Chùa Bồ Đề trong phong trào chấn hưng Phật giáo xứ Bắc

Chùa Bồ Đề trong phong trào chấn hưng Phật giáo xứ Bắc-giacngo.vn

Cuối thế kỷ XIX và những thập niên đầu thế kỷ XX, một thực trạng đau lòng khiến các vị chức sắc Phật giáo, các cao tăng, những người có tâm huyết với đạo phải chú ý: Đạo Phật ngày càng mất uy tín đối với quốc dân, quần chúng quay lưng lại với Phật giáo ngày càng đông. 
 • Hiếu và Phật giáo: Lai lịch Ấn Độ & vấn đề Trung Quốc-giacngo.vn

  16/11/2018, 22:12
  Một trong những chủ đề kinh điển trong nghiên cứu về sự tương tác và thay đổi tôn giáo ở châu Á là chủ đề về sự biến đổi của Phật giáo sau khi nó du nhập vào Trung Quốc. Khi Phật giáo - một tôn giáo Ấn Độ - tìm cách thiết lập nơi ngữ cảnh mới Trung Quốc, nó phải đối mặt với đạo đức và văn hóa Nho giáo và Đạo giáo và vì vậy buộc phải thích ứng với nhiều thể thức quan trọng khác nhau. 
 • Bài pháp đầu tiên của đức Phật có nói về Tứ Thánh đế hay không?-giacngo.vn

  13/11/2018, 12:23
  Trong quá trình nghiên cứu, có một số học giả đã cho rằng, giáo lý Tứ Thánh đế trong bài pháp đầu tiên khi Đức Phật chuyển pháp luân đã được bổ sung về sau. Trước hết là quan điểm của học giả Nhật Bản Hajime Nakamura (1912-1999) ở tác phẩm Đức Phật Gotama
 • Biến thiên chữ ‘không’ của Phật giáo Ấn Độ-www.daophatngaynay.com

  12/11/2018, 16:05
  Giới thiệu nội dung: Chữ ‘không’ là một khái niệm căn bản rất quan trọng trong giáo nghĩa Phật giáo...
 • “Biểu tượng thần thoại về chư thiên & linh vật Phật giáo”-giacngo.vn

  06/11/2018, 11:27
  Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm và trở thành tôn giáo quan trọng của người Việt.
 • Bồ-tát Địa Tạng & tín ngưỡng dân gian ở Nhật Bản-giacngo.vn

  08/11/2018, 16:01
  Tên gốc của Địa Tạng (Jizō) trong tiếng Sanskrit là Ksitigarbha, bao gồm từ ksiti có nghĩa là “đất” và garbha có nghĩa là “dạ con”. Nhiều học giả Nhật Bản liên hệ Địa Tạng với nữ thần đất của Ấn Độ là Prthivi, mặc dù không có những liên hệ lịch sử. Ngài là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính và ngưỡng mộ trong Phật giáo Đại thừa Đông Á.
 • Đọc Kinh Pháp Hoa qua Tạng Pali-www.daophatngaynay.com

  07/11/2018, 21:09
  Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nơi Phẩm Phương Tiện, có kể rằng khi Đức Phật nói rằng Ngài sắp tuyên thuyết một pháp cực kỳ sâu xa, khó tin, khó hiểu mà các vị Thanh Văn, Duyên Giác có nghe cũng không thâm nhập nổi, thì, bản dịch của HT Trí Quang viết: “Khi đức Thế Tôn dạy như vậy, trong đại hội có đến năm ngàn tỷ kheo và tỷ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tức thì đứng dậy khỏi chỗ họ ngồi, đảnh lễ đức Thế Tôn mà lui ra. Những người này gốc rễ tội lỗi về tăng thượng mạn thật là sâu nặng, chưa được tự cho đã được, chưa chứng tự cho đã chứng, lầm lẫn đến thế nên họ không ở lại…”
 • Hạnh nguyện Địa Tạng Bồ-tát-giacngo.vn

  06/11/2018, 14:21
  Chỉ trong Phật giáo Đại thừa mới có Bồ-tát xuất hiện. Còn Phật giáo Nguyên thủy chỉ nói đến hạnh nguyện Bồ-tát của Đức Phật Thích Ca và nhắc đến ba Đức Phật quá khứ là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni và Phật Ca Diếp. Như vậy, Phật giáo Nguyên thủy rất giới hạn về sự hiện hữu của Phật và Bồ-tát, trong khi kinh Đại thừa mở rộng phần giới thiệu về Phật và Bồ-tát nhiều hơn là Thanh văn. 
 • Quan Âm của người Việt-giacngo.vn

  05/11/2018, 16:09
  Ở đất nước ta, Bồ-tát Quán Thế Âm trong kinh Pháp hoa đã được Việt hóa hoàn toàn thành Quan Âm của riêng người Việt, với hai thân pháp: “Quan Âm Thị Kính” và “Phật bà Chùa Hương”. 
 • Đức Phật và hàng đệ tử ban đầu sử dụng ngôn ngữ gì?-www.daophatngaynay.com

  31/10/2018, 09:13
  Tiếng Ma-kiệt-đà không phải ngôn ngữ đầu tiên của Ngài.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm