Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK AN gửi 9072 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Trộm Hơn Chục Món Hàng Giấu Trong Người
Lượt xem: 2264
03-01-2020

Khi nhận thấy dấu hiệu đáng nghi từ người phụ nữ trong siêu thị, bảo vệ đã lục soát và phát hiện hơn 10 món hàng được giấu trong quần áo.

Video xem nhiều