Tử vi

Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ phu Quan phụ tật ] cung vị phỏng đoán 2

Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ phu Quan phụ tật ] cung vị phỏng đoán 2

[ phu Quan phụ tật ] quan sát

Quan sát [ Quan lộc cung ]

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Bạn đang xem: Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ phu Quan phụ tật ] cung vị phỏng đoán 2

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài [ Quan tới Quan ] nếu là dân đi làm biểu hiện đãi ngộ không tệ

Tài làm hoặc can của quan tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Sinh kỵ nhập Quan lộc biểu hiện tâm hệ sự nghiệp thực cạnh nghiệp cũng biểu hiện bận rộn công việc nếu ở tứ mã địa làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ]

Nếu tọa hóa kị vốn sự nghiệp [ vận ] sẽ không tốt lấy việc nhu khá là dụng tâm cố gắng làm việc mới có thể có tài

< Quan lộc là tài tới tài > nếu tọa sinh kỵ phải biết lấy lĩnh lương tộc an tâm làm việc có thể bảo vệ cuộc sống không lo

Tuyệt không thể tưởng tượng hợp ý không công mà hưởng thảng tiến hành cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối các loại nói lung tung thế tất vốn gốc không quy

Tọa sinh kỵ tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

[ đại nạn Quan lộc ] can cung hóa lộc nhập [ đứa con ]( đầu tư vị trí ) đây hạn mười năm kinh doanh tất kiếm tiền

[ đại quan ] hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

Thiên cơ ( tị hợi ) thiên cơ gặp không kiếp này kế hoạch thiết kế tự hỏi tạo ra tân thiên mã hành không nên cơ giới thiết kế computer

Gặp không kiếp tăng lớn hao tổn nếu hợp ý bị khuynh gia đãng sinh

Thái dương ( thìn tuất ) ở Quan lộc chủ cho không nên độc tư kinh doanh

Ở thìn vượng đào lý khắp thiên hạ có thể thành lãnh tụ

Ở tuất lạc hãm nên truyền bá TV từ thiện tôn giáo các loại hành nghề

Thái dương ở thìn thái dương ra thăng chủ động tham cầu cảm tình đau khổ luyến

Thái dương ở tuất thái dương trầm ẩn tự thân bị chiêu oán hoa đào làm phức tạp

Ở tuất [ nhật nguyệt phản bối ] đại đô bôn ba lao lục thiếu niên không tốt trước cần sau nọa khó được thi hành thủy chung

Thả nếu người sinh đêm sợ cả đời phát triển không thuận lục thân không dựa vào tự lực cánh sinh người chúng

Gặp thiên hình nếu gặp chủ tinh miếu vượng khả thừa vượng thì cát là thiên vui mừng làm việc quả quyết có uy quyền có tài cán

Gặp cát khả chưởng lính hình hoặc là y dược giới quyền uy

8 nguyệt sinh ra thái dương thiên hình nhập Quan lộc chủ võ quý nên cảnh sát hình sự đặc vụ hoặc điều tra nhân viên

Gặp không kiếp ở Quan lộc không nên hợp ý nếu không hết thảy cố gắng tất thành khoảng không

Nếu không hợp ý dù có một đoạn đau khổ ngày nhưng nếu nắm chặt thiên phủ ổn định trong lúc khả trở về

Thất sát tọa Quan lộc này túc sát tính chất cả đời tất phùng một lần hoặc trở lên đả kích suy sụp

Cho nên không nên trường kỳ đầu tư ( như cổ phiếu nên thải ngắn hạn thao tác )

Can của quan văn xương hóa kị nhập phụ < cha mẹ là nô tới tài > chủ sinh ý đại tỏa chiết một bại đồ địa sự nghiệp ngã bế ( hồi chúng sinh ngã trái )

Can của quan lộc nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ < cha mẹ là Quan người ấy > tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Quan lộc ( nhâm thìn ) cự môn lộc năm sinh độc thủ ( phi tài tinh hóa lộc không lấy cát luận )

  

Lưu ý đứa con ( đinh dậu ) can đinh cự môn hóa kị phi nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh tất có nạn họa

Đây cách không nên hợp tác đầu tư tất bại

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43)

Cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất ) chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng [ cung mệnh đại hạn ] chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp )

Đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung tọa sinh kỵ nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Can của quan thái âm hóa kị nhập điền nhập trùng tử điền cả không nên hợp tác

Can của quan phá quân hóa lộc nhập phụ ( canh thìn )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc >

Biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Quan sát [ cung phu thê ]

< vợ chồng là tài tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy kiếm tiền có phúc nhiều ít cập để ý tài dùng tài đấy lý niệm tình huống

Lấy [ cung phu thê ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

( lấy mệnh chủ mà nói ) biểu hiện mệnh chủ rất nghĩ tích lũy tài phú ( ngân hàng gởi ngân hàng ) mà liều mạng kiếm tiền nhưng cũng rất dám hưởng thụ tốn tiền tiếp khách

( nếu lấy phối ngẫu mà nói ) phối ngẫu thực hội tàng tư phòng tiền cho nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng hội công tác muốn giúp trợ tích lũy tài phú

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] phối ngẫu ngược lại hội tổn mệnh chủ tới tài

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập phu trùng [ Quan ] tượng này bày phối ngẫu dù muốn lấy giao tế cầu tài lại tốn công vô ích nghiệp

< vợ chồng là tài tới phúc > tài làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tốn tiền với nghiệp vụ tới đẩy rộng nghĩ tăng tiền tài tới phúc

Tài làm hóa kị nhập điền [ tài nhanh ] biểu hiện mệnh chủ quan tâm ( lo lắng ) gia đình tới tài chính trạng huống

Tài làm kị trùng [ đứa con ] cho nên giảm thiểu đầu tư hoặc giao tế tiếp khách giống

