Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 101, tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

   101, tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

Một, tứ trụ hạn tốc đoạn bí pháp

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 101, tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

1, ấn chính thống phương pháp lên bát tự

2, thủ hạn pháp: năm trụ thủ 1 tới 15 tuổi, nguyệt trụ thủ 16 tới 30 tuổi, ngày trụ thủ 31 tới 45 tuổi, lúc trụ thủ 46 đến 60 tuổi, 61 tuổi lên trọng theo năm trụ lên

3, định thật cung: lấy tứ trụ địa chi ở tử vi trên bàn thủ giống nhau cung vị là thật cung

4, thủ nhẹ cung: lấy năm, nguyệt, ngày, lúc tứ trụ đấy tuần trung không vong là giả cung ( dương can thủ dương chi. Âm kiền thủ âm chi )

5, đoạn pháp:

①, lấy thật cung nhập tài quan điền phú gặp ngôi sao may mắn hơi lớn cát mệnh; năm trụ nhập chủ tổ phụ bối phong ánh sáng, còn nhỏ thông thuận; nguyệt trụ nhập chủ huynh đệ Aritomi quý, thiếu niên khoái trá; ngày trụ nhập chủ mình có thể ra nhân đầu địa, ở bên trong thanh niên đắc ý cùng xứng hiền đẹp vợ; lúc trụ nhập chủ được sinh quý tử, lúc tuổi già có thể hưởng thụ gia đình vui vẻ. Đi tới thật cung chi vận năm tất chủ vinh hoa phú quý.

②, lấy thật trong cung gặp hung cung hung tinh vi kị cũng: năm trụ nhập tổ phụ bối phận phàm nhân, còn nhỏ gian nan; nguyệt trụ nhập huynh đệ vô duyên, thiếu niên hoang phí; ngày trụ nhập bản nhân phí thời gian năm tháng, ở bên trong thanh niên khốn khổ, khắc vợ cũng; lúc trụ nhập con nối dõi gian nan, tử ngoan hơi thở nan giáo, lúc tuổi già điêu linh.

③, lấy nhẹ cung nhập hung cung, hung tinh thành lành, nhập tài Quan phúc điền gặp ngôi sao may mắn vi khuyết điểm.

Hai, cung chủ bí pháp

1, mệnh chủ lên pháp: tử tham lang, xấu hợi cánh cửa cực lớn, dần tuất lộc tồn, mão dậu văn khúc, thìn thân liêm trinh, tị chưa vũ khúc, ngọ phá quân

2, thân chủ lên pháp: lấy năm sinh tuổi chi định: tí ngọ đốm lửa, xấu chưa thiên tướng, dần thân thiên lương, mão dậu thiên đồng, thìn tuất văn xương, tị hợi thiên cơ

3, cung mệnh chủ đoạn pháp: năm sinh nạp âm thuộc thủy người thích văn khúc, phá quân mệnh chủ cũng ở đất lành thả tam phương tứ chính gia hội

Năm sinh nạp âm chúc mộc người vui mừng tham lang mệnh chủ

Năm sinh nạp âm chúc kim người chuộng võ khúc mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc thổ người vui mừng cánh cửa cực lớn, lộc tồn mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc hỏa người vui mừng liêm trinh mệnh chủ

Mệnh chủ được cát người, đại tiểu hạn phùng tới dũ cát, phàm mệnh chủ không được cát người, đại tiểu hạn phùng tới dũ hung

4, thập nhị cung chủ luận bàn:

①, mệnh thân cung chủ nhân cung điền trạch phùng cát ngàn chiếm giữ vạn rương vô phá khắc, chủ có rất nhiều bất động sản

②, mệnh thân cung chủ nhân cung quan lộc phùng mạnh địa quý cách tất chủ phú quý

③, mệnh thân cung chủ nhân cung tài bạch phùng cát đôi kim đôi ngân đoàn hàng vạn hàng nghìn

④, mệnh thân cung chủ nhân cung tật ách phùng cát khả thiếu niên đắc chí

⑤, mệnh thân cung chủ nhân cung phu thê phùng cát mỹ thê mang đoàn phú đến

⑥, mệnh thân cung chủ nhân cung tử nữ phùng cát mẫu phụ tử khởi đạo vô ân

⑦, mệnh thân cung chủ nhân cung nô bộc tung cát cũng làm lộc

⑧, mệnh thân cung chủ nhân cung thiên di cho làm con thừa tự cho thuê thiên sinh con thứ nhẹ

