Thật sự thực hành chánh niệm

Thật sự thực hành chánh niệm-giacngo.vn

Ngày nay thuật ngữ 'chánh niệm' ngày càng được sử dụng rộng rãi, và một số người cho rằng chánh niệm
 • Hạnh phúc mầu nhiệm trong nghi thức Quán đảnh của Kim Cương Thừa-www.daophatngaynay.com

  18/03/2018, 22:01
  Kế đến, là nghi thức chúc phúc của Văn Thù Sư Lợi. Đây là một lời dạy trong Kim Cương Thừa[1], là một lời dạy về mật chú. Để thực tập các lời dạy mật chú, chúng ta phải được bắt đầu luôn sống trong thực hành. Ở đây, trong pháp hội, nếu có những người chưa từng lĩnh hội bất cứ truyền thừa hoặc nghi thức nhập môn trước đây, thì các bạn không hình dung ra được chính mình có mặt trong Văn Thù Sư Lợi. Đúng hơn, các bạn nên tưởng tượng đức Văn Thù Sư Lợi hiện diện trên đỉnh đầu của chính mình.
 • Vai trò Cư sĩ truyền thống với Phật giáo phát triển hội nhập hiện nay.-www.daophatngaynay.com

  15/03/2018, 22:56
  Theo cách hiểu nôm na, Cư sĩ là người tu Phật, cúng dường Tăng, hay nói sâu hơn một chút mà các Tổ thầy thường dạy - Cư sĩ là người cận sự Phật.
 • Các pháp vào định-giacngo.vn

  15/03/2018, 10:30
  Đức Phật nói trong kinh Trung bộ số 70 rằng đối với người tu có lòng tin kiên cố, dù bây giờ chưa tu...
 • Ý nghĩa cầu an-giacngo.vn

  13/03/2018, 08:51
  Lễ cầu an là truyền thống của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ ngày mùng một Tết vía Đức Di Lặc...
 • Thiền tông bất lập văn tự-www.daophatngaynay.com

  09/03/2018, 08:46
  Bài viết này sẽ khảo sát một số thắc mắc thường gặp về Thiền Tông, hy vọng sẽ tiện dụng cho một số độc giả
 • Vô lượng nghĩa xứ định-giacngo.vn

  07/03/2018, 20:54
  Thiền mà không hiểu biết đúng đắn giáo pháp thì rớt qua ngoại đạo; hiểu biết giáo pháp nhưng...
 • Nghiên cứu về tiến trình ngộ đạo của ngài Huệ Năng-giacngo.vn

  06/03/2018, 13:02
  Ngài Huệ Năng (638-713) là một bậc cao tăng của thiền lâm Đông Độ. Cuộc đời cũng như tư tưởng
 • Hiểu rõ Duyên khởi là nền tảng của hạnh phúc-www.daophatngaynay.com

  06/03/2018, 10:07
  Vấn đề chủ yếu trong tác phẩm Trung Quán Luận của Long Thọ là tánh không. Ý nghĩa cốt lõi của tánh không, như chúng ta đã biết, là tánh không trong điều kiện duyên khởi.
 • Mạch thơ thiền trong lòng văn học dân tộc-giacngo.vn

  05/03/2018, 10:46
  Thơ thiền Lý-Trần là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử văn học Việt Nam. Từ chỗ chuyển tải nội dung

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm