Tử vi

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển II – La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển nhị

1. Quy tắc an Thân Mệnh

Đại khái Mệnh người ta theo Dần cung khởi Tháng Giêng, thuận số tới chính Tháng Sinh thì dừng, lại từ Tháng Sinh của người ta mà: khởi Giờ Tý nghịch đến chính Giờ Sinh rồi an Mệnh, thuận tới Giờ Sinh mà an Thân.

Bạn đang xem: Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển II – La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

Giả như, sinh Tháng Giêng vào giờ Tý thì an Thân Mệnh tại Dần cung, vào giờ Sửu thì nghịch tới Sửu an Mệnh và thuận tới Mão an Thân, vào giờ Dần thì nghịch tới Tý an Mệnh thuận tới Thìn an Thân. Ngoài ra thì cứ phỏng theo đó mà làm. Lại nếu như người sinh vào tháng Giêng nhuận, thì phải từ Tháng Hai mà khởi an Thân Mệnh, phàm cứ xuất hiện tháng nhuận thì phải y theo quy tắc ấy.

[QNB chú: độc giả lưu ý, có lẽ khi La Hồng Tiên biên soạn cuốn TVDSTT này, năm Canh Tuất đời Gia Tĩnh triều Minh, thì chưa có sự điều chỉnh về quy ước cho tháng nhuận là “không được nhuận vào các tháng Một (11) , Chạp (12), Giêng (1)“, cho nên ở trên mới đề cập tới chi tiết “tháng Giêng nhuận” như vậy. Quy ước ấy, có lẽ xuất hiện theo bộ lịch Thời Hiến, khoảng năm 1644-1674 thuộc 2 đời Thuận Trị và Khang Hi triều Thanh].

Nạp âm Giáp Tý ca phải đọc thuộc. Như người sinh năm Giáp mà an Mệnh tại Dần, lại theo phép khởi tháng Bính Dần cho năm Giáp Kỷ, thì Bính Dần Đinh Mão là Lô Trung Hỏa, để theo Hỏa Cục với ngày sinh mà khởi an sao Tử Vi. Như người sinh ngày mồng 1 tháng Giêng thì là Hỏa lục Cục ở cung Dậu khởi ngày mồng 1 thì theo Dậu mà khởi an sao Tử Vi, số không sai khác.

2. Quy tắc an 12 cung

Nam nữ đều theo nghịch chuyển chứ đừng có thuận hành. Một là Mệnh cung, hai Huynh đệ, ba Thê Thiếp, bốn Tử Tức, năm Tài Bạch, sáu Tật Ách, bảy Thiên Di, tám Nô Bộc, chín Quan Lộc, mười Điền Trạch, mười một Phúc Đức, mười hai Phụ Mẫu.

3. Quy ước khởi ngũ hành Dần thủ (phép ngũ hổ độn)

Giáp Kỷ chi tuế khởi Bính Dần,

Ất Canh chi tuế khởi Mậu Dần,

Bính Tân chi tuế khởi Canh Dần,

Đinh Nhâm chi tuế khởi Nhâm Dần,

Mậu Quý chi tuế khởi Giáp Dần.

QNB chú: như quý độc giả đã biết, phép này chính là để tính Thiên Can cho tháng Giêng (Dần) và từ đó tính được ra Thiên Can của các tháng trong năm tương ứng, cũng như tính được Ngũ Hành Nạp Âm cung an Mệnh, tức là ngũ hành của Cục.

4. Lục thập hoa giáp nạp âm ca

Giáp Tý Ất Sửu, Hải Trung Kim,

Bính Dần Đinh Mão, Lô Trung Hỏa,

Mậu Thìn Kỷ Tị, Đại Lâm Mộc,

Canh Ngọ Tân Mùi, Lộ Bàng Thổ,

Nhâm Thân Quý Dậu, Kiếm Phong Kim,

Giáp Tuất Ất Hợi, Sơn Đầu Hỏa,

Bính Tý Đinh Sửu, Giản Hạ Thủy,

Mậu Dần Kỷ Mão, Thành Đầu Thổ,

Canh Thìn Tân Tị, Bạch Lạp Kim,

Nhâm Ngọ Quý Mùi, Dương Liễu Mộc,

Giáp Thân Ất Dậu, Tuyền Trung Thủy,

Bính Tuất Đinh Hợi, Ốc Thượng Thổ,

Mậu Tý Kỷ Sửu, Phích Lịch Hỏa,

Canh Dần Tân Mão, Tùng Bách Mộc,

Nhâm Thìn Quý Tị, Trường Lưu Thủy,

Giáp Ngọ Ất Mùi, Sa Trung Kim,

Bính Thân Đinh Dậu, Sơn Hạ Hỏa,

Mậu Tuất Kỷ Hợi, Bình Địa Mộc,

Canh Tý Tân Sửu, Bích Thượng Thổ,

Nhâm Dần Quý Mão, Kim Bạc Kim,

Giáp Thìn Ất Tị, Phúc Đăng Hỏa,

Bính Ngọ Đinh Mùi, Thiên Hà Thủy,

Mậu Thân Kỷ Dậu, Đại Dịch Thổ,

Canh Tuất Tân Hợi, Thoa Xuyến Kim,

Nhâm Tý Quý Sửu, Tang Đố Mộc,

Giáp Dần Ất Mão, Đại Khê Thủy,

Bính Thìn Đinh Tị, Sa Trung Thổ,

Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Thiên Thượng Hỏa,

Canh Thân Tân Dậu, Thạch Lựu Mộc,

Nhâm Tuất Quý Hợi, Đại Hải Thủy.

5. Ca quyết an các sao Nam Bắc đẩu

Tử Vi Thiên Cơ nghịch hành bàng,

Cách nhất Dương Vũ Thiên Đồng đương,

Hựu cách nhị vị Liêm Trinh địa,

Không tam phục kiến Tử Vi lang,

Thiên Phủ Thái Âm dữ Tham Lang,

Cự Môn Thiên Tướng cập Thiên Lương,

Thất Sát không tam phá quân vị,

Bát tinh thuận số tế thôi tường.

(Tử Vi, Thiên Cơ nghịch kề an

Cách một Nhật, Vũ, Thiên Đồng bàn

Lại cách hai cung Liêm Trinh viết

Trống ba gặp lại Tử Vi lang

Thiên Phủ Thái Âm với Tham Lang

Cự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương an

Thất Sát, cách ba Phá Quân viết

Tám sao thuận chuyển khắp tinh bàn).

6. Ca quyết an sao Văn Xương Văn Khúc 

Xét theo giờ sinh.

Tý thời Tuất thượng khởi Văn Xương,

Nghịch đáo sinh thời thị quý hương,

Văn Khúc số tòng Thìn thượng khởi,

Thuận đáo sinh thời thị bản hương.

Sao Văn Xương theo trên cung Tuất mà khởi giờ Tý, (sinh giờ Tý) thì an ngay tại cung Tuất, nếu (sinh giờ) Sửu thì đi nghịch tới Dậu cung mà an.

Sao Văn Khúc theo trên cung Thìn mà khởi giờ Tý, (sinh giờ Tý) thì an ngay tại cung Thìn, nếu (sinh giờ) Sửu thì đi thuận tới Tị cung mà an.

Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy.

7. Ca quyết an Tả Phụ Hữu Bật

Xét theo tháng sinh.

Tả Phụ chính nguyệt khởi ư Thìn,

Thuận phùng sinh nguyệt thị quý phương,

Hữu Bật chính nguyệt cung tầm Tuất,

Nghịch chí chính nguyệt tiện điều đình.

Tả Phụ từ trên cung Thìn khởi tháng Giêng mà đi thuận (cho đến tháng sinh), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Thìn, sinh tháng Hai thì an tại cung Tị.

Hữu Bật theo từ trên cung Tuất khởi tháng Giêng mà đi nghịch (cho tới tháng sinh), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Tuất, sinh tháng Hai thì an tại cung Dậu.

Ngoài ra cứ phỏng theo đó.

8. Ca quyết an Thiên Khôi, Thiên Việt

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp Mậu Canh, Ngưu Dương,

Ất Kỷ, Thử Hầu hương,

Lục Tân phùng Hổ Mã,

Nhâm Quý, Thố Xà tàng,

Bính Đinh, Trư “cẩu” vị,

Thử thị quý nhân phương.

(QNB chú: nguyên văn câu thứ 5 bài quyết trên 丙丁豬狗位, trong đó chữ “Cẩu”-狗 là chó, con chó, thì tôi cho rằng có thể có sự sao chép sai một chữ này. Phải là chữ “Kê” -鷄 là gà, con gà mới đúng. Xin độc giả lưu ý vậy.

Giáp Mậu Canh: Sửu Mùi,

Ất Kỷ, chỗ Tý Thân

Sáu Tân nơi Hổ Mã

Nhâm Quý, Mão Tị an

Bính Đinh, Hợi Dậu vị

Đích thị chỗ quý nhân).

Hai sao này chủ khoa giáp, Thân Mệnh nếu gặp được thì là khách được đề danh bảng vàng.

9. Ca quyết an sao Thiên Mã

Xét Địa Chi năm sinh.

Dần Ngọ Tuất nhân Mã cư Thân,

Thân Tý Thìn nhân Mã cư Dần,

Tị Dậu Sửu nhân Mã cư Hợi,

Hợi Mão Mùi nhân Mã cư Tị.

Như an Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, gặp cung Phu Thê tại Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã, nếu được đồng vị hoặc tam phương cát chiếu, tất chủ nam là quan nữ được phong tặng, tất nhiên Lộc Mã giao trì cũng cát lợi. 

10. Ca quyết an sao Lộc Tồn

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp sinh Lộc Tồn tại Dần cung,

Ất sinh tại Mão, Bính Mậu Tị,

Đinh Kỷ Lộc Tồn đình Ngọ phương,

Canh Lộc cư Thân, Tân Lộc Dậu,

Nhâm Lộc tại Hợi, Quý Lộc Tý.

11. Ca quyết an hai sao Kình Dương, Đà La

Lộc tiền Kình Dương, hậu Đà La,

Giáp hạn phùng hung họa hoạn đa,

Tuế hạn phùng chi câu bất lợi,

Nhân sinh ngộ thử mạc tha đà.

(Trước Lộc, Kình Dương, sau Đà La

Hạn giáp gặp hung, họa nạn đa

Tuế hạn gặp thì cũng bất lợi

Đời người gặp phải dễ sảy sa).

12. Ca quyết an hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh

Dần Ngọ Tuất nhân Sửu Mão phương,

Thân Tý Thìn nhân Dần Tuất dương,

Tị Dậu Sửu nhân Mão Tuất vị,

Hợi Mão Mùi nhân Dậu Tuất phòng.

(QNB chú: bài quyết trên mới nói đến cung để khởi Hỏa Linh theo Địa Chi năm sinh, không thấy đề cập tới giờ sinh và thuận nghịch của Âm Dương nam nữ như ta vẫn thường biết. Xin độc giả lưu ý vậy).

13. Ca quyết an bốn sao biến hóa Lộc Quyền Khoa Kị

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp, Liêm Phá Vũ Dương vi bạn,

Ất, Cơ Lương Tử Nguyệt giao xâm,

Bính, Đồng Cơ Xương Liêm Trinh vị,

Đinh, Nguyệt Đồng Cơ Cự môn tầm,

Mậu, Tham Nguyệt Bật Cơ vi chủ,

Kỷ, Vũ Tham Lương Khúc tối bình,

Canh, Nhật Vũ Âm Đồng vi thủ,

Tân, Cự Dương Khúc Xương chí lâm,

Nhâm, Lương Tử Phủ Vũ tú thị,

Quý, Phá Cự Âm Tham lang đình.

14. Ca quyết an Thiên Không Địa Kiếp

Xét giờ sinh.

Hợi thượng khởi Tý thuận an Kiếp,

Nghịch hướng tiện thị Thiên Không hương.

Như người sinh giờ Tý thì Kiếp Không đều ở Hợi cung. Nếu sinh giờ Sửu thì Kiếp thuận tại Tý cung, Không lại nghịch đến Tuất cung. Nếu người sinh giờ Ngọ thì Kiếp Không đều tại Tị cung mà an. Ngoài ra thì phỏng theo đó.

15. Ca quyết an Thiên Thương Thiên Sứ

Mệnh tiền lục vị thị Thiên Thương,

Mệnh hậu lục vị Thiên Sứ đương.

(Trước mệnh sáu cung an Thiên Thương

Sau mệnh sáu cung Thiên Sứ phương).

Thiên Thương an tại Nô Bộc cung, Thiên Sứ an tại Tật Ách cung. Thân cùng Tuế hạn giáp tại chỗ giữa của Thương Sứ mà lại thêm ác tinh thì rất hung hiểm.

16. Ca quyết an thập nhị cung Thái Tuế sát lộc

Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long tục,

Tiểu Hao, Tướng Quân cập Tấu Thư,

Phỉ Liêm, Hỉ Thần, Bệnh Phù lục,

Thiên Hao, Phục Binh chí Cung Phủ,

Cát hung tòng thử phân họa phúc.

Yếu tri bất luận Nam Nữ mệnh

Tầm Lộc Tồn tinh khởi (…)

Dương Nam Âm Nữ thuận thôi luân,

Âm Nam Dương Nữ nghịch lưu hành.

Bác Sĩ thông minh Lực Sĩ quyền,

Thanh Long hỉ khí Tiểu Hao tiền,

Tướng Quân uy vũ Tấu Thư phúc,

Phỉ Liêm chủ hồ Hỉ Thần diên,

Bệnh Phù đới tật, Háo thối tổ,

Phục Binh Cung Phủ khẩu thiệt triền,

Sinh niên tọa thủ thập nhị sát,

Phương cảm đoạn nhân họa phúc nguyên.

[QNB chú: chữ 蜚 có thể phiên âm là Phi (bay, không có thật) hoặc Phỉ (con sâu, con bọ xít, con gián). Còn chữ Thiên Hao là chỉ sao Đại Hao, và chữ Cung Phủ là chỉ sao Quan Phủ như ta vẫn biết.

Khổ thơ thứ hai bị thiếu mất 2 chữ (tôi đoán là 2 chữ “Bác Sĩ”, nhưng dù sao thì nó cũng) gây ra sự khó hiểu giữa câu thứ nhất và các câu thứ ba, tư, vì câu thứ nhất nói “Nên biết không cần luận Nam Nữ mệnh” nhưng mà câu thứ ba thứ tư lại nói rất rõ về chiều thuận nghịch đối với Âm Dương Nam Nữ.

Xin độc giả lưu ý vậy.

Hai khổ sau là nói sơ qua về tính chất các sao của vòng này:

Bác Sĩ thì thông minh (ngày xưa người sĩ tử, học giả có học thức rộng thì gọi là Bác Sĩ, Bác Học, …), Lực Sĩ thì chủ quyền lực và sức mạnh, Thanh Long thì chủ khí vui mừng, Tiểu Hao chủ về hao tốn tiền của, Tướng Quân chủ oai võ, Tấu Thư chủ phúc, Phỉ/Phi Liêm thì chủ cung tên và tính chất cong queo, Hỉ Thần thì chủ duyên và sự kéo dài về thời gian, Bệnh Phù thì chủ bệnh tật, Đại Hao là chủ làm suy kém tổ nghiệp, Phục Binh và Cung Phủ đều chủ quan tụng khẩu thiệt triền miên].

17. Quyết an Thiên Hình, Thiên Diêu

Từ trên cung Dậu mà khởi Tháng Giêng, thuận chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Hình.

Từ trên cung Sửu mà khởi Tháng Giêng, nghịch chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Diêu.

18. Quyết an hai sao Tam Thai, Bát Tọa

Từ chỗ của Tả Phụ mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, thuận chuyển cho tới ngày sinh thì an Tam Thai.

Từ chỗ của Hữu Bật mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, nghịch chuyển cho tới ngày sinh thì an Bát Tọa.

19. Quyết an Thiên Khốc, Thiên Hư

Xét Địa Chi năm sinh.

Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cung.

Ngọ cung khởi Tý lưỡng phân tung.

Khốc nghịch Tị hề hư thuận Vị.

Số đáo sinh niên tiện cư trung.

(Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cung

Hô tên là Tý xuất phát chung

Khốc nghịch sang Tị, Hư Mùi thuận

Đếm đến năm sinh, an trong cung). 

20. Quyết an Long Trì, Phượng Các

Xét Địa Chi năm sinh.

Long Trì từ cung Thìn gọi là năm Tý khởi thuận.

Phượng Các từ cung Tuất gọi là năm Tý khởi nghịch.

(Đếm đến Địa Chi năm sinh thì an sao).

21. Quyết an Thai Phụ

Từ cung Ngọ khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Thai Phụ.

22. Quyết an Phong Cáo

Từ cung Dần khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Phong Cáo.

23. Quyết an vòng Trường Sinh

Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

Nam mệnh thuận số, nữ mệnh nghịch số.

Hỏa cục thì tại Dần khởi Trường Sinh. Mộc cục tại Hợi khởi Trường Sinh. Thủy cục tại Thân khởi Trường Sinh. Kim cục tại Tị khởi Trường Sinh. Thổ cục tại Thân khởi Trường Sinh.

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Trong sách này chỉ dùng Nam hoặc Nữ để xác định chiều cho vòng Trường Sinh mà không phân chia theo Âm Dương Nam Nữ như đa số ở ta thường biết).

24. Quyết an Hồng Loan, Thiên Hỉ

Mão thượng khởi Tý nghịch số chi,

Số đáo đương sinh thái tuế chi,

Tọa thủ thử cung Hồng Loan vị,

Đối cung Thiên Hỉ bất sai di,

Niên thiếu hôn nhân hỉ sự kỳ,

Lão nhân tất chủ tang kỳ thê,

Tam thập niên tiền vi cát diệu,

Ngũ thập niên hậu bất tương nghi.

(Mão cung hô Tý nghịch khởi đi

Đếm đến năm sinh tên địa chi

Cung ấy chính là Hồng Loan vị

Đối cung Thiên Hỉ chẳng sai gì

Thiếu niên gặp nó, điềm hôn, hỉ

Phụ lão e chồng vợ mất đi

Ba mươi năm trước là cát diệu

Sau quá năm mươi chẳng tốt chi).

25. Quyết an bốn phi tinh Tang Môn, Bạch Hổ, Điếu Khách, Quan Phủ 

Tuế quân tiền nhị thị Tang Môn,

Hậu nhị cung trung Điếu Khách tồn,

Đối chiếu Tang Môn an Bạch Hổ,

Điếu Khách đối chiếu an Quan Phủ.

Trước chỗ của Lưu niên Thái Tuế hai cung là Tang Môn, sau hai cung là Điếu Khách, đối chiếu với Tang Môn là Bạch Hổ, đối chiếu với Điếu Khách là Quan Phủ.

(QNB chú: Quan Phủ ở sách này thì tương ứng với Quan Phù mà ta thường được biết. Theo tôi, việc định danh cho nó là Quan Phù thì hợp lý hơn vì căn cứ vào câu phú Thái Vi ta thấy nói rất rõ “Thái Tuế Quan Phù Công Dã hữu luy tiết chi ưu”).

26. Quyết an Đẩu Quân

Tức là sao Nguyệt Tướng vậy.

Từ cung Lưu niên Thái Tuế mà khởi Tháng Giêng, nghịch đến Tháng Sinh, (đến cung nào) lại từ cung đó khởi Giờ Tý mà thuận đến Giờ Sinh, rồi an Đẩu Quân.

Thái Tuế cung trung tiện khởi chính,

Nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình,

Hựu tòng sinh nguyệt cung luân Tý,

Thuận chí sinh thời trấn Đẩu tinh.

(Thái Tuế lưu niên, khởi tháng Giêng

Nghịch tìm cho tới tháng sinh liền

Đến nơi hô Tý rồi thuận chuyển

Cho tới giờ sinh, Đẩu Quân miền).

27. Quyết an Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải Thần

Sao Thiên Đức từ trên cung Dậu mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế (QNB chú: cũng chính là Địa Chi năm sinh) mà an vậy.

Sao Nguyệt Đức từ trên cung “Tý” mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế mà an vậy

(QNB chú: tức là tới Địa chi năm sinh. Và nguyên văn: 月德星從子上起子 – Nguyệt Đức tinh tòng Tý thượng khởi Tý. Điều này có thể là nhầm lẫn hoặc có cách an sao Nguyệt Đức khác với cách ta thường biết là “từ cung Tị mà hô là Tý, đếm đến Chi năm sinh thì an Nguyệt Đức).

Giải Thần từ trên cung Tuất khởi Tý, nghịch số tới Chi năm sinh mà an vậy.

28. Quyết an Phi Thiên Tam Sát

Tức là Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù

Các năm Dần Ngọ Tuất thì phi nhập Hợi Mão Mùi cung.

Các năm Thân Tý Thìn thì phi nhập Tị Dậu Sửu cung.

Các năm Hợi Mão Mùi thì phi nhập Thân Tý Thìn cung.

Các năm Tị Dậu Sửu thì phi nhập Dần Ngọ Tuất cung.

Tấu Thư khẩu thiệt họa lai xâm,

Tướng Quân phi nhập hối tâm kinh,

Trực Phù quan tai chung bất miễn,

Thử thị lưu niên tam sát tinh.

(Tấu Thư khẩu thiệt họa nguy thay

Tướng Quân bay đến hối hận ngay

Trực Phù kiện tụng là khó tránh

Chúng là lưu niên ba sát tinh).

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Ba sao này tuy có trùng Tên gọi so với các sao thuộc vòng Bác Sĩ, nhưng ở đây chúng là “phi tinh” an từng năm và được an dựa vào Địa Chi.

Liên quan tương tự, tuy sách này không có nói nhưng tôi biết rằng, có 1 sao cũng có tên là Phi/Phỉ Liêm được an theo Địa Chi chứ không phải an theo Thiên Can như Phi Liêm của vòng Bác Sĩ).

29. Quyết an Tiệt/Triệt Lộ Không Vong

Xét theo Thiên Can năm sinh.

Giáp Kỷ, Thân Dậu cung

Ất Canh, Ngọ Mùi cung

Bính Tân, Thìn Tị cung

Đinh Nhâm, Dần Mão cung

Mậu Quý, Tý Sửu cung. 

30. Quyết an Tuần Trung Không Vong

Xét tuần của năm sinh.

Giáp Tý, Tuần Trung Không Vong tại Tuất Hợi,

Giáp Dần, Tuần Trung Không Vong tại Tý Sửu

Giáp Thìn, Tuần Trung Không Vong tại Dần Mão

Giáp Ngọ, Tuần Trung Không Vong tại Thìn Tị

Giáp Thân, Tuần Trung Không Vong tại Ngọ Mùi

Giáp Tuất, Tuần Trung Không Vong tại Thân Dậu.

31. Quyết an Đại Hạn

Dương nam Âm nữ khởi thuận từ cung trước Mệnh 1 cung, chính là Phụ Mẫu cung.

Âm nam Dương nữ khởi nghịch từ cung sau Mệnh 1 cung, chính là Huynh Đệ cung.

32. Quyết an Tiểu Hạn

Bất luận Âm Dương, cứ Nam thì thuận số, nữ thì nghịch số.

Dần Ngọ Tuất nhân khởi Thìn cung,

Thân Tý Thần nhân tự Tuất cung,

Tị Dậu Sửu nhân khởi Mùi cung,

Hợi Mão Mùi nhân khởi Sửu cung.

33. Quyết an hạn của trẻ con (Đồng hạn)

Nhất Mệnh nhị Tài tam Tật Ách,

Tứ Thê ngũ Phúc lục Quan Lộc,

Dư niên nhất phái thuận lưu hành,

Thập ngũ Mệnh cung khán đoan đích.

(Một tuổi xem ở chính Mệnh cung,

Lên Hai xem ở chỗ cung Tài

Lên Ba xem Tật, Bốn Thê vị

Năm ở Phúc cung, Sáu tại Quan

Những năm còn lại, lần lượt thuận

Tới tuổi mười lăm tại Mệnh cung).

[QNB chú: Độc giả lưu ý. Cách toán Đồng Hạn này chỉ giống với các cách ta thường biết ở đoạn từ 1 tuổi tới 6 tuổi, còn lại có sự khác biệt:

– Ta thường toán cho đến năm trẻ lên 12 tuổi, ứng với bắt đầu sang đại vận thứ hai của Nhị Cục, sau đó lại xem theo Đại Tiểu hạn như thông thường. Nhưng trong sách này lại chép cách toán hạn tới 15 tuổi.

– Với các toán cho trẻ mà ta thường biết thì lên 7 tuổi xem ở Nô, 8 tuổi xem Di, 9 tuổi xem Tử, 10 tuổi xem Huynh, 11 tuổi xem Phụ Mẫu, 12 tuổi xem Điền Trạch. Hoặc cách khác là cứ chuyển lần lượt theo vị trí cung “Quan”. Còn trong sách này thì lại toán theo cách từ 7 tuổi trở đi thì cứ toán thuận từng cung (7 Nô, 8 Di, 9 Tật, 10 Tài, 11 Tử, 12 Thê, 13 Bào, 14 Mệnh cho đến 15 tuổi cũng lại xem ở Mệnh cung].

34. An Mệnh Chủ

Tý cung – Tham Lang

Sửu Hợi cung – Cự Môn

Dần Tuất cung – Lộc Tồn

Mão Dậu cung – Văn Khúc

Thìn Thân cung – Liêm Trinh

Tị Mùi cung – Vũ Khúc

Ngọ cung – Phá Quân

Giả như, an Mệnh tại Ngọ cung thì tìm xem Phá Quân đóng tại cung nào tức là Mệnh Chủ ở đó. An Mệnh tại Tý cung thì tìm Tham Lang ở chỗ nào thì là Mệnh chủ ở đó. Bên trái vận hành từ Sửu cho tới Ngọ, bên phải vận hành từ Hợi cho tới Ngọ.

35. An Thân Chủ

Tý Ngọ nhân Hỏa Linh tinh,

Sửu Mùi nhân Thiên Tướng tinh,

Dần Thân nhân Thiên Lương tinh,

Mão Dậu nhân Thiên Đồng tinh,

Thìn Tuất nhân Văn Xương tinh,

Tị Hợi nhân Thiên Cơ tinh.

(QNB chú: Thân Chủ được an theo Địa Chi năm sinh, như người tuổi Tý thì Thân Chủ là Hỏa Tinh, người tuổi Ngọ thì Thân chủ là Linh Tinh – điều này lại ngược với các cách ta biết trong sách “Số Tử Vi Kinh Nghiệm” của cụ Quản Xuân Thịnh. Các tuổi còn lại thì cứ 2 Địa Chi tuổi thì tương ứng với 1 sao Thân Chủ như trong bài quyết – và cũng giống trong sách của cụ Cả Thịnh).

36. Luận an mệnh Kim Tỏa Thiết Xà Quan 

Đương tòng Tuất thượng khởi Tý niên,

Thuận số hành niên nguyệt nghịch thôi,

Nhật hựu thuận số thời nghịch chuyển,

Tiểu nhi thọ yểu khả tiên tri.

(Tuất cung hô Tý đếm theo năm,

Thuận tới niên sinh, nghịch tháng trăng,

Đi thuận ngày sinh, giờ nghịch chuyển

Tiên tri trẻ thọ hoặc yểu chăng).

Phép ấy, theo Tuất cung khởi năm Tý mà đi thuận cho đến Địa Chi năm sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi tháng Giêng đếm nghịch tới Tháng Sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi ngày mồng 1 đếm thuận đến Ngày Sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi giờ Tý đếm nghịch đến Giờ Sinh. Nếu cuối cùng mà rơi vào cung Sửu Mùi thì trẻ có bệnh nhưng có thể cứu được, còn như rơi vào cung Thìn Tuất thì chết yểu.

37. Định nam nữ Trúc La tam hạn

Phương pháp viết, cùng định lệ Cục (số) như Đế Hoàng (QNB chú: có lẽ muốn ám chỉ sao Tử Vi), chỉ là đi nghịch với trên đây hai số mà an bài (QNB chú: có lẽ muốn ám chỉ việc đi ngược chiều đại hạn 2 cung hoặc đếm đến số cung có vị trí ứng với số bằng 2 lần số Cục), nếu tam phương tứ chính mà có Thất Sát Phá Quân đều gọi là “Trúc La tam hạn”. Nếu lại thêm Cự ám hung tinh ở tam phương tứ chính thì nhất định là bị dị nghị, dè bỉu. Nếu mà Đại Tiểu nhị hạn gặp phải thì đoán là hạn có thể chết.

(QNB chú: theo như đa số các tài liệu hiện đại thì họ coi “Trúc La tam hạn” chỉ đơn giản là khi Đại Tiểu nhị hạn cũng như Lưu niên Tuế hạn đi vào cung mà tam phương có Sát Phá Tham mà thôi. Cơ bản thì coi hạn ấy chính là lúc mà mệnh vận có biến chuyển mạnh mẽ, còn theo chiều hướng tốt hay xấu thì tùy thuộc vào sự đắc miếu của Sát Phá Tham cũng như các sát hung tinh đi kèm, sợ nhất là có Hóa Kị đến xung chiếu). 

38. Định cường nhược 12 cung

Nam Mệnh: Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, Thiên Di, Điền Trạch là cường cung. Còn Tử Tức, Nô Bộc, Huynh Đệ, Phụ Mẫu là nhược cung.

Nữ Mệnh: Phu Quân, Tử Tức, Tài Bạch, Điền Trạch, Phúc Đức là cường cung, các cung còn lại là nhược cung.

39. Định 12 cung các sao lạc nhàn

Tử Vi tại Tý Thìn Hợi là nhàn cung,

Tham Lang tại Dần Thìn là nhàn cung,

Thiên Tướng tại Thìn Tuất là nhàn cung,

Thất Sát tại Thìn Hợi là nhàn cung,

Thiên Lương tại Tị Dậu là nhàn cung,

Thiên Cơ tại Tị là nhàn cung,

Phá Quân tại Tị Thân là nhàn cung,

Vũ Khúc tại Thân là nhàn cung.

40. Quyết an Lưu Lộc, Lưu Kình, Lưu Đà

Xét lưu niên thái tuế.

Giả như Kỷ Sửu lưu niên thì Lưu Lộc tại Ngọ, Lưu Kình tại Mùi, Lưu Đà tại Tị. Như người tuổi Giáp Tý mà an Mệnh tại Tị, thì tiểu hạn vừa đến cung Hợi, tiểu hạn Kình Dương. (QNB chú: chỗ nãy sách lấy thí dụ chẳng thú zị cái gì cả, thật là khó hiểu. Xin độc giả lưu ý vậy. Nguyên văn viết: 論流年太歲. 假如己丑流年流祿在午, 流羊在未, 流陀在巳, 如甲子生人安命巳, 小限又行在亥, 小限擎羊. Luận lưu niên thái tuế. Giả như Kỷ Sửu lưu niên lưu Lộc tại Ngọ, lưu Dương tại Mùi, lưu Đà tại Tị, như Giáp Tý sinh nhân an mệnh Tị, tiểu hạn hựu hành tại Hợi, tiểu hạn Kình Dương.)

41. Luận các sao sinh khắc chế hóa

Tinh diệu đều hiểu sinh khắc chế hóa là then chốt, thứ đến xem tọa lạc ở cung nào, như Liêm Trinh thuộc Hỏa tại Dần cung là chỗ Mộc thường sinh cho Hỏa của Liêm Trinh. Nếu Vũ Khúc Kim tinh cùng Liêm Trinh đồng độ, thì Vũ Khúc tuy là tiền tài nhưng mà vô dụng vậy, ngoài ra thì cứ phỏng theo đó. (QNB chú: trên cùng lá số thì Vũ Khúc luôn tam hợp với Liêm Trinh nên không thể xảy ra việc Liêm Vũ đồng cung được. Độc giả lưu ý).

Kim nhập Hỏa hương

Hỏa nhập Thủy hương

Thủy nhập Thổ hương

Thổ nhập Mộc hương

Đều là bị khắc chế.

42. Luận các sao phận thuộc Nam Bắc đẩu hóa cát hung, cùng phận thuộc Ngũ Hành

Tử Vi thuộc Thổ, trung thiên tinh, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tọa là quan lộc chủ.

Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là huynh đệ chủ.

Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước quý thọ tinh.

Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu, hóa Quý, là quan lộc chủ.

Thiên Đồng thuộc Thủy Kim, Nam đẩu, hóa Phúc, là phúc đức chủ.

Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, hóa Sát Tù, tại quan lộc là quan lộc chủ, tại Thân Mệnh là thứ đào hoa.

Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là Tài Bạch chủ.

Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh tinh, là Tài bạch và Điền trạch chủ.

Thái Âm thuộc Thủy, Nam Bắc đẩu, hóa Phú, là Tài bạch Điền trạch chủ.

Tham Lang thuộc Thủy Mộc, Bắc đẩu, hóa Đào Hoa Sát, chủ họa phúc.

Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi.

Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là quan lộc chủ.

Thiên Lương thuộc Thổ, nam đẩu, hóa Ấm, chủ thọ.

Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu, gặp Đế hóa Quyền tinh.

Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đắc đẩu, hóa Hao, ti phu thê, tử tức, nô bộc.

Văn Xương thuộc Kim, nam bắc đẩu, ti khoa giáp là chủ đứng đầu văn khoa.

Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc Đẩu, chủ về khoa giáp.

Phụ Bật nhị tinh bắc đẩu, sở trường đảm nhiệm ân lệnh mưa móc (QNB chú: xem lại chỗ chư tinh vấn đáp thì biết Tả Phụ thuộc Thổ, còn Hữu Bật thuộc Thủy).

Các sao kể trên đây, từ Tử Vi tới Phụ Bật là 1 và 18 sao đều là Nam Bắc đẩu chính diệu.

Khôi Việt, Thiên Mã cũng là cát tinh và đều không thuộc chính diệu. (QNB chú: chi tiết “1 & 18 sao” này có thể khiến ta liên tưởng tới tiền thân của môn TVĐS là môn “Thập bát phi tinh” cũng gồm Tử Vi & 18 sao).

Khôi Việt nhị tinh thuộc Hỏa.

Thiên Mã thuộc Hỏa.

Kình Dương thuộc Kim, phù cho Bắc đẩu tinh, hóa Hình.

Đà La thuộc Kim, trợ cho Bắc đẩu tinh, hóa Kị.

Hỏa Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu.

Linh Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu.

Thiên Không Địa Kiếp thuộc Hỏa.

Thiên Thương Thiên Sứ thuộc Thủy.

Hóa Lộc thuộc Thổ, mừng gặp Lộc Tồn.

Hóa Quyền thuộc Mộc, mừng hội Cự Môn Vũ Khúc.

Hóa Khoa thuộc Thủy, mừng hội khôi việt.

Hóa Kị thuộc Thủy, tức là Kế Đô tinh.

Hồng Loan Thiên Hỉ thuộc Thủy.

Tuế Quân thuộc hỏa.

Bác Sĩ thuộc Thủy, chủ thông minh.

Lực Sĩ thuộc Hỏa chủ quyền thế.

Thanh Long thuộc Mộc, chủ hỉ khí.

Đại tiểu Hao thuộcc Hỏa, Tiểu Hao tiền tài Đại Hao phá tổ nghiệp.

Tướng Quân thuộc Mộc, chủ uy mãnh khó hòa hợp.

Tấu Thư thuộc Kim, chủ phúc lộc.

Phi Liêm thuộc Hỏa, chủ cô độc.

Hỉ Thần thuộc Hỏa, chủ hỉ khí.

Phục Binh thuộc Hỏa, chủ khẩu thiệt

Bệnh Phù chủ bệnh.

Quan Phủ thuộc Hỏa chủ quan phù (phù tiết, ấn tín của quan).

Tang Môn thuộc Mộc.

Điếu Khách thuộc Hỏa.

Bạch Hổ thuộc Kim. 

43. Luận cát hung đắc hãm của Lộc Quyền Khoa Kị tại 12 cung

Tý cung: Hóa Lộc, Hóa Quyền không đắc địa. Hóa Kị không hung.

Sửu cung: Khoa Quyền phúc lộc tới nhanh, không e ngại sát tinh. Hóa Kị không kị.

Dần cung: Khoa Quyền phúc lộc chậm, có sát tinh thì dễ phá tài. Hóa Kị không hợp.

Mão cung: Khoa Quyền mừng gặp cung này, nhưng sợ sát tinh tụ tập. Hóa Kị đắc địa.

Thìn cung: Khoa Lộc được phúc dày, có sát tinh xung là tai họa. Hóa Kị vô dụng.

Tị cung: Khoa Lộc phúc tới chậm. Hóa Kị hung.

Ngọ cung: Hóa Khoa đắc địa. Hóa Lộc không đắc địa. Hóa Kị hung.

Mùi cung: Khoa Quyền phúc tới chậm, sợ sát tinh tác họa. Hóa Kị vô dụng.

Thân cung: Khoa Lộc đắc địa. Quyền Kị đều không đắc địa.

Dậu cung: Quyền Kị đều không đắc địa.

Tuất cung: Khoa Quyền phúc lộc dày, sợ sát tinh xung. Hóa Kị trùng trùng ngổn ngang trăm mối.

Hợi cung: Hóa Kị không hợp. 

44. Luận 12 cung (từ Mệnh tới Phụ Mẫu)

44.1 Mệnh cung

* Tử Vi thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tòa, là chủ của quan lộc. (Người có) Tử Vi thì sắc mặt đỏ tía hoặc trắng xanh, lưng eo phì mãn, là người trung hậu lão luyện, chính trực liêm khiết khiêm cung, oai phong của nó có thể chế được Thất Sát, hàng phục được Hỏa Linh. Nếu cùng Phủ Tướng Tả Hữu Nhật Nguyệt Xương Khúc tam hợp gia hội thì rất khẩn trương, hưởng thực lộc ngàn chung, giàu có vô cùng và đại quý. Cùng Lộc Tồn đồng cung rất đặc biệt. Không nhập miếu lại không có Tả Hữu thì là cô quân (vua đơn độc), cũng dễ thanh nhàn tăng đạo. Nếu cùng Phá Quân đồng cung là tư lại (chức quan nhỏ). Cùng Kình Đà Linh Hảo xung hợp chiếu, có nhiều cát tinh cũng chủ phát tài, người thường kẻ thứ dân cũng vẫn được cát. Vào nữ Mệnh mà hội cát tinh thì thanh tú, vượng phu ích tử.

Tý cung hỉ người sinh năm Đinh Kỷ Canh được quý cách, người sinh năm Nhâm Quý thì không bền.

Ngọ cung nhập miếu hỉ người sinh năm Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách, người sinh năm Bính Mậu thì có thành có bại có đới tật.

Mão Dậu cung cùng Tham Lang đồng độ, người sinh năm Ất Tân Giáp Canh được quý mà không bền.

Dần Thân cung vượng địa cùng Thiên Phủ đồng cung, người tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung vượng địa cùng Thất Sát đồng cung, người tuổi Ất Mậu được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Phá Quân đồng cung, người tuổi Ất Kỷ Giáp Canh Đinh Nhâm được tài quan cách.

Tử Vi nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tử Vi thiên trung đệ nhất tinh,

Mệnh Thân tương ngộ phúc tài hưng,

Nhược phùng tướng tá cung trung hội,

Phú quý song toàn bá lệnh danh.

Tử Vi thủ mệnh tối vi lương,

Nhị sát phùng chi thọ bất trường,

Dương Đà Hỏa Linh lai tương hội,

Chích hảo không môn lễ phạn vương.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân,

Phú nhi bất quý hữu hư danh,

Nhược phùng Tham Lang tại Mão Dậu,

Vi thần thất nghĩa bất tương ứng.

Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội,

Thất Sát đồng cung đa bất quý,

Khi nhân cô độc cánh hình thương,

Nhược thị không môn vi cát lợi.

(Đệ nhất giữa trời Tử Vi tinh

Mệnh Thân gặp gỡ tài phúc vinh

Nếu thêm tướng tá trong cung hội

Phú quý song toàn danh hiển vinh.

Tử Vi thủ mệnh rất hiền lương

Gặp Kiếp Không xâm, thọ chẳng trường

Linh Hỏa Kình Đà cùng tới phạm

Chỉ hay theo Đạo với Phật đường.

Thìn Tuất Tử Vi gặp Phá Quân

Phú mà chẳng quý chỉ hư danh

Tham Lang cùng ở nơi Mão Dậu

Tôi thần thất nghĩa thật chẳng xứng.

Kình Đà Linh Hỏa đến tương hội

Thất Sát đồng cung chẳng quý nhiều

Dối người, cô độc, hình thương chịu

Chỉ có cửa Không mới tốt lành).

Tử Vi nhập nữ Mệnh cát hung quyết:

Tử Vi nữ Mệnh thủ Thân cung,

Thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung,

Canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu,

Kim quan phong tặng phúc thao thao.

Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cung,

Tam phương cát củng tiện vi vinh,

Nhược phùng sát phá lai trùng phá,

Y lộc doanh dư dâm xảo dung.

(Nữ nhân Đế tọa cung an Thân

Thiên Phủ tôn tinh cũng giáng lâm

Thêm được cát tinh cùng thủ chiếu

Phúc dày, phong tặng, quý muôn phần.

Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cung

Tam phương cát chiếu tốt vô cùng

Nếu mà ác sát cùng xung phá

Vẫn thừa y lộc, nhưng dâm dung (nhan).

Tử Vi nhập hạn cát hung quyết:

Tử Vi viên nội cát tinh lâm,

Nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng,

Thường nhân đắc ngộ đa tài phú,

Quan viên phùng chi chức vị thăng.

Tử Vi nhập hạn bản vi tường,

Chích khủng tam phương Sát Phá Lang,

Thường thứ phùng chi đa bất lợi,

Quan viên hàng trích hữu kinh thương.

(Tử Vi cùng cát thủ trong cung

Phúc lộc cùng hưng, nhị hạn phùng

Quan chức được thăng thêm phẩm cấp

Dân thường tài lộc hưởng ung dung.

Tử vi nhập hạn vốn cát tường

Chỉ e Tham Sát Phá tam phương

Thứ dân gặp phải nhiều bất lợi

Quan bị giáng chức, có hình thương). 

* Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là sao chủ huynh đệ. Nhập miếu thân dài lại mập mạp, tính nóng nhưng tâm hiền từ, có cơ mưu lắm biến hóa. Cùng Thiên Lương hội hợp thì thiện nghệ việc đàm luận việc binh cơ, người tuổi Ất Bính Đinh gặp Cơ nhập miếu hóa cát lại thêm được Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm tấu hợp tọa ở Tị Dậu Sửu Hợi Mão Mùi cung thì quyền lộc thực là không nhỏ chút nào, văn võ đều tốt đẹp, được quý đến cực phẩm. Thấy thêm Cự Môn Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì ở Tị Dậu Sửu Hợi là hạ cục, cô đơn, dẫu tài quan có được quý hiển nhưng cũng chẳng bền, chỉ hợp với buôn bán hoặc làm nghề tinh xảo mà thôi.

Nữ mệnh nhập miếu thì tính cương có quyền bính, quán xuyến gia đình trợ phu ích tử. Cùng với Thiên Lương Thái Âm Cự Môn mà thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp Tài Bạch thì dâm tiện, làm tỳ thiếp, kỹ xướng, nếu chẳng hại chồng cũng khắc con.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Mão Dậu cung vượng địa cùng Cự Môn đồng cung, người tuổi Ất Tân Mậu Quý được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Tị Hợi cung hòa bình, người tuổi Bính Nhâm Mậu là hợp cục nhưng không bền.

Thìn Tuất cung lợi địa cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Nhâm Canh Đinh được phúc.

Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Bính Mậu Đinh Nhâm được tài quan cách, Ất Nhâm được Lộc hợp cách.

Thiên Cơ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Cơ Nguyệt Thiên Lương hợp Thái Dương,

Thường nhân phú túc trí điền trang,

Quan viên đắc ngộ Khoa Quyền Lộc,

Chức vị cao thiên diện đế vương.

Thiên Cơ hóa Kỵ lạc nhàn cung,

Túng hữu tài quan diệc bất vinh,

Thoái tận gia tài kiêm thọ yểu,

Phiêu bồng tăng đạo trụ sơn trung.

(Cơ cùng Nhật, Nguyệt, Thiên Lương

Ruộng vườn rộng lớn người thường giàu sang

Khoa quyền lộc chiếu kẻ quan

Chức kia tước ấy thuộc hàng tối cao

Cơ hãm lại Hóa Kị vào

Tiền đồ gian khổ, thân nào được vinh

Phá tài, giảm thọ của mình

Phiêu bồng, tăng đạo mới bình an thôi).

Thiên Cơ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thiên Cơ nữ mệnh cát tinh phù,

Tác sự thao trì quá trượng phu,

Quyền Lộc cung trung phùng thủ chiếu,

Vinh ưng cáo mệnh quý vô luân.

Thiên Cơ tinh dữ Thái Âm đồng,

Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung,

Y lộc phong nhiêu chung bất mỹ,

Vi xướng vi thiếp chủ dâm phong.

(Cơ nữ mệnh cát tinh củng chiếu

Bực anh thư liệu việc như thần

Lộc quyền thủ chiếu mệnh thân

Vinh hoa phú quý thập phần tốt tươi.

Cơ Nguyệt hãm đồng cung mệnh vị

Đẹp nhưng mà dâm mị dung nhan

Giàu nhưng chẳng được thập toàn

Xướng ca, tỳ thiếp, chủ hàng dâm phong).

Thiên Cơ nhập hạn cát hung quyết:

Nam nữ nhị hạn trị Thiên Cơ,

Khoa Quyền Lộc phùng đại hữu vi,

Xuất nhập kinh doanh đa ngộ quý,

Phát tài phát phúc thiểu nhân tri.

Thiên Cơ chiếu hạn bất an ninh,

Gia sự phân phân ngoại sự đa,

Cánh ngộ Dương Đà tinh Cự ám,

Tu tri thử tuế nhập Nam Kha.

(Nhị hạn tọa thủ Thiên Cơ

Khoa Quyền Lộc chiếu, vô bờ mắn may

Kinh doanh đại phát phen này

Phúc tài hưng vượng đẹp thay mọi bề

Hạn Cơ hãm chiếu xung về

Trong nhà ắt hẳn bộn bề, đổi thay

Kình Đà Cự ám chiếu vây

Nam Kha một giấc mộng nầy vỡ tan). 

* Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu hóa Quý, là chủ quan lộc. Thái Dương nhập miếu hình dung diện mạo đường đường, hùng tráng, đầy đặn vuông tròn, người sinh ban đêm hãm người sinh ban ngày miếu vượng, tâm tính từ thiện, sắc diện đỏ tía, rộng lượng hay bố thí giúp đỡ kẻ khác. Nếu hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm Lộc Tồn cùng thủ chiếu Quan Lộc thì tài quan đều được hiển hiện, luận là quý cực phẩm, theo văn võ đều hợp cả. Cung an Thân gặp Thái Dương có cát tụ thì làm môn khách trong nhà của quý nhân, nếu không cũng là kẻ theo phò trợ cho bậc công hầu khanh tướng, người tuổi canh mà Mệnh an tọa tại Mão cung thì là nơi đệ nhất miếu, người tuổi Nhâm thì xếp vào thứ cách. Mệnh Thân mà tại Hợi cung, người tuổi Thân là hạ cục, nếu không yểu thọ thì bần cùng, dẫu có phát cũng chẳng bền. Miếu vượng thì được chung thân phú quý, hãm địa thì tuy hóa Quyền hóa Lộc vẫn hung, quan lộc cũng không được hiển vinh, trước chăm chỉ sau thì lười biếng, thành bại khôn lường, nếu ly tổ xuất ngoại thì có thể được cát lợi. Với Kình Đà xung phá lại hãm là hạ cục, hoạch phát cũng hoạnh phá, chẳng được bền, nếu theo buôn bán hoặc nghề tinh xảo thì trước gian khổ lao lực nhưng họa lại nhẹ đi mà sau này được hưởng duyên sinh vậy, thêm hung sát tinh thì có bệnh tật, Hóa Kị thì tật mắt.

Nữ mệnh nhập miếu thì tất sẽ vượng phu ích tử, nếu hãm địa lại thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị Kiếp thì bần tiện tần tật, cũng vẫn là phụ nữ trong sạch đoan chính, theo tăng đạo càng thanh khiết.

Tý cung hãm, Ngọ cung vượng, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách, người tuổi Bính Mậu thì chẳng lành.

Mão cung miếu, Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Tân được tài quan cách, người tuổi Giáp thì khốn đốn.

Dần cung vượng, Thân cung đắc địa cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Giáp Canh được tài quan cách.

Tị cung vượng (các tuổi) được tài quan cách.

Hợi cung hãm (các tuổi) gặp sát tinh thì cô quả, bần cùng.

Thìn cung vượng (các tuổi) được tài quan cách.

Tuất cung hãm địa phản bối (các tuổi) thì cô quả.

Sửu cung hãm, Mùi cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, thêm cát tinh thì (các tuổi) được tài quan cách.

Thái Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Mệnh lý phùng Dương phúc thọ nùng,

Cánh kiêm Quyền Lộc lưỡng tương phùng,

Khôi Xương Tả Hữu lai tương tấu,

Phú quý song toàn bỉ Thạch Sùng.

Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùng,

Tam phương vô hóa phúc nan phong,

Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ,

Nhược phùng sát thấu nhất sinh cùng.

Thất hãm Thái Dương cư phản bối,

Hóa kỵ phùng chi đa kiển muội,

Hựu tao hoạnh sự phá gia tài,

Mệnh cường hóa lộc dã vô ích.

(Mệnh Nhật phúc thọ đượm nồng

Lại thêm Quyền Lộc tương phùng đôi nơi

Lục cát củng tấu tuyệt vời

Vẹn toàn phú quý tựa đời Quý Luân.

Sửu Mùi Nhật Nguyệt đồng lâm

Tam phương vô Hóa phúc phần kém thay

Thêm cát, đẹp chẳng vẹn bày

Nếu phùng sát tấu ăn mày chẳng sai

Hãm cung phản bối mấy ai

Nếu cùng Hóa Kị ngu dai dốt bền

Vụt phá gia tài cũng nên

Dẫu cùng Hóa Lộc chẳng thêm ích gì).

Thái dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thái Dương chính chiếu phụ nhân Thân,

Tư mạo thù thường tính cách trinh,

Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu,

Kim quan phong tặng tác phu nhân.

Thái Dương an mệnh hữu kỳ năng,

Hãm địa tu phòng ác sát lăng,

Tác sự trầm ngâm đa tiến thoái,

Tân cần độ nhật miễn gia khuynh.

Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang,

Y lộc bình thường thọ bất trường,

Khắc quá lương nhân hoàn khắc tử,

Chích nghi ấm hạ tác thiên phòng.

(Thái Dương chiếu, nữ nhân quý hiển

Dung mạo đẹp, tính cách trung trinh

Lại cùng thủ chiếu cát tinh

Phu nhân nhất phẩm thân vinh một đời.

Mệnh Thái Dương, có tài kỳ lạ

Nếu hãm cung, phòng ác sát tinh

Khiến cho lâm sự chùng chình

Nếu mà chăm chỉ, gia đình miễn suy.

Nhật phản bối, người đa tâm sự

Tài lộc vừa, nhưng thọ chẳng đa

Khắc phu khắc tử chắc mà

Nhờ phúc thì phận cũng là thiếp thôi).

Thái Dương nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Dương,

Thiêm tài tiến nghiệp phúc phi thường,

Hôn nhân hòa hợp thiêm tự tục,

Sĩ giả cao thiên tọa miếu đường.

Thái Dương thủ hạn hữu đa bàn,

Hãm địa tu phòng ác sát xâm,

Gia Kị phùng hung đa trở trệ,

Hoạnh sự phá tài gia linh đình.

(Nhị hạn mà gặp Thái Dương

Tài tăng nghiệp tiến phi thường phúc lai

Hôn nhân, tình cảm hòa hài

Người quan, kẻ sĩ văn tài đỗ cao.

Hạn kia hãm địa lâm vào

Phải xem ác sát tinh nào củng vây

Lại thêm Hóa Kị cùng bầy

Gia cảnh ly tán, tiền đầy cũng tan). 

* Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là chủ tài bạch. Vũ Khúc tính cương quyết quả cảm, tâm thẳng thắn không thâm độc, dáng hình nhỏ, thanh cao mà bao dung đại lượng, có điểm đặc dị về râu tóc. Rất mừng gặp người sinh năm Giáp Kỷ do phúc hậu, nhập miếu cùng Xương Khúc đồng hành thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, vào võ chức là rất vượng, vào văn nhân thì đa học đa tài. Hội Tham Lang gặp Hỏa Tinh lại được hóa cát là thượng cách, người tuổi Bính Đinh Canh Tân Nhâm Quý thì đoán là trung cách. Cùng Phủ Tướng Lương Nguyệt Lộc Mã hội thì chủ phú quý, người sinh Tây Bắc là được phúc, kẻ sinh Đông Nam thì bình thường. Hãm địa thì là người làm nghề kỹ thuật, thủ công tinh xảo, và theo tăng theo đạo, lại gặp Liêm Trinh Phá Quân Kình Kị Không Kiếp xung phá thì phê là hạ cục, phá gia bại tổ.

Nữ mệnh nhập miếu được quyền quý, hãm địa gặp sát tinh thì cô đơn, hình phu khắc tử, đồng thời bất chính.

Tý Ngọ cung vượng địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Canh được tài quan cách.

Mão Dậu cung lợi địa, cùng Thất Sát đồng độ, người tuổi Ất Tân được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Nhâm Mậu được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, người tuổi Giáp Ất Kỷ được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Tham Lang đồng độ, người tuổi Mậu Tân được đại quý, tài quan cách.

Vũ Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Vũ Khúc thủ mệnh hóa vi quyền,

Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn,

Chí khí tranh vanh đa xuất chúng,

Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền.

Vũ Khúc chi tinh thủ mệnh cung,

Cát tinh thủ chiếu thủy vinh xương,

Nhược gia Hao Sát lai xung phá,

Nhậm thị tài đa tất cánh không.

(Vũ Khúc Mệnh hóa thành quyền

Cát tinh thủ chiếu phúc miên thọ trường

Chí khí xuất chúng cao cường

Đứng đầu quan tướng dẫn đường chúng nhân

Vũ Khúc đóng ở Mệnh phần

Cát tinh thủ chiếu sớm thân thịnh giàu

Nếu gặp hao sát thì đau

Hoàn không tay trắng dù giàu cỡ nao).

Vũ Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Vũ Khúc mệnh trung phùng,

Thiên Phủ gia chi chí khí hùng,

Tả Hữu Lộc Tồn tương phùng tụ,

Phú quý song toàn mỹ vô cùng.

Tướng tinh nhất tú tối cương cường,

Nữ mệnh phùng chi tính dị thường,

Y lộc thao thao chung hữu phá,

Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong.