⑨, mệnh thân cung chủ nhân phú đức cung gặp cát hưởng thụ cả đời thanh phúc, gặp sát không vong không thể hưởng phúc cũng

⑩, mệnh thân định chủ nhân cung huynh đệ, cung phụ mẫu cung lục thân áo lộc vô tồn, dựa vào lục thân đấy trợ giúp mà thành công

? , cung tài bạch, cung điền trạch chủ nhân cung mệnh vô sát vì nhân gian phú hào

? , cung quan lộc chủ nhân cung mệnh, cung mệnh chủ nhân quan tòa lộc cung tất bái tam công

? , cung phúc đức chủ nhân cung mệnh cả đời vô tai, tái kiến cung mệnh chủ nhân cung phúc đức tất nhập tam thai liệt kê

? , cung mệnh nhập chủ cung phúc đức dung mạo tốt

Ba, tử vi đoạn nghiệm:

1, tử vi luận cha mẹ: luận cha mẹ xem nhật nguyệt, thái dương lạc hãm phụ trước vong, Thái Âm lạc hãm mẫu trước vong. Nhị tinh câu hãm câu miếu xem hóa kị, thái dương hóa kị bất lợi phụ, Thái Âm hóa kị bất lợi mẫu. Nhật nguyệt phản bối, ngày sinh nhân bất lợi mẫu, người sinh đêm bất lợi phụ, bất luận miếu hãm bưu thái dương ở cung phụ mẫu phụ trước vong, gặp Thái Âm ở cung phụ mẫu mẫu trước vong.

2, tử vi luận huynh đệ: luận huynh đệ nhìn bầu trời cơ, lấy thiên cách cung mệnh sổ định huynh đệ tỷ muội nhân số. Như trời cơ ở điền trạch tắc huynh đệ tỷ muội bốn người ( nhân cung mệnh thiên cơ ngôi sao cách bốn cung cũng )

3, tử vi luận đứa con: luận đứa con ất thái dương là việc chính, Thái Âm vi phụ, thái dương, Thái Âm ở dương cung thủ lĩnh sinh đẻ bằng bào thai nam, thái dương Thái Âm ở âm cung thủ lĩnh sinh đẻ bằng bào thai nữ nhân. Đốm lửa đà la nhập cung tử nữ tất có phá thai.

4, tử vi định lao ngục: ( trở xuống tổ hợp phùng vận tuổi dẫn động tất có lao ngục quan phi )

①, liêm trinh sẽ bạch hổ

②, thái dương ( hãm ) biết thiên hình

③, thái dương ở mão, kình dương ở dậu

④, thiên đồng sẽ kình dương

⑤, thái dương hóa kị biết thiên hình, bạch hổ

⑥, tham lang ( hãm ) hóa kị thêm thiên hình

⑦, thất sát sẽ kình dương, đà la, linh tinh

⑧, liêm trinh ( hãm ) ở quan tòa lộc

⑨, liêm trinh ở mão dậu, kình dương tại sửu chưa

⑩, phá quân, linh tinh ở thân, cung quan lộc gặp bạch hổ

? , liêm trinh ở kỷ hợi gặp kình dương ở mão dậu

? , cung mệnh ở cung thân gặp liêm trinh hóa kị thêm tả phụ linh tinh vi buôn lậu phạm pháp

? , thân mệnh ở kỷ hợi dần thân tứ sinh địa lâm phá quân thiên mã gia sát tất phạm pháp ngồi tù

5, tử vi luận vợ chồng

①, tử phủ địa kiếp lâm vợ chồng tất ly hôn

②, Thái Âm gặp kình dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng

③, vũ khúc gặp kình dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng

④, cung phu thê hóa kị gia sát, phối ngẫu chết trước

⑤, xấu chưa cung phu thê gặp vũ khúc gia sát, phối ngẫu chết trước

⑥, cung phu thê đan thấy hai bên ngôi sao tất chủ phối ngẫu chết trước

⑦, cung phu thê ở cung tị gặp đà la, liêm trinh tất ly hôn

⑧, cung phu thê gặp phá quân nhiều ly hôn

⑨, nữ mệnh tọa tuất hợi tí gặp thái dương vi quả phụ mệnh

6, tử vi tứ hóa đoạn nghiệm:

①, tự hóa kị: phàm tự hóa kị cung vì một đời mềm yếu nhất đấy cung vị, lục thân lâm tới sớm thất, hành hạn phùng tới có sai lầm.

