Tử vi

Tử Vi với cách cục tử vong bệnh tật

Tử Vi với cách cục tử vong bệnh tật

Chu kỳ Sinh Lão Bệnh Tử từ thời xa xưa tới nay vẫn đúng trong đa phần các trường hợp. Cơ thể có bệnh nặng tác động do thương tích hay già yếu tới khi tim ngừng đập, não ngừng hoạt động thì lúc đó luận tuyệt mệnh. Xem từ vi tránh được cách cục yểu mệnh trên lá số là thành tựu của mỗi người dành tâm huyết cả cuộc đời với môn toán mệnh này muốn hướng tới. Người viết cũng không nằm ngoài những ước muốn như vậy nhưng thực tế nghiệm lý bao nhiêu lá số tuyệt mệnh vẫn khó có thể tránh được thiên cơ. Tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp cách cục phá cách nặng nề, lá số ở mức độ rất xấu nhưng đương số vẫn bình an với tính mạng. Các cách cục này có liên quan mật thiết với việc chế hóa các Sát Tinh tuy nhiên vẫn khó khăn để tìm được các trường hợp này. Người viết qua các bài viết cũng cố gắng đưa ra những cách cục hóa Sát giảm cách cục tai họa mang tới cho đương số. Đa phần các cách chế hóa được là do sự cảnh giác, biến đổi tính chất hợp hóa khi chiêu cảm ra bên ngoài thực tế không đi theo hướng đi tổ hợp xấu cũng may mắn là cũng có những ý nghia theo hướng xu cát tị hung nhất định. Lưu ý cách cục kiến Sát Kỵ tác họa ở cung an Thân rất lớn tùy trường hợp nhưng đa phần không kém tại Mệnh. Tử Vi khi có trợ cách tức sử dụng cách trợ lực cho cách cục để dụng được sát tinh là khó khăn vì đa phần trên lá số tử vi tổ hợp mang tính chất bản tính và hành vi tự phát động khó có thể cảnh giác để nhận ra việc đi theo số mệnh khiến khó có thể chế hóa Sát Tinh. Đặc biệt là bố cục Sát Tinh quyết định gây ra cách cục yểu mệnh hay tử vong do bệnh tật. Cần hiểu rõ rằng đa phần các bệnh tật sẽ biểu hiện trước ở các lối sống và trong tưởng thức mà xuất hiện thành những hành vi. Các dòng khí phát động luôn chuyển động khi việc bản thân đương số không nhận ra.

Vì vậy Sát Tinh tác họa mang tính chất khó ngăn cản và cát hóa. Thời nay chết vì binh đao trận mạc là khó khăn vì đang thời bình không có chiến tranh, cách cục phải tử mạng do tù tội hay chữ Sát do gây thương tích cho kẻ khác cũng không ở mức gượng khí. Cái mà tính Sát tác họa ở hiện đại đa phần biểu hiện ở bệnh tật. Sở dĩ như vậy vì Sát Tinh tác họa ở mọi lá số tử vi, mọi tầng lớp địa vị cao nhất hay thấp nhất, người được bảo vệ an toàn nhất tới người bình thường để Sát Tinh tác họa lớn tới toàn bộ như vậy thì bệnh tật là điều tất yếu. Khí Sát chiêu cảm ra bên ngoài thực tế bằng bệnh tật nặng nề, các mức thể hiện rất đa dạng và biến hóa ở nhiều loại bệnh có thể khiến đương số vong mạng. Trong đó các bệnh nan y như ung thư, HIV, bệnh mãn tính,.. Các bệnh này phát sinh ngày càng nhiều vì đơn giản ngay bản thân mỗi người đều hàm chứa tính Sát nhưng mỗi cách biểu hiện khác nhau. Có một số người dù tiếp xúc với rất nhiều thứ độc hại nhưng cả đời ít gặp bệnh tật nặng nề liên quan tới tính mạng. Thế giới vẫn bàng hoàng về trường hợp lạ đã kiểm nghiệm xác thực cụ ông gần 80 năm không ăn tại Ấn Độ. Ở nơi Ấn Độ hay Tây Tạng có những điều kỳ lạ về con người mà đặc biệt có liên quan tới môn Du Già tức Yoga có thể khiến cơ thể phát ra nhiệt lớn hay một số khả năng khác. Trên thế giới vẫn còn những chuyện ngược đời, việc chế hóa Sát Tinh không có gì là khó hiểu với những người đã nghiệm lý nhiều lá số và phát hiện ra có một số mệnh tạo tầm thường, sát kỵ kiến trùng nhưng tạo nên thành tựu rất lớn, có những mệnh Sát Kỵ Hình có mặt tại cả mệnh thân hạn đương số gặp ung thư giai đoạn cuối nhưng lại trở về từ cõi chết và hồi phục bình thường. Những trường hợp chế hóa được cách cục tuyệt mệnh tuy khó tìm thấy nhưng vẫn còn xuất hiện. Tử Vi Đông A sử dụng phần Trợ Cách để toán mệnh dụng sát cũng vì lý do này. Bệnh nan y đặc biệt là ung thư là do cách cục Sát Tinh loạn động, cách cục mệnh tạo gặp phải tai kiếp, có mặt cặp Không Kiếp Kỵ Hình.

Bạn đang xem: Tử Vi với cách cục tử vong bệnh tật

Trường hợp hay gặp nhất là mệnh tạo có cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ngộ Không Kiếp Hỏa Linh đi với Tang Kỵ. Bố cục trên tùy tăng giảm tính Sát mà mức độ tác họa gây bệnh khác nhau. Với cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham kiến Sát Kỵ Hình cũng mang ý nghĩa trên. Đặc biệt ở vị trí của Liêm Trinh hoặc Vũ Khúc hay Thiên Phủ đồng độ Không Kiếp cần thiết lưu ý. Ở đây các sao mang tính chất tăng và bộc phát như Khôi Việt, Tuần, Lộc Tồn, Bệnh Phù và các sao chủ ám như Hóa Kỵ, Tang Môn, Phi Liêm, Đà La,… tác động lớn tới việc đương số biết mức độ khi bệnh phát tác. Đặc biệt bệnh ung thư sẽ có dấu hiệu nhưng các cách cục trên mang ý nghĩa bỏ qua, không xem trọng. Với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật hoàn chỉnh hay giao hội cũng tạo thành cách cục này khi kiến Sát Kỵ. Lúc này vòng Trường Sinh phát huy tác động rất lớn vì chế hóa được các cách cục biến hóa cực đoan bởi Sát Tinh. Các sao thuộc văn tinh dễ gặp tai họa với các Sát Tinh vì sức tác dụng biến đổi theo chiều hướng tốt không lớn. Người viết có gặp một số trường hợp khá ly kỳ khi mệnh tạo tốt đáo hạn ngộ Không Kiếp Kỵ Hình Tang Tuần đương số gặp nạn nhưng bất tuyệt mạng, với cách cục trên thì luận trợ cách để chế hóa được bố cục trúng phải tai kiếp, tai họa do chính bản thân hay trời hành gây ra như vậy thì nếu sinh khắc hữu tình mệnh thường tọa đắc cách tốt đẹp và cư tại vị trí Sinh Vượng nhưng chế hóa được cũng khó khăn vì bố cục sát tinh khủng kiến hội họp tạo thành rất nhiều cách cục xấu theo chiều hướng tăng nhanh chóng nên đương số không gặp nguy hiểm tính mạng thì tai họa hình khắc lớn. Nhìn chung tất nhiên trong cuộc sống ta phải gặp nhiều trường hợp mà khiến con người phải tự tử vì không chịu nổi áp lực hay vấn đề tình cảm. Quan trọng là ai vượt qua được khó khăn vì đa phần mọi người sẽ nhận ra ngay cả trong xây dựng sự nghiệp thì sau giai đoạn khó khăn nhất vượt qua sẽ dẫn tới bộc phát khiến sự nghiệp phát triển vào mức độ nhanh , điều này nghiệm ra thấy rất đúng đắn. Như một cơ hội dành cho tất cả mọi người thường là sự cố gắng tới mức độ rất lớn, tức chữ bám giữ, nắm giữ về lý tưởng sẽ tạo nên thành công vĩ đại, tùy vào tham vọng của mỗi người. Ngày nay báo chí đang tải những người thành công gây dựng cơ nghiệp mà khởi đầu từ con số rất nhỏ đa phần đều theo một con đường phẩm chất tương tự nhau. Đặc tính của Sát chế hóa đi liền với sự mạnh dạo, quyết đoán, quyết tâm thực chất cũng chỉ là việc chế hóa ngũ hành, đặc biệt hành Hỏa trở nên đắc dụng. Bài sau sẽ luận về việc trí tuệ, khả năng đầu óc, mưu kế trong cách cục tử vi.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi với cách cục tử vong bệnh tật

