Tử vi

Điều tra sự nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 1

Điều tra sự nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ âm nam âm lịch Tân Mùi (1931) năm 11 nguyệt 24 ngày dậu lúc mộc tam cục thất tinh ở Quan ( ất chưa ) >

Hộ pháp 366

Bạn đang xem: Điều tra sự nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 1

A. [ định tượng ] năm sinh Tân Mùi tân làm rơi [ bản mạng ]( tân mão ) cùng [ bản phu ]( tân sửu )

1. Nếu can năm sinh [ định tượng ] ở ngã cung ( mệnh tài quan điền ) tứ hóa đấy nguyên đầu [ định tượng ] đều mình cung phát ra

Mà lộc quyền khoa phần lớn ở ngã cung ( không nhất định toàn bộ ) này là “Thuần tự lập “Cách

[ định tượng cung ] năm sinh tân làm rơi cung mệnh ( tân mão ) vợ chồng ( tân sửu )

Tứ hóa năm sinh từ kể trên [ năm tài cung ] hóa xuất cũng biết tất cùng tài liên quan đến

Từ cung mệnh hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến

Khác cũng bày mệnh chủ nếu có chút [ quý ] cách cũng thế dựa vào tự thân không nên tạ người khác trợ giúp [ tự lập độc mưu ] là thân mình đủ tới [ có quý cách ]

[ cung mệnh ]( tân mão ) cung vô chính diệu bày mệnh chủ cả đời e rằng có chỗ thiếu hụt

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) < tật ách là Quan tới điền > sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản tài ]

Đây hóa tượng giải thích thành [ bản tài tự hóa kị ] trùng [ bản phúc ]( quý tị )

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Trùng cung [ bản phúc ] trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ] đây hạn sự nghiệp công ty công xưởng chịu đựng

2. Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phu ) hóa xuất cũng biết tất cùng phối ngẫu khác tính bằng hữu hôn nhân công danh các loại liên quan đến

Năm sinh tân làm rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp vợ chồng ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ

< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công tác vui mừng ác

< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tôn giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến

< phu là điền nhanh > cùng dòng họ quan niệm liên quan đến

Lưu ý nếu [ cung phu thê ] tân làm văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị

Song kị trùng [ bản quan ] đây mệnh chủ tới [ quan cách ] chỉ sợ không tốt

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng tự thân sự nghiệp công tác tức tức tương quan

Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công tác vận khí liên quan đến

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

C. [ dần cung tứ hóa ] ở [ huynh đệ ]( canh dần ) cung vô chính diệu cố định khoảng không tả phụ thiên việt nguyệt mã

Đây mệnh cùng huynh đệ tỷ muội bằng hữu giữa quan hệ ảnh hưởng cả đời tới cát hung

[ cung tử nữ ] ở [ tử ] này là [ thiên ] vị trí nắm thiên chi khí chính là vui vẻ đầu tư giao tế tiếp khách

Mà [ cung huynh đệ ]( canh dần ) ở [ dần ] là [ nhân ] vị trí cho nên [ huynh đệ ] chúa tể nhân sinh tới họa phúc

[ đứa con ] cùng [ huynh đệ ] thiên nhân hợp nhất lấy [ vợ chồng ] ở [ xấu ] là [ địa ] vị trí chỉ người đại lý

< vợ chồng là Quan tới thiên > biểu hiện sự nghiệp ở ngoài ở hoàn cảnh đánh giá khai sáng phát triển vân vân

[ đứa con ]+[ huynh đệ ] thiên nhân hợp nhất biểu hiện cùng huynh nô hợp tư giao tế tiếp khách là hy vọng có thể sấm nổi danh hào

[ cung phu thê ] liêm trinh thất sát + văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị

Bày sự nghiệp phát triển đi tiêu e rằng có không dễ chịu giống

Huynh đệ canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Huynh đệ cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

< huynh đệ là Quan nhanh > hoặc < huynh đệ là tật tới Quan > cung vô chính diệu địa không cố thủ

Biểu hiện sự nghiệp thể hoặc thân vận e rằng có đột nhiên suy sụp hoặc dao động

Địa không ở < huynh đệ là [ tài tới điền ] > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài

Lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Huynh đệ phùng địa không nô bộc phùng địa kiếp Huynh nô tuyến không kiếp đối chiếu lưu ý kết giao tới chúng sinh trái lại thuỷ triều trái lại xã hội

Huynh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị bên trong cung [ lộc quyền kị dây dưa ]

Trùng [ vở [( canh tử ) luận đầu tư hợp tác tượng này không nên

Huynh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng phá [ bản tật ]( mậu tuất ) cực lớn môn lộc năm sinh

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ thiên mệnh ] hồi Huynh làm chi thiên đồng hóa kị trùng cũng thế nói: < huynh đệ là Quan nhanh >

[ Quan nhanh ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn chuyện nghiệp tất có khúc chiết

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tật ]( mậu tuất )

Lộc năm sinh rơi phụ tật tuyến ( đại biểu hành nghề ) hình doanh cơ cấu giáo dục trường học y liệu chăm sóc văn thư nhân viên

Lộc năm sinh ở tứ mộ địa ( thìn tuất xấu chưa ) khố chủ tài nếu nhập cung tật ách chủ đây lộc là lao lục tới lộc

Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương tâm khoan thể béo tới biểu tượng

Nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị bất lương ảnh hưởng

Hóa lộc nhập tật ách bình thường chủ thực chứng tỳ vị bệnh hòa hoãn mặt ngoài vô sự ( thuộc thỉnh thoảng tính bệnh nhẹ )