②, hỗ hóa kị: phàm hai cung hóa kị nhập đối phương cung vi hỗ hóa kị ( như cung huynh đệ phi hóa kỵ nhập cung phúc đức, cung phúc đức phi hóa kỵ nhập cung huynh đệ ), cung lục thân lâm chủ ly hôn dị cập vô duyên, hành hạn phùng tới sinh ly tử biệt.

③, liên hoàn kị: phàm A cung phi hóa kỵ nhập B cung, B cung phi hóa kỵ nhập C cung, C cung phi hóa kỵ nhập A cung, ABC ba cung gì khô tái kiến tự hóa kị hoặc tự hóa lộc, đây Quan lục thân nãi ly dị mệnh, hành hạn đến tận đây tất có đại nạn cũng.

④, giao nhau kị: phàm nhiều cung đấy hóa kị tập trung ở một cung vị vi giao nhau kị, cung này thương tổn lớn nhất.

⑤, đồng vị kị: mấy hàng vận hóa phi hóa kỵ nhập nguyên bàn đồng vị vi hung ( lấy cung luận sự, như thiên mệnh phi hóa kỵ nhập lớn nạn, lớn nạn phi hóa kỵ nhập nguyên nạn vi đồng vị kị, hành hạn tới này thân thể nhân đau khổ tật bệnh.

⑥, tử điền kị: phàm can cung hóa kị ở bản cung tử điền tử điền kị, hành vận năm can cung chi niên có rời nhà tới chinh. Như trời địa bàn cùng gặp tử điền tuyến hóa kị ( dẫn động liêm trinh hóa kị làm thí dụ ) tất nhập lao ngục.

⑦, di chuyển kị: phàm cung nào làm hóa kị cảm giác tự hào đầy đủ cung của đối cung vi di chuyển kị, thai đối cung tái kiến Kình Đà hỏa linh các loại sát tinh, hành hạn năm tất có tai nạn xe cộ hoặc xuất huyết ánh sáng.

⑧, cưu triền kị: hai cung hóa kị vị nguyên thành đôi cung trạng thái vi cưu triền kị, hành hạn đến tận đây hai cung vi phụ nạn tuyến lúc rủi ro cung phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 101, tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

   101, tử vi bí pháp cập tứ hóa đoạn nghiệm

Một, tứ trụ hạn tốc đoạn bí pháp

1, ấn chính thống phương pháp lên bát tự

2, thủ hạn pháp: năm trụ thủ 1 tới 15 tuổi, nguyệt trụ thủ 16 tới 30 tuổi, ngày trụ thủ 31 tới 45 tuổi, lúc trụ thủ 46 đến 60 tuổi, 61 tuổi lên trọng theo năm trụ lên

3, định thật cung: lấy tứ trụ địa chi ở tử vi trên bàn thủ giống nhau cung vị là thật cung

4, thủ nhẹ cung: lấy năm, nguyệt, ngày, lúc tứ trụ đấy tuần trung không vong là giả cung ( dương can thủ dương chi. Âm kiền thủ âm chi )

5, đoạn pháp:

①, lấy thật cung nhập tài quan điền phú gặp ngôi sao may mắn hơi lớn cát mệnh; năm trụ nhập chủ tổ phụ bối phong ánh sáng, còn nhỏ thông thuận; nguyệt trụ nhập chủ huynh đệ Aritomi quý, thiếu niên khoái trá; ngày trụ nhập chủ mình có thể ra nhân đầu địa, ở bên trong thanh niên đắc ý cùng xứng hiền đẹp vợ; lúc trụ nhập chủ được sinh quý tử, lúc tuổi già có thể hưởng thụ gia đình vui vẻ. Đi tới thật cung chi vận năm tất chủ vinh hoa phú quý.

②, lấy thật trong cung gặp hung cung hung tinh vi kị cũng: năm trụ nhập tổ phụ bối phận phàm nhân, còn nhỏ gian nan; nguyệt trụ nhập huynh đệ vô duyên, thiếu niên hoang phí; ngày trụ nhập bản nhân phí thời gian năm tháng, ở bên trong thanh niên khốn khổ, khắc vợ cũng; lúc trụ nhập con nối dõi gian nan, tử ngoan hơi thở nan giáo, lúc tuổi già điêu linh.

③, lấy nhẹ cung nhập hung cung, hung tinh thành lành, nhập tài Quan phúc điền gặp ngôi sao may mắn vi khuyết điểm.