< vợ chồng là tài tới phúc > mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] cũng nói rõ mệnh chủ là tài tổn phúc hiện ra

< vợ chồng là tài tới phúc > can của phu hóa lộc nhập Huynh mà can của phu hóa kị nhập phúc trùng tài

Đây hóa tượng biểu hiện [ tài tới phúc ]( để ý tài đấy ý tưởng ) nghĩ cố gắng gia tăng gởi ngân hàng nhưng cũng dám tốn tiền hưởng thụ ( phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài )

< vợ chồng là phúc tới tài > quan sát mệnh chủ hưởng thụ có phúc cùng đạt thành lý tưởng đấy tiền tài nguồn gốc ( hay không cũng đủ ) tình huống

Bình thường cái gọi là thành công phía sau nhất định có tốt phối ngẫu ( thê tài là đạt thành lý tưởng bản tiền )

< vợ chồng là tài tới phúc > tử can lộc nhập phu tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí ) mà tử làm hóa lộc nhập phu

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa lộc nhập phu [ phúc tới tài ] biểu hiện trọng thị phúc phận cùng tiền tài

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa kị nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc can lộc nhập tử mà chuyển phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem [ đại nạn Quan lộc ] trùng điệp ở [ bản phụ ]( nhâm tí ) phá quân + thiên hình

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ] biểu hiện đây hạn chuyện nghiệp sẽ có kiếm tiền gặp dịp

( có lẽ là đầu tư cổ phiếu giai đoạn trước ứng có buôn bán có lời đầu )

Mà [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng điệp [ đại phúc [ trùng [ bản nô ( lớn tài )]

Tượng này tài tinh vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng tài khố ] khố phá chi tượng

Mà phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] chỉ sợ là đây hạn lý niệm lòng tham không đáy ra trạng huống nhượng đây hạn đấy tài nguyên lâm vào bảo hộ

Câu cửa miệng gặp tốt hãy thu không cần tham tâm có lẽ khả duy trì cuộc sống

Quan sát [ cung phụ mẫu ]

< cha mẹ là nô tới tài > quan sát mệnh chủ sở kết giao tới chúng sanh tài chính trạng huống

Khác quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy tổn ích tình huống

< cha mẹ là nô tới tài >( nhâm tí ) tọa thiên đồng sinh quyền thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa + tả phụ địa không đồng độ

Bày chúng sinh ( bằng hữu ) có tiền có thế

< cha mẹ là nô tới tài > nếu ta cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa kị nhập cung phụ mẫu [ nô tới tài ]

Biểu hiện mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung nô bộc ] mà luận >

< cha mẹ là nô tới tài > thiên lương lộc năm sinh nhập [ nô tới tài ] nói rõ chúng mọc tiền

< Quan lộc là nô tới Huynh > vũ khúc sinh kỵ thả tự hóa quyền nhập [ nô tới Huynh ] biểu hiện chúng sinh khá là ích kỷ thả dụng tâm nhiều tính toán đồ đệ

Phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô ( giáp thìn ) phùng thiên cơ sinh khoa đây xem [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Con mắt 252

Phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô biểu hiện phụ thân việc nghiệp kinh doanh không tệ nhân cố gắng làm tốt công việc

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ] chúng mọc tiền

Ẩn ngậm chúng sinh chi tài đối xử tử tế tự thân ( có tá tiền không còn ý )

< nếu lấy phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô ( giáp thìn ) [ lộc chuyển kị ] quan sát kết quả >

[ lộc chuyển kị ] nô làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm dần ) gặp cự môn sinh kỵ tượng này

Lấy phụ thân mà nói vất vả công tác đều là là gia đình cùng muốn đưa sinh

Lấy mệnh chủ mà nói tượng này ẩn ngậm hoa đào quan hệ mệnh chủ bên ngoài cùng khác tính bằng hữu âm thầm có tiền vàng lui tới

< cha mẹ là nô tới tài > thiên lương lộc năm sinh nhập [ bản phụ ] không ngờ chúng mọc tài lộc mệnh chủ nhiều phú bạn bè

< cha mẹ là nô tới tài > tọa tham lang lộc năm sinh cũng biểu hiện chúng sinh đối với mệnh chủ không tệ cũng hội lấy tiền tài giúp mệnh chủ

< cha mẹ là nô tới tài > tọa tham lang sinh quyền biểu hiện chúng sinh tự phụ hải phái tài thế còn hơn mệnh chủ

< cha mẹ là nô tới tài > [ song kị ] trùng [ bản phụ ] cho nên biểu hiện buôn bán có lời không đến chúng sinh chi tiền

< cha mẹ là nô tới tài > sinh kỵ nhập phụ [ nô tới tài ] khác tốt nhất không nên cử trái nếu không vĩnh viễn còn không rõ ( tiên thiên tới trái )

< cha mẹ là nô tới tài > sinh kỵ nhập phụ biểu hiện khiếm chúng sinh chi trái có Quan phù thị phi nếu thay người người bảo đảm nhân tất tổn

< cha mẹ là nô tới tài > tọa sinh kỵ biểu hiện khiếm chúng sinh chi tài tốt nhất không nên cử trái vĩnh viễn còn không rõ

< cha mẹ là nô tới tài > tọa sinh kỵ biểu hiện tiên thiên khiếm chúng sinh chi tài đấy trái cho nên tuyệt đối không có thể thay nhân đảm bảo

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ sẽ giúp chúng sinh ( bằng hữu lão bản ) kiếm tiền

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ đối đãi chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng các loại ) không tệ lại là là người tác giá

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập [ nô tới tài ] nãi là người tác giá váy thay chúng sinh kiếm tiền mệnh làm phi hóa kỵ nhập Quan trùng phá lộc năm sinh sự nghiệp phá bại

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa lộc nhập phụ phùng tự hóa quyền đây lộc giống loại [ lộc ra ]

Biểu hiện mệnh chủ đối đãi chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng các loại ) không tệ nhưng chúng sinh không quá cảm kích

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập cha mẹ này là [ trùng ra ]

Khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

Mệnh làm hóa kị nhập phụ biểu hiện cả đời tất có một lần đại tổn tài ( thuộc loại vay mượn dựng hỗ trợ hội hoặc người bảo đảm nhân mà hồi bạng châu tổn thất )

[ cung mệnh đại hạn ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ] gặp thiên cơ sinh kỵ lộc kị giao chiến ( lộc nhập động không đáy ) uổng phí dục vọng

Bản hạn không tốt phàm là nên thấp điều tránh cho trương dương khoách sung mãn nếu không tất bại

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện tổn hại bằng hữu tài kẻ khả nghi bội tín ( văn xương hóa kị )

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật trùng phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ dễ có văn thư thị phi hoặc bội tín

< cha mẹ là nô tới tài > can của phu lộc nhập tài mà nếu tài làm hóa kị nhập cha mẹ < nô bộc tới tài > trùng tật ách biểu hiện dùng thân lấy thủ bạn bè tài

Nữ mệnh thì thuộc phong trần nữ lang ( mại thân mưu tài )

< cha mẹ là nô tới tài > tử can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] tượng này mệnh chủ cùng bằng hữu hợp tác đầu tư việc nghiệp toàn bộ quy chúng sinh đoạt được

Tử ( tha cung ) hóa lộc nhập phụ ( tha cung ) thả hóa kị nhập nô ( tha cung )

Hoặc nói mệnh chủ hy sinh chính mình thành tựu người khác mà tự thân uổng phí tâm cơ

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Khác cha mẹ biểu hiện chính phủ cơ cấu cũng thế nói tiến hành chính phủ cơ cấu tương quan tới sinh ý ( kiếm tiền nguồn gốc )

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện tiền tài dễ dàng bị bằng hữu ngã trái thả cam tâm tình nguyện

< cha mẹ là tài tới nô > tài làm liêm trinh hóa kị nhập phụ ( tài bạch đấy định mấy vị ) chịu hóa kị nhập tổn tài đã là định số

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa kị nhập tật thì trùng phụ [ nô tới tài ] biểu hiện tiền tài bị dính tại [ nô tới tài ] một đi không trở lại ( bị kéo khiếm )

< cha mẹ là nô tới tài > nô làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mệnh chủ cận có thể hâm mộ nhưng căn bản ăn không được ( lộc nhập [ nô tới tài ])

< cha mẹ là nô tới tài > nô làm mình văn khúc hóa kị nhập phụ mệnh chủ tuyệt không thể thay người người bảo đảm

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

< cha mẹ là nô tới tài > can của quan tự hóa lộc mà can của quan hóa kị nhập phụ [ nô tới tài ] lộc tùy kị đi tiền tài bị xói mòn tiến vào [ nô tới tài ]

< cha mẹ là nô tới tài > phúc can lộc nhập phụ phùng tự hóa lộc này là [ lộc ra ] gia tốc tiết ra

< cha mẹ là nô tới tài > phụ làm hóa kị nhập tài hoặc nhập phúc trùng tài biểu hiện bằng hữu ( nô bộc ) bắt ta tới tài ( tức bằng hữu ngã trái nhượng ta tổn tài )

Nếu tài làm hóa kị nhập phụ hoặc nhập tật trùng phụ biểu hiện mệnh chủ đi bắt bằng hữu tới tài ( tức mệnh chủ ngã bằng hữu tới trái )

< cha mẹ là nô tới tài > phụ làm phi hóa kỵ nhập phúc trùng [ bản tài ]( mệnh chủ tới tài ) biểu hiện mệnh chủ tới bằng hữu hội tá tiền không còn hoặc ngã hội

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm hóa lộc nhập [ vở ] nói rõ dựa vào giao tế tiếp khách để cầu chúng sinh chi tài

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm hóa lộc nhập tật ( thân ) cho nên mệnh chủ có thể được chúng sinh chi tài hoặc tư trợ

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa kị nhập tật từ trùng phụ biểu hiện hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ ( tức mệnh chủ không nên hợp tác )

Nếu cha mẹ tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ đầu óc nhỏ có báo phục tâm không đổi cùng nhân đối đãi nhau không mừng đọc sách

2. Trùng tật ách mệnh chủ sợ mặt mày hốc hác

3. < cha mẹ là tật tới thiên / thiên nhanh > mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < cha mẹ là Quan người ấy > cha mẹ [ Quan người ấy ] làm tự hóa kị mệnh chủ không nên đầu tư cổ phiếu

5. < cha mẹ là nô tới tài > cha mẹ làm tự hóa kị mệnh chủ không nên cùng hội nếu không dễ bị ngã màn che ( ngã hội )

6. < cha mẹ là tử tới Quan > ( đầu tư đấy khí số vị ) nếu tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư giao tế tiếp khách có khúc chiết không thuận

Cung phụ mẫu tự hóa kị [ nô tới tài ] tự hóa kị tuyệt không thể cùng hội hoặc đầu tư cổ phiếu

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm tự hóa kị trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] hồi bằng hữu ngã trái

Tài làm vũ khúc hóa kị nhập tử ( quý chưa ) phùng tham lang tự hóa kị cấu thành song kị trùng bổn điền ( mình xấu )

Cung tử nữ là đầu tư giao tế hợp tác hoặc hoa đào cung vị

Vũ khúc là tài tinh hóa kị chủ tổn tài

Tượng này nếu mệnh chủ cùng nhân hợp tác đầu tư tất có tổn thất trùng điền trạch hơn nữa không nên đầu tư bất động sản

