

Bầu trời hỏa: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ lao khổ, xung đột, mâu thuẫn, kịch biến vận thế. Nhưng thành tựu phi phàm.

Cây lựu mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Cả đời hay thay đổi, đến tận đây phương như ý, nhưng kịch liệt chi tâm biến thành cố chấp.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh giáp dần ( dương cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi đại khê thủy.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi trong biển kim.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi biển rộng thủy.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi cây lựu mộc.

 
Cung mệnh ất mão ( âm cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi đại khê thủy.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi trong biển kim.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi biển rộng thủy.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi cây lựu mộc.

 
Các vận biến hóa

Trong biển kim: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ như ý vận, sớm thích chí chi vận.

Biển rộng thủy: vi cục cung giống nhau so với vượng. Chủ vượng vận, nhưng hai thủy giai vượng, bôn ba lưu lạc khó tránh khỏi. Cũng nên phòng trái lại vận.

Cây lựu mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Cả đời hay thay đổi, đến tận đây phương như ý, nhưng kịch liệt chi tâm biến thành cố chấp.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: thủy nhị cục tới đại khê thủy

Đại khê thủy

Nghĩa gốc

 
Đại khê thủy đấy vị trí ở đông bắc cùng với chánh đông, nước sông hướng đông lưu, nạp trăm sông mà dẫn nhập Trường Giang và Hoàng Hà, này tính như ý cho phép.

 
Đại khê thủy còn ở trong núi, thủy thế mạnh mẻ, kinh đào hãi lãng, hàm ánh sáng ngàn dặm, ảnh ngược thiên sơn.

 
Đặc tính

Thủy hướng đông lưu, này tính như ý; hối tụ chúng thủy, mà thành thái độ lưu, tính như ý tắc thế mạnh, rất có đúng lý không tha người tới cảm khái.

Thế mạnh tắc bị khiến cho hà đạo thay đổi, nó biến hóa góc độ lớn; thế yếu tắc khô càn, không có hà đạo, lòng sông khí thế.

Tâm lớn, tâm cơ sâu, nhưng không âm trầm; nóng vội, dễ đổi biến, lại có phần có thể hấp thu người khác ý kiến, sáng tạo tự mình khoáng đạt tình thế.

Sợ nhất tuất thân kỷ dậu lớn dịch thổ

 
Xây nghị

 
Thế mạnh lúc, hiểu ra giữ lại một chút thế khi còn yếu dùng, như trong núi xây đập chứa nước chi đạo để ý giống nhau.

 
Lời răn là:

Chậm công việc cấp bạn, mẫn lại có công.

Việc gấp nên chậm bạn, vội lại có sai.

 
Thiên gầy ta lấy phúc, ngô dày ngô đức lấy nhạ tới.

Thiên làm ta lấy hình, ngô dật ngô tâm lấy tu bổ tới.

Thiên nguy ta lấy gặp, ngô hưởng thụ ngô đạo lấy thông tới.

Thiên đau khổ ta lấy kỳ, ngô vui vẻ ngô thần lấy sướng tới.

 
Đi vận

 
Bản mạng đại khê thủy người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh giáp dần ( dương cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi đại khê thủy.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi cát trung thổ.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi bầu trời hỏa.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi cây lựu mộc.

 
Cung mệnh ất mão ( âm cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi đại khê thủy.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi cát trung thổ.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi bầu trời hỏa.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi cây lựu mộc.

 
Các vận biến hóa

Cát trung thổ: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận thế mơ hồ, cát trung thổ khắc đại khê thủy vô lực nguyên nhân, do đó vận thế vẩn đục không thanh. Nếu hung tinh tái hướng, hung vận tránh khỏi; trên cơ bản, như tục ngữ nói, chưa ra vận dã.

Bầu trời hỏa: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ lao khổ, xung đột, mâu thuẫn, kịch biến vận thế. Nhưng thành tựu phi phàm.

Cây lựu mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Cả đời hay thay đổi, đến tận đây phương như ý, nhưng kịch liệt chi tâm biến thành cố chấp.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh giáp dần ( dương cục )

Hai tuổi tới 11 tuổi đi đại khê thủy.

Mười hai tuổi tới 31 tuổi đi trong biển kim.

Ba mươi hai tuổi tới năm mươi mốt tuổi đi biển rộng thủy.

Năm mươi hai tuổi tới 71 tuổi đi cây lựu mộc.

 
Cung mệnh ất mão ( âm cục )

Hai tuổi tới hai mươi mốt tuổi đi đại khê thủy.

Hai mươi hai tuổi tới bốn mươi mốt tuổi đi trong biển kim.

Bốn mươi hai tuổi tới sáu mươi mốt tuổi đi biển rộng thủy.

62 tuổi tới tám mươi mốt tuổi đi cây lựu mộc.

 
Các vận biến hóa

Trong biển kim: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ như ý vận, sớm thích chí chi vận.

Biển rộng thủy: vi cục cung giống nhau so với vượng. Chủ vượng vận, nhưng hai thủy giai vượng, bôn ba lưu lạc khó tránh khỏi. Cũng nên phòng trái lại vận.

Cây lựu mộc: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Cả đời hay thay đổi, đến tận đây phương như ý, nhưng kịch liệt chi tâm biến thành cố chấp.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button