Hai, cung chủ bí pháp

1, mệnh chủ lên pháp: tử tham lang, xấu hợi cánh cửa cực lớn, dần tuất lộc tồn, mão dậu văn khúc, thìn thân liêm trinh, tị chưa vũ khúc, ngọ phá quân

2, thân chủ lên pháp: lấy năm sinh tuổi chi định: tí ngọ đốm lửa, xấu chưa thiên tướng, dần thân thiên lương, mão dậu thiên đồng, thìn tuất văn xương, tị hợi thiên cơ

3, cung mệnh chủ đoạn pháp: năm sinh nạp âm thuộc thủy người thích văn khúc, phá quân mệnh chủ cũng ở đất lành thả tam phương tứ chính gia hội

Năm sinh nạp âm chúc mộc người vui mừng tham lang mệnh chủ

Năm sinh nạp âm chúc kim người chuộng võ khúc mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc thổ người vui mừng cánh cửa cực lớn, lộc tồn mệnh chủ

Năm sinh nạp âm thuộc hỏa người vui mừng liêm trinh mệnh chủ

Mệnh chủ được cát người, đại tiểu hạn phùng tới dũ cát, phàm mệnh chủ không được cát người, đại tiểu hạn phùng tới dũ hung

4, thập nhị cung chủ luận bàn:

①, mệnh thân cung chủ nhân cung điền trạch phùng cát ngàn chiếm giữ vạn rương vô phá khắc, chủ có rất nhiều bất động sản

②, mệnh thân cung chủ nhân cung quan lộc phùng mạnh địa quý cách tất chủ phú quý

③, mệnh thân cung chủ nhân cung tài bạch phùng cát đôi kim đôi ngân đoàn hàng vạn hàng nghìn

④, mệnh thân cung chủ nhân cung tật ách phùng cát khả thiếu niên đắc chí

⑤, mệnh thân cung chủ nhân cung phu thê phùng cát mỹ thê mang đoàn phú đến

⑥, mệnh thân cung chủ nhân cung tử nữ phùng cát mẫu phụ tử khởi đạo vô ân

⑦, mệnh thân cung chủ nhân cung nô bộc tung cát cũng làm lộc

⑧, mệnh thân cung chủ nhân cung thiên di cho làm con thừa tự cho thuê thiên sinh con thứ nhẹ

⑨, mệnh thân cung chủ nhân phú đức cung gặp cát hưởng thụ cả đời thanh phúc, gặp sát không vong không thể hưởng phúc cũng

⑩, mệnh thân định chủ nhân cung huynh đệ, cung phụ mẫu cung lục thân áo lộc vô tồn, dựa vào lục thân đấy trợ giúp mà thành công

? , cung tài bạch, cung điền trạch chủ nhân cung mệnh vô sát vì nhân gian phú hào

? , cung quan lộc chủ nhân cung mệnh, cung mệnh chủ nhân quan tòa lộc cung tất bái tam công

? , cung phúc đức chủ nhân cung mệnh cả đời vô tai, tái kiến cung mệnh chủ nhân cung phúc đức tất nhập tam thai liệt kê

? , cung mệnh nhập chủ cung phúc đức dung mạo tốt

Ba, tử vi đoạn nghiệm:

1, tử vi luận cha mẹ: luận cha mẹ xem nhật nguyệt, thái dương lạc hãm phụ trước vong, Thái Âm lạc hãm mẫu trước vong. Nhị tinh câu hãm câu miếu xem hóa kị, thái dương hóa kị bất lợi phụ, Thái Âm hóa kị bất lợi mẫu. Nhật nguyệt phản bối, ngày sinh nhân bất lợi mẫu, người sinh đêm bất lợi phụ, bất luận miếu hãm bưu thái dương ở cung phụ mẫu phụ trước vong, gặp Thái Âm ở cung phụ mẫu mẫu trước vong.

2, tử vi luận huynh đệ: luận huynh đệ nhìn bầu trời cơ, lấy thiên cách cung mệnh sổ định huynh đệ tỷ muội nhân số. Như trời cơ ở điền trạch tắc huynh đệ tỷ muội bốn người ( nhân cung mệnh thiên cơ ngôi sao cách bốn cung cũng )

3, tử vi luận đứa con: luận đứa con ất thái dương là việc chính, Thái Âm vi phụ, thái dương, Thái Âm ở dương cung thủ lĩnh sinh đẻ bằng bào thai nam, thái dương Thái Âm ở âm cung thủ lĩnh sinh đẻ bằng bào thai nữ nhân. Đốm lửa đà la nhập cung tử nữ tất có phá thai.