< điền trạch là tài nhanh > tài thể bị trùng tiền tài bất an

Nếu mệnh chủ cùng nhân hợp tác đầu tư giao tế thậm chí hoa đào đều hội tổn tài

Cung tử nữ phùng tham lang tự hóa kị

Chỉ cần mệnh chủ không tin quỷ quái dám đầu tư giao tế hợp tác muốn làm hoa đào này tiền tài tất như bánh bao đả cẩu một đi không trở lại

Quan sát cung tử nữ làm quý phá quân hóa lộc nhập bản nô ( mình mão ) mệnh chủ cam tâm tình nguyện địa cây tiền tài đưa cho chúng sinh ( nô bộc )

Cũng thế nói tiền tài tổn ở bằng hữu cổ đông phối ngẫu

Phụ can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) gặp cự môn tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trái lại trùng [ bản phụ ]( Đinh Mão )

Phụ làm hóa kị nhập tật nếu cung tật ách vô sinh kị hoặc tự hóa đây thì là [ thủy mệnh kị ]

Biểu hiện cha mẹ thường là mệnh chủ quan tâm không thể hợp tác nhân hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ ( tức mệnh chủ không nên hợp tác )

Quan sát [ cung tật ách ]

< tật ách là Huynh tới tài > quan sát mệnh chủ tới huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đấy tiền tài trạng huống

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ giúp việc mệnh chủ kỳ thật tế là là này ( huynh đệ ) tự thân tài lộc

Biểu hiện 1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đối với mệnh chủ tốt

2. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) kiếm tiền vất vả lao lục chiếu cha mẹ biểu hiện huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) sẽ chiếu cố phụ thân

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa kị nhập tật bằng hóa kị nhập [ huynh đệ tự thân ] cho nên không lành

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm liêm trinh hóa kị nhập tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ tổn tài hoặc tính tình không tốt

< tật ách là Huynh tới tài > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật

Trùng tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ không ngân hàng gởi ngân hàng giống nhân < huynh đệ là tài tới điền >

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập tật ách [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ ích kỷ giúp mình kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi đều rơi vào huynh đệ tài khố [ Huynh tới tài ]

< tật ách là Huynh ( nhạc phụ ) tới tài > can của phu hóa lộc nhập tật chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ

Nếu tật cung phùng sinh lộc phối ngẫu lấy tiền không nương tay không biết quý trọng

< tật ách là phối ngẫu chi phụ tới tài > can của phu hóa lộc nhập tật chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ ( hoặc

Phùng tật ách tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ hoặc nói khó viết sâu thông suốt vĩnh không thỏa mãn

< tật ách là Huynh tới tài > ( nhạc phụ đấy tài bạch ) can của phu hóa lộc nhập tật khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ thực tế là tự thân mưu tài ( quan tâm mệnh chủ con là thủ đoạn )

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] ( huynh đệ hòa hợp đãi mình tới tài )

Nhưng Huynh làm hóa kị nhập nô từ trùng bản Huynh [ điền tới tài ] đối với mệnh chủ tới tài bất lợi lộc kị mâu thuẫn

Đây hóa tượng biểu hiện huynh đệ ích kỷ giấu tài lại đối với mệnh chủ tới tài có tổn

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm thái âm hóa lộc nhập tật huynh đệ ở mặt ngoài quan tâm mệnh chủ thân thể thực thì lén quan tâm mình tiền tài

< tật ách là Huynh tới tài > ( tức huynh đệ bản nhân ) Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ bên trong có tảo yêu

< tật ách là tài tới Huynh > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< tật ách là tài tới Huynh > nếu đốm lửa nhập tật [ tài tới Huynh ] ( nhỏ tài khố ) lưu ý tuần chuyển khó khăn

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập tật [ tài tới Huynh ] chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm bị ngã màn che

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm thiên đồng hóa lộc nhập tật [ tài tới Huynh ] biểu hiện tiền tài có thể có dự trữ

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập

< tật ách là tài tới Huynh > [ tài tới Huynh ] tọa sinh kỵ + tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

Có lẽ đây mệnh chủ đấy để ý tài trạng huống hoặc năng lực chỉ sợ là hội ra vấn đề

Hoặc nói đây mệnh chủ đấy để ý tài phi thường khúc chiết vất vả làm nhiều công ít

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

cung vị phỏng đoán 2″ state=”close”]

Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ phu Quan phụ tật ] cung vị phỏng đoán 2

[ phu Quan phụ tật ] quan sát

Quan sát [ Quan lộc cung ]

< Quan lộc là tài tới tài > quan sát mệnh chủ đấy tiền tài tư kim đấy nguồn gốc vận dụng tình huống

Lấy [ Quan lộc cung ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

Can của quan hóa kị nhập tài biểu hiện sự nghiệp khiếm tiền tư kim thiếu hoặc lợi nhuận nhuận không tốt mà thôi thuộc cát tượng

< tài bạch là Quan tới Quan > can của quan lộc nhập tài [ Quan tới Quan ] nếu là dân đi làm biểu hiện đãi ngộ không tệ

Tài làm hoặc can của quan tới cát hóa ( hóa lộc quyền khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] xưng “Diệp lục hao phí hồng” đây hạn khả sáng nghiệp nữ mệnh đó hiền phu

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập [ cung mệnh đại hạn ] :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Sinh kỵ nhập Quan lộc biểu hiện tâm hệ sự nghiệp thực cạnh nghiệp cũng biểu hiện bận rộn công việc nếu ở tứ mã địa làm tiêu chuẩn [ sách mã kỵ ]

Nếu tọa hóa kị vốn sự nghiệp [ vận ] sẽ không tốt lấy việc nhu khá là dụng tâm cố gắng làm việc mới có thể có tài

< Quan lộc là tài tới tài > nếu tọa sinh kỵ phải biết lấy lĩnh lương tộc an tâm làm việc có thể bảo vệ cuộc sống không lo

Tuyệt không thể tưởng tượng hợp ý không công mà hưởng thảng tiến hành cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối các loại nói lung tung thế tất vốn gốc không quy

Tọa sinh kỵ tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

[ đại nạn Quan lộc ] can cung hóa lộc nhập [ đứa con ]( đầu tư vị trí ) đây hạn mười năm kinh doanh tất kiếm tiền

[ đại quan ] hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ Quan người ấy ] thì phá hoại sự nghiệp tới đầu tư giao tế cho nên bị bại

Thiên cơ ( tị hợi ) thiên cơ gặp không kiếp này kế hoạch thiết kế tự hỏi tạo ra tân thiên mã hành không nên cơ giới thiết kế computer

Gặp không kiếp tăng lớn hao tổn nếu hợp ý bị khuynh gia đãng sinh

Thái dương ( thìn tuất ) ở Quan lộc chủ cho không nên độc tư kinh doanh

Ở thìn vượng đào lý khắp thiên hạ có thể thành lãnh tụ

Ở tuất lạc hãm nên truyền bá TV từ thiện tôn giáo các loại hành nghề

Thái dương ở thìn thái dương ra thăng chủ động tham cầu cảm tình đau khổ luyến

Thái dương ở tuất thái dương trầm ẩn tự thân bị chiêu oán hoa đào làm phức tạp

Ở tuất [ nhật nguyệt phản bối ] đại đô bôn ba lao lục thiếu niên không tốt trước cần sau nọa khó được thi hành thủy chung

Thả nếu người sinh đêm sợ cả đời phát triển không thuận lục thân không dựa vào tự lực cánh sinh người chúng

Gặp thiên hình nếu gặp chủ tinh miếu vượng khả thừa vượng thì cát là thiên vui mừng làm việc quả quyết có uy quyền có tài cán

Gặp cát khả chưởng lính hình hoặc là y dược giới quyền uy

8 nguyệt sinh ra thái dương thiên hình nhập Quan lộc chủ võ quý nên cảnh sát hình sự đặc vụ hoặc điều tra nhân viên

Gặp không kiếp ở Quan lộc không nên hợp ý nếu không hết thảy cố gắng tất thành khoảng không

Nếu không hợp ý dù có một đoạn đau khổ ngày nhưng nếu nắm chặt thiên phủ ổn định trong lúc khả trở về

Thất sát tọa Quan lộc này túc sát tính chất cả đời tất phùng một lần hoặc trở lên đả kích suy sụp

Cho nên không nên trường kỳ đầu tư ( như cổ phiếu nên thải ngắn hạn thao tác )

Can của quan văn xương hóa kị nhập phụ < cha mẹ là nô tới tài > chủ sinh ý đại tỏa chiết một bại đồ địa sự nghiệp ngã bế ( hồi chúng sinh ngã trái )

Can của quan lộc nhập Huynh < huynh đệ là Quan nhanh > ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ < cha mẹ là Quan người ấy > tượng này bất lợi sự nghiệp giao tế tiếp khách đầu tư các loại hoạt động

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > biểu hiện đầu tư bị mất trật tự không nên đầu tư

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ < cha mẹ là Quan người ấy > can của quan phi hóa kỵ nhập phụ phùng tự hóa quyền biểu hiện đầu tư không nên làm nhiều công ít hoặc khúc chiết không thuận

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

Quan lộc ( nhâm thìn ) cự môn lộc năm sinh độc thủ ( phi tài tinh hóa lộc không lấy cát luận )

  

Lưu ý đứa con ( đinh dậu ) can đinh cự môn hóa kị phi nhập [ bản quan ]( nhâm thìn ) trùng phá cự môn lộc năm sinh tất có nạn họa

Đây cách không nên hợp tác đầu tư tất bại

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập tử ( nhâm thìn ) phùng vũ khúc tự hóa kị này là song kị trùng bổn điền ( mậu tuất )

Lưu ý dương nam đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (34~43)

Cung mệnh đại hạn đi vào bổn điền ( mậu tuất ) chịu can của quan vũ khúc hóa lộc nhập vở gặp vũ khúc tự hóa kị cấu thành song kị

Trùng [ cung mệnh đại hạn ] chú ý đây hạn nhất thiết phải cẩn thận đầu tư kế hoạch nếu không e rằng có phá sản ngã bế nguy cơ

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp )

Đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung tọa sinh kỵ nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Can của quan thái âm hóa kị nhập điền nhập trùng tử điền cả không nên hợp tác

Can của quan phá quân hóa lộc nhập phụ ( canh thìn )

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc >

Biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

( lĩnh lương giai cấp tối thích cùng thủ trưởng quan hệ không tệ dân đi làm nhâm cao giai chức vụ )

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Quan sát [ cung phu thê ]

< vợ chồng là tài tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy kiếm tiền có phúc nhiều ít cập để ý tài dùng tài đấy lý niệm tình huống

Lấy [ cung phu thê ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

Can của phu hóa lộc nhập [ bản Huynh ] mà can của phu hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa

( lấy mệnh chủ mà nói ) biểu hiện mệnh chủ rất nghĩ tích lũy tài phú ( ngân hàng gởi ngân hàng ) mà liều mạng kiếm tiền nhưng cũng rất dám hưởng thụ tốn tiền tiếp khách

( nếu lấy phối ngẫu mà nói ) phối ngẫu thực hội tàng tư phòng tiền cho nhà mẹ đẻ mẫu thân cũng hội công tác muốn giúp trợ tích lũy tài phú

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] phối ngẫu ngược lại hội tổn mệnh chủ tới tài

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập phu trùng [ Quan ] tượng này bày phối ngẫu dù muốn lấy giao tế cầu tài lại tốn công vô ích nghiệp

< vợ chồng là tài tới phúc > tài làm hóa lộc nhập phu [ tài tới phúc ] biểu hiện mệnh chủ tốn tiền với nghiệp vụ tới đẩy rộng nghĩ tăng tiền tài tới phúc

Tài làm hóa kị nhập điền [ tài nhanh ] biểu hiện mệnh chủ quan tâm ( lo lắng ) gia đình tới tài chính trạng huống