(Nữ nhân Mệnh có sao Vũ Khúc

Thiên Phủ cùng chí khí thực cao

Tả Hữu Lộc Mã hội vào

Song toàn phú quý ai nào dám so

Tướng tinh này cương cường tính khí

Thật dị thường khó đoán lắm thay

Sát phùng giàu cũng trắng tay

Tan gia bại sản, hoặc rày yểu vong).

Vũ Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Đại tiểu nhị hạn phùng Vũ Khúc,

Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng,

Cánh gia Văn Xương lâm Tả Hữu,

Phúc lộc song toàn đắc xứng tâm.

Vũ Khúc lâm hạn hóa quyền tinh,

Tối lợi cầu mưu sự hữu thành,

Cánh ngộ cát tinh đồng hội hợp,

Văn nhân danh hiển thứ nhân hưng.

Vũ Khúc chi tinh chủ quan phi,

Công lại phùng chi hình trượng lai,

Thường thứ ngộ chi hoàn phụ trái,

Quan viên trị thử hữu kinh hoài.

(Nhị hạn Vũ Khúc tương phùng

Nếu mà miếu vượng ắt hưng tiền tài

Văn xương tả hữu đáo lai

Thực là đắc ý phúc tài mãn viên

Hạn gặp Vũ Khúc hóa Quyền

Bao nhiêu mưu sự tự nhiên sẽ thành

Nếu thêm cát diệu đồng hành

Người thường, quan lại tài danh tăng liền

Vũ khúc cũng chủ công quyền

Nếu thêm hình sát gặp phiền đòn roi

Người thường bị chủ nợ đòi

Kẻ quan mà gặp dễ toi chức quyền). 

* Thiên Đồng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Phúc, là chủ phúc đức. Thiên Đồng nhập miếu thì người phì mãn trắng trẻo, tâm tính nhân từ ngay thẳng chính trực. Cùng Thiên Lương Tả Hữu gia hội thì người tuổi Bính mà Mệnh an tại Tị Hợi Dậu được tài quan song mỹ, phúc chẳng hề nhỏ, (mệnh) ở Mùi cung thì thứ cách, ở Ngọ cung lạc hãm, người tuổi Đinh thì hợp. Nếu tại Hợi cung thì người tuổi Canh là hạ cục, lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp tất sẽ cô đơn, phá tướng, mắt có tật.

Nữ mệnh hội cát tinh thì làm mệnh phụ phu nhân, vượng phu ích tử, cực kỳ hiền thảo, nếu cư Tị Hợi tuy đẹp nhưng mà dâm.

Tý cung vượng địa, Ngọ cung hãm, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được tài quan cách.

Mão Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách.

Dần cung lợi địa, Thân cung vượng địa, cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Ất Giáp được phúc hậu.

Tị Hợi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Bính Mậu được tài quan cách.

Thìn Tuất cung hòa bình, người tuổi Bính Đinh được lợi, người tuổi Canh Quý thì phúc nhưng chẳng bền.

Sửu Mùi cung hãm địa, cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Giáp Canh được tài quan cách.

Thiên Đồng nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Đồng tọa mệnh tính ôn lương,

Phúc lộc du du thọ cánh trường,

Nhược thị phúc nhân cư miếu vượng,

Định giáo thực lộc dự truyện dương.

Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng,

Tính cách thông minh bách sự thông,

Nam tử định nhiên thực thiên lộc,

Nữ nhân nhạc thủ tú phòng trung.

Thiên Đồng thủ mệnh lạc nhàn cung,

Hỏa Linh sát tấu cánh vi hung,

Thiên Cơ Lương Nguyệt lai tương hội,

Chích hảo không môn độ tuế chung.

(Thiên Đồng thủ mệnh hiền lương

Tài danh phúc lộc thọ trường lắm thay

Một khi miếu vượng đất này

Nổi danh gia giáo cùng rày mắn may

Cát tinh củng chiếu càng hay

Thông minh uyên bác thẳng ngay tính tình

Nam nhân phúc lộc tày đình

Nữ nhân ích tử đẹp xinh tuyệt vời

Nếu mà lạc hãm phương trời

Hỏa Linh sát tấu một đời hiểm nguy

Thiên Cơ, Lương, Nguyệt hội thì

Nương mình tăng đạo, qua đi tháng ngày).

Thiên Đồng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thiên Đồng thủ mệnh phụ nhân thân,

Tính cách thông minh linh lợi nhân,

Xương Khúc cánh lai tương hội xử,

Du du tài lộc tự thiên thân.

Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng,

Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung,

Y lộc tuy phong chung bất mỹ,

Thiên phòng thị thiếp dữ nhân thông.

(Thiên Đồng thủ, nữ nhân hiền thục

Tính thông minh, nhanh nhẹn giỏi giang

Khúc Xương cùng hội một đàng

Dồi dào tài lộc, an nhàn tấm thân

Nếu như cùng Thái Âm đồng độ

Nữ mệnh thời dâm xảo dung nhan

Giàu sang nhưng chẳng vẹn toàn

Nếu không tì thiếp thì hàng thứ thê).

Thiên Đồng nhập hạn cát hung quyết:

Nhân sinh nhị hạn trị Thiên Đồng,

Hỉ khí doanh môn vạn sự vinh,

Tài lộc tăng thiêm nghi sáng tạo,

Tòng kim gia đạo đắc phong vinh.

Lưu niên nhị hạn trị Thiên Đồng,

Hãm địa tu phòng ác sát xung,

Tác sự mỹ trung chung bất túc,

Duy phòng quan tai cập gia khuynh.

(Nếu như nhị hạn gặp Thiên Đồng

Hỉ khí đồi dào vạn sự thông

Tài lộc tăng thêm mừng đổi mới

Gia đạo yên bình, việc thành công.

Lưu niên nhị hạn gặp Thiên Đồng

Hãm địa sát tinh lại vây công

Việc làm dang dở, rồi thất bại

Khuynh nhà, kiện tụng, sự chẳng thông). 

* Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, thứ đào hoa sát, hóa Tù, là chủ quan lộc. (Người có Liêm Trinh thủ Mệnh) là người có thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, lông mi lông mày trung đại, xương cốt xũng lộ, tính nganh ngạnh nông nổi, dễ cáu giận tranh chấp. Nhập miếu vào võ chức thì quý, gặp Phủ Tướng Tả Hữu có Khoa Quyền Lộc Tồn đồng cung thì phú quý. Gặp Xương Khúc Thất Sát thì lập được võ công. Cùng Kình Dương đồng thì thị phi hàng ngày. Cùng Phá Quân Hỏa Linh thì gian ác. Ở Tị Hợi cung là hãm, lìa tổ ly tông, cô đơn, làm nghề kỹ thuật, làm công hoặc là phường tăng đạo. Người tuổi giáp mà Mệnh tọa tại Dần Thân cung là thượng cách, ngưởi tuổi Đinh Kỷ thì thứ cách. Người tuổi Bính mà Mệnh tọa Tý Ngọ Mão Dậu thì hoạnh phát hoạnh phá mà chẳng được bền. Người tuổi Giáp mà Mệnh tọa tại tứ Mộ cung được tài quan cách. Nếu người tuổi Bính Mậu thì chiêu chuốc sai lầm, có thành có bại. Nếu cùng Xương Khúc Hóa Kị đồng cung tại Tị Hợi cung thì người tuổi Bính có họa, người tuổi giáp cũng chẳng hợp vậy. Người tuổi Mùi Thân mà mệnh cư Mùi Thân cung, hóa Lộc gặp cát thì tất sẽ phú quý. Nếu tại các cung gặp Kình Đà Hỏa Linh Kị xung phá, chủ tàn tật.

Nữ mệnh mà (Liêm Trinh đắc miếu) tam hợp có cát tinh củng chiếu thì chủ được phong tặng, tuy các ác sát xung phá nhưng cũng không là hạ cục. Nếu nhập miếu gặp Hóa Lộc thì cương liệt, khéo léo mưu cơ, thanh tú, vượng phu ích tử. Tăng đạo mà thêm cát tinh củng chiếu là có dấu hiệu của bực thày. Sao này cực thích cùng Thiên Tướng đồng cung vì thường hóa giải được tính ác của nó.

Tý Ngọ cung hòa bình, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Giáp được tài quan cách.

Mão Dậu cung hòa bình, cùng Phá Quân đồng độ, người tuổi Ất Tân Quý được cát tường.

Dần cung hòa bình, người tuổi Canh Kỷ được quý cách.

Thân cung nhập miếu, người tuổi Giáp Canh Mậu được quý cách, người tuổi Bính là thứ cách.

Tị Hợi cung hãm địa, người tuổi Giáp Kỷ Bính Mậu thì phúc chẳng được bền.

Thìn Tuất cung lợi địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, thêm cát tinh là được tài quan cách.

Liêm Trinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Liêm Trinh thủ mệnh diệc phi thường,

Phú tính nguy nguy chí khí cường,

Cách cố đỉnh tân quan đại quý,

Vi quan thanh hiển tính danh hương.

Liêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cung,

Tham Phá Dương Hỏa Kị tương phùng,

Túng hữu tài quan dã bất mỹ,

Bình sinh hà dĩ đắc thung dung.

Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung,

Cát diệu tương phùng dã hữu hung,

Yêu túc tai tàn nan thoát ách,

Cánh gia ác sát mệnh cai chung.

(Liêm Trinh thủ mệnh thật phi thường

Bẩm tính mạnh mẽ chí quật cường

Canh tân cải cách quan đại quý

Chính trực thanh liêm nức bốn phương

Liêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cung

Tham Phá Kình Hỏa Kị tương phùng

Dẫu có tài quan vẫn không đẹp

Cả đời chẳng được lúc ung dung.

Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung

Cát diệu tương phùng vẫn gặp hung

Giảm thọ, bệnh đau, nhiều tai nạn

Thêm vào ác sát mệnh cáo chung).

Liêm Trinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Liêm Trinh,

Nội chính thanh liêm cách cục tân,

Chư cát củng chiếu vô sát phá,

Định giáo phong tặng tại thanh xuân.

Liêm Trinh Tham Phá khúc tương phùng,

Đà Hỏa giao gia cực tiện dung,

Định chủ hình phu tinh khắc tử,

Chích hảo thiên phòng xướng tỳ dung.

(Nữ nhân Thân Mệnh gặp Liêm Trinh

Tề gia đoan chính thực đẹp xinh

Chư cát củng chiếu vô sát phá

Dạy rằng còn trẻ được hiển vinh.

Liêm Trinh Tham Phá Khúc tương phùng

Hỏa Đà thủ chiếu tiện vô cùng

Định rằng khắc tử hình phu chắc

Chỉ làm tì thiếp ca xướng cung).

Liêm Trinh nhập hạn cát hung quyết:

Liêm Trinh nhập hạn vượng cung lâm,

Hỉ phùng cát diệu phúc biền trăn,

Tài vật tự nhiên đa súc tích,

Nhâm nhân đắc ý vị cao thăng.

Đại tiểu nhị hạn Ngộ Liêm Trinh,

Cánh hữu Thiên Hình Kình Kị xâm,

Nùng huyết hình tai nan thoát đào,

Phá Quân Tham Sát phó u minh.

(Liêm Trinh nhập hạn ở vượng cung

Phúc tài kéo đến nếu cát phùng

Của cải tự nhiên cùng đưa tới

Quan nhân đắc ý chức tước thăng

Đại tiểu nhị hạn gặp Liêm Trinh

Nếu bị tương xâm Sát Kị Hình

Nạn tai đẫm máu thời khó thoát

Thêm Phá Tham liền tới U Minh (âm ty cõi). 

* Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh, là chủ của Tài Bạch. Là người có khuôn mặt vuông, dung nhan hồng hào, da trắng, tâm tính ôn hòa, thông minh tuấn tú, bác học, cơ biến, thường cứu giải hết thảy tai ách. Mừng gặp Tử Vi Xương Khúc Tả Hữu Lộc Tồn Khôi Việt Quyền Lộc, cư nơi miếu vượng thì tất sẽ ở trong phủ đệ to lớn lộng lẫy. Kình Đà Linh hỏa cùng hội hợp thì sinh ra giỏi lừa dối. Mệnh tọa Dần Ngọ Tuất Hợi Mão Mùi, người tuổi Kỷ là quý cách. Nếu cư Tị Dậu Sửu cung thì người tuổi Ất Bính Mậu Tân được văn võ tài quan cách, như người an mệnh ở Hợi Mão Mùi Thìn Dậu cung thì tuổi Giáp Canh không quý hiển, trước chức lớn sau hạ dần, có đầu mà chẳng có hậu.

Nữ mệnh Thiên Phủ thanh bạch, khéo léo nhanh nhẹn, vượng phu ích tử, gặp Tử Vi Tả Hữu thì luận là làm mệnh phụ phu nhân.

Tý Ngọ cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý là phúc, được tài quan cách.

Mão cung nhập miếu, Dậu cung vượng địa, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách.

Dần cung nhập miếu, Thân cung đắc địa, cùng Tử Vi đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Ất Bính Mậu Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Phủ chi tinh thủ Mệnh cung,

Gia chi Quyền Lộc hỉ tương phùng,

Khôi Xương Tả Hữu lai tương hội,

Phụ phượng phàn long thượng cửu trùng.

Hỏa Linh Dương Đà tam phương hội,

Vi nhân gian trá đa lao lục,

Không Kiếp đồng viên bất vi giai,

Chích nghi không môn hưởng phúc nhân.

(Thiên Phủ tôn tinh thủ mệnh cung

Rất mừng Quyền Lộc đến tương phùng

Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc hội

Thềm rồng nhiếp chính giúp Quân trung.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Là người gian trá lắm gian lao

Không Kiếp đồng cung thì mất đẹp

Tăng đạo nên theo hưởng phúc nhiều).

Thiên Phủ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thiên Phủ Mệnh Thân cung,

Tính cách thông minh hoa dạng dung,

Cánh đắc Tử Vi tam hợp chiếu,

Kim quan hà bội thụ hoàng phong.

Hỏa Linh Dương Đà lai xung hội,

Tính cách dung thường đa kiển muội,

Lục thân tương bối tử nan chiêu,

Chích hảo không môn vi ni kế.

(Nữ nhân Thiên Phủ mệnh thân cung

Thông minh khéo léo, mỹ nhân dung

Cùng hội Tử Vi tam hợp chiếu

Hoàng ân thụ hưởng phúc trùng trùng.

Kình Đà Linh hỏa cùng hội chiếu

Dung mạo tầm thường lại u mê

Lục thân lại khắc, con khó đậu

Chốn ấy Thiền môn tính kế về).

Thiên Phủ nhập hạn cát hung quyết:

Hạn lâm Thiên Phủ năng ti lộc,

Sĩ thứ phùng chi đa phát phúc,

Thiêm tài tiến hỉ vĩnh vô tai,

Thả dã nhuận thân dã nhuận ốc.

Nam đẩu tôn tinh nhập hạn lai,

Sở vi mưu sự xứng tâm hoài,

Nhược hoàn hựu hóa Khoa Quyền Lộc,

Chỉ nhật hân nhiên triển đại tài.

(Hạn lâm Thiên Phủ tài lộc tăng

Kẻ sĩ, thường nhân phúc vinh thăng

Thêm tài, thêm tước vô tai nạn

Thân hiển gia đình cũng an bằng.

Nam đẩu chủ tinh nhập hạn này

Mưu sự thành công xứng ý thay

Nếu cùng Quyền Lộc Khoa tương hội

Sớm được thời cơ hiển đại tài). 

* Thái Âm thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, hóa Phú chủ quản điền trạch, là sao chủ người mẹ cũng chủ người vợ. Thái Âm cư Mệnh thì khuôn mặt tròn đầy, tâm tính ôn hòa, thanh tú, ngay thẳng chính trực, thông minh bác học vụt chốc lập được công danh, thích văn chương hoa, rượu. Cung an Thân nếu gặp thì có mẹ kế. Hãm địa mà hóa cát Khoa Quyền Lộc thì không luận là hung, xuất ngoại ly tổ tất sẽ cát lợi. Gặp thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tửu sắc tà dâm, hạ tiện, chết yểu. Rất mừng gặp người tuổi Nhâm Mậu, tại Hợi Mão Mùi cung mà lập Mệnh là hợp cục, người tuổi Ất Canh Mậu mà cư Hợi là thượng cách, người tuổi Đinh Mậu có hóa Khoa Quyền Lộc được cát lợi.

Nữ Mệnh (có Thái Âm) hội với Thái Dương nhập miếu thì được phong tặng danh hiệu phu nhân, nếu như hãm địa thì hại phu khắc tử, là phường tì thiếp kỹ xướng.

Tý Sửu Dần cung nhập miếu, người tuổi Đinh Mậu được tài quan cách.

Mão Thìn Tị cung hãm địa, người tuổi Nhâm Mậu cô quả chẳng bền.

Ngọ cung hãm địa, Mùi Thân cung lợi địa, người tuổi Đinh Canh Giáp được tài quan cách.

Dậu Tuất Hợi cung nhập miếu, người tuổi Bính Đinh được tài quan cách, thêm nhiều cát tinh là đại quý.

Thái Âm nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thái Âm nguyên thị thủy chi tinh,

Thân Mệnh phùng chi phúc tự sinh,

Dậu Tuất Hợi viên vi đắc địa,

Quang huy dương hiển tính danh hanh.

Thái Âm nhập miếu hóa quyền tinh,

Thanh tú thông minh quý vô luân,

Bẩm tính ôn lương cung kiệm nhượng,

Vi quan thanh hiển liệt triều cương.

Dần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng,

Túng nhiên cát củng bất phong long,

Nam vi bộc tùng nữ vi kỹ,

Gia sát xung sát đáo lão cùng.

Thái Âm hãm địa ác tinh trung,

Đà Hỏa tương phùng định khốn cùng,

Thử mệnh chích nghi tăng dữ đạo,

Không môn xuất nhập đắc tòng dung.

(Thái Âmm vốn dĩ là Thủy tinh

Thủ nơi Thân Mệnh, phúc tự sinh

Dậu Tuất Hợi cung là miếu địa

Danh vang, tính hiển thực quang vinh

Thái Âm nhập miếu hóa Quyền tinh

Tướng mạo thanh tú lại thông minh

Bẩm tính hiền hòa, cùng khiêm nhượng

Làm quan cao quý tại triều đình.

Dần cung, Cơ Nguyệt Khúc cùng Xương

Dẫu được cát chiếu chẳng xiển dương

Nam làm nô bộc, nữ làm kỹ

Sát xung thêm sát, già cùng đường.

Thái Âm hãm địa ác tinh phùng

Kình Đà Linh Hỏa tất khốn cùng

Mệnh này chỉ hợp theo tăng đạo

Không môn xuất nhập được ung dung).

Thái Âm nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cung,

Tam phương cát củng tất doanh phong,

Bất kiến hung sát lai xung hội,

Phú quý song toàn bảo đáo chung.

Thái Âm hãm tại mệnh hòa thân,

Bất hỉ tam phương ác sát xâm,

Khắc hại phu quân hựu yểu thọ,

Cánh hư huyết khí thiểu tinh thần.

(Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cung

Tam phương cát củng, đẹp vô cùng

Sát tinh chẳng đến vây, xung, chiếu

Song toàn phú quý, tới lâm chung.

Thái Âm lạc hãm thủ mệnh thân

Tam phương chẳng muốn ác sát xâm

Khắc phu hại tử, thêm yểu thọ

Khí hư, huyết kém, tổn tinh thần).

Thái Âm nhập hạn cát hung quyết:

Thái Âm tinh diệu hạn trung phùng,

Tài lộc phong doanh bách sự thông,

Giá thú nghênh thân thiêm tự tục,

Thường nhân đắc thử vượng môn phong.

Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Âm,

Thiêm ốc tiến tài phúc phi khinh,

Hỏa Linh nhược dã lai tương tấu,

Vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm.

Hạn chí Thái Âm cư phản bối,

Bất hỉ Dương Đà tam phương hội,

Hỏa Linh nhị hạn tối vi hung,

Nhược bất quan tai đa phá hối.

(Nhập hạn Thái Âm miếu thủ cung

Tăng tài tiến lộc, vạn sự thông

Giá thú hôn nhân, thêm con cháu

Người thường cũng được vượng gia môn

Nhị hạn cung kia gặp Thái Âm

Thêm nhà, thêm lộc, hồng phúc lâm

Chẳng may gặp Hỏa Linh thủ chiếu

Bệnh tật, cùng là kiện tụng xâm

Hạn ấy Thái Âm cư phản bối

Tam phương Kình Đà đến tương hội

Lại thêm Linh Hỏa, hung cùng cực

Dẫu chẳng quan tai, cũng phá tài). 

* Tham Lang thuộc Mộc Thủy, Bắc đẩu, hóa đào hoa sát. Tham Lang nhập miếu thì cao lớn to béo, hãm cung thì dáng hình nhỏ thanh cao, đại lượng, tính cách bất thường, tâm tính nhiều mưu mô ganh tị, làm việc cấp tốc mà chẳng nhẫn nại bình tĩnh, khéo quá hóa vụng, mê cờ bạc tửu sắc. Hãm địa lại thêm Kình Đà Hóa Kị tất sẽ cô đơn nghòe khổ, phá tướng tàn tật, da có chàm bớt, loang lổ, có sẹo, nhiều nốt ruồi. Nhập miếu thường theo ở nghề võ nghệ, gặp Hỏa Linh thì hỉ được người tuổi Mậu Kỷ là hợp cục, không hợp người tuổi Quý vì chẳng nhẫn nại, chẳng bền lâu.

Nữ mệnh (có Tham Lang) thì bình thường, nếu cư hãm địa thì hại chồng khắc con, cùng bất chính, đại đa số làm tỳ thiếp kỹ xướng, theo tăng đạo cũng chẳng thanh khiết.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu Canh Dần Thân là hạ cục.

Mão Dậu cung lợi địa, cùng Tử Vi đồng độ, thấy Hỏa Tinh thì rất quý, người tuổi Ất Tân Kỷ là hợp, được tài quan cách.

Dần Thân cung hòa bình, người tuổi Canh được tài quan cách.

Tị Hợi cung hãm địa, cùng Liêm Trinh đồng cung, người tuổi Bính Mậu Nhâm được phúc nhưng không bền.

Thìn Tuất cung nhập miếu, người Mậu Kỷ được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Vũ Khúc đồng độ, thấy Hỏa tinh thì người tuổi Mậu Kỷ là quý cách.

Tham Lang nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tứ Mộ cung trung phúc khí nùng,

Đề binh chỉ nhật lập biên công,

Hỏa Tinh củng hội thành vi quý,

Danh chấn chư di định hữu phong.

Tham Lang thủ mệnh Kình Dương phùng,

Đà Sát giao gia tất khốn cùng,

Vũ Phá Liêm Trinh đồng sát Kiếp,

Bách nghệ phòng thân độ tuế chung.

Tứ Mộ Tham Lang miếu vượng cung,

Gia lâm Tả Hữu phú tài ông,

Nhược nhiên tái hóa Khoa Quyền Lộc,

Văn võ tài năng hiển đại công.

(Tham cư tứ mộ hưởng phúc hồng

Cầm binh biên ải sớm lập công

Hỏa Tinh thủ chiếu thêm đại quý

Nổi tiếng chư hầu, chức tam công.

Tham Lang thủ mệnh Kình dương phùng

Đà Sát chiếu vây tất khốn cùng

Vũ Phá Liêm Trinh cùng Sát Kiếp

Nhiều nghề bươn chải đến lâm chung

Tứ mộ Tham Lang miếu vượng cung

Có thêm Tả Hữu thực phú ông

Nếu như lại được Khoa Quyền Lộc

Văn võ tài năng hiển đại công).

Tham Lang nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Tứ Mộ cung trung đa cát lợi,

Cánh phùng Tả Hữu phương vi quý,

Lộc tài phong phú vượng phu quân,

Tính cách cương cường đa chí khí.

Tham Lang hãm địa nữ phi tường,

Y thực tuy phong dã bất lương,

Khắc hại lương nhân tịnh tử tức,

Hựu giáo khâm chẩm thủ cô sương.

(Nữ tứ Mộ cung đa cát lợi

Lại phùng Tả Hữu phú quý thêm

Phu quân tài lộc cũng được vượng

Tính cách cương cường, chí khí cao.

Tham Lang hãm địa nữ xấu xa

No ấm nhưng lòng thực gian tà

Khắc hại chồng con cùng gia đạo

Số thời cô quả chẳng sai ngoa).

Tham Lang nhập hạn cát hung quyết:

Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn lai,

Nhược hoàn nhập miếu sự hòa hài,

Khoa Quyền sĩ lộ đa thành tựu,

Tất chủ đương niên phát hoạnh tài.

Tham Lang chủ hạn tứ Mộ lâm,

Cánh hỉ nhân sinh tứ Mộ sinh,

Nhược kiến Hỏa Tinh đa hoạnh phát,

Tự nhiên phú quý quan hương lân.

Hạn chí Tham Lang hãm bất lương,

Chích nghi tiết dục tức tai thương,

Đổ đãng phong lưu khứ tài bảo,

Cát diệu tam phương khả miễn tai.

Nữ hạn Tham Lang sự bất lương,

Nghi hoài lục Giáp miễn tai ương,

Nhược vô cát diệu lai tương hội,

Tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

(Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn ai

Nếu như nhập miếu việc hòa hài

Khoa Quyền kẻ sĩ công danh tiến

Tất chủ cả năm chợt phát tài.

Tham Lang chủ hạn tứ Mộ cung

Thật mừng người tuổi tứ Mộ phùng

Nếu gặp Hỏa Linh thì đại phát

Tự nhiên quan quý lộc trùng trùng.

Hạn Tham Lang hãm thực bất lương

Vướng vào ái dục, nạn tai vương

Rượu chè cờ bạc tốn tiền của

Cát chiếu tam phương miễn tai ương.

Nữ hạn Tham Lang hãm bất lương

May ra tuổi Giáp miễn tai ương

Nếu không có cát tinh hội chiếu

Hoàng tuyền thẳng xuống gặp Diêm Vương). 

* Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi. Nhập miếu thân hình cao lớn, đôn hậu thanh tú, nếu không nhập miếu thì có tướng ngũ đoản hoặc gầy nhỏ, vào việc do dự, đa nghi mà học nhiều nhưng chẳng chuyên sâu, với người khó hòa hợp, lắm thị nhiều phi, bôn ba lao khổ. Mừng được Tả Hữu Lộc Tồn người tuổi Quý tuổi Tân mà Mệnh an Tý Mão là hợp cục. Người tuổi Canh Đinh mà tại Thìn Tuất an Mệnh chẳng được phú quý. Người tuổi Bính Mậu mà an Mệnh tại Tý Ngọ thì cô quả yểu chiết. Người tuổi Giáp cư Mão cung tuy nhập miếu nhưng nếu cùng Kình Dương đồng cung là phá cục thành ra bình thường. Thân Mệnh cư Tý Ngọ cung (có Cự Môn) là “Thạch trung ẩn ngọc” cách, hội thêm Khoa Quyền Lộc thì cả đời phúc hậu, hội Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì chẳng yểu tử cũng nam thành tăng đạo nữ làm kỹ xướng.

Nữ mệnh nhập miếu, người tuổi Quý Tân được hưởng phúc, hãm địa thì hại phu khắc tử, người tuổi Đinh gặp phải cực dâm, sao này rơi vào nữ mệnh là có lắm tì vết.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu chủ khốn đốn.

Mão Dậu cung nhập miếu, cùng với Thiên Cơ đồng cung, người tuổi Ất Tân Kỷ Bính được tài quan cách, người tuổi Đinh Mậu thì có thành có bại.

Dần Thân cung nhập miếu, cùng với Thái Dương đồng độ, người tuổi Canh Quý Tân được tài quan cách.

Tị Hợi cung vượng địa đơn thủ, người tuổi Quý Bính Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung hòa bình, người tuôit Quý Tân chủ quý, người tuổi Đinh thì khốn đốn.

Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Quý Tân Bính được tài quan cách.

Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết:

Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng,

Cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh,

Tam hợp hóa cát Khoa Quyền Lộc,

Quan cao cực phẩm y tử bào.

Thử tinh hóa ám bất nghi phùng,

Canh hội sát tinh dũ tứ hung,

Thần xỉ hữu thương kiêm tính mãnh,

Nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình.

Cự Môn thủ mệnh ngộ Kình Dương,

Hỏa Linh phùng chi sự bất tường,

Vi nhân tính cấp đa điên đảo,

Bách sự mang mang loạn chủ trương.

(Tý Ngọ nhị cung Cự Môn tinh

Cục này gặp được sẽ hiển vinh

Tam hợp hóa cát Khoa Quyền Lộc

Quan cao cực phẩm chốn triều đình.

Cự Môn hóa ám chẳng nên phùng

Hội thêm tứ sát với bầy hung

Răng môi đau đớn, tính cương mãnh

Nếu như miếu địa lại bình thường.

Cự Môn thủ mệnh hội Kình Dương

Hỏa Linh lâm tới sự khó lường

Làm người nóng tính cùng điên đảo

Trăm sự hoang mang loạn chủ trương.

Cự Môn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Cự Môn vượng địa đa sinh cát,

Tả Hữu gia lâm thọ cánh trường,

Nữ nhân đắc thử thành vi quý,

Liêm quyển trân châu tọa tú phòng.

Cự Môn mệnh hãm chủ dâm xướng,

Thị nữ thiên phòng miễn tai ương,

Tướng mạo thanh kỳ đa cận sủng,

Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong.

(Cự Môn gặp cát miếu vượng phương

Tả Hữu gia lâm mạng thọ trường

Nữ nhân gặp được thì thành quý

Giàu sang, phúc thọ nhất phu nhân.

Cự môn hãm địa chủ dâm xướng

Tỳ nữ thiếp thì miễn tai ương

Tướng mạo xinh đẹp được sủng ái

Tuy nhiên yểu thọ hoặc hung vong).

Cự Môn nhập hạn cát hung quyết:

Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinh,

Tối hỉ cầu mưu vạn sự thành,

Tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt,

Phùng hung hóa cát đắc an ninh.

Cự Môn nhập hạn động nhân sầu,

Nhược ngộ Tang Môn sự bất chu,

Sĩ thứ phùng chi đa nhạ tụng,

Cư quan thất chức hữu đinh ưu.

Cự Môn hạn hãm tối quai trương,

Vô sự quan phi nháo nhất trường,

Khốc khấp tang họa chung bất miễn,

Phá tài ẩu khí thụ thê lương.

(Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinh

Cực tốt cầu mưu vạn sự vinh

Tuy có quan tai cùng khẩu thiệt

Phùng hung hóa cát được an bình.

Cự Môn hạn động khiến người buồn

Nếu có Tang Môn sự chẳng suôn

Sĩ tử gặp thì nhiều kiện cáo

Kẻ quan mất chức có đau buồn.

Cự môn hạn hãm lắm trái ngang

Tự nhiên quan tụng dồn dập mang

Khóc lóc tang ma cũng chẳng thoát

Phá tài hao của thật bẽ bàng). 

* Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là chủ quan lộc. Là người tướng mạo dôn hậu ổn trọng, thanh bạch, thích ăn ngon rượu tốt, y lộc được đầy đủ. Cùng Tử Phủ Tả Hữu Xương Khúc Nhật Nguyệt hội hợp thì tài quan song mỹ, tưới vị tới tam công. Cùng Vũ Phá Kình Đà đồng hành thì làm nghề kỹ công, lại thêm Hỏa Linh Cự Cơ thì tất sẽ chịu hình thương sau chẳng được yên ổn. Thiên Tướng thường hóa giải được tính ác của Liêm Trinh.

Nữ mệnh nhập miếu thì tính tình ôn hòa, y lộc được xứng ý toại lòng, vào tăng đạo càng cát lợi.

Tý Ngọ cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp được tài quan cách.

Mão Dậu cung hãm địa, người tuổi Ất Tân được cát lợi, người tuổi Giáp Canh chủ khốn đốn.

Thìn Tuất cung đắc địa cùng Tử Vi đồng độ (các tuổi) được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Dần Thân cung nhập miếu, cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Giáp Canh được tài quan cách.

Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Bính Mậu Nhâm là phúc.

Thiên Tướng nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Tướng tinh thần quý đẳng luân,

Chiếu thủ thân mệnh hỉ vô ngần,

Vi quan tất chủ cư nguyên tể,

Tam hợp tương phùng phúc bất khinh.

Thiên Tướng cát tinh vi mệnh chủ,

Tất định tư nhân đa khắc kỷ,

Tài quan lộc chủ vượng gia tư,

Quyền áp đương thì thùy bất mỹ.

Thiên Tướng chi tinh Vũ Phá đồng,

Dương Đà Hỏa Linh cánh vi hung,

Hoặc tác kỹ thuật kinh thương bối,

Nhược tại không môn hưởng phúc long.

(Thiên Tướng cát tinh quý thập phần

Chiếu thủ Thân Mệnh tốt vô ngần

Làm quan tất chủ ngôi Tể Tướng

Tam hợp tương phùng phúc tuyệt luân.

Thiên Tướng cát tinh là mệnh chủ

Định rằng cần kiệm với thanh tao

Tài quan lộc chủ vượng gia cảnh

Quyền lực uy nghi ai dám sánh.

Thiên Tướng Vũ Khúc cùng Phá Quân

Kình Đà Linh Hỏa gặp tất hung

Chỉ chuyên kỹ thuật, theo buôn bán

Hoặc chốn Không Môn hưởng phúc lành).

Thiên Tướng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân chi mệnh Thiên Tướng tinh,

Tính cách thông minh bách sự ninh,

Y lộc phong doanh tài bạch túc,

Vượng phu quý tử hiển môn đình.

Phá Quân Thất Sát lai tương hội,

Dương Đà Hỏa Linh tối sở kỵ,

Cô hình khắc hại lục thân vô,

Chích khả thiên phòng dữ thị tỳ.

(Nữ nhân mệnh có Thiên Tướng tinh

Liệu muôn việc ổn, tính thông minh

Tài lộc đủ đầy danh tiếng có

Vượng phu ích tử hiển môn đình.

Phá Quân Thất Sát đến tương hội

Kình Đà Linh Hỏa tối kị cùng

Cô đơn hình khắc lục thân ấy

Làm kiếp thị tỳ hoặc tiện thiếp).

Thiên Tướng nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Tướng chi tinh cảm chủ tài,

Chiếu lâm nhị hạn tất vô tai,

Động tác mưu vi giai toại ý,

Du du hưởng phúc tự nhiên lai.

Thiên Tướng chi tinh hữu cơ bàn,

Tam phương bất hỉ ác tinh triền,

Dương Đà Không Kiếp trùng tương hội,

Khẩu thiệt quan tai họa diệc liên.

Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương,

Tác họa hưng ương bất khả đương,

Cánh hữu Hỏa Linh chư sát tấu,

Tu giáo nhất mệnh nhập tuyền hương.

(Thiên Tướng dũng cảm chủ phúc tài

Chiếu lâm nhị hạn chẳng nạn tai

Mưu sự thành công, việc toại ý

Thong dong hưởng phúc tự nhiên lai.

Hạn vào Thiên Tướng ở cơ bàn

Tam phương chẳng muốn ác tinh sang

Kình Đà Không Kiếp mà tương hội

Khẩu thiệt, quan tai, họa hoạn tràn.

Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương

Tác họa, tai ương khó mà đương

Nếu thêm Linh Hỏa cùng sát hội

Số này dễ xuống gặp Diêm Vương). 

* Thiên Lương thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Ấm, chủ Thọ. Là người trọng hậu thanh tú, thông minh, thẳng thắn chính trực, tâm tính vô tư, thường giúp đỡ, bố thí, làm việc thiện, được thọ trường. Cùng với Thiên Cơ đồng hành thì có văn hay chữ tốt trong hội văn học nghệ thuật (của vua chúa), lại giỏi việc bàn luận về binh pháp. Cùng Tả Hữu Xương Khúc hội thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng. Nhập miếu thì phú quý, hãm địa mà gặp Hỏa Tinh Kình Dương thì phá cục, tất sẽ hạ tiện cô quả, chết yểu. Gặp Thiên Cơ Hao Sát thì thanh nhàn theo tăng đạo mà thụ giới luật quản chế, người tuổi Nhâm mà Mệnh cung an tại Hợi Mão Mùi thì được phú quý song toàn.

Vào nữ Mệnh thì có chí khí của người nam tử, nhập miếu định là phú quý, hãm địa thêm sát tinh thì hại chồng khắc con, lại còn dâm tiện.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, tài cách.

Mão cung nhập miếu, Dậu cung đắc địa, cùng Thái Dương đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, cùng Thiên Cơ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Nhâm Canh được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Ất được tài quan cách, người tuổi Mậu đại quý.

Dần cung nhập miếu, Thân cung hãm địa, cùng với Thiên Đồng đồng cung, người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách.

(QNB chú: thiếu phần tại Tị Hợi cung).

Thiên Lương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Lương chi diệu số trung cường,

Hình thần ổn trọng tính ôn lương,

Tả Hữu Xương Khúc lai hội hợp,

Quản giáo phú quý liệt triều cương.

Thiên Lương tinh tú thọ tinh phùng,

Cơ Nhật Văn Xương Tả Hữu Đồng,

Tý Ngọ Dần Thân vi nhập miếu,

Quan tư thanh hiển chí tam công.

Thiên Lương ngộ hỏa lạc nhàn cung,

Đà sát trùng phùng cánh thị hung,

Cô hình đới tật phá gia tài,

Không môn kỹ nghệ khả doanh công.

(Thiên Lương ấy, sao cường trong số

Ổn hình thần, bẩm tính thiện lương

Hội hợp Tả Hữu Khúc Xương

Dạy quý nhân ở triều cương danh lừng.

Thiên Lương thổ, thọ tinh mà gặp

Cơ, Nhật, Đồng, Tả Hữu Văn Xương

Dần Thân Tý Ngọ miếu phương

Quan cao thanh hiển đường đường Tam Công.

Thiên Lương tinh, nhàn cung gặp Hỏa

Đà sát xung, gặp sẽ thêm hung

Cô đơn, hình, tật, bần cùng

Không môn, công kỹ hoặc tùng kinh doanh).

Thiên Lương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ,

Phá Quân Mão Dậu bất vi lương,

Nữ nhân đắc thử vi cô độc,

Khắc phu hình tử thủ không phòng.

(Thìn Tuất Cơ Lương lợi chẳng ít

Phá Quân Mão Dậu lại không lành

Nữ nhân mà gặp là cô độc

Khắc phu hình tử, sớm phòng không).

Thiên Lương nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòa,

Nhị hạn phùng chi phúc tất đa,

Nhược gia cát diệu phùng miếu địa,

Quý cực nhất phẩm phụ sơn hà.

Hạn chí Thiên Lương tối thị lương,

Do như thu cúc thổ hinh hương,

Gia quan tiến chức nghênh tân lộc,

Thường thứ phùng chi dã túc lương.

Thiên lương thủ hạn thọ duyên trường,

Tác sự cầu mưu cánh cát xương,

Nhược ngộ Hỏa Linh Dương Đà hợp,

Tu phòng nhất ách dữ gia vong.

(Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòa

Nhị hạn gặp thì phúc lộc đa

Nếu thêm cát diệu nơi miếu địa

Quý đến cực phẩm, giúp sơn hà

Hạn gặp Thiên Lương sẽ cát tường

Như mùa Thu Cúc tỏa ngát hương

Người quan tiến chức nghênh tân lộc

Thường dân cũng đầy đủ thực lương.

Thiên Lương thủ hạn thọ duyên trường

Cầu mưu, tác sự được vinh xương

Nếu gặp Hỏa Linh Kình Đà hội

Đề phòng phá sản kẻo ra đường). 

* Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu tướng tinh, gặp Đế biến thành Quyền, ngoài ra thì khắp chư cung đều mang tính sát. Là người mắt to, tính nóng vội, mừng giận thất thường, vào việc do dự tiến thoái bất nhất. Miếu vượng thì có mưu lược, gặp Tử Vi thì chấp chưởng quyền sinh quyền sát, vào võ chức thì rất lợi. Thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt hội hợp thì tước vị đến cực phẩm. Lạc vào chỗ Không Vong thì vô uy lực. Gặp hung diệu ở nơi sinh địa thì định là làm đồ tể, hội Hình Tù tinh thì khắc hại hình thương. Mệnh cung an tại Dần Hợi Tý Ngọ cung, người tuổi Đinh Kỷ là hợp cục, không mừng khi rơi vào các tuổi Nhâm Quý Ngọ Tuất, còn người tuổi Bính tuổi Mậu thì luận là trung bình. Tại cung Thìn mà an Mệnh, người tuổi Canh được cát lợi, nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa xung hội lại hãm địa thì dễ tàn tật, hạ cục, dẫu phú quý thì cũng chẳng bền.

Nữ nhân mà nhập miếu thêm Quyền Lộc thì vượng phu ích tử, hãm địa gặp Kình Hỏa thì tất sẽ khắc hại, hình thương, hạ tiện.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách.

Mão Dậu cung vượng địa, cùng Vũ Khúc đồng cung, người tuổi Ất Tân được phúc hậu, tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Liêm Trinh đồng cung, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Dần Thân cung nhập miếu, các tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung hòa bình cùng Tử Vi đồng cung, các tuổi Bính Mậu Nhâm được tài quan cách.

Thất Sát nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung,

Tứ di củng thủ phục anh hùng,

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội,

Khoa Lộc danh cao thực vạn chung.

Sát cư hãm địa bất kham ngôn,

Hung họa do như bạn hổ miên,

Nhược thị sát cường vô chế phục,

Thiếu niên ác tử đáo hoàng tuyền.

Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cung,

Cự tú Dương Đà cánh chiếu xung,

Nhược bất thương chi tất tổn cốt,

Không môn tăng đạo khả hưng long.

(Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung

Biên ải bốn phương phục anh hùng

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội

Khoa Lộc danh cao lộc vạn chung.

Khó mà nói hết Sát hãm cung

Làm bạn còn ôm hổ ngủ cùng

Nếu thêm hung sát vô chế phục

Thiếu niên chết thảm lúc lâm chung.

Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cung

Cự Môn Đà Nhận đến chiếu xung

Nếu không què cụt thì thương tật

Theo đạo theo tăng giảm được hung).

Thất Sát nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh sầu phùng Thất Sát tinh,

Tác sự quả đoán hựu thông minh,

Khí cao chí đại vô nam nữ,

Bất miễn hình phu lịch khổ tân.

Thất Sát cô tinh Tham tú phùng,

Hỏa Đà tấu hợp phi vi quý,

Nữ nhân đắc thử tính bất lương,

Chích hảo thiên phòng vi sử tỳ.

(Nữ mệnh ưu phiền Thất Sát này

Thông minh quả quyết lại cao tay

Chí khí còn hơn nhiều nam tử

Chẳng tránh khắc phu, trải đắng cay.

Thất Sát cô thần, gặp Tham Lang

Hỏa Đà tấu hợp chẳng quý sang

Nữ nhân mà gặp tính không thiện

Chỉ tổ làm thiếp với a hoàn).

Thất Sát nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tuy nhiên phùng Thất Sát,

Thung dung hòa hoãn gia đạo phát,

Đối cung Thiên Phủ chính lai triều,

Sĩ hoạn phùng chi danh hiển đạt.

Thất Sát chi tinh chủ thu tức,

Tác sự gian nan câu hữu thất,

Cánh gia ác diệu tại hạn trung,

Chủ hữu quan tai đa bệnh tật.

(Nhị hạn mặc dù phùng Thất Sát

Thong thả hài hòa gia đạo phát

Đối cung Thiên Phủ chính triều lại

Sĩ tử hoạn lộ danh hiển đạt.

Tỉ ti tấm tức Thất Sát tinh

Vào việc gian nan đều dễ khuynh

Thêm vào ác diệu trong hạn ấy

Chủ tật bệnh mang lại ngục hình). 

* Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Hao, chủ vợ con nô bộc. Thân thể hình hài ngũ đoản, lưng dày mày rộng eo nghiêng, tính tình cương cường ít hòa hợp với người, thích tranh chấp tranh hiếu thắng. Lìa tổ xa tông thì phát phúc, giỏi săn bắn chim muôn, giỏi cờ bạc. Mừng gặp Tử Vi để được có uy quyền, Thiên Lương Thiên Phủ thường chế được tính ác của nó. Cùng Văn Khúc đồng cung thì một đời làm bần sĩ, thêm nhập vào chỗ thủy cung thì tàn tật, tuy giàu nhưng không bền, dễ chết yểu. Người tuổi Giáp Quý mà cung Mệnh an ở Tý Ngọ thì tước vị cỡ đến tam công. Nếu người tuổi Bính Mậu Dần mà Mệnh tọa ở Tý Ngọ thì tàn tật, cô đơn, dẫu phú quý cũng chẳng bền, dễ chết yểu. Người tuổi Bính Mậu mà Mệnh an ở Thìn Tuất Sửu Mùi cùng với Tử Vi đồng cung hoặc xung đối thì phú quý chẳng hề ít chút nào. Gặp Liêm Trinh Kình Đà Hỏa Linh ở chỗ hãm cung thì suốt đời tranh đấu bệnh tật, hợp theo tăng đạo.

Nữ mệnh ở nơi Tý Ngọ thì nhập miếu, nhưng nếu vào chỗ hãm địa mà có thêm sát tinh thì tất sẽ tàn tật, hạ tiện, dâm dục.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người sinh các tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, người sinh Bính Mậu thì chủ khốn đốn.

Mão Dậu cung hãm địa cùng Liêm Trinh đồng độ, các tuổi Ất Tân Quý thì được lợi, các tuổi Giáp Canh Bính thì chẳng được bền.

Thìn Tuất cung vượng địa, các tuổi Giáp Quý là phúc.

Sửu Mùi cung vượng địa cùng Tử Vi đồng độ, các tuổi Bính Mậu Ất được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa, các tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Mậu được phúc hậu.

Phá Quân nhập nam mệnh cát hung quyết:

Phá Quân Thất Sát dữ Tham Lang,

Nhập miếu anh hùng bất khả đương,

Quan võ mệnh phùng vi thượng tướng,

Thứ nhân phú túc trí điền trang.

Phá Quân Tý Ngọ hội Văn Xương,

Tả Hữu song song nhập miếu lang,

Tài bạch phong doanh đa khảng khái,

Lộc quan chiêu trứ tá quân vương.

Phá Quân nhất diệu tối nan đương,

Hóa Lộc Khoa Quyền hỉ dị thường,

Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát,

Phá tổ ly tông xuất viễn hương.

Phá Quân bất hỉ tại Thân cung,

Liêm Trinh Hỏa Dương Đà hội hung,

Bất kiến thương tàn định thọ yểu,

Chích nghi tăng đạo độ bình sinh.

(Phá Quân Thất Sát với Tham Lang

Nhập miếu anh hùng danh tiếng vang

Theo võ thì thăng làm thượng tướng

Người thường giàu có lắm điền trang

Phá Quân Tý Ngọ hội Văn Xương

Tả Hữu một đôi nhập miếu đường

Tài lộc dồi dào, chi rộng rãi

Tước quan hiển hiện tá quân vương

Phá Quân nhất diệu khó đảm đương

Hóa Lộc Khoa Quyền mừng dị thường

Nếu mà hãm địa cùng thêm sát

Phá tổ ly tông tới viễn phương.

Phá Quân chẳng thích cung an Thân

Liêm Hỏa Kình Đà hung thập phần

Nếu chẳng thương tàn thì yểu thọ

Chỉ theo tăng đạo qua ngày dần).

Phá Quân nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Phá Quân Tý Ngọ vi nhập miếu,

Nữ mệnh phùng chi phúc thọ xương,

Tính cách hữu năng thiên xuất chúng,

Vượng phu ích tử tính danh hương.

Phá Quân nữ mệnh bất nghi phùng,

Kình Dương gia hãm tiện vi hung,

Khắc hại lương nhân phi nhất thứ,

Tu giáo bi khốc độ triêu hôn.

(Phá Quân Tý Ngọ là nhập miếu

Nữ mệnh gặp thì phúc thọ nhiều

Tính cách tài năng lại xuất chúng

Vượng phu ích tử danh mỹ miều

Phá Quân nữ mệnh chẳng hợp phùng

Thêm hãm Kình Dương sẽ rất hung

Khắc hại chồng con vài ba bận

Nên biết buồn đau trải sớm hôm).

Phá Quân nhập hạn cát hung quyết:

Phá Quân nhập hạn yếu thôi tường,

Miếu địa phương tri phúc lộc xương,

Cánh ngộ Văn Xương đồng Khôi Việt,

Hạn lâm thử địa cực phong quang.

Phá Quân nhập hạn tế thôi tường,

Miếu địa vô hung thiểu tổn thương,

Sát tấu Phá Quân phòng phá háo,

Cánh phòng thê tử tự thân vong.

Phá Quân chủ hạn đa nùng huyết,

Thất thoát quai trương bất khả thuyết,

Cánh trị nữ nhân chủ hiếu phục,

Huyết quang sản nạn tai ương tiết.

(Phá Quân nhập hạn xét cho tường

Hưng thịnh phúc tài ở miếu phương

Thêm gặp Văn Xương cùng Khôi Việt

Hạn vào nơi ấy cực vinh xương.

Nhập hạn Phá Quân xét kỹ càng

Miếu địa vô hung sẽ vẻ vang

Hễ gặp sát tinh phòng phá tán

Phòng vợ con cùng bản thân vong.

Phá Quân chủ hạn đẫm máu tanh

Mất mát bất thường sự chẳng lành

Nữ nhân gặp phải vận tang phục

Huyết quang sản nạn, thì họa giảm). 

* Văn Xương thuộc Kim, Năm bắc đẩu, là sao văn khôi. Là người mi thanh mục tú, khôn khéo đa học đa tài, hội Thái Dương Thiên Lương Lộc Tồn thì tài quan hiển hiện, phú quý nức tiếng, hãm địa thì ban đầu trắc trở sau sẽ dễ dàng, thêm Kình Dương Hỏa Linh thì là người làm nghề kỹ công. Hãm địa mà độc thủ thêm sát thì có tật, cũng được thọ trường, vượng thì có nốt ruồi chỗ kín, hãm thì dễ có bệnh trên da, có sẹo.

Nữ mệnh mà nhập miếu cũng bình thường, có nhiều cát tinh thì được phú quý, hãm địa gặp Kình Hảo Cự Cơ Sát Kị thì tất sẽ hạ tiện, dâm dật, kỹ xướng, nô tỳ.

Dần Ngọ Tuất cung đắc địa, các tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách.

Thân Tý Thìn cung đắc địa, các tuổi Quý Giáp Canh được quý cách.

Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, các tuổi Ất Mậu Tân được đại quý.

Hợi Mão Mùi cung lợi địa, các tuổi Ất Mậu được tài quan cách.

Văn Xương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Xương tọa mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao để vạn kim,

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại,

Tu giáo bình bộ thượng thanh vân.

Văn Xương thủ mệnh diệc phi thường,

Hạn bất yểu thương phúc thọ trường,

Chích phạ hạn xung phùng Hỏa Kỵ,

Tu giáo yểu chiết đới hình thương.

(Văn Xương tọa mệnh vượng cung này

Chí cả tài cao, thực quý thay

Văn nghệ tinh thông, tâm hùng tráng

Dạy rằng rảo bước rộng đường mây.

Văn Xương thủ mệnh cũng phi thường

Hạn chẳng yểu thương lại thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kị

Dạy rằng yểu chiết đới hình thương).

Văn Xương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ phúc canh trường,

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu,

Quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm Trinh,

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kỵ tinh,

Nhược bất vi xướng chung thọ yểu,

Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

(Nữ nhân Thân Mệnh gặp Văn Xương

Xinh đẹp thanh kỳ phúc thọ trường

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu

Dạy rằng phú quý thực sung sướng

Văn Xương nữ mệnh hội Liêm Trinh

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kị tinh

Nếu không kỹ xướng thì yểu thọ

Tỳ thiếp còn bị chủ nhân khinh).

Văn Xương nhập hạn cát hung quyết:

Văn Xương chi tinh tối vi thanh,

Đấu số chi trung đệ nhị tinh,

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trị thử chiêm khoa danh.

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương Đà Hỏa Linh Kị,

Quan phi khẩu thiệt phá gia tài,

Vị miễn hình thương đa hối trệ.

(Văn Xương sao ấy cực kỳ thanh

Đẩu số này đây đệ nhất danh

Nếu gặp Thái Tuế cùng nhị hạn

Học trò có nó đỗ đạt nhanh.

Hạn gặp Văn Xương hãm địa cung

Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị phùng

Phá tan gia sản, quan tụng thiệt

Chẳng miễn hình thương, hối hận vương). 

* Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc đẩu, ti khoa giáp. Cùng với Văn Xương gặp cát thì chủ khoa bảng khoa đệ, đơn thủ cư Thân Mệnh lại gặp sác sát tấu hợp thì làm kẻ vô danh và giỏi nịnh. Mừng gặp người tuổi Giáp mà mệnh an tại Tị Dậu Sửu cung, làm quan quý, cư hầu cư bá. Cùng với Tham Lang Hỏa Tinh đồng cung hoặc tam hợp thì là tướng tướng chi mệnh. Cũng Vũ Trinh KÌnh Sát Phá Lang cư hãm địa thì tất táng mệnh chết non. Nếu cùng Đồng Lương Vũ Khúc hội ở vượng cung thì thông minh quả quyết, như Kình Đà xung phá thfi chỉ hợp theo tăng đạo. Vượng thì có nốt ruồi kín, hãm thì dễ có sẹo, bớt, bệnh trên da.

Nữ Mệnh nhập miếu thì thanh tú, hãm địa cùng Cự Hỏa Kị Cơ hội hợp với Tham Phá đồng cung hoặc xung phá thì tất sẽ cô đơn, nghèo khó, hạ tiện, dâm dục.

Dần cung hòa bình, Ngọ Tuất hãm địa, các tuổi Giáp Canh được tài quan cách.

Thân Tý Thìn cung đắc địa, các tuổi Đinh Quý Tân được phúc hậu.

Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, người tuổi Tân gặp Tử Vi đồng cung thì đại phú quý cách.

Hợi Mão Mùi cung vượng địa, các tuổi Bính Nhâm mậu được tài quan cách.

Văn Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Khúc thủ mệnh tối vi lương,

Tướng mạo đường đường chí khí ngang,

Sĩ thứ phùng chi ứng phúc hậu,

Trượng phu đắc thử thụ kim chương.

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị,

Bất hỉ tam phương ác sát tụ,

Thử nhân tuy xảo khẩu năng ngôn,

Duy tại không môn khả ngộ quý.

(Văn Khúc thủ mệnh rất cát tường

Hiên ngang chí khí vẻ đường đường

Quan dân mà gặp đều phúc hậu

Trượng phu sẽ hưởng thụ ân vương.

Văn Khúc Mệnh viên Hỏa Kị phùng

Chẳng mừng ác sát đến chiếu xung

Kẻo mà khéo nịnh làm không nổi

Theo chốn không môn mới khỏi hung).

