Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 058, tử vi đấu sổ phân tích tật bệnh cung

   058, tử vi đấu sổ phân tích tật bệnh cung

Tử vi đấu sổ về tật bệnh, khỏe mạnh phân tích, chủ yếu là xem cung tật ách đấy tính tình trạng huống. Cung tật ách tỏ vẻ cá nhân trạng huống sức khỏe hòa thể chất, cùng với dễ dàng mắc tật bệnh các loại hạng mục công việc. Xem tật bệnh phương pháp, xem trước thân mệnh tam hợp, có hay không tai họa giết chết ngôi sao, về sau xem cung tật ách tinh diệu tới bị quản chế.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 058, tử vi đấu sổ phân tích tật bệnh cung

Sao tử vi cả đời có rất ít bệnh nặng, nếu có chút cũng có thể gặp lương y mà khỏi. Cùng thiên phủ đồng cung, thân thể càng tốt hơn , cả đời tai họa ít. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tướng hoạn hệ thống thần kinh tật bệnh. Cùng tham lang đồng cung, tai họa ít, nhưng phải để phòng chuyện phòng the quá độ mà sống bệnh. Cùng trời giống nhau cung, tai họa ít, có bệnh tắc thuộc loại mẫn cảm thể chất hoặc nhẹ hơi bệnh ngoài da. Cùng thất sát đồng cung, tai họa ít nhưng thường xuyên thể xác và tinh thần mỏi mệt, tứ chi vô lực. Cùng phá quân đồng cung, tai họa ít có tắc thuộc loại động mạch tim hệ thống bệnh biến. Cùng hóa kị đồng cung thuộc loại nhánh khí quản hòa phổi tật bệnh.

Sao thiên cơ còn nhỏ nhiều tai họa, hãm địa tắc đồ trang sức bộ phận có mặt mày hốc hác tới chinh. Cùng Thái Âm đồng cung, phải chú ý bệnh ngoài da hòa trĩ sang. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, dễ bị cao huyết áp, bệnh tim cập hệ thần kinh tật bệnh. Cùng thiên lương đồng cung, dưới bụng hoặc bàng quang bộ phận dễ dàng bị bệnh. Ở mão dậu cung Sửu Mùi cùng văn xương, văn khúc, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị đồng cung, dễ bị bệnh bao tử, trở lên chư tinh ở cung Dần Thân tắc dễ bị bệnh gan.

Sao thái dương chủ có thủ lĩnh phong hàn ôn nhanh, hãm địa có tật ở mắt. Cùng Thái Âm đồng cung, tai họa ít, nếu lại sẽ sát tinh, chủ có mắt mắt nhanh. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, có hệ thần kinh bệnh. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ có bệnh đau đầu. Cùng thiên lương đồng cung, ở mão, an khang, ở dậu, chủ có tật ở mắt. Cùng đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, hóa kị đồng cung phải chú ý trái tim, dễ có khai đao, bỏng lửa tới hiện tượng. Cùng kình dương chú ý can tật.

Sao vũ khúc cả đời tã lót nhiều tai họa, có tay chân đồ trang sức tổn thương. Ở cung Tý Ngọ có đảm lược tật, ở cung Sửu Mùi, có thận hư buồn, ở cung Dần Thân, có bệnh kín. Cùng thiên phủ, thiên tướng đồng cung, chủ tai họa ít. Cùng tham lang đồng cung, vào miếu vô tật, hãm địa thêm Kình Đà hỏa linh có trĩ sang, điên loét, tay chân mắt nhanh bệnh. Cùng thất sát đồng cung, dễ có máu tuần hoàn chướng ngại, thêm sát có tay chân tàn tổn thương tới hiện tượng. Cùng phá quân đồng cung, chủ có tật ở mắt.

Sao thiên đồng vào miếu tật bệnh ít, ở mão dậu cung Sửu Mùi, cùng hung tinh đồng cung, chủ nhĩ tật. Cùng Thái Âm đồng cung, thêm đốm lửa, linh tinh, chủ nhiều tai họa, thêm kình dương, đà la, chủ máu tuần hoàn không tốt. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, dễ bị trái tim, máu cập hệ thần kinh nhanh bệnh, thêm đốm lửa, linh tinh, kình dương, chú ý tửu sắc nhanh, thêm hóa kị dễ bị cái lổ tai hoặc mắt tật bệnh. Cùng thiên lương đồng cung, thêm kình dương đà la chú ý trái tim nhanh bệnh, thêm thiên mã chú ý can dạ dày nhanh. Cùng văn khúc đồng cung, thêm kình dương, đà la, đại hao, chú ý tai nạn xe cộ các loại ngoài ý muốn tai ương.

Sao liêm trinh tuổi nhỏ nhiều loét hoặc eo túc chi tai họa. Vào miếu thêm cát ngôi sao, tắc cả đời vô trọng đại tật bệnh. Liêm trinh cùng thiên phủ đồng cung, cả đời khỏe mạnh tốt bụng, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không vong, dễ bị môi thối rữa hoặc nha bệnh. Cùng tham lang đồng cung, dễ bị nhanh mắt hoặc không có năng lực tới bệnh. Cùng trời giống nhau cung, phải chú ý hệ tiêu hoá bất lương chứng, thêm hung tinh, chú ý bệnh tiểu đường. Cùng thất sát đồng cung, chú ý tật ở mắt hòa tàn tật. Cùng phá quân đồng cung, chú ý hệ hô hấp cập phổi bệnh. Cùng kình dương, đà la đồng cung, chú ý não bộ chấn động nhanh.

Sao thiên phủ chủ cả đời khỏe mạnh ít tai họa, cho dù có bệnh bao tử cập nóng ướt phù thũng nhanh, bệnh tình cũng rất nhỏ không có gì đáng ngại.

Thái âm tinh miếu vượng tắc khỏe mạnh ít tai họa, hãm địa nam làm phiền tổn thương tai ương, nữ nhân có thương tích tàn tới bệnh. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ mắt nhanh. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, chủ có thần kinh nhanh. Cùng hữu bật tại cung thìn, chú ý thận kết sỏi hòa tố chất thần kinh.

Tham lang tinh miếu vượng cả đời khỏe mạnh ít tai họa, hãm địa chú ý đau thần kinh, viêm khớp. Cùng kình dương, đà la đồng cung, chú ý trĩ sang hoặc tửu sắc nhanh. Cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, chú ý mắt nhanh.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao thuở thiếu thời dễ bị nùng huyết nhanh. Tại tí cung chú ý dạ dày tật. Cùng kình dương, đà la, linh tinh đồng cung, chú ý nhân tửu sắc mà được bệnh. Cùng hóa kị đồng cung, chú ý nhĩ bộ phận hòa mắt nhanh. Cùng tả phụ, hữu bật ở thìn tuất cung, chú ý bệnh bao tử.

Thiên tướng ngôi sao miếu chủ cả đời khỏe mạnh tốt bụng, nếu có rất nhỏ bệnh ngoài da, huyết khí bệnh. Cùng lộc tồn, hữu bật đồng cung, chú ý ngoại thương.

Sao thiên lương cả đời khỏe mạnh tốt bụng, cùng bệnh viện vô duyên. Bất quá dạ dày, phổi, can yếu kém, chú ý bệnh can khí phạm dạ dày tới chinh. Cùng địa kiếp tại tí, chú ý thủ lĩnh gió vết thương ở chân nhanh.

Sao thất sát chủ còn nhỏ nhiều bệnh, không đổi nuôi dưỡng thành người, có trĩ sang hoặc viêm ruột nhanh, cũng phải chú ý bệnh viêm gan.

Sao phá quân còn nhỏ dễ bị bệnh ngoài da hoặc sưng tấy làm mủ, hệ hô hấp yếu kém, chú ý viêm phổi hòa viêm khí quản.

Sao văn xương cả đời khỏe mạnh ít tai họa, chú ý đại tràng nhanh.

Sao Văn Khúc cả đời khỏe mạnh tốt bụng, thân thể nhược điểm ở đảm.

Sao tả phụ khỏe mạnh tốt bụng, thân thể nhược điểm ở tính khí.

Sao hữu bật khỏe mạnh tốt bụng, dễ phạm trên nóng dưới lạnh nhanh.

Sao lộc tồn tuổi nhỏ nhiều bệnh, thêm cát ngôi sao khỏe mạnh tốt bụng, tính khí yếu kém.

Sao kình dương thân thể yếu bộ vị mũ nồi, đại tràng, có thủ lĩnh gió hoặc tứ chi vô lực chứng bệnh, nếu đồ trang sức mặt mày hốc hác, thì có thể duyên thọ.

Sao đà la còn nhỏ nhiều tai họa, phổi yếu kém. Dễ bị bệnh ngoài da.

Đốm lửa, linh tinh cả đời khỏe mạnh, chú ý bệnh ngoài da.

Sao thiên khôi tai họa ít, chú ý bệnh gan.

Sao thiên việt chú ý can đảm tính khí tới thấp tật.

Hóa lộc tai họa ít, tính khí yếu kém.

Hóa quyền tai họa ít, chú ý can tật.

Hóa khoa tai họa ít, chú ý bàng quang nhanh.

Hóa kị yếu ở thận, nam dễ phạm bệnh di tinh, nữ nhân bệnh bạch đới chứng.

Thiên mã chú ý thủ dâm bệnh di tinh, nữ nhân bệnh bạch đới.

Hồng loan bị trúng gió cảm mạo.

Thiên hỉ đầu nhanh.

Thiên diêu bàng quang nhanh.

Thiên khốc can tỳ nhanh.

Thiên hư tâm bệnh.

Cô thần u buồn bệnh.

Quả tú làm tổn thương dưới hàn chi bệnh.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, không trung, địa kiếp các loại ngôi sao, tắc tật bệnh khó tránh khỏi. Phàm hàng năm đẩu quân, ở cung tật ách quá độ gặp ngôi sao may mắn, tắc thân lòng yên bình, này năm vô tai, gặp giết người ngôi sao tắc tai hoạ khó tránh khỏi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 058, tử vi đấu sổ phân tích tật bệnh cung

   058, tử vi đấu sổ phân tích tật bệnh cung

Tử vi đấu sổ về tật bệnh, khỏe mạnh phân tích, chủ yếu là xem cung tật ách đấy tính tình trạng huống. Cung tật ách tỏ vẻ cá nhân trạng huống sức khỏe hòa thể chất, cùng với dễ dàng mắc tật bệnh các loại hạng mục công việc. Xem tật bệnh phương pháp, xem trước thân mệnh tam hợp, có hay không tai họa giết chết ngôi sao, về sau xem cung tật ách tinh diệu tới bị quản chế.

Sao tử vi cả đời có rất ít bệnh nặng, nếu có chút cũng có thể gặp lương y mà khỏi. Cùng thiên phủ đồng cung, thân thể càng tốt hơn , cả đời tai họa ít. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp đồng cung, tướng hoạn hệ thống thần kinh tật bệnh. Cùng tham lang đồng cung, tai họa ít, nhưng phải để phòng chuyện phòng the quá độ mà sống bệnh. Cùng trời giống nhau cung, tai họa ít, có bệnh tắc thuộc loại mẫn cảm thể chất hoặc nhẹ hơi bệnh ngoài da. Cùng thất sát đồng cung, tai họa ít nhưng thường xuyên thể xác và tinh thần mỏi mệt, tứ chi vô lực. Cùng phá quân đồng cung, tai họa ít có tắc thuộc loại động mạch tim hệ thống bệnh biến. Cùng hóa kị đồng cung thuộc loại nhánh khí quản hòa phổi tật bệnh.

Sao thiên cơ còn nhỏ nhiều tai họa, hãm địa tắc đồ trang sức bộ phận có mặt mày hốc hác tới chinh. Cùng Thái Âm đồng cung, phải chú ý bệnh ngoài da hòa trĩ sang. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, dễ bị cao huyết áp, bệnh tim cập hệ thần kinh tật bệnh. Cùng thiên lương đồng cung, dưới bụng hoặc bàng quang bộ phận dễ dàng bị bệnh. Ở mão dậu cung Sửu Mùi cùng văn xương, văn khúc, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, hóa kị đồng cung, dễ bị bệnh bao tử, trở lên chư tinh ở cung Dần Thân tắc dễ bị bệnh gan.

Sao thái dương chủ có thủ lĩnh phong hàn ôn nhanh, hãm địa có tật ở mắt. Cùng Thái Âm đồng cung, tai họa ít, nếu lại sẽ sát tinh, chủ có mắt mắt nhanh. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, có hệ thần kinh bệnh. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, chủ có bệnh đau đầu. Cùng thiên lương đồng cung, ở mão, an khang, ở dậu, chủ có tật ở mắt. Cùng đốm lửa, linh tinh, kình dương, đà la, hóa kị đồng cung phải chú ý trái tim, dễ có khai đao, bỏng lửa tới hiện tượng. Cùng kình dương chú ý can tật.

Sao vũ khúc cả đời tã lót nhiều tai họa, có tay chân đồ trang sức tổn thương. Ở cung Tý Ngọ có đảm lược tật, ở cung Sửu Mùi, có thận hư buồn, ở cung Dần Thân, có bệnh kín. Cùng thiên phủ, thiên tướng đồng cung, chủ tai họa ít. Cùng tham lang đồng cung, vào miếu vô tật, hãm địa thêm Kình Đà hỏa linh có trĩ sang, điên loét, tay chân mắt nhanh bệnh. Cùng thất sát đồng cung, dễ có máu tuần hoàn chướng ngại, thêm sát có tay chân tàn tổn thương tới hiện tượng. Cùng phá quân đồng cung, chủ có tật ở mắt.

Sao thiên đồng vào miếu tật bệnh ít, ở mão dậu cung Sửu Mùi, cùng hung tinh đồng cung, chủ nhĩ tật. Cùng Thái Âm đồng cung, thêm đốm lửa, linh tinh, chủ nhiều tai họa, thêm kình dương, đà la, chủ máu tuần hoàn không tốt. Cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, dễ bị trái tim, máu cập hệ thần kinh nhanh bệnh, thêm đốm lửa, linh tinh, kình dương, chú ý tửu sắc nhanh, thêm hóa kị dễ bị cái lổ tai hoặc mắt tật bệnh. Cùng thiên lương đồng cung, thêm kình dương đà la chú ý trái tim nhanh bệnh, thêm thiên mã chú ý can dạ dày nhanh. Cùng văn khúc đồng cung, thêm kình dương, đà la, đại hao, chú ý tai nạn xe cộ các loại ngoài ý muốn tai ương.

Sao liêm trinh tuổi nhỏ nhiều loét hoặc eo túc chi tai họa. Vào miếu thêm cát ngôi sao, tắc cả đời vô trọng đại tật bệnh. Liêm trinh cùng thiên phủ đồng cung, cả đời khỏe mạnh tốt bụng, thêm kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không vong, dễ bị môi thối rữa hoặc nha bệnh. Cùng tham lang đồng cung, dễ bị nhanh mắt hoặc không có năng lực tới bệnh. Cùng trời giống nhau cung, phải chú ý hệ tiêu hoá bất lương chứng, thêm hung tinh, chú ý bệnh tiểu đường. Cùng thất sát đồng cung, chú ý tật ở mắt hòa tàn tật. Cùng phá quân đồng cung, chú ý hệ hô hấp cập phổi bệnh. Cùng kình dương, đà la đồng cung, chú ý não bộ chấn động nhanh.

Sao thiên phủ chủ cả đời khỏe mạnh ít tai họa, cho dù có bệnh bao tử cập nóng ướt phù thũng nhanh, bệnh tình cũng rất nhỏ không có gì đáng ngại.

Thái âm tinh miếu vượng tắc khỏe mạnh ít tai họa, hãm địa nam làm phiền tổn thương tai ương, nữ nhân có thương tích tàn tới bệnh. Cùng kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh đồng cung, chủ mắt nhanh. Cùng bầu trời, địa kiếp đồng cung, chủ có thần kinh nhanh. Cùng hữu bật tại cung thìn, chú ý thận kết sỏi hòa tố chất thần kinh.