Tài làm kị trùng [ đứa con ] cho nên giảm thiểu đầu tư hoặc giao tế tiếp khách giống

< vợ chồng là tài tới phúc > mệnh làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] cũng nói rõ mệnh chủ là tài tổn phúc hiện ra

< vợ chồng là tài tới phúc > can của phu hóa lộc nhập Huynh mà can của phu hóa kị nhập phúc trùng tài

Đây hóa tượng biểu hiện [ tài tới phúc ]( để ý tài đấy ý tưởng ) nghĩ cố gắng gia tăng gởi ngân hàng nhưng cũng dám tốn tiền hưởng thụ ( phi hóa kỵ nhập phúc trùng tài )

< vợ chồng là phúc tới tài > quan sát mệnh chủ hưởng thụ có phúc cùng đạt thành lý tưởng đấy tiền tài nguồn gốc ( hay không cũng đủ ) tình huống

Bình thường cái gọi là thành công phía sau nhất định có tốt phối ngẫu ( thê tài là đạt thành lý tưởng bản tiền )

< vợ chồng là tài tới phúc > tử can lộc nhập phu tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí ) mà tử làm hóa lộc nhập phu

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa lộc nhập phu [ phúc tới tài ] biểu hiện trọng thị phúc phận cùng tiền tài

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa kị nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc can lộc nhập tử mà chuyển phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Xem [ đại nạn Quan lộc ] trùng điệp ở [ bản phụ ]( nhâm tí ) phá quân + thiên hình

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ đại huynh ] biểu hiện đây hạn chuyện nghiệp sẽ có kiếm tiền gặp dịp

( có lẽ là đầu tư cổ phiếu giai đoạn trước ứng có buôn bán có lời đầu )

Mà [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng điệp [ đại phúc [ trùng [ bản nô ( lớn tài )]

Tượng này tài tinh vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng tài khố ] khố phá chi tượng

Mà phi hóa kỵ nhập [ đại phúc ] chỉ sợ là đây hạn lý niệm lòng tham không đáy ra trạng huống nhượng đây hạn đấy tài nguyên lâm vào bảo hộ

Câu cửa miệng gặp tốt hãy thu không cần tham tâm có lẽ khả duy trì cuộc sống

Quan sát [ cung phụ mẫu ]

< cha mẹ là nô tới tài > quan sát mệnh chủ sở kết giao tới chúng sanh tài chính trạng huống

Khác quan sát sự nghiệp của mệnh chủ đấy tổn ích tình huống

< cha mẹ là nô tới tài >( nhâm tí ) tọa thiên đồng sinh quyền thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa + tả phụ địa không đồng độ

Bày chúng sinh ( bằng hữu ) có tiền có thế

< cha mẹ là nô tới tài > nếu ta cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa kị nhập cung phụ mẫu [ nô tới tài ]

Biểu hiện mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội nhân tài chính không rõ ràng lắm mà khiến cho xung đột song phương giao ác ( đại nạn năm xưa cùng luận )

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung nô bộc ] mà luận >

< cha mẹ là nô tới tài > thiên lương lộc năm sinh nhập [ nô tới tài ] nói rõ chúng mọc tiền

< Quan lộc là nô tới Huynh > vũ khúc sinh kỵ thả tự hóa quyền nhập [ nô tới Huynh ] biểu hiện chúng sinh khá là ích kỷ thả dụng tâm nhiều tính toán đồ đệ

Phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô ( giáp thìn ) phùng thiên cơ sinh khoa đây xem [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Con mắt 252

Phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô biểu hiện phụ thân việc nghiệp kinh doanh không tệ nhân cố gắng làm tốt công việc

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ] chúng mọc tiền

Ẩn ngậm chúng sinh chi tài đối xử tử tế tự thân ( có tá tiền không còn ý )

< nếu lấy phụ làm thiên lương hóa lộc nhập nô ( giáp thìn ) [ lộc chuyển kị ] quan sát kết quả >

[ lộc chuyển kị ] nô làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bổn điền ]( nhâm dần ) gặp cự môn sinh kỵ tượng này

Lấy phụ thân mà nói vất vả công tác đều là là gia đình cùng muốn đưa sinh

Lấy mệnh chủ mà nói tượng này ẩn ngậm hoa đào quan hệ mệnh chủ bên ngoài cùng khác tính bằng hữu âm thầm có tiền vàng lui tới

< cha mẹ là nô tới tài > thiên lương lộc năm sinh nhập [ bản phụ ] không ngờ chúng mọc tài lộc mệnh chủ nhiều phú bạn bè

< cha mẹ là nô tới tài > tọa tham lang lộc năm sinh cũng biểu hiện chúng sinh đối với mệnh chủ không tệ cũng hội lấy tiền tài giúp mệnh chủ

< cha mẹ là nô tới tài > tọa tham lang sinh quyền biểu hiện chúng sinh tự phụ hải phái tài thế còn hơn mệnh chủ

< cha mẹ là nô tới tài > [ song kị ] trùng [ bản phụ ] cho nên biểu hiện buôn bán có lời không đến chúng sinh chi tiền

< cha mẹ là nô tới tài > sinh kỵ nhập phụ [ nô tới tài ] khác tốt nhất không nên cử trái nếu không vĩnh viễn còn không rõ ( tiên thiên tới trái )

< cha mẹ là nô tới tài > sinh kỵ nhập phụ biểu hiện khiếm chúng sinh chi trái có Quan phù thị phi nếu thay người người bảo đảm nhân tất tổn

< cha mẹ là nô tới tài > tọa sinh kỵ biểu hiện khiếm chúng sinh chi tài tốt nhất không nên cử trái vĩnh viễn còn không rõ

< cha mẹ là nô tới tài > tọa sinh kỵ biểu hiện tiên thiên khiếm chúng sinh chi tài đấy trái cho nên tuyệt đối không có thể thay nhân đảm bảo