< trần tuyết đào đại sư quan điểm >

Khác chủ lộc chiếu cha mẹ < cha mẹ là Huynh bộc đấy tài phúc > biểu hiện là người tác giá

Năm sinh lộc hoặc lộc tồn nhập tật ách lộc năm sinh nhập tật biểu hiện còn nhỏ thể chất khá là yếu nhiều nạn

Luận tài lúc không tốt chủ là người tác giá thay người kiếm tiền hoặc bị ngã màn che ( cũng thế thay người dốc sức làm )

Nếu chính mình đang lão bản dễ bị ngã màn che hoặc tiêu phí nhiều ở y bệnh

[ lộc chuyển kị ] nếu tật làm chuyển phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh

Trùng huynh đệ ( tật ách tới khí số vị ) thuở nhỏ thể yếu bệnh nhẹ nhiều nhưng không bệnh nặng

2. Thái dương sinh quyền rơi [ bổn điền ]( giáp ngọ )

[ cung điền trạch ] biểu hiện hoàn cảnh gia đình không nhúc nhích sinh cũng thế giấu tài chỗ ( tài khố )

Giấu tài tới khố cất giấu bao hàm tổ ấm tới tài sản cập phi tổ ấm mà mệnh chủ sở kiếm được đấy hữu hình tài sản

[ tổ ấm ] có lúc là [ đức ấm ] nhượng mệnh chủ không hình ở bên trong phát đạt hoạch lợi nhuận

Hoặc nói mệnh chủ đấy cố gắng cùng tích đức tích phúc quả này thực cũng có thể ấm cập đứa con hoặc đời sau ( chiếu đứa con )

Khác biểu hiện mệnh chủ nhà vận ( nhân sự vật tương quan ) hoặc ở hoàn cảnh

Này đối cung là [ cung tử nữ ] khác ẩn ngậm cùng đứa con tương quan nhà giáo quản giáo

[ điền trạch 10] cùng [ cung mệnh 1] hỗ là âm dương cho nên điền trạch xem cung mệnh là thể xác và tinh thần tới quy ở lại

Cũng chúa tể mệnh chủ chi tâm linh trạng thái

Đệ nhất hạn vận [ cung điền trạch ] phản ánh ra gia tộc hưng suy vận thế

Sinh quyền nhập điền trạch bất luận có hay không tổ sinh mệnh chủ đều có thể có năng lực từ trí sản nghiệp tự lực cánh sinh

Hoặc nói mệnh chủ nhất định hội khoách tăng điền sinh nhu độc lực mua trí sản nghiệp

Gia đình thành viên thuộc cấp tính bá đạo tốt động ( lưu ý bị chịu thương )

Nếu luận điền trạch vị trí hóa lộc biểu hiện thấp lâu vùng đất thấp hóa quyền biểu hiện cao lâu bãi đất

Tọa sinh quyền mà tự hóa kị phải chú ý đệ nhất hạn cập đại hạn thứ tư đấy gia vận biến hóa

Ở biến động lớn sợ từ chuyển tốt hoại

Biểu hiện gia đình thành viên hoặc gia sản có dây dưa không rõ không thể nói lý lộ ra vô lý thủ huyên náo

Thường nghĩ chiếm nhân tiện nghi làm việc cầm không nổi cũng không bỏ xuống được vất vả

Điền trạch tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ nhân gia cảnh không tốt lắm hội vẫn muốn cải thiện gia cảnh đến nỗi lao tâm lao lực

Biểu hiện 1. ) mệnh chủ gia tộc duyên gầy lục thân không giúp được gì

2. ) mệnh chủ đấy gia giáo gia đình bất hòa hài không bình an ( gia khá là nghiêm khắc hoặc không đúng phương pháp )

Mệnh chủ có rời nhà đấy áp lực

Cũng biểu hiện mệnh chủ tự hành chưởng quản xử lý gia sản đấy hiện tượng

Điền trạch tự hóa kị nên chú ý ốc trạch đấy vấn đề điều chỉnh hoặc thân thiện hữu hảo nhà ở

3. Văn khúc sinh khoa văn xương sinh kỵ rơi [ bản phu ]( tân sửu ) bản cung văn khúc tự hóa khoa văn xương tự hóa kị

Văn khúc sinh khoa nhập vợ chồng sinh khoa là phong tình ngôi sao cho nên thân mình mang theo hoa đào cách điểm lạ tính duyên

Đối với khác tính dã phong tình cho nên mệnh chủ hội bên ngoài nhạ hao phí nắm lấy thảo

Văn xương sinh kỵ nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề

Tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

Khoa kị quấn với cung phu thê biểu hiện phối ngẫu là quý nhân sẽ giúp trợ sự nghiệp kinh doanh cũng hội ảnh hưởng vận khí

Vợ chồng khó tránh đổ khí cãi nhau nhưng cảm tình vẫn khả duy trì

Cung phu thê tọa sinh khoa thả làm tự hóa khoa khoa bị để tiêu vợ chồng giữa đối đãi cẩu thả không đau không dưỡng

Cùng loại để tiêu là khoa ra hội xem khai khán phá tùy hắn đi bãi

Biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu bày ra ái cùng quan hoài cây phối ngẫu đang quý nhân đối đãi nhưng phối ngẫu không quý trọng

Cũng bất trọng thị mệnh chủ đấy quan ái

Cung phu thê tọa sinh kỵ lại làm tự hóa kị ( tự hóa cùng loại ) hình thành song kị

