Tử vi

Y đình: tử vi đấu sổ mệnh vận nguyên tố

Một, cá tính cùng năng lực

Theo bản mạng tam phương tứ chính, lấy thiên phú, năng lực quản lý tài sản, ý thức trách nhiệm, phương thức làm việc, nhân sự hỗ động năng lực, kiến thức bao rộng làm cơ sở phán đoán.

Quan sát kỳ chức nghiệp vai diễn, phán đoán xã hội công năng tính.

 
Hai, tuổi giai đoạn

Lấy đại nạn đấy mấy tuổi giai đoạn cùng chủ đề hành động biến hóa tính lo lắng. Vị hôn phía trước đưa vào cha mẹ thái tuế hợp bàn vi ảnh hưởng thành phần, đã kết hôn lúc sau đưa vào phối ngẫu thái tuế hợp bàn vi hôn hậu ảnh hưởng thành phần.

 
Ba, thống nhất tính xu thế

Lấy năm xưa tứ hóa, lưu diệu, năm xưa nạp âm sinh khắc phương pháp, mười hai cơ bản bàn năm xưa cơ cấu làm trục, hiểu thành xu thế tính góc độ phán đoán “Năm xưa thời tiết âm tình” .

 
Bốn, ngoại cục nhân sự

Phức tạp nhân sự, lấy có thể sử dụng nhân sự cung tiến hành can cung phi hóa quan sát hỗ động, không thể trích dẫn nhân sự cung chính là nhân vật thái tuế hợp bàn tiến hành phán đoán chủ khách lợi và hại hỗ động quan hệ.

 
Năm, ngoại cục cơ hội

Bản cung vi đương hạ vị trí, đối cung vi cơ hội cửa. Dùng đúng cung đấy dẫn động lý giải cơ hội loại hình, xác xuất thành công hòa mặt khác chi tiết suy đoán.

 
Sáu, tiên thiên điều kiện

Quan sát bổn điền, bản Huynh, bản phụ ánh sao diệu cát hung cơ cấu, đánh giá tiên thiên gia cảnh điều kiện cùng trợ lực.

 
Bảy, ngày mốt hành động

Lấy đồng hồ báo thức tính lý giải, bắt lấy lưu phúc đức tới trung tâm thời kỳ phát triển vọng, hành động lập tức cùng sự phát triển của tương lai phương hướng.

 
Tám, lựa chọn

Trong mệnh bàn đấy chuyện xấu, muốn tự sát, nhưng là thực tự sát sao? Muốn ly dị, nhưng là thực ly hôn sao? Nghĩ gây dựng sự nghiệp, nhưng là thực gây dựng sự nghiệp sao? Có thể trước kia một cung đấy phi hóa, tiến hành xuống một cung đấy lựa chọn động thái, nhiều trích dẫn vu lưu hạn bàn, có đề cập chuyển lộc hoặc chuyển kị bất đồng kết quả phán đoán.

 
Chín, chữa trị

Trong mệnh bàn một loại khác chuyện xấu, tha phương tá vận, phong thuỷ điều chỉnh, đưa vào tính cát hóa nguyên làm, cao đoạn chọn ngày lành tháng tốt đấy kỹ xảo, điều chỉnh vu chữa trị một ít vận mạng biến hóa. Trong đó thông cảm y học hưng thịnh có thể tăng lên chữa khỏi xác suất, tự cứu cầu sinh ý niệm trong đầu có thể cải thiện vận mệnh, đề cập nhiều cách đấy xâm nhập lý giải cùng hốt thuốc đúng bệnh cải thiện phương thức.

 
Mười, trí giả

Mệnh bàn một loại khác chuyện xấu, trích dẫn trí tuệ, tu hành mình, thay đổi hành vi, ảnh hưởng hoàn cảnh, sinh sản quý nhân, rơi chậm lại tiểu nhân, luy kế tri thức, tìm kiếm phương thức chấp hành nguyên bản chật vật khiêu chiến, lấy giải quyết vấn đề căn bản, kinh sợ nhân quả, không có hậu quả xấu, trước diệt ác nhân, không có bệnh dịch, học trước phòng bị. Dẫn dùng tánh mạng triết học tư tưởng đến hiểu được vận mạng có thể biến đổi cùng không thể đổi tới phạm vi, ở có hạn dưới điều kiện, một lần nữa biên soạn chính mình kịch bản sau phát triển.

Bình thường không lường được, vận mệnh có đôi lời, người tu hành bàn, nhìn sai.

 
Văn, y đình

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Y đình: tử vi đấu sổ mệnh vận nguyên tố

Một, cá tính cùng năng lực

Theo bản mạng tam phương tứ chính, lấy thiên phú, năng lực quản lý tài sản, ý thức trách nhiệm, phương thức làm việc, nhân sự hỗ động năng lực, kiến thức bao rộng làm cơ sở phán đoán.

Lấy phụ tật tuyến quan sát này quan niệm đạo đức.

Quan sát kỳ chức nghiệp vai diễn, phán đoán xã hội công năng tính.

 
Hai, tuổi giai đoạn

Lấy đại nạn đấy mấy tuổi giai đoạn cùng chủ đề hành động biến hóa tính lo lắng. Vị hôn phía trước đưa vào cha mẹ thái tuế hợp bàn vi ảnh hưởng thành phần, đã kết hôn lúc sau đưa vào phối ngẫu thái tuế hợp bàn vi hôn hậu ảnh hưởng thành phần.

 
Ba, thống nhất tính xu thế

Lấy năm xưa tứ hóa, lưu diệu, năm xưa nạp âm sinh khắc phương pháp, mười hai cơ bản bàn năm xưa cơ cấu làm trục, hiểu thành xu thế tính góc độ phán đoán “Năm xưa thời tiết âm tình” .

 
Bốn, ngoại cục nhân sự

Phức tạp nhân sự, lấy có thể sử dụng nhân sự cung tiến hành can cung phi hóa quan sát hỗ động, không thể trích dẫn nhân sự cung chính là nhân vật thái tuế hợp bàn tiến hành phán đoán chủ khách lợi và hại hỗ động quan hệ.

 
Năm, ngoại cục cơ hội

Bản cung vi đương hạ vị trí, đối cung vi cơ hội cửa. Dùng đúng cung đấy dẫn động lý giải cơ hội loại hình, xác xuất thành công hòa mặt khác chi tiết suy đoán.

 
Sáu, tiên thiên điều kiện

Quan sát bổn điền, bản Huynh, bản phụ ánh sao diệu cát hung cơ cấu, đánh giá tiên thiên gia cảnh điều kiện cùng trợ lực.

 
Bảy, ngày mốt hành động

Lấy đồng hồ báo thức tính lý giải, bắt lấy lưu phúc đức tới trung tâm thời kỳ phát triển vọng, hành động lập tức cùng sự phát triển của tương lai phương hướng.

 
Tám, lựa chọn

Trong mệnh bàn đấy chuyện xấu, muốn tự sát, nhưng là thực tự sát sao? Muốn ly dị, nhưng là thực ly hôn sao? Nghĩ gây dựng sự nghiệp, nhưng là thực gây dựng sự nghiệp sao? Có thể trước kia một cung đấy phi hóa, tiến hành xuống một cung đấy lựa chọn động thái, nhiều trích dẫn vu lưu hạn bàn, có đề cập chuyển lộc hoặc chuyển kị bất đồng kết quả phán đoán.

 
Chín, chữa trị

Trong mệnh bàn một loại khác chuyện xấu, tha phương tá vận, phong thuỷ điều chỉnh, đưa vào tính cát hóa nguyên làm, cao đoạn chọn ngày lành tháng tốt đấy kỹ xảo, điều chỉnh vu chữa trị một ít vận mạng biến hóa. Trong đó thông cảm y học hưng thịnh có thể tăng lên chữa khỏi xác suất, tự cứu cầu sinh ý niệm trong đầu có thể cải thiện vận mệnh, đề cập nhiều cách đấy xâm nhập lý giải cùng hốt thuốc đúng bệnh cải thiện phương thức.

 
Mười, trí giả

Mệnh bàn một loại khác chuyện xấu, trích dẫn trí tuệ, tu hành mình, thay đổi hành vi, ảnh hưởng hoàn cảnh, sinh sản quý nhân, rơi chậm lại tiểu nhân, luy kế tri thức, tìm kiếm phương thức chấp hành nguyên bản chật vật khiêu chiến, lấy giải quyết vấn đề căn bản, kinh sợ nhân quả, không có hậu quả xấu, trước diệt ác nhân, không có bệnh dịch, học trước phòng bị. Dẫn dùng tánh mạng triết học tư tưởng đến hiểu được vận mạng có thể biến đổi cùng không thể đổi tới phạm vi, ở có hạn dưới điều kiện, một lần nữa biên soạn chính mình kịch bản sau phát triển.

Bình thường không lường được, vận mệnh có đôi lời, người tu hành bàn, nhìn sai.

 
Văn, y đình

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button