4, tử vi định lao ngục: ( trở xuống tổ hợp phùng vận tuổi dẫn động tất có lao ngục quan phi )

①, liêm trinh sẽ bạch hổ

②, thái dương ( hãm ) biết thiên hình

③, thái dương ở mão, kình dương ở dậu

④, thiên đồng sẽ kình dương

⑤, thái dương hóa kị biết thiên hình, bạch hổ

⑥, tham lang ( hãm ) hóa kị thêm thiên hình

⑦, thất sát sẽ kình dương, đà la, linh tinh

⑧, liêm trinh ( hãm ) ở quan tòa lộc

⑨, liêm trinh ở mão dậu, kình dương tại sửu chưa

⑩, phá quân, linh tinh ở thân, cung quan lộc gặp bạch hổ

? , liêm trinh ở kỷ hợi gặp kình dương ở mão dậu

? , cung mệnh ở cung thân gặp liêm trinh hóa kị thêm tả phụ linh tinh vi buôn lậu phạm pháp

? , thân mệnh ở kỷ hợi dần thân tứ sinh địa lâm phá quân thiên mã gia sát tất phạm pháp ngồi tù

5, tử vi luận vợ chồng

①, tử phủ địa kiếp lâm vợ chồng tất ly hôn

②, Thái Âm gặp kình dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng

③, vũ khúc gặp kình dương, nam khắc vợ, nữ nhân khắc chồng

④, cung phu thê hóa kị gia sát, phối ngẫu chết trước

⑤, xấu chưa cung phu thê gặp vũ khúc gia sát, phối ngẫu chết trước

⑥, cung phu thê đan thấy hai bên ngôi sao tất chủ phối ngẫu chết trước

⑦, cung phu thê ở cung tị gặp đà la, liêm trinh tất ly hôn

⑧, cung phu thê gặp phá quân nhiều ly hôn

⑨, nữ mệnh tọa tuất hợi tí gặp thái dương vi quả phụ mệnh

6, tử vi tứ hóa đoạn nghiệm:

①, tự hóa kị: phàm tự hóa kị cung vì một đời mềm yếu nhất đấy cung vị, lục thân lâm tới sớm thất, hành hạn phùng tới có sai lầm.

②, hỗ hóa kị: phàm hai cung hóa kị nhập đối phương cung vi hỗ hóa kị ( như cung huynh đệ phi hóa kỵ nhập cung phúc đức, cung phúc đức phi hóa kỵ nhập cung huynh đệ ), cung lục thân lâm chủ ly hôn dị cập vô duyên, hành hạn phùng tới sinh ly tử biệt.

③, liên hoàn kị: phàm A cung phi hóa kỵ nhập B cung, B cung phi hóa kỵ nhập C cung, C cung phi hóa kỵ nhập A cung, ABC ba cung gì khô tái kiến tự hóa kị hoặc tự hóa lộc, đây Quan lục thân nãi ly dị mệnh, hành hạn đến tận đây tất có đại nạn cũng.

④, giao nhau kị: phàm nhiều cung đấy hóa kị tập trung ở một cung vị vi giao nhau kị, cung này thương tổn lớn nhất.

⑤, đồng vị kị: mấy hàng vận hóa phi hóa kỵ nhập nguyên bàn đồng vị vi hung ( lấy cung luận sự, như thiên mệnh phi hóa kỵ nhập lớn nạn, lớn nạn phi hóa kỵ nhập nguyên nạn vi đồng vị kị, hành hạn tới này thân thể nhân đau khổ tật bệnh.

⑥, tử điền kị: phàm can cung hóa kị ở bản cung tử điền tử điền kị, hành vận năm can cung chi niên có rời nhà tới chinh. Như trời địa bàn cùng gặp tử điền tuyến hóa kị ( dẫn động liêm trinh hóa kị làm thí dụ ) tất nhập lao ngục.

⑦, di chuyển kị: phàm cung nào làm hóa kị cảm giác tự hào đầy đủ cung của đối cung vi di chuyển kị, thai đối cung tái kiến Kình Đà hỏa linh các loại sát tinh, hành hạn năm tất có tai nạn xe cộ hoặc xuất huyết ánh sáng.

⑧, cưu triền kị: hai cung hóa kị vị nguyên thành đôi cung trạng thái vi cưu triền kị, hành hạn đến tận đây hai cung vi phụ nạn tuyến lúc rủi ro cung phi.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button