Văn Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc,

Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc,

Thông minh linh lợi bất tầm thường,

Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

(Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc

Lanh lợi thông minh thực khác thường

Sát chiếu, tỳ thiếp và dâm dục).

Văn Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh,

Sĩ thứ tư niên tu phát phúc,

Cánh thiêm Tả Hữu hội Thiên Đồng,

Tài lộc thao thao vi thượng cục.

Văn Khúc hạn ngộ Liêm Đà Dương,

Hãm địa phi tai nhạ họa ương,

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tu tri thử tuế nhập tuyền hương.

(Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Quan dân năm ấy hưởng phúc ninh

Lại thêm Tả Hữu Thiên Đồng hội

Tài lộc dồi dào thượng cục định.

Hạn Văn Khúc gặp Kình Đà Trinh

Hãm địa tất rước họa hoạn kinh

Nếu Mệnh tinh thần mà suy nhược

Biết rằng năm ấy về U Minh (âm ty cõi). 

* Tả Phụ thuộc Thổ, Nam bắc đẩu, thiện tinh, phò trợ cho Đế Lệnh thêm đẹp. Nếu Phủ Tướng Cơ Xương Tham Lang Vũ Khúc hội hợp, lại có thêm cả Hữu Bật đồng cung thì phú quý không hề nhỏ, tài quan song mỹ. Nếu thấy Kình Đà Hỏa Kị thì định là trung cục, ở vượng cung có nốt ruồi kín, thấy tam sát như hãm địa mà thêm Cự Môn Thất Sát Thiên Cơ sẽ thành hạ cục.

Nữ Mệnh hội cùng cát tinh thì vượng phu ích tử. Theo tăng đạo càng được thanh khiết.

Tả Phụ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tả Phụ tôn tinh năng giáng phúc,

Phong lưu đôn hậu thông kim cổ,

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội,

Văn quan võ chức đa thanh quý.

Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu,

Túng hữu tài quan phi cát triệu,

Liêm Trinh Phá Cự cánh lai xung,

Nhược bất thương tàn chung thị yểu.

(Tả Phụ tôn tinh thường giáng phúc

Phong lưu đôn hậu uyên bác thực

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội

Hai ban van võ đều quý cực.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Mà ở Tài Quan chẳng cát diệu

Liêm Trinh Cự Phá cùng xung tới

Nếu chẳng thương tàn, thì chết yểu).

Tả Phụ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh Tả Phụ chủ hiền hào,

Năng cán năng vi hựu khí cao,

Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp,

Kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa Đà tương hội bất vi lương,

Thất Sát Phá Quân thọ bất trường,

Chích khả thiên phòng phương phú túc,

Thông minh đắc sủng quá thì quang.

(Nữ nhân Tả Phụ bực anh thư

Tài cả chí cao vượt trượng phu

Lại được Tử Vi Thiên Phủ hội

Mũ vàng phong tặng mãi xuân thu.

Hỏa Đà tương hội chẳng tốt lành

Thất Sát Phá Quân thọ giảm nhanh

Chỉ làm phận thiếp nhà giàu có

Thông minh được ái trải ngày xanh).

Tả Phụ nhập hạn cát hung quyết:

Tả Phụ hạn hành phúc khí thâm,

Thường nhân phú túc lũy thiên kim,

Quan viên cánh đắc Khoa Quyền chiếu,

Chức vị cao thiên tá thánh quân

Tả Phụ chi tinh nhập hạn lai,

Bất nghi sát tấu chủ bi ai,

Hỏa Linh Không Kiếp lai tương tấu,

Tài phá nhân vong sự sự ai.

(Hạn vào Tả Phụ phúc khí dày

Người thường giàu có lộc nhiều thay

Quan viên lại được Khoa Quyền chiếu

Thăng chức cạnh vua đúng hạn này.

Tả Phụ hạn kia đã nhập vào

Chẳng ưa Sát tấu chủ buồn sao

Hỏa Linh Không Kiếp cùng tụ tập

Người mất tiền tan lắm lao đao). 

* Hữu Bật thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, phò trợ cho Đế Lệnh. Nhập miếu thì hình dáng trọng hậu thanh tú, ngay thẳng chính trực, tấm lòng bao dung rộng rãi, thường làm việc cứu tế bố thí, có nhiều cơ mưu. Khắp các cung đều giáng phúc, cư tứ Mộ thì rất đẹp, nếu hội Tử Vi Thiên Phủ Thiên Tướng Xương Khúc thì cả đời phúc hậu, nếu cùng các sát tinh đồng triền thứ (cung độ) lại cả Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị xung hợp thì chủ phúc bạc cũng chẳng đến nỗi hung hiểm, duy có bệnh ngoài da, có sẹo, bớt, có nốt ruồi kín hoặc là có thương tật.

Nữ mệnh hội cùng các cát tinh thì vượng phu ích tử. Tăng đạo cũng thanh khiết.

Hữu Bật nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh,

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh,

Nhược vô Hỏa Kỵ Dương Đà hội,

Gia cát tài quan quán thế anh.

Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung,

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung,

Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu,

Tu tri đới tật miễn tai hung.

(Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh

Mệnh phùng phúc hậu rất thông minh

Nếu không gặp Hỏa Kình Đà Kị

Thêm cát tài quan cực hiển vinh

Hữu Bật tôn tinh nhập Mệnh cung

Nều mà sát tấu chỉ thường chung

Kình Đà Không Kiếp tam phương chiếu

Nếu tật bệnh rồi miễn họa hung).

Hữu Bật nhập hạn cát hung quyết:

Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh,

Nhập tài hưng vượng tất đa năng,

Quan viên thiên trạc tăng đạo hỉ,

Sĩ tử công thư tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh,

Tảo tận gia tư bách bất thành,

Sĩ tao thương bại nô khi chủ,

Cánh giáo gia phá chủ linh đình.

(Hạn vào Hữu Bật được vinh thăng

Nhập tài hưng vượng lắm tài năng

Quan viên lên chức, tăng đạo phúc

Sĩ tử học hành tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn gặp hung tinh

Quét sạch gia tài sự điêu linh

Kẻ sĩ bại thương, nô khinh chủ

Dạy rằng nhà phá chủ lênh đênh). 

* Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước lộc, quý tinh. Từng trải lão luyện, tâm tính nhân từ, ngay thẳng chính trực, có cơ biến lại đa học đa tài, Mệnh gặp được chủ phú quý, văn nhân có thanh danh, ở khắp các cung đều giáng phúc mà tiêu trừ tai họa. Gặp các sát tinh thì quên tổ nhưng coi trọng phụ mẫu. Hỉ Tử Phủ Tướng Đồng Lương Nhật Nguyệt với Vũ Khúc đồng cung là tuyệt diệu. Nếu đơn thủ ở Mệnh Thân cung thì chỉ làm kẻ trông coi tiền tài cho người khác. Sợ gặp Không Kiếp Hỏa Linh xung chiếu thành ra hạ cục, làm người theo nghề kỹ công khéo léo tinh xảo. Hãm địa thì giảm phúc. Tại Mệnh cung, Quan Lộc, Điền Trạch đều là phúc.

Nữ mệnh gặp nó là thanh bạch tú lệ, có chí khí của người nam nhi.

Lộc Tồn nhập nam mệnh cát hung quyết:

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tính cách cương cường bách sự thành,

Quan viên thiên hề Xương Khúc hội,

Thao thao y lộc hiển môn đình.

Lộc Tồn thủ mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn,

Thiên Cơ Không Kiếp Kị tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn.

(Lộc Tồn cư Mệnh ấy điềm lành

Tính cách kiên cường trăm sự thành

Quan hiển tiền đồ, Xương Khúc hội

Dồi dào y lộc lại vang danh

Lộc Tồn thủ Mệnh sợ phá xung

Hỏa Đà cùng tới tất gặp hung

Thiên Cơ Không Kiếp mà tương hội

Chỉ lánh Không Môn để thung dung).

Lộc Tồn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tử Phủ gia lâm bách sự ninh,

Cánh ngộ Đồng Trinh tương tấu hợp,

Tất nhiên chú định thị phu nhân.

Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai,

Không Kiếp Hỏa Linh tất vi tai,

Nhược vô cát diệu lai tương tấu,

Phu thê phân ly vĩnh bất hài.

(Nữ mệnh nếu gặp Lộc Tồn tinh

Tử Phủ giá lâm bách sự ninh

Thêm gặp Đồng, Trinh cùng tụ hợp

Tất nhiên định số bực phu nhân.

Lộc Tồn nhập Mệnh ở hãm cung

Không Kiếp Hỏa Linh chiếu tất hung

Nếu không có cát cùng tới cứu

Vợ chồng ly biệt tới lâm chung).

Lộc Tồn nhập hạn cát hung quyết:

Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương,

Tác sự cầu mưu tận cát tường,

Sĩ lại phùng chi đa chuyển chức,

Thứ nhân ngộ thử túc tiền lương.

Lộc Tồn chủ hạn thọ duyên trường,

Tác sự doanh mưu vạn sự xương,

Cánh hữu Khoa Quyền kiêm Tả Hữu,

Định tri thử hạn phú thương sương.

Lộc Tồn lộc chủ đa phú túc,

Hôn nhân giá thú thiêm tự tục,

Cánh kiêm Khoa Lộc hựu đồng cung,

Tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc.

Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng,

Tối phạ Kiếp Không tương ngộ đồng,

Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung,

Hạn đảo kỳ niên nhập mộ trung.

(Lộc Tồn chủ hạn cực cát tường

Vào việc cầu mưu đều vinh xương

Quan lại gặp thì được thăng chức

Thứ dân cũng được đủ tiền lương.

Lộc Tồn chủ hạn thọ thêm trường

Bày mưu tác sự đều vinh xương

Lại thêm Tả Hữu Khoa Quyền nữa

Định là hạn ấy đẫy lộc lương.

Lộc Tồn lộc chủ nhiều giàu có

Hôn nhân giá thú, thêm cháu con

Thêm Khoa cùng Lộc đồng cung nữa

Tất được vinh hoa phúc vẹn tròn.

Hạn đến đúng nơi Lộc giao trì

Chỉ e Không Kiếp lại cùng đi

Thái Tuế ác tinh thêm xung chiếu

Lộc đảo hạn này xuống âm ty).

* Khôi Việt thuộc Hỏa, tức Thiên Ất quý nhân. Nếu Thân Mệnh mà gặp được, lại thêm chư cát tinh cùng đến ở tam phương tứ chính tất sẽ đăng khoa đỗ đạt ngay từ thuở thiếu niên. Gặp hung tinh Kị tinh thì không phải là văn chương tú sĩ, có thể là đệ tử của danh sư. Hạn mà gặp thì chủ thanh cao, công danh được thành tựu. Đại khái các sao ấy nếu mà Thân Mệnh gặp được thì dẫu chẳng phú quý cũng thông minh và là người đẹp đẽ, có oai phong khiến người khác nể phục, có dáng dấp hình mẫu.

Nữ mệnh mà gặp lại có nhiều cát tinh thì làm vợ, làm dâu nhà Tể Tướng, gặp hung sát tinh thì vẫn được phú quý.

Khôi Việt nhập mệnh hạn cát hung quyết:

Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ xương,

Thường nhân đắc thử túc tiền lương,

Quan viên ngộ thử cao thiên trạc,

Tất định đương niên diện đế vương.

(Mệnh Thân Khôi Việt gặp cát tường

Thường thứ dân phùng đẫy tiền lương

Quan chức gặp thì thăng tiến chóng

Ngay trong năm ấy gặp Đế vương). 

* Kình Dương thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Hình. Nhập miếu thì quyền quý, thân cao lớn nhưng thô, có phá tướng, tính tình cương cường quả cảm quyết đoán, giỏi đấu tranh hùng dũng dữ tợn, có cơ mưu xảo trá, vụt chốc lập công danh, thường đoạt quyền của quân tử. Mừng người sinh Tây Bắc là phúc, hợp mệnh an tại tứ Mộ cung là chỗ nó miếu địa. Cũng mừng người sinh tuổi tứ Mộ. Hội Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ còn nữ khắc chồng, hội Xương Khúc tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có sẹo, bớt, bệnh trên da. Cư Mão Dậu là hãm cung thì tác họa tác tai ương, dễ thương tàn đới tật, đui què mẻ sứt. Người tuổi Giáp Mậu Dần Thân mà thủ mệnh thì chủ cô đơn, không giữ được tổ nghiệp, mang hai họ hoặc làm con nuôi nhà khác thì được thêm thọ, làm nghề kỹ công mà sinh sống. gặp Liêm Trinh Hỏa Cự Kị hãm địa đồng cung thì tất sẽ có ám tật, hoặc là anh em thương tàn lẫn nhau, chẳng được thiện chung, một đời toàn chiêu chuốc lấy hình phạt họa tai, nếu không tất sẽ là tăng đạo.

Nữ mệnh mà nhập miếu thì quyền quý, hãm địa thì hại chồng khắc con, cô đơn hình khắc, phá tướng, dâm đãng.

Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được tài quan cách.

Tý Ngọ Mão Dậu là hãm địa.

Kình Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Lộc tiền nhất vị an Kình dương,

Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia,

Cánh đắc quý nhân tương thủ chiếu,

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia.

Kình Dương thủ mệnh tính cương cường,

Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường,

Nhược đắc Tử Phủ lai hội hợp,

Tu tri tài cốc phú thương tương.

Kình Dương nhất diệu lạc nhàn cung,

Đà Hỏa xung hề tiện thị hung,

Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát,

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

(Cung ngay trước Lộc an Kình Dương

Thượng tướng gặp là phúc thịnh xương

Thêm được Quý nhân tương thủ chiếu

Binh quyền vạn dặm tựa quân vương

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ Mộ mà sinh phúc thọ trường

Nếu được Tử Phủ cùng hội hợp

Tiền tài thóc lúa mãn kho lương.

Kình Dương sao ấy lạc nhàn cung

Đà Hỏa tới xung chắc chắn hung

Thân Mệnh lại trên nơi yếu nhược

Định rằng yểu chiết ở trên đường).

Kình Dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng,

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung,

Tam phương hung sát kiêm lai tấu,

Bất yểu chung tu lãng cổn đào.

(Bắc đẩu dư tinh nữ mệnh phùng

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung

Tam phương hung sát cùng vây chiếu

Chẳng yểu thì phiêu đãng tới cùng).

Kình Dương nhập hạn cát hung quyết:

Kình Dương thủ hạn tế thôi tường,

Tứ mộ sinh nhân miễn tai ương,

Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội,

Tài quan hiển đạt phúc du trường.

Thiên La Địa Võng ngộ Kình Dương,

Nhị hạn trùng hề họa hoạn thương,

Nhược thị mệnh trung chủ tinh nhược,

Định giáo nhất tật mộng hoàng tuyền.

Kình Dương gia sát tối vi hung,

Nhị hạn hưu giáo lạc hãm phùng,

Khắc tử hình thê mại điền trang,

Tỷ lưu biếm phối khứ tòng nhung.

(Kình Dương thủ hạn xét cho tường

Tứ Mộ năm sinh miễn tai ương

Nếu gặp Tử Vi Xương Phủ hội

Tài quan hiển đạt phúc thêm trường.

Thiên La Địa Võng gặp Kình Dương

Nhị hạn mà trùng xung cực tai ương

Nếu sao thủ Mệnh mà yếu nhược

Dạy rằng bệnh nặng thấy Diêm Vương

Kình Dương thêm sát cực kỳ hung

Nhị hạn đừng có lạc hãm cùng

Hình khắc vợ con bán điền sản

Sung quân, lưu lạc chẳng ung dung). 

* Đà La thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Kị. Nhập miếu thân thể hùng dũng nhưng hình thô kệch, bẩm tính cương cường, có phá tướng, chí khí cao. Hoạnh phát hoạnh phá, chẳng giữ được tổ nghiệp, là người phiêu bồng, không bao giờ là người dân bản xứ, vào việc chỉ bàn lùi, sao việc hối hận, có đầu mà chẳng có cuối. Hỉ người sinh Tây Bắc là phúc, cùng người tuổi tứ Mộ hay có Mệnh cung ở tứ Mộ, thêm cát tinh thì là phúc. Hội hợp với Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ, nữ khắc chồng, thêm Hóa Kị thì mắt có tổn thương, hội Xương Khúc Tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có bớt, có sẹo, bệnh trên da. Nếu đơn thủ Mệnh cung vô chính diệu thì cô đơn, lìa tổ quên tông, đi ở rể hoặc mang hai họ thì được thọ, làm công việc kỹ công, tinh xảo. Nếu cư hãm địa gặp Cự Sát thì tất sẽ hại vợ khắc con, quay lưng với lục thân cùng có bệnh tật, thương, tàn tật.

Theo tăng đạo thì được lợi. Nữ mệnh thì trong hung ác mà ngoài cứ như không, lấn lướt chồng khắc con cái, bất hòa với lục thân lại cũng vô liêm sỉ.

Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được cát lợi.

Dần Thân Tị Hợi hãm địa.

Đà La nhập nam mệnh cát hung quyết:

Đà La mệnh nội tọa trung tồn,

Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung,

Tái đắc Tử Vi Xương Phủ hợp,

Tài lộc phong doanh viễn bá danh.

Đà La tại hãm bất kham văn,

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm,

Tài tán nhân ly nhân cô độc,

Sở vi sở tác bất như tâm.

(Đà La tọa ở tại Mệnh cung

Thêm mừng người ở tứ Mộ phùng

Lại được Tử Vi Xương Phủ hợp

Tài lộc tràn đầy danh tiếng hưng.

Khó mà nói hết Đà hãm cung

Quan tai, khẩu thiệt, cả đời cùng

Tán tài, cô độc, người ly biệt

Ước nguyện chẳng được như vẫn mong).

Đà La nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Đà La nhất diệu nữ mệnh phùng,

Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung,

Hung sát tam phương tương chiếu phá,

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.

(Đà La ác diệu nữ mệnh phùng

Gặp cát gia lâm dâm đãng dung

Hung sát tam phương cùng tới phá

Phải phòng xa cách với phu quân).

Đà La nhập hạn cát hung quyết:

Hạn ngộ Đà La sự diệc đa,

Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa,

Nhược vô cát diệu đồng tương hội,

Tu giáo nhất mộng nhập Nam Kha.

Giáp Thân giáp Mệnh hữu Đà Dương,

Hỏa Linh Không Kiếp hựu lai thương,

Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa,

Hình thê khắc tử bất vi lương.

(Hạn gặp Đà La lắm việc ra

Tất nhiên nhẫn nại để khiêm hòa

Nếu vô cát diệu cùng tương hội

Tan tành một giấc mộng Nam Kha.

Kề Thân giáp Mệnh có Kình Đà

Hỏa Linh Không Kiếp tới hại ta

Thiên Lộc chẳng cư sinh vượng địa

Hình thê khắc tử thật xấu xa). 

* Hỏa Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính tình kiên cường xuất chúng, môi răng và tứ chi dễ có tổn thương, lông tóc quái dị, hình dáng dung mạo đều đặc biệt. Khắp các cung đều không đẹp, duy chỉ có Tham Lang nhập miếu vượng cung đồng độ là đẹp, một sớm một chiều là lập được chiến công nơi biên ải, là tài quan cách, lời cho người sinh Đông Nam, bất lợi người sinh Tây Bắc, cùng người tuổi Dần Mão Tị Ngọ là họa rất nhẹ. Cùng với Kình Dương đồng cung thì tất sẽ có tai ách cưỡng đoạt tài sản, cô đơn hình khắc, hạ cục. Chỉ hợp chuyển nhà mà gửi cho bên ngoại nuôi dưỡng, hoặc nhận thêm cha mẹ thì tránh được.

Nữ mệnh tâm độc, trong hung ác mà ngoài xảo trá cứ như không, lấn lướt chồng, khắc con cái, không tuân thủ đạo làm vợ, lắm thị phi, dâm dục hạ tiện.

Hợp người tuổi Dần Ngọ Tuất. Còn người tuổi Thân Tý Thìn thì hãm mà tai họa hối hận, khốn đốn. Còn người tuổi Tị Dậu Sửu thì đắc địa được cát, người tuổi Hợi Mão Mùi là lợi ích, được thêm nhiều cát tinh là phát phúc.

Hỏa Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng,

Hỉ khí doanh môn bách sự thông,

Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc,

Thường nhân đắc thử tài phong long.

Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương,

Vô sự quan tai nháo nhất trường,

Khắc hại lục thân ứng bất miễn,

Phá tài gian khổ miễn tây hoàng.

(Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng

Hỉ khí đầy nhà trăm sự thông

Kẻ quan gặp được thì phát phúc

Thường dân có nó lộc tài hưng.

Hỏa Tinh sao ấy rất bất thường

Tự nhiên tai vạ loạn công đường

Chẳng tránh được khắc lục thân vậy

Phá sản, gian khổ, thoát bi thương). 

* Linh Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính độc, hình thần có phá tướng, can đảm xuất chúng, hợp người sinh năm Dần Ngọ Tuất được quyền quý, cũng lợi người sinh Đông Nam, hạn hành tới đó cũng phúc hậu, người sinh Tây Bắc thì hạn hành tới đó là có thành có bại dẫu có phú quý cũng chẳng bền. Nhập miếu gặp Tham Lang Vũ Khúc thì oai danh trấn động biên thùy, thêm hội Tử Phủ Tả Hữu thì chẳng quý cũng giàu. Nếu cư hãm địa thì chết yểu, có phá tướng sẽ thêm thọ hoặc bái người khác làm phụ mẫu cũng được.

Nữ mệnh tính cương, quay lưng với lục thân, hại phu khắc tử, gặp cát tinh thuộc Thủy thì thường được đầy đủ.

Linh Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa,

Cánh gia nhập miếu phùng chư cát,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Linh Tinh nhất tú bất khả đương,

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng,

Nhược vô cát diệu lai tương chiếu,

Vị miễn chiêu tai nhạ họa ương.

(Hạn đến Linh Tinh sự thế nào

Tham Lang hội hợp phúc dồi dào

Lại thêm nhập miếu cùng cát diệu

Phú quý lẫy lừng mọi chốn khen.

Linh Tinh ác diệu chẳng thể đương

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng

Nếu vô cát diệu tới cứu giải

Chẳng thoát chiêu họa rước tai ương)

Hỏa Linh nhị tinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị diệu cư miếu địa,

Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội,

Vi nhân tính cấp hữu uy quyền,

Trấn áp hương bang chung hữu quý.

Hỏa Linh tại mệnh lạc nhàn cung,

Tây Bắc sinh nhân tác sự dung,

Phá tận gia tài chung bất cửu,

Tu giáo đới tật miễn tai hung.

(Linh Hỏa nhị tinh nhập miếu cung

Tham Lang Tử Phủ hỉ tương phùng

Là người tính nóng quyền uy lớn

Nước láng giềng kia phải phục tùng

Hỏa Linh nhập Mệnh tại nhàn cung

Tây Bắc sinh nhân chẳng muốn phùng

Của cải không bền do phá tán

Nếu mà bệnh tật, miễn tai hung).

Hỏa Linh nhị tinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai,

Tham Lang tương hội đắc hòa hài,

Tam phương vô sát chư bàn mỹ,

Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.

Hỏa Linh nhị diệu tối nan đương,

Nữ mệnh phùng chi tất hình thương,

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu,

Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương.

(Linh Hỏa nhị tinh nhập Mệnh ai

Tham Lang tương hội được hòa hài

Tam phương cát củng vô sát chiếu

Lộng lẫy phòng khuê đắc ý hoài.

Hỏa Linh ác diệu khó mà đương

Nữ mệnh hãm cung tất hình thương

Nếu gặp sát tinh cùng tấu hợp

Cần phòng sắp tới gặp Diêm Vương).

Hỏa Linh nhị tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương hội phúc hoàn đa,

Cánh gia cát diệu đa quyền bính,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Hỏa Linh hạn hãm huyết nùng xâm,

Thất thoát tầm thường bất khả tầm,

Khẩu thiệt quan tai ứng bất miễn,

Tu phòng vô vọng họa lai lâm.

(Hỏa Linh nhập hạn sự ra sao

Nếu gặp Tham Lang phúc dồi dào

Thêm được cát tinh quyền bính lớn

Khắp nơi ca tụng phú quý cao.

Hỏa Linh hạn hãm đẫm máu tanh

Sự rất nghiêm trọng lại chẳng lành

Khẩu thiệt, quan tai, không thể miễn

Phải phòng vô vọng họa tới nhanh). 

* Địa Kiếp thuộc Hỏa, là thần của giết chóc và cướp bóc (kiếp sát chi thần). Tính ác, tác sự sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không tuân theo chính đạo, là sự việc tà dị quỷ quái, có cát tinh thì họa giảm nhẹ, tam phương tứ chính mà thêm nhiều sát tinh thì luận là yểu thọ.

Nữ mệnh chỉ có thể là thị tỳ, phận thiếp, kỹ xướng ca nhi vậy.

Địa Kiếp nhập mệnh cát hung quyết:

Địa Kiếp tòng lai sinh phát tật,

Mệnh trung tương ngộ đa thu tức,

Nhược ngộ Dương Hỏa tại kỳ trung,

Tân khổ trì gia phòng nội thất.

(Địa Kiếp sinh phùng thường lắm tật

Nỉ non nức nở suốt đời ai

Nếu gặp Hỏa Kình ngay cung Mệnh

Vất vả sớm hôm cáng toàn gia).

Địa Kiếp nhập hạn cát hung quyết:

Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng,

Vị miễn đương niên hữu họa nguy,

Thái Tuế sát lâm đa tật ách,

Quan Phù tinh ngộ hữu quan phù.

(Kiếp tinh nhị hạn nếu tương phùng

Chẳng thoát trong năm có họa hung

Lưu niên tuế Sát nhiều tật ách

Gặp sao Quan Phù có trát gọi).

* Thiên Không (tức Địa Không trong TV Việt ta) là thần của Không Vong. Tính ác, tác sự hư không, chẳng đi theo chính đạo, thành bại đa đoan, chảng thể tụ tài lộc, triệt thoái tổ nghiệp mà hưởng thụ, thêm Không nhiều thì sự chẳng lành, danh viết “đoạn kiều” (chặt cầu), có nhiều cát tinh thì họa giảm nhẹ, gặp ít sao trong tứ sát thì luận là kẻ bình thường, gặp nhiều (sao trong tứ sát) thì là hạng hạ tiện. Thái Tuế nhị hạn mà gặp, có chính diệu thêm nhiều cát thì còn được bình an. Kinh nói “Hạng Vũ anh hùng hạn đáo Thiên Không nhi táng quốc” (Hạng Võ anh hùng như thế mà hạn đến Thiên Không còn bị mất nước).

Nữ mệnh có Thiên Khôgn độc thủ thì chỉ có thể làm thị tỳ, thứ thiếp, kỹ xướng.

Thiên Không nhập mệnh cát hung quyết:

Mệnh tọa Thiên Không định xuất gia,

Văn Xương Thiên Tướng thực kham khoa,

Nhược phùng tứ sát đồng thân mệnh,

Thụ ấm thừa ân phúc khả giai.

(Mệnh tọa Thiên Không định đạo tăng

Gặp Xương cùng Tướng lộc thêm tăng

Nếu cùng Tứ Sát nơi Thân Mệnh

Thụ ấm thừa ân phúc được đẹp).

Thiên Không nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Không nhập hạn phá điền trang,

Thê tử tu phòng hữu tổn thương,

Tài bạch bất duy đa bại thất,

Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương.

(Thiên Không nhập hạn phá điền trang

Mất vợ tổn con thật bẽ bàng

Tài sản đã hao còn mất sạch

Thêm lo thọ mệnh xuống suối vàng).

Địa Kiếp Thiên Không cùng nhập hạn cát hung quyết:

Cực cư Mão Dậu Kiếp Không lâm,

Vi tăng vi đạo phúc hưng long,

Nhạc hưởng sơn lâm hữu sư hiệu,

Phúc thọ song toàn đáo cổ linh.

Kiếp Không nhị hạn tối quai trương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Hạng Vũ anh hùng tằng táng quốc,

Lục Châu phùng thử trụy lâu vong.

(Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không xâm

Theo đạo tăng thì phúc được thâm

Vui hưởng núi rừng hiệu sư phụ

Song toàn phúc thọ tới chung thân.

Kiếp Không nhị hạn rất tai ương

Phu Tử ở Trần hết sạch lương

Hạng Võ anh hùng mà mất nước

Lục Châu gặp chúng chết thảm thương). 

* Thiên Thương thuộc Thủy, là thần của hư hao. Thủ vào nhị hạn gặp Thái Tuế khỏi cần nói đắc địa hay không, chỉ cần chúng tin cát thì có thể được tốt lành, còn nếu vô chính diệu lại gặp Kình Hỏa Cự Cơ thì tất sẽ chủ tai ương quan tụng, phải mang tang phục, phá tán tài sản, sự ngang trái kéo đến. Khổng Phu Tử bị hết sạch lương thảo là khi hạn đến Thiên Thương.

Thiên Sứ thuộc Thủy, là thần sứ giả truyền báo, chuyên dò xét nguyên do phúc họa của nhân gian. Nếu nhị hạn thái tuế đều lâm vào, có cát tinh thì họa được giảm nhẹ, còn như vô chính diệu lại gặp Cự Cơ Kình Hỏa tức thì tai họa quan tụng, tang vong, gặp sự trái ngang mà phá tán nhà cửa gia đình.

Thiên Thương Thiên Sứ nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Hao thủ hạn hiệu Thiên Thương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Thiên Sứ hạn lâm nhân cộng kị,

Thạch Sùng hào phú phá gia vong.

(Thiên Hao thủ hạn xưng Thiên Thương

Khổng Tử thôn Trần hết sạch lương

Thiên Sứ hạn lâm người cũng ghét

Thạch Sùng giàu thế cũng ra đường). 

* Thiên Mã thuộc Hỏa, cực mừng gặp Lộc Tồn, cực ghét Triệt Lộ Không Vong. Như Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi gặp ở Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã ở Phu Thê cung được hội thêm cát tinh thì là người phú quý, có thêm sát tinh thì không đẹp, thêm Quyền Lộc chiếu lâm thì tất người nam được làm quan, người nữ được phong tặng.

Thiên Mã nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương,

Tử Phủ Lộc Tồn ngộ phi thường,

Quan hoạn phùng chi ứng hiển đạt,

Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường.

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung,

Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ.

(Thiên Mã nhập hạn rất tốt lành

Lộc Tồn Tử Phủ gặp càng thanh

Quan viên gặp được thì thăng chức

Sĩ tử đi thi được vinh danh.

Thiên Mã thủ hạn chẳng biết chừng

Khi Kiếp Không hội thật khó ưng

Lại thêm Thái Tuế trong cung ấy

Là hạn người ta tới đường cùng).

* Hóa Lộc thuộc Thổ, là thần của phúc đức, thủ Thân Mệnh là được tước vị quan lộc, gặp Khoa Quyền hội ngộ tất sẽ làm tới chức đại thần. Tiểu hạn gặp được chủ hỉ sự thăng quan tiến sĩ, đại hạn mười năm thì vui vẻ tốt lành, ác diệu nhưng Kình Đà Hảo Kị lâm tới xung chiếu cũng không là hại.

Nữ nhân có thêm cát tinh tấu hợp thì làm mệnh phụ phu nhân, nội ngoại đều được uy nghiêm, nhưng có sát tinh tấu hợp thì bình thường.

Hóa Lộc nhập mệnh quyết đoán:

Thập can Hóa Lộc tối vi vinh,

Nam mệnh phùng chi phúc tự thân,

Võ chức đề danh biên tái thượng,

Văn nhân danh dự mãn triều đình.

Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương,

Thường nhân đại phú túc điền trang,

Tư tài lục súc giai sinh vượng,

Phàm hữu thi vi tận cát tường.

(Mười can Hóa Lộc rất là vinh

Nam mệnh mà phùng phúc tự sinh

Võ chức vang danh ngoài biên tái

Văn nhân danh dự mãn triều đình.

Lộc chủ Thiên Đồng gặp Thái Dương

Thường nhân đại phú đẫy ruộng nương

Gia tài gia súc đều thêm vượng

Phàm càng bố thí càng cát tường).

Hóa Lộc nhập hạn quyết đoán:

Hạn trung nhược ngộ Lộc lai lâm,

Tước vị cao thiên tá thánh minh,

Thường thứ tương phùng đương đại quý,

Tự nhiên súc tích quảng kim ngân.

(Lộc vào trong hạn thực là vinh

Tước vị thăng cao tá Thánh Minh

Thường dân cũng được thêm phú quý

Tự nhiên tích trữ vàng bạc sinh). 

* Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần chấp chưởng phán quyết sinh sát. Thủ nơi Thân Mệnh có Khoa lộc tương nghênh thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, hội Cự Môn Vũ Khúc tất sẽ chuyên quản đại sự, chấp chưởng binh phù, là người cực kỳ cổ quái, đến chỗ nào cũng muốn được người ta kính trọng. Tiểu hạn tương phùng thì không thể không tốt lành, đại hạn mười năm được toại ý, gặp hung tinh cũng không phải tai họa nguy hiểm tánh mạng. Nếu như gặp Kình Đà Hao Sứ Không Kiếp thì nghe nói cũng để lại buồn rầu cực nhọc, bị giáng chức, quan tụng.

Nữ nhân đắc Hóa Quyền thì nội ngoại đều xứng ý.

Tăng đạo có nó được chấp chưởng sơn lâm, có danh hiệu sư phụ, trụ trì, chưởng môn.

Hóa Quyền nhập nam mệnh cát hung quyết:

Quyền tinh tối hỉ cát tinh phù,

Sự nghiệp hiên ngang đảm khí thô,

Cánh trị Cự Môn kiêm Vũ diệu,

Tam biên trấn thủ chưởng binh phù.

(Quyền tinh tối hỉ cát tinh phò

Sự nghiệp hiên ngang có gan to

Thêm gặp Cự Môn cùng Vũ Khúc

Thống lĩnh biên thùy, dân khỏi lo).

Hóa Quyền nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hóa Quyền cát diệu hỉ tương phùng,

Cánh cát gia lâm y lộc phong,

Phú quý song toàn nhân tính ngạnh,

Đoạt phu quyền bính phúc hưng long.

(Hóa Quyền sao tốt muốn tương phùng

Lại thêm cát chiếu tài lộc hưng

Phú quý song toàn hiềm tính ngạnh

Lấn chồng quyền bính cũng đoạt luôn).

Hóa Quyền nhập hạn cát hung quyết:

Thử tinh chủ hạn hỉ phi thường,

Quan lộc cao thăng tá đế vương,

Tài bạch phong thiêm nghi sáng nghiệp,

Tòng kim gia đạo bảo an khang.

Quyền tinh nhược ngộ Vũ Tham lâm,

Tác sự cầu mưu tận đắc thành,

Sĩ tử danh cao thiêm phúc lộc,

Thứ nhân đắc thử tích kim ngân.

(Hóa Quyền chủ hạn rất phi thường

Quan lộc thăng cao tá đế vương

Tài bạch tốt tươi thêm sáng nghiệp

Tới nay gia đạo được an khương.

Quyền tinh nếu gặp Vũ Tham đồng

Tác sự cầu mưu đắc thành công

Sĩ tử danh cao thêm phúc lộc

Thứ dân vàng bạc cũng chất chồng). 

* Hóa Khoa thuộc Thủy, là thần của ứng thí trên thượng giới, chủ quản văn thơ nhạc họa. Thủ nơi Thân Mệnh có Quyền Lộc tương phùng thì chủ nhân thông minh hiển đạt, rất mừng gặp được Khôi Việt, tất sẽ đỗ khoa bảng, làm chức cao tột bực. Nếu như gặp ác tinh cũng là văn chương tú sĩ, hoặc làm thày giáo dạy dỗ các anh tài, nhưng ngại gặp Tiệt Lộ Không Vong, Tuần Trung Không Vong, cũng úy kị cả Thiên Không.

Nữ mệnh có Khoa tinh củng chiếu tọa thủ thì làm vợ công hầu khanh tướng, dẫu tứ sát có xung phá vẫn chủ phú quý.

Hóa Khoa nhập nam mệnh cát hung quyết:

Khoa Tinh văn tú tối vi kỳ,

Bao tàng cẩm tú mỹ văn chương,

Nhất dược vũ môn long biến hóa,

Quản giáo thanh đạt dự triêu đường.

Khoa tinh nhập mệnh khởi tầm thường,

Cẩm tú tài hoa triển miếu lang,

Cánh ngộ Khúc Xương Khôi Việt tú,

Long môn nhất dược tính danh dương.

(Hóa Khoa văn tú rất thanh kỳ

Văn chương bay bổng đẹp tứ thi

Vượt vũ môn thành rồng biến hóa

Bảo đảm hiển đạt dự triều đình

Khoa tinh nhập mệnh há tầm thường

Cẩm tú tài toa triển miếu đường

Thêm gặp Khúc Xương Khôi Việt ấy

Long môn một bận tính danh giương).

Hóa Khoa nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hóa Khoa nữ mệnh thị lương tinh,

Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh,

Cánh ngộ cát tinh Quyền Lộc thấu,

Phu vinh tử quý tác phu nhân.

(Hóa Khoa nữ mệnh rất tốt lành

Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh

Thêm gặp cát tinh Quyền Lộc hội

Chồng sang con quý bực tài anh).

Hóa Khoa nhập hạn cát hung quyết:

Khoa tinh nhị hạn ngộ Văn Xương,

Sĩ tử phùng chi tính danh hương,

Tăng đạo thứ nhân đa phú quý,

Bách mưu bách toại sự anh dương.

(Khoa tinh nhị hạn gặp Văn Xương

Sĩ tử thơm danh ở miếu đường

Tăng đạo, thứ nhân đều được phúc

Trăm mưu trăm toại được tuyên dương). 

* Hóa Kị thuộc Thủy, là thần quản nhiều việc. Thủ nơi Thân Mệnh thì một đời không được thuận lợi, chiêu chuốc thị phi, tiểu hạn mà phùng thì một năm ấy không được toại ý, đại hạn mười năm mà gặp thì ăn năn hối hận, chẳng lành. Nhị hạn cùng thái tuế giao hội, quả quyết là long đong vất vả, văn nhân không được bền, võ nhân có quan tai khẩu thiệt nhưng không đáng ngại, người làm kinh doanh buôn bán làm nghề thì tại địa phương không hợp, khó mà đi lên. Nếu như gặp Tử Phủ Xương Khúc Đồng thì được cát lợi, Quyền Lộc mà cùng với Kị đồng cung lại thêm Kình Dương Hỏa Linh Không Kiếp thì vào việc tiến thoái bất nhất, vụt thành vụt bại, trước sau chẳng được lâu bền, chính là người ta vẫn nói “phát bất trụ tài” vậy đó, một đời bôn ba lao khổ hoặc mang bệnh tật nghèo khó, yểu thọ, hoặc theo tăng đạo thì cũng thay đổi mà hoàn tục.

Nhưng mà Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị người tuổi Đinh gặp cát lợi.

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Chỗ này hơi khó hiểu, có lẽ sách muốn đề cập tới việc “tự hóa theo can cung” vì năm Đinh có tháng Canh Tuất, theo sách này an Thiên Đồng hóa Kị với can Canh. Người tuổi Đinh được cát lợi vì theo can Đinh thì Thiên Đồng hóa Quyền, tại Tuất lại được Cơ Âm ở Dần cát hóa Lộc Khoa củng chiếu, tại Ngọ có Lộc Tồn và Thiên Lương miếu địa củng chiếu. Đây là cách phản vi kỳ. Nhưng điều đặc biệt ở đây, tôi muốn nói đến là phép “tự hóa”, nếu việc này không phải do người đời sau thêm vào thì chứng tỏ từ thời xưa đã sử dụng phép này rồi. Lại giả như chi tiết “tự hóa” này là do người đời sau thêm vào, vậy thì sao có nhiều chi tiết bất hợp lý như “tháng Giêng nhuận” lại không được sửa đi??? Xin độc giả tham khảo và thảo luận thêm vậy).

Cự Môn tại Thìn hóa Kị người tuổi Tân phản chuyển thành tốt đẹp.

(QNB chú: chi tiết này lại không phải “tự hóa” vì cung Thìn là Dương cung mà Cự Môn chỉ hóa Kị duy nhất 1 lần với can Đinh làm Âm can nên không bao giờ xảy ra trường Cự tự hóa Kị ở Thìn cả. Chỉ có thể hiểu là tại Thìn cung Cự Môn đồng độ với Hóa Kị do Văn Xương hóa ra vào năm Tân. Từ đây xét ngược vấn đề bên trên, thì thấy trường hợp ấy không thể hiểu Thiên Đồng đồng cung với Hóa Kị tại cung Tuất được, chỉ có thể hiểu là do phép “tự hóa” mà thôi. Độc giả lưu ý thảo luận thêm vậy).

Nếu Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ mà Hóa Kị, và Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị, thì luận là phúc. Nếu Nhật Nguyệt mà hãm địa Hóa Kị thì chủ đại hung.

Lại như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị là trường hợp hãm địa hóa Kị vậy, Liêm Trinh thuộc Hỏa mà nhập vào chỗ Thủy, lại gặp người có Bản mệnh Thủy, thì Hóa Kị cũng không là tai hại gì cả.

(QNB chú: để phục vụ việc thảo luận sau này của độc giả về các đoạn văn trên, tôi xin trích lại nguyên văn như sau: 然天同在戌化忌, 丁生人遇吉, 巨門在辰化忌辛生人返佳, 若太陽在寅卯辰巳午化忌, 太陰在酉戌亥子化忌為福論. 若日月陷地化忌, 主大凶. 如廉貞在亥化忌是也, 火入泉鄉, 又逢水命人化忌也不為害. – Nhiên Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị, Đinh sinh nhân ngộ cát, Cự Môn tại Thìn hóa Kị Tân sinh nhân phản giai, nhược Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ hóa Kị, Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị vi phúc luận. Nhược Nhật Nguyệt hãm địa hóa Kị, chủ đại hung. Như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị thị dã, hỏa nhập tuyền hương, hựu phùng thủy mệnh nhân hóa Kị dã bất vi hại.

Xin độc giả nhớ đến 2 câu trong Cốt Tủy phú:

Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát Lộc tranh vanh.).

Hóa Kị nhập nam mệnh cát hung quyết:

Chư tinh Hóa Kị bất nghi phùng,

Cánh hội hung tinh dũ tứ hung,

Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu,

Túng nhiên phú quý bất phong long.

Tham Lang Phá quân cư hãm địa,

Ngộ cát Hóa Kị chung bất lợi,

Nam vi gian đạo nữ dâm xướng,

Gia sát chiếu mệnh vô miên thụy.

(Các sao hóa Kị chẳng nên phùng

Thêm gặp hung tinh lại thêm hung

Nếu được cát tinh đến cứu giải

Thoát hiểm nhưng không được ung dung.

Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

Gặp cát với Kị trọn bất lợi

Nam là gian đạo, nữ dâm xướng

Thêm sát, trắng đêm chẳng chợp mắt).

Hóa Kị nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh hóa Kị bản phi kỳ,

Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ,

Y thực gian tân bần tiện thậm,

Cát tinh thấu hợp giảm tai nguy.

(Nữ nhân hóa Kị vốn không hay

Thêm gặp hung tinh gốc họa này

Cơm áo gian nan nghèo khổ thậm

Cát tinh hội hợp giảm họa ngay).

Hóa Kị nhập hạn cát hung quyết:

Kị tinh nhập miếu phản vi giai,

Túng hữu quan tai diệc bất thương,

Nhất tiến nhất thối danh bất toại,

Cánh kiêm ngộ cát bảo an khang.

Nhị hạn cung trung kiến Kị tinh,

Trí tai vi họa tất gia khuynh,

Vi quan thối chức tao tang lạm,

Tư lại tu phòng cấm trượng hình.

Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung,

Ác sát gia lâm tác họa hung,

Tài tán nhân ly đa tật khổ,

Thương quan thối chức hiếu trùng phùng.

Lộc hội Lộc Tồn phú quý,

Quyền hội Cự Vũ anh dương,

Khoa hội Khôi Việt quý hiển,

Kị hội Thân Mệnh chiêu thị phi.

(Kị mà nhập miếu đẹp như thường

Dẫu kiện tụng có, chẳng tổn thương

Có điều tiến thoái danh không toại

Cát tinh gặp được sẽ cát tường.

Trong cung nhị hạn gặp Kị tinh

Gây tai mắc họa khiến gia khuynh

Kẻ quan, mất chức do tham nhũng

Tiểu lại, phải phòng bị trượng hình.

Kị tinh lạc hãm ở nhàn cung

Ác sát thêm vào tác họa hung

Tiền mất, người đi, nhiều tật khổ

Giáng quan, tang chế lại trùng phùng.

Lộc gặp Lộc Tồn nhiều phú quý

Quyền cùng Cự Vũ hiển uy linh

Khoa bên Khôi Việt thêm hiển quý

Kị hội Mệnh Thân chiêu thị phi). 

* Tuế Quân thuộc Hỏa, là Lưu Niên Thái Tuế tinh quân, cùng với các hung thần tương ngộ thì đừng nên mưu sự gì cả, rất kị cùng với đại tiểu nhị hạn tương phùng. Nếu gặp đại hạn gặp Tử Phủ Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt các cát tinh phò cứu thì giảm thiểu tai nạn, nhưng phòng gia cầm gia súc thất lạc chết chóc. Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Thương Sứ thì tiền tài bị phá tán, người mất.

Nữ mệnh mà gặp thì đề phòng tai ách sản nạn, nếu có nhiều cát tinh thì được cứu khỏi, nếu nhiều ác tinh thì tử vong.

Thái Tuế chi tinh bất khả đương,

Thủ lâm quan hạn yếu thôi tường,

Nhược vô cát diệu lai tương trợ,

Vị miễn quan tai nháo nhất trường.

(Thái Tuế là sao bất khả đương

Thủ lâm phải xét thật tận tường

Nếu không cát diệu vào tương trợ

Khó tránh quan tai chốn công đường).

* Đẩu Quân là sao quản lý sự vụ ngày mồng Một tháng Giêng, gặp cát tinh thì đoán là cát, gặp hung tinh thì đoán là hung. Giả như Thái Tuế nhị hạn đều tốt đẹp, nhưng Đẩu Quân ngày 1 tháng Giêng ở tại cung nào đó mà gặp hung sát tinh thì vẫn chủ năm ấy có được có mất, có tai nạn bệnh tật, quan tụng thị phi, cứ phỏng theo y như nguyệt hạn mà đoán. 

44.2 Huynh đệ cung

* Có sao Tử Vi thì được trông cậy vào anh chị em như một chỗ dựa; cùng Thiên Phủ đồng cung thì có 3 người anh chị em; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 3, 4 người; cùng với Phá Quân thì cũng có 3 người hoặc là có anh em dị bào; thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì anh em khắc hại, ít hòa thuận.

* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 người (anh chị em), cùng Cự Môn đồng cung thì cũng có 2 người; nếu mà hãm địa thì anh em quay lưng lại với nhau và không đồng tâm hiệp lực; cùng với Thiên Lương đồng cung thì có 2 người; với Thái Âm đồng cung thì có 2, 3 người; nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tuy có nhưng mà anh em khắc hại.

* Thái Dương miếu vượng có 3 người; cùng với Cự Môn đồng cung thì nếu không có sát tinh thì có 3 người; với Thái Âm đồng cung thì có 5 người; nếu hãm địa thì không hòa thuận không đồng tâm hiệp lực, thêm Kình Đà Linh Hỏa kiếp Không thì giảm đi 1 nửa số người (anh chị em).

* Vũ Khúc miếu vượng có 2 người, không hợp với nhau, nếu Vũ Khúc hãm cung có thêm sát tinh thì chỉ có 1 người; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người; với Phá Quân Thất Sát đồng cung thì chỉ có 1 người, không được hòa thuận; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không kiếp thì cô đơn (QNB chú: cô đơn ở đây là ý nói chính đương số là con độc nhất hoặc có anh chị em cũng như không).

* Thiên Đồng nhập miếu có 4, 5 người; cùng với Thiên Lương thì có 2, 3 người; cùng với Cự Môn mà không thấy sát tinh thì có 3 người; cùng với Thái Âm thì có 4, 5 người; nếu (Thiên Đồng) hãm địa chỉ có 2 người; thấy Kinh Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì ít hòa thuận, ở xa nhau, không hợp.

* Liêm Trinh nhập miếu thì có 2 người; cùng Tham Lang đồng cung thì chiêu chuốc oán thán, cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người; cùng Thất Sát đồng cung thì có 1 người; cùng Thiên Phủ đồng cung thêm tả Hữu Xương Khúc thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì xung khắc và bất hòa. Huynh đệ mà có tình cảm hòa thuận với nhau thì lại không có nhiều (về số lượng người).

* Thiên Phủ có 5 người, với Tử Vi cùng thêm Tả Hữu Xương Khúc có 6,7 người; cùng Liêm Trinh thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 2 người.

* Thái Âm nhập miếu thì có 5 người anh chị em; cùng Thái Dương đồng cung cũng có 5, 6 người; cùng Thiên Cơ đồng cung thì có 2 người; với Khoa QUyền đồng cung thì có 4, 5 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa, lại không hợp, không sống cùng nhau, quay lưng lại với nhau.

* Tham Lang miếu vượng có 2 người; hãm địa thì có dị bào; vơi Liêm Trình đồng cung thì anh em bất hòa; với Tử Vi đồng cung thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cô đơn.

* Thiên Tướng hòa bình thì có 2, 3 người; thấy sát tinh mà không có Tử Vi đồng cung thì có 3, 4 người; với Vũ Khúc đồng cung thì có 2 người; với Liêm Trinh đồng cung thì có 2 người, thấy Kình Đà Hảo Linh Không Kiếp thì cô đơn.

* Thiên Lương miếu vượng có 2 người và hòa thuận; có thể có nhiều nhưng không cùng cha/mẹ lại bất hòa; hãm cung thì hoàn toàn không có anh chị em; cùng Thiên Đồng thì có 3 người, cùng Thiên Cơ thì có 2 người; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì ít đi.

* Thất sát chủ cô khắc, tại Tý Ngọ Dần Thân cung thì có 3 người nhưng cũng bất hòa; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì thêm tốt đẹp.

* Phá Quân nhập miếu có 3 người; hãm địa thêm sát tinh thì cô đơn; cùng Vũ Khúc thì có 2 người; cùng Tử Vi thì có 2 người; cùng Liêm Trinh thì chỉ có 1 người; thêm Xương khúc Tả Hữu có 3 người và hòa thuận, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì cô đơn.

* Văn Xương văn KHúc ở khắp các cung đều có 3 người. Thấy Kình Đà Hỏa Linh thì nếu miếu vượng sẽ không khắc, nếu hãm cung thì cô đơn, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không có anh chị em.

* Tả Phụ có 3 người, cùng Thiên Đồng Văn Xương Văn Khúc thì có 4, 5 người; thêm Kình Đà Hỏa Linh thì có 2 người; có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp.

* Hữu Bật có 3 người, cùng Phủ Tướng Tử Vi Xương Khúc thì có 4, 5 người; thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có 2 người, có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp.

* Lộc Tồn tương sinh (có lẽ muốn so với bản mệnh) thì có anh em (sách không nói là có mấy người), mà thấy sát tinh thì (anh em) khắc hại, chiêu chuốc oán giận với nhau.

* Kình Đà khắc hại nhập miếu thì chỉ có 1 người, có nhiều cát tinh thì có 2, 3 người; hãm địa thì không có anh em.

* Hỏa Tinh nhập miếu gặp cát tinh thì có 1, 2 người, thêm Liêm sát Phá Linh thì cô khắc.

* Linh Tinh nhập miếu tương sinh có huynh đệ (không nói có mấy người), thêm Kình Đà Hỏa Không Kiếp thì không có anh chị em.

* Đẩu Quân gặp tại Huynh đệ cung, có cát tinh thì anh em cả năm hòa thuận, nếu gặp hung sát tinh thì hình phạt hại nhau, nếu không thấy hình hại nhau thì cũng chủ anh em có tranh chấp. 

44.3 Phu Thê cung

* Có Tử Vi ở Phu Thê cung thì kết hôn muộn, hòa hợp tới già, người phối ngẫu có cá tính mạnh mẽ. Cùng với Thiên Phủ thì cũng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Tướng thì người phối ngẫu còn trẻ. Cùng với Phá Quân thì hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thêm hình khắc. Cùng với Tham Lang có cát tinh thì tránh được hình khắc.

* Có Thiên Cơ thì hợp kết phối lúc trẻ tuổi, vợ chồng tính cường cường, vợ chồng có thể là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly, nếu kết hôn muộn thì cát lợi. Cùng với Thiên Lương thì hòa hợp, vợ chồng có thể là trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Cùng với Thái Âm thì có vợ nhan sắc đẹp, trợ giúp việc trong nhà.

* Thái Dương miếu vượng thì kết hôn chậm sẽ cát lợi, lấy sớm thì khắc nhau, nhờ vợ mà được hiển quý. Cùng với Thiên Lương đồng cung có thêm Tả Hữu thì lấy được vợ hiền mà thông minh khéo léo. Cùng với Thái Âm thì được vợ trợ giúp quán xuyến việc trong nhà. Cùng với Cự Môn mà không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng không bị khắc, nhưng nếu có tứ sát thì định là khắc, gặp Hao tinh thì kết hôn mà chẳng có nghi lễ gì cả.

* Vũ Khúc ở cung Thê thì khắc và lạnh nhạt nên hợp với kết hôn muộn, vợ chồng bằng tuổi cũng hòa hợp, thêm cát tinh thì nhờ vợ mà được tài lộc, thêm hung tinh thì vì vợ mà “khứ sản” (QNB chú: “khứ sản – 去 產” trong đó có chữ “sản” đa nghĩa, nhưng theo tôi thì nên hiểu là vì vợ mà mất tài sản, mất gia sản của cải,… do Vũ Khúc là tài tinh gặp hung sát tinh thì hợp cái lý ấy. Nhưng chữ “sản” ấy còn có nghĩa là sinh sản, khả năng sinh đẻ,…). Cùng với Tham Lang thì hơi muộn kết hôn nhưng không bị hình khắc. Cùng Thất Sát thì khắc 2, 3 đời vợ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì càng thêm khắc.

* Thiên Đồng cung Thê, chậm kết hôn thì hòa hợp đến già, chồng là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn, vợ là con thứ hoặc ít tuổi hơn. Thêm tứ sát thì ít hòa hợp, sinh ly (sống trong xa cách). Cùng Cự Môn có thêm tứ sát cũng khắc. Cùng Thái Âm thì giúp đỡ cho nhau và dung mạo đẹp. Cùng với Thiên Lương thì cực kỳ đẹp đẽ, xứng đôi.

* Liêm Trinh thì 3 lần làm tân lang, chính là cùng với Tham Lang đồng cung thì càng khắc, với Thất Sát đồng thì cũng hình, ít hòa hợp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Thiên Phủ đồng cung thì hòa hợp đến già, cá tính người hôn phối mạnh mẽ.

* Thái Âm nhập miếu ở Phu thê cung là nam nữ đều được vợ chồng vùa đẹp vừa quý, có thêm Xương Khúc là cực đẹp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì không khắc cũng chủ sinh ly. Với Thái Dương đồng cung thì hòa hợp đến già. Cùng Thiên Đồng thì tương trợ giúp đỡ việc trong nhà. Cùng Thiên Cơ thì người hôn phối vừa trẻ vừa đẹp.

* Tham Lang nhập Phu Thê cung cả nam nữ đều không được đẹp, 3 lần làm tân lang, nếu nhập miếu thì hợp kết hôn muộn, gặp Liêm Trinh thì chủ hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Tử Vi thì người hôn phối nhiều tuổi hơn và được lâu dài.

* Cự Môn hợp kết phối với người hơn tuổi hoặc con trưởng, định là ít hòa hợp và có hình khắc. Cùng với Thái Dương mà không gặp tứ sát thì được hòa hợp đến già. Cùng với Thiên Cơ là người kết phối có trợ giúp lại vừa đẹp. Cùng với Thiên Đồng là vợ vừa là con đầu, vừa là người tinh thông sáng suốt. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì định là khắc hại 2 vợ hoặc chủ sinh ly.

* Thiên Tướng cung Phu Thê là người hôn phối có tướng mạo hiện thục, nhiều tuổi hơn hoặc là con trưởng, nhờ quen biết với người lớn trong nhà mà dẫn tới chuyện thành thân. Cùng với Tử Vi thì được hòa hợp tới già. Cùng với Vũ Khúc thì ít hòa hợp. Cùng với Liêm Trinh mà nhập miếu thì không bị hình khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sẽ hình khắc.

* Thiên Lương ở cung Phu Thê là có vợ tuyệt đẹp. Cùng với Thiên Đồng là có nhiều hòa khí. Cùng với Thiên Cơ thì nạp được vợ hiền thục đẹp xinh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không hòa thuận.

* Thất Sát ở cung Phu Thê mà kết hôn sớm thì chắc chắn khắc. Có Vũ Khúc cùng thì cũng khắc. Kết hôn muộn thì miễn được hình khắc. Cùng với Liêm Trinh thì chủ sinh ly. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc tới 3 vợ.

* Phá Quân ở cung Phu Thê thì nam nữ đều khắc và bị chia cách. Cùng với Vũ Khúc thì khắc tới 3 vợ. Cùng với Liêm Trinh cũng khắc và ít hòa hợp. Cùng với Tử Vi thì chủ người hôn phối là trưởng hoặc nhiều tuổi hơn.

* Văn Xương ở cung Phu Thê là có vợ trẻ, thông minh, trợ giúp bên trong. Cùng Thiên Cơ Thái Âm là chủ nhan sắc rất đẹp, không hợp với hãm địa. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì rất kị.

* Văn Khúc tương sinh hội Thái Âm và các cát tinh thì vợ chồng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Đồng Văn Xương là lắm thê thiếp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thì có hình khắc.

* Lộc Tồn tương sinh thì không khắc. Kết hôn muộn, vợ là người trẻ tuổi cũng là con cả. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp lại thấy Triệt Lộ Không Vong thì cô đơn.

* Tả Phụ Hữu bật chủ hòa hợp tới già, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Tham Liêm thì hợp với vợ là người hơn tuổi hoặc là con trưởng, tính khí cương cường.

* Kình Đà nhập miếu thêm cát tinh, kết hôn muộn sẽ tránh được hình khắc mà có thể hòa thuận mãi. Hãm địa thì lại kết hôn sớm thì khắc. Thêm Nhật Nguyệt Cự Cơ Hỏa Linh Vũ Sát thì chủ sinh ly.

* Hỏa Tinh Linh Tinh nhập miếu thêm cát tinh thì không bị hình, hãm địa thì bị hình khắc.

* Thiên Khôi Thiên Việt thường chủ vợ chồng đều đẹp, tọa ở Thê cung tất chủ được vợ giàu, thêm cát tinh thì chủ vừa đẹp vừa qúy cả vợ lẫn chồng.

* Đẩu Quân đến tại Thê cung gặp cát tinh thì thê thiếp đẹp mà không có tai nạn hình khắc. Gặp ác tinh thì thê thiếp có tai ách. Lại xem bản mệnh với thê cung, nếu khắc thì chính là chủ năm ấy thê thiếp có hình thương, nếu không khắc thì có thể đoán năm ấy có tai ương. 

44.4 Tử Tức cung

Phàm khán Tử Tức cung, trước tiên xem bản cung tinh tú chủ có mấy con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Sát Kị thì chủ sinh con ra mà có hình khắc. Sau đó xem ở đối cung có xung Hình hay không. Nếu như bản cung vô chính diệu thì chuyên khán ở đối cung có sao nào làm chủ mà xem có mấy con. Nếu là thiện tinh quý tinh thủ Tử Tức cung tất chủ người này sinh con được phồn thịnh tươi tốt và qúy hiển. Nếu có ác tinh lại cùng Hình Sát thủ cung Tử Tức thì nếu không hình khắc thì chắc chắn chủ sinh con phá gia chi tử, ngang ngược. Lại xem ở tam phương tứ chính có Nam đẩu tinh nhiều thì đoán sinh con trai, có Bắc đẩu tinh nhiều thì đoán là chủ sinh con gái. Nếu như Thái Dương mà ở tại dương cung thì chủ sinh nam đầu lòng. Nếu Thái Âm ở tại âm cung thì đoán sinh con gái trước. Chuyên khán các sao Hình Sát thủ bản cung mà không có chế hóa thì tất nhiên tuyệt tự. Người sinh ban ngày ghét Thái Âm lâm tới, kẻ sinh ban đêm thì chẳng ưa Thái Dương chiếu vào. Các sao ấy mà rơi vào cung Tử Tức thì e là khó có con.

* Tử Vi miếu vượng thì có 3 trai 2 gái, thêm Tả Hữu Xương Khúc thì có 5 người, thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì chỉ có 1 đôi mà thôi nếu không thì đẻ nhiều mà nuôi ít, hoặc là phải có con cầu tự mới được lâu bền. Cùng với Phá Quân thì có 3 người con. Cùng Thiên Phủ thêm cát tinh thì có 4, 5 người con, thêm Xương Khúc là có quý tử. Nếu Tử Vi độc thủ lại có thêm Không Kiếp thì là cô quân (có lẽ muốn nói không có con hoặc có cũng như không).

* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 con, hoặc vợ lẽ thứ thiếp sẽ sinh nhiều con. Cùng Cự Môn thì chỉ có 1 con. Cùng Thiên Lương tại Dần thì có 2, 3 con; tại Thân cung thì nữ nhiều mà nam ít, chỉ có thể có 1 con trai mà thôi (QNB chú: Thiên Cơ làm sao cùng với Thiên Lương ở Dần Thân cung cho được. Độc giả lưu ý). Cùng với Thái Âm thì có 2, 3 con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn không có con.

* Thái Dương nhập miếu thì có 3 trai 2 gái, về cuối lại sinh được quý tử. Cùng với Cự Môn thì có 3 người con. Cùng Thái Âm thì có 5 người. Hãm địa có 3 con nhưng chẳng thành đạt. lại Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 1 con đưa tiễn lúc lâm chung.

* Vũ Khúc chủ 1 con hoặc sinh nhiều mà trưởng thành được ít. Cùng Phá Quân thì chủ hình, có có 1 con. Thêm Kình Đà Linh hảo thì tuyệt tự. Cùng với Tham lang thì tới già có 2 con. Cùng với Thiên Tướng thì trước có con ở bên ngoài, sau sinh được 1 con. Cùng với Thất Sát thì chủ cô đơn hoặc có con thương tàn.

* Thiên Đồng miếu vượng có 5 con trong đó có quý tử. Cùng Cự Môn thì có 3 con. Cùng Thái Âm thì có 5 con, tại Ngọ cung hãm địa thì giảm đi 1 nửa. Cùng Thiên Lương thì trước sinh nữ sau sinh nam có 2 con, thủ tại Thân cung thì chỉ có thể có 1 con đưa tiễn tống chung, tại Dần cung thêm cát tinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hình khắc, con cái mất hoặc ít lúc tống chung.

* Liêm Trinh chủ có 1 con. Cùng với Thiên Phủ thì có quý tử 3 con. Nếu cùng Thất Sát Phá Quân thì chủ cô đơn. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không có con. Cùng với Thiên Tướng thì có 2 con.

* Thiên Phủ chủ 5 con. Cùng với Vũ Khúc thì có 2 con. Cùng với Tử Vi thì có 4, 5 con. Cùng với Liêm Trinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có 3 con.

* Thái Âm có 3 gái 2 trai, trước sinh gái sâu mới sinh trai. Miếu vượng thì có quý tử, hãm địa thì số con giảm đi 1 nửa, có con bệnh tật yếu đuối hoặc là hư hoa chẳng thành khí. Cùng với Thái Dương thì có 5 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Cùng với Thiên Đồng thì có 5 con, miếu địa thì không khắc, nếu hãm cung thì có khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì mất con hoặc ít con đi.

* Tham Lang miếu vượng có 2 con, sinh sớm là có hình khắc. Cùng với Tử Vi thì có 2 con. Cùng với Liêm Trinh là mất con hoặc ít con đi. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 con, trước khó có con, sau lại dễ.

* Cự Môn nhập miếu có 2 con, trước khó sinh sau lại dễ. Cùng với Thái Dương thì có 1, 2 con dễ nuôi. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con ít hoặc mất. Cùng với Thiên Cơ thì có 1 con, có cát tinh thì có 2 con, thêm Không Kiếp thì không có con.

* Thiên Tướng không gặp Kình Đà Linh Hỏa có 2 con thành đạt, có sát tinh thì trước có con cầu tự, sau sinh được 1, 2 con. CÙng với Tử Vi đồng cung với Xương Khúc Tả Hửu thì có 3, 4 người. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 người, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc, có sinh mà không dưỡng.

* Thiên Lương miếu vượng có 2 con, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sinh sớm sẽ khắc. Cùng với Thiên Đồng và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con.

* Thất Sát chủ cô, chỉ có 1 con. Cùng Tử Vi và cát tinh đồng cung thì có 3 con, thấy Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con, dẫu có cũng chẳng thành đạt, tất sẽ ngang ngược phá bại gia cảnh.

* Phá Quân nhập miếu có 3 con, tính khí con cái cương cường. Cùng với Tử Vi đồng cung có 3 con. Cùng Vũ Khúc và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người. Cùng Liêm Trinh thì có 1 con, thấy Kình Đà tương sinh thì có chế hóa thì còn, nếu không có chế hóa lại thấy Không Kiếp Hỏa Đà thì mất con hoặc rất ít con.

* Tả Phụ đơn thủ thì có 3 trai 1 gái, thấy Tử Vi Thiên Phủ cùng chư cát tinh thì chủ quý tử, thấy Sát Phá Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chỉ có 2 con, nhưng không thành đạt.

* Hữu Bật chủ 3 con, thêm cát tinh thì có quý tử. Thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa.

* Văn Xương chủ 3 con, thêm cát tinh thì thêm nhiều, có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có thể có 1 con.

* Văn Khúc miếu vượng có 4 con, hãm địa chỉ có 2, 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con mất hoặc ít con.

* Lộc Tồn chủ cô, hợp với vợ lẽ sinh được 1 hoặc có con nuôi, thêm cát tinh thì có 1 con, thêm Hỏa Linh và các sát tinh thì cô đơn hình khắc.

* Kình Đà hãm cung cô đơn, thêm cát tinh cư miếu vượng thì có 1 con, như đối cung có cát tinh nhiều mà không bị xung sát cũng có 3, 4 con. Thấy Hao Sát Kị tại bản cung thì tuyệt tự.

* Hỏa Tinh gặp cát tinh đồng cung thì không cô đơn, hãm cung có sát tinh thì chủ có có bị hình thương.

* Linh Tinh độc thủ thì cô đơn, thêm cát tinh và nhập miếu thì có thể hy vọng ở vợ lẽ, xem đối cung mà có nhiều cát tinh thì có 2, 3 con.

* Khôi Việt đơn thủ chủ có con quý tử.

* Đẩu Quân đi qua tại Tử Tức cung, gặp cát tinh thì con cái được thịnh vượng tươi tốt, gặp hung tinh thì có hính khắc hoặc con phá gia chi tử. 

44.5 Tài Bạch cung

* Có Tử Vi thì được tiền đầy rương, thóc đầy bồ, thêm tứ sát Kiếp Không thì không được vượng. Cùng với Phá Quân thì trước khó nhưng sau được dễ dàng no ấm. Cùng Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch súc tích. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì giàu có, cả đời giữ được của cải, thêm Tả Hữu là làm quan quản lý tiền tài ngân khố. Cùng với Thất Sát mà có thêm cát tinh thì tài bạch thế nào cũng có lúc hoạnh phát.

* Có Thiên Cơ thì lao tâm phí lực mà kiếm tiền tài. Cùng với Cự Môn đồng cung thì phải bận rộn sôi động trong lúc đang mưu cầu tài lộc. Cùng Thiên Lương thì khéo léo biến chuyển có mưu kế mà tạo ra tiền bạc ở bên ngoài. Cùng với Thái Âm cùng hãm thì thành rồi bại, thêm Tứ Sát Kiếp Không thì một đời luôn luôn có thành có bại.

* Thái Dương nhập miếu được tươi tốt đầy đủ, hãm cung thì gian lao vất vả mà khó được toại lòng. Cùng với Thái Âm có thêm Tả Hữu và cát tinh thì phát tài không hề nhỏ. Cùng với Lộc Tồn thì mải miết kiếm tiền mà thành đại phú. Cùng với Cự Môn thì lúc trẻ có thành bại nhưng đến trung niên thì được sung túc đầy đủ dư giả.

* Có Vũ Khúc thù giàu có, hóa cát thì giàu vô cùng tận, không có cát tinh thì bận rộn sôi động để tăng tiến được tiền tài. Cùng với Phá Quân đồng cung thì qua đông tới tây, trước không có về sau lại có nhiều. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch tươi tốt tràn đầy, gặp quý thì sinh sôi tài lộc thành phú gia. Cùng với Thất Sát thì từ tay trắng mà sinh sôi tiền tài dựng thành nghiệp. Cùng với Tham Lang thì sau 30 tuổi sẽ phát tài. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tiền tại không tụ được. Cũng rất e ngại Không Vong.

* Có Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền đến lúc về già thì phát tài. Cùng Cự Môn thì tài khí lúc đầy lúc vơi. Cùng cới Thiên Lương thì tiền tài được đại vượng. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì có thể là giới cửu lưu kiếm tiền mà dựng nghiệp.

* Liêm Trinh tại Dần Thân cung thì bận rộn kiến tiền, hãm cung thì trước khó sau lại dễ, với Tham Lang thì có vụt phát vụt phá, thấy Kình Hỏa thì trọn đời có sự hoạnh tiến về tiền bạc. Cùng với Thất Sát đồng cung thì bận rộn kiếm tiền. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì giàu có đầy đủ. Nếu như gặp phải Hao Sát Kiếp Không thì thường ở trong quan phủ mà phá tán tiền tài.

* Có Thiên Phủ thì giàu có đầy đủ, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có thành có bại. Với Tử Vi đồng cung thì tích trữ được rất nhiều. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thêm Quyền Lộc thì là phú ông giàu vô cùng.

* Thái Âm nhập miếu thì tiền đầy rương, thóc đầy kho, hãm cung thì có thành có bại mà tài khí không được tụ. Cùng với Thái Dương thì trước ít sau lại được nhiều. Cùng với Thiên Cơ thì từ tay trắng lập nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì giàu có. Cùng với Lộc Tồn và Tả Hữu thì chủ rất giàu có.

* Tham Lang miếu vượng có lúc bộc phát, hãm địa thì bần cùng. Với Tử Vi thì thành đạt, thêm con cháu thì thêm giàu có. Thấy Hỏa Tinh thì trước ba mươi tuổi có thành có bại, sau 30 tuổi thì bộc phát.

* Cự Môn ở cung Tài Bạch là tay trắng kiếm tiền thành nghiệp, thường bận rộn náo nhiệt, là người chí khí cao nhưng cũng dễ hoạnh phá. Cùng với Thái Dương đồng cung nhập miếu thì lập kế tiến cử mà thành nghiệp. Cùng với Thiên Cơ thì tài khí sinh, công việc không chuyên nhất. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng thành nghiệp, người thuộc giới cửu lưu được cát. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì phá tài đa đoan.

* Thiên Tướng chủ giàu có. Cùng Tử Vi thì tài khí bộc phát. Cùng Vũ Khúc mà có thêm tứ sát thì theo trăm nghề kỹ công mà kiếm tiền. Cùng với Liêm Trinh thì buôn bán có tiền. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kị thì có thành có bại, không tích tụ được.

* Thiên Lương chủ giàu có khi nhập miếu vượng là thượng đẳng phú quý, hãm cung thì phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày. Cùng Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền vượt cả tổ tông. Cùng với Thiên Cơ thì vất vả tâm trí và sức lực rồi phát tài lớn, hay thay đổi chủ kiến lập nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì trước khó sau lại dễ, khá giả.

* (QNB chú: Thiếu phần của Thất Sát).

* Phá Quân tại Tý Ngọ thì có nhiều vàng bạc bảo bối tích trữ. Tại Thìn Tuất vượng cung thì tiền tài cũng thịnh. Hãm cung thì phá tán tiền của tổ tông. Cùng Vũ Khúc thì qua Đông tới Tây mà kiếm tiền. Cùng Tử Vi thì trước mất mà sau lại sinh sôi ra. Cùng Liêm Trinh thì lao khổ mà kiếm tiền, trước khó thành toại. Thêm Kiếp Không thì cực nghèo.

* Văn Xương giàu có, dư thừa, thêm cát tinh thì tài khí vượng. Cùng với Cự Môn thì giàu. Hãm địa mà gặp Đà Hỏa Linh Không thì là thuộc giới hàn nho.

* Văn Khúc nhập miếu giàu có, thêm cát tinh được quý. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp gia Kị thì ngược xuôi có thành bại mà chẳng được toại ý.

* Tả Hữu ở các cung đều giàu có đầy đủ, hội các cát tinh thì được quý. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì chủ thành bại mà chẳng tụ tài.

* Lộc Tồn chủ giàu có vô cùng, bạc vàng chồng chất, thêm cát tinh thì ngồi chơi cũng có tiền, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì trước chẳng có gì, sau mới có.

* Kình Dương ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì bận rộn náo nhiệt kiếm tiền, hãm địa thì phá tổ nghiệp, chẳng tụ được tài, không phát đạt được, chỉ làm nghề đánh cá, làm muối,.. mà kiếm tiền.

* Đà La bận rộn kiếm tiền, hãm cung phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày, thêm Kiếp Không thì xuôi ngược qua đông tới tây.

* Linh Tinh nhập miếu độc thủ thì hoạnh phát, hãm địa thì nghèo khổ, cay đắng qua ngày.

* Hỏa Tinh độc thủ thì có hoạnh phát, hãm cung phải cần cù chăm chỉ, thêm cát tinh thì nhiều tài lộc, được toại chí,

* Khôi Việt chủ thanh cao, trung niên sinh tài, một đời được toại ý.

* Đẩu Quân gặp cát thì kỳ tháng ấy được phát tài. Gặp hung ác tinh Hao Kị tinh thì tháng ấy tốn tiền, chiêu khẩu thị phi kiện tụng, mất tiền mới thoát. 

44.6 Tật Ách cung

Trước khán Mệnh cung xem tinh diệu có lạc hãm, có thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thủ chiếu như thế nào, lại khán Tật Ách cung tinh diệu thiện ác miếu vượng lạc hãm ra sao.

* Tử Vi ít tai nạn, cùng Thiên Phủ càng ít, cùng Thiên Tướng thì lao khổ từ trứng nước, như thêm Phá Quân thì khí huyết không điều hòa, cùng với Kình Linh thì chủ có ám tật, thêm Không Kiếp thì chủ tai họa, ốm đau, bệnh tim mạch, tâm khí tật.

* Thiên Cơ từ lúc còn trong nôi có lắm tai vạ, hãm địa thì trên đầu trên mặt có phá tướng, cùng với Cự Môn thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Thiên Lương thì có tật ở hạ bộ, cùng với Thái Âm thì có tai vạ, bệnh mụn nhọt, bị thương do bị đâm, thêm Kình Đà Linh Hỏa hãm cung thì bị tật ở mắt, tứ chi yếu ớt vô lực.

* Thái Dương chủ “đầu phong” (bệnh thuộc thần kinh), cùng với Thái Âm mà thêm Hóa Kị Kình Đà thì chủ mắt bị tổn thương, hãm cung cũng chủ mắt có tật mà ít được trong sáng.

* Vũ Khúc có tai truân từ lúc trong nôi, chân tay đầu mặt có tổn thương, cùng với Kình Đà thì cả đời có tai vạ, cùng với Thiên Tướng thì chiêu chuốc ám tật, cùng với Thất Sát thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Tham Lang mà miếu vượng thì không có bệnh tật, hãm địa mà thêm tứ sát thì chủ mắt chân tay có tật, có bệnh trĩ, bệnh dị ứng ghẻ ngứa…

* Thiên Đồng nhập miếu thì ít tai nạn, cùng Cự Môn thì có bệnh tim, tâm khí tật, cùng với Thái Âm thêm Kình Hỏa thì có bệnh tật về khí huyết, cùng với Thiên Lương có thêm tứ sát thì có bệnh tim, tâm khí tật.

* Liêm Trinh có tai bệnh mụn nhọt chốc lở từ lúc còn trong nôi, có tật ở chân lưng eo, nhập miếu mà thêm cát tinh thì hòa bình, gặp Tham Lang thì hãm địa có tật ở mắt có nhiều tai nạn, cùng Thất Sát Phá Quân Thiên Phủ thì lại ít tai nạn.

* Thiên Phủ tai nạn ít mà dẫu có thì đều được cứu chữa, cùng với Tử Vi thì càng ít tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì nửa đường bị thương tàn.

* Thái Âm miếu vượng vô tai họa, hãm địa nhiều tai vạ chủ các chứng bệnh lao lực tổn thương, nữ nhân thì chủ thương tàn nặng, nếu cùng Thái Dương đồng cung có thêm cát diệu thì cả đời ít tai nạn, gặp Kình Đà Linh Hỏa thì mắt có tật, thêm Không Kiếp là có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng với Thiên Đồng có thêm Kình Đà mà hãm cung thì thêm nhiều chứng bệnh, nếu cùng Hỏa Linh thì lắm tai nhiều nạn.

* Cự Môn có tai ách đẫm máu lúc còn niên thiếu, với Thái Dương đồng cung thì có bệnh thần kinh có bệnh ung nhọt, cùng với Thiên Đồng chủ có bệnh viêm nhiễm ghẻ ngứa ở hạ bộ, thêm Kình Dương Hỏa Tinh thì nghiện rượu, thêm Hóa Kị thì có bệnh tật ở tai và mắt.

* Thiên Tướng có ít tai nạn, da mặt vàng, có bệnh thũng huyết (phù nề, ung nhọt, máu mủ, khí huyết ứ trệ), cùng với Tử Vi thì ít tai nạn, cùng với Vũ Khúc có thêm tứ sát thì có phá tướng, cùng với Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì chân tay có tổn thương.

* Thất Sát chủ lắm tai nhiều nạn từ thuở thơ ấu, thường chủ bệnh trĩ, cùng với Vũ Khúc thêm tứ sát thì chân tay có tổn thương tàn tật, cùng với Liêm Trinh thì chủ mắt có tật, thêm Kình Dương thì tứ chi thêm có tổn thương tàn tật.

* Phá Quân chủ thơ ấu có bệnh mụn nhọt, tổn thương, ghẻ lở, bệnh hủi, hói, gầy yếu xanh xao vàng vọt, cùng với Vũ Khúc thì chủ mắt có tật, cùng với Tử Vi thì giảm tai nạn, cùng với Liêm Trinh thêm Kình Hỏa thì tứ chi có tổn tương tàn tật.

* Văn Xương độc thủ ít tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì lắm tai nhiều nạn, cùng các cát tinh thì cả đời không có tai nạn.

* Văn Khúc ít tai nạn thêm cát tinh thì cả đời không có tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không lại hãm cung thì nhiều tai nạn.

* Tả Hữu độc thủ thì bình hòa, thêm cát tinh thì ít tai nạn, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì thường xuyên có tai nạn.

* Hữu Bật độc thủ dẫu gặp tai nạn cũng được cứu, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lắm tai nhiều nạn.

* Lộc Tồn chủ thiếu niên lắm tai, có cát tinh thì rất ít tai nạn. Thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tứ chi tất có thương tàn, thêm Không Kiếp thì nếu có ám tật sẽ thêm thọ.

* Đà La chủ thơ ấu có tai nạn, trên đầu mặt răng môi mà có vết thương thì được thêm thọ.

* Kình Dương chủ có chứng bệnh thuộc hệ thần kinh, hoặc tứ chi yếu ớt chẳng có lực, đầu mặt mà có phá tướng lộ tướng thì thêm thọ, thêm cát tinh thì giảm thiểu tai nạn.

* Đẩu Quân gặp cát tinh thì thân tâm được an bình khang ninh, năm ấy vô tai vô nạn. Gặp hung sát tinh mà bản thân (tuổi, mệnh) có úy kị thì năm ấy lắm tai nạn. 

44.7 Thiên Di cung

* Tử Vi cùng Tả Hữu thì ra ngoài được quý nhân phò trợ mà phát phúc. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì xuất nhập đều được hanh thông hiển đạt. Cùng với Thiên Tướng thì ở bên ngoài phát tài. Cùng với Phá Quân thì được quý nhân biết đến và yêu mến, kẻ tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì ở bên ngoài không được bình an, yên tĩnh.

* Thiên Cơ xuất ngoại gặp được quý nhân, ở trong nhà lại có thị phi. Cùng Cự Môn đồng cung thì cứ hành động sẽ được thuận lợi may mắn. Cùng Thiên Lương thì ở bên ngoài được xứng ý toại lòng. Cùng Thái Âm cứ bận bịu lại được may mắn. Thêm Kình Đà Linh Hảo thì tại bên ngoài lắm thị phi, thân không được bình an, yên tĩnh.

* Thái Dương hợp với những hoạt động bên ngoài sẽ phát phúc, không chịu được sự tĩnh thủ. Cùng với Thái Âm thì ra bên ngoài cứ bận bịu lại được may mắn cát lợi. Cùng Cự Môn thì gian lao khổ tâm. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài sẽ không được thanh nhàn tấm thân.

* Vũ Khúc chủ luôn bận rộn náo nhiệt, không hợp với sự thủ tĩnh. Cùng Tham Lang thì làm kẻ buôn bán lớn. Cùng Thất Sát Phá Quân thì thân tâm càng không tĩnh thủ được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ở bên ngoài chiêu chuốc thị phi.

* Thiên Đồng thì chủ xuất ngoại gặp quý nhân phù trì. Cùng Cự Môn thì lao tâm khổ tứ. Cùng Thái Âm thì hãm địa thì phải chịu đắng cay (khi ra bên ngoài). Cùng Thiên Lương thì được quý nhân biết đến và yêu mến. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tại ngoại ít được xứng ý toại lòng.

* Liêm Trinh chủ ra bên ngoài được hanh thông hiển đạt kề cận người quý, ở tại gia thì ít. Cùng Tham Lang thì sôi động náo nhiệt ở bên ngoài mà lập nghiệp. Cùng Thất Sát thì giao tiếp rộng mà chiêu được tiền tài. Cùng Thiên Tướng thì ở bên ngoài hễ cứ hành động là được cát lợi. Thêm Kình Đà cùng tam phương có hung sát tinh thì chết ở trên đường.

* Thiên Phủ chủ ra bên ngoài được gặp quý nhân phò trợ. Cùng với Tử Vi thì được phát phúc. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì náo nhiệt kiếm tiền làm người buôn bán lớn.

* Thái Âm nhập miếu ra ngoài sẽ gặp quý nhân mà phát tài, hãm cung thì sẽ chiêu chuốc thị phi. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp. Cùng với Thiên Đồng tại nơi miếu vượng thì ở bên ngoài từ tay trắng mà lập được sự nghiệp.

* Tham Lang độc thủ thì ở bên ngoài sẽ vất vả, sôi động náo nhiệt mà kiếm tiền tài. Cùng với Liêm Trinh có thêm tứ sát thì ở bên ngoài gian nan cực khổ. Cùng với Vũ Khúc thì làm nhà buôn lớn. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Sát lưu niên thì sẽ gặp quân giặc cướp.

* Cự Môn chủ ra bên ngoài mà không được an bình thường phải vất vả, cùng với người ta có lắm điều thị phi, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì càng thậm tệ.

* Thiên Tướng chủ ra bên ngoài được quý nhân cất nhắc nâng đỡ. Cùng Tử Vi thì có nhiều cát lợi. Cùng Vũ Khúc thì ở bên ngoài phát tài. Cùng Liêm Trinh mà thêm Kình Đà Linh Hỏa thì dễ chiêu chuốc thị phi, tiểu nhân không được no đủ.

* Thiên Lương ra bên ngoài gặp và kề cận quý nhân mà có thành tựu. Cùng Thiên Đồng thì được phúc hậu. Cùng Thiên Cơ thì dễ theo hoạt động nghệ thuật trên đường hành tẩu.

* Thất Sát chủ ở bên ngoài nhiều, ở tại gia ít. Cùng với Vũ Khúc thì hễ hành động lại được cát lợi. Cùng với Liêm Trinh thì ở bên ngoài sinh tiền tài. Cùng với Tử Vi thì ở bên ngoài được nhiều điều toại ý vừa lòng. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lại nhọc lòng mà chẳng được an bình hoặc là phiêu đãng thiên nhai.

* Phá Quân chủ xuất ngoại thường lao tâm khổ tứ, không được an bình, nếu nhập miếu thì ở ngoài sẽ được ngôi cai chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì theo nghề khéo léo trên đường hành tẩu. Thêm Xương Khúc Vũ Khúc thì là người thuộc gánh hát rong, phường chèo.

* Văn Xương chủ ra bên ngoài gặp được quý nhân mà phát đạt, tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài chẳng được an ninh.

* Văn Khúc chủ ở bên ngoài được kề cận quý nhân, thêm cát tinh thì đắc tài lộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ít được xứng ý toại lòng.

* Tả Phụ chủ ở trong hoạt động có quý nhân giúp đỡ mà được phát phúc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hạ nhân không được no đủ, lại chiêu chuốc lắm thị phi.

* Hữu Bật chủ xuất ngoại gặp được quý nhân phò trợ mà phát đạt, không hợp thủ tĩnh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài cùng với người ta có nhiều cạnh tranh đấu đá.

* Cung Thiên Di có Lộc Tồn chủ xuất ngoại là y lộc được xứng ý toại lòng, hội Kình Đà Linh Hảo Khôgn Kiếp thì với người không được hợp ý.

* Kình Dương nhập miếu chủ ở bên ngoài được y lộc toại tâm, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà phát tài, hãm địa thành ra hạ nhân mà không được no đủ.

* Đà La gặp cát tinh thì gặp quý nhân mà được tiền tài, hãm địa lại thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì chiêu chuốc nhiều thị phi thành ra hạ nhân mà không được no đủ.

* Hỏa Tinh độc thủ thì xuất ngoại bất an, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà tăng tiến tiền tài, thêm Kình Đà Không Kiếp thì chiêu chuốc thị phi, ở bên ngoài ít được toại ý.

* Linh Tinh có cát tinh cùng thì ở bên ngoài được cát lợi, thêm Kình Đà Hỏa Kiếp Không thì không được no đủ lại chiêu chuốc thị phi.

* Đẩu Quân đi qua cung Thiên Di mà gặp cát tinh thì hành động sẽ được cát lợi, gặp hung sát tinh thì hễ vọng động sẽ bị khẩu thiệt. 

44.8 Nô Bộc cung

* Có Tử Vi thì nô bộc có năng lực và đắc lực khiến cho chủ được vượng mà sinh tài. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì kém lực. Cùng với Phá Quân thì trước không có trợ thủ, nhưng sau lại chiêu nạp được. Cùng với Thiên Tướng thì thêm đắc lực. Thêm Không Kiếp thì chiêu oán hận mà người bỏ ta ra đi.

* Thiên Cơ nhập miếu chủ nô bộc đắc lực, nếu hãm địa hoặc lạc Không Vong thì nô bộc oán chủ. Cùng với Thiên Lương thì về cuối cũng chiêu nạp được. Cùng với Thái Âm thì nô bộc kém lực. Cùng với Cự Môn thêm cát tinh thì có nô tỳ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn khó mà có được.

* Thái Dương nhập miếu vượng thì nhờ nô bộc mà chủ được vượng phát, nếu Thái Dương hãm thì không có duyên phận lại còn bị nô oán chủ, gặp rồi lại bỏ đi. Cùng với Thái Âm thì chiêu được nhiều nô bộc. Cùng với Cự Môn thì có nhiều nhưng bị oán cũng nhiều. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có nô tài phản chủ.

* Vũ Khúc ở vượng cung thì nô bộc không ít, hô 1 tiếng tức thì có trăm tiếng dạ ran. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì đa nô đa tỳ. Cùng Phá Quân đồng cung thì dễ chiêu oán thán, gặp rồi bỏ đi, cuối đời mới chiêu nạp được. Cùng Thiên Tướng thì nô bộc đắc lực. Cùng Thất Sát thì nô dễ phản chủ. Cùng với Tham Lang thì nô bộc kém lực.

* Thiên Đồng chủ có nô đắc lực khiến chủ được vượng. Cùng với Cự Môn thì trước khó mà sau dễ chiêu nạp. Cùng với Thái Âm thì nô đắc lực. Cùng với Thiên Lương thì nô trợ giúp cho chủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có nô phản chủ, nếu thấy Không Kiếp thì oán chủ gặp rồi bỏ đi.

* Liêm Trinh hãm địa có nô phản chủ, về già cũng chiêu nạp được nô đắc lực. Nhập miếu thì hô 1 tiếng là trăm lời dạ ran. Cùng với Tham Lang thì nô kém lực. Cùng với Thất Sát thì nô phản chủ. Cùng với Thiên Đồng thì lắm nô nhiều tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì không vượng, gặp rồi lại bỏ đi.

* Thiên Phủ ở Nô cung là có nô đắc lực, nhất hô bách nặc. Cùng với Tử Vi thì nô trợ giúp chủ cực kỳ đắc lực. Cùng với Vũ Khúc thì có nô bộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô phản chủ trốn đi.

* Thái Âm miếu thì có nô đắc lực có nhiều năng lực. Cùng với Thái Dương thì đa nô đa tỳ. Cùng với Thiên Cơ thì kém lực. Cùng với Thiên Đồng thì có nô vượng chủ. Thêm Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh tuy có nhưng cũng bỏ đi. Hãm địa thì hoàn toàn không có.

* Tham Lang lúc đầu khó chiêu nạp, dễ có nô khiến cho chủ bị bại. Hãm địa thì hoàn toàn không có nô bộc. Cùng với Liêm Trinh cũng ít nô bộc. Cùng với Tử Vi là có nô tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không thì tuy có nhưng mà khó dạy.

* Cự Môn nhập miếu thì nô tài mới ban đầu đã không đắc lực, dễ chiêu chuốc thị phi, không ở được lâu dài. Cùng với Thái Dương thì có nô giúp chủ bảo vệ gia đình gia tài. Cùng với Thiên Đồng thì có nô một lòng một dạ nhưng phải lúc cao tuổi mới chiêu nạp được.

* Thiên Tướng thì cuối cùng cũng chiêu nạp được nô bộc đắc lực. Cùng với Tử Vi là lắm nô nhiều tỳ. Cùng với Vũ Khúc có sát tinh thì nô oán chủ. Cùng với Liêm Trinh thì cuối đời có thể chiêu nạp được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô bộc kém lực, bỏ trốn.

* Thiên Lương có nhiều nô bộc vượng chủ, cùng với Thiên Đồng thì có nô bảo vệ nhà cửa đắc lực. Cùng với Thiên Cơ thì nô chủ chẳng đồng lòng.

* Thất Sát là có nô bộc khinh chủ, lại cương mãnh khó dạy, hay trộm cắp gia tài. Cùng với Vũ Khúc thì có nô phản chủ. Cùng với Liêm Trinh thì nô kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc.

* Phá Quân nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chiêu oán và phản chủ. Cùng Vũ Khúc đồng cung thì phản chủ. Cùng Tử Vi đồng cung thì có nô đắc lực. Cùng Liêm Trinh đồng cung thì nô bộc kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc.

* Văn Xương nhập miếu độc thủ thì có nô đắc lực trợ giúp cho chủ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tuy có nhưng sẽ phản chủ.

* Văn Khúc nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chẳng có phận, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô oán chủ rồi đào tẩu.

* Tả Phụ độc thủ thì có nô vượng chủ, nhất hô bách nặc, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì phản chủ và khó chiêu nạp.

* Hữu Bật độc thủ thì có nô đắc lực có năng lực, thêm Kình Đà Linh Hỏa Hao Kị thì nô bộc kém lực.

* Kình Dương độc thủ thì có nô phản chủ, chiêu oán hận, không đắc lực, có mà không ở được lâu. Nếu nhập miếu thì cuối đời có thể chiêu nạp được.

* Đà La chủ nô bộc kém lực và oán chủ, nhập miếu có thêm cát tinh thì có nô bộc đắc lực.

* Hỏa Tinh độc thủ chủ nó oán giận chủ nhân, không đắc lực. Nếu có thêm cát tinh và nhập miếu thì có thể có 1, 2 nô bộc hữu dụng.

* Linh Tinh độc thủ thì nô không đắc lực, hận chủ, hội cát tinh và nhập miếu thì có nô trợ chủ giữ nhà. Thêm Không Kiếp Hao Kị thì kém lực.

* Đẩu Quân đi qua cung Nô gặp cát tinh thì nô bộc quy thuận. gặp hung kị hao sát tinh thì nô hận chủ mà bỏ đi, hoặc hung thì nô bộc chiêu chuốc thị phi. 

44.9 Quan Lộc cung

* Tử Vi miếu vượng gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì tước vị được phong hầu phong bá. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì bình thường. Cùng với Thiên Phủ thì quyền quý danh lợi được song toàn. Thêm Thiên Tướng thì trong ngoài đều có quyền quý rõ ràng. Cùng với Phá Quân thì bận rộn náo nhiệt mà an thân.

* Thiên Cơ nhập miếu thì có quyền quý, hội Văn Khúc là người hết mực hiền lành, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Thiên Lương thì văn võ toàn tài. Cùng Thái Âm miếu vượng thì danh chấn động biên thùy. Hãm cung thì bị mất chức, thoái quan, làm viên tiểu lại.

* Thái Dương nhập miếu thì văn võ đều tốt đẹp, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tốt. Cùng với Thái Âm thì quý hiển. Cùng Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thêm Khoa Quyền Lộc thì định là quý đến nhất phẩm.

* Vũ Khúc nhập miếu cùng Xương Khúc Tả Hữu thì theo võ sẽ có chức cao chót vót, người thường cũng được phát phúc. Hội Khoa Quyền Lộc là làm quan chủ quản tài lộc. Cùng với Tham Lang thì dễ làm quan tham ô. Cùng với Phá Quân thì xuất thân ở trong quân ngũ. Ở cung an Thân (Thân cư Quan) mà có Thất Sát cùng thì thế nào cũng có lúc bộc phát lập công danh. Hãm cung cùng với Đà Linh Kiếp Kị thì chẳng có duyên phận về công danh.

* Thiên Đồng nhập miếu thì văn võ đều hợp, không có Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Cự Môn thì trước chức vị bé sau thì lại lớn. Cùng với Thiên Lương Xương Khúc Khoa Quyền Lộc thì tốt đẹp vô cùng. Cùng với Thái Âm cũng được quyền quý. Hãm cung luận là làm tư lại, thường phải thuyên chuyển.

* Liêm Trinh nhập miếu vào võ chức được quyền quý nhưng khôgn bền. Cùng với Tử Vi hội ở tam phương thì làm văn chức. Cùng với Thất Sát thì xuất thân nơi quân ngũ. Cùng với Thiên Tướng Thiên Phủ thì được áo gấm vinh hoa phú quý.

* Thiên Phủ nhập miếu thì theo văn võ đều được cát lợi, không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Hao thì là toàn mỹ. Cùng với Tử Vi thì theo văn võ đều có thanh danh. Cùng Liêm Trinh Vũ Khúc thì quyền quý. Thấy Không Kiếp thì bình thường.

* Thái Âm nhập miếu được nhiều phú quý, hãm địa thì khí chất cao ngạo, hoạnh phá, khó mà hiển đạt. Hội Thái Dương Xương Khúc Tả Hữu thì quan chức cỡ tam phẩm. Cùng với Thiên Đồng thì vào văn võ đều hợp. Cùng với Thiên Cơ thì bon chen tiến thân làm viên tư lại mà lập chỗ đứng.

* Tham Lang gặp Hỏa Linh vào võ chức thì chấp chưởng đại quyền. Cùng Tử Vi Văn Khúc thì vào võ chức cũng có binh quyền không hề nhỏ. Hãm cung là bọn tham quan ô lại. Thêm Kình Đà Không Kiếp thì tầm thường.

* Cự Môn nhập miếu có võ chức quyền quý, vào văn nhân thì không được bền. Cùng với Thái Dương thì có tiến có thoái, nhập miếu thì vững bền mãi. Cùng Thiên Cơ tại Mão cung thì tốt đẹp phú quý, tại Dậu cung thì thuy đẹp nhưng có thủy mà vô chung. Hãm cung thì gặp hối hận, không lành. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp càng thêm không đẹp, bị biếm giáng chức.

* Thiên Tướng nhập miếu thì văn võ đều hợp, được hưởng lộc ăn ngàn chung. Hãm địa thì có thành có bại. Cùng Tử Vi thì quyền quý, cùng Tả Hữu Xương Khúc thì quyền lực càng thêm quý tột bực. Cũng Vũ Khúc thì nhậm chức ở biên thùy. Cùng với Liêm Trinh thì quyền quý cao chót vót. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sẽ bị biếm chức giáng cấp.

* Thiên Lương miếu Ngọ hội Tả Hữu Khôi Việt, văn võ đều tài. Cùng với Thiên Đồng thì quyền quý cũng không hề nhỏ. Cùng với Thiên Cơ thì hiển quý cao chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình thường.

* Thất Sát miếu vượng thì vào võ sẽ có chức cao chót vót, quyền quý không nhỏ, không hợp với văn nhân. Cùng với Vũ Khúc là được quyền quý. Cùng với Liêm Trinh thì công danh hiển đạt.

* Phá Quân miếu vượng vào võ thì được thăng lên chức cao. Cùng Vũ Khúc thêm Quyền Lộc Văn Xương Văn Khúc thì hiển đạt, còn thêm Kình Đà thì tầm thường. Cùng Tử Vi thì có tên tuổi oai phong. Cùng Liêm Trinh thì làm văn nhân không bền, làm tư lại thôi thì lại rất đẹp.

* Văn Xương nhập miếu có Thái Dương với Khoa Quyền Lộc, thì văn võ toàn tài. Cùng với Thiên Phủ Văn Khúc thì phú quý song toàn.

* Văn Khúc miếu vượng thì theo văn võ đều hợp, hãm cung cùng Thiên Cơ Thái Âm thì làm tư lại thôi. Hội Tử Phủ Tả Hữu thì kề cận quân vương mà chấp chính. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình thường.

* Tả Phụ nhập miếu văn võ toàn tài, vào võ chức cực vượng, không lợi văn nhân, hội cát tinh thì là người thanh cao, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì thanh danh lên xuống.

* Hữu Bật hợp vào võ chức, không hợp văn nhân, cùng Tử Phủ Xương Khúc thì tài quan song mỹ, hãm cung thì có thành có bại có bị truất giáng, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng bị truất giáng.

* Lộc Tồn hội cát thì văn võ đều tốt lánh, tài quan song mỹ, con cháu cũng có tước lộc phẩm trật, khắp các cung đều đẹp.

* Kình Dương nhập miếu tối lợi võ chức, cùng cát tinh thì quyền quý, hãm địa thì bình thường, chỉ có hư danh.

* Đà La độc thủ thì bình thường, dẫu có thêm cát tinh cũng chỉ hư danh.

* Hỏa Tinh thì đến cuối đời công danh được toại ý, thiếu niên thì thành bại thất thường. Hội Tử Vi Tham Lang thì cát, hãm địa thì chẳng đẹp.

* Linh Tinh độc thủ vượng cung thì cát lợi, hãm địa chẳng đẹp, thêm các cát tinh thì quyền quý.

* Đẩu Quân gặp cát thì năm tháng ấy tài quan được vượng, gặp hung sát thì e tài quan không hiển đạt, lại còn có lao khổ bôn ba.

* Định Công hầu khanh tướng:

Phụ Bật tinh triền Đế tọa trung,

Cao quan tam phẩm nhập triều trung,

Không vong ác diệu tam phương kiến,

Chỉ thị hư danh thụ ấm phong.

(Phụ Bật cùng nơi gặp Đế tinh

Quan cao tam phẩm nhập triều đình

Không Vong ác diệu tam phương thấy

Lại hóa hư danh thụ ấm bình).

* Định lưỡng quan phủ

Xương Khúc nhị diệu tối nan phùng,

Kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung,

Nhược nhiên hung sát lai lâm phá,

Tu nhiên hảo xử dã thành hung.

(Xương Khúc cát tinh khó gặp thay

Phong hầu tiết việt ắt phen này

Nếu mà hung sát cùng vây chiếu

Đúng là đất tốt mà chẳng may).

* Định văn quan

Văn quan Xương Khúc quải triều y,

Quan lộc chi trung hỉ hữu chi,

Tử Tướng cánh kiêm Quyền Lộc chí,

Định cư phong hiến túc triều nghi.

(Văn quan Xương Khúc ở triều trung

Kẻ trong quan chức hỉ tương phùng

Tử Tướng hội thêm Quyền Lộc nữa

Định là phong hiến thật đáng mừng).

* Định võ quan

Tướng quân Vũ diệu tối vi lương,

Đế tọa quyền hành tại lộc hương,

Phụ Bật nhị tinh kiêm củng chiếu,

Kim chương ngọc đới tá hoàng vương.

(Tướng Quân Vũ Khúc rất tốt lành

Tử Vi lộc xứ có quyền hành

Phụ Bật nhị tinh đồng thời chiếu

Kim bài đai ngọc giúp quân vương).

* Định tào lại (quan nha có phận chức chuyên trách, hoặc quan lại cấp thấp)

Thái Dương hóa quan tại dương cung,

Cánh hữu quang huy sử bất hung,

Nhược phùng Tử Phủ kiêm Tả Hữu,

Nhất sinh tào lại sính anh hùng.

(Thái Dương hóa quan tại dương cung

Thêm có quang huy chẳng gặp hung

Nếu thêm Tử Phủ cùng Tả Hữu

Một đời tào lại tỏ anh hùng). 

44.10 Điền Trạch cung

* Tử Vi chủ điền trạch được thịnh vượng tươi tốt tự tay gây dựng được thêm nhiều đất đai vườn tược, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì gây dựng được rồi lại mất. Cùng với Phá Quân là làm suy thoái tổ nghiệp hoặc không thừa hưởng tổ nghiệp. Cùng với Thiên Tướng thì lập thành gia nghiệp, đắc Tả Hữu Xương Khúc thì gia nghiệp càng lớn.

* Thiên Cơ chủ không thừa hưởng tổ nghiệp hoặc làm suy tổ nghiệp rồi gây dựng nên gia nghiệp mới. Cùng với Cự Môn tại Mão thì có điền trang, tại Dậu thì không giữ được tổ nghiệp, trước nhiều sau ít. Cùng với Thiên Lương thì gây dựng được cơ nghiệp, về già giàu có. Cùng với Thái Âm thì cũng tự gây dựng được cơ nghiệp thịnh vượng.

* Thái Dương nhập miếu được hưởng tổ nghiệp, nếu sơ vượng thì trung bình thôi. Cùng với Thái Âm thêm cát tinh thì nhiều nhà đất. Cùng với Cự Môn tại Dần thì đát cát thịnh vượng, tại Thân cung thì không hưởng tổ nghiệp hoặc làm suy thoái, nhưng không phải là không có điền sản. Hãm địa gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hoàn toàn chẳng có gì.

* Vũ Khúc đơn thủ cư vượng địa thì được hưởng gia sản đất đai rất to lớn của tổ phụ để lại, hãm địa thì ko hưởng hoặc làm suy thoái, sau này lại gây dựng lại thành công. Cùng với Phá Quân Đại Hao thì phá đãng gia sản, có của cũng chẳng bền. Cùng với Thiên Tướng thì trước sẽ phá sau sẽ có điền sản. Cùng Thất Sát thì lòng chẳng ham muốn điền sản. Cùng Thiên Phủ thì dựng thành gia nghiệp. Cùng với Tham Lang thì về già mới có điền sản thấy Linh Hỏa thì cực kỳ tốt đẹp, điền sản được thịnh vượng vô cùng. Cùng với Không Kiếp thì có lên có xuống.

* Thiên Đồng chủ trước ít sau nhiều, tự thân gây dựng được rất vượng. Cùng với Cự Môn thì ít điển sản. Cùng với Thái Âm nhập miếu thì đại phú. Cùng với Thiên Lương thì trước thoái sau sẽ tăng tiến. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì hoàn toàn không có điền sản.

* Liêm Trinh chủ phá tổ nghiệp. Cùng Tham lang thì có được hưởng tổ nghiệp nhưung không bền. Cùng Thất Sát thì tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng Thiên Phủ thì gây dựng được gia nghiệp lớn. Cùng Thiên Tướng thì trước không có, sau này sẽ có.

* Thiên Phủ chủ ruộng vườn nhà cửa thịnh vượng, giữ tổ nghiệp mà phát triển thêm vượng. Cùng với Tử Vi thì đại phú. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì giữ được tổ nghiệp tươi tốt hưng thịnh. Thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền sản, có thành có bại.

* Thái Âm nhập miếu thì nhiều điền sản, hãm địa lại gặp Kị với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hoàn toàn vô sản. Cùng với Thiên Cơ là tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng dựng nghiệp. Cùng Tả Hữu Quyền Lộc và Lộc Tồn thì chủ lắm ruộng vườn đất đai nhà cửa.

* Tham Lang hãm cung không được hưởng hoặc làm suy thoái tổ nghiệp, cả đời ít điền sản, nếu miếu vượng thì được hưởng tổ nghiệp tuy nhiên bị suy rồi tới trung vận sẽ tự gây dựng lại được. Cùng với Liêm Trinh thì chẳng có phần. Cùng với Tử Vi thì có tổ nghiệp. Cùng với Vũ Khúc thì về già sẽ gây dựng được, thấy Hỏa Linh thì giữ được tổ nghiệp lại tự khai sáng thêm, nhưng e rằng sẽ có phen bị cháy nhà.

* Cự Môn miếu vượng thì hoạnh phát gây dựng được gia nghiệp, hãm địa thì không có phận, còn vì điền sản mà chiêu chuốc lấy thị phi. Cùng với Thái Dương thì trước không có sau này sẽ có. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn chẳng có điền sản.

* Thiên Tướng miếu vượng là có phần hưởng điền sản tổ nghiệp. Cùng Tử Vi là tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng Vũ Khúc thì chẳng có phần. Cùng với Liêm Trinh thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp là phá tổ nghiệp điêu linh.

* Thiên Lương nhập miếu vượng có tổ nghiệp để lại. Cùng với Thiên Đồng thì trước khó khăn sau này sẽ dễ dàng dựng gia nghiệp. Cùng Thiên Cơ mà không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cuối đời cũng có điền trạch.

* Phá Quân tại Tý Ngọ thì giữ được tổ nghiệp hưng thịnh tươi tốt, nhưng mà có lên có xuống, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì làm suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, điền trạch cũng ít. Cùng với Tử Vi thì lập thành gia nghiệp. Cùng với Liêm Trinh thì thì trước phá tán sau này gây dựng lại được, có thêm Hao Kị thì hoàn toàn không có điền sản.

* Văn Xương hội các cát tinh thì gây dựng được nhà cửa ruộng vườn to lớn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy bại tổ nghiệp.

* Văn Khúc vượng địa thì có phần và giữ được tổ nghiệp, thêm cát tinh thì tự gây dựng thêm được, cùng với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có lên có xuống.

* Tả Phụ Hữu bật được hưởng tổ nghiệp, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, đất đai ít, nếu hội với các cát tinh thì lại có nhiều điền sản.

* Lộc Tồn chủ điền viên được vượng lại tự gây dựng nên, hội cát tinh thì thừa hưởng tổ nghiệp mà phát triển hưng thịnh tươi tốt, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền trạch.

* Kình Dương nhập miếu thì trước phá tán sau gây dựng thành công, thêm Không Kiếp thì làm suy thoái hoặc không được thừa hưởng tổ nghiệp.

* Đà La chủ làm suy thoái hoặc không được thừa hưởng tổ nghiệp, nếu chăm chỉ qua ngày lại có thêm cát tinh thì trước không có nhưng sau này sẽ có, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không có.

* Hỏa Tinh độc thủ dễ suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, hội cát tinh thì trước không có nhưng sau sẽ có, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không.

* Linh Tinh chủ làm suy thoái tổ nghiệp hoặc không được thừa hưởng, nhập miếu mà thêm cát tinh thì tự tay gây dựng lại được, thấy không Kiếp thì hoàn toàn không có.

* Đẩu Quân đi qua cung Điền mà gặp cát tinh thì năm đó điền sản tăng tiến gấp bội, nếu gặp hung sát Kị Hao thì suy thoái thất bại. 

44.11 Phúc Đức cung

* Tử Vi được an vui hưởng phúc dày. Cùng với Thiên Phủ thì cả đời được cát tường. Cùng với Phá Quân thì lao khổ tâm trí sức lực, chẳng được an bình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bạc phúc.

* Thiên Cơ thì trước nhọc nhằn nhưng sau này được nhàn hạ. Cùng Cự Môn thì vất vả mà ít được an nhàn. Cùng với Thiên Lương thì được hưởng phúc. Cùng với Thái Âm thì chủ vui sướng. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chẳng được yên ổn, nhàn nhã.

* Thái Dương bận rộn đến trung vận thì phát phúc. Cùng với Thái Âm thì hưởng vui sướng, nữ nhân mà hội cát tinh thì lấy được chồng là người hiền minh, được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị Hao thì luận là cả đời chẳng được tươi đẹp.

* Vũ Khúc chủ nhọc tâm phí sức, nhập miếu thì lại an nhiên mà hưởng phúc. Cùng với Phá Quân thì xuôi ngược đông tây, chẳng được yên tĩnh nhàn nhã. Cùng với Thiên Tướng thì cảnh già được an khang. Cùng với Thất Sát thì kém an khang. Cùng với Tham Lang thì đến cuối đời được hưởng phúc, thấy Hỏa Linh thì an nhàn. Thêm Kình Đà thì lao tâm khổ trí nhưng mà có lợi ích.

* Thiên Đồng chủ vui sướng có nhiều phúc nhiều thọ. Cùng với Cự Môn thì lắm ưu phiền mà ít vui mừng. Cùng với Thái Âm thì được hưởng phúc. Cùng với Thiên Lương thì được thanh nhàn vui sướng.

* Liêm Trinh độc thủ bận rộn đến trung niên thì sinh phúc. Cùng với Thiên Tướng thì có phúc có thọ. Cùng với Thiên Phủ thì được an nhàn chẳng phải ưu lo. Cùng với Phá Quân thì chẳng bao giờ được ở yên một chỗ, luôn lao tâm phí sức. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa thì lao khổ suốt đời, đến tận cuối đời mới có thể được như ý.

* Thiên Phủ chủ bình an nhàn nhã mà hưởng phủ. Cùng với Tử Vi thì vui sướng. Cùng với Liêm Trinh thì thân an nhàn nhưng tâm lại bận rộn. Cùng với Vũ Khúc thì thuở bé đắng cay nhưng trung niên và vãn niên thì an nhàn vui vẻ mà hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì vất vả cực nhọc mà qua ngày.

* Thái Âm nhập miếu chủ hưởng phúc vui sướng. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp, tăng đạo cũng thanh khiết hưởng phúc. Cùng với Thiên Cơ thì tâm bận rộn. Cùng với Thiên Đồng thì an tĩnh vô ưu lo. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có vui có buồn, chẳng được an tĩnh.

* Tham Lang chủ lao tâm khổ tứ chẳng được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì chủ phúc bạc. Cùng với Tử Vi thì đến cuối đời mới được vui sướng.

* Cự Môn thì lao lực chẳng được an nhàn. Cùng với Thái Dương thì có vui có buồn. Cùng với Thiên Đồng thì tâm bận rộn chẳng được an. Cùng với Thiên Đồng thì được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình sinh vẫn thường lắm ưu phiền.

* Thiên Tướng chủ an nhàn hưởng phúc hưởng thọ. Cùng với Tử Vi thì được vui sướng… (QNB chú: mất 1 đoạn của phần Thiên Tướng cho đến mấy câu đầu của Thiên Lương)

* …. Cùng với Thiên Cơ thì bận rộn đến trung niên thì được hưởng cát tường. Cùng với Thái Dương thì được phúc thọ song toàn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chẳng được an nhàn thân tâm.

* Thất Sát nhập miếu chủ hưởng phúc, hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì kém được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì vất vả. Cùng với Tử Vi thì trước vất vả nhưng sau được an nhàn, cuối đời được xứng ý toại tâm. Nữ nhân mà Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung thì tất sẽ làm tỳ thiếp kỹ xướng.

* Phá Quân chủ lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì ít được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì vất vả. Cùng với Tử Vi thì được an nhàn vui vẻ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ trí, chẳng được an tĩnh.

* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu chủ hưởng vui sướng, hãm địa gặp Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thâm tâm chẳng được an tĩnh.

* Tả Phụ thêm cát tinh chủ hưởng phúc, cuối đời được an nhàn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì vất vả.

* Hữu Bật chủ bình sinh được phúc lộc toàn mỹ, thêm cát tinh thì cả đời ít ưu phiền, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ tứ, ít được an nhàn.

* Lộc Tồn chủ chung thân hưởng phúc hậu, an tĩnh mà đối nhân xử thế, thêm cát tinh thì có vui có phúc, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thân tâm chẳng được an tĩnh.

* Khôi Việt chủ có quý nhân giúp đỡ bầu bạn mà hưởng phúc, vui sướng.

* Kình Dương nhập miếu thì xuôi ngược đến trung niên có phúc lộc, hãm địa thì lao tâm khổ tứ, có cát tinh thì giảm ưu phiền, độc thủ thì thân tâm chẳng an nhàn.

* Đà La độc thủ chủ vất vả, nhập miếu có phúc lộc, hãm địa vất vả, có cát tinh thì cuối đời được phúc.

* Hỏa Tinh chủ kém được an nhàn, thường lao lực vất vả, thêm cát tinh thì đến cuối đời mới được toại chí.

* Linh Tinh chủ lao khổ, thêm cát tinh thì bình hòa, độc thủ thì vất vả.

* Tuế Quân đại tiểu hạn tới cung Phúc Đức, gặp cát tất sẽ hưởng phúc, gặp hung tất sẽ lao lực vất vả. 

44.12 Phụ Mẫu cung

Phàm khán Phụ Mẫu thì lấy Thái Dương làm cha, lấy Thái Âm làm mẹ. Thái Dương tại hãm cung thì chủ khắc cha trước, Thái Âm tại hãm cung thì chủ khắc mẹ trước. Như cả hai đều tại hãm địa thì xem đến giờ sinh, nếu sinh vào ban ngày thì chủ cha còn, nếu sinh vào ban đêm thì chủ mẹ còn. Ngoài ra học giả phân định cẩn thận. Trước xem sao nào chủ hình khắc, nếu mà thêm ác sát tinh thì dĩ nhiên hình khắc mà đoán, cứ theo lý mà đoán cho tường tận, để mà tự ngộ ra vậy.

* Tử Vi chủ không khắc cha mẹ. Cùng Thiên Phủ thì cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc. Cùng với Thiên Tướng cũng không hình. Cùng với Tham Lang mà không có sát tinh thì không hình. Cùng với Phá Quân thì sớm khắc cha mẹ.

* Thiên Cơ miếu vượng thì không hình, hãm địa lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì dễ mang hai họ, nhận người khác làm cha mẹ, hoặc là đi ở rể. Cùng với Thái Âm thì miễn hình. Cùng với Thiên Lương cũng không hình. Nhưng đều phải là không thấy sát tinh, nếu thêm sát tinh thì không miễn được hình hại, tổn thương. Cùng với Cự Môn thì sớm hình khắc cha mẹ.

* Thái Dương nhập miếu không khắc, hãm địa thì khắc cha, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sớm khắc cha mẹ. Cùng với Thái Âm thì xem có Kình Đà không, nếu có thì hình cả song thân. Cùng với Cự Môn lại có thêm tứ sát Không Kiếp thì sớm khắc. Cùng với Thiên Lương thì không hình.

* Vũ Khúc chủ sớm khắc, nếu không hưởng hoặc làm suy tổ nghiệp thì không hình. Cùng với Tham lang thì hình khắc. Cùng với Thất Sát thì hình. Cùng với Thiên Tướng có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hình hại tổn thương.

* Thiên Đồng độc thủ miếu vượng thì không hình, thêm tứ sát thì bái người khác làm phụ mẫu. Cùng với Cự Môn thì kém hòa thuận. Cùng với Thái Âm miếu vượng thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Lương thì không hình hoặc thoái tổ nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì Phụ Mẫu chẳng được vẹn toàn.

* Liêm Trinh chủ nạn cho phụ mẫu, bái người khác làm cha mẹ. Cùng với Tham lang thì sớm hình. Cùng với Thất Sát thì cô khắc. Cùng với Thiên Phủ thì miễn hình. Cùng với Phá Quân thì sớm hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu không được vẹn toàn.

* Thiên Phủ chủ phụ mẫu song toàn. cùng với Tử Vi cũng không hình. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc tại miếu vượng thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chủ tổn hại.

* Thái Âm nhập miếu thì không khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì khắc mẹ, không thì sẽ bỏ nhà xa tổ. Cùng với Thái Dương mà không thấy tứ sát thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thiên Đồng thì cực đẹp.

* Tham lang hãm địa sớm phải lìa nhà xa tổ, hoặc làm con người khác hoặc đi ở rể. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình mà cô đơn. Cùng với Tử Vi không có sát tinh thì phụ mẫu song toàn.

* Cự Môn hãm địa khắc hại mẹ cha, lìa nhà xa tổ, làm con người khác. Cùng với Thái Dương thì kém hòa thuận. Cùng với Thiên Cơ thì dễ làm con nhà khác. Cùng với Thiên Đồng thì có thể làm suy tổ nghiệp sẽ không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn.

* Thiên Tướng miếu vượng thì không hình. Cùng với Tử Vi thì không hình khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì sớm hình khắc.

* Thiên Lương hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì cô khắc, lìa nhà xa tổ, ở rể, thay họ đổi tên ở nhờ nhà khác, có bảo dưỡng thì miễn hình. Cùng với Thiên Đồng thêm tứ sát thì hình, vô sát thì không hình. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thái Dương thì muộn sẽ khắc. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì sớm khắc.

* Thất Sát chủ sớm lìa nhà xa tổ, xa cốt nhục lục thân mà cô độc. Cùng với Vũ Khúc cũng hình. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình. Cùng với Tử Vi có cát tinh thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì sớm khắc.

* Phá Quân chủ khắc, sớm lìa nhà xa tổ, đổi danh ký dưỡng thì miễn hình. Cùng với Vũ Khúc thì sớm khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng sớm khắc. Cùng với Tử Vi thì không hình.

* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh thì hình, hoặc là thoái tổ mà mang 2 họ.

* Văn Khúc độc thủ nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn.

* Tả Phụ độc thủ không hình. Cùng Liêm Trinh thì sớm hình. Thêm văn Xương tương sinh thì không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hình hại tổn thương, thoái tổ, mang hai họ.

* Hữu bật độc thủ thì không hình, thêm cát tinh đắc đị thì phụ mẫu che chở để lại phúc ấm, thấy Kình Đà Linh Hỏa thì lìa nhà xa tổ, mang hai họ mà an cư.

* Lộc Tồn không khắc, thêm Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh thì nhỏ tuổi đã phá tài sản của cha ông lại hình hại tổn thương, tới trung niên chẳng thành được nghiệp.

* Kình Dương thì hình khắc sớm, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, thêm cát tinh nhiều thì miễn bị hình.

* Đà La thì thuở thơ ấu đã hình hại tổn thương, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, mang hai họ mà an cư, nếu thêm cát tinh thì ở rể nhà người ta hoặc là bái người khác làm phụ mẫu mà mang hai họ mới được.

* Hỏa Tinh độc thủ cô khắc, mang hai họ, thêm cát tinh thì bình hòa.

* Linh Tinh hình khắc cô đơn, mang hai họ mà an cư, bái người khác làm cha mẹ, hoặc đi ở rể.

* Khôi Việt chủ phụ mẫu hiển vinh sang quý, có cát tinh thì được song toàn.

* Đẩu Quân đi qua cung Phụ Mẫu gặp cát tinh thì cát lợi chẳng có tai nạn tổn thương, được bình an đôi bên nội ngoại. Gặp hung thì phụ mẫu chắc chắn bất lợi.

———————————–Hết quyển II————————————————————————–

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Quyển II - La Hồng Tiên (Quách Ngọc Bội lược dịch; Nguồn: TVLS)

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển nhị

1. Quy tắc an Thân Mệnh

Đại khái Mệnh người ta theo Dần cung khởi Tháng Giêng, thuận số tới chính Tháng Sinh thì dừng, lại từ Tháng Sinh của người ta mà: khởi Giờ Tý nghịch đến chính Giờ Sinh rồi an Mệnh, thuận tới Giờ Sinh mà an Thân.

Giả như, sinh Tháng Giêng vào giờ Tý thì an Thân Mệnh tại Dần cung, vào giờ Sửu thì nghịch tới Sửu an Mệnh và thuận tới Mão an Thân, vào giờ Dần thì nghịch tới Tý an Mệnh thuận tới Thìn an Thân. Ngoài ra thì cứ phỏng theo đó mà làm. Lại nếu như người sinh vào tháng Giêng nhuận, thì phải từ Tháng Hai mà khởi an Thân Mệnh, phàm cứ xuất hiện tháng nhuận thì phải y theo quy tắc ấy.

[QNB chú: độc giả lưu ý, có lẽ khi La Hồng Tiên biên soạn cuốn TVDSTT này, năm Canh Tuất đời Gia Tĩnh triều Minh, thì chưa có sự điều chỉnh về quy ước cho tháng nhuận là “không được nhuận vào các tháng Một (11) , Chạp (12), Giêng (1)“, cho nên ở trên mới đề cập tới chi tiết “tháng Giêng nhuận” như vậy. Quy ước ấy, có lẽ xuất hiện theo bộ lịch Thời Hiến, khoảng năm 1644-1674 thuộc 2 đời Thuận Trị và Khang Hi triều Thanh].

Nạp âm Giáp Tý ca phải đọc thuộc. Như người sinh năm Giáp mà an Mệnh tại Dần, lại theo phép khởi tháng Bính Dần cho năm Giáp Kỷ, thì Bính Dần Đinh Mão là Lô Trung Hỏa, để theo Hỏa Cục với ngày sinh mà khởi an sao Tử Vi. Như người sinh ngày mồng 1 tháng Giêng thì là Hỏa lục Cục ở cung Dậu khởi ngày mồng 1 thì theo Dậu mà khởi an sao Tử Vi, số không sai khác.

2. Quy tắc an 12 cung

Nam nữ đều theo nghịch chuyển chứ đừng có thuận hành. Một là Mệnh cung, hai Huynh đệ, ba Thê Thiếp, bốn Tử Tức, năm Tài Bạch, sáu Tật Ách, bảy Thiên Di, tám Nô Bộc, chín Quan Lộc, mười Điền Trạch, mười một Phúc Đức, mười hai Phụ Mẫu.

3. Quy ước khởi ngũ hành Dần thủ (phép ngũ hổ độn)

Giáp Kỷ chi tuế khởi Bính Dần,

Ất Canh chi tuế khởi Mậu Dần,

Bính Tân chi tuế khởi Canh Dần,

Đinh Nhâm chi tuế khởi Nhâm Dần,

Mậu Quý chi tuế khởi Giáp Dần.

QNB chú: như quý độc giả đã biết, phép này chính là để tính Thiên Can cho tháng Giêng (Dần) và từ đó tính được ra Thiên Can của các tháng trong năm tương ứng, cũng như tính được Ngũ Hành Nạp Âm cung an Mệnh, tức là ngũ hành của Cục.

4. Lục thập hoa giáp nạp âm ca

Giáp Tý Ất Sửu, Hải Trung Kim,

Bính Dần Đinh Mão, Lô Trung Hỏa,

Mậu Thìn Kỷ Tị, Đại Lâm Mộc,

Canh Ngọ Tân Mùi, Lộ Bàng Thổ,

Nhâm Thân Quý Dậu, Kiếm Phong Kim,

Giáp Tuất Ất Hợi, Sơn Đầu Hỏa,

Bính Tý Đinh Sửu, Giản Hạ Thủy,

Mậu Dần Kỷ Mão, Thành Đầu Thổ,

Canh Thìn Tân Tị, Bạch Lạp Kim,

Nhâm Ngọ Quý Mùi, Dương Liễu Mộc,

Giáp Thân Ất Dậu, Tuyền Trung Thủy,

Bính Tuất Đinh Hợi, Ốc Thượng Thổ,

Mậu Tý Kỷ Sửu, Phích Lịch Hỏa,

Canh Dần Tân Mão, Tùng Bách Mộc,

Nhâm Thìn Quý Tị, Trường Lưu Thủy,

Giáp Ngọ Ất Mùi, Sa Trung Kim,

Bính Thân Đinh Dậu, Sơn Hạ Hỏa,

Mậu Tuất Kỷ Hợi, Bình Địa Mộc,

Canh Tý Tân Sửu, Bích Thượng Thổ,

Nhâm Dần Quý Mão, Kim Bạc Kim,

Giáp Thìn Ất Tị, Phúc Đăng Hỏa,

Bính Ngọ Đinh Mùi, Thiên Hà Thủy,

Mậu Thân Kỷ Dậu, Đại Dịch Thổ,

Canh Tuất Tân Hợi, Thoa Xuyến Kim,

Nhâm Tý Quý Sửu, Tang Đố Mộc,

Giáp Dần Ất Mão, Đại Khê Thủy,

Bính Thìn Đinh Tị, Sa Trung Thổ,

Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Thiên Thượng Hỏa,

Canh Thân Tân Dậu, Thạch Lựu Mộc,

Nhâm Tuất Quý Hợi, Đại Hải Thủy.

5. Ca quyết an các sao Nam Bắc đẩu

Tử Vi Thiên Cơ nghịch hành bàng,

Cách nhất Dương Vũ Thiên Đồng đương,

Hựu cách nhị vị Liêm Trinh địa,

Không tam phục kiến Tử Vi lang,

Thiên Phủ Thái Âm dữ Tham Lang,

Cự Môn Thiên Tướng cập Thiên Lương,

Thất Sát không tam phá quân vị,

Bát tinh thuận số tế thôi tường.

(Tử Vi, Thiên Cơ nghịch kề an

Cách một Nhật, Vũ, Thiên Đồng bàn

Lại cách hai cung Liêm Trinh viết

Trống ba gặp lại Tử Vi lang

Thiên Phủ Thái Âm với Tham Lang

Cự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương an

Thất Sát, cách ba Phá Quân viết

Tám sao thuận chuyển khắp tinh bàn).

6. Ca quyết an sao Văn Xương Văn Khúc 

Xét theo giờ sinh.

Tý thời Tuất thượng khởi Văn Xương,

Nghịch đáo sinh thời thị quý hương,

Văn Khúc số tòng Thìn thượng khởi,

Thuận đáo sinh thời thị bản hương.

Sao Văn Xương theo trên cung Tuất mà khởi giờ Tý, (sinh giờ Tý) thì an ngay tại cung Tuất, nếu (sinh giờ) Sửu thì đi nghịch tới Dậu cung mà an.

Sao Văn Khúc theo trên cung Thìn mà khởi giờ Tý, (sinh giờ Tý) thì an ngay tại cung Thìn, nếu (sinh giờ) Sửu thì đi thuận tới Tị cung mà an.

Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy.

7. Ca quyết an Tả Phụ Hữu Bật

Xét theo tháng sinh.

Tả Phụ chính nguyệt khởi ư Thìn,

Thuận phùng sinh nguyệt thị quý phương,

Hữu Bật chính nguyệt cung tầm Tuất,

Nghịch chí chính nguyệt tiện điều đình.

Tả Phụ từ trên cung Thìn khởi tháng Giêng mà đi thuận (cho đến tháng sinh), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Thìn, sinh tháng Hai thì an tại cung Tị.

Hữu Bật theo từ trên cung Tuất khởi tháng Giêng mà đi nghịch (cho tới tháng sinh), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Tuất, sinh tháng Hai thì an tại cung Dậu.

Ngoài ra cứ phỏng theo đó.

8. Ca quyết an Thiên Khôi, Thiên Việt

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp Mậu Canh, Ngưu Dương,

Ất Kỷ, Thử Hầu hương,

Lục Tân phùng Hổ Mã,

Nhâm Quý, Thố Xà tàng,

Bính Đinh, Trư “cẩu” vị,

Thử thị quý nhân phương.

(QNB chú: nguyên văn câu thứ 5 bài quyết trên 丙丁豬狗位, trong đó chữ “Cẩu”-狗 là chó, con chó, thì tôi cho rằng có thể có sự sao chép sai một chữ này. Phải là chữ “Kê” -鷄 là gà, con gà mới đúng. Xin độc giả lưu ý vậy.

Giáp Mậu Canh: Sửu Mùi,

Ất Kỷ, chỗ Tý Thân

Sáu Tân nơi Hổ Mã

Nhâm Quý, Mão Tị an

Bính Đinh, Hợi Dậu vị

Đích thị chỗ quý nhân).

Hai sao này chủ khoa giáp, Thân Mệnh nếu gặp được thì là khách được đề danh bảng vàng.

9. Ca quyết an sao Thiên Mã

Xét Địa Chi năm sinh.

Dần Ngọ Tuất nhân Mã cư Thân,

Thân Tý Thìn nhân Mã cư Dần,

Tị Dậu Sửu nhân Mã cư Hợi,

Hợi Mão Mùi nhân Mã cư Tị.

Như an Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, gặp cung Phu Thê tại Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã, nếu được đồng vị hoặc tam phương cát chiếu, tất chủ nam là quan nữ được phong tặng, tất nhiên Lộc Mã giao trì cũng cát lợi. 

10. Ca quyết an sao Lộc Tồn

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp sinh Lộc Tồn tại Dần cung,

Ất sinh tại Mão, Bính Mậu Tị,

Đinh Kỷ Lộc Tồn đình Ngọ phương,

Canh Lộc cư Thân, Tân Lộc Dậu,

Nhâm Lộc tại Hợi, Quý Lộc Tý.

11. Ca quyết an hai sao Kình Dương, Đà La

Lộc tiền Kình Dương, hậu Đà La,

Giáp hạn phùng hung họa hoạn đa,

Tuế hạn phùng chi câu bất lợi,

Nhân sinh ngộ thử mạc tha đà.

(Trước Lộc, Kình Dương, sau Đà La

Hạn giáp gặp hung, họa nạn đa

Tuế hạn gặp thì cũng bất lợi

Đời người gặp phải dễ sảy sa).

12. Ca quyết an hai sao Hỏa Tinh, Linh Tinh

Dần Ngọ Tuất nhân Sửu Mão phương,

Thân Tý Thìn nhân Dần Tuất dương,

Tị Dậu Sửu nhân Mão Tuất vị,

Hợi Mão Mùi nhân Dậu Tuất phòng.

(QNB chú: bài quyết trên mới nói đến cung để khởi Hỏa Linh theo Địa Chi năm sinh, không thấy đề cập tới giờ sinh và thuận nghịch của Âm Dương nam nữ như ta vẫn thường biết. Xin độc giả lưu ý vậy).

13. Ca quyết an bốn sao biến hóa Lộc Quyền Khoa Kị

Xét Thiên Can năm sinh.

Giáp, Liêm Phá Vũ Dương vi bạn,

Ất, Cơ Lương Tử Nguyệt giao xâm,

Bính, Đồng Cơ Xương Liêm Trinh vị,

Đinh, Nguyệt Đồng Cơ Cự môn tầm,

Mậu, Tham Nguyệt Bật Cơ vi chủ,

Kỷ, Vũ Tham Lương Khúc tối bình,

Canh, Nhật Vũ Âm Đồng vi thủ,

Tân, Cự Dương Khúc Xương chí lâm,

Nhâm, Lương Tử Phủ Vũ tú thị,

Quý, Phá Cự Âm Tham lang đình.

14. Ca quyết an Thiên Không Địa Kiếp

Xét giờ sinh.

Hợi thượng khởi Tý thuận an Kiếp,

Nghịch hướng tiện thị Thiên Không hương.

Như người sinh giờ Tý thì Kiếp Không đều ở Hợi cung. Nếu sinh giờ Sửu thì Kiếp thuận tại Tý cung, Không lại nghịch đến Tuất cung. Nếu người sinh giờ Ngọ thì Kiếp Không đều tại Tị cung mà an. Ngoài ra thì phỏng theo đó.

15. Ca quyết an Thiên Thương Thiên Sứ

Mệnh tiền lục vị thị Thiên Thương,

Mệnh hậu lục vị Thiên Sứ đương.

(Trước mệnh sáu cung an Thiên Thương

Sau mệnh sáu cung Thiên Sứ phương).

Thiên Thương an tại Nô Bộc cung, Thiên Sứ an tại Tật Ách cung. Thân cùng Tuế hạn giáp tại chỗ giữa của Thương Sứ mà lại thêm ác tinh thì rất hung hiểm.

16. Ca quyết an thập nhị cung Thái Tuế sát lộc

Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long tục,

Tiểu Hao, Tướng Quân cập Tấu Thư,

Phỉ Liêm, Hỉ Thần, Bệnh Phù lục,

Thiên Hao, Phục Binh chí Cung Phủ,

Cát hung tòng thử phân họa phúc.

Yếu tri bất luận Nam Nữ mệnh

Tầm Lộc Tồn tinh khởi (…)

Dương Nam Âm Nữ thuận thôi luân,

Âm Nam Dương Nữ nghịch lưu hành.

Bác Sĩ thông minh Lực Sĩ quyền,

Thanh Long hỉ khí Tiểu Hao tiền,

Tướng Quân uy vũ Tấu Thư phúc,

Phỉ Liêm chủ hồ Hỉ Thần diên,

Bệnh Phù đới tật, Háo thối tổ,

Phục Binh Cung Phủ khẩu thiệt triền,

Sinh niên tọa thủ thập nhị sát,

Phương cảm đoạn nhân họa phúc nguyên.

[QNB chú: chữ 蜚 có thể phiên âm là Phi (bay, không có thật) hoặc Phỉ (con sâu, con bọ xít, con gián). Còn chữ Thiên Hao là chỉ sao Đại Hao, và chữ Cung Phủ là chỉ sao Quan Phủ như ta vẫn biết.

Khổ thơ thứ hai bị thiếu mất 2 chữ (tôi đoán là 2 chữ “Bác Sĩ”, nhưng dù sao thì nó cũng) gây ra sự khó hiểu giữa câu thứ nhất và các câu thứ ba, tư, vì câu thứ nhất nói “Nên biết không cần luận Nam Nữ mệnh” nhưng mà câu thứ ba thứ tư lại nói rất rõ về chiều thuận nghịch đối với Âm Dương Nam Nữ.

Xin độc giả lưu ý vậy.

Hai khổ sau là nói sơ qua về tính chất các sao của vòng này:

Bác Sĩ thì thông minh (ngày xưa người sĩ tử, học giả có học thức rộng thì gọi là Bác Sĩ, Bác Học, …), Lực Sĩ thì chủ quyền lực và sức mạnh, Thanh Long thì chủ khí vui mừng, Tiểu Hao chủ về hao tốn tiền của, Tướng Quân chủ oai võ, Tấu Thư chủ phúc, Phỉ/Phi Liêm thì chủ cung tên và tính chất cong queo, Hỉ Thần thì chủ duyên và sự kéo dài về thời gian, Bệnh Phù thì chủ bệnh tật, Đại Hao là chủ làm suy kém tổ nghiệp, Phục Binh và Cung Phủ đều chủ quan tụng khẩu thiệt triền miên].

17. Quyết an Thiên Hình, Thiên Diêu

Từ trên cung Dậu mà khởi Tháng Giêng, thuận chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Hình.

Từ trên cung Sửu mà khởi Tháng Giêng, nghịch chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Diêu.

18. Quyết an hai sao Tam Thai, Bát Tọa

Từ chỗ của Tả Phụ mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, thuận chuyển cho tới ngày sinh thì an Tam Thai.

Từ chỗ của Hữu Bật mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, nghịch chuyển cho tới ngày sinh thì an Bát Tọa.

19. Quyết an Thiên Khốc, Thiên Hư

Xét Địa Chi năm sinh.

Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cung.

Ngọ cung khởi Tý lưỡng phân tung.

Khốc nghịch Tị hề hư thuận Vị.

Số đáo sinh niên tiện cư trung.

(Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cung

Hô tên là Tý xuất phát chung

Khốc nghịch sang Tị, Hư Mùi thuận

Đếm đến năm sinh, an trong cung). 

20. Quyết an Long Trì, Phượng Các

Xét Địa Chi năm sinh.

Long Trì từ cung Thìn gọi là năm Tý khởi thuận.

Phượng Các từ cung Tuất gọi là năm Tý khởi nghịch.

(Đếm đến Địa Chi năm sinh thì an sao).

21. Quyết an Thai Phụ

Từ cung Ngọ khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Thai Phụ.

22. Quyết an Phong Cáo

Từ cung Dần khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Phong Cáo.

23. Quyết an vòng Trường Sinh

Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

Nam mệnh thuận số, nữ mệnh nghịch số.

Hỏa cục thì tại Dần khởi Trường Sinh. Mộc cục tại Hợi khởi Trường Sinh. Thủy cục tại Thân khởi Trường Sinh. Kim cục tại Tị khởi Trường Sinh. Thổ cục tại Thân khởi Trường Sinh.

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Trong sách này chỉ dùng Nam hoặc Nữ để xác định chiều cho vòng Trường Sinh mà không phân chia theo Âm Dương Nam Nữ như đa số ở ta thường biết).

24. Quyết an Hồng Loan, Thiên Hỉ

Mão thượng khởi Tý nghịch số chi,

Số đáo đương sinh thái tuế chi,

Tọa thủ thử cung Hồng Loan vị,

Đối cung Thiên Hỉ bất sai di,

Niên thiếu hôn nhân hỉ sự kỳ,

Lão nhân tất chủ tang kỳ thê,

Tam thập niên tiền vi cát diệu,

Ngũ thập niên hậu bất tương nghi.

(Mão cung hô Tý nghịch khởi đi

Đếm đến năm sinh tên địa chi

Cung ấy chính là Hồng Loan vị

Đối cung Thiên Hỉ chẳng sai gì

Thiếu niên gặp nó, điềm hôn, hỉ

Phụ lão e chồng vợ mất đi

Ba mươi năm trước là cát diệu

Sau quá năm mươi chẳng tốt chi).

25. Quyết an bốn phi tinh Tang Môn, Bạch Hổ, Điếu Khách, Quan Phủ 

Tuế quân tiền nhị thị Tang Môn,

Hậu nhị cung trung Điếu Khách tồn,

Đối chiếu Tang Môn an Bạch Hổ,

Điếu Khách đối chiếu an Quan Phủ.

Trước chỗ của Lưu niên Thái Tuế hai cung là Tang Môn, sau hai cung là Điếu Khách, đối chiếu với Tang Môn là Bạch Hổ, đối chiếu với Điếu Khách là Quan Phủ.

(QNB chú: Quan Phủ ở sách này thì tương ứng với Quan Phù mà ta thường được biết. Theo tôi, việc định danh cho nó là Quan Phù thì hợp lý hơn vì căn cứ vào câu phú Thái Vi ta thấy nói rất rõ “Thái Tuế Quan Phù Công Dã hữu luy tiết chi ưu”).

26. Quyết an Đẩu Quân

Tức là sao Nguyệt Tướng vậy.

Từ cung Lưu niên Thái Tuế mà khởi Tháng Giêng, nghịch đến Tháng Sinh, (đến cung nào) lại từ cung đó khởi Giờ Tý mà thuận đến Giờ Sinh, rồi an Đẩu Quân.

Thái Tuế cung trung tiện khởi chính,

Nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình,

Hựu tòng sinh nguyệt cung luân Tý,

Thuận chí sinh thời trấn Đẩu tinh.

(Thái Tuế lưu niên, khởi tháng Giêng

Nghịch tìm cho tới tháng sinh liền

Đến nơi hô Tý rồi thuận chuyển

Cho tới giờ sinh, Đẩu Quân miền).

27. Quyết an Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải Thần

Sao Thiên Đức từ trên cung Dậu mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế (QNB chú: cũng chính là Địa Chi năm sinh) mà an vậy.

Sao Nguyệt Đức từ trên cung “Tý” mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế mà an vậy

(QNB chú: tức là tới Địa chi năm sinh. Và nguyên văn: 月德星從子上起子 – Nguyệt Đức tinh tòng Tý thượng khởi Tý. Điều này có thể là nhầm lẫn hoặc có cách an sao Nguyệt Đức khác với cách ta thường biết là “từ cung Tị mà hô là Tý, đếm đến Chi năm sinh thì an Nguyệt Đức).

Giải Thần từ trên cung Tuất khởi Tý, nghịch số tới Chi năm sinh mà an vậy.

28. Quyết an Phi Thiên Tam Sát

Tức là Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù

Các năm Dần Ngọ Tuất thì phi nhập Hợi Mão Mùi cung.

Các năm Thân Tý Thìn thì phi nhập Tị Dậu Sửu cung.

Các năm Hợi Mão Mùi thì phi nhập Thân Tý Thìn cung.

Các năm Tị Dậu Sửu thì phi nhập Dần Ngọ Tuất cung.

Tấu Thư khẩu thiệt họa lai xâm,

Tướng Quân phi nhập hối tâm kinh,

Trực Phù quan tai chung bất miễn,

Thử thị lưu niên tam sát tinh.

(Tấu Thư khẩu thiệt họa nguy thay

Tướng Quân bay đến hối hận ngay

Trực Phù kiện tụng là khó tránh

Chúng là lưu niên ba sát tinh).

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Ba sao này tuy có trùng Tên gọi so với các sao thuộc vòng Bác Sĩ, nhưng ở đây chúng là “phi tinh” an từng năm và được an dựa vào Địa Chi.

Liên quan tương tự, tuy sách này không có nói nhưng tôi biết rằng, có 1 sao cũng có tên là Phi/Phỉ Liêm được an theo Địa Chi chứ không phải an theo Thiên Can như Phi Liêm của vòng Bác Sĩ).

29. Quyết an Tiệt/Triệt Lộ Không Vong

Xét theo Thiên Can năm sinh.

Giáp Kỷ, Thân Dậu cung

Ất Canh, Ngọ Mùi cung

Bính Tân, Thìn Tị cung

Đinh Nhâm, Dần Mão cung

Mậu Quý, Tý Sửu cung. 

30. Quyết an Tuần Trung Không Vong

Xét tuần của năm sinh.

Giáp Tý, Tuần Trung Không Vong tại Tuất Hợi,

Giáp Dần, Tuần Trung Không Vong tại Tý Sửu

Giáp Thìn, Tuần Trung Không Vong tại Dần Mão

Giáp Ngọ, Tuần Trung Không Vong tại Thìn Tị

Giáp Thân, Tuần Trung Không Vong tại Ngọ Mùi

Giáp Tuất, Tuần Trung Không Vong tại Thân Dậu.

31. Quyết an Đại Hạn

Dương nam Âm nữ khởi thuận từ cung trước Mệnh 1 cung, chính là Phụ Mẫu cung.

Âm nam Dương nữ khởi nghịch từ cung sau Mệnh 1 cung, chính là Huynh Đệ cung.

32. Quyết an Tiểu Hạn

Bất luận Âm Dương, cứ Nam thì thuận số, nữ thì nghịch số.

Dần Ngọ Tuất nhân khởi Thìn cung,

Thân Tý Thần nhân tự Tuất cung,

Tị Dậu Sửu nhân khởi Mùi cung,

Hợi Mão Mùi nhân khởi Sửu cung.

33. Quyết an hạn của trẻ con (Đồng hạn)

Nhất Mệnh nhị Tài tam Tật Ách,

Tứ Thê ngũ Phúc lục Quan Lộc,

Dư niên nhất phái thuận lưu hành,

Thập ngũ Mệnh cung khán đoan đích.

(Một tuổi xem ở chính Mệnh cung,

Lên Hai xem ở chỗ cung Tài

Lên Ba xem Tật, Bốn Thê vị

Năm ở Phúc cung, Sáu tại Quan

Những năm còn lại, lần lượt thuận

Tới tuổi mười lăm tại Mệnh cung).

[QNB chú: Độc giả lưu ý. Cách toán Đồng Hạn này chỉ giống với các cách ta thường biết ở đoạn từ 1 tuổi tới 6 tuổi, còn lại có sự khác biệt:

– Ta thường toán cho đến năm trẻ lên 12 tuổi, ứng với bắt đầu sang đại vận thứ hai của Nhị Cục, sau đó lại xem theo Đại Tiểu hạn như thông thường. Nhưng trong sách này lại chép cách toán hạn tới 15 tuổi.

– Với các toán cho trẻ mà ta thường biết thì lên 7 tuổi xem ở Nô, 8 tuổi xem Di, 9 tuổi xem Tử, 10 tuổi xem Huynh, 11 tuổi xem Phụ Mẫu, 12 tuổi xem Điền Trạch. Hoặc cách khác là cứ chuyển lần lượt theo vị trí cung “Quan”. Còn trong sách này thì lại toán theo cách từ 7 tuổi trở đi thì cứ toán thuận từng cung (7 Nô, 8 Di, 9 Tật, 10 Tài, 11 Tử, 12 Thê, 13 Bào, 14 Mệnh cho đến 15 tuổi cũng lại xem ở Mệnh cung].

34. An Mệnh Chủ

Tý cung – Tham Lang

Sửu Hợi cung – Cự Môn

Dần Tuất cung – Lộc Tồn

Mão Dậu cung – Văn Khúc

Thìn Thân cung – Liêm Trinh

Tị Mùi cung – Vũ Khúc

Ngọ cung – Phá Quân

Giả như, an Mệnh tại Ngọ cung thì tìm xem Phá Quân đóng tại cung nào tức là Mệnh Chủ ở đó. An Mệnh tại Tý cung thì tìm Tham Lang ở chỗ nào thì là Mệnh chủ ở đó. Bên trái vận hành từ Sửu cho tới Ngọ, bên phải vận hành từ Hợi cho tới Ngọ.

35. An Thân Chủ

Tý Ngọ nhân Hỏa Linh tinh,

Sửu Mùi nhân Thiên Tướng tinh,

Dần Thân nhân Thiên Lương tinh,

Mão Dậu nhân Thiên Đồng tinh,

Thìn Tuất nhân Văn Xương tinh,

Tị Hợi nhân Thiên Cơ tinh.

(QNB chú: Thân Chủ được an theo Địa Chi năm sinh, như người tuổi Tý thì Thân Chủ là Hỏa Tinh, người tuổi Ngọ thì Thân chủ là Linh Tinh – điều này lại ngược với các cách ta biết trong sách “Số Tử Vi Kinh Nghiệm” của cụ Quản Xuân Thịnh. Các tuổi còn lại thì cứ 2 Địa Chi tuổi thì tương ứng với 1 sao Thân Chủ như trong bài quyết – và cũng giống trong sách của cụ Cả Thịnh).

36. Luận an mệnh Kim Tỏa Thiết Xà Quan 

Đương tòng Tuất thượng khởi Tý niên,

Thuận số hành niên nguyệt nghịch thôi,

Nhật hựu thuận số thời nghịch chuyển,

Tiểu nhi thọ yểu khả tiên tri.

(Tuất cung hô Tý đếm theo năm,

Thuận tới niên sinh, nghịch tháng trăng,

Đi thuận ngày sinh, giờ nghịch chuyển

Tiên tri trẻ thọ hoặc yểu chăng).

Phép ấy, theo Tuất cung khởi năm Tý mà đi thuận cho đến Địa Chi năm sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi tháng Giêng đếm nghịch tới Tháng Sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi ngày mồng 1 đếm thuận đến Ngày Sinh, (đến cung nào lại từ đó mà) khởi giờ Tý đếm nghịch đến Giờ Sinh. Nếu cuối cùng mà rơi vào cung Sửu Mùi thì trẻ có bệnh nhưng có thể cứu được, còn như rơi vào cung Thìn Tuất thì chết yểu.

37. Định nam nữ Trúc La tam hạn

Phương pháp viết, cùng định lệ Cục (số) như Đế Hoàng (QNB chú: có lẽ muốn ám chỉ sao Tử Vi), chỉ là đi nghịch với trên đây hai số mà an bài (QNB chú: có lẽ muốn ám chỉ việc đi ngược chiều đại hạn 2 cung hoặc đếm đến số cung có vị trí ứng với số bằng 2 lần số Cục), nếu tam phương tứ chính mà có Thất Sát Phá Quân đều gọi là “Trúc La tam hạn”. Nếu lại thêm Cự ám hung tinh ở tam phương tứ chính thì nhất định là bị dị nghị, dè bỉu. Nếu mà Đại Tiểu nhị hạn gặp phải thì đoán là hạn có thể chết.

(QNB chú: theo như đa số các tài liệu hiện đại thì họ coi “Trúc La tam hạn” chỉ đơn giản là khi Đại Tiểu nhị hạn cũng như Lưu niên Tuế hạn đi vào cung mà tam phương có Sát Phá Tham mà thôi. Cơ bản thì coi hạn ấy chính là lúc mà mệnh vận có biến chuyển mạnh mẽ, còn theo chiều hướng tốt hay xấu thì tùy thuộc vào sự đắc miếu của Sát Phá Tham cũng như các sát hung tinh đi kèm, sợ nhất là có Hóa Kị đến xung chiếu). 

38. Định cường nhược 12 cung

Nam Mệnh: Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, Thiên Di, Điền Trạch là cường cung. Còn Tử Tức, Nô Bộc, Huynh Đệ, Phụ Mẫu là nhược cung.

Nữ Mệnh: Phu Quân, Tử Tức, Tài Bạch, Điền Trạch, Phúc Đức là cường cung, các cung còn lại là nhược cung.

39. Định 12 cung các sao lạc nhàn

Tử Vi tại Tý Thìn Hợi là nhàn cung,

Tham Lang tại Dần Thìn là nhàn cung,

Thiên Tướng tại Thìn Tuất là nhàn cung,

Thất Sát tại Thìn Hợi là nhàn cung,

Thiên Lương tại Tị Dậu là nhàn cung,

Thiên Cơ tại Tị là nhàn cung,

Phá Quân tại Tị Thân là nhàn cung,

Vũ Khúc tại Thân là nhàn cung.

40. Quyết an Lưu Lộc, Lưu Kình, Lưu Đà

Xét lưu niên thái tuế.

Giả như Kỷ Sửu lưu niên thì Lưu Lộc tại Ngọ, Lưu Kình tại Mùi, Lưu Đà tại Tị. Như người tuổi Giáp Tý mà an Mệnh tại Tị, thì tiểu hạn vừa đến cung Hợi, tiểu hạn Kình Dương. (QNB chú: chỗ nãy sách lấy thí dụ chẳng thú zị cái gì cả, thật là khó hiểu. Xin độc giả lưu ý vậy. Nguyên văn viết: 論流年太歲. 假如己丑流年流祿在午, 流羊在未, 流陀在巳, 如甲子生人安命巳, 小限又行在亥, 小限擎羊. Luận lưu niên thái tuế. Giả như Kỷ Sửu lưu niên lưu Lộc tại Ngọ, lưu Dương tại Mùi, lưu Đà tại Tị, như Giáp Tý sinh nhân an mệnh Tị, tiểu hạn hựu hành tại Hợi, tiểu hạn Kình Dương.)

41. Luận các sao sinh khắc chế hóa

Tinh diệu đều hiểu sinh khắc chế hóa là then chốt, thứ đến xem tọa lạc ở cung nào, như Liêm Trinh thuộc Hỏa tại Dần cung là chỗ Mộc thường sinh cho Hỏa của Liêm Trinh. Nếu Vũ Khúc Kim tinh cùng Liêm Trinh đồng độ, thì Vũ Khúc tuy là tiền tài nhưng mà vô dụng vậy, ngoài ra thì cứ phỏng theo đó. (QNB chú: trên cùng lá số thì Vũ Khúc luôn tam hợp với Liêm Trinh nên không thể xảy ra việc Liêm Vũ đồng cung được. Độc giả lưu ý).

Kim nhập Hỏa hương

Hỏa nhập Thủy hương

Thủy nhập Thổ hương

Thổ nhập Mộc hương

Đều là bị khắc chế.

42. Luận các sao phận thuộc Nam Bắc đẩu hóa cát hung, cùng phận thuộc Ngũ Hành

Tử Vi thuộc Thổ, trung thiên tinh, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tọa là quan lộc chủ.

Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là huynh đệ chủ.

Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước quý thọ tinh.

Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu, hóa Quý, là quan lộc chủ.

Thiên Đồng thuộc Thủy Kim, Nam đẩu, hóa Phúc, là phúc đức chủ.

Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, hóa Sát Tù, tại quan lộc là quan lộc chủ, tại Thân Mệnh là thứ đào hoa.

Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là Tài Bạch chủ.

Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh tinh, là Tài bạch và Điền trạch chủ.

Thái Âm thuộc Thủy, Nam Bắc đẩu, hóa Phú, là Tài bạch Điền trạch chủ.

Tham Lang thuộc Thủy Mộc, Bắc đẩu, hóa Đào Hoa Sát, chủ họa phúc.

Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi.

Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là quan lộc chủ.

Thiên Lương thuộc Thổ, nam đẩu, hóa Ấm, chủ thọ.

Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu, gặp Đế hóa Quyền tinh.

Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đắc đẩu, hóa Hao, ti phu thê, tử tức, nô bộc.

Văn Xương thuộc Kim, nam bắc đẩu, ti khoa giáp là chủ đứng đầu văn khoa.

Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc Đẩu, chủ về khoa giáp.

Phụ Bật nhị tinh bắc đẩu, sở trường đảm nhiệm ân lệnh mưa móc (QNB chú: xem lại chỗ chư tinh vấn đáp thì biết Tả Phụ thuộc Thổ, còn Hữu Bật thuộc Thủy).

Các sao kể trên đây, từ Tử Vi tới Phụ Bật là 1 và 18 sao đều là Nam Bắc đẩu chính diệu.

Khôi Việt, Thiên Mã cũng là cát tinh và đều không thuộc chính diệu. (QNB chú: chi tiết “1 & 18 sao” này có thể khiến ta liên tưởng tới tiền thân của môn TVĐS là môn “Thập bát phi tinh” cũng gồm Tử Vi & 18 sao).

Khôi Việt nhị tinh thuộc Hỏa.

Thiên Mã thuộc Hỏa.

Kình Dương thuộc Kim, phù cho Bắc đẩu tinh, hóa Hình.

Đà La thuộc Kim, trợ cho Bắc đẩu tinh, hóa Kị.

Hỏa Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu.

Linh Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu.

Thiên Không Địa Kiếp thuộc Hỏa.

Thiên Thương Thiên Sứ thuộc Thủy.

Hóa Lộc thuộc Thổ, mừng gặp Lộc Tồn.

Hóa Quyền thuộc Mộc, mừng hội Cự Môn Vũ Khúc.

Hóa Khoa thuộc Thủy, mừng hội khôi việt.

Hóa Kị thuộc Thủy, tức là Kế Đô tinh.

Hồng Loan Thiên Hỉ thuộc Thủy.

Tuế Quân thuộc hỏa.

Bác Sĩ thuộc Thủy, chủ thông minh.

Lực Sĩ thuộc Hỏa chủ quyền thế.

Thanh Long thuộc Mộc, chủ hỉ khí.

Đại tiểu Hao thuộcc Hỏa, Tiểu Hao tiền tài Đại Hao phá tổ nghiệp.

Tướng Quân thuộc Mộc, chủ uy mãnh khó hòa hợp.

Tấu Thư thuộc Kim, chủ phúc lộc.

Phi Liêm thuộc Hỏa, chủ cô độc.

Hỉ Thần thuộc Hỏa, chủ hỉ khí.

Phục Binh thuộc Hỏa, chủ khẩu thiệt

Bệnh Phù chủ bệnh.

Quan Phủ thuộc Hỏa chủ quan phù (phù tiết, ấn tín của quan).

Tang Môn thuộc Mộc.

Điếu Khách thuộc Hỏa.

Bạch Hổ thuộc Kim. 

43. Luận cát hung đắc hãm của Lộc Quyền Khoa Kị tại 12 cung

Tý cung: Hóa Lộc, Hóa Quyền không đắc địa. Hóa Kị không hung.

Sửu cung: Khoa Quyền phúc lộc tới nhanh, không e ngại sát tinh. Hóa Kị không kị.

Dần cung: Khoa Quyền phúc lộc chậm, có sát tinh thì dễ phá tài. Hóa Kị không hợp.

Mão cung: Khoa Quyền mừng gặp cung này, nhưng sợ sát tinh tụ tập. Hóa Kị đắc địa.

Thìn cung: Khoa Lộc được phúc dày, có sát tinh xung là tai họa. Hóa Kị vô dụng.

Tị cung: Khoa Lộc phúc tới chậm. Hóa Kị hung.

Ngọ cung: Hóa Khoa đắc địa. Hóa Lộc không đắc địa. Hóa Kị hung.

Mùi cung: Khoa Quyền phúc tới chậm, sợ sát tinh tác họa. Hóa Kị vô dụng.

Thân cung: Khoa Lộc đắc địa. Quyền Kị đều không đắc địa.

Dậu cung: Quyền Kị đều không đắc địa.

Tuất cung: Khoa Quyền phúc lộc dày, sợ sát tinh xung. Hóa Kị trùng trùng ngổn ngang trăm mối.

Hợi cung: Hóa Kị không hợp. 

44. Luận 12 cung (từ Mệnh tới Phụ Mẫu)

44.1 Mệnh cung

* Tử Vi thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tòa, là chủ của quan lộc. (Người có) Tử Vi thì sắc mặt đỏ tía hoặc trắng xanh, lưng eo phì mãn, là người trung hậu lão luyện, chính trực liêm khiết khiêm cung, oai phong của nó có thể chế được Thất Sát, hàng phục được Hỏa Linh. Nếu cùng Phủ Tướng Tả Hữu Nhật Nguyệt Xương Khúc tam hợp gia hội thì rất khẩn trương, hưởng thực lộc ngàn chung, giàu có vô cùng và đại quý. Cùng Lộc Tồn đồng cung rất đặc biệt. Không nhập miếu lại không có Tả Hữu thì là cô quân (vua đơn độc), cũng dễ thanh nhàn tăng đạo. Nếu cùng Phá Quân đồng cung là tư lại (chức quan nhỏ). Cùng Kình Đà Linh Hảo xung hợp chiếu, có nhiều cát tinh cũng chủ phát tài, người thường kẻ thứ dân cũng vẫn được cát. Vào nữ Mệnh mà hội cát tinh thì thanh tú, vượng phu ích tử.

Tý cung hỉ người sinh năm Đinh Kỷ Canh được quý cách, người sinh năm Nhâm Quý thì không bền.

Ngọ cung nhập miếu hỉ người sinh năm Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách, người sinh năm Bính Mậu thì có thành có bại có đới tật.

Mão Dậu cung cùng Tham Lang đồng độ, người sinh năm Ất Tân Giáp Canh được quý mà không bền.

Dần Thân cung vượng địa cùng Thiên Phủ đồng cung, người tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung vượng địa cùng Thất Sát đồng cung, người tuổi Ất Mậu được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Phá Quân đồng cung, người tuổi Ất Kỷ Giáp Canh Đinh Nhâm được tài quan cách.

Tử Vi nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tử Vi thiên trung đệ nhất tinh,

Mệnh Thân tương ngộ phúc tài hưng,

Nhược phùng tướng tá cung trung hội,

Phú quý song toàn bá lệnh danh.

Tử Vi thủ mệnh tối vi lương,

Nhị sát phùng chi thọ bất trường,

Dương Đà Hỏa Linh lai tương hội,

Chích hảo không môn lễ phạn vương.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân,

Phú nhi bất quý hữu hư danh,

Nhược phùng Tham Lang tại Mão Dậu,

Vi thần thất nghĩa bất tương ứng.

Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội,

Thất Sát đồng cung đa bất quý,

Khi nhân cô độc cánh hình thương,

Nhược thị không môn vi cát lợi.

(Đệ nhất giữa trời Tử Vi tinh

Mệnh Thân gặp gỡ tài phúc vinh

Nếu thêm tướng tá trong cung hội

Phú quý song toàn danh hiển vinh.

Tử Vi thủ mệnh rất hiền lương

Gặp Kiếp Không xâm, thọ chẳng trường

Linh Hỏa Kình Đà cùng tới phạm

Chỉ hay theo Đạo với Phật đường.

Thìn Tuất Tử Vi gặp Phá Quân

Phú mà chẳng quý chỉ hư danh

Tham Lang cùng ở nơi Mão Dậu

Tôi thần thất nghĩa thật chẳng xứng.

Kình Đà Linh Hỏa đến tương hội

Thất Sát đồng cung chẳng quý nhiều

Dối người, cô độc, hình thương chịu

Chỉ có cửa Không mới tốt lành).

Tử Vi nhập nữ Mệnh cát hung quyết:

Tử Vi nữ Mệnh thủ Thân cung,

Thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung,

Canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu,

Kim quan phong tặng phúc thao thao.

Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cung,

Tam phương cát củng tiện vi vinh,

Nhược phùng sát phá lai trùng phá,

Y lộc doanh dư dâm xảo dung.

(Nữ nhân Đế tọa cung an Thân

Thiên Phủ tôn tinh cũng giáng lâm

Thêm được cát tinh cùng thủ chiếu

Phúc dày, phong tặng, quý muôn phần.

Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cung

Tam phương cát chiếu tốt vô cùng

Nếu mà ác sát cùng xung phá

Vẫn thừa y lộc, nhưng dâm dung (nhan).

Tử Vi nhập hạn cát hung quyết:

Tử Vi viên nội cát tinh lâm,

Nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng,

Thường nhân đắc ngộ đa tài phú,

Quan viên phùng chi chức vị thăng.

Tử Vi nhập hạn bản vi tường,

Chích khủng tam phương Sát Phá Lang,

Thường thứ phùng chi đa bất lợi,

Quan viên hàng trích hữu kinh thương.

(Tử Vi cùng cát thủ trong cung

Phúc lộc cùng hưng, nhị hạn phùng

Quan chức được thăng thêm phẩm cấp

Dân thường tài lộc hưởng ung dung.

Tử vi nhập hạn vốn cát tường

Chỉ e Tham Sát Phá tam phương

Thứ dân gặp phải nhiều bất lợi

Quan bị giáng chức, có hình thương). 

* Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là sao chủ huynh đệ. Nhập miếu thân dài lại mập mạp, tính nóng nhưng tâm hiền từ, có cơ mưu lắm biến hóa. Cùng Thiên Lương hội hợp thì thiện nghệ việc đàm luận việc binh cơ, người tuổi Ất Bính Đinh gặp Cơ nhập miếu hóa cát lại thêm được Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm tấu hợp tọa ở Tị Dậu Sửu Hợi Mão Mùi cung thì quyền lộc thực là không nhỏ chút nào, văn võ đều tốt đẹp, được quý đến cực phẩm. Thấy thêm Cự Môn Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì ở Tị Dậu Sửu Hợi là hạ cục, cô đơn, dẫu tài quan có được quý hiển nhưng cũng chẳng bền, chỉ hợp với buôn bán hoặc làm nghề tinh xảo mà thôi.

Nữ mệnh nhập miếu thì tính cương có quyền bính, quán xuyến gia đình trợ phu ích tử. Cùng với Thiên Lương Thái Âm Cự Môn mà thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp Tài Bạch thì dâm tiện, làm tỳ thiếp, kỹ xướng, nếu chẳng hại chồng cũng khắc con.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Mão Dậu cung vượng địa cùng Cự Môn đồng cung, người tuổi Ất Tân Mậu Quý được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Tị Hợi cung hòa bình, người tuổi Bính Nhâm Mậu là hợp cục nhưng không bền.

Thìn Tuất cung lợi địa cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Nhâm Canh Đinh được phúc.

Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Bính Mậu Đinh Nhâm được tài quan cách, Ất Nhâm được Lộc hợp cách.

Thiên Cơ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Cơ Nguyệt Thiên Lương hợp Thái Dương,

Thường nhân phú túc trí điền trang,

Quan viên đắc ngộ Khoa Quyền Lộc,

Chức vị cao thiên diện đế vương.