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ sẽ giúp chúng sinh ( bằng hữu lão bản ) kiếm tiền

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ đối đãi chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng các loại ) không tệ lại là là người tác giá

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh can lộc nhập [ nô tới tài ] nãi là người tác giá váy thay chúng sinh kiếm tiền mệnh làm phi hóa kỵ nhập Quan trùng phá lộc năm sinh sự nghiệp phá bại

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa lộc nhập phụ phùng tự hóa quyền đây lộc giống loại [ lộc ra ]

Biểu hiện mệnh chủ đối đãi chúng sinh ( bằng hữu đồng sự thủ trưởng các loại ) không tệ nhưng chúng sinh không quá cảm kích

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập cha mẹ này là [ trùng ra ]

Khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

Mệnh làm hóa kị nhập phụ biểu hiện cả đời tất có một lần đại tổn tài ( thuộc loại vay mượn dựng hỗ trợ hội hoặc người bảo đảm nhân mà hồi bạng châu tổn thất )

[ cung mệnh đại hạn ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ] gặp thiên cơ sinh kỵ lộc kị giao chiến ( lộc nhập động không đáy ) uổng phí dục vọng

Bản hạn không tốt phàm là nên thấp điều tránh cho trương dương khoách sung mãn nếu không tất bại

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện tổn hại bằng hữu tài kẻ khả nghi bội tín ( văn xương hóa kị )

< cha mẹ là nô tới tài > mệnh làm văn xương hóa kị nhập tật trùng phụ [ nô tới tài ] biểu hiện mệnh chủ dễ có văn thư thị phi hoặc bội tín

< cha mẹ là nô tới tài > can của phu lộc nhập tài mà nếu tài làm hóa kị nhập cha mẹ < nô bộc tới tài > trùng tật ách biểu hiện dùng thân lấy thủ bạn bè tài

Nữ mệnh thì thuộc phong trần nữ lang ( mại thân mưu tài )

< cha mẹ là nô tới tài > tử can lộc nhập phụ [ nô tới tài ] tượng này mệnh chủ cùng bằng hữu hợp tác đầu tư việc nghiệp toàn bộ quy chúng sinh đoạt được

Tử ( tha cung ) hóa lộc nhập phụ ( tha cung ) thả hóa kị nhập nô ( tha cung )

Hoặc nói mệnh chủ hy sinh chính mình thành tựu người khác mà tự thân uổng phí tâm cơ

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Khác cha mẹ biểu hiện chính phủ cơ cấu cũng thế nói tiến hành chính phủ cơ cấu tương quan tới sinh ý ( kiếm tiền nguồn gốc )

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] biểu hiện tiền tài dễ dàng bị bằng hữu ngã trái thả cam tâm tình nguyện

< cha mẹ là tài tới nô > tài làm liêm trinh hóa kị nhập phụ ( tài bạch đấy định mấy vị ) chịu hóa kị nhập tổn tài đã là định số

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa kị nhập tật thì trùng phụ [ nô tới tài ] biểu hiện tiền tài bị dính tại [ nô tới tài ] một đi không trở lại ( bị kéo khiếm )

< cha mẹ là nô tới tài > nô làm hóa lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mệnh chủ cận có thể hâm mộ nhưng căn bản ăn không được ( lộc nhập [ nô tới tài ])

< cha mẹ là nô tới tài > nô làm mình văn khúc hóa kị nhập phụ mệnh chủ tuyệt không thể thay người người bảo đảm

< cha mẹ là nô tới tài > Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt

Quan lộc làm hóa lộc nhập phụ tật tuyến < là Huynh bộc tới tài phúc tuyến > biểu hiện là người khác tác giá tự thân không chỗ tốt không thể sáng nghiệp nên cả đi làm

< cha mẹ là nô tới tài > can của quan tự hóa lộc mà can của quan hóa kị nhập phụ [ nô tới tài ] lộc tùy kị đi tiền tài bị xói mòn tiến vào [ nô tới tài ]

< cha mẹ là nô tới tài > phúc can lộc nhập phụ phùng tự hóa lộc này là [ lộc ra ] gia tốc tiết ra

< cha mẹ là nô tới tài > phụ làm hóa kị nhập tài hoặc nhập phúc trùng tài biểu hiện bằng hữu ( nô bộc ) bắt ta tới tài ( tức bằng hữu ngã trái nhượng ta tổn tài )

Nếu tài làm hóa kị nhập phụ hoặc nhập tật trùng phụ biểu hiện mệnh chủ đi bắt bằng hữu tới tài ( tức mệnh chủ ngã bằng hữu tới trái )

< cha mẹ là nô tới tài > phụ làm phi hóa kỵ nhập phúc trùng [ bản tài ]( mệnh chủ tới tài ) biểu hiện mệnh chủ tới bằng hữu hội tá tiền không còn hoặc ngã hội

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm hóa lộc nhập [ vở ] nói rõ dựa vào giao tế tiếp khách để cầu chúng sinh chi tài

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm hóa lộc nhập tật ( thân ) cho nên mệnh chủ có thể được chúng sinh chi tài hoặc tư trợ

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa kị nhập tật từ trùng phụ biểu hiện hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ ( tức mệnh chủ không nên hợp tác )

Nếu cha mẹ tự hóa kị biểu hiện 1. Mệnh chủ đầu óc nhỏ có báo phục tâm không đổi cùng nhân đối đãi nhau không mừng đọc sách

2. Trùng tật ách mệnh chủ sợ mặt mày hốc hác

3. < cha mẹ là tật tới thiên / thiên nhanh > mệnh chủ có bệnh khỏe mạnh trạng huống không tốt

4. < cha mẹ là Quan người ấy > cha mẹ [ Quan người ấy ] làm tự hóa kị mệnh chủ không nên đầu tư cổ phiếu

5. < cha mẹ là nô tới tài > cha mẹ làm tự hóa kị mệnh chủ không nên cùng hội nếu không dễ bị ngã màn che ( ngã hội )

6. < cha mẹ là tử tới Quan > ( đầu tư đấy khí số vị ) nếu tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ tới đầu tư giao tế tiếp khách có khúc chiết không thuận

Cung phụ mẫu tự hóa kị [ nô tới tài ] tự hóa kị tuyệt không thể cùng hội hoặc đầu tư cổ phiếu

< cha mẹ là nô tới tài > phụ [ nô tới tài ] làm tự hóa kị trùng [ bản tật ]/[ Quan tới điền ] hồi bằng hữu ngã trái

Tài làm vũ khúc hóa kị nhập tử ( quý chưa ) phùng tham lang tự hóa kị cấu thành song kị trùng bổn điền ( mình xấu )

Cung tử nữ là đầu tư giao tế hợp tác hoặc hoa đào cung vị

Vũ khúc là tài tinh hóa kị chủ tổn tài

Tượng này nếu mệnh chủ cùng nhân hợp tác đầu tư tất có tổn thất trùng điền trạch hơn nữa không nên đầu tư bất động sản

< điền trạch là tài nhanh > tài thể bị trùng tiền tài bất an

Nếu mệnh chủ cùng nhân hợp tác đầu tư giao tế thậm chí hoa đào đều hội tổn tài

Cung tử nữ phùng tham lang tự hóa kị

Chỉ cần mệnh chủ không tin quỷ quái dám đầu tư giao tế hợp tác muốn làm hoa đào này tiền tài tất như bánh bao đả cẩu một đi không trở lại

Quan sát cung tử nữ làm quý phá quân hóa lộc nhập bản nô ( mình mão ) mệnh chủ cam tâm tình nguyện địa cây tiền tài đưa cho chúng sinh ( nô bộc )

Cũng thế nói tiền tài tổn ở bằng hữu cổ đông phối ngẫu

Phụ can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) gặp cự môn tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trái lại trùng [ bản phụ ]( Đinh Mão )

Phụ làm hóa kị nhập tật nếu cung tật ách vô sinh kị hoặc tự hóa đây thì là [ thủy mệnh kị ]

Biểu hiện cha mẹ thường là mệnh chủ quan tâm không thể hợp tác nhân hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ

< cha mẹ là nô tới tài > [ nô tới tài ] hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện hợp tác sinh ý không lợi nhuận khả đồ ( tức mệnh chủ không nên hợp tác )

Quan sát [ cung tật ách ]

< tật ách là Huynh tới tài > quan sát mệnh chủ tới huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đấy tiền tài trạng huống

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ giúp việc mệnh chủ kỳ thật tế là là này ( huynh đệ ) tự thân tài lộc

Biểu hiện 1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đối với mệnh chủ tốt

2. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) kiếm tiền vất vả lao lục chiếu cha mẹ biểu hiện huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) sẽ chiếu cố phụ thân

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa kị nhập tật bằng hóa kị nhập [ huynh đệ tự thân ] cho nên không lành

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm liêm trinh hóa kị nhập tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ tổn tài hoặc tính tình không tốt

< tật ách là Huynh tới tài > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật

Trùng tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ không ngân hàng gởi ngân hàng giống nhân < huynh đệ là tài tới điền >

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập tật ách [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ ích kỷ giúp mình kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi đều rơi vào huynh đệ tài khố [ Huynh tới tài ]

< tật ách là Huynh ( nhạc phụ ) tới tài > can của phu hóa lộc nhập tật chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ

Nếu tật cung phùng sinh lộc phối ngẫu lấy tiền không nương tay không biết quý trọng

< tật ách là phối ngẫu chi phụ tới tài > can của phu hóa lộc nhập tật chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ ( hoặc

Phùng tật ách tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ hoặc nói khó viết sâu thông suốt vĩnh không thỏa mãn

< tật ách là Huynh tới tài > ( nhạc phụ đấy tài bạch ) can của phu hóa lộc nhập tật khác chủ phối ngẫu lấy tiền về nhà mẹ đẻ

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ thực tế là tự thân mưu tài ( quan tâm mệnh chủ con là thủ đoạn )

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] ( huynh đệ hòa hợp đãi mình tới tài )

Nhưng Huynh làm hóa kị nhập nô từ trùng bản Huynh [ điền tới tài ] đối với mệnh chủ tới tài bất lợi lộc kị mâu thuẫn

Đây hóa tượng biểu hiện huynh đệ ích kỷ giấu tài lại đối với mệnh chủ tới tài có tổn

< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm thái âm hóa lộc nhập tật huynh đệ ở mặt ngoài quan tâm mệnh chủ thân thể thực thì lén quan tâm mình tiền tài

< tật ách là Huynh tới tài > ( tức huynh đệ bản nhân ) Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật ách [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ bên trong có tảo yêu

< tật ách là tài tới Huynh > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Lấy [ cung tật ách ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< tật ách là tài tới Huynh > nếu đốm lửa nhập tật [ tài tới Huynh ] ( nhỏ tài khố ) lưu ý tuần chuyển khó khăn

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập tật [ tài tới Huynh ] chủ tổn tài thường là tiền tài việc phiền tâm bị ngã màn che

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm thiên đồng hóa lộc nhập tật [ tài tới Huynh ] biểu hiện tiền tài có thể có dự trữ

< tật ách là tài tới Huynh > tài làm phi hóa kỵ nhập

< tật ách là tài tới Huynh > [ tài tới Huynh ] tọa sinh kỵ + tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ]

Có lẽ đây mệnh chủ đấy để ý tài trạng huống hoặc năng lực chỉ sợ là hội ra vấn đề

Hoặc nói đây mệnh chủ đấy để ý tài phi thường khúc chiết vất vả làm nhiều công ít

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button