Tử vi

Tử Vi ở cung phụ mẫu

Tử Vi thủ cung phụ mẫu, chủ về cha mẹ có quyền uy. Nếu không có “bách quan triều củng”, thì chỉ chủ về cha mẹ độc đoán, có khuynh hướng làm bạo chúa trong gia đình, tính chất quyền uy là ớ đây. Vì vậy, nếu gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về mệnh tạo lúc bé không được cha mẹ thương yêu che chở, hoặc cha mẹ hay ra mệnh lệnh, mặc kệ mệnh tạo muốn gì hay nghĩ gì.

Tinh chất này cũng có thể dùng để luận đoán quan hệ với cấp hên; cấp trên có thói quen chỉ ra mệnh lệnh, mà không cần chú ý đến vấn đề hài hòa với nhân viên.

Tử Vi đồng cung với Kình Dương và Hỏa Tinh ở cung Ngọ, thì cha mẹ có tính khí nóng nảy, hoặc mối quan hệ với cha mẹ không được tốt. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, hoặc các sao đào hoa thì chủ về có mẹ kế hoặc cha có tì thiếp.

Nếu “Tử Vi, Tham Lang” đồng độ, thì không nên gặp Vũ Khúc Hóa Kị, gặp thêm sát tinh thì chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật bất ngờ; cũng không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, gặp thêm sát tinh sẽ chủ về không được cha mẹ thương yêu che chở. Có Hỏa Tinh ở cung mệnh thì lúc bé đã làm con nuôi.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về lúc bé đã rời xa cha hoặc mẹ. Gặp cát tinh, thì chia li với cha mẹ theo kiểu bình thường, như xuất ngoại du học, ở kí túc xá, hoặc cha xuất ngoại làm ăn, v.v…

“Tử Vi, Phá Quân” gặp sát tinh, thì dễ chia li, bị hình khắc; quan hệ với cấp trên dễ xảy ra thay đổi.

Tử Vi đối nhau với tổ hợp Phá Quân, thì không chủ về hình khắc; gặp thêm sát tinh chỉ chủ về li biệt; nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị thì chủ về cha mẹ bị nạn tai; hội Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh trùng trùng, thì môi quan hệ với cha mẹ dễ xảy ra biến cố; sát tinh nhẹ thì chủ về bất hòa.

Hai tinh hệ thuật ở trên, nếu Phá Quân Hóa Lộc, thời kì ứng nghiệm li biệt ở đại hạn thứ hai; có Hỏa Tinh đồng độ thì xảy ra sớm hơn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung phụ mẫu, không gặp “sao lẻ” phụ, tá, thì không bị hình khắc; nếu gặp “sao lẻ”, chủ về có hai mẹ; gặp các sao đào hoa trùng trùng thì mệnh tạo là do kế thất sinh ra.

Tử Vi Hóa Khoa, chủ về cha mẹ có quyền uy; Thiên Phủ Hóa Khoa thì được cha mẹ thương yêu che chở. Nếu Tử Vi Hóa Quyền thì Vũ Khúc sẽ Hóa Kị, không gặp sát tinh thì còn được, nếu gặp các sao sát, hình trùng trùng sẽ chủ về cha mẹ bị thất bại nghiêm trọng.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về rất mẫn cảm đối với ảnh hưởng của tứ hóa. Tính chất cơ bàn là cha mẹ có tinh thần trách nhiệm, bất kể trong tình hình nào, bản thân mệnh tạo đều được cha mẹ thương yêu che chở. Cho nên rất ưa gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, Vũ Khúc Hóa Khoa cùng hội họp, chủ về tình cảm giữa hai đời rất hòa hợp, còn được cha mẹ dìu dắt, nâng đỡ.

Nếu Tử Vi Hóa Khoa, thì cha mẹ rất độc đoán; là “tại dã cô quân” thì mức độ độc đoán càng nặng.

Nếu Tham Lang được cát hóa, gặp các sao khoa văn, cũng chủ về tình cảm hòa hợp; gặp các sao đào hoa, cha có nhị phòng hay có người bên ngoài.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sát tinh nặng thì bị hình khắc; sát tinh nhẹ thì chủ về bất hòa; Tham Lang Hóa Kị, cũng chủ về cha có người bên ngoài; Vũ Khúc Hóa Kị, thì cha mẹ sự nghiệp thất bại, hoặc bị hình khắc, chia li, nạn tai, bệnh tật. Quan hệ với cấp trên, có thể luận đoán tương tự như tính chất thuật ở trên.

Tính chất các sao ở cung phụ mẫu, ứng nghiệm về cha hay về mẹ vẫn phải xem Thái Âm, Thái Dương và sinh vào ban ngày hay ban đêm mà định. Nếu Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, cung phụ mẫu là Tử Vi ở cung Tí, có Hỏa Tinh đồng độ, chủ về cha chia li với gia đình, bản thân mệnh tạo theo họ mẹ. Cha thường hay xa gia đình, đương nhiên “sao biểu trưng” cho mẹ phải Hóa Kị.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử Vi ở cung phụ mẫu

Xem thêm Tử Vi ở cung phụ mẫu

Tử Vi thủ cung phụ mẫu, chủ về cha mẹ có quyền uy. Nếu không có “bách quan triều củng”, thì chỉ chủ về cha mẹ độc đoán, có khuynh hướng làm bạo chúa trong gia đình, tính chất quyền uy là ớ đây. Vì vậy, nếu gặp các sao sát, kị, hình, sẽ chủ về mệnh tạo lúc bé không được cha mẹ thương yêu che chở, hoặc cha mẹ hay ra mệnh lệnh, mặc kệ mệnh tạo muốn gì hay nghĩ gì.