Thiên Cơ hóa Kỵ lạc nhàn cung,

Túng hữu tài quan diệc bất vinh,

Thoái tận gia tài kiêm thọ yểu,

Phiêu bồng tăng đạo trụ sơn trung.

(Cơ cùng Nhật, Nguyệt, Thiên Lương

Ruộng vườn rộng lớn người thường giàu sang

Khoa quyền lộc chiếu kẻ quan

Chức kia tước ấy thuộc hàng tối cao

Cơ hãm lại Hóa Kị vào

Tiền đồ gian khổ, thân nào được vinh

Phá tài, giảm thọ của mình

Phiêu bồng, tăng đạo mới bình an thôi).

Thiên Cơ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thiên Cơ nữ mệnh cát tinh phù,

Tác sự thao trì quá trượng phu,

Quyền Lộc cung trung phùng thủ chiếu,

Vinh ưng cáo mệnh quý vô luân.

Thiên Cơ tinh dữ Thái Âm đồng,

Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung,

Y lộc phong nhiêu chung bất mỹ,

Vi xướng vi thiếp chủ dâm phong.

(Cơ nữ mệnh cát tinh củng chiếu

Bực anh thư liệu việc như thần

Lộc quyền thủ chiếu mệnh thân

Vinh hoa phú quý thập phần tốt tươi.

Cơ Nguyệt hãm đồng cung mệnh vị

Đẹp nhưng mà dâm mị dung nhan

Giàu nhưng chẳng được thập toàn

Xướng ca, tỳ thiếp, chủ hàng dâm phong).

Thiên Cơ nhập hạn cát hung quyết:

Nam nữ nhị hạn trị Thiên Cơ,

Khoa Quyền Lộc phùng đại hữu vi,

Xuất nhập kinh doanh đa ngộ quý,

Phát tài phát phúc thiểu nhân tri.

Thiên Cơ chiếu hạn bất an ninh,

Gia sự phân phân ngoại sự đa,

Cánh ngộ Dương Đà tinh Cự ám,

Tu tri thử tuế nhập Nam Kha.

(Nhị hạn tọa thủ Thiên Cơ

Khoa Quyền Lộc chiếu, vô bờ mắn may

Kinh doanh đại phát phen này

Phúc tài hưng vượng đẹp thay mọi bề

Hạn Cơ hãm chiếu xung về

Trong nhà ắt hẳn bộn bề, đổi thay

Kình Đà Cự ám chiếu vây

Nam Kha một giấc mộng nầy vỡ tan). 

* Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu hóa Quý, là chủ quan lộc. Thái Dương nhập miếu hình dung diện mạo đường đường, hùng tráng, đầy đặn vuông tròn, người sinh ban đêm hãm người sinh ban ngày miếu vượng, tâm tính từ thiện, sắc diện đỏ tía, rộng lượng hay bố thí giúp đỡ kẻ khác. Nếu hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm Lộc Tồn cùng thủ chiếu Quan Lộc thì tài quan đều được hiển hiện, luận là quý cực phẩm, theo văn võ đều hợp cả. Cung an Thân gặp Thái Dương có cát tụ thì làm môn khách trong nhà của quý nhân, nếu không cũng là kẻ theo phò trợ cho bậc công hầu khanh tướng, người tuổi canh mà Mệnh an tọa tại Mão cung thì là nơi đệ nhất miếu, người tuổi Nhâm thì xếp vào thứ cách. Mệnh Thân mà tại Hợi cung, người tuổi Thân là hạ cục, nếu không yểu thọ thì bần cùng, dẫu có phát cũng chẳng bền. Miếu vượng thì được chung thân phú quý, hãm địa thì tuy hóa Quyền hóa Lộc vẫn hung, quan lộc cũng không được hiển vinh, trước chăm chỉ sau thì lười biếng, thành bại khôn lường, nếu ly tổ xuất ngoại thì có thể được cát lợi. Với Kình Đà xung phá lại hãm là hạ cục, hoạch phát cũng hoạnh phá, chẳng được bền, nếu theo buôn bán hoặc nghề tinh xảo thì trước gian khổ lao lực nhưng họa lại nhẹ đi mà sau này được hưởng duyên sinh vậy, thêm hung sát tinh thì có bệnh tật, Hóa Kị thì tật mắt.

Nữ mệnh nhập miếu thì tất sẽ vượng phu ích tử, nếu hãm địa lại thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị Kiếp thì bần tiện tần tật, cũng vẫn là phụ nữ trong sạch đoan chính, theo tăng đạo càng thanh khiết.

Tý cung hãm, Ngọ cung vượng, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách, người tuổi Bính Mậu thì chẳng lành.

Mão cung miếu, Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Tân được tài quan cách, người tuổi Giáp thì khốn đốn.

Dần cung vượng, Thân cung đắc địa cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Giáp Canh được tài quan cách.

Tị cung vượng (các tuổi) được tài quan cách.

Hợi cung hãm (các tuổi) gặp sát tinh thì cô quả, bần cùng.

Thìn cung vượng (các tuổi) được tài quan cách.

Tuất cung hãm địa phản bối (các tuổi) thì cô quả.

Sửu cung hãm, Mùi cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, thêm cát tinh thì (các tuổi) được tài quan cách.

Thái Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Mệnh lý phùng Dương phúc thọ nùng,

Cánh kiêm Quyền Lộc lưỡng tương phùng,

Khôi Xương Tả Hữu lai tương tấu,

Phú quý song toàn bỉ Thạch Sùng.

Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùng,

Tam phương vô hóa phúc nan phong,

Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ,

Nhược phùng sát thấu nhất sinh cùng.

Thất hãm Thái Dương cư phản bối,

Hóa kỵ phùng chi đa kiển muội,

Hựu tao hoạnh sự phá gia tài,

Mệnh cường hóa lộc dã vô ích.

(Mệnh Nhật phúc thọ đượm nồng

Lại thêm Quyền Lộc tương phùng đôi nơi

Lục cát củng tấu tuyệt vời

Vẹn toàn phú quý tựa đời Quý Luân.

Sửu Mùi Nhật Nguyệt đồng lâm

Tam phương vô Hóa phúc phần kém thay

Thêm cát, đẹp chẳng vẹn bày

Nếu phùng sát tấu ăn mày chẳng sai

Hãm cung phản bối mấy ai

Nếu cùng Hóa Kị ngu dai dốt bền

Vụt phá gia tài cũng nên

Dẫu cùng Hóa Lộc chẳng thêm ích gì).

Thái dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thái Dương chính chiếu phụ nhân Thân,

Tư mạo thù thường tính cách trinh,

Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu,

Kim quan phong tặng tác phu nhân.

Thái Dương an mệnh hữu kỳ năng,

Hãm địa tu phòng ác sát lăng,

Tác sự trầm ngâm đa tiến thoái,

Tân cần độ nhật miễn gia khuynh.

Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang,

Y lộc bình thường thọ bất trường,

Khắc quá lương nhân hoàn khắc tử,

Chích nghi ấm hạ tác thiên phòng.

(Thái Dương chiếu, nữ nhân quý hiển

Dung mạo đẹp, tính cách trung trinh

Lại cùng thủ chiếu cát tinh

Phu nhân nhất phẩm thân vinh một đời.

Mệnh Thái Dương, có tài kỳ lạ

Nếu hãm cung, phòng ác sát tinh

Khiến cho lâm sự chùng chình

Nếu mà chăm chỉ, gia đình miễn suy.

Nhật phản bối, người đa tâm sự

Tài lộc vừa, nhưng thọ chẳng đa

Khắc phu khắc tử chắc mà

Nhờ phúc thì phận cũng là thiếp thôi).

Thái Dương nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Dương,

Thiêm tài tiến nghiệp phúc phi thường,

Hôn nhân hòa hợp thiêm tự tục,

Sĩ giả cao thiên tọa miếu đường.

Thái Dương thủ hạn hữu đa bàn,

Hãm địa tu phòng ác sát xâm,

Gia Kị phùng hung đa trở trệ,

Hoạnh sự phá tài gia linh đình.

(Nhị hạn mà gặp Thái Dương

Tài tăng nghiệp tiến phi thường phúc lai

Hôn nhân, tình cảm hòa hài

Người quan, kẻ sĩ văn tài đỗ cao.

Hạn kia hãm địa lâm vào

Phải xem ác sát tinh nào củng vây

Lại thêm Hóa Kị cùng bầy

Gia cảnh ly tán, tiền đầy cũng tan). 

* Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là chủ tài bạch. Vũ Khúc tính cương quyết quả cảm, tâm thẳng thắn không thâm độc, dáng hình nhỏ, thanh cao mà bao dung đại lượng, có điểm đặc dị về râu tóc. Rất mừng gặp người sinh năm Giáp Kỷ do phúc hậu, nhập miếu cùng Xương Khúc đồng hành thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, vào võ chức là rất vượng, vào văn nhân thì đa học đa tài. Hội Tham Lang gặp Hỏa Tinh lại được hóa cát là thượng cách, người tuổi Bính Đinh Canh Tân Nhâm Quý thì đoán là trung cách. Cùng Phủ Tướng Lương Nguyệt Lộc Mã hội thì chủ phú quý, người sinh Tây Bắc là được phúc, kẻ sinh Đông Nam thì bình thường. Hãm địa thì là người làm nghề kỹ thuật, thủ công tinh xảo, và theo tăng theo đạo, lại gặp Liêm Trinh Phá Quân Kình Kị Không Kiếp xung phá thì phê là hạ cục, phá gia bại tổ.

Nữ mệnh nhập miếu được quyền quý, hãm địa gặp sát tinh thì cô đơn, hình phu khắc tử, đồng thời bất chính.

Tý Ngọ cung vượng địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Canh được tài quan cách.

Mão Dậu cung lợi địa, cùng Thất Sát đồng độ, người tuổi Ất Tân được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Nhâm Mậu được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, người tuổi Giáp Ất Kỷ được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Tham Lang đồng độ, người tuổi Mậu Tân được đại quý, tài quan cách.

Vũ Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Vũ Khúc thủ mệnh hóa vi quyền,

Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn,

Chí khí tranh vanh đa xuất chúng,

Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền.

Vũ Khúc chi tinh thủ mệnh cung,

Cát tinh thủ chiếu thủy vinh xương,

Nhược gia Hao Sát lai xung phá,

Nhậm thị tài đa tất cánh không.

(Vũ Khúc Mệnh hóa thành quyền

Cát tinh thủ chiếu phúc miên thọ trường

Chí khí xuất chúng cao cường

Đứng đầu quan tướng dẫn đường chúng nhân

Vũ Khúc đóng ở Mệnh phần

Cát tinh thủ chiếu sớm thân thịnh giàu

Nếu gặp hao sát thì đau

Hoàn không tay trắng dù giàu cỡ nao).

Vũ Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Vũ Khúc mệnh trung phùng,

Thiên Phủ gia chi chí khí hùng,

Tả Hữu Lộc Tồn tương phùng tụ,

Phú quý song toàn mỹ vô cùng.

Tướng tinh nhất tú tối cương cường,

Nữ mệnh phùng chi tính dị thường,

Y lộc thao thao chung hữu phá,

Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong.

(Nữ nhân Mệnh có sao Vũ Khúc

Thiên Phủ cùng chí khí thực cao

Tả Hữu Lộc Mã hội vào

Song toàn phú quý ai nào dám so

Tướng tinh này cương cường tính khí

Thật dị thường khó đoán lắm thay

Sát phùng giàu cũng trắng tay

Tan gia bại sản, hoặc rày yểu vong).

Vũ Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Đại tiểu nhị hạn phùng Vũ Khúc,

Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng,

Cánh gia Văn Xương lâm Tả Hữu,

Phúc lộc song toàn đắc xứng tâm.

Vũ Khúc lâm hạn hóa quyền tinh,

Tối lợi cầu mưu sự hữu thành,

Cánh ngộ cát tinh đồng hội hợp,

Văn nhân danh hiển thứ nhân hưng.

Vũ Khúc chi tinh chủ quan phi,

Công lại phùng chi hình trượng lai,

Thường thứ ngộ chi hoàn phụ trái,

Quan viên trị thử hữu kinh hoài.

(Nhị hạn Vũ Khúc tương phùng

Nếu mà miếu vượng ắt hưng tiền tài

Văn xương tả hữu đáo lai

Thực là đắc ý phúc tài mãn viên

Hạn gặp Vũ Khúc hóa Quyền

Bao nhiêu mưu sự tự nhiên sẽ thành

Nếu thêm cát diệu đồng hành

Người thường, quan lại tài danh tăng liền

Vũ khúc cũng chủ công quyền

Nếu thêm hình sát gặp phiền đòn roi

Người thường bị chủ nợ đòi

Kẻ quan mà gặp dễ toi chức quyền). 

* Thiên Đồng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Phúc, là chủ phúc đức. Thiên Đồng nhập miếu thì người phì mãn trắng trẻo, tâm tính nhân từ ngay thẳng chính trực. Cùng Thiên Lương Tả Hữu gia hội thì người tuổi Bính mà Mệnh an tại Tị Hợi Dậu được tài quan song mỹ, phúc chẳng hề nhỏ, (mệnh) ở Mùi cung thì thứ cách, ở Ngọ cung lạc hãm, người tuổi Đinh thì hợp. Nếu tại Hợi cung thì người tuổi Canh là hạ cục, lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp tất sẽ cô đơn, phá tướng, mắt có tật.

Nữ mệnh hội cát tinh thì làm mệnh phụ phu nhân, vượng phu ích tử, cực kỳ hiền thảo, nếu cư Tị Hợi tuy đẹp nhưng mà dâm.

Tý cung vượng địa, Ngọ cung hãm, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được tài quan cách.

Mão Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách.

Dần cung lợi địa, Thân cung vượng địa, cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Ất Giáp được phúc hậu.

Tị Hợi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Bính Mậu được tài quan cách.

Thìn Tuất cung hòa bình, người tuổi Bính Đinh được lợi, người tuổi Canh Quý thì phúc nhưng chẳng bền.

Sửu Mùi cung hãm địa, cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Giáp Canh được tài quan cách.

Thiên Đồng nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Đồng tọa mệnh tính ôn lương,

Phúc lộc du du thọ cánh trường,

Nhược thị phúc nhân cư miếu vượng,

Định giáo thực lộc dự truyện dương.

Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng,

Tính cách thông minh bách sự thông,

Nam tử định nhiên thực thiên lộc,

Nữ nhân nhạc thủ tú phòng trung.

Thiên Đồng thủ mệnh lạc nhàn cung,

Hỏa Linh sát tấu cánh vi hung,

Thiên Cơ Lương Nguyệt lai tương hội,

Chích hảo không môn độ tuế chung.

(Thiên Đồng thủ mệnh hiền lương

Tài danh phúc lộc thọ trường lắm thay

Một khi miếu vượng đất này

Nổi danh gia giáo cùng rày mắn may

Cát tinh củng chiếu càng hay

Thông minh uyên bác thẳng ngay tính tình

Nam nhân phúc lộc tày đình

Nữ nhân ích tử đẹp xinh tuyệt vời

Nếu mà lạc hãm phương trời

Hỏa Linh sát tấu một đời hiểm nguy

Thiên Cơ, Lương, Nguyệt hội thì

Nương mình tăng đạo, qua đi tháng ngày).

Thiên Đồng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thiên Đồng thủ mệnh phụ nhân thân,

Tính cách thông minh linh lợi nhân,

Xương Khúc cánh lai tương hội xử,

Du du tài lộc tự thiên thân.

Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng,

Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung,

Y lộc tuy phong chung bất mỹ,

Thiên phòng thị thiếp dữ nhân thông.

(Thiên Đồng thủ, nữ nhân hiền thục

Tính thông minh, nhanh nhẹn giỏi giang

Khúc Xương cùng hội một đàng

Dồi dào tài lộc, an nhàn tấm thân

Nếu như cùng Thái Âm đồng độ

Nữ mệnh thời dâm xảo dung nhan

Giàu sang nhưng chẳng vẹn toàn

Nếu không tì thiếp thì hàng thứ thê).

Thiên Đồng nhập hạn cát hung quyết:

Nhân sinh nhị hạn trị Thiên Đồng,

Hỉ khí doanh môn vạn sự vinh,

Tài lộc tăng thiêm nghi sáng tạo,

Tòng kim gia đạo đắc phong vinh.

Lưu niên nhị hạn trị Thiên Đồng,

Hãm địa tu phòng ác sát xung,

Tác sự mỹ trung chung bất túc,

Duy phòng quan tai cập gia khuynh.

(Nếu như nhị hạn gặp Thiên Đồng

Hỉ khí đồi dào vạn sự thông

Tài lộc tăng thêm mừng đổi mới

Gia đạo yên bình, việc thành công.

Lưu niên nhị hạn gặp Thiên Đồng

Hãm địa sát tinh lại vây công

Việc làm dang dở, rồi thất bại

Khuynh nhà, kiện tụng, sự chẳng thông). 

* Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, thứ đào hoa sát, hóa Tù, là chủ quan lộc. (Người có Liêm Trinh thủ Mệnh) là người có thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, lông mi lông mày trung đại, xương cốt xũng lộ, tính nganh ngạnh nông nổi, dễ cáu giận tranh chấp. Nhập miếu vào võ chức thì quý, gặp Phủ Tướng Tả Hữu có Khoa Quyền Lộc Tồn đồng cung thì phú quý. Gặp Xương Khúc Thất Sát thì lập được võ công. Cùng Kình Dương đồng thì thị phi hàng ngày. Cùng Phá Quân Hỏa Linh thì gian ác. Ở Tị Hợi cung là hãm, lìa tổ ly tông, cô đơn, làm nghề kỹ thuật, làm công hoặc là phường tăng đạo. Người tuổi giáp mà Mệnh tọa tại Dần Thân cung là thượng cách, ngưởi tuổi Đinh Kỷ thì thứ cách. Người tuổi Bính mà Mệnh tọa Tý Ngọ Mão Dậu thì hoạnh phát hoạnh phá mà chẳng được bền. Người tuổi Giáp mà Mệnh tọa tại tứ Mộ cung được tài quan cách. Nếu người tuổi Bính Mậu thì chiêu chuốc sai lầm, có thành có bại. Nếu cùng Xương Khúc Hóa Kị đồng cung tại Tị Hợi cung thì người tuổi Bính có họa, người tuổi giáp cũng chẳng hợp vậy. Người tuổi Mùi Thân mà mệnh cư Mùi Thân cung, hóa Lộc gặp cát thì tất sẽ phú quý. Nếu tại các cung gặp Kình Đà Hỏa Linh Kị xung phá, chủ tàn tật.

Nữ mệnh mà (Liêm Trinh đắc miếu) tam hợp có cát tinh củng chiếu thì chủ được phong tặng, tuy các ác sát xung phá nhưng cũng không là hạ cục. Nếu nhập miếu gặp Hóa Lộc thì cương liệt, khéo léo mưu cơ, thanh tú, vượng phu ích tử. Tăng đạo mà thêm cát tinh củng chiếu là có dấu hiệu của bực thày. Sao này cực thích cùng Thiên Tướng đồng cung vì thường hóa giải được tính ác của nó.

Tý Ngọ cung hòa bình, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Giáp được tài quan cách.

Mão Dậu cung hòa bình, cùng Phá Quân đồng độ, người tuổi Ất Tân Quý được cát tường.

Dần cung hòa bình, người tuổi Canh Kỷ được quý cách.

Thân cung nhập miếu, người tuổi Giáp Canh Mậu được quý cách, người tuổi Bính là thứ cách.

Tị Hợi cung hãm địa, người tuổi Giáp Kỷ Bính Mậu thì phúc chẳng được bền.

Thìn Tuất cung lợi địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, thêm cát tinh là được tài quan cách.

Liêm Trinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Liêm Trinh thủ mệnh diệc phi thường,

Phú tính nguy nguy chí khí cường,

Cách cố đỉnh tân quan đại quý,

Vi quan thanh hiển tính danh hương.

Liêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cung,

Tham Phá Dương Hỏa Kị tương phùng,

Túng hữu tài quan dã bất mỹ,

Bình sinh hà dĩ đắc thung dung.

Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung,

Cát diệu tương phùng dã hữu hung,

Yêu túc tai tàn nan thoát ách,

Cánh gia ác sát mệnh cai chung.

(Liêm Trinh thủ mệnh thật phi thường

Bẩm tính mạnh mẽ chí quật cường

Canh tân cải cách quan đại quý

Chính trực thanh liêm nức bốn phương

Liêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cung

Tham Phá Kình Hỏa Kị tương phùng

Dẫu có tài quan vẫn không đẹp

Cả đời chẳng được lúc ung dung.

Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung

Cát diệu tương phùng vẫn gặp hung

Giảm thọ, bệnh đau, nhiều tai nạn

Thêm vào ác sát mệnh cáo chung).

Liêm Trinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Liêm Trinh,

Nội chính thanh liêm cách cục tân,

Chư cát củng chiếu vô sát phá,

Định giáo phong tặng tại thanh xuân.

Liêm Trinh Tham Phá khúc tương phùng,

Đà Hỏa giao gia cực tiện dung,

Định chủ hình phu tinh khắc tử,

Chích hảo thiên phòng xướng tỳ dung.

(Nữ nhân Thân Mệnh gặp Liêm Trinh

Tề gia đoan chính thực đẹp xinh

Chư cát củng chiếu vô sát phá

Dạy rằng còn trẻ được hiển vinh.

Liêm Trinh Tham Phá Khúc tương phùng

Hỏa Đà thủ chiếu tiện vô cùng

Định rằng khắc tử hình phu chắc

Chỉ làm tì thiếp ca xướng cung).

Liêm Trinh nhập hạn cát hung quyết:

Liêm Trinh nhập hạn vượng cung lâm,

Hỉ phùng cát diệu phúc biền trăn,

Tài vật tự nhiên đa súc tích,

Nhâm nhân đắc ý vị cao thăng.

Đại tiểu nhị hạn Ngộ Liêm Trinh,

Cánh hữu Thiên Hình Kình Kị xâm,

Nùng huyết hình tai nan thoát đào,

Phá Quân Tham Sát phó u minh.

(Liêm Trinh nhập hạn ở vượng cung

Phúc tài kéo đến nếu cát phùng

Của cải tự nhiên cùng đưa tới

Quan nhân đắc ý chức tước thăng

Đại tiểu nhị hạn gặp Liêm Trinh

Nếu bị tương xâm Sát Kị Hình

Nạn tai đẫm máu thời khó thoát

Thêm Phá Tham liền tới U Minh (âm ty cõi). 

* Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh, là chủ của Tài Bạch. Là người có khuôn mặt vuông, dung nhan hồng hào, da trắng, tâm tính ôn hòa, thông minh tuấn tú, bác học, cơ biến, thường cứu giải hết thảy tai ách. Mừng gặp Tử Vi Xương Khúc Tả Hữu Lộc Tồn Khôi Việt Quyền Lộc, cư nơi miếu vượng thì tất sẽ ở trong phủ đệ to lớn lộng lẫy. Kình Đà Linh hỏa cùng hội hợp thì sinh ra giỏi lừa dối. Mệnh tọa Dần Ngọ Tuất Hợi Mão Mùi, người tuổi Kỷ là quý cách. Nếu cư Tị Dậu Sửu cung thì người tuổi Ất Bính Mậu Tân được văn võ tài quan cách, như người an mệnh ở Hợi Mão Mùi Thìn Dậu cung thì tuổi Giáp Canh không quý hiển, trước chức lớn sau hạ dần, có đầu mà chẳng có hậu.

Nữ mệnh Thiên Phủ thanh bạch, khéo léo nhanh nhẹn, vượng phu ích tử, gặp Tử Vi Tả Hữu thì luận là làm mệnh phụ phu nhân.

Tý Ngọ cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý là phúc, được tài quan cách.

Mão cung nhập miếu, Dậu cung vượng địa, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách.

Dần cung nhập miếu, Thân cung đắc địa, cùng Tử Vi đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Ất Bính Mậu Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Giáp Canh Nhâm được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Phủ chi tinh thủ Mệnh cung,

Gia chi Quyền Lộc hỉ tương phùng,

Khôi Xương Tả Hữu lai tương hội,

Phụ phượng phàn long thượng cửu trùng.

Hỏa Linh Dương Đà tam phương hội,

Vi nhân gian trá đa lao lục,

Không Kiếp đồng viên bất vi giai,

Chích nghi không môn hưởng phúc nhân.

(Thiên Phủ tôn tinh thủ mệnh cung

Rất mừng Quyền Lộc đến tương phùng

Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc hội

Thềm rồng nhiếp chính giúp Quân trung.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Là người gian trá lắm gian lao

Không Kiếp đồng cung thì mất đẹp

Tăng đạo nên theo hưởng phúc nhiều).

Thiên Phủ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thiên Phủ Mệnh Thân cung,

Tính cách thông minh hoa dạng dung,

Cánh đắc Tử Vi tam hợp chiếu,

Kim quan hà bội thụ hoàng phong.

Hỏa Linh Dương Đà lai xung hội,

Tính cách dung thường đa kiển muội,

Lục thân tương bối tử nan chiêu,

Chích hảo không môn vi ni kế.

(Nữ nhân Thiên Phủ mệnh thân cung

Thông minh khéo léo, mỹ nhân dung

Cùng hội Tử Vi tam hợp chiếu

Hoàng ân thụ hưởng phúc trùng trùng.

Kình Đà Linh hỏa cùng hội chiếu

Dung mạo tầm thường lại u mê

Lục thân lại khắc, con khó đậu

Chốn ấy Thiền môn tính kế về).

Thiên Phủ nhập hạn cát hung quyết:

Hạn lâm Thiên Phủ năng ti lộc,

Sĩ thứ phùng chi đa phát phúc,

Thiêm tài tiến hỉ vĩnh vô tai,

Thả dã nhuận thân dã nhuận ốc.

Nam đẩu tôn tinh nhập hạn lai,

Sở vi mưu sự xứng tâm hoài,

Nhược hoàn hựu hóa Khoa Quyền Lộc,

Chỉ nhật hân nhiên triển đại tài.

(Hạn lâm Thiên Phủ tài lộc tăng

Kẻ sĩ, thường nhân phúc vinh thăng

Thêm tài, thêm tước vô tai nạn

Thân hiển gia đình cũng an bằng.

Nam đẩu chủ tinh nhập hạn này

Mưu sự thành công xứng ý thay

Nếu cùng Quyền Lộc Khoa tương hội

Sớm được thời cơ hiển đại tài). 

* Thái Âm thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, hóa Phú chủ quản điền trạch, là sao chủ người mẹ cũng chủ người vợ. Thái Âm cư Mệnh thì khuôn mặt tròn đầy, tâm tính ôn hòa, thanh tú, ngay thẳng chính trực, thông minh bác học vụt chốc lập được công danh, thích văn chương hoa, rượu. Cung an Thân nếu gặp thì có mẹ kế. Hãm địa mà hóa cát Khoa Quyền Lộc thì không luận là hung, xuất ngoại ly tổ tất sẽ cát lợi. Gặp thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tửu sắc tà dâm, hạ tiện, chết yểu. Rất mừng gặp người tuổi Nhâm Mậu, tại Hợi Mão Mùi cung mà lập Mệnh là hợp cục, người tuổi Ất Canh Mậu mà cư Hợi là thượng cách, người tuổi Đinh Mậu có hóa Khoa Quyền Lộc được cát lợi.

Nữ Mệnh (có Thái Âm) hội với Thái Dương nhập miếu thì được phong tặng danh hiệu phu nhân, nếu như hãm địa thì hại phu khắc tử, là phường tì thiếp kỹ xướng.

Tý Sửu Dần cung nhập miếu, người tuổi Đinh Mậu được tài quan cách.

Mão Thìn Tị cung hãm địa, người tuổi Nhâm Mậu cô quả chẳng bền.

Ngọ cung hãm địa, Mùi Thân cung lợi địa, người tuổi Đinh Canh Giáp được tài quan cách.

Dậu Tuất Hợi cung nhập miếu, người tuổi Bính Đinh được tài quan cách, thêm nhiều cát tinh là đại quý.

Thái Âm nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thái Âm nguyên thị thủy chi tinh,

Thân Mệnh phùng chi phúc tự sinh,

Dậu Tuất Hợi viên vi đắc địa,

Quang huy dương hiển tính danh hanh.

Thái Âm nhập miếu hóa quyền tinh,

Thanh tú thông minh quý vô luân,

Bẩm tính ôn lương cung kiệm nhượng,

Vi quan thanh hiển liệt triều cương.

Dần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng,

Túng nhiên cát củng bất phong long,

Nam vi bộc tùng nữ vi kỹ,

Gia sát xung sát đáo lão cùng.

Thái Âm hãm địa ác tinh trung,

Đà Hỏa tương phùng định khốn cùng,

Thử mệnh chích nghi tăng dữ đạo,

Không môn xuất nhập đắc tòng dung.

(Thái Âmm vốn dĩ là Thủy tinh

Thủ nơi Thân Mệnh, phúc tự sinh

Dậu Tuất Hợi cung là miếu địa

Danh vang, tính hiển thực quang vinh

Thái Âm nhập miếu hóa Quyền tinh

Tướng mạo thanh tú lại thông minh

Bẩm tính hiền hòa, cùng khiêm nhượng

Làm quan cao quý tại triều đình.

Dần cung, Cơ Nguyệt Khúc cùng Xương

Dẫu được cát chiếu chẳng xiển dương

Nam làm nô bộc, nữ làm kỹ

Sát xung thêm sát, già cùng đường.

Thái Âm hãm địa ác tinh phùng

Kình Đà Linh Hỏa tất khốn cùng

Mệnh này chỉ hợp theo tăng đạo

Không môn xuất nhập được ung dung).

Thái Âm nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cung,

Tam phương cát củng tất doanh phong,

Bất kiến hung sát lai xung hội,

Phú quý song toàn bảo đáo chung.

Thái Âm hãm tại mệnh hòa thân,

Bất hỉ tam phương ác sát xâm,

Khắc hại phu quân hựu yểu thọ,

Cánh hư huyết khí thiểu tinh thần.

(Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cung

Tam phương cát củng, đẹp vô cùng

Sát tinh chẳng đến vây, xung, chiếu

Song toàn phú quý, tới lâm chung.

Thái Âm lạc hãm thủ mệnh thân

Tam phương chẳng muốn ác sát xâm

Khắc phu hại tử, thêm yểu thọ

Khí hư, huyết kém, tổn tinh thần).

Thái Âm nhập hạn cát hung quyết:

Thái Âm tinh diệu hạn trung phùng,

Tài lộc phong doanh bách sự thông,

Giá thú nghênh thân thiêm tự tục,

Thường nhân đắc thử vượng môn phong.

Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Âm,

Thiêm ốc tiến tài phúc phi khinh,

Hỏa Linh nhược dã lai tương tấu,

Vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm.

Hạn chí Thái Âm cư phản bối,

Bất hỉ Dương Đà tam phương hội,

Hỏa Linh nhị hạn tối vi hung,

Nhược bất quan tai đa phá hối.

(Nhập hạn Thái Âm miếu thủ cung

Tăng tài tiến lộc, vạn sự thông

Giá thú hôn nhân, thêm con cháu

Người thường cũng được vượng gia môn

Nhị hạn cung kia gặp Thái Âm

Thêm nhà, thêm lộc, hồng phúc lâm

Chẳng may gặp Hỏa Linh thủ chiếu

Bệnh tật, cùng là kiện tụng xâm

Hạn ấy Thái Âm cư phản bối

Tam phương Kình Đà đến tương hội

Lại thêm Linh Hỏa, hung cùng cực

Dẫu chẳng quan tai, cũng phá tài). 

* Tham Lang thuộc Mộc Thủy, Bắc đẩu, hóa đào hoa sát. Tham Lang nhập miếu thì cao lớn to béo, hãm cung thì dáng hình nhỏ thanh cao, đại lượng, tính cách bất thường, tâm tính nhiều mưu mô ganh tị, làm việc cấp tốc mà chẳng nhẫn nại bình tĩnh, khéo quá hóa vụng, mê cờ bạc tửu sắc. Hãm địa lại thêm Kình Đà Hóa Kị tất sẽ cô đơn nghòe khổ, phá tướng tàn tật, da có chàm bớt, loang lổ, có sẹo, nhiều nốt ruồi. Nhập miếu thường theo ở nghề võ nghệ, gặp Hỏa Linh thì hỉ được người tuổi Mậu Kỷ là hợp cục, không hợp người tuổi Quý vì chẳng nhẫn nại, chẳng bền lâu.

Nữ mệnh (có Tham Lang) thì bình thường, nếu cư hãm địa thì hại chồng khắc con, cùng bất chính, đại đa số làm tỳ thiếp kỹ xướng, theo tăng đạo cũng chẳng thanh khiết.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu Canh Dần Thân là hạ cục.

Mão Dậu cung lợi địa, cùng Tử Vi đồng độ, thấy Hỏa Tinh thì rất quý, người tuổi Ất Tân Kỷ là hợp, được tài quan cách.

Dần Thân cung hòa bình, người tuổi Canh được tài quan cách.

Tị Hợi cung hãm địa, cùng Liêm Trinh đồng cung, người tuổi Bính Mậu Nhâm được phúc nhưng không bền.

Thìn Tuất cung nhập miếu, người Mậu Kỷ được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Vũ Khúc đồng độ, thấy Hỏa tinh thì người tuổi Mậu Kỷ là quý cách.

Tham Lang nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tứ Mộ cung trung phúc khí nùng,

Đề binh chỉ nhật lập biên công,

Hỏa Tinh củng hội thành vi quý,

Danh chấn chư di định hữu phong.

Tham Lang thủ mệnh Kình Dương phùng,

Đà Sát giao gia tất khốn cùng,

Vũ Phá Liêm Trinh đồng sát Kiếp,

Bách nghệ phòng thân độ tuế chung.

Tứ Mộ Tham Lang miếu vượng cung,

Gia lâm Tả Hữu phú tài ông,

Nhược nhiên tái hóa Khoa Quyền Lộc,

Văn võ tài năng hiển đại công.

(Tham cư tứ mộ hưởng phúc hồng

Cầm binh biên ải sớm lập công

Hỏa Tinh thủ chiếu thêm đại quý

Nổi tiếng chư hầu, chức tam công.

Tham Lang thủ mệnh Kình dương phùng

Đà Sát chiếu vây tất khốn cùng

Vũ Phá Liêm Trinh cùng Sát Kiếp

Nhiều nghề bươn chải đến lâm chung

Tứ mộ Tham Lang miếu vượng cung

Có thêm Tả Hữu thực phú ông

Nếu như lại được Khoa Quyền Lộc

Văn võ tài năng hiển đại công).

Tham Lang nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Tứ Mộ cung trung đa cát lợi,

Cánh phùng Tả Hữu phương vi quý,

Lộc tài phong phú vượng phu quân,

Tính cách cương cường đa chí khí.

Tham Lang hãm địa nữ phi tường,

Y thực tuy phong dã bất lương,

Khắc hại lương nhân tịnh tử tức,

Hựu giáo khâm chẩm thủ cô sương.

(Nữ tứ Mộ cung đa cát lợi

Lại phùng Tả Hữu phú quý thêm

Phu quân tài lộc cũng được vượng

Tính cách cương cường, chí khí cao.

Tham Lang hãm địa nữ xấu xa

No ấm nhưng lòng thực gian tà

Khắc hại chồng con cùng gia đạo

Số thời cô quả chẳng sai ngoa).

Tham Lang nhập hạn cát hung quyết:

Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn lai,

Nhược hoàn nhập miếu sự hòa hài,

Khoa Quyền sĩ lộ đa thành tựu,

Tất chủ đương niên phát hoạnh tài.

Tham Lang chủ hạn tứ Mộ lâm,

Cánh hỉ nhân sinh tứ Mộ sinh,

Nhược kiến Hỏa Tinh đa hoạnh phát,

Tự nhiên phú quý quan hương lân.

Hạn chí Tham Lang hãm bất lương,

Chích nghi tiết dục tức tai thương,

Đổ đãng phong lưu khứ tài bảo,

Cát diệu tam phương khả miễn tai.

Nữ hạn Tham Lang sự bất lương,

Nghi hoài lục Giáp miễn tai ương,

Nhược vô cát diệu lai tương hội,

Tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

(Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn ai

Nếu như nhập miếu việc hòa hài

Khoa Quyền kẻ sĩ công danh tiến

Tất chủ cả năm chợt phát tài.

Tham Lang chủ hạn tứ Mộ cung

Thật mừng người tuổi tứ Mộ phùng

Nếu gặp Hỏa Linh thì đại phát

Tự nhiên quan quý lộc trùng trùng.

Hạn Tham Lang hãm thực bất lương

Vướng vào ái dục, nạn tai vương

Rượu chè cờ bạc tốn tiền của

Cát chiếu tam phương miễn tai ương.

Nữ hạn Tham Lang hãm bất lương

May ra tuổi Giáp miễn tai ương

Nếu không có cát tinh hội chiếu

Hoàng tuyền thẳng xuống gặp Diêm Vương). 

* Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi. Nhập miếu thân hình cao lớn, đôn hậu thanh tú, nếu không nhập miếu thì có tướng ngũ đoản hoặc gầy nhỏ, vào việc do dự, đa nghi mà học nhiều nhưng chẳng chuyên sâu, với người khó hòa hợp, lắm thị nhiều phi, bôn ba lao khổ. Mừng được Tả Hữu Lộc Tồn người tuổi Quý tuổi Tân mà Mệnh an Tý Mão là hợp cục. Người tuổi Canh Đinh mà tại Thìn Tuất an Mệnh chẳng được phú quý. Người tuổi Bính Mậu mà an Mệnh tại Tý Ngọ thì cô quả yểu chiết. Người tuổi Giáp cư Mão cung tuy nhập miếu nhưng nếu cùng Kình Dương đồng cung là phá cục thành ra bình thường. Thân Mệnh cư Tý Ngọ cung (có Cự Môn) là “Thạch trung ẩn ngọc” cách, hội thêm Khoa Quyền Lộc thì cả đời phúc hậu, hội Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì chẳng yểu tử cũng nam thành tăng đạo nữ làm kỹ xướng.

Nữ mệnh nhập miếu, người tuổi Quý Tân được hưởng phúc, hãm địa thì hại phu khắc tử, người tuổi Đinh gặp phải cực dâm, sao này rơi vào nữ mệnh là có lắm tì vết.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu chủ khốn đốn.

Mão Dậu cung nhập miếu, cùng với Thiên Cơ đồng cung, người tuổi Ất Tân Kỷ Bính được tài quan cách, người tuổi Đinh Mậu thì có thành có bại.

Dần Thân cung nhập miếu, cùng với Thái Dương đồng độ, người tuổi Canh Quý Tân được tài quan cách.

Tị Hợi cung vượng địa đơn thủ, người tuổi Quý Bính Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung hòa bình, người tuôit Quý Tân chủ quý, người tuổi Đinh thì khốn đốn.

Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Quý Tân Bính được tài quan cách.

Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết:

Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng,

Cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh,

Tam hợp hóa cát Khoa Quyền Lộc,

Quan cao cực phẩm y tử bào.

Thử tinh hóa ám bất nghi phùng,

Canh hội sát tinh dũ tứ hung,

Thần xỉ hữu thương kiêm tính mãnh,

Nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình.

Cự Môn thủ mệnh ngộ Kình Dương,

Hỏa Linh phùng chi sự bất tường,

Vi nhân tính cấp đa điên đảo,

Bách sự mang mang loạn chủ trương.

(Tý Ngọ nhị cung Cự Môn tinh

Cục này gặp được sẽ hiển vinh

Tam hợp hóa cát Khoa Quyền Lộc

Quan cao cực phẩm chốn triều đình.

Cự Môn hóa ám chẳng nên phùng

Hội thêm tứ sát với bầy hung

Răng môi đau đớn, tính cương mãnh

Nếu như miếu địa lại bình thường.

Cự Môn thủ mệnh hội Kình Dương

Hỏa Linh lâm tới sự khó lường

Làm người nóng tính cùng điên đảo

Trăm sự hoang mang loạn chủ trương.

Cự Môn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Cự Môn vượng địa đa sinh cát,

Tả Hữu gia lâm thọ cánh trường,

Nữ nhân đắc thử thành vi quý,

Liêm quyển trân châu tọa tú phòng.

Cự Môn mệnh hãm chủ dâm xướng,

Thị nữ thiên phòng miễn tai ương,

Tướng mạo thanh kỳ đa cận sủng,

Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong.

(Cự Môn gặp cát miếu vượng phương

Tả Hữu gia lâm mạng thọ trường

Nữ nhân gặp được thì thành quý

Giàu sang, phúc thọ nhất phu nhân.

Cự môn hãm địa chủ dâm xướng

Tỳ nữ thiếp thì miễn tai ương

Tướng mạo xinh đẹp được sủng ái

Tuy nhiên yểu thọ hoặc hung vong).

Cự Môn nhập hạn cát hung quyết:

Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinh,

Tối hỉ cầu mưu vạn sự thành,

Tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt,

Phùng hung hóa cát đắc an ninh.

Cự Môn nhập hạn động nhân sầu,

Nhược ngộ Tang Môn sự bất chu,

Sĩ thứ phùng chi đa nhạ tụng,

Cư quan thất chức hữu đinh ưu.

Cự Môn hạn hãm tối quai trương,

Vô sự quan phi nháo nhất trường,

Khốc khấp tang họa chung bất miễn,

Phá tài ẩu khí thụ thê lương.

(Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinh

Cực tốt cầu mưu vạn sự vinh

Tuy có quan tai cùng khẩu thiệt

Phùng hung hóa cát được an bình.

Cự Môn hạn động khiến người buồn

Nếu có Tang Môn sự chẳng suôn

Sĩ tử gặp thì nhiều kiện cáo

Kẻ quan mất chức có đau buồn.

Cự môn hạn hãm lắm trái ngang

Tự nhiên quan tụng dồn dập mang

Khóc lóc tang ma cũng chẳng thoát

Phá tài hao của thật bẽ bàng). 

* Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là chủ quan lộc. Là người tướng mạo dôn hậu ổn trọng, thanh bạch, thích ăn ngon rượu tốt, y lộc được đầy đủ. Cùng Tử Phủ Tả Hữu Xương Khúc Nhật Nguyệt hội hợp thì tài quan song mỹ, tưới vị tới tam công. Cùng Vũ Phá Kình Đà đồng hành thì làm nghề kỹ công, lại thêm Hỏa Linh Cự Cơ thì tất sẽ chịu hình thương sau chẳng được yên ổn. Thiên Tướng thường hóa giải được tính ác của Liêm Trinh.

Nữ mệnh nhập miếu thì tính tình ôn hòa, y lộc được xứng ý toại lòng, vào tăng đạo càng cát lợi.

Tý Ngọ cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp được tài quan cách.

Mão Dậu cung hãm địa, người tuổi Ất Tân được cát lợi, người tuổi Giáp Canh chủ khốn đốn.

Thìn Tuất cung đắc địa cùng Tử Vi đồng độ (các tuổi) được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Dần Thân cung nhập miếu, cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Giáp Canh được tài quan cách.

Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Bính Mậu Nhâm là phúc.

Thiên Tướng nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Tướng tinh thần quý đẳng luân,

Chiếu thủ thân mệnh hỉ vô ngần,

Vi quan tất chủ cư nguyên tể,

Tam hợp tương phùng phúc bất khinh.

Thiên Tướng cát tinh vi mệnh chủ,

Tất định tư nhân đa khắc kỷ,

Tài quan lộc chủ vượng gia tư,

Quyền áp đương thì thùy bất mỹ.

Thiên Tướng chi tinh Vũ Phá đồng,

Dương Đà Hỏa Linh cánh vi hung,

Hoặc tác kỹ thuật kinh thương bối,

Nhược tại không môn hưởng phúc long.

(Thiên Tướng cát tinh quý thập phần

Chiếu thủ Thân Mệnh tốt vô ngần

Làm quan tất chủ ngôi Tể Tướng

Tam hợp tương phùng phúc tuyệt luân.

Thiên Tướng cát tinh là mệnh chủ

Định rằng cần kiệm với thanh tao

Tài quan lộc chủ vượng gia cảnh

Quyền lực uy nghi ai dám sánh.

Thiên Tướng Vũ Khúc cùng Phá Quân

Kình Đà Linh Hỏa gặp tất hung

Chỉ chuyên kỹ thuật, theo buôn bán

Hoặc chốn Không Môn hưởng phúc lành).

Thiên Tướng nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân chi mệnh Thiên Tướng tinh,

Tính cách thông minh bách sự ninh,

Y lộc phong doanh tài bạch túc,

Vượng phu quý tử hiển môn đình.

Phá Quân Thất Sát lai tương hội,

Dương Đà Hỏa Linh tối sở kỵ,

Cô hình khắc hại lục thân vô,

Chích khả thiên phòng dữ thị tỳ.

(Nữ nhân mệnh có Thiên Tướng tinh

Liệu muôn việc ổn, tính thông minh

Tài lộc đủ đầy danh tiếng có

Vượng phu ích tử hiển môn đình.

Phá Quân Thất Sát đến tương hội

Kình Đà Linh Hỏa tối kị cùng

Cô đơn hình khắc lục thân ấy

Làm kiếp thị tỳ hoặc tiện thiếp).

Thiên Tướng nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Tướng chi tinh cảm chủ tài,

Chiếu lâm nhị hạn tất vô tai,

Động tác mưu vi giai toại ý,

Du du hưởng phúc tự nhiên lai.

Thiên Tướng chi tinh hữu cơ bàn,

Tam phương bất hỉ ác tinh triền,

Dương Đà Không Kiếp trùng tương hội,

Khẩu thiệt quan tai họa diệc liên.

Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương,

Tác họa hưng ương bất khả đương,

Cánh hữu Hỏa Linh chư sát tấu,

Tu giáo nhất mệnh nhập tuyền hương.

(Thiên Tướng dũng cảm chủ phúc tài

Chiếu lâm nhị hạn chẳng nạn tai

Mưu sự thành công, việc toại ý

Thong dong hưởng phúc tự nhiên lai.

Hạn vào Thiên Tướng ở cơ bàn

Tam phương chẳng muốn ác tinh sang

Kình Đà Không Kiếp mà tương hội

Khẩu thiệt, quan tai, họa hoạn tràn.

Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương

Tác họa, tai ương khó mà đương

Nếu thêm Linh Hỏa cùng sát hội

Số này dễ xuống gặp Diêm Vương). 

* Thiên Lương thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Ấm, chủ Thọ. Là người trọng hậu thanh tú, thông minh, thẳng thắn chính trực, tâm tính vô tư, thường giúp đỡ, bố thí, làm việc thiện, được thọ trường. Cùng với Thiên Cơ đồng hành thì có văn hay chữ tốt trong hội văn học nghệ thuật (của vua chúa), lại giỏi việc bàn luận về binh pháp. Cùng Tả Hữu Xương Khúc hội thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng. Nhập miếu thì phú quý, hãm địa mà gặp Hỏa Tinh Kình Dương thì phá cục, tất sẽ hạ tiện cô quả, chết yểu. Gặp Thiên Cơ Hao Sát thì thanh nhàn theo tăng đạo mà thụ giới luật quản chế, người tuổi Nhâm mà Mệnh cung an tại Hợi Mão Mùi thì được phú quý song toàn.

Vào nữ Mệnh thì có chí khí của người nam tử, nhập miếu định là phú quý, hãm địa thêm sát tinh thì hại chồng khắc con, lại còn dâm tiện.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, tài cách.

Mão cung nhập miếu, Dậu cung đắc địa, cùng Thái Dương đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Tân được tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, cùng Thiên Cơ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Nhâm Canh được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Ất được tài quan cách, người tuổi Mậu đại quý.

Dần cung nhập miếu, Thân cung hãm địa, cùng với Thiên Đồng đồng cung, người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách.

(QNB chú: thiếu phần tại Tị Hợi cung).

Thiên Lương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thiên Lương chi diệu số trung cường,

Hình thần ổn trọng tính ôn lương,

Tả Hữu Xương Khúc lai hội hợp,

Quản giáo phú quý liệt triều cương.

Thiên Lương tinh tú thọ tinh phùng,

Cơ Nhật Văn Xương Tả Hữu Đồng,

Tý Ngọ Dần Thân vi nhập miếu,

Quan tư thanh hiển chí tam công.

Thiên Lương ngộ hỏa lạc nhàn cung,

Đà sát trùng phùng cánh thị hung,

Cô hình đới tật phá gia tài,

Không môn kỹ nghệ khả doanh công.

(Thiên Lương ấy, sao cường trong số

Ổn hình thần, bẩm tính thiện lương

Hội hợp Tả Hữu Khúc Xương

Dạy quý nhân ở triều cương danh lừng.

Thiên Lương thổ, thọ tinh mà gặp

Cơ, Nhật, Đồng, Tả Hữu Văn Xương

Dần Thân Tý Ngọ miếu phương

Quan cao thanh hiển đường đường Tam Công.

Thiên Lương tinh, nhàn cung gặp Hỏa

Đà sát xung, gặp sẽ thêm hung

Cô đơn, hình, tật, bần cùng

Không môn, công kỹ hoặc tùng kinh doanh).

Thiên Lương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ,

Phá Quân Mão Dậu bất vi lương,

Nữ nhân đắc thử vi cô độc,

Khắc phu hình tử thủ không phòng.

(Thìn Tuất Cơ Lương lợi chẳng ít

Phá Quân Mão Dậu lại không lành

Nữ nhân mà gặp là cô độc

Khắc phu hình tử, sớm phòng không).

Thiên Lương nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòa,

Nhị hạn phùng chi phúc tất đa,

Nhược gia cát diệu phùng miếu địa,

Quý cực nhất phẩm phụ sơn hà.

Hạn chí Thiên Lương tối thị lương,

Do như thu cúc thổ hinh hương,

Gia quan tiến chức nghênh tân lộc,

Thường thứ phùng chi dã túc lương.

Thiên lương thủ hạn thọ duyên trường,

Tác sự cầu mưu cánh cát xương,

Nhược ngộ Hỏa Linh Dương Đà hợp,

Tu phòng nhất ách dữ gia vong.

(Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòa

Nhị hạn gặp thì phúc lộc đa

Nếu thêm cát diệu nơi miếu địa

Quý đến cực phẩm, giúp sơn hà

Hạn gặp Thiên Lương sẽ cát tường

Như mùa Thu Cúc tỏa ngát hương

Người quan tiến chức nghênh tân lộc

Thường dân cũng đầy đủ thực lương.

Thiên Lương thủ hạn thọ duyên trường

Cầu mưu, tác sự được vinh xương

Nếu gặp Hỏa Linh Kình Đà hội

Đề phòng phá sản kẻo ra đường). 

* Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu tướng tinh, gặp Đế biến thành Quyền, ngoài ra thì khắp chư cung đều mang tính sát. Là người mắt to, tính nóng vội, mừng giận thất thường, vào việc do dự tiến thoái bất nhất. Miếu vượng thì có mưu lược, gặp Tử Vi thì chấp chưởng quyền sinh quyền sát, vào võ chức thì rất lợi. Thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt hội hợp thì tước vị đến cực phẩm. Lạc vào chỗ Không Vong thì vô uy lực. Gặp hung diệu ở nơi sinh địa thì định là làm đồ tể, hội Hình Tù tinh thì khắc hại hình thương. Mệnh cung an tại Dần Hợi Tý Ngọ cung, người tuổi Đinh Kỷ là hợp cục, không mừng khi rơi vào các tuổi Nhâm Quý Ngọ Tuất, còn người tuổi Bính tuổi Mậu thì luận là trung bình. Tại cung Thìn mà an Mệnh, người tuổi Canh được cát lợi, nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa xung hội lại hãm địa thì dễ tàn tật, hạ cục, dẫu phú quý thì cũng chẳng bền.

Nữ nhân mà nhập miếu thêm Quyền Lộc thì vượng phu ích tử, hãm địa gặp Kình Hỏa thì tất sẽ khắc hại, hình thương, hạ tiện.

Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách.

Mão Dậu cung vượng địa, cùng Vũ Khúc đồng cung, người tuổi Ất Tân được phúc hậu, tài quan cách.

Thìn Tuất cung nhập miếu, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Liêm Trinh đồng cung, thêm cát tinh (các tuổi) được tài quan cách.

Dần Thân cung nhập miếu, các tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung hòa bình cùng Tử Vi đồng cung, các tuổi Bính Mậu Nhâm được tài quan cách.

Thất Sát nhập nam mệnh cát hung quyết:

Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung,

Tứ di củng thủ phục anh hùng,

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội,

Khoa Lộc danh cao thực vạn chung.

Sát cư hãm địa bất kham ngôn,

Hung họa do như bạn hổ miên,

Nhược thị sát cường vô chế phục,

Thiếu niên ác tử đáo hoàng tuyền.

Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cung,

Cự tú Dương Đà cánh chiếu xung,

Nhược bất thương chi tất tổn cốt,

Không môn tăng đạo khả hưng long.

(Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung

Biên ải bốn phương phục anh hùng

Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội

Khoa Lộc danh cao lộc vạn chung.

Khó mà nói hết Sát hãm cung

Làm bạn còn ôm hổ ngủ cùng

Nếu thêm hung sát vô chế phục

Thiếu niên chết thảm lúc lâm chung.

Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cung

Cự Môn Đà Nhận đến chiếu xung

Nếu không què cụt thì thương tật

Theo đạo theo tăng giảm được hung).

Thất Sát nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh sầu phùng Thất Sát tinh,

Tác sự quả đoán hựu thông minh,

Khí cao chí đại vô nam nữ,

Bất miễn hình phu lịch khổ tân.

Thất Sát cô tinh Tham tú phùng,

Hỏa Đà tấu hợp phi vi quý,

Nữ nhân đắc thử tính bất lương,

Chích hảo thiên phòng vi sử tỳ.

(Nữ mệnh ưu phiền Thất Sát này

Thông minh quả quyết lại cao tay

Chí khí còn hơn nhiều nam tử

Chẳng tránh khắc phu, trải đắng cay.

Thất Sát cô thần, gặp Tham Lang

Hỏa Đà tấu hợp chẳng quý sang

Nữ nhân mà gặp tính không thiện

Chỉ tổ làm thiếp với a hoàn).

Thất Sát nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tuy nhiên phùng Thất Sát,

Thung dung hòa hoãn gia đạo phát,

Đối cung Thiên Phủ chính lai triều,

Sĩ hoạn phùng chi danh hiển đạt.

Thất Sát chi tinh chủ thu tức,

Tác sự gian nan câu hữu thất,

Cánh gia ác diệu tại hạn trung,

Chủ hữu quan tai đa bệnh tật.

(Nhị hạn mặc dù phùng Thất Sát

Thong thả hài hòa gia đạo phát

Đối cung Thiên Phủ chính triều lại

Sĩ tử hoạn lộ danh hiển đạt.

Tỉ ti tấm tức Thất Sát tinh

Vào việc gian nan đều dễ khuynh

Thêm vào ác diệu trong hạn ấy

Chủ tật bệnh mang lại ngục hình). 

* Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Hao, chủ vợ con nô bộc. Thân thể hình hài ngũ đoản, lưng dày mày rộng eo nghiêng, tính tình cương cường ít hòa hợp với người, thích tranh chấp tranh hiếu thắng. Lìa tổ xa tông thì phát phúc, giỏi săn bắn chim muôn, giỏi cờ bạc. Mừng gặp Tử Vi để được có uy quyền, Thiên Lương Thiên Phủ thường chế được tính ác của nó. Cùng Văn Khúc đồng cung thì một đời làm bần sĩ, thêm nhập vào chỗ thủy cung thì tàn tật, tuy giàu nhưng không bền, dễ chết yểu. Người tuổi Giáp Quý mà cung Mệnh an ở Tý Ngọ thì tước vị cỡ đến tam công. Nếu người tuổi Bính Mậu Dần mà Mệnh tọa ở Tý Ngọ thì tàn tật, cô đơn, dẫu phú quý cũng chẳng bền, dễ chết yểu. Người tuổi Bính Mậu mà Mệnh an ở Thìn Tuất Sửu Mùi cùng với Tử Vi đồng cung hoặc xung đối thì phú quý chẳng hề ít chút nào. Gặp Liêm Trinh Kình Đà Hỏa Linh ở chỗ hãm cung thì suốt đời tranh đấu bệnh tật, hợp theo tăng đạo.

Nữ mệnh ở nơi Tý Ngọ thì nhập miếu, nhưng nếu vào chỗ hãm địa mà có thêm sát tinh thì tất sẽ tàn tật, hạ tiện, dâm dục.

Tý Ngọ cung nhập miếu, người sinh các tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, người sinh Bính Mậu thì chủ khốn đốn.

Mão Dậu cung hãm địa cùng Liêm Trinh đồng độ, các tuổi Ất Tân Quý thì được lợi, các tuổi Giáp Canh Bính thì chẳng được bền.

Thìn Tuất cung vượng địa, các tuổi Giáp Quý là phúc.

Sửu Mùi cung vượng địa cùng Tử Vi đồng độ, các tuổi Bính Mậu Ất được tài quan cách.

Dần Thân cung đắc địa, các tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách.

Tị Hợi cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Mậu được phúc hậu.

Phá Quân nhập nam mệnh cát hung quyết:

Phá Quân Thất Sát dữ Tham Lang,

Nhập miếu anh hùng bất khả đương,

Quan võ mệnh phùng vi thượng tướng,

Thứ nhân phú túc trí điền trang.

Phá Quân Tý Ngọ hội Văn Xương,

Tả Hữu song song nhập miếu lang,

Tài bạch phong doanh đa khảng khái,

Lộc quan chiêu trứ tá quân vương.

Phá Quân nhất diệu tối nan đương,

Hóa Lộc Khoa Quyền hỉ dị thường,

Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát,

Phá tổ ly tông xuất viễn hương.

Phá Quân bất hỉ tại Thân cung,

Liêm Trinh Hỏa Dương Đà hội hung,

Bất kiến thương tàn định thọ yểu,

Chích nghi tăng đạo độ bình sinh.

(Phá Quân Thất Sát với Tham Lang

Nhập miếu anh hùng danh tiếng vang

Theo võ thì thăng làm thượng tướng

Người thường giàu có lắm điền trang

Phá Quân Tý Ngọ hội Văn Xương

Tả Hữu một đôi nhập miếu đường

Tài lộc dồi dào, chi rộng rãi

Tước quan hiển hiện tá quân vương

Phá Quân nhất diệu khó đảm đương

Hóa Lộc Khoa Quyền mừng dị thường

Nếu mà hãm địa cùng thêm sát

Phá tổ ly tông tới viễn phương.

Phá Quân chẳng thích cung an Thân

Liêm Hỏa Kình Đà hung thập phần

Nếu chẳng thương tàn thì yểu thọ

Chỉ theo tăng đạo qua ngày dần).

Phá Quân nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Phá Quân Tý Ngọ vi nhập miếu,

Nữ mệnh phùng chi phúc thọ xương,

Tính cách hữu năng thiên xuất chúng,

Vượng phu ích tử tính danh hương.

Phá Quân nữ mệnh bất nghi phùng,

Kình Dương gia hãm tiện vi hung,

Khắc hại lương nhân phi nhất thứ,

Tu giáo bi khốc độ triêu hôn.

(Phá Quân Tý Ngọ là nhập miếu

Nữ mệnh gặp thì phúc thọ nhiều

Tính cách tài năng lại xuất chúng

Vượng phu ích tử danh mỹ miều

Phá Quân nữ mệnh chẳng hợp phùng

Thêm hãm Kình Dương sẽ rất hung

Khắc hại chồng con vài ba bận

Nên biết buồn đau trải sớm hôm).

Phá Quân nhập hạn cát hung quyết:

Phá Quân nhập hạn yếu thôi tường,

Miếu địa phương tri phúc lộc xương,

Cánh ngộ Văn Xương đồng Khôi Việt,

Hạn lâm thử địa cực phong quang.

Phá Quân nhập hạn tế thôi tường,

Miếu địa vô hung thiểu tổn thương,

Sát tấu Phá Quân phòng phá háo,

Cánh phòng thê tử tự thân vong.

Phá Quân chủ hạn đa nùng huyết,

Thất thoát quai trương bất khả thuyết,

Cánh trị nữ nhân chủ hiếu phục,

Huyết quang sản nạn tai ương tiết.

(Phá Quân nhập hạn xét cho tường

Hưng thịnh phúc tài ở miếu phương

Thêm gặp Văn Xương cùng Khôi Việt

Hạn vào nơi ấy cực vinh xương.

Nhập hạn Phá Quân xét kỹ càng

Miếu địa vô hung sẽ vẻ vang

Hễ gặp sát tinh phòng phá tán

Phòng vợ con cùng bản thân vong.

Phá Quân chủ hạn đẫm máu tanh

Mất mát bất thường sự chẳng lành

Nữ nhân gặp phải vận tang phục

Huyết quang sản nạn, thì họa giảm). 

* Văn Xương thuộc Kim, Năm bắc đẩu, là sao văn khôi. Là người mi thanh mục tú, khôn khéo đa học đa tài, hội Thái Dương Thiên Lương Lộc Tồn thì tài quan hiển hiện, phú quý nức tiếng, hãm địa thì ban đầu trắc trở sau sẽ dễ dàng, thêm Kình Dương Hỏa Linh thì là người làm nghề kỹ công. Hãm địa mà độc thủ thêm sát thì có tật, cũng được thọ trường, vượng thì có nốt ruồi chỗ kín, hãm thì dễ có bệnh trên da, có sẹo.

Nữ mệnh mà nhập miếu cũng bình thường, có nhiều cát tinh thì được phú quý, hãm địa gặp Kình Hảo Cự Cơ Sát Kị thì tất sẽ hạ tiện, dâm dật, kỹ xướng, nô tỳ.

Dần Ngọ Tuất cung đắc địa, các tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách.

Thân Tý Thìn cung đắc địa, các tuổi Quý Giáp Canh được quý cách.

Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, các tuổi Ất Mậu Tân được đại quý.

Hợi Mão Mùi cung lợi địa, các tuổi Ất Mậu được tài quan cách.

Văn Xương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Xương tọa mệnh vượng cung lâm,

Chí đại tài cao để vạn kim,

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại,

Tu giáo bình bộ thượng thanh vân.

Văn Xương thủ mệnh diệc phi thường,

Hạn bất yểu thương phúc thọ trường,

Chích phạ hạn xung phùng Hỏa Kỵ,

Tu giáo yểu chiết đới hình thương.

(Văn Xương tọa mệnh vượng cung này

Chí cả tài cao, thực quý thay

Văn nghệ tinh thông, tâm hùng tráng

Dạy rằng rảo bước rộng đường mây.

Văn Xương thủ mệnh cũng phi thường

Hạn chẳng yểu thương lại thọ trường

Chỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, Kị

Dạy rằng yểu chiết đới hình thương).

Văn Xương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân Thân Mệnh trị Văn Xương,

Tú lệ thanh kỳ phúc canh trường,

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu,

Quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm Trinh,

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kỵ tinh,

Nhược bất vi xướng chung thọ yểu,

Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

(Nữ nhân Thân Mệnh gặp Văn Xương

Xinh đẹp thanh kỳ phúc thọ trường

Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu

Dạy rằng phú quý thực sung sướng

Văn Xương nữ mệnh hội Liêm Trinh

Hãm địa Kình Dương Hỏa Kị tinh

Nếu không kỹ xướng thì yểu thọ

Tỳ thiếp còn bị chủ nhân khinh).

Văn Xương nhập hạn cát hung quyết:

Văn Xương chi tinh tối vi thanh,

Đấu số chi trung đệ nhị tinh,

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trị thử chiêm khoa danh.

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa,

Cánh hữu Dương Đà Hỏa Linh Kị,

Quan phi khẩu thiệt phá gia tài,

Vị miễn hình thương đa hối trệ.

(Văn Xương sao ấy cực kỳ thanh

Đẩu số này đây đệ nhất danh

Nếu gặp Thái Tuế cùng nhị hạn

Học trò có nó đỗ đạt nhanh.

Hạn gặp Văn Xương hãm địa cung

Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị phùng

Phá tan gia sản, quan tụng thiệt

Chẳng miễn hình thương, hối hận vương). 

* Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc đẩu, ti khoa giáp. Cùng với Văn Xương gặp cát thì chủ khoa bảng khoa đệ, đơn thủ cư Thân Mệnh lại gặp sác sát tấu hợp thì làm kẻ vô danh và giỏi nịnh. Mừng gặp người tuổi Giáp mà mệnh an tại Tị Dậu Sửu cung, làm quan quý, cư hầu cư bá. Cùng với Tham Lang Hỏa Tinh đồng cung hoặc tam hợp thì là tướng tướng chi mệnh. Cũng Vũ Trinh KÌnh Sát Phá Lang cư hãm địa thì tất táng mệnh chết non. Nếu cùng Đồng Lương Vũ Khúc hội ở vượng cung thì thông minh quả quyết, như Kình Đà xung phá thfi chỉ hợp theo tăng đạo. Vượng thì có nốt ruồi kín, hãm thì dễ có sẹo, bớt, bệnh trên da.

Nữ Mệnh nhập miếu thì thanh tú, hãm địa cùng Cự Hỏa Kị Cơ hội hợp với Tham Phá đồng cung hoặc xung phá thì tất sẽ cô đơn, nghèo khó, hạ tiện, dâm dục.

Dần cung hòa bình, Ngọ Tuất hãm địa, các tuổi Giáp Canh được tài quan cách.

Thân Tý Thìn cung đắc địa, các tuổi Đinh Quý Tân được phúc hậu.

Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, người tuổi Tân gặp Tử Vi đồng cung thì đại phú quý cách.

Hợi Mão Mùi cung vượng địa, các tuổi Bính Nhâm mậu được tài quan cách.

Văn Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết:

Văn Khúc thủ mệnh tối vi lương,

Tướng mạo đường đường chí khí ngang,

Sĩ thứ phùng chi ứng phúc hậu,

Trượng phu đắc thử thụ kim chương.

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị,

Bất hỉ tam phương ác sát tụ,

Thử nhân tuy xảo khẩu năng ngôn,

Duy tại không môn khả ngộ quý.

(Văn Khúc thủ mệnh rất cát tường

Hiên ngang chí khí vẻ đường đường

Quan dân mà gặp đều phúc hậu

Trượng phu sẽ hưởng thụ ân vương.

Văn Khúc Mệnh viên Hỏa Kị phùng

Chẳng mừng ác sát đến chiếu xung

Kẻo mà khéo nịnh làm không nổi

Theo chốn không môn mới khỏi hung).

Văn Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc,

Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc,

Thông minh linh lợi bất tầm thường,

Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

(Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc

Lanh lợi thông minh thực khác thường

Sát chiếu, tỳ thiếp và dâm dục).

Văn Khúc nhập hạn cát hung quyết:

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh,

Sĩ thứ tư niên tu phát phúc,

Cánh thiêm Tả Hữu hội Thiên Đồng,

Tài lộc thao thao vi thượng cục.

Văn Khúc hạn ngộ Liêm Đà Dương,

Hãm địa phi tai nhạ họa ương,

Cánh kiêm mệnh lý tinh thần nhược,

Tu tri thử tuế nhập tuyền hương.

(Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh

Quan dân năm ấy hưởng phúc ninh

Lại thêm Tả Hữu Thiên Đồng hội

Tài lộc dồi dào thượng cục định.

Hạn Văn Khúc gặp Kình Đà Trinh

Hãm địa tất rước họa hoạn kinh

Nếu Mệnh tinh thần mà suy nhược

Biết rằng năm ấy về U Minh (âm ty cõi). 

* Tả Phụ thuộc Thổ, Nam bắc đẩu, thiện tinh, phò trợ cho Đế Lệnh thêm đẹp. Nếu Phủ Tướng Cơ Xương Tham Lang Vũ Khúc hội hợp, lại có thêm cả Hữu Bật đồng cung thì phú quý không hề nhỏ, tài quan song mỹ. Nếu thấy Kình Đà Hỏa Kị thì định là trung cục, ở vượng cung có nốt ruồi kín, thấy tam sát như hãm địa mà thêm Cự Môn Thất Sát Thiên Cơ sẽ thành hạ cục.

Nữ Mệnh hội cùng cát tinh thì vượng phu ích tử. Theo tăng đạo càng được thanh khiết.

Tả Phụ nhập nam mệnh cát hung quyết:

Tả Phụ tôn tinh năng giáng phúc,

Phong lưu đôn hậu thông kim cổ,

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội,

Văn quan võ chức đa thanh quý.

Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu,

Túng hữu tài quan phi cát triệu,

Liêm Trinh Phá Cự cánh lai xung,

Nhược bất thương tàn chung thị yểu.

(Tả Phụ tôn tinh thường giáng phúc

Phong lưu đôn hậu uyên bác thực

Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội

Hai ban van võ đều quý cực.

Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếu

Mà ở Tài Quan chẳng cát diệu

Liêm Trinh Cự Phá cùng xung tới

Nếu chẳng thương tàn, thì chết yểu).

Tả Phụ nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh Tả Phụ chủ hiền hào,

Năng cán năng vi hựu khí cao,

Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp,

Kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa Đà tương hội bất vi lương,

Thất Sát Phá Quân thọ bất trường,

Chích khả thiên phòng phương phú túc,

Thông minh đắc sủng quá thì quang.

(Nữ nhân Tả Phụ bực anh thư

Tài cả chí cao vượt trượng phu

Lại được Tử Vi Thiên Phủ hội

Mũ vàng phong tặng mãi xuân thu.

Hỏa Đà tương hội chẳng tốt lành

Thất Sát Phá Quân thọ giảm nhanh

Chỉ làm phận thiếp nhà giàu có

Thông minh được ái trải ngày xanh).

Tả Phụ nhập hạn cát hung quyết:

Tả Phụ hạn hành phúc khí thâm,

Thường nhân phú túc lũy thiên kim,

Quan viên cánh đắc Khoa Quyền chiếu,

Chức vị cao thiên tá thánh quân

Tả Phụ chi tinh nhập hạn lai,

Bất nghi sát tấu chủ bi ai,

Hỏa Linh Không Kiếp lai tương tấu,

Tài phá nhân vong sự sự ai.

(Hạn vào Tả Phụ phúc khí dày

Người thường giàu có lộc nhiều thay

Quan viên lại được Khoa Quyền chiếu

Thăng chức cạnh vua đúng hạn này.

Tả Phụ hạn kia đã nhập vào

Chẳng ưa Sát tấu chủ buồn sao

Hỏa Linh Không Kiếp cùng tụ tập

Người mất tiền tan lắm lao đao). 

* Hữu Bật thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, phò trợ cho Đế Lệnh. Nhập miếu thì hình dáng trọng hậu thanh tú, ngay thẳng chính trực, tấm lòng bao dung rộng rãi, thường làm việc cứu tế bố thí, có nhiều cơ mưu. Khắp các cung đều giáng phúc, cư tứ Mộ thì rất đẹp, nếu hội Tử Vi Thiên Phủ Thiên Tướng Xương Khúc thì cả đời phúc hậu, nếu cùng các sát tinh đồng triền thứ (cung độ) lại cả Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị xung hợp thì chủ phúc bạc cũng chẳng đến nỗi hung hiểm, duy có bệnh ngoài da, có sẹo, bớt, có nốt ruồi kín hoặc là có thương tật.

Nữ mệnh hội cùng các cát tinh thì vượng phu ích tử. Tăng đạo cũng thanh khiết.

Hữu Bật nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh,

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh,

Nhược vô Hỏa Kỵ Dương Đà hội,

Gia cát tài quan quán thế anh.

Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung,

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung,

Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu,

Tu tri đới tật miễn tai hung.

(Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh

Mệnh phùng phúc hậu rất thông minh

Nếu không gặp Hỏa Kình Đà Kị

Thêm cát tài quan cực hiển vinh

Hữu Bật tôn tinh nhập Mệnh cung

Nều mà sát tấu chỉ thường chung

Kình Đà Không Kiếp tam phương chiếu

Nếu tật bệnh rồi miễn họa hung).

Hữu Bật nhập hạn cát hung quyết:

Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh,

Nhập tài hưng vượng tất đa năng,

Quan viên thiên trạc tăng đạo hỉ,

Sĩ tử công thư tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh,

Tảo tận gia tư bách bất thành,

Sĩ tao thương bại nô khi chủ,

Cánh giáo gia phá chủ linh đình.

(Hạn vào Hữu Bật được vinh thăng

Nhập tài hưng vượng lắm tài năng

Quan viên lên chức, tăng đạo phúc

Sĩ tử học hành tất hiển danh.

Hữu Bật chủ hạn gặp hung tinh

Quét sạch gia tài sự điêu linh

Kẻ sĩ bại thương, nô khinh chủ

Dạy rằng nhà phá chủ lênh đênh). 

* Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước lộc, quý tinh. Từng trải lão luyện, tâm tính nhân từ, ngay thẳng chính trực, có cơ biến lại đa học đa tài, Mệnh gặp được chủ phú quý, văn nhân có thanh danh, ở khắp các cung đều giáng phúc mà tiêu trừ tai họa. Gặp các sát tinh thì quên tổ nhưng coi trọng phụ mẫu. Hỉ Tử Phủ Tướng Đồng Lương Nhật Nguyệt với Vũ Khúc đồng cung là tuyệt diệu. Nếu đơn thủ ở Mệnh Thân cung thì chỉ làm kẻ trông coi tiền tài cho người khác. Sợ gặp Không Kiếp Hỏa Linh xung chiếu thành ra hạ cục, làm người theo nghề kỹ công khéo léo tinh xảo. Hãm địa thì giảm phúc. Tại Mệnh cung, Quan Lộc, Điền Trạch đều là phúc.

Nữ mệnh gặp nó là thanh bạch tú lệ, có chí khí của người nam nhi.

Lộc Tồn nhập nam mệnh cát hung quyết:

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tính cách cương cường bách sự thành,

Quan viên thiên hề Xương Khúc hội,

Thao thao y lộc hiển môn đình.

Lộc Tồn thủ mệnh mạc phùng xung,

Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn,

Thiên Cơ Không Kiếp Kị tương hội,

Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn.

(Lộc Tồn cư Mệnh ấy điềm lành

Tính cách kiên cường trăm sự thành

Quan hiển tiền đồ, Xương Khúc hội

Dồi dào y lộc lại vang danh

Lộc Tồn thủ Mệnh sợ phá xung

Hỏa Đà cùng tới tất gặp hung

Thiên Cơ Không Kiếp mà tương hội

Chỉ lánh Không Môn để thung dung).

Lộc Tồn nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tử Phủ gia lâm bách sự ninh,

Cánh ngộ Đồng Trinh tương tấu hợp,

Tất nhiên chú định thị phu nhân.

Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai,

Không Kiếp Hỏa Linh tất vi tai,

Nhược vô cát diệu lai tương tấu,

Phu thê phân ly vĩnh bất hài.

(Nữ mệnh nếu gặp Lộc Tồn tinh

Tử Phủ giá lâm bách sự ninh

Thêm gặp Đồng, Trinh cùng tụ hợp

Tất nhiên định số bực phu nhân.

Lộc Tồn nhập Mệnh ở hãm cung

Không Kiếp Hỏa Linh chiếu tất hung

Nếu không có cát cùng tới cứu

Vợ chồng ly biệt tới lâm chung).

Lộc Tồn nhập hạn cát hung quyết:

Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương,

Tác sự cầu mưu tận cát tường,

Sĩ lại phùng chi đa chuyển chức,

Thứ nhân ngộ thử túc tiền lương.

Lộc Tồn chủ hạn thọ duyên trường,

Tác sự doanh mưu vạn sự xương,

Cánh hữu Khoa Quyền kiêm Tả Hữu,

Định tri thử hạn phú thương sương.

Lộc Tồn lộc chủ đa phú túc,

Hôn nhân giá thú thiêm tự tục,

Cánh kiêm Khoa Lộc hựu đồng cung,

Tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc.

Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng,

Tối phạ Kiếp Không tương ngộ đồng,

Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung,

Hạn đảo kỳ niên nhập mộ trung.

(Lộc Tồn chủ hạn cực cát tường

Vào việc cầu mưu đều vinh xương

Quan lại gặp thì được thăng chức

Thứ dân cũng được đủ tiền lương.

Lộc Tồn chủ hạn thọ thêm trường

Bày mưu tác sự đều vinh xương

Lại thêm Tả Hữu Khoa Quyền nữa

Định là hạn ấy đẫy lộc lương.

Lộc Tồn lộc chủ nhiều giàu có

Hôn nhân giá thú, thêm cháu con

Thêm Khoa cùng Lộc đồng cung nữa

Tất được vinh hoa phúc vẹn tròn.

Hạn đến đúng nơi Lộc giao trì

Chỉ e Không Kiếp lại cùng đi

Thái Tuế ác tinh thêm xung chiếu

Lộc đảo hạn này xuống âm ty).

* Khôi Việt thuộc Hỏa, tức Thiên Ất quý nhân. Nếu Thân Mệnh mà gặp được, lại thêm chư cát tinh cùng đến ở tam phương tứ chính tất sẽ đăng khoa đỗ đạt ngay từ thuở thiếu niên. Gặp hung tinh Kị tinh thì không phải là văn chương tú sĩ, có thể là đệ tử của danh sư. Hạn mà gặp thì chủ thanh cao, công danh được thành tựu. Đại khái các sao ấy nếu mà Thân Mệnh gặp được thì dẫu chẳng phú quý cũng thông minh và là người đẹp đẽ, có oai phong khiến người khác nể phục, có dáng dấp hình mẫu.

Nữ mệnh mà gặp lại có nhiều cát tinh thì làm vợ, làm dâu nhà Tể Tướng, gặp hung sát tinh thì vẫn được phú quý.

Khôi Việt nhập mệnh hạn cát hung quyết:

Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ xương,

Thường nhân đắc thử túc tiền lương,

Quan viên ngộ thử cao thiên trạc,

Tất định đương niên diện đế vương.

(Mệnh Thân Khôi Việt gặp cát tường

Thường thứ dân phùng đẫy tiền lương

Quan chức gặp thì thăng tiến chóng

Ngay trong năm ấy gặp Đế vương). 

* Kình Dương thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Hình. Nhập miếu thì quyền quý, thân cao lớn nhưng thô, có phá tướng, tính tình cương cường quả cảm quyết đoán, giỏi đấu tranh hùng dũng dữ tợn, có cơ mưu xảo trá, vụt chốc lập công danh, thường đoạt quyền của quân tử. Mừng người sinh Tây Bắc là phúc, hợp mệnh an tại tứ Mộ cung là chỗ nó miếu địa. Cũng mừng người sinh tuổi tứ Mộ. Hội Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ còn nữ khắc chồng, hội Xương Khúc tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có sẹo, bớt, bệnh trên da. Cư Mão Dậu là hãm cung thì tác họa tác tai ương, dễ thương tàn đới tật, đui què mẻ sứt. Người tuổi Giáp Mậu Dần Thân mà thủ mệnh thì chủ cô đơn, không giữ được tổ nghiệp, mang hai họ hoặc làm con nuôi nhà khác thì được thêm thọ, làm nghề kỹ công mà sinh sống. gặp Liêm Trinh Hỏa Cự Kị hãm địa đồng cung thì tất sẽ có ám tật, hoặc là anh em thương tàn lẫn nhau, chẳng được thiện chung, một đời toàn chiêu chuốc lấy hình phạt họa tai, nếu không tất sẽ là tăng đạo.

Nữ mệnh mà nhập miếu thì quyền quý, hãm địa thì hại chồng khắc con, cô đơn hình khắc, phá tướng, dâm đãng.

Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được tài quan cách.

Tý Ngọ Mão Dậu là hãm địa.

Kình Dương nhập nam mệnh cát hung quyết:

Lộc tiền nhất vị an Kình dương,

Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia,

Cánh đắc quý nhân tương thủ chiếu,

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia.

Kình Dương thủ mệnh tính cương cường,

Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường,

Nhược đắc Tử Phủ lai hội hợp,

Tu tri tài cốc phú thương tương.

Kình Dương nhất diệu lạc nhàn cung,

Đà Hỏa xung hề tiện thị hung,

Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát,

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung.

(Cung ngay trước Lộc an Kình Dương

Thượng tướng gặp là phúc thịnh xương

Thêm được Quý nhân tương thủ chiếu

Binh quyền vạn dặm tựa quân vương

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ Mộ mà sinh phúc thọ trường

Nếu được Tử Phủ cùng hội hợp

Tiền tài thóc lúa mãn kho lương.

Kình Dương sao ấy lạc nhàn cung

Đà Hỏa tới xung chắc chắn hung

Thân Mệnh lại trên nơi yếu nhược

Định rằng yểu chiết ở trên đường).

Kình Dương nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng,

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung,

Tam phương hung sát kiêm lai tấu,

Bất yểu chung tu lãng cổn đào.

(Bắc đẩu dư tinh nữ mệnh phùng

Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung

Tam phương hung sát cùng vây chiếu

Chẳng yểu thì phiêu đãng tới cùng).

Kình Dương nhập hạn cát hung quyết:

Kình Dương thủ hạn tế thôi tường,

Tứ mộ sinh nhân miễn tai ương,

Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội,

Tài quan hiển đạt phúc du trường.

Thiên La Địa Võng ngộ Kình Dương,

Nhị hạn trùng hề họa hoạn thương,

Nhược thị mệnh trung chủ tinh nhược,

Định giáo nhất tật mộng hoàng tuyền.

Kình Dương gia sát tối vi hung,

Nhị hạn hưu giáo lạc hãm phùng,

Khắc tử hình thê mại điền trang,

Tỷ lưu biếm phối khứ tòng nhung.

(Kình Dương thủ hạn xét cho tường

Tứ Mộ năm sinh miễn tai ương

Nếu gặp Tử Vi Xương Phủ hội

Tài quan hiển đạt phúc thêm trường.

Thiên La Địa Võng gặp Kình Dương

Nhị hạn mà trùng xung cực tai ương

Nếu sao thủ Mệnh mà yếu nhược

Dạy rằng bệnh nặng thấy Diêm Vương

Kình Dương thêm sát cực kỳ hung

Nhị hạn đừng có lạc hãm cùng

Hình khắc vợ con bán điền sản

Sung quân, lưu lạc chẳng ung dung). 

* Đà La thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Kị. Nhập miếu thân thể hùng dũng nhưng hình thô kệch, bẩm tính cương cường, có phá tướng, chí khí cao. Hoạnh phát hoạnh phá, chẳng giữ được tổ nghiệp, là người phiêu bồng, không bao giờ là người dân bản xứ, vào việc chỉ bàn lùi, sao việc hối hận, có đầu mà chẳng có cuối. Hỉ người sinh Tây Bắc là phúc, cùng người tuổi tứ Mộ hay có Mệnh cung ở tứ Mộ, thêm cát tinh thì là phúc. Hội hợp với Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ, nữ khắc chồng, thêm Hóa Kị thì mắt có tổn thương, hội Xương Khúc Tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có bớt, có sẹo, bệnh trên da. Nếu đơn thủ Mệnh cung vô chính diệu thì cô đơn, lìa tổ quên tông, đi ở rể hoặc mang hai họ thì được thọ, làm công việc kỹ công, tinh xảo. Nếu cư hãm địa gặp Cự Sát thì tất sẽ hại vợ khắc con, quay lưng với lục thân cùng có bệnh tật, thương, tàn tật.

Theo tăng đạo thì được lợi. Nữ mệnh thì trong hung ác mà ngoài cứ như không, lấn lướt chồng khắc con cái, bất hòa với lục thân lại cũng vô liêm sỉ.

Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được cát lợi.

Dần Thân Tị Hợi hãm địa.

Đà La nhập nam mệnh cát hung quyết:

Đà La mệnh nội tọa trung tồn,

Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung,

Tái đắc Tử Vi Xương Phủ hợp,

Tài lộc phong doanh viễn bá danh.

Đà La tại hãm bất kham văn,

Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm,

Tài tán nhân ly nhân cô độc,

Sở vi sở tác bất như tâm.

(Đà La tọa ở tại Mệnh cung

Thêm mừng người ở tứ Mộ phùng

Lại được Tử Vi Xương Phủ hợp

Tài lộc tràn đầy danh tiếng hưng.

Khó mà nói hết Đà hãm cung

Quan tai, khẩu thiệt, cả đời cùng

Tán tài, cô độc, người ly biệt

Ước nguyện chẳng được như vẫn mong).

Đà La nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Đà La nhất diệu nữ mệnh phùng,

Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung,

Hung sát tam phương tương chiếu phá,

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.

(Đà La ác diệu nữ mệnh phùng

Gặp cát gia lâm dâm đãng dung

Hung sát tam phương cùng tới phá

Phải phòng xa cách với phu quân).

Đà La nhập hạn cát hung quyết:

Hạn ngộ Đà La sự diệc đa,

Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa,

Nhược vô cát diệu đồng tương hội,

Tu giáo nhất mộng nhập Nam Kha.

Giáp Thân giáp Mệnh hữu Đà Dương,

Hỏa Linh Không Kiếp hựu lai thương,

Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa,

Hình thê khắc tử bất vi lương.

(Hạn gặp Đà La lắm việc ra

Tất nhiên nhẫn nại để khiêm hòa

Nếu vô cát diệu cùng tương hội

Tan tành một giấc mộng Nam Kha.

Kề Thân giáp Mệnh có Kình Đà

Hỏa Linh Không Kiếp tới hại ta

Thiên Lộc chẳng cư sinh vượng địa

Hình thê khắc tử thật xấu xa). 

* Hỏa Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính tình kiên cường xuất chúng, môi răng và tứ chi dễ có tổn thương, lông tóc quái dị, hình dáng dung mạo đều đặc biệt. Khắp các cung đều không đẹp, duy chỉ có Tham Lang nhập miếu vượng cung đồng độ là đẹp, một sớm một chiều là lập được chiến công nơi biên ải, là tài quan cách, lời cho người sinh Đông Nam, bất lợi người sinh Tây Bắc, cùng người tuổi Dần Mão Tị Ngọ là họa rất nhẹ. Cùng với Kình Dương đồng cung thì tất sẽ có tai ách cưỡng đoạt tài sản, cô đơn hình khắc, hạ cục. Chỉ hợp chuyển nhà mà gửi cho bên ngoại nuôi dưỡng, hoặc nhận thêm cha mẹ thì tránh được.

Nữ mệnh tâm độc, trong hung ác mà ngoài xảo trá cứ như không, lấn lướt chồng, khắc con cái, không tuân thủ đạo làm vợ, lắm thị phi, dâm dục hạ tiện.

Hợp người tuổi Dần Ngọ Tuất. Còn người tuổi Thân Tý Thìn thì hãm mà tai họa hối hận, khốn đốn. Còn người tuổi Tị Dậu Sửu thì đắc địa được cát, người tuổi Hợi Mão Mùi là lợi ích, được thêm nhiều cát tinh là phát phúc.

Hỏa Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng,

Hỉ khí doanh môn bách sự thông,

Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc,

Thường nhân đắc thử tài phong long.

Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương,

Vô sự quan tai nháo nhất trường,

Khắc hại lục thân ứng bất miễn,

Phá tài gian khổ miễn tây hoàng.

(Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng

Hỉ khí đầy nhà trăm sự thông

Kẻ quan gặp được thì phát phúc

Thường dân có nó lộc tài hưng.

Hỏa Tinh sao ấy rất bất thường

Tự nhiên tai vạ loạn công đường

Chẳng tránh được khắc lục thân vậy

Phá sản, gian khổ, thoát bi thương). 

* Linh Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính độc, hình thần có phá tướng, can đảm xuất chúng, hợp người sinh năm Dần Ngọ Tuất được quyền quý, cũng lợi người sinh Đông Nam, hạn hành tới đó cũng phúc hậu, người sinh Tây Bắc thì hạn hành tới đó là có thành có bại dẫu có phú quý cũng chẳng bền. Nhập miếu gặp Tham Lang Vũ Khúc thì oai danh trấn động biên thùy, thêm hội Tử Phủ Tả Hữu thì chẳng quý cũng giàu. Nếu cư hãm địa thì chết yểu, có phá tướng sẽ thêm thọ hoặc bái người khác làm phụ mẫu cũng được.

Nữ mệnh tính cương, quay lưng với lục thân, hại phu khắc tử, gặp cát tinh thuộc Thủy thì thường được đầy đủ.

Linh Tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa,

Cánh gia nhập miếu phùng chư cát,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Linh Tinh nhất tú bất khả đương,

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng,

Nhược vô cát diệu lai tương chiếu,

Vị miễn chiêu tai nhạ họa ương.

(Hạn đến Linh Tinh sự thế nào

Tham Lang hội hợp phúc dồi dào

Lại thêm nhập miếu cùng cát diệu

Phú quý lẫy lừng mọi chốn khen.

Linh Tinh ác diệu chẳng thể đương

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng

Nếu vô cát diệu tới cứu giải

Chẳng thoát chiêu họa rước tai ương)

Hỏa Linh nhị tinh nhập nam mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị diệu cư miếu địa,

Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội,

Vi nhân tính cấp hữu uy quyền,

Trấn áp hương bang chung hữu quý.

Hỏa Linh tại mệnh lạc nhàn cung,

Tây Bắc sinh nhân tác sự dung,

Phá tận gia tài chung bất cửu,

Tu giáo đới tật miễn tai hung.

(Linh Hỏa nhị tinh nhập miếu cung

Tham Lang Tử Phủ hỉ tương phùng

Là người tính nóng quyền uy lớn

Nước láng giềng kia phải phục tùng

Hỏa Linh nhập Mệnh tại nhàn cung

Tây Bắc sinh nhân chẳng muốn phùng

Của cải không bền do phá tán

Nếu mà bệnh tật, miễn tai hung).

Hỏa Linh nhị tinh nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai,

Tham Lang tương hội đắc hòa hài,

Tam phương vô sát chư bàn mỹ,

Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.

Hỏa Linh nhị diệu tối nan đương,

Nữ mệnh phùng chi tất hình thương,

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu,

Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương.

(Linh Hỏa nhị tinh nhập Mệnh ai

Tham Lang tương hội được hòa hài

Tam phương cát củng vô sát chiếu

Lộng lẫy phòng khuê đắc ý hoài.

Hỏa Linh ác diệu khó mà đương

Nữ mệnh hãm cung tất hình thương

Nếu gặp sát tinh cùng tấu hợp

Cần phòng sắp tới gặp Diêm Vương).

Hỏa Linh nhị tinh nhập hạn cát hung quyết:

Hỏa Linh nhị tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương hội phúc hoàn đa,

Cánh gia cát diệu đa quyền bính,

Phú quý thanh dương xứ xứ ca.

Hỏa Linh hạn hãm huyết nùng xâm,

Thất thoát tầm thường bất khả tầm,

Khẩu thiệt quan tai ứng bất miễn,

Tu phòng vô vọng họa lai lâm.

(Hỏa Linh nhập hạn sự ra sao

Nếu gặp Tham Lang phúc dồi dào

Thêm được cát tinh quyền bính lớn

Khắp nơi ca tụng phú quý cao.

Hỏa Linh hạn hãm đẫm máu tanh

Sự rất nghiêm trọng lại chẳng lành

Khẩu thiệt, quan tai, không thể miễn

Phải phòng vô vọng họa tới nhanh). 

* Địa Kiếp thuộc Hỏa, là thần của giết chóc và cướp bóc (kiếp sát chi thần). Tính ác, tác sự sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không tuân theo chính đạo, là sự việc tà dị quỷ quái, có cát tinh thì họa giảm nhẹ, tam phương tứ chính mà thêm nhiều sát tinh thì luận là yểu thọ.

Nữ mệnh chỉ có thể là thị tỳ, phận thiếp, kỹ xướng ca nhi vậy.

Địa Kiếp nhập mệnh cát hung quyết:

Địa Kiếp tòng lai sinh phát tật,

Mệnh trung tương ngộ đa thu tức,

Nhược ngộ Dương Hỏa tại kỳ trung,

Tân khổ trì gia phòng nội thất.

(Địa Kiếp sinh phùng thường lắm tật

Nỉ non nức nở suốt đời ai

Nếu gặp Hỏa Kình ngay cung Mệnh

Vất vả sớm hôm cáng toàn gia).

Địa Kiếp nhập hạn cát hung quyết:

Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng,

Vị miễn đương niên hữu họa nguy,

Thái Tuế sát lâm đa tật ách,

Quan Phù tinh ngộ hữu quan phù.

(Kiếp tinh nhị hạn nếu tương phùng

Chẳng thoát trong năm có họa hung

Lưu niên tuế Sát nhiều tật ách

Gặp sao Quan Phù có trát gọi).

* Thiên Không (tức Địa Không trong TV Việt ta) là thần của Không Vong. Tính ác, tác sự hư không, chẳng đi theo chính đạo, thành bại đa đoan, chảng thể tụ tài lộc, triệt thoái tổ nghiệp mà hưởng thụ, thêm Không nhiều thì sự chẳng lành, danh viết “đoạn kiều” (chặt cầu), có nhiều cát tinh thì họa giảm nhẹ, gặp ít sao trong tứ sát thì luận là kẻ bình thường, gặp nhiều (sao trong tứ sát) thì là hạng hạ tiện. Thái Tuế nhị hạn mà gặp, có chính diệu thêm nhiều cát thì còn được bình an. Kinh nói “Hạng Vũ anh hùng hạn đáo Thiên Không nhi táng quốc” (Hạng Võ anh hùng như thế mà hạn đến Thiên Không còn bị mất nước).

Nữ mệnh có Thiên Khôgn độc thủ thì chỉ có thể làm thị tỳ, thứ thiếp, kỹ xướng.

Thiên Không nhập mệnh cát hung quyết:

Mệnh tọa Thiên Không định xuất gia,

Văn Xương Thiên Tướng thực kham khoa,

Nhược phùng tứ sát đồng thân mệnh,

Thụ ấm thừa ân phúc khả giai.

(Mệnh tọa Thiên Không định đạo tăng

Gặp Xương cùng Tướng lộc thêm tăng

Nếu cùng Tứ Sát nơi Thân Mệnh

Thụ ấm thừa ân phúc được đẹp).

Thiên Không nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Không nhập hạn phá điền trang,

Thê tử tu phòng hữu tổn thương,

Tài bạch bất duy đa bại thất,

Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương.

(Thiên Không nhập hạn phá điền trang

Mất vợ tổn con thật bẽ bàng

Tài sản đã hao còn mất sạch

Thêm lo thọ mệnh xuống suối vàng).

Địa Kiếp Thiên Không cùng nhập hạn cát hung quyết:

Cực cư Mão Dậu Kiếp Không lâm,

Vi tăng vi đạo phúc hưng long,

Nhạc hưởng sơn lâm hữu sư hiệu,

Phúc thọ song toàn đáo cổ linh.

Kiếp Không nhị hạn tối quai trương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Hạng Vũ anh hùng tằng táng quốc,

Lục Châu phùng thử trụy lâu vong.

(Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không xâm

Theo đạo tăng thì phúc được thâm

Vui hưởng núi rừng hiệu sư phụ

Song toàn phúc thọ tới chung thân.

Kiếp Không nhị hạn rất tai ương

Phu Tử ở Trần hết sạch lương

Hạng Võ anh hùng mà mất nước

Lục Châu gặp chúng chết thảm thương). 

* Thiên Thương thuộc Thủy, là thần của hư hao. Thủ vào nhị hạn gặp Thái Tuế khỏi cần nói đắc địa hay không, chỉ cần chúng tin cát thì có thể được tốt lành, còn nếu vô chính diệu lại gặp Kình Hỏa Cự Cơ thì tất sẽ chủ tai ương quan tụng, phải mang tang phục, phá tán tài sản, sự ngang trái kéo đến. Khổng Phu Tử bị hết sạch lương thảo là khi hạn đến Thiên Thương.

Thiên Sứ thuộc Thủy, là thần sứ giả truyền báo, chuyên dò xét nguyên do phúc họa của nhân gian. Nếu nhị hạn thái tuế đều lâm vào, có cát tinh thì họa được giảm nhẹ, còn như vô chính diệu lại gặp Cự Cơ Kình Hỏa tức thì tai họa quan tụng, tang vong, gặp sự trái ngang mà phá tán nhà cửa gia đình.

Thiên Thương Thiên Sứ nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Hao thủ hạn hiệu Thiên Thương,

Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương,

Thiên Sứ hạn lâm nhân cộng kị,

Thạch Sùng hào phú phá gia vong.

(Thiên Hao thủ hạn xưng Thiên Thương

Khổng Tử thôn Trần hết sạch lương

Thiên Sứ hạn lâm người cũng ghét

Thạch Sùng giàu thế cũng ra đường). 

* Thiên Mã thuộc Hỏa, cực mừng gặp Lộc Tồn, cực ghét Triệt Lộ Không Vong. Như Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi gặp ở Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã ở Phu Thê cung được hội thêm cát tinh thì là người phú quý, có thêm sát tinh thì không đẹp, thêm Quyền Lộc chiếu lâm thì tất người nam được làm quan, người nữ được phong tặng.

Thiên Mã nhập hạn cát hung quyết:

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương,

Tử Phủ Lộc Tồn ngộ phi thường,

Quan hoạn phùng chi ứng hiển đạt,

Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường.

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ,

Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung,

Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ.

(Thiên Mã nhập hạn rất tốt lành

Lộc Tồn Tử Phủ gặp càng thanh

Quan viên gặp được thì thăng chức

Sĩ tử đi thi được vinh danh.

Thiên Mã thủ hạn chẳng biết chừng

Khi Kiếp Không hội thật khó ưng

Lại thêm Thái Tuế trong cung ấy

Là hạn người ta tới đường cùng).

* Hóa Lộc thuộc Thổ, là thần của phúc đức, thủ Thân Mệnh là được tước vị quan lộc, gặp Khoa Quyền hội ngộ tất sẽ làm tới chức đại thần. Tiểu hạn gặp được chủ hỉ sự thăng quan tiến sĩ, đại hạn mười năm thì vui vẻ tốt lành, ác diệu nhưng Kình Đà Hảo Kị lâm tới xung chiếu cũng không là hại.

Nữ nhân có thêm cát tinh tấu hợp thì làm mệnh phụ phu nhân, nội ngoại đều được uy nghiêm, nhưng có sát tinh tấu hợp thì bình thường.

Hóa Lộc nhập mệnh quyết đoán:

Thập can Hóa Lộc tối vi vinh,

Nam mệnh phùng chi phúc tự thân,

Võ chức đề danh biên tái thượng,

Văn nhân danh dự mãn triều đình.

Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương,

Thường nhân đại phú túc điền trang,

Tư tài lục súc giai sinh vượng,

Phàm hữu thi vi tận cát tường.

(Mười can Hóa Lộc rất là vinh

Nam mệnh mà phùng phúc tự sinh

Võ chức vang danh ngoài biên tái

Văn nhân danh dự mãn triều đình.

Lộc chủ Thiên Đồng gặp Thái Dương

Thường nhân đại phú đẫy ruộng nương

Gia tài gia súc đều thêm vượng

Phàm càng bố thí càng cát tường).

Hóa Lộc nhập hạn quyết đoán:

Hạn trung nhược ngộ Lộc lai lâm,

Tước vị cao thiên tá thánh minh,

Thường thứ tương phùng đương đại quý,

Tự nhiên súc tích quảng kim ngân.

(Lộc vào trong hạn thực là vinh

Tước vị thăng cao tá Thánh Minh

Thường dân cũng được thêm phú quý

Tự nhiên tích trữ vàng bạc sinh). 

* Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần chấp chưởng phán quyết sinh sát. Thủ nơi Thân Mệnh có Khoa lộc tương nghênh thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, hội Cự Môn Vũ Khúc tất sẽ chuyên quản đại sự, chấp chưởng binh phù, là người cực kỳ cổ quái, đến chỗ nào cũng muốn được người ta kính trọng. Tiểu hạn tương phùng thì không thể không tốt lành, đại hạn mười năm được toại ý, gặp hung tinh cũng không phải tai họa nguy hiểm tánh mạng. Nếu như gặp Kình Đà Hao Sứ Không Kiếp thì nghe nói cũng để lại buồn rầu cực nhọc, bị giáng chức, quan tụng.

Nữ nhân đắc Hóa Quyền thì nội ngoại đều xứng ý.

Tăng đạo có nó được chấp chưởng sơn lâm, có danh hiệu sư phụ, trụ trì, chưởng môn.

Hóa Quyền nhập nam mệnh cát hung quyết:

Quyền tinh tối hỉ cát tinh phù,

Sự nghiệp hiên ngang đảm khí thô,

Cánh trị Cự Môn kiêm Vũ diệu,

Tam biên trấn thủ chưởng binh phù.

(Quyền tinh tối hỉ cát tinh phò

Sự nghiệp hiên ngang có gan to

Thêm gặp Cự Môn cùng Vũ Khúc

Thống lĩnh biên thùy, dân khỏi lo).

Hóa Quyền nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hóa Quyền cát diệu hỉ tương phùng,

Cánh cát gia lâm y lộc phong,

Phú quý song toàn nhân tính ngạnh,

Đoạt phu quyền bính phúc hưng long.

(Hóa Quyền sao tốt muốn tương phùng

Lại thêm cát chiếu tài lộc hưng

Phú quý song toàn hiềm tính ngạnh

Lấn chồng quyền bính cũng đoạt luôn).

Hóa Quyền nhập hạn cát hung quyết:

Thử tinh chủ hạn hỉ phi thường,

Quan lộc cao thăng tá đế vương,

Tài bạch phong thiêm nghi sáng nghiệp,

Tòng kim gia đạo bảo an khang.

Quyền tinh nhược ngộ Vũ Tham lâm,

Tác sự cầu mưu tận đắc thành,

Sĩ tử danh cao thiêm phúc lộc,

Thứ nhân đắc thử tích kim ngân.

(Hóa Quyền chủ hạn rất phi thường

Quan lộc thăng cao tá đế vương

Tài bạch tốt tươi thêm sáng nghiệp

Tới nay gia đạo được an khương.

Quyền tinh nếu gặp Vũ Tham đồng

Tác sự cầu mưu đắc thành công

Sĩ tử danh cao thêm phúc lộc

Thứ dân vàng bạc cũng chất chồng). 

* Hóa Khoa thuộc Thủy, là thần của ứng thí trên thượng giới, chủ quản văn thơ nhạc họa. Thủ nơi Thân Mệnh có Quyền Lộc tương phùng thì chủ nhân thông minh hiển đạt, rất mừng gặp được Khôi Việt, tất sẽ đỗ khoa bảng, làm chức cao tột bực. Nếu như gặp ác tinh cũng là văn chương tú sĩ, hoặc làm thày giáo dạy dỗ các anh tài, nhưng ngại gặp Tiệt Lộ Không Vong, Tuần Trung Không Vong, cũng úy kị cả Thiên Không.

Nữ mệnh có Khoa tinh củng chiếu tọa thủ thì làm vợ công hầu khanh tướng, dẫu tứ sát có xung phá vẫn chủ phú quý.

Hóa Khoa nhập nam mệnh cát hung quyết:

Khoa Tinh văn tú tối vi kỳ,

Bao tàng cẩm tú mỹ văn chương,

Nhất dược vũ môn long biến hóa,

Quản giáo thanh đạt dự triêu đường.

Khoa tinh nhập mệnh khởi tầm thường,

Cẩm tú tài hoa triển miếu lang,

Cánh ngộ Khúc Xương Khôi Việt tú,

Long môn nhất dược tính danh dương.

(Hóa Khoa văn tú rất thanh kỳ

Văn chương bay bổng đẹp tứ thi

Vượt vũ môn thành rồng biến hóa

Bảo đảm hiển đạt dự triều đình

Khoa tinh nhập mệnh há tầm thường

Cẩm tú tài toa triển miếu đường

Thêm gặp Khúc Xương Khôi Việt ấy

Long môn một bận tính danh giương).

Hóa Khoa nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Hóa Khoa nữ mệnh thị lương tinh,

Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh,

Cánh ngộ cát tinh Quyền Lộc thấu,

Phu vinh tử quý tác phu nhân.

(Hóa Khoa nữ mệnh rất tốt lành

Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh

Thêm gặp cát tinh Quyền Lộc hội

Chồng sang con quý bực tài anh).

Hóa Khoa nhập hạn cát hung quyết:

Khoa tinh nhị hạn ngộ Văn Xương,

Sĩ tử phùng chi tính danh hương,

Tăng đạo thứ nhân đa phú quý,

Bách mưu bách toại sự anh dương.

(Khoa tinh nhị hạn gặp Văn Xương

Sĩ tử thơm danh ở miếu đường

Tăng đạo, thứ nhân đều được phúc

Trăm mưu trăm toại được tuyên dương). 

* Hóa Kị thuộc Thủy, là thần quản nhiều việc. Thủ nơi Thân Mệnh thì một đời không được thuận lợi, chiêu chuốc thị phi, tiểu hạn mà phùng thì một năm ấy không được toại ý, đại hạn mười năm mà gặp thì ăn năn hối hận, chẳng lành. Nhị hạn cùng thái tuế giao hội, quả quyết là long đong vất vả, văn nhân không được bền, võ nhân có quan tai khẩu thiệt nhưng không đáng ngại, người làm kinh doanh buôn bán làm nghề thì tại địa phương không hợp, khó mà đi lên. Nếu như gặp Tử Phủ Xương Khúc Đồng thì được cát lợi, Quyền Lộc mà cùng với Kị đồng cung lại thêm Kình Dương Hỏa Linh Không Kiếp thì vào việc tiến thoái bất nhất, vụt thành vụt bại, trước sau chẳng được lâu bền, chính là người ta vẫn nói “phát bất trụ tài” vậy đó, một đời bôn ba lao khổ hoặc mang bệnh tật nghèo khó, yểu thọ, hoặc theo tăng đạo thì cũng thay đổi mà hoàn tục.

Nhưng mà Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị người tuổi Đinh gặp cát lợi.

(QNB chú: Độc giả lưu ý. Chỗ này hơi khó hiểu, có lẽ sách muốn đề cập tới việc “tự hóa theo can cung” vì năm Đinh có tháng Canh Tuất, theo sách này an Thiên Đồng hóa Kị với can Canh. Người tuổi Đinh được cát lợi vì theo can Đinh thì Thiên Đồng hóa Quyền, tại Tuất lại được Cơ Âm ở Dần cát hóa Lộc Khoa củng chiếu, tại Ngọ có Lộc Tồn và Thiên Lương miếu địa củng chiếu. Đây là cách phản vi kỳ. Nhưng điều đặc biệt ở đây, tôi muốn nói đến là phép “tự hóa”, nếu việc này không phải do người đời sau thêm vào thì chứng tỏ từ thời xưa đã sử dụng phép này rồi. Lại giả như chi tiết “tự hóa” này là do người đời sau thêm vào, vậy thì sao có nhiều chi tiết bất hợp lý như “tháng Giêng nhuận” lại không được sửa đi??? Xin độc giả tham khảo và thảo luận thêm vậy).

Cự Môn tại Thìn hóa Kị người tuổi Tân phản chuyển thành tốt đẹp.

(QNB chú: chi tiết này lại không phải “tự hóa” vì cung Thìn là Dương cung mà Cự Môn chỉ hóa Kị duy nhất 1 lần với can Đinh làm Âm can nên không bao giờ xảy ra trường Cự tự hóa Kị ở Thìn cả. Chỉ có thể hiểu là tại Thìn cung Cự Môn đồng độ với Hóa Kị do Văn Xương hóa ra vào năm Tân. Từ đây xét ngược vấn đề bên trên, thì thấy trường hợp ấy không thể hiểu Thiên Đồng đồng cung với Hóa Kị tại cung Tuất được, chỉ có thể hiểu là do phép “tự hóa” mà thôi. Độc giả lưu ý thảo luận thêm vậy).

Nếu Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ mà Hóa Kị, và Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị, thì luận là phúc. Nếu Nhật Nguyệt mà hãm địa Hóa Kị thì chủ đại hung.

Lại như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị là trường hợp hãm địa hóa Kị vậy, Liêm Trinh thuộc Hỏa mà nhập vào chỗ Thủy, lại gặp người có Bản mệnh Thủy, thì Hóa Kị cũng không là tai hại gì cả.

(QNB chú: để phục vụ việc thảo luận sau này của độc giả về các đoạn văn trên, tôi xin trích lại nguyên văn như sau: 然天同在戌化忌, 丁生人遇吉, 巨門在辰化忌辛生人返佳, 若太陽在寅卯辰巳午化忌, 太陰在酉戌亥子化忌為福論. 若日月陷地化忌, 主大凶. 如廉貞在亥化忌是也, 火入泉鄉, 又逢水命人化忌也不為害. – Nhiên Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị, Đinh sinh nhân ngộ cát, Cự Môn tại Thìn hóa Kị Tân sinh nhân phản giai, nhược Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ hóa Kị, Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị vi phúc luận. Nhược Nhật Nguyệt hãm địa hóa Kị, chủ đại hung. Như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị thị dã, hỏa nhập tuyền hương, hựu phùng thủy mệnh nhân hóa Kị dã bất vi hại.

Xin độc giả nhớ đến 2 câu trong Cốt Tủy phú:

Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát Lộc tranh vanh.).

Hóa Kị nhập nam mệnh cát hung quyết:

Chư tinh Hóa Kị bất nghi phùng,

Cánh hội hung tinh dũ tứ hung,

Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu,

Túng nhiên phú quý bất phong long.

Tham Lang Phá quân cư hãm địa,

Ngộ cát Hóa Kị chung bất lợi,

Nam vi gian đạo nữ dâm xướng,

Gia sát chiếu mệnh vô miên thụy.

(Các sao hóa Kị chẳng nên phùng

Thêm gặp hung tinh lại thêm hung

Nếu được cát tinh đến cứu giải

Thoát hiểm nhưng không được ung dung.

Tham Lang Phá Quân cư hãm địa

Gặp cát với Kị trọn bất lợi

Nam là gian đạo, nữ dâm xướng

Thêm sát, trắng đêm chẳng chợp mắt).

