Tử vi

[ vận mệnh tàng bảo đồ ]

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

 

Bạn đang xem: [ vận mệnh tàng bảo đồ ]

 

        Từ

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

](

Bản mạng bàn

Đại nạn bàn

Năm xưa bàn

Lưu nguyệt bàn

Thậm chí lưu nhật bàn

)

Tử tế điều tra tự thân

[

Sinh mệnh mật mã

]

        Đang ngài chân thật nắm giữ

[

Sinh mệnh mật mã phân tích

]

Là có thể đưa tự thân tới

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

Coi như nhân sinh đi đường

[

Tháp hải đăng

]

                Trợ giúp ngài

Quy họa sinh mệnh lữ trình đấy

[

An toàn đường hàng hải

]

Dĩ hàng thấp vô vị xông tới cùng tổn thương

                                                      

        Ngài cũng có thể đưa

Hiểu mã sau đấy

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

Coi như

[

Khí tượng thai

]

Khả dự trắc biết

Chưa tới dọc đường

Có thể trời trong

  Thiên vũ

Hoặc loạn lưu

                                                          

[

Dịch lý trí tuệ

] [

Tử vi đấu sổ

]

Là chúng ta cổ thánh tiên hiền đấy trí tuệ tích lũy

Có thể giúp trợ ngài

Trong học tập cỡi khai

[

Sinh mệnh mật mã

]

                Chỉ sợ

Một chút xíu

[

Dịch lý trí tuệ

]

Đấy phát hiện

Cũng thế hưởng thụ không cùng

!

                                               

  Bình thường sinh mệnh nếu tại tự nhiên đấy hoàn cảnh dưới

  Mẫu thân mang thai sinh dục thành thục

  Thời cơ chín muồi

  Đẻ lân nhi hoặc phượng nữ nhân

 

Này lấy được mệnh bàn bản chất

  Hoặc nói

  Tiên thiên mầm móng

   Đây

  Nãi

[

Mệnh

] [

Định số

]

  Mười hai cung

  Đại vận thuận hành hoặc đi ngược chiều

  Sở gặp phải

Cát hoặc hung

” ”

Tiến hoặc lui

    Đây là ngày mốt hoàn cảnh

  Đây

   Xưng là

[

Vận

]  [

Bất định sổ

]

  Sau đó thiên chi tiến

  Hoặc

  Lui

  Là khả từ mình tuyển chọn

  Theo như cứ phán đoán này là cát hoặc hung

  Mà làm như thủ bỏ

   Cuộc sống quá trình

  Quyết không cách nào đi trở về đầu đường

  Đương thời phán đoán quyết định

 

     Thường thường đều hội ảnh hưởng đến

  Hướng sau đấy vận mệnh xu thế

  Nhân sinh vận trình

  Nhất định có cao thấp

  Lên xuống biến hóa

  Không có khả năng cả đời hòa thuận

  Không sóng gió

         Này là nhân quả

 

Vận mệnh ở bên trong

  Nếu bày có quấy rầy hoặc tai nạn

  Chung đưa sẽ phát sinh

 

      Chính là như thế nào tìm

[

Nhỏ thâu là thắng

]

Hoặc

[

Trầm tiềm

]

Đấy xu tránh chi đạo

 

  Bởi vậy

  Tìm hiểu chính mình

(

Hoặc đứa con

)

Đấy vận mệnh thiếu điểm cùng ưu điểm

  Đại vận đấy tiến lui

  Tiêu trường

  Liền biến thành tương đối trọng yếu

  Cứ lấy xu cát tránh hung

     Nếu có thể dùng phù hợp dịch lý khoa học lý luận đấy

[

Vận mệnh hiểu mã

]

Thủ pháp

  Đưa trời sinh

[

Mệnh bàn tàng bảo đồ

]

Phân tích ra kết quả hoặc suy luận

 

Tin tưởng hội so với đương thời cá nhân

Lý trí phân tích

Phải biết càng là khách quan

  Cao minh

[

Mệnh

]

Là thiên sinh

[

Định số

]    [

Vận

]

Nãi là ngày mốt tới

[

Bất định sổ

]

Cuộc sống tế gặp biến hóa

  Rất lớn biến hóa trình độ

  Nãi đến từ sau đó ngày chọn lựa

!

Chính mình sáng tạo

!

   Câu cửa miệng

:

Thiên kim khó mua sớm biết rằng

  Định số

     Vận mệnh ở bên trong

Không thể thay đổi biến chuyện thực

 

            Chư như

Sinh ra

Di truyền

Tổ đức hoặc tổ hại các loại thuộc tiên thiên nhân tố

Tạo hóa

Bất định sổ

   Thuộc

Sinh ra sau sau khi thiên hoàn kỳ

Nhân sự biến hóa

Khả kinh từ tự thân tu vi

Cố gắng mà được đến tạo hóa

 

 

 

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

” state=”close”]

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

 

 

        Từ

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

](

Bản mạng bàn

Đại nạn bàn

Năm xưa bàn

Lưu nguyệt bàn

Thậm chí lưu nhật bàn

)

Tử tế điều tra tự thân

[

Sinh mệnh mật mã

]

        Đang ngài chân thật nắm giữ

[

Sinh mệnh mật mã phân tích

]

Là có thể đưa tự thân tới

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

Coi như nhân sinh đi đường

[

Tháp hải đăng

]

                Trợ giúp ngài

Quy họa sinh mệnh lữ trình đấy

[

An toàn đường hàng hải

]

Dĩ hàng thấp vô vị xông tới cùng tổn thương

                                                      

        Ngài cũng có thể đưa

Hiểu mã sau đấy

[

Vận mệnh tàng bảo đồ

]

Coi như

[

Khí tượng thai

]

Khả dự trắc biết

Chưa tới dọc đường

Có thể trời trong

  Thiên vũ

Hoặc loạn lưu

                                                          

[

Dịch lý trí tuệ

] [

Tử vi đấu sổ

]

Là chúng ta cổ thánh tiên hiền đấy trí tuệ tích lũy

Có thể giúp trợ ngài

Trong học tập cỡi khai

[

Sinh mệnh mật mã

]

                Chỉ sợ

Một chút xíu

[

Dịch lý trí tuệ

]

Đấy phát hiện

Cũng thế hưởng thụ không cùng

!

                                               

  Bình thường sinh mệnh nếu tại tự nhiên đấy hoàn cảnh dưới

  Mẫu thân mang thai sinh dục thành thục

  Thời cơ chín muồi

  Đẻ lân nhi hoặc phượng nữ nhân

 

Này lấy được mệnh bàn bản chất

  Hoặc nói

  Tiên thiên mầm móng

   Đây

  Nãi

[

Mệnh

] [

Định số

]

  Mười hai cung

  Đại vận thuận hành hoặc đi ngược chiều

  Sở gặp phải

Cát hoặc hung

” ”

Tiến hoặc lui

    Đây là ngày mốt hoàn cảnh

  Đây

   Xưng là

[

Vận

]  [

Bất định sổ

]

  Sau đó thiên chi tiến

  Hoặc

  Lui

  Là khả từ mình tuyển chọn

  Theo như cứ phán đoán này là cát hoặc hung

  Mà làm như thủ bỏ

   Cuộc sống quá trình

  Quyết không cách nào đi trở về đầu đường

  Đương thời phán đoán quyết định

 

     Thường thường đều hội ảnh hưởng đến

  Hướng sau đấy vận mệnh xu thế

  Nhân sinh vận trình

  Nhất định có cao thấp

  Lên xuống biến hóa

  Không có khả năng cả đời hòa thuận

  Không sóng gió

         Này là nhân quả

 

Vận mệnh ở bên trong

  Nếu bày có quấy rầy hoặc tai nạn

  Chung đưa sẽ phát sinh

 

      Chính là như thế nào tìm

[

Nhỏ thâu là thắng

]

Hoặc

[

Trầm tiềm

]

Đấy xu tránh chi đạo

 

  Bởi vậy

  Tìm hiểu chính mình

(

Hoặc đứa con

)

Đấy vận mệnh thiếu điểm cùng ưu điểm

  Đại vận đấy tiến lui

  Tiêu trường

  Liền biến thành tương đối trọng yếu

  Cứ lấy xu cát tránh hung

     Nếu có thể dùng phù hợp dịch lý khoa học lý luận đấy

[

Vận mệnh hiểu mã

]

Thủ pháp

  Đưa trời sinh

[

Mệnh bàn tàng bảo đồ

]

Phân tích ra kết quả hoặc suy luận

 

Tin tưởng hội so với đương thời cá nhân

Lý trí phân tích

Phải biết càng là khách quan

  Cao minh

[

Mệnh

]

Là thiên sinh

[

Định số

]    [

Vận

]

Nãi là ngày mốt tới

[

Bất định sổ

]

Cuộc sống tế gặp biến hóa

  Rất lớn biến hóa trình độ

  Nãi đến từ sau đó ngày chọn lựa

!

Chính mình sáng tạo

!

   Câu cửa miệng

:

Thiên kim khó mua sớm biết rằng

  Định số

     Vận mệnh ở bên trong

Không thể thay đổi biến chuyện thực

 

            Chư như

Sinh ra

Di truyền

Tổ đức hoặc tổ hại các loại thuộc tiên thiên nhân tố

Tạo hóa

Bất định sổ

   Thuộc

Sinh ra sau sau khi thiên hoàn kỳ

Nhân sự biến hóa

Khả kinh từ tự thân tu vi

Cố gắng mà được đến tạo hóa

 

 

 

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button