Tử vi

Điều tra như thế nào phát giác khả kiếm tiền mệnh hạn

Điều tra như thế nào phát giác khả kiếm tiền mệnh hạn

Kiếm tiền mệnh hạn tứ hóa

1. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng bản tài bản quan bổn điền thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

Bạn đang xem: Điều tra như thế nào phát giác khả kiếm tiền mệnh hạn

 [ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ đại nạn ngã cung ] tới [ hóa lộc quyền khoa ] sở chiếu tới cung vị thì đáng năm xưa khả kiếm tiền

 xem năm xưa tới [ lưu mệnh ] [ lưu tài ] [ lưu quan ] [ lưu điền ] nếu được đáng [ đại nạn ngã cung ] tới [ hóa lộc quyền khoa ] chiếu năm đó ứng khả kiếm tiền

2. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản phụ bản phu bản quan bản tật thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

 này ưu thế trật tự nhập phụ > Quan > phu > tật nhập bản phụ quan phu tật > nhập tổ phụ quan phu tật > nhập lưu phụ quan phu tật

3. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập thiên mệnh lớn tài đại quan cánh đồng thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

4. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc nhập bản phụ hoặc tổ phụ thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( nếu nhập tổ phụ đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

 nếu nhập bản tật thì lộc nhập bệnh vị trí biểu hiện tài nhiều nhưng thân yếu hoặc giúp người tác giá < tật ách là nô tới phúc >

Mặt khác :

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc nhập tài điền biểu hiện bộc phát tài phú hóa khoa nhỏ phát

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc hóa quyền nhập mệnh Quan biểu hiện sự nghiệp bộc phát hóa khoa nhỏ thuận

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra như thế nào phát giác khả kiếm tiền mệnh hạn

Điều tra như thế nào phát giác khả kiếm tiền mệnh hạn

Kiếm tiền mệnh hạn tứ hóa

1. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng bản tài bản quan bổn điền thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

 [ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ đại nạn ngã cung ] tới [ hóa lộc quyền khoa ] sở chiếu tới cung vị thì đáng năm xưa khả kiếm tiền

 xem năm xưa tới [ lưu mệnh ] [ lưu tài ] [ lưu quan ] [ lưu điền ] nếu được đáng [ đại nạn ngã cung ] tới [ hóa lộc quyền khoa ] chiếu năm đó ứng khả kiếm tiền

2. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản phụ bản phu bản quan bản tật thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

 này ưu thế trật tự nhập phụ > Quan > phu > tật nhập bản phụ quan phu tật > nhập tổ phụ quan phu tật > nhập lưu phụ quan phu tật

3. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập thiên mệnh lớn tài đại quan cánh đồng thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

4. Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc nhập bản phụ hoặc tổ phụ thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( nếu nhập tổ phụ đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

 nếu nhập bản tật thì lộc nhập bệnh vị trí biểu hiện tài nhiều nhưng thân yếu hoặc giúp người tác giá < tật ách là nô tới phúc >

Mặt khác :

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc nhập tài điền biểu hiện bộc phát tài phú hóa khoa nhỏ phát

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc hóa quyền nhập mệnh Quan biểu hiện sự nghiệp bộc phát hóa khoa nhỏ thuận

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button