Tử vi

Điều tra nam nữ tình nhân cảm tình thủ số giải nghĩa

Điều tra nam nữ tình nhân cảm tình thủ số giải nghĩa

Nhận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên

Mượn nam mệnh mệnh bàn chủ yếu xem nhà gái

Bạn đang xem: Điều tra nam nữ tình nhân cảm tình thủ số giải nghĩa

< bất chợt một >

Lấy nữ mệnh năm sinh ra làm tứ hóa phi nhập nam mệnh các cung

Giả thiết nam mệnh giáp dần sinh năm nhân tọa mệnh mậu thìn ( thiên đồng )

Nữ mệnh nhâm tuất sinh năm nhân nhà gái chi niên làm nhâm thứ tư hóa đưa về nhà trai chi bản mệnh bàn

A. Can nhâm thiên lương hóa lộc bộ nhập nhà trai mệnh bàn [ bản tài ] thì phỏng đoán nàng này nhân tiền tài cùng nhà trai kết giao

Hoặc nếu đây nam là thương nhân nữ nhân khả giúp nam kiếm tiền ( nhân tiền tài sinh duyên phận )

Nếu [ bản tài ] trùng điệp [ đại nạn nô bộc ] thì biết nàng này ở đại hạn này đối với nhà trai tới bằng hữu hiền lành đối đãi

B. Can nhâm tử vi hóa quyền bộ nhập nhà trai [ bản nô ] ( tử vi tham lang ) thì phỏng đoán nàng này đối với nhà trai chi giao bạn bè khá là theo đuổi ( cho tự chủ quyền )

Nếu [ bản nô ] là [ đại nạn phúc đức ] chiếu [ lớn tài ] phỏng đoán đây hạn nàng này đối với nhà trai tới tiền vàng chi phí hội biên phái sử dụng

Nếu nhập [ lớn tài ] thì nhà gái man phóng quyền ( theo đuổi nhà trai vận dụng )

Nhưng nếu nhân [ lớn tài ] cung vô chính diệu tá tử tham cho nên lưỡng tình huống đều có

C. Can nhâm vũ khúc hóa kị bộ nhập nhà trai [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] đây hóa tượng chủ song phương không duyên

Nàng này cùng nhà trai kết giao hội sứ nhà trai cảm xúc lớn hoại ( vũ khúc quả tú hóa kị hội hiển nạn trùng bản tật không duyên phận )

Nếu [ bản phụ ] cùng [ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp suy ra nàng này tuyệt phi tốt đối tượng

Nếu song phương miễn cường kết hôn thế tất nói nhao nhao huyên náo huyên náo

< bất chợt hai >

Nữ mệnh nhâm tuất sinh năm nhân

Nàng này là năm tuất chi sinh thì xem nhà trai tới [ tuất cung ] can của nó tọa giáp làm lấy [ giáp ] làm tứ hóa đưa về nhà trai chi bản mệnh bàn

A. Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập nhà trai mệnh bàn tới [ vở ] phỏng đoán này là hoa đào hiện tượng

B. Giáp làm phá quân hóa quyền nhập nhà trai mệnh bàn tới [ bản phụ ] phỏng đoán nhà gái đáng tôn trọng nhà trai trưởng bối

Nếu [ bản phụ ] cùng [ thầy thuốc ] trùng điệp thì phỏng đoán nếu song phương tiếp theo kết giao nàng này chuyên quyền lại lạm quyền nhưng là theo đuổi nhà trai giao hữu đấy tự chủ quyền

C. Giáp làm thái dương hóa kị nhập nhà trai mệnh bàn tới [ bản phúc ] phỏng đoán thái dương chủ cá tính thái dương hóa kị cá tính không hợp chia tay sẽ để cho nhà trai tâm linh vực thẩm bị thương

Trùng bản tài kết giao trong lúc nàng này sẽ để cho nhà trai phá phí không ít

Nếu [ bản phúc ] trùng điệp [ đại nạn huynh đệ ] ( huynh nô tuyến là cung mệnh cùng phu cung cấp kiều lương )

Thái dương hóa kị nhập [ đại huynh ] giải thích là kiều đoạn bị ngăn trở mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên giống

< nếu muốn tiến thêm một bước xác nhận >

Lấy [ nữ mệnh tới nông lịch sinh nhật ] giả tá nhà trai mệnh bàn một lần nữa tìm nhà gái tới [ thất tinh định điểm ] bởi vậy [ thất tinh định điểm ] tới can cung tứ hóa

< phỏng đoán phân tích >

1. Lộc quyền khoa kị nếu toàn bộ rơi nam mệnh ngã cung nàng này có trợ lực phu tới vận

2. Nếu lộc quyền khoa rơi tha cung thả kị trùng cung mệnh tam phương nàng này không giúp được gì còn có hại

3. Nếu lộc khoa nhập nhà trai ngã cung mà quyền kị nhập nhà trai tha cung nàng này tâm niệm bất chính có âm mưu khó quấn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra nam nữ tình nhân cảm tình thủ số giải nghĩa

Điều tra nam nữ tình nhân cảm tình thủ số giải nghĩa

Nhận hoa đào duyên hoặc vợ chồng duyên

Mượn nam mệnh mệnh bàn chủ yếu xem nhà gái

< bất chợt một >

Lấy nữ mệnh năm sinh ra làm tứ hóa phi nhập nam mệnh các cung

Giả thiết nam mệnh giáp dần sinh năm nhân tọa mệnh mậu thìn ( thiên đồng )

Nữ mệnh nhâm tuất sinh năm nhân nhà gái chi niên làm nhâm thứ tư hóa đưa về nhà trai chi bản mệnh bàn

A. Can nhâm thiên lương hóa lộc bộ nhập nhà trai mệnh bàn [ bản tài ] thì phỏng đoán nàng này nhân tiền tài cùng nhà trai kết giao

Hoặc nếu đây nam là thương nhân nữ nhân khả giúp nam kiếm tiền ( nhân tiền tài sinh duyên phận )

Nếu [ bản tài ] trùng điệp [ đại nạn nô bộc ] thì biết nàng này ở đại hạn này đối với nhà trai tới bằng hữu hiền lành đối đãi

B. Can nhâm tử vi hóa quyền bộ nhập nhà trai [ bản nô ] ( tử vi tham lang ) thì phỏng đoán nàng này đối với nhà trai chi giao bạn bè khá là theo đuổi ( cho tự chủ quyền )

Nếu [ bản nô ] là [ đại nạn phúc đức ] chiếu [ lớn tài ] phỏng đoán đây hạn nàng này đối với nhà trai tới tiền vàng chi phí hội biên phái sử dụng

Nếu nhập [ lớn tài ] thì nhà gái man phóng quyền ( theo đuổi nhà trai vận dụng )

Nhưng nếu nhân [ lớn tài ] cung vô chính diệu tá tử tham cho nên lưỡng tình huống đều có

C. Can nhâm vũ khúc hóa kị bộ nhập nhà trai [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] đây hóa tượng chủ song phương không duyên

Nàng này cùng nhà trai kết giao hội sứ nhà trai cảm xúc lớn hoại ( vũ khúc quả tú hóa kị hội hiển nạn trùng bản tật không duyên phận )

Nếu [ bản phụ ] cùng [ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp suy ra nàng này tuyệt phi tốt đối tượng

Nếu song phương miễn cường kết hôn thế tất nói nhao nhao huyên náo huyên náo

< bất chợt hai >

Nữ mệnh nhâm tuất sinh năm nhân

Nàng này là năm tuất chi sinh thì xem nhà trai tới [ tuất cung ] can của nó tọa giáp làm lấy [ giáp ] làm tứ hóa đưa về nhà trai chi bản mệnh bàn

A. Giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập nhà trai mệnh bàn tới [ vở ] phỏng đoán này là hoa đào hiện tượng

B. Giáp làm phá quân hóa quyền nhập nhà trai mệnh bàn tới [ bản phụ ] phỏng đoán nhà gái đáng tôn trọng nhà trai trưởng bối

Nếu [ bản phụ ] cùng [ thầy thuốc ] trùng điệp thì phỏng đoán nếu song phương tiếp theo kết giao nàng này chuyên quyền lại lạm quyền nhưng là theo đuổi nhà trai giao hữu đấy tự chủ quyền

C. Giáp làm thái dương hóa kị nhập nhà trai mệnh bàn tới [ bản phúc ] phỏng đoán thái dương chủ cá tính thái dương hóa kị cá tính không hợp chia tay sẽ để cho nhà trai tâm linh vực thẩm bị thương

Trùng bản tài kết giao trong lúc nàng này sẽ để cho nhà trai phá phí không ít

Nếu [ bản phúc ] trùng điệp [ đại nạn huynh đệ ] ( huynh nô tuyến là cung mệnh cùng phu cung cấp kiều lương )

Thái dương hóa kị nhập [ đại huynh ] giải thích là kiều đoạn bị ngăn trở mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên giống

< nếu muốn tiến thêm một bước xác nhận >

Lấy [ nữ mệnh tới nông lịch sinh nhật ] giả tá nhà trai mệnh bàn một lần nữa tìm nhà gái tới [ thất tinh định điểm ] bởi vậy [ thất tinh định điểm ] tới can cung tứ hóa

< phỏng đoán phân tích >

1. Lộc quyền khoa kị nếu toàn bộ rơi nam mệnh ngã cung nàng này có trợ lực phu tới vận

2. Nếu lộc quyền khoa rơi tha cung thả kị trùng cung mệnh tam phương nàng này không giúp được gì còn có hại

3. Nếu lộc khoa nhập nhà trai ngã cung mà quyền kị nhập nhà trai tha cung nàng này tâm niệm bất chính có âm mưu khó quấn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button