Tử vi

Vận mệnh mật mã đấy bí mật

Vận mệnh mật mã đấy bí mật

  

 

Bạn đang xem: Vận mệnh mật mã đấy bí mật

[

Tinh thần

]

Chính là

[

Ký hiệu

]

Cùng

[

Mật mã

]

Nhưng nếu

Ứng với vật

  Thì

Kỳ hình

Hiển đã

              

 

[

Tượng

]

Từ cung sinh

  Phải bộ nhập bản mạng mười hai cung

(

Này là tĩnh thái

)

Lấy rõ ràng gì dấu hiệu

    Tượng

  Phải động

  Phải phối hợp

[

Tứ phượng

] [

Tam kỳ

] [

Lưỡng nghi

] [

Tiêu

]

Chỉ trinh thám phán đoán

 

[

Ngôi sao

]

Từ chống lên

 

Luận tính chất sao

Tinh tình

  Lấy địa chi

Thiên

(

Tí ngọ mão dậu

)

Địa

(

Thìn tuất xấu chưa

)

Nhân

(

Dần thân tị hợi

)

Phân biệt tới

Ngôi sao

  Rơi

[

Nhân

]

Vị trí

(

Dần thân tị hợi

)

Tỏ vẻ

  Di động bất an

Sinh kỵ

Tọa mệnh

Với nhân vị

(

Dần

)

Là người chủ quan

Tâm thẳng

Cá tính di động bất ổn định

 

[

Sinh kỵ

]

Tọa mệnh cung

Xem

[

Ám tượng

]

Uy lực cường đại

Cuộc đời này kị

Cấu thành

[

Sách mã kỵ

]

Ở dần cung

(

Chủ cả đời tới họa phúc

)

Nhân là

[

Sách mã kỵ

]

Thì hội nhân tự thân chi tác là

Mà sách tự thân tới thai

 

Sinh quyền

Lộc năm sinh tọa tật ách

Với thiên vị

(

Tí ngọ mão dậu

)

Là người cầu hảo tâm xì

Kỳ tâm thái cùng tính tình

Lo được lo mất

Sinh mệnh trong quá trình

Đều cùng tiền tài liên quan đến

Này quá trình

Như người nước uống

Ấm lạnh tự biết

 

Ngôi sao

  Rơi

[

Thiên

]

Vị trí

(

Tí ngọ mão dậu

)

Tỏ vẻ

  Lo được lo mất

 

Ngôi sao

  Rơi

[

Địa

]

Vị trí

(

Thìn tuất xấu chưa

)

Tỏ vẻ

  Sẽ có to đến

Hoặc đại thất

 

Nếu

Nghĩ dự đoán cả đời vận trình cát hoặc hung

  

 

Phải quen thuộc

Ngày mốt tứ hóa phi tinh

Bố khí

Thùy tượng

Đấy tương quan lý niệm

  Cùng với

Thành thạo hiểu mã bí mật quyết

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vận mệnh mật mã đấy bí mật

Vận mệnh mật mã đấy bí mật

  

 

[

Tinh thần

]

Chính là

[

Ký hiệu

]

Cùng

[

Mật mã

]

Nhưng nếu

Ứng với vật

  Thì

Kỳ hình

Hiển đã

              

 

[

Tượng

]

Từ cung sinh

  Phải bộ nhập bản mạng mười hai cung

(

Này là tĩnh thái

)

Lấy rõ ràng gì dấu hiệu

    Tượng

  Phải động

  Phải phối hợp

[

Tứ phượng

] [

Tam kỳ

] [

Lưỡng nghi

] [

Tiêu

]

Chỉ trinh thám phán đoán

 

[

Ngôi sao

]

Từ chống lên

 

Luận tính chất sao

Tinh tình

  Lấy địa chi

Thiên

(

Tí ngọ mão dậu

)

Địa

(

Thìn tuất xấu chưa

)

Nhân

(

Dần thân tị hợi

)

Phân biệt tới

Ngôi sao

  Rơi

[

Nhân

]

Vị trí

(

Dần thân tị hợi

)

Tỏ vẻ

  Di động bất an

Sinh kỵ

Tọa mệnh

Với nhân vị

(

Dần

)

Là người chủ quan

Tâm thẳng

Cá tính di động bất ổn định

 

[

Sinh kỵ

]

Tọa mệnh cung

Xem

[

Ám tượng

]

Uy lực cường đại

Cuộc đời này kị

Cấu thành

[

Sách mã kỵ

]

Ở dần cung

(

Chủ cả đời tới họa phúc

)

Nhân là

[

Sách mã kỵ

]

Thì hội nhân tự thân chi tác là

Mà sách tự thân tới thai

 

Sinh quyền

Lộc năm sinh tọa tật ách

Với thiên vị

(

Tí ngọ mão dậu

)

Là người cầu hảo tâm xì

Kỳ tâm thái cùng tính tình

Lo được lo mất

Sinh mệnh trong quá trình

Đều cùng tiền tài liên quan đến

Này quá trình

Như người nước uống

Ấm lạnh tự biết

 

Ngôi sao

  Rơi

[

Thiên

]

Vị trí

(

Tí ngọ mão dậu

)

Tỏ vẻ

  Lo được lo mất

 

Ngôi sao

  Rơi

[

Địa

]

Vị trí

(

Thìn tuất xấu chưa

)

Tỏ vẻ

  Sẽ có to đến

Hoặc đại thất

 

Nếu

Nghĩ dự đoán cả đời vận trình cát hoặc hung

  

 

Phải quen thuộc

Ngày mốt tứ hóa phi tinh

Bố khí

Thùy tượng

Đấy tương quan lý niệm

  Cùng với

Thành thạo hiểu mã bí mật quyết

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button