Tử vi

Vũ phá tị hợi tọa mệnh cung

Vũ phá ở tị hợi nhập mệnh

Vũ khúc

Bạn đang xem: Vũ phá tị hợi tọa mệnh cung

Phá quân

Thái dương

Thiên phủ

Thiên cơ

Thái Âm

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thiên đồng

 

Tử vi

Tham lang

      Thìn

      Dậu

 

Cánh cửa cực lớn

 

      Mão

      Tuất

 

Liêm trinh

Thất sát

Thiên lương

Thiên tướng

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

X vũ khúc

□ phá quân

Mậu nhâm sinh ra phúc dày tài Quan song mỹ.

Tứ Sát cùng, tài bị cướp.

Thiếu niên bất lợi, vất tổ ly tông.

Khó quý hiển, nên kinh thương.

 

Thiên tướng

Thiên lương

Liêm trinh

Thất sát

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Cánh cửa cực lớn

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Tử vi

Tham lang

Thiên đồng

      Mão

      Tuất

Thiên cơ

Thái Âm

Thiên phủ

Thái dương

Vũ khúc

Phá quân

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

X vũ khúc

□ phá quân

Mậu nhâm sinh ra phúc dày tài Quan song mỹ.

Thiếu niên bất lợi, phá tổ phá gia, lao lực.

 

Trọng điểm –

1.

“Khó quý hiển” phá gia lao lực nhiều khúc chiết, nên chuyên nghiệp thủ thắng, phú lớn hơn quý.

2.

Bính sinh ra, thấy lợi quên nghĩa.

3.

Nhâm sinh ra, thấy lợi quên nghĩa, ăn hớt xúc pháp.

 

Cung mệnh –

1.

Mặt phạm vi vóc người trung đẳng, tính cách kiên cường ngay thẳng, quyết đoán cô độc, tùy tâm sở dục, hiếu thuận lý tính. Còn nhỏ vất vả không khỏi, nên xuất ngoại phát triển, bạch thủ lập nghiệp, vất vả cần cù làm giàu, trung niên về sau, thủy có thành tựu.

2.

Đúng tiền tài vô quan niệm, cá tính tiêu xài, sĩ diện phô bày giàu sang. Tự hóa kị tắc keo kiệt.

3.

Sức bật mạnh, tính tình vừa đến, đánh nhau, đập phá lung tung.

4.

Vui mừng thích mạo hiểm đầu cơ, chung tất mất bại, ý thức chủ quan mạnh.

5.

Vì đạt được mục đích, giỏi về vận dùng thủ đoạn.

6.

Lao lực bôn ba, cả đời phập phồng lớn, thiếu niên bất lợi.

7.

Tốt bênh vực kẻ yếu.

8.

Trong cuộc đời bị có thân thể phá hoại tai ương.

9.

Vũ phá phùng sát, nói ra vô lời hay.

10. Nữ mệnh hào sảng, sĩ diện, vi phu bận rộn, nam tính hóa.

11. Tung phùng hóa lộc, lộc tồn, kinh thương vẫn phải đi qua lao khổ gian khổ. Nên tài chính và kinh tế phát triển, làm mướn không công, có thể được trên trung bình giai chức vụ.

12. Phùng cát phù, làm sinh sản sự nghiệp, công chức, học thuật.

13. Vũ phá ở tứ mã địa, lao lực bôn ba, nhiều thành bại. Kim sinh thủy, phá quân tới tài, đến tắc tất đi.

14. Tay không thành gia ở bên trong vãn thành, vất vả cần cù làm giàu ( tất quá tài Quan lúc sau ). Náo động bên trong trái lại có thể thành tựu sự nghiệp.

15. ( hợi ) bất lợi kinh thương ( nhật nguyệt phản bối ).

16. Vũ phá + thất cát, xảo nghệ an thân. Hình giáo.

17. Vũ phá + xương khúc, học thuật nghiên cứu, giáo chức. Hình Crow lục, vất vả thành công.

18. Phùng Lộc Mã, nam lang thang, nữ nhân đa dâm.

19. Vũ phá phùng sát, phòng tài háo mất, đông thành tây bại.

20. Vũ phá + sát, tài nghệ người, phá tổ lại lao lực. Nên làm tính kỹ thuật tới nghiệp vụ, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

21. Vũ phá + hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

22. Vũ phá + hỏa linh, đà la, không kiếp, nhân tài chết.

23. Vũ phá + không kiếp, tư tưởng cực đoan; không tiền bạc quan niệm, kị qua tay tiền tài.

24. Vũ phá tài lặp lại, hóa lộc + sát, táng gia bại sản.

25. Vũ phá + hóa kị, không kiếp, kinh tế túng quẫn.

26. Vũ phá + đà la, phòng tàn tật.

27. Vũ phá + đà la + không kiếp, chủ thiếu niên bất lợi, nhân tài bị cướp, rơi xa quê hương, ra ngoài, lao lực; gấp gáp, bất an, cố chấp.

28. Vũ phá vô tứ hóa, phùng không kiếp, mui xe, thiên hình các loại, giác quan thứ sáu trọng, dễ vậy tôn giáo tiếp cận. ( cát hóa thì không )

29. Vũ phá gặp thiên hình, đốm lửa đến sẽ, bị nhập hắc đạo, tẩu thiên phong, phản bội.

30. Tam hợp xương khúc, đại nạn đi tật ách, tôi tớ về sau, khả tại giới học thuật phát triển. Không thể phùng đà la, nếu không lưu vu thiên môn.

31. Tam hợp hỏa linh, quyền lộc, quân cảnh.

32. Tam hợp Khôi Việt, tài chính và kinh tế giới.

33. Tam hợp khoa quyền lộc, quân cảnh phát triển, được cầm quyền thế.

 

Cung thân –

1.

Tiền tài ( Liêm Sát ), sự nghiệp thay đổi rất nhanh, trọng tiền tài. Sự nghiệp sau khi thất bại càng keo kiệt.

2.

Phu Quan ( tử tham ) di chuyển ( thiên tướng ), xảo nghệ người.

3.

Quan lộc ( tử tham ), chịu đựng.

 

Huynh đệ –

1.

Thiên đồng xuống mồ vị trí, huynh đệ ít, phùng cát nhân sổ khá nhiều.

2.

Phùng sát hình khắc, thị phi, cô độc. Ở riêng bất hòa.

3.

Phùng đào thìn, có cùng cha khác mẹ tới huynh đệ.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu bầu dục khuôn mặt, đa tài đa nghệ.

2.

Phủ tướng triều viên, vô sát, phối ngẫu trợ lực lớn. Phùng sát, phối ngẫu thể nhược nhiều bệnh, sinh ly tử biệt. Phối ngẫu góc lớn tuổi.

3.

Phùng cát, hình khắc có thể miễn.

4.

Phùng hóa kị hỏa linh, của nặng hơn người.

5.

Phùng sát, tả hữu, đa dâm hình khắc.

6.

Phùng sát + đào thìn, bên thứ ba khiến cho hôn nhân thay đổi ( phối ngẫu ). Vô đào thìn ( chính mình ).

7.

Hôn phối thái dương, thiên đồng, thiên phủ.

 

Đứa con –

1.

Tử duyến khá mỏng, nữ nhân nhiều tử. Cát hóa tử nữ nhân trí tuệ, phùng sát đứa con thể nhược.

2.

Phùng đào thìn + tả hữu, có thu dưỡng hắn sinh thừa tự loại tình cảm hình.

 

Tiền tài –

1.

Náo ở bên trong thủ tài, năm mới không đổi tụ thủ, ở bên trong lúc tuổi già tích tài góc phong.

2.

Tài vận nhiều, nhưng đa số tiền nhỏ, tất tích cực tích lũy mới có thể làm giàu.

3.

Phùng sát, tài lai tài đi.

4.

Phùng cát, nhiều Thành thiếu bại.

5.

Tính kỹ thuật chuyến đi nghiệp, Liêm Sát dễ vậy mã giết gà có quan hệ.

6.

Liêm Sát + dương, không tiền bạc quan niệm.

7.

Tam hợp dương, hỏa linh, không kiếp, hóa kị, nhiều tài vụ tổn thất.

 

Tật ách –

1.

Tính khí tràng ruột, phổi chứng bệnh.

2.

Miếu cung cô độc cố thủ một mình, cả đời ít bệnh.

3.

Thiên lương + sát, hóa kị, xương khúc, trái tim, máu tuần hoàn chứng bệnh.

4.

Thiên lương + không kiếp, ung thư vú.

5.

Thiên lương + kình dương, thiên hình, hao tổn kiếp, tay chân ma túy, hung eo gân cốt bị thương.