Tinh chất này cũng có thể dùng để luận đoán quan hệ với cấp hên; cấp trên có thói quen chỉ ra mệnh lệnh, mà không cần chú ý đến vấn đề hài hòa với nhân viên.

Tử Vi đồng cung với Kình Dương và Hỏa Tinh ở cung Ngọ, thì cha mẹ có tính khí nóng nảy, hoặc mối quan hệ với cha mẹ không được tốt. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, hoặc các sao đào hoa thì chủ về có mẹ kế hoặc cha có tì thiếp.

Nếu “Tử Vi, Tham Lang” đồng độ, thì không nên gặp Vũ Khúc Hóa Kị, gặp thêm sát tinh thì chủ về cha mẹ bị nạn tai, bệnh tật bất ngờ; cũng không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kị, gặp thêm sát tinh sẽ chủ về không được cha mẹ thương yêu che chở. Có Hỏa Tinh ở cung mệnh thì lúc bé đã làm con nuôi.

“Tử Vi, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về lúc bé đã rời xa cha hoặc mẹ. Gặp cát tinh, thì chia li với cha mẹ theo kiểu bình thường, như xuất ngoại du học, ở kí túc xá, hoặc cha xuất ngoại làm ăn, v.v…

“Tử Vi, Phá Quân” gặp sát tinh, thì dễ chia li, bị hình khắc; quan hệ với cấp trên dễ xảy ra thay đổi.

Tử Vi đối nhau với tổ hợp Phá Quân, thì không chủ về hình khắc; gặp thêm sát tinh chỉ chủ về li biệt; nếu hội Vũ Khúc Hóa Kị thì chủ về cha mẹ bị nạn tai; hội Liêm Trinh Hóa Kị, gặp sát tinh trùng trùng, thì môi quan hệ với cha mẹ dễ xảy ra biến cố; sát tinh nhẹ thì chủ về bất hòa.

Hai tinh hệ thuật ở trên, nếu Phá Quân Hóa Lộc, thời kì ứng nghiệm li biệt ở đại hạn thứ hai; có Hỏa Tinh đồng độ thì xảy ra sớm hơn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung phụ mẫu, không gặp “sao lẻ” phụ, tá, thì không bị hình khắc; nếu gặp “sao lẻ”, chủ về có hai mẹ; gặp các sao đào hoa trùng trùng thì mệnh tạo là do kế thất sinh ra.

Tử Vi Hóa Khoa, chủ về cha mẹ có quyền uy; Thiên Phủ Hóa Khoa thì được cha mẹ thương yêu che chở. Nếu Tử Vi Hóa Quyền thì Vũ Khúc sẽ Hóa Kị, không gặp sát tinh thì còn được, nếu gặp các sao sát, hình trùng trùng sẽ chủ về cha mẹ bị thất bại nghiêm trọng.

“Tử Vi, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về rất mẫn cảm đối với ảnh hưởng của tứ hóa. Tính chất cơ bàn là cha mẹ có tinh thần trách nhiệm, bất kể trong tình hình nào, bản thân mệnh tạo đều được cha mẹ thương yêu che chở. Cho nên rất ưa gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, Phá Quân Hóa Quyền, Vũ Khúc Hóa Khoa cùng hội họp, chủ về tình cảm giữa hai đời rất hòa hợp, còn được cha mẹ dìu dắt, nâng đỡ.

Nếu Tử Vi Hóa Khoa, thì cha mẹ rất độc đoán; là “tại dã cô quân” thì mức độ độc đoán càng nặng.

Nếu Tham Lang được cát hóa, gặp các sao khoa văn, cũng chủ về tình cảm hòa hợp; gặp các sao đào hoa, cha có nhị phòng hay có người bên ngoài.

Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sát tinh nặng thì bị hình khắc; sát tinh nhẹ thì chủ về bất hòa; Tham Lang Hóa Kị, cũng chủ về cha có người bên ngoài; Vũ Khúc Hóa Kị, thì cha mẹ sự nghiệp thất bại, hoặc bị hình khắc, chia li, nạn tai, bệnh tật. Quan hệ với cấp trên, có thể luận đoán tương tự như tính chất thuật ở trên.

Tính chất các sao ở cung phụ mẫu, ứng nghiệm về cha hay về mẹ vẫn phải xem Thái Âm, Thái Dương và sinh vào ban ngày hay ban đêm mà định. Nếu Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, cung phụ mẫu là Tử Vi ở cung Tí, có Hỏa Tinh đồng độ, chủ về cha chia li với gia đình, bản thân mệnh tạo theo họ mẹ. Cha thường hay xa gia đình, đương nhiên “sao biểu trưng” cho mẹ phải Hóa Kị.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button