Ban đầu sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không thuận suy sụp nghi kỵ giống

Tái có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất

Cảm tình cũng thế phản phúc không chừng

Song phương giai khó quấn mệnh chủ đối đãi phối ngẫu không trạng nhưng phối ngẫu cũng không cam chịu yếu thế ác đạo tương đối

Cho nên thường biểu hiện vợ chồng không cách nào giai lão

Nếu cung phu thê sinh kỵ tự hóa kị ở tứ khố địa ( thìn tuất xấu chưa ) địa chi vị trí này là “Khiếm trái kị ”

Vợ chồng dù không hòa hợp nhưng không nhất định chia ly

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ] cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang biểu hiện trong mệnh có thiếu hãm cũng biểu hiện sự nghiệp tới tư kim có chỗ thiếu hụt

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) < tật ách là Quan tới điền > sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]

Đây hóa tượng giải thích thành [ bản tài tự hóa kị ] trùng [ bản phúc ]( quý tị )

Mệnh làm tân văn khúc hóa khoa văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp sinh khoa tự hóa khoa sinh kỵ tự hóa kị

Trùng chiếu [ bản quan ] bày mệnh chủ thực cố gắng dụng tâm phát triển sự nghiệp nhưng kéo thêm mài vất vả

2. [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Này giáp ngọ vị trí cung điền trạch ( thái dương ) tất cùng ất chưa vị trí Quan lộc cung ( thiên phủ ) thành lục hợp

Tỏ vẻ tự thân nhà ở hoàn cảnh hoặc phong thủy trạng huống ảnh hưởng xử sự thủ pháp cập sự nghiệp phát triển

Hoặc nói sự nghiệp phát triển trạng huống cùng ở lại tới hoàn cảnh hoặc gia sản tới có hay không quan liên chặt chẽ

Đây mệnh cung vô chính diệu nhân được phủ tướng triều cấu thành ổn định ở hư không phiêu nhỏ bé là không thực cục diện

Phải nhìn bầu trời phủ hay không được lộc ( lộc tồn hoặc hóa lộc )

Nếu thiên phủ không thấy lộc cũng thế khoảng không đãng vô ích không công cả đời hình dịch

Lại chung biết dùng người sinh như ảo mộng một không tất cả

Thiên phủ gặp đốm lửa đà la là “Lộ khố” hiểu nạn năng lực rơi chậm lại

Nếu tân sinh năm nhân lộc tồn tại dậu nhập mệnh là đẹp cách lớn quý

Nhưng âm nam lưu ý đi ngược chiều thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]( canh dần )

Can của quan tới hóa lộc hóa kị cùng nhập tha cung này là hung tượng

Thứ sáu đại hạn [ đại quan ] trùng điệp [ bản Huynh ] hình thành [ bản quan ] tới hóa lộc hóa kị nhập [ thầy thuốc ] trùng [ đại quan ]

Đây hạn sợ khó chạy sự nghiệp khuynh đảo tới vận

3. [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

< tài bạch là Quan tới Quan > khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( tân mão ) cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang + lộc tồn

Cung mệnh không chủ tinh biểu đạt sinh trong mệnh có thiếu hãm

< cung mệnh là Quan tới tài > cung vô chính diệu cũng biểu hiện sự nghiệp tiền tài có chỗ thiếu hụt

Lưu ý hồi hình diêu củng trùng mệnh hình thành [ bản mạng phùng phá thể vị trí ]

Ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

Mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương này là [ điệp ra lộc ]

Nãi không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Mệnh làm tân văn xương hóa kị văn khúc hóa khoa cùng nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng chiếu [ bản quan ]( ất chưa )

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thực cố gắng chăm chú với sự nghiệp kinh doanh nhưng rất khổ cực ([ khoa kị ] cùng nhập )

Lưu ý tượng này [ khoa kị ] cùng vây thật sự không duyên

b. ) quan sát [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Linh tinh âm u tới sát tọa Quan lộc biểu hiện trên sự nghiệp thường có khửu tay biến ( hồi ngoài ý muốn động đãng ) khó có thể dự phòng

Thiên hình pháp luật ngôi sao nếu không sát cùng khả xem kích phát hoặc tự hạn chế

Nếu gặp sát ( linh ) đồng độ thì sợ nhân sự nghiệp biến động mà đột nhiên bị hình tụng việc

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

c. ) quan sát [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu hình diêu củng trùng [ bản mạng ]

Thiên tướng tới chính nghĩa cảm giác cập kiềm chế bản thân nghiêm người ngoài rộng đặc tính khá là bị đã bị nhân tình liên lụy

Cảm tình hòa tài chính thường hội ra vấn đề

Thiên tướng nhập tài bạch lấy trọng thị phục vụ môi giới nhân duyên hình tượng công chính tốt đẹp chính là hành nghề

Khác phục vụ nghiệp tính chất cầu tài mỹ dung cách ăn mặc trang hoàng đừng nhàn các loại riêng trực tiếp phục vụ cũng thích hợp

Không nên tiến hành công thương chế tạo nghiệp

Thiên diêu nhập tài vui mừng buôn bán có lời lớn tiền khinh nhỏ tiền kiếm tiền không chọn thủ đoạn bàng môn tả đạo hoặc phi pháp tới tài

Dùng tiền hào phóng không biết tiết chế dùng nhiều phí ở giao tế tiếp khách dễ có tài chính nguy cơ

Thiên diêu là thiên tài tinh nên lấy nghệ thuật diễn nghệ ca ảnh vì cuộc sống nhai ( kiếm được tiền chi đạo )

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

Trở lên khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Xem đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

< bản tật là Quan tới điền > nói rõ mệnh chủ đây hạn cùng sự nghiệp công ty công xưởng tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] bên ngoài phấn đấu cầu tài

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ] dễ có được lỗi chúng sinh xử không tốt

Sự nghiệp phát triển khó khăn không đổi kinh doanh ( trùng [ đại quan ])

[ thiên mệnh ] mậu làm ( ngã cung ) lộc nhập tha cung thả phi hóa kỵ nhập tha cung này là hung tượng

Nói rõ đây hạn mặc dù muốn hảo hảo kinh doanh sự nghiệp bất quá chúng sinh duyên không tốt mà không cách nào phát triển

< điều tra [ ứng số ]>

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phu 53]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Trùng [ đại quan ]+[ lưu điền 53] nói rõ năm xưa 53 năm này sự nghiệp kết thúc

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ lớn tài ] ở [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị + thiên khôi đốm lửa âm sát

[ lớn tài ]/[ bổn điền ] phùng thái dương tự hóa kị ẩn ngậm đây hạn nhà sinh / tài chính sợ sinh khửu tay biến

Trùng [ vở ]( cổ đông đầu tư vị trí ) ẩn ngậm đầu tư thất bại cổ đông sách bạn bè giống

Cũng thế trùng [ đại phúc ] đây hạn đấy phúc khí chịu đựng

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] trùng [ lưu tài ]

Phùng văn xương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] vì sự nghiệp đấy phát triển vô tận tiền tài

Nói rõ năm xưa 53 đã dùng hết bú sữa khí lực bỏ ra vô số tư kim vẫn đang không cách nào vãn hồi sự nghiệp

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ đại quan ] ở [ bản Huynh ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa không tả phụ thiên việt nguyệt mã

[ đại nạn Quan lộc ]( canh dần ) phùng địa không hoặc địa kiếp cùng sự nghiệp tất nhiên khúc chiết

Tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ vở ]( canh tử )+[ lưu phụ 53]

[ đại quan ] hóa lộc chuyển thái dương từ kị trùng [ lưu phụ ]/[ lưu quan người ấy ]

Biểu hiện sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống cực kém không sinh ý

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 53]

[ đại quan ] hóa kị nhập [ lưu nô ] trùng [ lưu Huynh ]/[ lưu quan nhanh ] sự nghiệp thể bị trùng ngã bế quan môn

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu mệnh 53] đi vào [ bản tài ]( kỷ hợi ) năm này cùng tài chính tức tức tương quan

[ lưu mệnh 53] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 53]

Phùng [ bản phúc ] phá quân tự hóa lộc cấu thành [ lộc ra lộc ] tiết ra biến mất mất dạng

[ bản phúc ]( thiên )+[ lưu thiên 53]( nhân ) đây [ thiên nhân hợp nhất ] bên ngoài là lý tưởng thực hiện

Lấy [ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý lấy thân tâm toàn lực đầu nhập

Kết quả nhân tự hóa lộc tất cả tâm huyết giai hóa thành ô có

[ lưu mệnh 53] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] phùng văn xương sinh kỵ

Song kị trùng [ bản quan ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tài 53] năm này có mua quan bán tước tổn tài việc

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu quan 53] ở [ bản mạng ]( tân mão ) phùng cung vô chính diệu đã ẩn đựng chỗ thiếu hụt giống

[ lưu quan 53] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

Lộc nhập phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu Huynh 53]

[ lưu quan 53] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) phùng văn xương tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]( kỷ hợi ) cũng thế [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 53]

Đây hóa tượng giải thích thành [ lưu mệnh 53] tự hóa kị mệnh chủ không muốn lại chơi

[ lưu quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn chuyện nghiêm trọng

Năm này chuyện nghiệp [ tốt nghiệp ] rồi

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra sự nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 1

Điều tra sự nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ âm nam âm lịch Tân Mùi (1931) năm 11 nguyệt 24 ngày dậu lúc mộc tam cục thất tinh ở Quan ( ất chưa ) >

Hộ pháp 366

A. [ định tượng ] năm sinh Tân Mùi tân làm rơi [ bản mạng ]( tân mão ) cùng [ bản phu ]( tân sửu )

1. Nếu can năm sinh [ định tượng ] ở ngã cung ( mệnh tài quan điền ) tứ hóa đấy nguyên đầu [ định tượng ] đều mình cung phát ra

Mà lộc quyền khoa phần lớn ở ngã cung ( không nhất định toàn bộ ) này là “Thuần tự lập “Cách

[ định tượng cung ] năm sinh tân làm rơi cung mệnh ( tân mão ) vợ chồng ( tân sửu )

Tứ hóa năm sinh từ kể trên [ năm tài cung ] hóa xuất cũng biết tất cùng tài liên quan đến

Từ cung mệnh hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tự thân làm liên quan đến tất cùng dịch mã liên quan đến

Khác cũng bày mệnh chủ nếu có chút [ quý ] cách cũng thế dựa vào tự thân không nên tạ người khác trợ giúp [ tự lập độc mưu ] là thân mình đủ tới [ có quý cách ]

[ cung mệnh ]( tân mão ) cung vô chính diệu bày mệnh chủ cả đời e rằng có chỗ thiếu hụt

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) < tật ách là Quan tới điền > sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản tài ]