6.

Thiên lương hóa lộc, phùng lộc tồn, bị che khuất từng phần, tiêu hóa kém.

7.

Thiên lương + âm sát, thiên nguyệt, cảm mạo, lọc quá bệnh lây qua đường sinh dục độc cuốn hút.

 

Di chuyển –

1.

Xuất ngoại có quý trợ.

2.

Sát tụ, dễ vậy nhân có tiền tranh cãi, hành hạn phùng tới bị có ngoài ý muốn tai nạn tổn thương.

3.

Thiên tướng + không kiếp, kinh tế túng quẫn. Cầu mưu khó thành.

 

Tôi tớ –

1.

Cánh cửa cực lớn phùng tả hữu góc tốt. Nếu không cấp dưới bất lực lực, thị phi nhiều.

2.

Vui mừng mệnh ở sửu nhân, dần, hợi nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên hình giáo, quân cảnh, văn võ đều có thể.

2.

Thanh nhàn cách, góc có thể nhâm rỗi rảnh tới Quan.

3.

Phùng tả hữu, xương khúc, là tự nhiên sáng tạo cơ hội. Sự nghiệp góc ổn định. Kỹ năng chuyên nghiệp vi tốt.

4.

Tử tham + xương khúc, quan văn thăng chức.

5.

Tử tham + lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, quyền quý không nhỏ. Nên chính, thương lượng, quan hệ xã hội.

6.

Tử tham + hỏa linh, tam hợp quyền lộc, khả vu quân cảnh giới phát triển.

7.

Phùng sát, xí nghiệp dân doanh hoặc kinh thương, có thể có thu hoạch. Nhưng chớ kinh doanh đầu cơ sự nghiệp.

8.

Phùng kị sát, dân xí nghiệp, hoặc xảo nghệ mưu sinh, cũng có phát triển.

9.

Tử tham + kị sát, chức nghiệp không ổn định, cho nên dễ có khai sáng chi tâm, cũng có phản bội chi niệm.

10. Khoa phùng không kiếp, cát hung nửa nọ nửa kia đều không nên tham chánh.

11. Phùng hỏa linh, có hoành phát. Hoặc quan võ phát triển.

12. Phùng không kiếp, đại hao, nên công nghiệp, không thể đầu cơ.

13. Liêm trinh hóa kị, nên thấy máu ngành sản xuất.

14. Tử tham + đào thìn + sát, khả vu ngu nhạc giới phát triển.

 

Điền trạch –

1.

Thái Âm phùng cát, bất động sản nhiều, đại nạn nước điền, kinh tế tốt.

2.

Phùng sát phòng thay đổi, không thể làm giữ gìn. Xuất thân nghèo hèn.

3.

( dần ) cha mẹ trợ lực ít, phùng không kiếp, trước được về sau phá.

4.

( thân ) cha mẹ có trợ lực lực.

5.

Nơi ở nên khu ngoại ô, bốn phía có cỏ địa hoặc dòng suối, chỗ trũng khu.

 

Phúc đức –

1.

Tinh thông ẩm thực, phúc phận còn có thể. Phùng sát hướng uy hiếp không được chính đạo, là người gian trá, đùa giỡn tiểu thông minh mà hồi phá thất.

2.

Nhật nguyệt cùng giáp, phùng cát đến sẽ, náo ở bên trong an thân, cả đời hậu đãi có thể hưởng muộn phúc.

3.

Phùng kình dương vào miếu, có quyết đoán, cả gan làm loạn.

4.

Phùng sát, vất vả độ nhật.

 

Cha mẹ –

1.

( tử ) tay không thành gia, khó có tổ ấm. Cùng cha mẹ duyến gầy, dễ có năm mới chia lìa tới hiện tượng, cát phù giảm xuống này hình, sát tụ hình khắc.

2.

( ngọ ) hơi có ban cho, phùng kị sát cũng cùng. Sát tụ hướng uy hiếp phòng cùng cha duyến gầy. Phùng cát, phụ thân sự nghiệp có thể cầm quyền có phát triển.

 

Hành hạn –

1.

Bính sinh ra, thọ nguyên không đẹp, cả đời nhấp nhô, đi phúc đức vị trí lúc, có trọng đại tai ương. Hạn đi phúc đức ( ất tân ), lớn thiên vi liêm ( kị ) giết. Lớn đà nhập đại nạn tật ách ( đà ở tật ách, phùng tai họa có di chứng ), năm xưa di chuyển phùng Liêm Sát tức thành tai họa. Cơ nguyệt nhập tật ách, bị vi não bộ tổn thương hại.

2.

Hạn hành bản mệnh, hóa kị nhập tử điền, còn nhỏ nhấp nhô.

3.

Hạn hành huynh đệ, hóa lộc nhập phụ tật, phụ thân việc nghiệp một bước lên mây.

4.

Hạn của nợ điền, không bàn mà hợp ý nhau bản mạng di chuyển phùng không kiếp, gia đình sinh biến, hành động không tự do.

5.

Hạn của nợ điền, hóa kị nhập mệnh thiên, tử điền, gia đình không yên.

6.

Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phụ tật, hôn nhân có biến.

7.

Hạn đi Quan lộc, hóa kị nhập tử điền, gia đình không yên, tiền tài tổn thất, phụ nữ bị hao tổn.

 

Bổ sung –

1.

Vũ phá + thiên mã + sát, háo sắc, nữ nhân giết chồng tử phạm pháp ngồi tù.

2.

Vũ khúc nhàn cung nhiều tay nghề, vũ phá tị hợi, vũ khúc hãm địa, phùng sát nên tài nghệ phát triển.

3.

Vũ phá liêm trinh, thâm mưu lấy quý hiển. Thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn. ( thái độ làm người tâm cơ trọng )

4.

Vũ phá phùng xương khúc, vừa khéo léo tài nghệ phát triển.

5.

Vũ phá tổ nghiệp khó giữ được, sát tụ phá tổ phá gia lại lao lực. Cùng với tài hương tài tới tay thành không. Đại nạn phùng tới phòng tiền tài có hại, nên quan võ chuyên kỹ.

6.

Vũ phá tị hợi khó quý hiển, khả kinh thương.

7.

Vũ phá, đại nạn năm xưa đi tới nhiều thị phi.

8.

Vũ phá được phá quân hóa lộc, nên quan võ vinh thân, không thấy hóa lộc nan hiển quý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vũ phá tị hợi tọa mệnh cung

Vũ phá ở tị hợi nhập mệnh

Vũ khúc

Phá quân

Thái dương

Thiên phủ

Thiên cơ

Thái Âm

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thiên đồng

 

Tử vi

Tham lang

      Thìn

      Dậu

 

Cánh cửa cực lớn

 

      Mão

      Tuất

 

Liêm trinh

Thất sát

Thiên lương

Thiên tướng

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

X vũ khúc

□ phá quân

Mậu nhâm sinh ra phúc dày tài Quan song mỹ.

Tứ Sát cùng, tài bị cướp.

Thiếu niên bất lợi, vất tổ ly tông.

Khó quý hiển, nên kinh thương.

 

Thiên tướng

Thiên lương

Liêm trinh

Thất sát

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Cánh cửa cực lớn

 

 

 

      Thìn

      Dậu

Tử vi

Tham lang

Thiên đồng

      Mão

      Tuất

Thiên cơ

Thái Âm

Thiên phủ

Thái dương

Vũ khúc

Phá quân

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

X vũ khúc

□ phá quân

Mậu nhâm sinh ra phúc dày tài Quan song mỹ.

Thiếu niên bất lợi, phá tổ phá gia, lao lực.

 

Trọng điểm –

1.

“Khó quý hiển” phá gia lao lực nhiều khúc chiết, nên chuyên nghiệp thủ thắng, phú lớn hơn quý.

2.

Bính sinh ra, thấy lợi quên nghĩa.

3.

Nhâm sinh ra, thấy lợi quên nghĩa, ăn hớt xúc pháp.

 

Cung mệnh –

1.

Mặt phạm vi vóc người trung đẳng, tính cách kiên cường ngay thẳng, quyết đoán cô độc, tùy tâm sở dục, hiếu thuận lý tính. Còn nhỏ vất vả không khỏi, nên xuất ngoại phát triển, bạch thủ lập nghiệp, vất vả cần cù làm giàu, trung niên về sau, thủy có thành tựu.

2.

Đúng tiền tài vô quan niệm, cá tính tiêu xài, sĩ diện phô bày giàu sang. Tự hóa kị tắc keo kiệt.

3.

Sức bật mạnh, tính tình vừa đến, đánh nhau, đập phá lung tung.

4.

Vui mừng thích mạo hiểm đầu cơ, chung tất mất bại, ý thức chủ quan mạnh.

5.

Vì đạt được mục đích, giỏi về vận dùng thủ đoạn.

6.

Lao lực bôn ba, cả đời phập phồng lớn, thiếu niên bất lợi.

7.

Tốt bênh vực kẻ yếu.

8.

Trong cuộc đời bị có thân thể phá hoại tai ương.

9.

Vũ phá phùng sát, nói ra vô lời hay.

10. Nữ mệnh hào sảng, sĩ diện, vi phu bận rộn, nam tính hóa.

11. Tung phùng hóa lộc, lộc tồn, kinh thương vẫn phải đi qua lao khổ gian khổ. Nên tài chính và kinh tế phát triển, làm mướn không công, có thể được trên trung bình giai chức vụ.

12. Phùng cát phù, làm sinh sản sự nghiệp, công chức, học thuật.

13. Vũ phá ở tứ mã địa, lao lực bôn ba, nhiều thành bại. Kim sinh thủy, phá quân tới tài, đến tắc tất đi.

14. Tay không thành gia ở bên trong vãn thành, vất vả cần cù làm giàu ( tất quá tài Quan lúc sau ). Náo động bên trong trái lại có thể thành tựu sự nghiệp.

15. ( hợi ) bất lợi kinh thương ( nhật nguyệt phản bối ).

16. Vũ phá + thất cát, xảo nghệ an thân. Hình giáo.

17. Vũ phá + xương khúc, học thuật nghiên cứu, giáo chức. Hình Crow lục, vất vả thành công.

18. Phùng Lộc Mã, nam lang thang, nữ nhân đa dâm.

19. Vũ phá phùng sát, phòng tài háo mất, đông thành tây bại.

20. Vũ phá + sát, tài nghệ người, phá tổ lại lao lực. Nên làm tính kỹ thuật tới nghiệp vụ, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

21. Vũ phá + hỏa linh, bôn ba lao lực, quan phi tranh đấu.

22. Vũ phá + hỏa linh, đà la, không kiếp, nhân tài chết.

23. Vũ phá + không kiếp, tư tưởng cực đoan; không tiền bạc quan niệm, kị qua tay tiền tài.

24. Vũ phá tài lặp lại, hóa lộc + sát, táng gia bại sản.

25. Vũ phá + hóa kị, không kiếp, kinh tế túng quẫn.

26. Vũ phá + đà la, phòng tàn tật.

27. Vũ phá + đà la + không kiếp, chủ thiếu niên bất lợi, nhân tài bị cướp, rơi xa quê hương, ra ngoài, lao lực; gấp gáp, bất an, cố chấp.

28. Vũ phá vô tứ hóa, phùng không kiếp, mui xe, thiên hình các loại, giác quan thứ sáu trọng, dễ vậy tôn giáo tiếp cận. ( cát hóa thì không )

29. Vũ phá gặp thiên hình, đốm lửa đến sẽ, bị nhập hắc đạo, tẩu thiên phong, phản bội.

30. Tam hợp xương khúc, đại nạn đi tật ách, tôi tớ về sau, khả tại giới học thuật phát triển. Không thể phùng đà la, nếu không lưu vu thiên môn.

31. Tam hợp hỏa linh, quyền lộc, quân cảnh.

32. Tam hợp Khôi Việt, tài chính và kinh tế giới.

33. Tam hợp khoa quyền lộc, quân cảnh phát triển, được cầm quyền thế.

 

Cung thân –

1.

Tiền tài ( Liêm Sát ), sự nghiệp thay đổi rất nhanh, trọng tiền tài. Sự nghiệp sau khi thất bại càng keo kiệt.

2.

Phu Quan ( tử tham ) di chuyển ( thiên tướng ), xảo nghệ người.

3.

Quan lộc ( tử tham ), chịu đựng.

 

Huynh đệ –

1.

Thiên đồng xuống mồ vị trí, huynh đệ ít, phùng cát nhân sổ khá nhiều.

2.

Phùng sát hình khắc, thị phi, cô độc. Ở riêng bất hòa.

3.

Phùng đào thìn, có cùng cha khác mẹ tới huynh đệ.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu bầu dục khuôn mặt, đa tài đa nghệ.

2.