Tử Vi với cách cục tử vong bệnh tật

Chu kỳ Sinh Lão Bệnh Tử từ thời xa xưa tới nay vẫn đúng trong đa phần các trường hợp. Cơ thể có bệnh nặng tác động do thương tích hay già yếu tới khi tim ngừng đập, não ngừng hoạt động thì lúc đó luận tuyệt mệnh. Xem từ vi tránh được cách cục yểu mệnh trên lá số là thành tựu của mỗi người dành tâm huyết cả cuộc đời với môn toán mệnh này muốn hướng tới. Người viết cũng không nằm ngoài những ước muốn như vậy nhưng thực tế nghiệm lý bao nhiêu lá số tuyệt mệnh vẫn khó có thể tránh được thiên cơ. Tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp cách cục phá cách nặng nề, lá số ở mức độ rất xấu nhưng đương số vẫn bình an với tính mạng. Các cách cục này có liên quan mật thiết với việc chế hóa các Sát Tinh tuy nhiên vẫn khó khăn để tìm được các trường hợp này. Người viết qua các bài viết cũng cố gắng đưa ra những cách cục hóa Sát giảm cách cục tai họa mang tới cho đương số. Đa phần các cách chế hóa được là do sự cảnh giác, biến đổi tính chất hợp hóa khi chiêu cảm ra bên ngoài thực tế không đi theo hướng đi tổ hợp xấu cũng may mắn là cũng có những ý nghia theo hướng xu cát tị hung nhất định. Lưu ý cách cục kiến Sát Kỵ tác họa ở cung an Thân rất lớn tùy trường hợp nhưng đa phần không kém tại Mệnh. Tử Vi khi có trợ cách tức sử dụng cách trợ lực cho cách cục để dụng được sát tinh là khó khăn vì đa phần trên lá số tử vi tổ hợp mang tính chất bản tính và hành vi tự phát động khó có thể cảnh giác để nhận ra việc đi theo số mệnh khiến khó có thể chế hóa Sát Tinh. Đặc biệt là bố cục Sát Tinh quyết định gây ra cách cục yểu mệnh hay tử vong do bệnh tật. Cần hiểu rõ rằng đa phần các bệnh tật sẽ biểu hiện trước ở các lối sống và trong tưởng thức mà xuất hiện thành những hành vi. Các dòng khí phát động luôn chuyển động khi việc bản thân đương số không nhận ra.

Vì vậy Sát Tinh tác họa mang tính chất khó ngăn cản và cát hóa. Thời nay chết vì binh đao trận mạc là khó khăn vì đang thời bình không có chiến tranh, cách cục phải tử mạng do tù tội hay chữ Sát do gây thương tích cho kẻ khác cũng không ở mức gượng khí. Cái mà tính Sát tác họa ở hiện đại đa phần biểu hiện ở bệnh tật. Sở dĩ như vậy vì Sát Tinh tác họa ở mọi lá số tử vi, mọi tầng lớp địa vị cao nhất hay thấp nhất, người được bảo vệ an toàn nhất tới người bình thường để Sát Tinh tác họa lớn tới toàn bộ như vậy thì bệnh tật là điều tất yếu. Khí Sát chiêu cảm ra bên ngoài thực tế bằng bệnh tật nặng nề, các mức thể hiện rất đa dạng và biến hóa ở nhiều loại bệnh có thể khiến đương số vong mạng. Trong đó các bệnh nan y như ung thư, HIV, bệnh mãn tính,.. Các bệnh này phát sinh ngày càng nhiều vì đơn giản ngay bản thân mỗi người đều hàm chứa tính Sát nhưng mỗi cách biểu hiện khác nhau. Có một số người dù tiếp xúc với rất nhiều thứ độc hại nhưng cả đời ít gặp bệnh tật nặng nề liên quan tới tính mạng. Thế giới vẫn bàng hoàng về trường hợp lạ đã kiểm nghiệm xác thực cụ ông gần 80 năm không ăn tại Ấn Độ. Ở nơi Ấn Độ hay Tây Tạng có những điều kỳ lạ về con người mà đặc biệt có liên quan tới môn Du Già tức Yoga có thể khiến cơ thể phát ra nhiệt lớn hay một số khả năng khác. Trên thế giới vẫn còn những chuyện ngược đời, việc chế hóa Sát Tinh không có gì là khó hiểu với những người đã nghiệm lý nhiều lá số và phát hiện ra có một số mệnh tạo tầm thường, sát kỵ kiến trùng nhưng tạo nên thành tựu rất lớn, có những mệnh Sát Kỵ Hình có mặt tại cả mệnh thân hạn đương số gặp ung thư giai đoạn cuối nhưng lại trở về từ cõi chết và hồi phục bình thường. Những trường hợp chế hóa được cách cục tuyệt mệnh tuy khó tìm thấy nhưng vẫn còn xuất hiện. Tử Vi Đông A sử dụng phần Trợ Cách để toán mệnh dụng sát cũng vì lý do này. Bệnh nan y đặc biệt là ung thư là do cách cục Sát Tinh loạn động, cách cục mệnh tạo gặp phải tai kiếp, có mặt cặp Không Kiếp Kỵ Hình.