Đây hóa tượng giải thích thành [ bản tài tự hóa kị ] trùng [ bản phúc ]( quý tị )

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Trùng cung [ bản phúc ] trùng điệp [ đại tật ]/[ đại quan tới điền ] đây hạn sự nghiệp công ty công xưởng chịu đựng

2. Tứ hóa năm sinh từ tha cung ( phu ) hóa xuất cũng biết tất cùng phối ngẫu khác tính bằng hữu hôn nhân công danh các loại liên quan đến

Năm sinh tân làm rơi cung phu thê biểu hiện cả đời trọng điểm khuynh hướng hôn nhân lập nghiệp vợ chồng ( khác tính ) duyên phận hoặc đối đãi quan hệ

< phu là Quan tới thiên > cùng chức vụ thăng thiên sự nghiệp vận thế bên ngoài sáng nghiệp hoặc công tác vui mừng ác

< phu là phúc tới tài > cùng đừng nhàn hưởng thụ tôn giáo quan niệm tinh thần cảm xúc liên quan đến

< phu là điền nhanh > cùng dòng họ quan niệm liên quan đến

Lưu ý nếu [ cung phu thê ] tân làm văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị

Song kị trùng [ bản quan ] đây mệnh chủ tới [ quan cách ] chỉ sợ không tốt

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Thất tinh định điểm rơi Quan lộc cung biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày sở phát sinh cát hung

Cùng tự thân sự nghiệp công tác tức tức tương quan

Biểu hiện mệnh chủ tới cùng cả đời gặp được cát hoặc hung đều cùng công tác vận khí liên quan đến

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

C. [ dần cung tứ hóa ] ở [ huynh đệ ]( canh dần ) cung vô chính diệu cố định khoảng không tả phụ thiên việt nguyệt mã

Đây mệnh cùng huynh đệ tỷ muội bằng hữu giữa quan hệ ảnh hưởng cả đời tới cát hung

[ cung tử nữ ] ở [ tử ] này là [ thiên ] vị trí nắm thiên chi khí chính là vui vẻ đầu tư giao tế tiếp khách

Mà [ cung huynh đệ ]( canh dần ) ở [ dần ] là [ nhân ] vị trí cho nên [ huynh đệ ] chúa tể nhân sinh tới họa phúc

[ đứa con ] cùng [ huynh đệ ] thiên nhân hợp nhất lấy [ vợ chồng ] ở [ xấu ] là [ địa ] vị trí chỉ người đại lý

< vợ chồng là Quan tới thiên > biểu hiện sự nghiệp ở ngoài ở hoàn cảnh đánh giá khai sáng phát triển vân vân

[ đứa con ]+[ huynh đệ ] thiên nhân hợp nhất biểu hiện cùng huynh nô hợp tư giao tế tiếp khách là hy vọng có thể sấm nổi danh hào

[ cung phu thê ] liêm trinh thất sát + văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị

Bày sự nghiệp phát triển đi tiêu e rằng có không dễ chịu giống

Huynh đệ canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Huynh đệ cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

< huynh đệ là Quan nhanh > hoặc < huynh đệ là tật tới Quan > cung vô chính diệu địa không cố thủ

Biểu hiện sự nghiệp thể hoặc thân vận e rằng có đột nhiên suy sụp hoặc dao động

Địa không ở < huynh đệ là [ tài tới điền ] > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài

Lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Huynh đệ phùng địa không nô bộc phùng địa kiếp Huynh nô tuyến không kiếp đối chiếu lưu ý kết giao tới chúng sinh trái lại thuỷ triều trái lại xã hội

Huynh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị bên trong cung [ lộc quyền kị dây dưa ]

Trùng [ vở [( canh tử ) luận đầu tư hợp tác tượng này không nên

Huynh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng phá [ bản tật ]( mậu tuất ) cực lớn môn lộc năm sinh

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ thiên mệnh ] hồi Huynh làm chi thiên đồng hóa kị trùng cũng thế nói: < huynh đệ là Quan nhanh >

[ Quan nhanh ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn chuyện nghiệp tất có khúc chiết

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Cự môn lộc năm sinh rơi [ bản tật ]( mậu tuất )

Lộc năm sinh rơi phụ tật tuyến ( đại biểu hành nghề ) hình doanh cơ cấu giáo dục trường học y liệu chăm sóc văn thư nhân viên

Lộc năm sinh ở tứ mộ địa ( thìn tuất xấu chưa ) khố chủ tài nếu nhập cung tật ách chủ đây lộc là lao lục tới lộc

Luận tâm tính lộc nhập tật ách khả giải tâm địa thiện lương tâm khoan thể béo tới biểu tượng

Nhưng là ứng chú ý lộc nhập bệnh vị bất lương ảnh hưởng

Hóa lộc nhập tật ách bình thường chủ thực chứng tỳ vị bệnh hòa hoãn mặt ngoài vô sự ( thuộc thỉnh thoảng tính bệnh nhẹ )

< trần tuyết đào đại sư quan điểm >

Khác chủ lộc chiếu cha mẹ < cha mẹ là Huynh bộc đấy tài phúc > biểu hiện là người tác giá

Năm sinh lộc hoặc lộc tồn nhập tật ách lộc năm sinh nhập tật biểu hiện còn nhỏ thể chất khá là yếu nhiều nạn

Luận tài lúc không tốt chủ là người tác giá thay người kiếm tiền hoặc bị ngã màn che ( cũng thế thay người dốc sức làm )

Nếu chính mình đang lão bản dễ bị ngã màn che hoặc tiêu phí nhiều ở y bệnh

[ lộc chuyển kị ] nếu tật làm chuyển phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh

Trùng huynh đệ ( tật ách tới khí số vị ) thuở nhỏ thể yếu bệnh nhẹ nhiều nhưng không bệnh nặng

2. Thái dương sinh quyền rơi [ bổn điền ]( giáp ngọ )

[ cung điền trạch ] biểu hiện hoàn cảnh gia đình không nhúc nhích sinh cũng thế giấu tài chỗ ( tài khố )

Giấu tài tới khố cất giấu bao hàm tổ ấm tới tài sản cập phi tổ ấm mà mệnh chủ sở kiếm được đấy hữu hình tài sản

[ tổ ấm ] có lúc là [ đức ấm ] nhượng mệnh chủ không hình ở bên trong phát đạt hoạch lợi nhuận

Hoặc nói mệnh chủ đấy cố gắng cùng tích đức tích phúc quả này thực cũng có thể ấm cập đứa con hoặc đời sau ( chiếu đứa con )

Khác biểu hiện mệnh chủ nhà vận ( nhân sự vật tương quan ) hoặc ở hoàn cảnh

Này đối cung là [ cung tử nữ ] khác ẩn ngậm cùng đứa con tương quan nhà giáo quản giáo

[ điền trạch 10] cùng [ cung mệnh 1] hỗ là âm dương cho nên điền trạch xem cung mệnh là thể xác và tinh thần tới quy ở lại

Cũng chúa tể mệnh chủ chi tâm linh trạng thái

Đệ nhất hạn vận [ cung điền trạch ] phản ánh ra gia tộc hưng suy vận thế

Sinh quyền nhập điền trạch bất luận có hay không tổ sinh mệnh chủ đều có thể có năng lực từ trí sản nghiệp tự lực cánh sinh

Hoặc nói mệnh chủ nhất định hội khoách tăng điền sinh nhu độc lực mua trí sản nghiệp

Gia đình thành viên thuộc cấp tính bá đạo tốt động ( lưu ý bị chịu thương )

Nếu luận điền trạch vị trí hóa lộc biểu hiện thấp lâu vùng đất thấp hóa quyền biểu hiện cao lâu bãi đất

Tọa sinh quyền mà tự hóa kị phải chú ý đệ nhất hạn cập đại hạn thứ tư đấy gia vận biến hóa

Ở biến động lớn sợ từ chuyển tốt hoại

Biểu hiện gia đình thành viên hoặc gia sản có dây dưa không rõ không thể nói lý lộ ra vô lý thủ huyên náo

Thường nghĩ chiếm nhân tiện nghi làm việc cầm không nổi cũng không bỏ xuống được vất vả

Điền trạch tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ nhân gia cảnh không tốt lắm hội vẫn muốn cải thiện gia cảnh đến nỗi lao tâm lao lực

Biểu hiện 1. ) mệnh chủ gia tộc duyên gầy lục thân không giúp được gì

2. ) mệnh chủ đấy gia giáo gia đình bất hòa hài không bình an ( gia khá là nghiêm khắc hoặc không đúng phương pháp )

Mệnh chủ có rời nhà đấy áp lực

Cũng biểu hiện mệnh chủ tự hành chưởng quản xử lý gia sản đấy hiện tượng

Điền trạch tự hóa kị nên chú ý ốc trạch đấy vấn đề điều chỉnh hoặc thân thiện hữu hảo nhà ở

3. Văn khúc sinh khoa văn xương sinh kỵ rơi [ bản phu ]( tân sửu ) bản cung văn khúc tự hóa khoa văn xương tự hóa kị

Văn khúc sinh khoa nhập vợ chồng sinh khoa là phong tình ngôi sao cho nên thân mình mang theo hoa đào cách điểm lạ tính duyên

Đối với khác tính dã phong tình cho nên mệnh chủ hội bên ngoài nhạ hao phí nắm lấy thảo

Văn xương sinh kỵ nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề

Tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

Khoa kị quấn với cung phu thê biểu hiện phối ngẫu là quý nhân sẽ giúp trợ sự nghiệp kinh doanh cũng hội ảnh hưởng vận khí

Vợ chồng khó tránh đổ khí cãi nhau nhưng cảm tình vẫn khả duy trì

Cung phu thê tọa sinh khoa thả làm tự hóa khoa khoa bị để tiêu vợ chồng giữa đối đãi cẩu thả không đau không dưỡng

Cùng loại để tiêu là khoa ra hội xem khai khán phá tùy hắn đi bãi

Biểu hiện mệnh chủ đối với phối ngẫu bày ra ái cùng quan hoài cây phối ngẫu đang quý nhân đối đãi nhưng phối ngẫu không quý trọng

Cũng bất trọng thị mệnh chủ đấy quan ái

Cung phu thê tọa sinh kỵ lại làm tự hóa kị ( tự hóa cùng loại ) hình thành song kị

Ban đầu sinh kỵ đã biểu hiện đời sống tình cảm không thuận suy sụp nghi kỵ giống

Tái có tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu cá tính phản phúc tư tưởng làm việc làm thường có ngôn hành bất nhất

Cảm tình cũng thế phản phúc không chừng

Song phương giai khó quấn mệnh chủ đối đãi phối ngẫu không trạng nhưng phối ngẫu cũng không cam chịu yếu thế ác đạo tương đối

Cho nên thường biểu hiện vợ chồng không cách nào giai lão

Nếu cung phu thê sinh kỵ tự hóa kị ở tứ khố địa ( thìn tuất xấu chưa ) địa chi vị trí này là “Khiếm trái kị ”

Vợ chồng dù không hòa hợp nhưng không nhất định chia ly

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ] cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang biểu hiện trong mệnh có thiếu hãm cũng biểu hiện sự nghiệp tới tư kim có chỗ thiếu hụt

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) < tật ách là Quan tới điền > sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]

Đây hóa tượng giải thích thành [ bản tài tự hóa kị ] trùng [ bản phúc ]( quý tị )

Mệnh làm tân văn khúc hóa khoa văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) gặp sinh khoa tự hóa khoa sinh kỵ tự hóa kị

Trùng chiếu [ bản quan ] bày mệnh chủ thực cố gắng dụng tâm phát triển sự nghiệp nhưng kéo thêm mài vất vả

2. [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Này giáp ngọ vị trí cung điền trạch ( thái dương ) tất cùng ất chưa vị trí Quan lộc cung ( thiên phủ ) thành lục hợp

Tỏ vẻ tự thân nhà ở hoàn cảnh hoặc phong thủy trạng huống ảnh hưởng xử sự thủ pháp cập sự nghiệp phát triển

Hoặc nói sự nghiệp phát triển trạng huống cùng ở lại tới hoàn cảnh hoặc gia sản tới có hay không quan liên chặt chẽ

Đây mệnh cung vô chính diệu nhân được phủ tướng triều cấu thành ổn định ở hư không phiêu nhỏ bé là không thực cục diện

Phải nhìn bầu trời phủ hay không được lộc ( lộc tồn hoặc hóa lộc )

Nếu thiên phủ không thấy lộc cũng thế khoảng không đãng vô ích không công cả đời hình dịch

Lại chung biết dùng người sinh như ảo mộng một không tất cả

Thiên phủ gặp đốm lửa đà la là “Lộ khố” hiểu nạn năng lực rơi chậm lại

Nếu tân sinh năm nhân lộc tồn tại dậu nhập mệnh là đẹp cách lớn quý

Nhưng âm nam lưu ý đi ngược chiều thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]( canh dần )

Can của quan tới hóa lộc hóa kị cùng nhập tha cung này là hung tượng

Thứ sáu đại hạn [ đại quan ] trùng điệp [ bản Huynh ] hình thành [ bản quan ] tới hóa lộc hóa kị nhập [ thầy thuốc ] trùng [ đại quan ]

Đây hạn sợ khó chạy sự nghiệp khuynh đảo tới vận

3. [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

< tài bạch là Quan tới Quan > khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]( tân mão ) cung vô chính diệu tá ngôi sao tử vi tham lang + lộc tồn

Cung mệnh không chủ tinh biểu đạt sinh trong mệnh có thiếu hãm

< cung mệnh là Quan tới tài > cung vô chính diệu cũng biểu hiện sự nghiệp tiền tài có chỗ thiếu hụt

Lưu ý hồi hình diêu củng trùng mệnh hình thành [ bản mạng phùng phá thể vị trí ]

Ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc ) hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

Mệnh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương này là [ điệp ra lộc ]

Nãi không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

Mệnh làm tân văn xương hóa kị văn khúc hóa khoa cùng nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng chiếu [ bản quan ]( ất chưa )

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ thực cố gắng chăm chú với sự nghiệp kinh doanh nhưng rất khổ cực ([ khoa kị ] cùng nhập )

Lưu ý tượng này [ khoa kị ] cùng vây thật sự không duyên

b. ) quan sát [ bản quan ]( ất chưa ) tọa thiên phủ + linh tinh thiên hình

Linh tinh âm u tới sát tọa Quan lộc biểu hiện trên sự nghiệp thường có khửu tay biến ( hồi ngoài ý muốn động đãng ) khó có thể dự phòng

Thiên hình pháp luật ngôi sao nếu không sát cùng khả xem kích phát hoặc tự hạn chế

Nếu gặp sát ( linh ) đồng độ thì sợ nhân sự nghiệp biến động mà đột nhiên bị hình tụng việc

Can của quan ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) hình thành [ song kị ] trùng [ bản Huynh ]

< huynh đệ là Quan nhanh >( sự nghiệp tới thể ) can của quan kị trùng [ Quan nhanh ] biểu hiện mệnh chủ không tốt kinh doanh

Hoặc biểu hiện xã hội cảnh khí không tốt hoặc mệnh chủ cảm giác công tác hoàn cảnh không tốt

c. ) quan sát [ bản tài ]( kỷ hợi ) tọa thiên tướng + thiên diêu hình diêu củng trùng [ bản mạng ]

Thiên tướng tới chính nghĩa cảm giác cập kiềm chế bản thân nghiêm người ngoài rộng đặc tính khá là bị đã bị nhân tình liên lụy

Cảm tình hòa tài chính thường hội ra vấn đề

Thiên tướng nhập tài bạch lấy trọng thị phục vụ môi giới nhân duyên hình tượng công chính tốt đẹp chính là hành nghề

Khác phục vụ nghiệp tính chất cầu tài mỹ dung cách ăn mặc trang hoàng đừng nhàn các loại riêng trực tiếp phục vụ cũng thích hợp

Không nên tiến hành công thương chế tạo nghiệp

Thiên diêu nhập tài vui mừng buôn bán có lời lớn tiền khinh nhỏ tiền kiếm tiền không chọn thủ đoạn bàng môn tả đạo hoặc phi pháp tới tài

