Tử vi

Tử vi đấu sổ tam tài trình bày và phân tích

  Trong đẩu số không chỗ không tam tài, nhưng quan trọng nhất nghĩa ở chỗ nơi nào?


Đẩu số tam tài trọng điểm ở chỗ sao hóa gốc rể bị, giao dịch, biến dời. Bản dịch giả nãi sao hóa nơi cư trú cung vị luận này tượng ý. Người giao dịch chính là sao hóa hóa xuất cùng hóa nhập hai cung đối đãi quan hệ tượng ý. Biến dời chính là sao hóa hóa nhập tới cung phùng sinh năm sao hóa va chạm mà sinh ra qua đời hiện tượng ý. Bởi vậy bản bị, giao dịch, biến dời tới tam tài, đẩu số tới đoạn nghiệm càng thêm kín đáo.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ tam tài trình bày và phân tích

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tam tài trình bày và phân tích

  Trong đẩu số không chỗ không tam tài, nhưng quan trọng nhất nghĩa ở chỗ nơi nào?


Đẩu số tam tài trọng điểm ở chỗ sao hóa gốc rể bị, giao dịch, biến dời. Bản dịch giả nãi sao hóa nơi cư trú cung vị luận này tượng ý. Người giao dịch chính là sao hóa hóa xuất cùng hóa nhập hai cung đối đãi quan hệ tượng ý. Biến dời chính là sao hóa hóa nhập tới cung phùng sinh năm sao hóa va chạm mà sinh ra qua đời hiện tượng ý. Bởi vậy bản bị, giao dịch, biến dời tới tam tài, đẩu số tới đoạn nghiệm càng thêm kín đáo.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button