Phủ tướng triều viên, vô sát, phối ngẫu trợ lực lớn. Phùng sát, phối ngẫu thể nhược nhiều bệnh, sinh ly tử biệt. Phối ngẫu góc lớn tuổi.

3.

Phùng cát, hình khắc có thể miễn.

4.

Phùng hóa kị hỏa linh, của nặng hơn người.

5.

Phùng sát, tả hữu, đa dâm hình khắc.

6.

Phùng sát + đào thìn, bên thứ ba khiến cho hôn nhân thay đổi ( phối ngẫu ). Vô đào thìn ( chính mình ).

7.

Hôn phối thái dương, thiên đồng, thiên phủ.

 

Đứa con –

1.

Tử duyến khá mỏng, nữ nhân nhiều tử. Cát hóa tử nữ nhân trí tuệ, phùng sát đứa con thể nhược.

2.

Phùng đào thìn + tả hữu, có thu dưỡng hắn sinh thừa tự loại tình cảm hình.

 

Tiền tài –

1.

Náo ở bên trong thủ tài, năm mới không đổi tụ thủ, ở bên trong lúc tuổi già tích tài góc phong.

2.

Tài vận nhiều, nhưng đa số tiền nhỏ, tất tích cực tích lũy mới có thể làm giàu.

3.

Phùng sát, tài lai tài đi.

4.

Phùng cát, nhiều Thành thiếu bại.

5.

Tính kỹ thuật chuyến đi nghiệp, Liêm Sát dễ vậy mã giết gà có quan hệ.

6.

Liêm Sát + dương, không tiền bạc quan niệm.

7.

Tam hợp dương, hỏa linh, không kiếp, hóa kị, nhiều tài vụ tổn thất.

 

Tật ách –

1.

Tính khí tràng ruột, phổi chứng bệnh.

2.

Miếu cung cô độc cố thủ một mình, cả đời ít bệnh.

3.

Thiên lương + sát, hóa kị, xương khúc, trái tim, máu tuần hoàn chứng bệnh.

4.

Thiên lương + không kiếp, ung thư vú.

5.

Thiên lương + kình dương, thiên hình, hao tổn kiếp, tay chân ma túy, hung eo gân cốt bị thương.

6.

Thiên lương hóa lộc, phùng lộc tồn, bị che khuất từng phần, tiêu hóa kém.

7.

Thiên lương + âm sát, thiên nguyệt, cảm mạo, lọc quá bệnh lây qua đường sinh dục độc cuốn hút.

 

Di chuyển –

1.

Xuất ngoại có quý trợ.

2.

Sát tụ, dễ vậy nhân có tiền tranh cãi, hành hạn phùng tới bị có ngoài ý muốn tai nạn tổn thương.

3.

Thiên tướng + không kiếp, kinh tế túng quẫn. Cầu mưu khó thành.

 

Tôi tớ –

1.

Cánh cửa cực lớn phùng tả hữu góc tốt. Nếu không cấp dưới bất lực lực, thị phi nhiều.

2.

Vui mừng mệnh ở sửu nhân, dần, hợi nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên hình giáo, quân cảnh, văn võ đều có thể.

2.

Thanh nhàn cách, góc có thể nhâm rỗi rảnh tới Quan.

3.

Phùng tả hữu, xương khúc, là tự nhiên sáng tạo cơ hội. Sự nghiệp góc ổn định. Kỹ năng chuyên nghiệp vi tốt.

4.

Tử tham + xương khúc, quan văn thăng chức.

5.

Tử tham + lộc tồn, Khôi Việt, tả hữu, quyền quý không nhỏ. Nên chính, thương lượng, quan hệ xã hội.

6.

Tử tham + hỏa linh, tam hợp quyền lộc, khả vu quân cảnh giới phát triển.

7.

Phùng sát, xí nghiệp dân doanh hoặc kinh thương, có thể có thu hoạch. Nhưng chớ kinh doanh đầu cơ sự nghiệp.

8.

Phùng kị sát, dân xí nghiệp, hoặc xảo nghệ mưu sinh, cũng có phát triển.

9.

Tử tham + kị sát, chức nghiệp không ổn định, cho nên dễ có khai sáng chi tâm, cũng có phản bội chi niệm.

10. Khoa phùng không kiếp, cát hung nửa nọ nửa kia đều không nên tham chánh.

11. Phùng hỏa linh, có hoành phát. Hoặc quan võ phát triển.

12. Phùng không kiếp, đại hao, nên công nghiệp, không thể đầu cơ.

13. Liêm trinh hóa kị, nên thấy máu ngành sản xuất.

14. Tử tham + đào thìn + sát, khả vu ngu nhạc giới phát triển.

 

Điền trạch –

1.

Thái Âm phùng cát, bất động sản nhiều, đại nạn nước điền, kinh tế tốt.

2.

Phùng sát phòng thay đổi, không thể làm giữ gìn. Xuất thân nghèo hèn.

3.

( dần ) cha mẹ trợ lực ít, phùng không kiếp, trước được về sau phá.

4.

( thân ) cha mẹ có trợ lực lực.

5.

Nơi ở nên khu ngoại ô, bốn phía có cỏ địa hoặc dòng suối, chỗ trũng khu.

 

Phúc đức –

1.

Tinh thông ẩm thực, phúc phận còn có thể. Phùng sát hướng uy hiếp không được chính đạo, là người gian trá, đùa giỡn tiểu thông minh mà hồi phá thất.

2.

Nhật nguyệt cùng giáp, phùng cát đến sẽ, náo ở bên trong an thân, cả đời hậu đãi có thể hưởng muộn phúc.

3.

Phùng kình dương vào miếu, có quyết đoán, cả gan làm loạn.

4.

Phùng sát, vất vả độ nhật.

 

Cha mẹ –

1.

( tử ) tay không thành gia, khó có tổ ấm. Cùng cha mẹ duyến gầy, dễ có năm mới chia lìa tới hiện tượng, cát phù giảm xuống này hình, sát tụ hình khắc.

2.

( ngọ ) hơi có ban cho, phùng kị sát cũng cùng. Sát tụ hướng uy hiếp phòng cùng cha duyến gầy. Phùng cát, phụ thân sự nghiệp có thể cầm quyền có phát triển.

 

Hành hạn –

1.

Bính sinh ra, thọ nguyên không đẹp, cả đời nhấp nhô, đi phúc đức vị trí lúc, có trọng đại tai ương. Hạn đi phúc đức ( ất tân ), lớn thiên vi liêm ( kị ) giết. Lớn đà nhập đại nạn tật ách ( đà ở tật ách, phùng tai họa có di chứng ), năm xưa di chuyển phùng Liêm Sát tức thành tai họa. Cơ nguyệt nhập tật ách, bị vi não bộ tổn thương hại.

2.

Hạn hành bản mệnh, hóa kị nhập tử điền, còn nhỏ nhấp nhô.

3.

Hạn hành huynh đệ, hóa lộc nhập phụ tật, phụ thân việc nghiệp một bước lên mây.

4.

Hạn của nợ điền, không bàn mà hợp ý nhau bản mạng di chuyển phùng không kiếp, gia đình sinh biến, hành động không tự do.

5.

Hạn của nợ điền, hóa kị nhập mệnh thiên, tử điền, gia đình không yên.

6.

Hạn đi điền trạch, hóa kị nhập phụ tật, hôn nhân có biến.

7.

Hạn đi Quan lộc, hóa kị nhập tử điền, gia đình không yên, tiền tài tổn thất, phụ nữ bị hao tổn.

 

Bổ sung –

1.

Vũ phá + thiên mã + sát, háo sắc, nữ nhân giết chồng tử phạm pháp ngồi tù.

2.

Vũ khúc nhàn cung nhiều tay nghề, vũ phá tị hợi, vũ khúc hãm địa, phùng sát nên tài nghệ phát triển.

3.

Vũ phá liêm trinh, thâm mưu lấy quý hiển. Thêm Kình Đà không kiếp trái lại tiểu chí lấy cô hàn. ( thái độ làm người tâm cơ trọng )

4.

Vũ phá phùng xương khúc, vừa khéo léo tài nghệ phát triển.

5.

Vũ phá tổ nghiệp khó giữ được, sát tụ phá tổ phá gia lại lao lực. Cùng với tài hương tài tới tay thành không. Đại nạn phùng tới phòng tiền tài có hại, nên quan võ chuyên kỹ.

6.

Vũ phá tị hợi khó quý hiển, khả kinh thương.

7.

Vũ phá, đại nạn năm xưa đi tới nhiều thị phi.

8.

Vũ phá được phá quân hóa lộc, nên quan võ vinh thân, không thấy hóa lộc nan hiển quý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button