Tham lang tinh miếu vượng cả đời khỏe mạnh ít tai họa, hãm địa chú ý đau thần kinh, viêm khớp. Cùng kình dương, đà la đồng cung, chú ý trĩ sang hoặc tửu sắc nhanh. Cùng đốm lửa, linh tinh đồng cung, chú ý mắt nhanh.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao thuở thiếu thời dễ bị nùng huyết nhanh. Tại tí cung chú ý dạ dày tật. Cùng kình dương, đà la, linh tinh đồng cung, chú ý nhân tửu sắc mà được bệnh. Cùng hóa kị đồng cung, chú ý nhĩ bộ phận hòa mắt nhanh. Cùng tả phụ, hữu bật ở thìn tuất cung, chú ý bệnh bao tử.

Thiên tướng ngôi sao miếu chủ cả đời khỏe mạnh tốt bụng, nếu có rất nhỏ bệnh ngoài da, huyết khí bệnh. Cùng lộc tồn, hữu bật đồng cung, chú ý ngoại thương.

Sao thiên lương cả đời khỏe mạnh tốt bụng, cùng bệnh viện vô duyên. Bất quá dạ dày, phổi, can yếu kém, chú ý bệnh can khí phạm dạ dày tới chinh. Cùng địa kiếp tại tí, chú ý thủ lĩnh gió vết thương ở chân nhanh.

Sao thất sát chủ còn nhỏ nhiều bệnh, không đổi nuôi dưỡng thành người, có trĩ sang hoặc viêm ruột nhanh, cũng phải chú ý bệnh viêm gan.

Sao phá quân còn nhỏ dễ bị bệnh ngoài da hoặc sưng tấy làm mủ, hệ hô hấp yếu kém, chú ý viêm phổi hòa viêm khí quản.

Sao văn xương cả đời khỏe mạnh ít tai họa, chú ý đại tràng nhanh.

Sao Văn Khúc cả đời khỏe mạnh tốt bụng, thân thể nhược điểm ở đảm.

Sao tả phụ khỏe mạnh tốt bụng, thân thể nhược điểm ở tính khí.

Sao hữu bật khỏe mạnh tốt bụng, dễ phạm trên nóng dưới lạnh nhanh.

Sao lộc tồn tuổi nhỏ nhiều bệnh, thêm cát ngôi sao khỏe mạnh tốt bụng, tính khí yếu kém.

Sao kình dương thân thể yếu bộ vị mũ nồi, đại tràng, có thủ lĩnh gió hoặc tứ chi vô lực chứng bệnh, nếu đồ trang sức mặt mày hốc hác, thì có thể duyên thọ.

Sao đà la còn nhỏ nhiều tai họa, phổi yếu kém. Dễ bị bệnh ngoài da.

Đốm lửa, linh tinh cả đời khỏe mạnh, chú ý bệnh ngoài da.

Sao thiên khôi tai họa ít, chú ý bệnh gan.

Sao thiên việt chú ý can đảm tính khí tới thấp tật.

Hóa lộc tai họa ít, tính khí yếu kém.

Hóa quyền tai họa ít, chú ý can tật.

Hóa khoa tai họa ít, chú ý bàng quang nhanh.

Hóa kị yếu ở thận, nam dễ phạm bệnh di tinh, nữ nhân bệnh bạch đới chứng.

Thiên mã chú ý thủ dâm bệnh di tinh, nữ nhân bệnh bạch đới.

Hồng loan bị trúng gió cảm mạo.

Thiên hỉ đầu nhanh.

Thiên diêu bàng quang nhanh.

Thiên khốc can tỳ nhanh.

Thiên hư tâm bệnh.

Cô thần u buồn bệnh.

Quả tú làm tổn thương dưới hàn chi bệnh.

Phàm các ngôi sao gặp kình dương, đà la, không trung, địa kiếp các loại ngôi sao, tắc tật bệnh khó tránh khỏi. Phàm hàng năm đẩu quân, ở cung tật ách quá độ gặp ngôi sao may mắn, tắc thân lòng yên bình, này năm vô tai, gặp giết người ngôi sao tắc tai hoạ khó tránh khỏi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button