Tử vi

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách tới diễn dịch

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách tới diễn dịch

< cung tài bạch ( đinh tị )>

Đầu tiên tìm lộc tài can đinh thái âm hóa lộc nhập điền ( giáp ) thiên đồng thái âm

Bạn đang xem: Theo như quy tàng bị luận tài quan cách tới diễn dịch

Cùng âm ( tí ngọ ) ( đao bút công danh ) hình giáo tương quan hoặc là nghệ thuật thủ nghệ ( đẹp tóc mỹ dung chăm sóc da tố thân ) các loại tương quan hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà điền trạch đối cung đứa con ( mậu ngọ ) mậu làm chuyển tham lang hóa lộc nhập Quan lộc ( ất sửu ) vũ khúc tham lang

Võ tham ( xấu chưa ) ( song tài tinh ) tọa khố vị trí nếu hóa cát thiên tài bộc phát hợp ý hành nghề nếu bất lương tham hắc tang tiền hành nghề

Lộc chiếu phu Quan tuyến biểu hiện biểu hiện hình chức nhân viên chủ quản doanh xây hoặc cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa < cung tài bạch ( nhâm tí )>

Đầu tiên tìm lộc tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập phúc ( bính ngọ ) thiên lương

Thiên lương công vụ viên lão sư bảo hiểm y sư ở bên trong dược y liệu thiết bị thổ mộc cổ phiếu miếu mong ước quân cảnh

Lần thứ hai tìm lộc mà phúc đức đối cung tài bạch ( nhâm tí ) can nhâm chuyển thiên lương hóa lộc nhập phúc đức ( bính ngọ )

Tài phúc tuyến biểu hiện tài chính tài chính kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn ( hưởng thụ ) các loại hành nghề

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa < Quan lộc cung ( mậu thân )>

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( quý mão ) bên trong cung tử vi tham lang + thiên khôi cùng vây

Tử tham ( mão dậu ) ( trứ trọng hóa khí ) nếu hóa cát cao quý giáo dưỡng ( giáo sư giáo thụ ) hành nghề

Thiên khôi quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách

Lộc nhập bản Huynh cung < huynh đệ là Quan nhanh > tiến hành liên quan đến sự nghiệp tới thể hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân )

Cự môn tài ăn nói diễn thuyết gia luật sư giáo sư pháp luật tây dược thổ mộc kiến trúc marketing nghiệp tạp xe xe lửa thần đàn

Chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa

Đầu tiên tìm lộc tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tật

Thiên đồng giáo dục phúc lợi dưỡng già dục nhạc ( hưởng thụ nhạc ) du lịch có lộc ăn cơm ẩm thủy điện

Lần thứ hai tìm lộc mà tật ách đối cung cha mẹ ( tân sửu ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật

Thiên đồng cự môn đồng độ biểu hiện có thể dựa vào tài ăn nói mà nhẹ nhõm được đến thực lộc

Đồng Cự ( xấu chưa ) ( có lộc ăn ) mỹ thực yến ẩm các loại tương quan hành nghề

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

Đầu tiên tìm lộc tài làm thái âm hóa lộc nhập phụ ( nhâm tí )

Lần thứ hai tìm lộc mà cha mẹ đối cung tật ách ( bính ngọ ) bính làm chuyển thiên đồng hóa lộc nhập phụ ( nhâm tí )

Thiên đồng thái âm đồng độ biểu hiện

Cùng âm ( tí ngọ ) ( đao bút công danh ) hình giáo tương quan hoặc là nghệ thuật thủ nghệ ( đẹp tóc mỹ dung chăm sóc da tố thân ) các loại tương quan hành nghề

Thiên đồng giáo dục phúc lợi dưỡng già dục nhạc ( hưởng thụ nhạc ) du lịch có lộc ăn cơm ẩm thủy điện

Thái âm giáo dục mỹ dung thanh khiết nhà bếp đồ dùng dưỡng thực nghiệp taxi địa chính

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập đứa con ( đinh dậu ) bên trong cung thái dương thiên lương tả phụ thiên việt cùng vây

Thiên lương biểu giáo dục y sư thái dương biểu hiện chính trị phục vụ hình vụ

Tả phụ phụ tá thiên việt quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách

Lộc nhập cung tử nữ < đứa con là Quan tới nô > tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân )

Cự môn tài ăn nói diễn thuyết gia luật sư giáo sư pháp luật tây dược thổ mộc kiến trúc marketing nghiệp tạp xe xe lửa thần đàn

Chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

< Quan lộc cung ( quý mão ) thiên tướng >

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm quý phá quân hóa lộc nhập vợ chồng ( kỷ dậu ) bên trong cung liêm trinh phá quân thiên việt đốm lửa cùng vây

Lộc nhập cung phu thê < vợ chồng là Quan tới thiên > tiến hành bên ngoài bôn ba có liên quan đến hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà vợ chồng đối cung Quan lộc ( quý mão ) can quý chuyển phá quân hóa lộc nhập vợ chồng ( phối ngẫu )

Phá quân hải dương nghiệp hóa quỹ nghiệp ngoại khoa y đẹp trang điểm dung nhan trang hoàng bách hóa tạp hóa vật tiêu hao phưởng chức thủy tinh

Tự nuôi động vật ứng triệu đứng cảnh sát hình sự

Chiếu Quan lộc biểu hiện hiệp trợ phối ngẫu sự nghiệp

< Quan lộc cung ( ất sửu ) vũ khúc tham lang lộc năm sinh thiên khôi >

Đầu tiên tìm lộc can của quan ất thiên cơ hóa lộc nhập tật ( bính thìn ) thiên cơ thiên lương

Cơ lương ( thìn tuất ) thích hợp phụ tá cao tham mài phát y học nhân viên hoặc là y liệu từ thiện ( dưỡng già dục ấu thác nhi liệu dưỡng ) tương quan hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà tật ách đối cung cha mẹ ( nhâm tuất ) can nhâm chuyển thiên lương hóa lộc nhập tật ách ( bính thìn ) thiên cơ thiên lương

Cơ lương ( thìn tuất ) thích hợp phụ tá cao tham mài phát y học nhân viên hoặc là y liệu từ thiện ( dưỡng già dục ấu thác nhi liệu dưỡng ) tương quan hành nghề

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nhà nước cơ cấu giáo dục trường học văn thư y dược chăm sóc bí thư cố vấn các loại hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Theo như quy tàng bị luận tài quan cách tới diễn dịch

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách tới diễn dịch

< cung tài bạch ( đinh tị )>

Đầu tiên tìm lộc tài can đinh thái âm hóa lộc nhập điền ( giáp ) thiên đồng thái âm

Cùng âm ( tí ngọ ) ( đao bút công danh ) hình giáo tương quan hoặc là nghệ thuật thủ nghệ ( đẹp tóc mỹ dung chăm sóc da tố thân ) các loại tương quan hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà điền trạch đối cung đứa con ( mậu ngọ ) mậu làm chuyển tham lang hóa lộc nhập Quan lộc ( ất sửu ) vũ khúc tham lang

Võ tham ( xấu chưa ) ( song tài tinh ) tọa khố vị trí nếu hóa cát thiên tài bộc phát hợp ý hành nghề nếu bất lương tham hắc tang tiền hành nghề

Lộc chiếu phu Quan tuyến biểu hiện biểu hiện hình chức nhân viên chủ quản doanh xây hoặc cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa < cung tài bạch ( nhâm tí )>

Đầu tiên tìm lộc tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập phúc ( bính ngọ ) thiên lương

Thiên lương công vụ viên lão sư bảo hiểm y sư ở bên trong dược y liệu thiết bị thổ mộc cổ phiếu miếu mong ước quân cảnh

Lần thứ hai tìm lộc mà phúc đức đối cung tài bạch ( nhâm tí ) can nhâm chuyển thiên lương hóa lộc nhập phúc đức ( bính ngọ )

Tài phúc tuyến biểu hiện tài chính tài chính kế toán ra nạp lễ phẩm đừng nhàn ( hưởng thụ ) các loại hành nghề

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa < Quan lộc cung ( mậu thân )>

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( quý mão ) bên trong cung tử vi tham lang + thiên khôi cùng vây

Tử tham ( mão dậu ) ( trứ trọng hóa khí ) nếu hóa cát cao quý giáo dưỡng ( giáo sư giáo thụ ) hành nghề

Thiên khôi quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách

Lộc nhập bản Huynh cung < huynh đệ là Quan nhanh > tiến hành liên quan đến sự nghiệp tới thể hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân )

Cự môn tài ăn nói diễn thuyết gia luật sư giáo sư pháp luật tây dược thổ mộc kiến trúc marketing nghiệp tạp xe xe lửa thần đàn

Chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

Theo như quy tàng bị luận tài quan cách

1. Từ cung tài bạch tứ hóa

Đầu tiên tìm lộc tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập tật

Thiên đồng giáo dục phúc lợi dưỡng già dục nhạc ( hưởng thụ nhạc ) du lịch có lộc ăn cơm ẩm thủy điện

Lần thứ hai tìm lộc mà tật ách đối cung cha mẹ ( tân sửu ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật

Thiên đồng cự môn đồng độ biểu hiện có thể dựa vào tài ăn nói mà nhẹ nhõm được đến thực lộc

Đồng Cự ( xấu chưa ) ( có lộc ăn ) mỹ thực yến ẩm các loại tương quan hành nghề

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

Đầu tiên tìm lộc tài làm thái âm hóa lộc nhập phụ ( nhâm tí )

Lần thứ hai tìm lộc mà cha mẹ đối cung tật ách ( bính ngọ ) bính làm chuyển thiên đồng hóa lộc nhập phụ ( nhâm tí )

Thiên đồng thái âm đồng độ biểu hiện

Cùng âm ( tí ngọ ) ( đao bút công danh ) hình giáo tương quan hoặc là nghệ thuật thủ nghệ ( đẹp tóc mỹ dung chăm sóc da tố thân ) các loại tương quan hành nghề

Thiên đồng giáo dục phúc lợi dưỡng già dục nhạc ( hưởng thụ nhạc ) du lịch có lộc ăn cơm ẩm thủy điện

Thái âm giáo dục mỹ dung thanh khiết nhà bếp đồ dùng dưỡng thực nghiệp taxi địa chính

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nên tiến hành cùng nhà nước tương quan hành nghề khá là có thể kiếm tiền

2. Từ Quan lộc cung tứ hóa

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập đứa con ( đinh dậu ) bên trong cung thái dương thiên lương tả phụ thiên việt cùng vây

Thiên lương biểu giáo dục y sư thái dương biểu hiện chính trị phục vụ hình vụ

Tả phụ phụ tá thiên việt quý nhân cho nên sự nghiệp lấy tiến hành giáo dục hoặc y sư khá là thích cách

Lộc nhập cung tử nữ < đứa con là Quan tới nô > tiến hành cùng chúng sinh có liên quan đến hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà đứa con đối cung điền trạch ( tân mão ) tân làm chuyển cự môn hóa lộc nhập tật ách ( tự thân )

Cự môn tài ăn nói diễn thuyết gia luật sư giáo sư pháp luật tây dược thổ mộc kiến trúc marketing nghiệp tạp xe xe lửa thần đàn

Chiếu cha mẹ ( nhà nước ) biểu hiện tiến hành cùng nhà nước cơ cấu có tướng quan …nhất đắc ý

< Quan lộc cung ( quý mão ) thiên tướng >

Đầu tiên tìm lộc Quan lộc làm quý phá quân hóa lộc nhập vợ chồng ( kỷ dậu ) bên trong cung liêm trinh phá quân thiên việt đốm lửa cùng vây

Lộc nhập cung phu thê < vợ chồng là Quan tới thiên > tiến hành bên ngoài bôn ba có liên quan đến hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà vợ chồng đối cung Quan lộc ( quý mão ) can quý chuyển phá quân hóa lộc nhập vợ chồng ( phối ngẫu )

Phá quân hải dương nghiệp hóa quỹ nghiệp ngoại khoa y đẹp trang điểm dung nhan trang hoàng bách hóa tạp hóa vật tiêu hao phưởng chức thủy tinh

Tự nuôi động vật ứng triệu đứng cảnh sát hình sự

Chiếu Quan lộc biểu hiện hiệp trợ phối ngẫu sự nghiệp

< Quan lộc cung ( ất sửu ) vũ khúc tham lang lộc năm sinh thiên khôi >

Đầu tiên tìm lộc can của quan ất thiên cơ hóa lộc nhập tật ( bính thìn ) thiên cơ thiên lương

Cơ lương ( thìn tuất ) thích hợp phụ tá cao tham mài phát y học nhân viên hoặc là y liệu từ thiện ( dưỡng già dục ấu thác nhi liệu dưỡng ) tương quan hành nghề

Lần thứ hai tìm lộc mà tật ách đối cung cha mẹ ( nhâm tuất ) can nhâm chuyển thiên lương hóa lộc nhập tật ách ( bính thìn ) thiên cơ thiên lương

Cơ lương ( thìn tuất ) thích hợp phụ tá cao tham mài phát y học nhân viên hoặc là y liệu từ thiện ( dưỡng già dục ấu thác nhi liệu dưỡng ) tương quan hành nghề

Lộc chiếu phụ tật tuyến biểu hiện nhà nước cơ cấu giáo dục trường học văn thư y dược chăm sóc bí thư cố vấn các loại hành nghề

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button