Dùng tiền hào phóng không biết tiết chế dùng nhiều phí ở giao tế tiếp khách dễ có tài chính nguy cơ

Thiên diêu là thiên tài tinh nên lấy nghệ thuật diễn nghệ ca ảnh vì cuộc sống nhai ( kiếm được tiền chi đạo )

Tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) phùng phá quân tự hóa lộc này là [ điệp ra lộc ]

Lộc ra tiền tài thuận theo theo đuổi lý tưởng mà thay đổi là ô có

Tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân mão ) trùng [ bản quan ] gặp văn khúc sinh khoa thả tự hóa khoa

Văn xương sinh kỵ thả tự hóa kị đây hóa tượng tiền tài cùng sự nghiệp không duyên

Hoặc biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp không kiếm tiền tới vận

Trở lên khả dự đoán mệnh chủ tới [ tài quan cách ] không tốt tới thùy tượng

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Xem đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

< bản tật là Quan tới điền > nói rõ mệnh chủ đây hạn cùng sự nghiệp công ty công xưởng tức tức tương quan

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] bên ngoài phấn đấu cầu tài

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ] dễ có được lỗi chúng sinh xử không tốt

Sự nghiệp phát triển khó khăn không đổi kinh doanh ( trùng [ đại quan ])

[ thiên mệnh ] mậu làm ( ngã cung ) lộc nhập tha cung thả phi hóa kỵ nhập tha cung này là hung tượng

Nói rõ đây hạn mặc dù muốn hảo hảo kinh doanh sự nghiệp bất quá chúng sinh duyên không tốt mà không cách nào phát triển

< điều tra [ ứng số ]>

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh dậu ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phu 53]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Trùng [ đại quan ]+[ lưu điền 53] nói rõ năm xưa 53 năm này sự nghiệp kết thúc

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ lớn tài ] ở [ bổn điền ]( giáp ngọ ) phùng thái dương sinh quyền thả tự hóa kị + thiên khôi đốm lửa âm sát

[ lớn tài ]/[ bổn điền ] phùng thái dương tự hóa kị ẩn ngậm đây hạn nhà sinh / tài chính sợ sinh khửu tay biến

Trùng [ vở ]( cổ đông đầu tư vị trí ) ẩn ngậm đầu tư thất bại cổ đông sách bạn bè giống

Cũng thế trùng [ đại phúc ] đây hạn đấy phúc khí chịu đựng

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] trùng [ lưu tài ]

Phùng văn xương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] vì sự nghiệp đấy phát triển vô tận tiền tài

Nói rõ năm xưa 53 đã dùng hết bú sữa khí lực bỏ ra vô số tư kim vẫn đang không cách nào vãn hồi sự nghiệp

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

Thì [ đại quan ] ở [ bản Huynh ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa không tả phụ thiên việt nguyệt mã

[ đại nạn Quan lộc ]( canh dần ) phùng địa không hoặc địa kiếp cùng sự nghiệp tất nhiên khúc chiết

Tuyệt không thể mậu nhiên đầu tư hoặc khoách sung mãn

[ đại quan ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bổn điền ]( giáp ngọ ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thái dương sinh quyền tự hóa kị

Hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ vở ]( canh tử )+[ lưu phụ 53]

[ đại quan ] hóa lộc chuyển thái dương từ kị trùng [ lưu phụ ]/[ lưu quan người ấy ]

Biểu hiện sự nghiệp lui tới tới khách hàng trạng huống cực kém không sinh ý

[ đại quan ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 53]

[ đại quan ] hóa kị nhập [ lưu nô ] trùng [ lưu Huynh ]/[ lưu quan nhanh ] sự nghiệp thể bị trùng ngã bế quan môn

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu mệnh 53] đi vào [ bản tài ]( kỷ hợi ) năm này cùng tài chính tức tức tương quan

[ lưu mệnh 53] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phúc ]( quý tị ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 53]

Phùng [ bản phúc ] phá quân tự hóa lộc cấu thành [ lộc ra lộc ] tiết ra biến mất mất dạng

[ bản phúc ]( thiên )+[ lưu thiên 53]( nhân ) đây [ thiên nhân hợp nhất ] bên ngoài là lý tưởng thực hiện

Lấy [ đại tật ]( địa ) chỉ người đại lý lấy thân tâm toàn lực đầu nhập

Kết quả nhân tự hóa lộc tất cả tâm huyết giai hóa thành ô có

[ lưu mệnh 53] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu phúc 53] phùng văn xương sinh kỵ

Song kị trùng [ bản quan ]( ất chưa ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu tài 53] năm này có mua quan bán tước tổn tài việc

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu quan 53] ở [ bản mạng ]( tân mão ) phùng cung vô chính diệu đã ẩn đựng chỗ thiếu hụt giống

[ lưu quan 53] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tuất ) phùng cự môn lộc năm sinh + kình dương

Lộc nhập phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu Huynh 53]

[ lưu quan 53] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phu ]( tân sửu ) phùng văn xương tự hóa kị cấu thành [ lui mã kị ]

Đây kị thối lui đến [ bản tài ]( kỷ hợi ) cũng thế [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 53]

Đây hóa tượng giải thích thành [ lưu mệnh 53] tự hóa kị mệnh chủ không muốn lại chơi

[ lưu quan ] hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] lấy nhỏ trùng lớn chuyện nghiêm trọng

Năm này chuyện nghiệp [ tốt nghiệp ] rồi

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button