Trung đạo trong kinh A-hàm

Trung đạo trong kinh A-hàm-giacngo.vn

Trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, con người luôn khát khao tìm cầu hạnh phúc...
 • Viện chủ và Tự chủ-www.daophatngaynay.com

  15/07/2018, 20:11
  Tự chủ là chỉ cho tăng sĩ có chức trách quản lý chùa. Thời nay gọi tự chủ là trụ trì. Tên gọi này chỉ cho lưu hành trong nội bộ Phật giáo.
 • Ý nghĩa Phổ Hiền hạnh nguyện kệ-giacngo.vn

  10/07/2018, 14:36
  Kết thúc danh hiệu Phật trong phần Hồng danh sám hối là Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật.
 • Chế độ Tăng quan và quản lý Tăng tịch ở Trung Quốc cổ đại-www.daophatngaynay.com

  06/07/2018, 15:36
  Chế độ Tăng quan và Tăng tịch là chế độ căn bản của Phật giáo vào vương triều phong kiến Trung Quốc cổ đại nhằm quản lý và khống chế Tăng đoàn, bảo vệ ổn định đất nước.
 • Giới thiệu thuyết A-lại-da thức của phái Duy Thức-giacngo.vn

  30/06/2018, 16:03
  Duy Thức phái là một trường phái Phật giáo Đại thừa. Trường phái này thường được biết đến với hai tên gọi khác nhau...
 • Vai trò của Phật giáo thời Lý và sự phát triển văn minh Đại Việt-www.daophatngaynay.com

  01/07/2018, 12:02
  'Phật giáo thời Lý đã đóng góp vào việc xây dựng nền văn minh Đại Việt thịnh trị trong hơn hai thế kỷ. Bởi vì về cả phương diện tinh thần và phương diện vật chất, ảnh hưởng của Phật giáo giai đoạn này là quá rõ trên tất cả các hoạt động trong nước...'.
 • Giới Tăng sĩ của Phật giáo trong Liêu trai chí dị-giacngo.vn

  28/06/2018, 15:43
  Trong tổng số 431 truyện của Liêu trai chí dị, đã có đến 10 truyện viết về giới Tăng sĩ Phật giáo
 • Tương lai- Cơ hội- Thách thức cho Ni giới Việt Nam tại Hải Ngoại-www.daophatngaynay.com

  28/06/2018, 08:30
  Sau khi Ni đoàn được thành lập và sau khi Đức Phật nhập Niết bàn khoảng hơn 200 năm, Tỳ kheo ni Tăng Già Mật Đà là con gái của Vua A-dục đã đến Tích Lan đã độ cho phu nhân A-Nậu-la cùng 1500 người nữ xuất gia và các ngài tuần tự chứng quả A-la-hán... Rồi theo thời gian qua con đường tơ lụa, Ni đoàn được truyền qua nhiều nước Châu Á, Trung Hoa rồi đến Việt Nam và Hoa Kỳ, cho đến hôm nay ni giới chúng ta gặp nhau tại Trường hạ.
 • Tiếng Việt thời LM de Rhodes - cách gọi ngày, tháng, thời gian (phần 6)-www.daophatngaynay.com

  24/06/2018, 12:50
  Phần này bàn về các cách gọi thời gian như giờ, ngày, tháng trong tiếng Việt vào thời LM de Rhodes sang An Nam truyền đạo
 • Quan niệm về sinh tử của các Thiền sư thi sĩ Việt Nam-www.chuabuuminh.vn

  24/06/2018, 12:48
  Từ khi loài người có mặt trên thế gian cho đến nay, câu hỏi “con người từ đâu sinh ra, sau khi chết sẽ đi về đâu?” vẫn luôn luôn ám ảnh con người. Để giải quyết vấn đề này, không ít các trường phái triết học, tư tưởng, tôn giáo có những lập luận, những quan điểm riêng, có khi là đối lập lẫn nhau.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm