Tử vi

Tử vi đấu sổ phụ tinh: cô thần ngôi sao, quả tú ngôi sao ở thập nhị cung

Cô thần, quả tú giai thuộc hỏa, giai chủ cô khắc. Cô thần thuần dương hỏa, chủ cô độc, là dương cô; quả tú thuần âm hỏa, chủ mẹ goá con côi, là âm cô. Nhị tinh còn được gọi là “Cách giác sát” .

Hình tượng cô hàn, vẻ mặt khổ tướng, làm cho người ta có không vui cảm giác. Nếu không ngôi sao may mắn, tính cách cố chấp, không hợp tình hợp lý, tiêu cực, thả tự cho là đúng, cho người tươi cười tối đa chỉ là cười khổ.

Nam mệnh kị cô thần, nữ mệnh kị quả tú, nhập mệnh, thân, phu đều không cát. Như rơi cung phụ mẫu, cô thần họ Chủ Phụ cô độc, mẫu chết sớm; quả tú chủ mẫu mẹ goá con côi, phụ chết sớm.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ phụ tinh: cô thần ngôi sao, quả tú ngôi sao ở thập nhị cung

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Huynh đệ cô khắc.

 
Cung phu thê

Nữ mệnh quả tú tọa vợ chồng, phu chết sớm. Nam mệnh cô thần tọa vợ chồng, thê mất sớm. Vô luận nam nữ, mẹ goá con côi tọa vợ chồng, giai chủ cùng phối ngẫu nhân bất hòa hoặc nhân công tác ở riêng.

 
Cung tử nữ

Cô thần chủ thêm phần nam, quả tú chủ thêm phần nữ nhân. Nam mệnh quả tú tại tử nữ, chủ thêm phần nữ nhân ngoại, thường có nguyên nhân là tụ cư cùng nhau; nữ mệnh cô thần tại tử nữ, chủ thêm phần nam ngoại, cũng bởi vì không thể thường tụ.

 
Cung tài bạch

Chủ âm thầm hao tổn.

 
Cung tật ách

Cô thần chủ cấp nóng, uất buồn. Quả tú chủ phong hỏa, lao tổn thương, bực mình, tính khô, dưới hàn.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Lui tới trong bằng hữu, tổng cảm giác không hợp nhau, rất khó biết tâm tương trợ.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Làm việc không trôi chảy, công tác trường hợp thường có người đáng ghét xuất hiện.

 
Cung điền trạch

Cô thần chủ phụ cận có mồ mả, cô cây, cô phong; quả tú chủ có đất trống, nhà trống, phế tích, khoảng không mộ.

 
Cung phúc đức

Chủ cảm giác cô độc, không mừng quần thể hoạt động.

 
Cung phụ mẫu

Cô khắc cha mẹ, tường như trước hiểu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ phụ tinh: cô thần ngôi sao, quả tú ngôi sao ở thập nhị cung

Cô thần, quả tú giai thuộc hỏa, giai chủ cô khắc. Cô thần thuần dương hỏa, chủ cô độc, là dương cô; quả tú thuần âm hỏa, chủ mẹ goá con côi, là âm cô. Nhị tinh còn được gọi là “Cách giác sát” .

Hình tượng cô hàn, vẻ mặt khổ tướng, làm cho người ta có không vui cảm giác. Nếu không ngôi sao may mắn, tính cách cố chấp, không hợp tình hợp lý, tiêu cực, thả tự cho là đúng, cho người tươi cười tối đa chỉ là cười khổ.

Nam mệnh kị cô thần, nữ mệnh kị quả tú, nhập mệnh, thân, phu đều không cát. Như rơi cung phụ mẫu, cô thần họ Chủ Phụ cô độc, mẫu chết sớm; quả tú chủ mẫu mẹ goá con côi, phụ chết sớm.

 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Huynh đệ cô khắc.

 
Cung phu thê

Nữ mệnh quả tú tọa vợ chồng, phu chết sớm. Nam mệnh cô thần tọa vợ chồng, thê mất sớm. Vô luận nam nữ, mẹ goá con côi tọa vợ chồng, giai chủ cùng phối ngẫu nhân bất hòa hoặc nhân công tác ở riêng.

 
Cung tử nữ

Cô thần chủ thêm phần nam, quả tú chủ thêm phần nữ nhân. Nam mệnh quả tú tại tử nữ, chủ thêm phần nữ nhân ngoại, thường có nguyên nhân là tụ cư cùng nhau; nữ mệnh cô thần tại tử nữ, chủ thêm phần nam ngoại, cũng bởi vì không thể thường tụ.

 
Cung tài bạch

Chủ âm thầm hao tổn.

 
Cung tật ách

Cô thần chủ cấp nóng, uất buồn. Quả tú chủ phong hỏa, lao tổn thương, bực mình, tính khô, dưới hàn.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Lui tới trong bằng hữu, tổng cảm giác không hợp nhau, rất khó biết tâm tương trợ.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Làm việc không trôi chảy, công tác trường hợp thường có người đáng ghét xuất hiện.

 
Cung điền trạch

Cô thần chủ phụ cận có mồ mả, cô cây, cô phong; quả tú chủ có đất trống, nhà trống, phế tích, khoảng không mộ.

 
Cung phúc đức

Chủ cảm giác cô độc, không mừng quần thể hoạt động.

 
Cung phụ mẫu

Cô khắc cha mẹ, tường như trước hiểu.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button