Tử vi

Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 11)

Sao Thiên tướng:

Nam tính niên giác nữ tính đại, phối thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu, hoặc vi luyến ái nhi kết hôn, vi quyết trạch tính ngận cường đích hôn nhân, nhất bàn giai hạnh phúc viên mãn , tức sử bất mục dã năng giai lão. Hội Lộc tồn, phu thê năng hiệp lực, sanh hoạt phú dụ. Hội lục cát, dung hiệp hạnh phúc. Hội lục hung, tình thời đa vân ngẫu trận vũ, vũ quá thiên tình, tức sử bất mục dã năng giai lão. Hội xương khúc, lục kỷ văn khúc hóa kị, lục tân văn xương hóa kị, tình cảm bôn phóng, dịch vi ngoại lai dụ hoặc sở dụ hoặc, mê loạn .

Thiên tướng vào cung Phu Thê:

Bạn đang xem: Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 11)

Nam nhỏ tuổi hơn nữ, với mối quan hệ thân thích hoặc quen biết lâu, hoặc vì tình cảm luyến ái yêu mến mà kết hôn, hoặc vì chọn lựa kĩ càng mà dẫn tới hôn nhân, hạnh phúc dễ viên mãn, cho dù có chia cách cũng là đã có một thời gian chung sống lâu dài. Hội Lộc tồn, phu thê cùng hợp lực, sinh hoạt giàu có. Hội lục cát, dung hợp hạnh phúc, hội lục hung, tình cảm tất trải qua nhiều sóng gió, khi mưa gió hết, tình duyên có hết cũng đã trải qua một thời gian dài. Hội xương khúc, người tuổi Kỷ thì Văn khúc sẽ Hóa kị, người tuổi Tân thì Văn xương sẽ Hóa kị, tình cảm cũng không kiềm chế, tức là bị dụ từ bên ngoài hoặc mê loạn tự đi quyến rũ.

Chú thích:

– phối thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu : Chữ PHỐI ở đây dịch nguyên nghĩa là “lấy”, lấy (chồng/vợ) từ chỗ thân thích hoặc chỗ quen biết (thế giao = quen biết).

tức sử bất mục dã năng giai lão: Ngay cả không hợp vẫn có khả năng bền chặt với nhau đến già.

– sanh hoạt phú dụ: Cuộc sống giầu có.

– hội lục cát, dung hiệp hạnh phúc : Chữ Dung Hiệp dịch là “hòa hợp”

– hội lục hung, tình thời đa vân ngẫu trận vũ: Nghĩa đen: (trời) đang tạnh (mà) nhiều mây, chợt có trận mưa: (Ngạn ngữ) Mưa nắng thất thường

– vũ quá thiên tình: Sau cơn mưa, trời lại sáng

– hội xương khúc, lục kỷ văn khúc hóa kị, lục tân văn xương hóa kị , tình cảm bôn phóng, dịch vi ngoại lai dụ hoặc sở dụ hoặc, mê loạn: Đoạn này phải dịch kỹ mới hiểu được. Hội Xương Khúc có 2 trường hợp :

a/ Lục Kỷ (người tuổi Kỷ) thì có Văn Khúc gặp Hóa Kỵ

b/ Lục Tân (người tuổi Tân) thì có Văn Xương gặp Hóa Kỵ

(Cái này từ cách an sao mà suy ra)

Cả hai trường hợp này đều là người có tình cảm phóng đãng, hoặc bị người ta dụ, hoặc mình dụ người ta, nói chung là mê loạn.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 11)

Sao Thiên tướng:

Nam tính niên giác nữ tính đại, phối thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu, hoặc vi luyến ái nhi kết hôn, vi quyết trạch tính ngận cường đích hôn nhân, nhất bàn giai hạnh phúc viên mãn , tức sử bất mục dã năng giai lão. Hội Lộc tồn, phu thê năng hiệp lực, sanh hoạt phú dụ. Hội lục cát, dung hiệp hạnh phúc. Hội lục hung, tình thời đa vân ngẫu trận vũ, vũ quá thiên tình, tức sử bất mục dã năng giai lão. Hội xương khúc, lục kỷ văn khúc hóa kị, lục tân văn xương hóa kị, tình cảm bôn phóng, dịch vi ngoại lai dụ hoặc sở dụ hoặc, mê loạn .

Thiên tướng vào cung Phu Thê:

Nam nhỏ tuổi hơn nữ, với mối quan hệ thân thích hoặc quen biết lâu, hoặc vì tình cảm luyến ái yêu mến mà kết hôn, hoặc vì chọn lựa kĩ càng mà dẫn tới hôn nhân, hạnh phúc dễ viên mãn, cho dù có chia cách cũng là đã có một thời gian chung sống lâu dài. Hội Lộc tồn, phu thê cùng hợp lực, sinh hoạt giàu có. Hội lục cát, dung hợp hạnh phúc, hội lục hung, tình cảm tất trải qua nhiều sóng gió, khi mưa gió hết, tình duyên có hết cũng đã trải qua một thời gian dài. Hội xương khúc, người tuổi Kỷ thì Văn khúc sẽ Hóa kị, người tuổi Tân thì Văn xương sẽ Hóa kị, tình cảm cũng không kiềm chế, tức là bị dụ từ bên ngoài hoặc mê loạn tự đi quyến rũ.

Chú thích:

– phối thân thích hoặc thế giao chi phối ngẫu : Chữ PHỐI ở đây dịch nguyên nghĩa là “lấy”, lấy (chồng/vợ) từ chỗ thân thích hoặc chỗ quen biết (thế giao = quen biết).

tức sử bất mục dã năng giai lão: Ngay cả không hợp vẫn có khả năng bền chặt với nhau đến già.

– sanh hoạt phú dụ: Cuộc sống giầu có.

– hội lục cát, dung hiệp hạnh phúc : Chữ Dung Hiệp dịch là “hòa hợp”

– hội lục hung, tình thời đa vân ngẫu trận vũ: Nghĩa đen: (trời) đang tạnh (mà) nhiều mây, chợt có trận mưa: (Ngạn ngữ) Mưa nắng thất thường

– vũ quá thiên tình: Sau cơn mưa, trời lại sáng

– hội xương khúc, lục kỷ văn khúc hóa kị, lục tân văn xương hóa kị , tình cảm bôn phóng, dịch vi ngoại lai dụ hoặc sở dụ hoặc, mê loạn: Đoạn này phải dịch kỹ mới hiểu được. Hội Xương Khúc có 2 trường hợp :

a/ Lục Kỷ (người tuổi Kỷ) thì có Văn Khúc gặp Hóa Kỵ

b/ Lục Tân (người tuổi Tân) thì có Văn Xương gặp Hóa Kỵ

(Cái này từ cách an sao mà suy ra)

Cả hai trường hợp này đều là người có tình cảm phóng đãng, hoặc bị người ta dụ, hoặc mình dụ người ta, nói chung là mê loạn.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button