Trường hợp hay gặp nhất là mệnh tạo có cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ngộ Không Kiếp Hỏa Linh đi với Tang Kỵ. Bố cục trên tùy tăng giảm tính Sát mà mức độ tác họa gây bệnh khác nhau. Với cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham kiến Sát Kỵ Hình cũng mang ý nghĩa trên. Đặc biệt ở vị trí của Liêm Trinh hoặc Vũ Khúc hay Thiên Phủ đồng độ Không Kiếp cần thiết lưu ý. Ở đây các sao mang tính chất tăng và bộc phát như Khôi Việt, Tuần, Lộc Tồn, Bệnh Phù và các sao chủ ám như Hóa Kỵ, Tang Môn, Phi Liêm, Đà La,… tác động lớn tới việc đương số biết mức độ khi bệnh phát tác. Đặc biệt bệnh ung thư sẽ có dấu hiệu nhưng các cách cục trên mang ý nghĩa bỏ qua, không xem trọng. Với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật hoàn chỉnh hay giao hội cũng tạo thành cách cục này khi kiến Sát Kỵ. Lúc này vòng Trường Sinh phát huy tác động rất lớn vì chế hóa được các cách cục biến hóa cực đoan bởi Sát Tinh. Các sao thuộc văn tinh dễ gặp tai họa với các Sát Tinh vì sức tác dụng biến đổi theo chiều hướng tốt không lớn. Người viết có gặp một số trường hợp khá ly kỳ khi mệnh tạo tốt đáo hạn ngộ Không Kiếp Kỵ Hình Tang Tuần đương số gặp nạn nhưng bất tuyệt mạng, với cách cục trên thì luận trợ cách để chế hóa được bố cục trúng phải tai kiếp, tai họa do chính bản thân hay trời hành gây ra như vậy thì nếu sinh khắc hữu tình mệnh thường tọa đắc cách tốt đẹp và cư tại vị trí Sinh Vượng nhưng chế hóa được cũng khó khăn vì bố cục sát tinh khủng kiến hội họp tạo thành rất nhiều cách cục xấu theo chiều hướng tăng nhanh chóng nên đương số không gặp nguy hiểm tính mạng thì tai họa hình khắc lớn. Nhìn chung tất nhiên trong cuộc sống ta phải gặp nhiều trường hợp mà khiến con người phải tự tử vì không chịu nổi áp lực hay vấn đề tình cảm. Quan trọng là ai vượt qua được khó khăn vì đa phần mọi người sẽ nhận ra ngay cả trong xây dựng sự nghiệp thì sau giai đoạn khó khăn nhất vượt qua sẽ dẫn tới bộc phát khiến sự nghiệp phát triển vào mức độ nhanh , điều này nghiệm ra thấy rất đúng đắn. Như một cơ hội dành cho tất cả mọi người thường là sự cố gắng tới mức độ rất lớn, tức chữ bám giữ, nắm giữ về lý tưởng sẽ tạo nên thành công vĩ đại, tùy vào tham vọng của mỗi người. Ngày nay báo chí đang tải những người thành công gây dựng cơ nghiệp mà khởi đầu từ con số rất nhỏ đa phần đều theo một con đường phẩm chất tương tự nhau. Đặc tính của Sát chế hóa đi liền với sự mạnh dạo, quyết đoán, quyết tâm thực chất cũng chỉ là việc chế hóa ngũ hành, đặc biệt hành Hỏa trở nên đắc dụng. Bài sau sẽ luận về việc trí tuệ, khả năng đầu óc, mưu kế trong cách cục tử vi.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button