Hóa Kị nhập nữ mệnh cát hung quyết:

Nữ mệnh hóa Kị bản phi kỳ,

Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ,

Y thực gian tân bần tiện thậm,

Cát tinh thấu hợp giảm tai nguy.

(Nữ nhân hóa Kị vốn không hay

Thêm gặp hung tinh gốc họa này

Cơm áo gian nan nghèo khổ thậm

Cát tinh hội hợp giảm họa ngay).

Hóa Kị nhập hạn cát hung quyết:

Kị tinh nhập miếu phản vi giai,

Túng hữu quan tai diệc bất thương,

Nhất tiến nhất thối danh bất toại,

Cánh kiêm ngộ cát bảo an khang.

Nhị hạn cung trung kiến Kị tinh,

Trí tai vi họa tất gia khuynh,

Vi quan thối chức tao tang lạm,

Tư lại tu phòng cấm trượng hình.

Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung,

Ác sát gia lâm tác họa hung,

Tài tán nhân ly đa tật khổ,

Thương quan thối chức hiếu trùng phùng.

Lộc hội Lộc Tồn phú quý,

Quyền hội Cự Vũ anh dương,

Khoa hội Khôi Việt quý hiển,

Kị hội Thân Mệnh chiêu thị phi.

(Kị mà nhập miếu đẹp như thường

Dẫu kiện tụng có, chẳng tổn thương

Có điều tiến thoái danh không toại

Cát tinh gặp được sẽ cát tường.

Trong cung nhị hạn gặp Kị tinh

Gây tai mắc họa khiến gia khuynh

Kẻ quan, mất chức do tham nhũng

Tiểu lại, phải phòng bị trượng hình.

Kị tinh lạc hãm ở nhàn cung

Ác sát thêm vào tác họa hung

Tiền mất, người đi, nhiều tật khổ

Giáng quan, tang chế lại trùng phùng.

Lộc gặp Lộc Tồn nhiều phú quý

Quyền cùng Cự Vũ hiển uy linh

Khoa bên Khôi Việt thêm hiển quý

Kị hội Mệnh Thân chiêu thị phi). 

* Tuế Quân thuộc Hỏa, là Lưu Niên Thái Tuế tinh quân, cùng với các hung thần tương ngộ thì đừng nên mưu sự gì cả, rất kị cùng với đại tiểu nhị hạn tương phùng. Nếu gặp đại hạn gặp Tử Phủ Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt các cát tinh phò cứu thì giảm thiểu tai nạn, nhưng phòng gia cầm gia súc thất lạc chết chóc. Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Thương Sứ thì tiền tài bị phá tán, người mất.

Nữ mệnh mà gặp thì đề phòng tai ách sản nạn, nếu có nhiều cát tinh thì được cứu khỏi, nếu nhiều ác tinh thì tử vong.

Thái Tuế chi tinh bất khả đương,

Thủ lâm quan hạn yếu thôi tường,

Nhược vô cát diệu lai tương trợ,

Vị miễn quan tai nháo nhất trường.

(Thái Tuế là sao bất khả đương

Thủ lâm phải xét thật tận tường

Nếu không cát diệu vào tương trợ

Khó tránh quan tai chốn công đường).

* Đẩu Quân là sao quản lý sự vụ ngày mồng Một tháng Giêng, gặp cát tinh thì đoán là cát, gặp hung tinh thì đoán là hung. Giả như Thái Tuế nhị hạn đều tốt đẹp, nhưng Đẩu Quân ngày 1 tháng Giêng ở tại cung nào đó mà gặp hung sát tinh thì vẫn chủ năm ấy có được có mất, có tai nạn bệnh tật, quan tụng thị phi, cứ phỏng theo y như nguyệt hạn mà đoán. 

44.2 Huynh đệ cung

* Có sao Tử Vi thì được trông cậy vào anh chị em như một chỗ dựa; cùng Thiên Phủ đồng cung thì có 3 người anh chị em; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 3, 4 người; cùng với Phá Quân thì cũng có 3 người hoặc là có anh em dị bào; thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì anh em khắc hại, ít hòa thuận.

* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 người (anh chị em), cùng Cự Môn đồng cung thì cũng có 2 người; nếu mà hãm địa thì anh em quay lưng lại với nhau và không đồng tâm hiệp lực; cùng với Thiên Lương đồng cung thì có 2 người; với Thái Âm đồng cung thì có 2, 3 người; nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tuy có nhưng mà anh em khắc hại.

* Thái Dương miếu vượng có 3 người; cùng với Cự Môn đồng cung thì nếu không có sát tinh thì có 3 người; với Thái Âm đồng cung thì có 5 người; nếu hãm địa thì không hòa thuận không đồng tâm hiệp lực, thêm Kình Đà Linh Hỏa kiếp Không thì giảm đi 1 nửa số người (anh chị em).

* Vũ Khúc miếu vượng có 2 người, không hợp với nhau, nếu Vũ Khúc hãm cung có thêm sát tinh thì chỉ có 1 người; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người; với Phá Quân Thất Sát đồng cung thì chỉ có 1 người, không được hòa thuận; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không kiếp thì cô đơn (QNB chú: cô đơn ở đây là ý nói chính đương số là con độc nhất hoặc có anh chị em cũng như không).

* Thiên Đồng nhập miếu có 4, 5 người; cùng với Thiên Lương thì có 2, 3 người; cùng với Cự Môn mà không thấy sát tinh thì có 3 người; cùng với Thái Âm thì có 4, 5 người; nếu (Thiên Đồng) hãm địa chỉ có 2 người; thấy Kinh Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì ít hòa thuận, ở xa nhau, không hợp.

* Liêm Trinh nhập miếu thì có 2 người; cùng Tham Lang đồng cung thì chiêu chuốc oán thán, cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người; cùng Thất Sát đồng cung thì có 1 người; cùng Thiên Phủ đồng cung thêm tả Hữu Xương Khúc thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì xung khắc và bất hòa. Huynh đệ mà có tình cảm hòa thuận với nhau thì lại không có nhiều (về số lượng người).

* Thiên Phủ có 5 người, với Tử Vi cùng thêm Tả Hữu Xương Khúc có 6,7 người; cùng Liêm Trinh thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 2 người.

* Thái Âm nhập miếu thì có 5 người anh chị em; cùng Thái Dương đồng cung cũng có 5, 6 người; cùng Thiên Cơ đồng cung thì có 2 người; với Khoa QUyền đồng cung thì có 4, 5 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa, lại không hợp, không sống cùng nhau, quay lưng lại với nhau.

* Tham Lang miếu vượng có 2 người; hãm địa thì có dị bào; vơi Liêm Trình đồng cung thì anh em bất hòa; với Tử Vi đồng cung thì có 3 người; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cô đơn.

* Thiên Tướng hòa bình thì có 2, 3 người; thấy sát tinh mà không có Tử Vi đồng cung thì có 3, 4 người; với Vũ Khúc đồng cung thì có 2 người; với Liêm Trinh đồng cung thì có 2 người, thấy Kình Đà Hảo Linh Không Kiếp thì cô đơn.

* Thiên Lương miếu vượng có 2 người và hòa thuận; có thể có nhiều nhưng không cùng cha/mẹ lại bất hòa; hãm cung thì hoàn toàn không có anh chị em; cùng Thiên Đồng thì có 3 người, cùng Thiên Cơ thì có 2 người; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì ít đi.

* Thất sát chủ cô khắc, tại Tý Ngọ Dần Thân cung thì có 3 người nhưng cũng bất hòa; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì thêm tốt đẹp.

* Phá Quân nhập miếu có 3 người; hãm địa thêm sát tinh thì cô đơn; cùng Vũ Khúc thì có 2 người; cùng Tử Vi thì có 2 người; cùng Liêm Trinh thì chỉ có 1 người; thêm Xương khúc Tả Hữu có 3 người và hòa thuận, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì cô đơn.

* Văn Xương văn KHúc ở khắp các cung đều có 3 người. Thấy Kình Đà Hỏa Linh thì nếu miếu vượng sẽ không khắc, nếu hãm cung thì cô đơn, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không có anh chị em.

* Tả Phụ có 3 người, cùng Thiên Đồng Văn Xương Văn Khúc thì có 4, 5 người; thêm Kình Đà Hỏa Linh thì có 2 người; có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp.

* Hữu Bật có 3 người, cùng Phủ Tướng Tử Vi Xương Khúc thì có 4, 5 người; thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có 2 người, có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp.

* Lộc Tồn tương sinh (có lẽ muốn so với bản mệnh) thì có anh em (sách không nói là có mấy người), mà thấy sát tinh thì (anh em) khắc hại, chiêu chuốc oán giận với nhau.

* Kình Đà khắc hại nhập miếu thì chỉ có 1 người, có nhiều cát tinh thì có 2, 3 người; hãm địa thì không có anh em.

* Hỏa Tinh nhập miếu gặp cát tinh thì có 1, 2 người, thêm Liêm sát Phá Linh thì cô khắc.

* Linh Tinh nhập miếu tương sinh có huynh đệ (không nói có mấy người), thêm Kình Đà Hỏa Không Kiếp thì không có anh chị em.

* Đẩu Quân gặp tại Huynh đệ cung, có cát tinh thì anh em cả năm hòa thuận, nếu gặp hung sát tinh thì hình phạt hại nhau, nếu không thấy hình hại nhau thì cũng chủ anh em có tranh chấp. 

44.3 Phu Thê cung

* Có Tử Vi ở Phu Thê cung thì kết hôn muộn, hòa hợp tới già, người phối ngẫu có cá tính mạnh mẽ. Cùng với Thiên Phủ thì cũng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Tướng thì người phối ngẫu còn trẻ. Cùng với Phá Quân thì hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thêm hình khắc. Cùng với Tham Lang có cát tinh thì tránh được hình khắc.

* Có Thiên Cơ thì hợp kết phối lúc trẻ tuổi, vợ chồng tính cường cường, vợ chồng có thể là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly, nếu kết hôn muộn thì cát lợi. Cùng với Thiên Lương thì hòa hợp, vợ chồng có thể là trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Cùng với Thái Âm thì có vợ nhan sắc đẹp, trợ giúp việc trong nhà.

* Thái Dương miếu vượng thì kết hôn chậm sẽ cát lợi, lấy sớm thì khắc nhau, nhờ vợ mà được hiển quý. Cùng với Thiên Lương đồng cung có thêm Tả Hữu thì lấy được vợ hiền mà thông minh khéo léo. Cùng với Thái Âm thì được vợ trợ giúp quán xuyến việc trong nhà. Cùng với Cự Môn mà không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng không bị khắc, nhưng nếu có tứ sát thì định là khắc, gặp Hao tinh thì kết hôn mà chẳng có nghi lễ gì cả.

* Vũ Khúc ở cung Thê thì khắc và lạnh nhạt nên hợp với kết hôn muộn, vợ chồng bằng tuổi cũng hòa hợp, thêm cát tinh thì nhờ vợ mà được tài lộc, thêm hung tinh thì vì vợ mà “khứ sản” (QNB chú: “khứ sản – 去 產” trong đó có chữ “sản” đa nghĩa, nhưng theo tôi thì nên hiểu là vì vợ mà mất tài sản, mất gia sản của cải,… do Vũ Khúc là tài tinh gặp hung sát tinh thì hợp cái lý ấy. Nhưng chữ “sản” ấy còn có nghĩa là sinh sản, khả năng sinh đẻ,…). Cùng với Tham Lang thì hơi muộn kết hôn nhưng không bị hình khắc. Cùng Thất Sát thì khắc 2, 3 đời vợ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì càng thêm khắc.

* Thiên Đồng cung Thê, chậm kết hôn thì hòa hợp đến già, chồng là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn, vợ là con thứ hoặc ít tuổi hơn. Thêm tứ sát thì ít hòa hợp, sinh ly (sống trong xa cách). Cùng Cự Môn có thêm tứ sát cũng khắc. Cùng Thái Âm thì giúp đỡ cho nhau và dung mạo đẹp. Cùng với Thiên Lương thì cực kỳ đẹp đẽ, xứng đôi.

* Liêm Trinh thì 3 lần làm tân lang, chính là cùng với Tham Lang đồng cung thì càng khắc, với Thất Sát đồng thì cũng hình, ít hòa hợp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Thiên Phủ đồng cung thì hòa hợp đến già, cá tính người hôn phối mạnh mẽ.

* Thái Âm nhập miếu ở Phu thê cung là nam nữ đều được vợ chồng vùa đẹp vừa quý, có thêm Xương Khúc là cực đẹp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì không khắc cũng chủ sinh ly. Với Thái Dương đồng cung thì hòa hợp đến già. Cùng Thiên Đồng thì tương trợ giúp đỡ việc trong nhà. Cùng Thiên Cơ thì người hôn phối vừa trẻ vừa đẹp.

* Tham Lang nhập Phu Thê cung cả nam nữ đều không được đẹp, 3 lần làm tân lang, nếu nhập miếu thì hợp kết hôn muộn, gặp Liêm Trinh thì chủ hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Tử Vi thì người hôn phối nhiều tuổi hơn và được lâu dài.

* Cự Môn hợp kết phối với người hơn tuổi hoặc con trưởng, định là ít hòa hợp và có hình khắc. Cùng với Thái Dương mà không gặp tứ sát thì được hòa hợp đến già. Cùng với Thiên Cơ là người kết phối có trợ giúp lại vừa đẹp. Cùng với Thiên Đồng là vợ vừa là con đầu, vừa là người tinh thông sáng suốt. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì định là khắc hại 2 vợ hoặc chủ sinh ly.

* Thiên Tướng cung Phu Thê là người hôn phối có tướng mạo hiện thục, nhiều tuổi hơn hoặc là con trưởng, nhờ quen biết với người lớn trong nhà mà dẫn tới chuyện thành thân. Cùng với Tử Vi thì được hòa hợp tới già. Cùng với Vũ Khúc thì ít hòa hợp. Cùng với Liêm Trinh mà nhập miếu thì không bị hình khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sẽ hình khắc.

* Thiên Lương ở cung Phu Thê là có vợ tuyệt đẹp. Cùng với Thiên Đồng là có nhiều hòa khí. Cùng với Thiên Cơ thì nạp được vợ hiền thục đẹp xinh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không hòa thuận.

* Thất Sát ở cung Phu Thê mà kết hôn sớm thì chắc chắn khắc. Có Vũ Khúc cùng thì cũng khắc. Kết hôn muộn thì miễn được hình khắc. Cùng với Liêm Trinh thì chủ sinh ly. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc tới 3 vợ.

* Phá Quân ở cung Phu Thê thì nam nữ đều khắc và bị chia cách. Cùng với Vũ Khúc thì khắc tới 3 vợ. Cùng với Liêm Trinh cũng khắc và ít hòa hợp. Cùng với Tử Vi thì chủ người hôn phối là trưởng hoặc nhiều tuổi hơn.

* Văn Xương ở cung Phu Thê là có vợ trẻ, thông minh, trợ giúp bên trong. Cùng Thiên Cơ Thái Âm là chủ nhan sắc rất đẹp, không hợp với hãm địa. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì rất kị.

* Văn Khúc tương sinh hội Thái Âm và các cát tinh thì vợ chồng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Đồng Văn Xương là lắm thê thiếp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thì có hình khắc.

* Lộc Tồn tương sinh thì không khắc. Kết hôn muộn, vợ là người trẻ tuổi cũng là con cả. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp lại thấy Triệt Lộ Không Vong thì cô đơn.

* Tả Phụ Hữu bật chủ hòa hợp tới già, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Tham Liêm thì hợp với vợ là người hơn tuổi hoặc là con trưởng, tính khí cương cường.

* Kình Đà nhập miếu thêm cát tinh, kết hôn muộn sẽ tránh được hình khắc mà có thể hòa thuận mãi. Hãm địa thì lại kết hôn sớm thì khắc. Thêm Nhật Nguyệt Cự Cơ Hỏa Linh Vũ Sát thì chủ sinh ly.

* Hỏa Tinh Linh Tinh nhập miếu thêm cát tinh thì không bị hình, hãm địa thì bị hình khắc.

* Thiên Khôi Thiên Việt thường chủ vợ chồng đều đẹp, tọa ở Thê cung tất chủ được vợ giàu, thêm cát tinh thì chủ vừa đẹp vừa qúy cả vợ lẫn chồng.

* Đẩu Quân đến tại Thê cung gặp cát tinh thì thê thiếp đẹp mà không có tai nạn hình khắc. Gặp ác tinh thì thê thiếp có tai ách. Lại xem bản mệnh với thê cung, nếu khắc thì chính là chủ năm ấy thê thiếp có hình thương, nếu không khắc thì có thể đoán năm ấy có tai ương. 

44.4 Tử Tức cung

Phàm khán Tử Tức cung, trước tiên xem bản cung tinh tú chủ có mấy con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Sát Kị thì chủ sinh con ra mà có hình khắc. Sau đó xem ở đối cung có xung Hình hay không. Nếu như bản cung vô chính diệu thì chuyên khán ở đối cung có sao nào làm chủ mà xem có mấy con. Nếu là thiện tinh quý tinh thủ Tử Tức cung tất chủ người này sinh con được phồn thịnh tươi tốt và qúy hiển. Nếu có ác tinh lại cùng Hình Sát thủ cung Tử Tức thì nếu không hình khắc thì chắc chắn chủ sinh con phá gia chi tử, ngang ngược. Lại xem ở tam phương tứ chính có Nam đẩu tinh nhiều thì đoán sinh con trai, có Bắc đẩu tinh nhiều thì đoán là chủ sinh con gái. Nếu như Thái Dương mà ở tại dương cung thì chủ sinh nam đầu lòng. Nếu Thái Âm ở tại âm cung thì đoán sinh con gái trước. Chuyên khán các sao Hình Sát thủ bản cung mà không có chế hóa thì tất nhiên tuyệt tự. Người sinh ban ngày ghét Thái Âm lâm tới, kẻ sinh ban đêm thì chẳng ưa Thái Dương chiếu vào. Các sao ấy mà rơi vào cung Tử Tức thì e là khó có con.

* Tử Vi miếu vượng thì có 3 trai 2 gái, thêm Tả Hữu Xương Khúc thì có 5 người, thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì chỉ có 1 đôi mà thôi nếu không thì đẻ nhiều mà nuôi ít, hoặc là phải có con cầu tự mới được lâu bền. Cùng với Phá Quân thì có 3 người con. Cùng Thiên Phủ thêm cát tinh thì có 4, 5 người con, thêm Xương Khúc là có quý tử. Nếu Tử Vi độc thủ lại có thêm Không Kiếp thì là cô quân (có lẽ muốn nói không có con hoặc có cũng như không).

* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 con, hoặc vợ lẽ thứ thiếp sẽ sinh nhiều con. Cùng Cự Môn thì chỉ có 1 con. Cùng Thiên Lương tại Dần thì có 2, 3 con; tại Thân cung thì nữ nhiều mà nam ít, chỉ có thể có 1 con trai mà thôi (QNB chú: Thiên Cơ làm sao cùng với Thiên Lương ở Dần Thân cung cho được. Độc giả lưu ý). Cùng với Thái Âm thì có 2, 3 con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn không có con.

* Thái Dương nhập miếu thì có 3 trai 2 gái, về cuối lại sinh được quý tử. Cùng với Cự Môn thì có 3 người con. Cùng Thái Âm thì có 5 người. Hãm địa có 3 con nhưng chẳng thành đạt. lại Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 1 con đưa tiễn lúc lâm chung.

* Vũ Khúc chủ 1 con hoặc sinh nhiều mà trưởng thành được ít. Cùng Phá Quân thì chủ hình, có có 1 con. Thêm Kình Đà Linh hảo thì tuyệt tự. Cùng với Tham lang thì tới già có 2 con. Cùng với Thiên Tướng thì trước có con ở bên ngoài, sau sinh được 1 con. Cùng với Thất Sát thì chủ cô đơn hoặc có con thương tàn.

* Thiên Đồng miếu vượng có 5 con trong đó có quý tử. Cùng Cự Môn thì có 3 con. Cùng Thái Âm thì có 5 con, tại Ngọ cung hãm địa thì giảm đi 1 nửa. Cùng Thiên Lương thì trước sinh nữ sau sinh nam có 2 con, thủ tại Thân cung thì chỉ có thể có 1 con đưa tiễn tống chung, tại Dần cung thêm cát tinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hình khắc, con cái mất hoặc ít lúc tống chung.

* Liêm Trinh chủ có 1 con. Cùng với Thiên Phủ thì có quý tử 3 con. Nếu cùng Thất Sát Phá Quân thì chủ cô đơn. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không có con. Cùng với Thiên Tướng thì có 2 con.

* Thiên Phủ chủ 5 con. Cùng với Vũ Khúc thì có 2 con. Cùng với Tử Vi thì có 4, 5 con. Cùng với Liêm Trinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có 3 con.

* Thái Âm có 3 gái 2 trai, trước sinh gái sâu mới sinh trai. Miếu vượng thì có quý tử, hãm địa thì số con giảm đi 1 nửa, có con bệnh tật yếu đuối hoặc là hư hoa chẳng thành khí. Cùng với Thái Dương thì có 5 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Cùng với Thiên Đồng thì có 5 con, miếu địa thì không khắc, nếu hãm cung thì có khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì mất con hoặc ít con đi.

* Tham Lang miếu vượng có 2 con, sinh sớm là có hình khắc. Cùng với Tử Vi thì có 2 con. Cùng với Liêm Trinh là mất con hoặc ít con đi. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 con, trước khó có con, sau lại dễ.

* Cự Môn nhập miếu có 2 con, trước khó sinh sau lại dễ. Cùng với Thái Dương thì có 1, 2 con dễ nuôi. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con ít hoặc mất. Cùng với Thiên Cơ thì có 1 con, có cát tinh thì có 2 con, thêm Không Kiếp thì không có con.

* Thiên Tướng không gặp Kình Đà Linh Hỏa có 2 con thành đạt, có sát tinh thì trước có con cầu tự, sau sinh được 1, 2 con. CÙng với Tử Vi đồng cung với Xương Khúc Tả Hửu thì có 3, 4 người. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 người, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc, có sinh mà không dưỡng.

* Thiên Lương miếu vượng có 2 con, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sinh sớm sẽ khắc. Cùng với Thiên Đồng và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con.

* Thất Sát chủ cô, chỉ có 1 con. Cùng Tử Vi và cát tinh đồng cung thì có 3 con, thấy Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con, dẫu có cũng chẳng thành đạt, tất sẽ ngang ngược phá bại gia cảnh.

* Phá Quân nhập miếu có 3 con, tính khí con cái cương cường. Cùng với Tử Vi đồng cung có 3 con. Cùng Vũ Khúc và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người. Cùng Liêm Trinh thì có 1 con, thấy Kình Đà tương sinh thì có chế hóa thì còn, nếu không có chế hóa lại thấy Không Kiếp Hỏa Đà thì mất con hoặc rất ít con.

* Tả Phụ đơn thủ thì có 3 trai 1 gái, thấy Tử Vi Thiên Phủ cùng chư cát tinh thì chủ quý tử, thấy Sát Phá Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chỉ có 2 con, nhưng không thành đạt.

* Hữu Bật chủ 3 con, thêm cát tinh thì có quý tử. Thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa.

* Văn Xương chủ 3 con, thêm cát tinh thì thêm nhiều, có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có thể có 1 con.

* Văn Khúc miếu vượng có 4 con, hãm địa chỉ có 2, 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con mất hoặc ít con.

* Lộc Tồn chủ cô, hợp với vợ lẽ sinh được 1 hoặc có con nuôi, thêm cát tinh thì có 1 con, thêm Hỏa Linh và các sát tinh thì cô đơn hình khắc.

* Kình Đà hãm cung cô đơn, thêm cát tinh cư miếu vượng thì có 1 con, như đối cung có cát tinh nhiều mà không bị xung sát cũng có 3, 4 con. Thấy Hao Sát Kị tại bản cung thì tuyệt tự.

* Hỏa Tinh gặp cát tinh đồng cung thì không cô đơn, hãm cung có sát tinh thì chủ có có bị hình thương.

* Linh Tinh độc thủ thì cô đơn, thêm cát tinh và nhập miếu thì có thể hy vọng ở vợ lẽ, xem đối cung mà có nhiều cát tinh thì có 2, 3 con.

* Khôi Việt đơn thủ chủ có con quý tử.

* Đẩu Quân đi qua tại Tử Tức cung, gặp cát tinh thì con cái được thịnh vượng tươi tốt, gặp hung tinh thì có hính khắc hoặc con phá gia chi tử. 

44.5 Tài Bạch cung

* Có Tử Vi thì được tiền đầy rương, thóc đầy bồ, thêm tứ sát Kiếp Không thì không được vượng. Cùng với Phá Quân thì trước khó nhưng sau được dễ dàng no ấm. Cùng Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch súc tích. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì giàu có, cả đời giữ được của cải, thêm Tả Hữu là làm quan quản lý tiền tài ngân khố. Cùng với Thất Sát mà có thêm cát tinh thì tài bạch thế nào cũng có lúc hoạnh phát.

* Có Thiên Cơ thì lao tâm phí lực mà kiếm tiền tài. Cùng với Cự Môn đồng cung thì phải bận rộn sôi động trong lúc đang mưu cầu tài lộc. Cùng Thiên Lương thì khéo léo biến chuyển có mưu kế mà tạo ra tiền bạc ở bên ngoài. Cùng với Thái Âm cùng hãm thì thành rồi bại, thêm Tứ Sát Kiếp Không thì một đời luôn luôn có thành có bại.

* Thái Dương nhập miếu được tươi tốt đầy đủ, hãm cung thì gian lao vất vả mà khó được toại lòng. Cùng với Thái Âm có thêm Tả Hữu và cát tinh thì phát tài không hề nhỏ. Cùng với Lộc Tồn thì mải miết kiếm tiền mà thành đại phú. Cùng với Cự Môn thì lúc trẻ có thành bại nhưng đến trung niên thì được sung túc đầy đủ dư giả.

* Có Vũ Khúc thù giàu có, hóa cát thì giàu vô cùng tận, không có cát tinh thì bận rộn sôi động để tăng tiến được tiền tài. Cùng với Phá Quân đồng cung thì qua đông tới tây, trước không có về sau lại có nhiều. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch tươi tốt tràn đầy, gặp quý thì sinh sôi tài lộc thành phú gia. Cùng với Thất Sát thì từ tay trắng mà sinh sôi tiền tài dựng thành nghiệp. Cùng với Tham Lang thì sau 30 tuổi sẽ phát tài. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tiền tại không tụ được. Cũng rất e ngại Không Vong.

* Có Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền đến lúc về già thì phát tài. Cùng Cự Môn thì tài khí lúc đầy lúc vơi. Cùng cới Thiên Lương thì tiền tài được đại vượng. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì có thể là giới cửu lưu kiếm tiền mà dựng nghiệp.

* Liêm Trinh tại Dần Thân cung thì bận rộn kiến tiền, hãm cung thì trước khó sau lại dễ, với Tham Lang thì có vụt phát vụt phá, thấy Kình Hỏa thì trọn đời có sự hoạnh tiến về tiền bạc. Cùng với Thất Sát đồng cung thì bận rộn kiếm tiền. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì giàu có đầy đủ. Nếu như gặp phải Hao Sát Kiếp Không thì thường ở trong quan phủ mà phá tán tiền tài.

* Có Thiên Phủ thì giàu có đầy đủ, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có thành có bại. Với Tử Vi đồng cung thì tích trữ được rất nhiều. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thêm Quyền Lộc thì là phú ông giàu vô cùng.

* Thái Âm nhập miếu thì tiền đầy rương, thóc đầy kho, hãm cung thì có thành có bại mà tài khí không được tụ. Cùng với Thái Dương thì trước ít sau lại được nhiều. Cùng với Thiên Cơ thì từ tay trắng lập nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì giàu có. Cùng với Lộc Tồn và Tả Hữu thì chủ rất giàu có.

* Tham Lang miếu vượng có lúc bộc phát, hãm địa thì bần cùng. Với Tử Vi thì thành đạt, thêm con cháu thì thêm giàu có. Thấy Hỏa Tinh thì trước ba mươi tuổi có thành có bại, sau 30 tuổi thì bộc phát.

* Cự Môn ở cung Tài Bạch là tay trắng kiếm tiền thành nghiệp, thường bận rộn náo nhiệt, là người chí khí cao nhưng cũng dễ hoạnh phá. Cùng với Thái Dương đồng cung nhập miếu thì lập kế tiến cử mà thành nghiệp. Cùng với Thiên Cơ thì tài khí sinh, công việc không chuyên nhất. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng thành nghiệp, người thuộc giới cửu lưu được cát. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì phá tài đa đoan.

* Thiên Tướng chủ giàu có. Cùng Tử Vi thì tài khí bộc phát. Cùng Vũ Khúc mà có thêm tứ sát thì theo trăm nghề kỹ công mà kiếm tiền. Cùng với Liêm Trinh thì buôn bán có tiền. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kị thì có thành có bại, không tích tụ được.

* Thiên Lương chủ giàu có khi nhập miếu vượng là thượng đẳng phú quý, hãm cung thì phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày. Cùng Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền vượt cả tổ tông. Cùng với Thiên Cơ thì vất vả tâm trí và sức lực rồi phát tài lớn, hay thay đổi chủ kiến lập nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì trước khó sau lại dễ, khá giả.

* (QNB chú: Thiếu phần của Thất Sát).

* Phá Quân tại Tý Ngọ thì có nhiều vàng bạc bảo bối tích trữ. Tại Thìn Tuất vượng cung thì tiền tài cũng thịnh. Hãm cung thì phá tán tiền của tổ tông. Cùng Vũ Khúc thì qua Đông tới Tây mà kiếm tiền. Cùng Tử Vi thì trước mất mà sau lại sinh sôi ra. Cùng Liêm Trinh thì lao khổ mà kiếm tiền, trước khó thành toại. Thêm Kiếp Không thì cực nghèo.

* Văn Xương giàu có, dư thừa, thêm cát tinh thì tài khí vượng. Cùng với Cự Môn thì giàu. Hãm địa mà gặp Đà Hỏa Linh Không thì là thuộc giới hàn nho.

* Văn Khúc nhập miếu giàu có, thêm cát tinh được quý. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp gia Kị thì ngược xuôi có thành bại mà chẳng được toại ý.

* Tả Hữu ở các cung đều giàu có đầy đủ, hội các cát tinh thì được quý. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì chủ thành bại mà chẳng tụ tài.

* Lộc Tồn chủ giàu có vô cùng, bạc vàng chồng chất, thêm cát tinh thì ngồi chơi cũng có tiền, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì trước chẳng có gì, sau mới có.

* Kình Dương ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì bận rộn náo nhiệt kiếm tiền, hãm địa thì phá tổ nghiệp, chẳng tụ được tài, không phát đạt được, chỉ làm nghề đánh cá, làm muối,.. mà kiếm tiền.

* Đà La bận rộn kiếm tiền, hãm cung phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày, thêm Kiếp Không thì xuôi ngược qua đông tới tây.

* Linh Tinh nhập miếu độc thủ thì hoạnh phát, hãm địa thì nghèo khổ, cay đắng qua ngày.

* Hỏa Tinh độc thủ thì có hoạnh phát, hãm cung phải cần cù chăm chỉ, thêm cát tinh thì nhiều tài lộc, được toại chí,

* Khôi Việt chủ thanh cao, trung niên sinh tài, một đời được toại ý.

* Đẩu Quân gặp cát thì kỳ tháng ấy được phát tài. Gặp hung ác tinh Hao Kị tinh thì tháng ấy tốn tiền, chiêu khẩu thị phi kiện tụng, mất tiền mới thoát. 

44.6 Tật Ách cung

Trước khán Mệnh cung xem tinh diệu có lạc hãm, có thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thủ chiếu như thế nào, lại khán Tật Ách cung tinh diệu thiện ác miếu vượng lạc hãm ra sao.

* Tử Vi ít tai nạn, cùng Thiên Phủ càng ít, cùng Thiên Tướng thì lao khổ từ trứng nước, như thêm Phá Quân thì khí huyết không điều hòa, cùng với Kình Linh thì chủ có ám tật, thêm Không Kiếp thì chủ tai họa, ốm đau, bệnh tim mạch, tâm khí tật.

* Thiên Cơ từ lúc còn trong nôi có lắm tai vạ, hãm địa thì trên đầu trên mặt có phá tướng, cùng với Cự Môn thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Thiên Lương thì có tật ở hạ bộ, cùng với Thái Âm thì có tai vạ, bệnh mụn nhọt, bị thương do bị đâm, thêm Kình Đà Linh Hỏa hãm cung thì bị tật ở mắt, tứ chi yếu ớt vô lực.

* Thái Dương chủ “đầu phong” (bệnh thuộc thần kinh), cùng với Thái Âm mà thêm Hóa Kị Kình Đà thì chủ mắt bị tổn thương, hãm cung cũng chủ mắt có tật mà ít được trong sáng.

* Vũ Khúc có tai truân từ lúc trong nôi, chân tay đầu mặt có tổn thương, cùng với Kình Đà thì cả đời có tai vạ, cùng với Thiên Tướng thì chiêu chuốc ám tật, cùng với Thất Sát thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Tham Lang mà miếu vượng thì không có bệnh tật, hãm địa mà thêm tứ sát thì chủ mắt chân tay có tật, có bệnh trĩ, bệnh dị ứng ghẻ ngứa…

* Thiên Đồng nhập miếu thì ít tai nạn, cùng Cự Môn thì có bệnh tim, tâm khí tật, cùng với Thái Âm thêm Kình Hỏa thì có bệnh tật về khí huyết, cùng với Thiên Lương có thêm tứ sát thì có bệnh tim, tâm khí tật.

* Liêm Trinh có tai bệnh mụn nhọt chốc lở từ lúc còn trong nôi, có tật ở chân lưng eo, nhập miếu mà thêm cát tinh thì hòa bình, gặp Tham Lang thì hãm địa có tật ở mắt có nhiều tai nạn, cùng Thất Sát Phá Quân Thiên Phủ thì lại ít tai nạn.

* Thiên Phủ tai nạn ít mà dẫu có thì đều được cứu chữa, cùng với Tử Vi thì càng ít tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì nửa đường bị thương tàn.

* Thái Âm miếu vượng vô tai họa, hãm địa nhiều tai vạ chủ các chứng bệnh lao lực tổn thương, nữ nhân thì chủ thương tàn nặng, nếu cùng Thái Dương đồng cung có thêm cát diệu thì cả đời ít tai nạn, gặp Kình Đà Linh Hỏa thì mắt có tật, thêm Không Kiếp là có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng với Thiên Đồng có thêm Kình Đà mà hãm cung thì thêm nhiều chứng bệnh, nếu cùng Hỏa Linh thì lắm tai nhiều nạn.

* Cự Môn có tai ách đẫm máu lúc còn niên thiếu, với Thái Dương đồng cung thì có bệnh thần kinh có bệnh ung nhọt, cùng với Thiên Đồng chủ có bệnh viêm nhiễm ghẻ ngứa ở hạ bộ, thêm Kình Dương Hỏa Tinh thì nghiện rượu, thêm Hóa Kị thì có bệnh tật ở tai và mắt.

* Thiên Tướng có ít tai nạn, da mặt vàng, có bệnh thũng huyết (phù nề, ung nhọt, máu mủ, khí huyết ứ trệ), cùng với Tử Vi thì ít tai nạn, cùng với Vũ Khúc có thêm tứ sát thì có phá tướng, cùng với Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì chân tay có tổn thương.

* Thất Sát chủ lắm tai nhiều nạn từ thuở thơ ấu, thường chủ bệnh trĩ, cùng với Vũ Khúc thêm tứ sát thì chân tay có tổn thương tàn tật, cùng với Liêm Trinh thì chủ mắt có tật, thêm Kình Dương thì tứ chi thêm có tổn thương tàn tật.

* Phá Quân chủ thơ ấu có bệnh mụn nhọt, tổn thương, ghẻ lở, bệnh hủi, hói, gầy yếu xanh xao vàng vọt, cùng với Vũ Khúc thì chủ mắt có tật, cùng với Tử Vi thì giảm tai nạn, cùng với Liêm Trinh thêm Kình Hỏa thì tứ chi có tổn tương tàn tật.

* Văn Xương độc thủ ít tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì lắm tai nhiều nạn, cùng các cát tinh thì cả đời không có tai nạn.

* Văn Khúc ít tai nạn thêm cát tinh thì cả đời không có tai nạn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không lại hãm cung thì nhiều tai nạn.

* Tả Hữu độc thủ thì bình hòa, thêm cát tinh thì ít tai nạn, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì thường xuyên có tai nạn.

* Hữu Bật độc thủ dẫu gặp tai nạn cũng được cứu, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lắm tai nhiều nạn.

* Lộc Tồn chủ thiếu niên lắm tai, có cát tinh thì rất ít tai nạn. Thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tứ chi tất có thương tàn, thêm Không Kiếp thì nếu có ám tật sẽ thêm thọ.

* Đà La chủ thơ ấu có tai nạn, trên đầu mặt răng môi mà có vết thương thì được thêm thọ.

* Kình Dương chủ có chứng bệnh thuộc hệ thần kinh, hoặc tứ chi yếu ớt chẳng có lực, đầu mặt mà có phá tướng lộ tướng thì thêm thọ, thêm cát tinh thì giảm thiểu tai nạn.

* Đẩu Quân gặp cát tinh thì thân tâm được an bình khang ninh, năm ấy vô tai vô nạn. Gặp hung sát tinh mà bản thân (tuổi, mệnh) có úy kị thì năm ấy lắm tai nạn. 

44.7 Thiên Di cung

* Tử Vi cùng Tả Hữu thì ra ngoài được quý nhân phò trợ mà phát phúc. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì xuất nhập đều được hanh thông hiển đạt. Cùng với Thiên Tướng thì ở bên ngoài phát tài. Cùng với Phá Quân thì được quý nhân biết đến và yêu mến, kẻ tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì ở bên ngoài không được bình an, yên tĩnh.

* Thiên Cơ xuất ngoại gặp được quý nhân, ở trong nhà lại có thị phi. Cùng Cự Môn đồng cung thì cứ hành động sẽ được thuận lợi may mắn. Cùng Thiên Lương thì ở bên ngoài được xứng ý toại lòng. Cùng Thái Âm cứ bận bịu lại được may mắn. Thêm Kình Đà Linh Hảo thì tại bên ngoài lắm thị phi, thân không được bình an, yên tĩnh.

* Thái Dương hợp với những hoạt động bên ngoài sẽ phát phúc, không chịu được sự tĩnh thủ. Cùng với Thái Âm thì ra bên ngoài cứ bận bịu lại được may mắn cát lợi. Cùng Cự Môn thì gian lao khổ tâm. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài sẽ không được thanh nhàn tấm thân.

* Vũ Khúc chủ luôn bận rộn náo nhiệt, không hợp với sự thủ tĩnh. Cùng Tham Lang thì làm kẻ buôn bán lớn. Cùng Thất Sát Phá Quân thì thân tâm càng không tĩnh thủ được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ở bên ngoài chiêu chuốc thị phi.

* Thiên Đồng thì chủ xuất ngoại gặp quý nhân phù trì. Cùng Cự Môn thì lao tâm khổ tứ. Cùng Thái Âm thì hãm địa thì phải chịu đắng cay (khi ra bên ngoài). Cùng Thiên Lương thì được quý nhân biết đến và yêu mến. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tại ngoại ít được xứng ý toại lòng.

* Liêm Trinh chủ ra bên ngoài được hanh thông hiển đạt kề cận người quý, ở tại gia thì ít. Cùng Tham Lang thì sôi động náo nhiệt ở bên ngoài mà lập nghiệp. Cùng Thất Sát thì giao tiếp rộng mà chiêu được tiền tài. Cùng Thiên Tướng thì ở bên ngoài hễ cứ hành động là được cát lợi. Thêm Kình Đà cùng tam phương có hung sát tinh thì chết ở trên đường.

* Thiên Phủ chủ ra bên ngoài được gặp quý nhân phò trợ. Cùng với Tử Vi thì được phát phúc. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì náo nhiệt kiếm tiền làm người buôn bán lớn.

* Thái Âm nhập miếu ra ngoài sẽ gặp quý nhân mà phát tài, hãm cung thì sẽ chiêu chuốc thị phi. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp. Cùng với Thiên Đồng tại nơi miếu vượng thì ở bên ngoài từ tay trắng mà lập được sự nghiệp.

* Tham Lang độc thủ thì ở bên ngoài sẽ vất vả, sôi động náo nhiệt mà kiếm tiền tài. Cùng với Liêm Trinh có thêm tứ sát thì ở bên ngoài gian nan cực khổ. Cùng với Vũ Khúc thì làm nhà buôn lớn. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Sát lưu niên thì sẽ gặp quân giặc cướp.

* Cự Môn chủ ra bên ngoài mà không được an bình thường phải vất vả, cùng với người ta có lắm điều thị phi, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì càng thậm tệ.

* Thiên Tướng chủ ra bên ngoài được quý nhân cất nhắc nâng đỡ. Cùng Tử Vi thì có nhiều cát lợi. Cùng Vũ Khúc thì ở bên ngoài phát tài. Cùng Liêm Trinh mà thêm Kình Đà Linh Hỏa thì dễ chiêu chuốc thị phi, tiểu nhân không được no đủ.

* Thiên Lương ra bên ngoài gặp và kề cận quý nhân mà có thành tựu. Cùng Thiên Đồng thì được phúc hậu. Cùng Thiên Cơ thì dễ theo hoạt động nghệ thuật trên đường hành tẩu.

* Thất Sát chủ ở bên ngoài nhiều, ở tại gia ít. Cùng với Vũ Khúc thì hễ hành động lại được cát lợi. Cùng với Liêm Trinh thì ở bên ngoài sinh tiền tài. Cùng với Tử Vi thì ở bên ngoài được nhiều điều toại ý vừa lòng. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lại nhọc lòng mà chẳng được an bình hoặc là phiêu đãng thiên nhai.

* Phá Quân chủ xuất ngoại thường lao tâm khổ tứ, không được an bình, nếu nhập miếu thì ở ngoài sẽ được ngôi cai chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì theo nghề khéo léo trên đường hành tẩu. Thêm Xương Khúc Vũ Khúc thì là người thuộc gánh hát rong, phường chèo.

* Văn Xương chủ ra bên ngoài gặp được quý nhân mà phát đạt, tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài chẳng được an ninh.

* Văn Khúc chủ ở bên ngoài được kề cận quý nhân, thêm cát tinh thì đắc tài lộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ít được xứng ý toại lòng.

* Tả Phụ chủ ở trong hoạt động có quý nhân giúp đỡ mà được phát phúc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hạ nhân không được no đủ, lại chiêu chuốc lắm thị phi.

* Hữu Bật chủ xuất ngoại gặp được quý nhân phò trợ mà phát đạt, không hợp thủ tĩnh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài cùng với người ta có nhiều cạnh tranh đấu đá.

* Cung Thiên Di có Lộc Tồn chủ xuất ngoại là y lộc được xứng ý toại lòng, hội Kình Đà Linh Hảo Khôgn Kiếp thì với người không được hợp ý.

* Kình Dương nhập miếu chủ ở bên ngoài được y lộc toại tâm, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà phát tài, hãm địa thành ra hạ nhân mà không được no đủ.

* Đà La gặp cát tinh thì gặp quý nhân mà được tiền tài, hãm địa lại thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì chiêu chuốc nhiều thị phi thành ra hạ nhân mà không được no đủ.

* Hỏa Tinh độc thủ thì xuất ngoại bất an, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà tăng tiến tiền tài, thêm Kình Đà Không Kiếp thì chiêu chuốc thị phi, ở bên ngoài ít được toại ý.

* Linh Tinh có cát tinh cùng thì ở bên ngoài được cát lợi, thêm Kình Đà Hỏa Kiếp Không thì không được no đủ lại chiêu chuốc thị phi.

* Đẩu Quân đi qua cung Thiên Di mà gặp cát tinh thì hành động sẽ được cát lợi, gặp hung sát tinh thì hễ vọng động sẽ bị khẩu thiệt. 

44.8 Nô Bộc cung

* Có Tử Vi thì nô bộc có năng lực và đắc lực khiến cho chủ được vượng mà sinh tài. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì kém lực. Cùng với Phá Quân thì trước không có trợ thủ, nhưng sau lại chiêu nạp được. Cùng với Thiên Tướng thì thêm đắc lực. Thêm Không Kiếp thì chiêu oán hận mà người bỏ ta ra đi.

* Thiên Cơ nhập miếu chủ nô bộc đắc lực, nếu hãm địa hoặc lạc Không Vong thì nô bộc oán chủ. Cùng với Thiên Lương thì về cuối cũng chiêu nạp được. Cùng với Thái Âm thì nô bộc kém lực. Cùng với Cự Môn thêm cát tinh thì có nô tỳ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn khó mà có được.

* Thái Dương nhập miếu vượng thì nhờ nô bộc mà chủ được vượng phát, nếu Thái Dương hãm thì không có duyên phận lại còn bị nô oán chủ, gặp rồi lại bỏ đi. Cùng với Thái Âm thì chiêu được nhiều nô bộc. Cùng với Cự Môn thì có nhiều nhưng bị oán cũng nhiều. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có nô tài phản chủ.

* Vũ Khúc ở vượng cung thì nô bộc không ít, hô 1 tiếng tức thì có trăm tiếng dạ ran. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì đa nô đa tỳ. Cùng Phá Quân đồng cung thì dễ chiêu oán thán, gặp rồi bỏ đi, cuối đời mới chiêu nạp được. Cùng Thiên Tướng thì nô bộc đắc lực. Cùng Thất Sát thì nô dễ phản chủ. Cùng với Tham Lang thì nô bộc kém lực.

* Thiên Đồng chủ có nô đắc lực khiến chủ được vượng. Cùng với Cự Môn thì trước khó mà sau dễ chiêu nạp. Cùng với Thái Âm thì nô đắc lực. Cùng với Thiên Lương thì nô trợ giúp cho chủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có nô phản chủ, nếu thấy Không Kiếp thì oán chủ gặp rồi bỏ đi.

* Liêm Trinh hãm địa có nô phản chủ, về già cũng chiêu nạp được nô đắc lực. Nhập miếu thì hô 1 tiếng là trăm lời dạ ran. Cùng với Tham Lang thì nô kém lực. Cùng với Thất Sát thì nô phản chủ. Cùng với Thiên Đồng thì lắm nô nhiều tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì không vượng, gặp rồi lại bỏ đi.

* Thiên Phủ ở Nô cung là có nô đắc lực, nhất hô bách nặc. Cùng với Tử Vi thì nô trợ giúp chủ cực kỳ đắc lực. Cùng với Vũ Khúc thì có nô bộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô phản chủ trốn đi.

* Thái Âm miếu thì có nô đắc lực có nhiều năng lực. Cùng với Thái Dương thì đa nô đa tỳ. Cùng với Thiên Cơ thì kém lực. Cùng với Thiên Đồng thì có nô vượng chủ. Thêm Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh tuy có nhưng cũng bỏ đi. Hãm địa thì hoàn toàn không có.

* Tham Lang lúc đầu khó chiêu nạp, dễ có nô khiến cho chủ bị bại. Hãm địa thì hoàn toàn không có nô bộc. Cùng với Liêm Trinh cũng ít nô bộc. Cùng với Tử Vi là có nô tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không thì tuy có nhưng mà khó dạy.

* Cự Môn nhập miếu thì nô tài mới ban đầu đã không đắc lực, dễ chiêu chuốc thị phi, không ở được lâu dài. Cùng với Thái Dương thì có nô giúp chủ bảo vệ gia đình gia tài. Cùng với Thiên Đồng thì có nô một lòng một dạ nhưng phải lúc cao tuổi mới chiêu nạp được.

* Thiên Tướng thì cuối cùng cũng chiêu nạp được nô bộc đắc lực. Cùng với Tử Vi là lắm nô nhiều tỳ. Cùng với Vũ Khúc có sát tinh thì nô oán chủ. Cùng với Liêm Trinh thì cuối đời có thể chiêu nạp được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô bộc kém lực, bỏ trốn.

* Thiên Lương có nhiều nô bộc vượng chủ, cùng với Thiên Đồng thì có nô bảo vệ nhà cửa đắc lực. Cùng với Thiên Cơ thì nô chủ chẳng đồng lòng.

* Thất Sát là có nô bộc khinh chủ, lại cương mãnh khó dạy, hay trộm cắp gia tài. Cùng với Vũ Khúc thì có nô phản chủ. Cùng với Liêm Trinh thì nô kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc.

* Phá Quân nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chiêu oán và phản chủ. Cùng Vũ Khúc đồng cung thì phản chủ. Cùng Tử Vi đồng cung thì có nô đắc lực. Cùng Liêm Trinh đồng cung thì nô bộc kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc.

* Văn Xương nhập miếu độc thủ thì có nô đắc lực trợ giúp cho chủ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tuy có nhưng sẽ phản chủ.

* Văn Khúc nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chẳng có phận, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô oán chủ rồi đào tẩu.

* Tả Phụ độc thủ thì có nô vượng chủ, nhất hô bách nặc, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì phản chủ và khó chiêu nạp.

* Hữu Bật độc thủ thì có nô đắc lực có năng lực, thêm Kình Đà Linh Hỏa Hao Kị thì nô bộc kém lực.

* Kình Dương độc thủ thì có nô phản chủ, chiêu oán hận, không đắc lực, có mà không ở được lâu. Nếu nhập miếu thì cuối đời có thể chiêu nạp được.

* Đà La chủ nô bộc kém lực và oán chủ, nhập miếu có thêm cát tinh thì có nô bộc đắc lực.

* Hỏa Tinh độc thủ chủ nó oán giận chủ nhân, không đắc lực. Nếu có thêm cát tinh và nhập miếu thì có thể có 1, 2 nô bộc hữu dụng.

* Linh Tinh độc thủ thì nô không đắc lực, hận chủ, hội cát tinh và nhập miếu thì có nô trợ chủ giữ nhà. Thêm Không Kiếp Hao Kị thì kém lực.

* Đẩu Quân đi qua cung Nô gặp cát tinh thì nô bộc quy thuận. gặp hung kị hao sát tinh thì nô hận chủ mà bỏ đi, hoặc hung thì nô bộc chiêu chuốc thị phi. 

44.9 Quan Lộc cung

* Tử Vi miếu vượng gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì tước vị được phong hầu phong bá. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì bình thường. Cùng với Thiên Phủ thì quyền quý danh lợi được song toàn. Thêm Thiên Tướng thì trong ngoài đều có quyền quý rõ ràng. Cùng với Phá Quân thì bận rộn náo nhiệt mà an thân.

* Thiên Cơ nhập miếu thì có quyền quý, hội Văn Khúc là người hết mực hiền lành, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Thiên Lương thì văn võ toàn tài. Cùng Thái Âm miếu vượng thì danh chấn động biên thùy. Hãm cung thì bị mất chức, thoái quan, làm viên tiểu lại.

* Thái Dương nhập miếu thì văn võ đều tốt đẹp, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tốt. Cùng với Thái Âm thì quý hiển. Cùng Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thêm Khoa Quyền Lộc thì định là quý đến nhất phẩm.

* Vũ Khúc nhập miếu cùng Xương Khúc Tả Hữu thì theo võ sẽ có chức cao chót vót, người thường cũng được phát phúc. Hội Khoa Quyền Lộc là làm quan chủ quản tài lộc. Cùng với Tham Lang thì dễ làm quan tham ô. Cùng với Phá Quân thì xuất thân ở trong quân ngũ. Ở cung an Thân (Thân cư Quan) mà có Thất Sát cùng thì thế nào cũng có lúc bộc phát lập công danh. Hãm cung cùng với Đà Linh Kiếp Kị thì chẳng có duyên phận về công danh.

* Thiên Đồng nhập miếu thì văn võ đều hợp, không có Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Cự Môn thì trước chức vị bé sau thì lại lớn. Cùng với Thiên Lương Xương Khúc Khoa Quyền Lộc thì tốt đẹp vô cùng. Cùng với Thái Âm cũng được quyền quý. Hãm cung luận là làm tư lại, thường phải thuyên chuyển.

* Liêm Trinh nhập miếu vào võ chức được quyền quý nhưng khôgn bền. Cùng với Tử Vi hội ở tam phương thì làm văn chức. Cùng với Thất Sát thì xuất thân nơi quân ngũ. Cùng với Thiên Tướng Thiên Phủ thì được áo gấm vinh hoa phú quý.

* Thiên Phủ nhập miếu thì theo văn võ đều được cát lợi, không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Hao thì là toàn mỹ. Cùng với Tử Vi thì theo văn võ đều có thanh danh. Cùng Liêm Trinh Vũ Khúc thì quyền quý. Thấy Không Kiếp thì bình thường.

* Thái Âm nhập miếu được nhiều phú quý, hãm địa thì khí chất cao ngạo, hoạnh phá, khó mà hiển đạt. Hội Thái Dương Xương Khúc Tả Hữu thì quan chức cỡ tam phẩm. Cùng với Thiên Đồng thì vào văn võ đều hợp. Cùng với Thiên Cơ thì bon chen tiến thân làm viên tư lại mà lập chỗ đứng.

* Tham Lang gặp Hỏa Linh vào võ chức thì chấp chưởng đại quyền. Cùng Tử Vi Văn Khúc thì vào võ chức cũng có binh quyền không hề nhỏ. Hãm cung là bọn tham quan ô lại. Thêm Kình Đà Không Kiếp thì tầm thường.

* Cự Môn nhập miếu có võ chức quyền quý, vào văn nhân thì không được bền. Cùng với Thái Dương thì có tiến có thoái, nhập miếu thì vững bền mãi. Cùng Thiên Cơ tại Mão cung thì tốt đẹp phú quý, tại Dậu cung thì thuy đẹp nhưng có thủy mà vô chung. Hãm cung thì gặp hối hận, không lành. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp càng thêm không đẹp, bị biếm giáng chức.

* Thiên Tướng nhập miếu thì văn võ đều hợp, được hưởng lộc ăn ngàn chung. Hãm địa thì có thành có bại. Cùng Tử Vi thì quyền quý, cùng Tả Hữu Xương Khúc thì quyền lực càng thêm quý tột bực. Cũng Vũ Khúc thì nhậm chức ở biên thùy. Cùng với Liêm Trinh thì quyền quý cao chót vót. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sẽ bị biếm chức giáng cấp.

* Thiên Lương miếu Ngọ hội Tả Hữu Khôi Việt, văn võ đều tài. Cùng với Thiên Đồng thì quyền quý cũng không hề nhỏ. Cùng với Thiên Cơ thì hiển quý cao chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình thường.

* Thất Sát miếu vượng thì vào võ sẽ có chức cao chót vót, quyền quý không nhỏ, không hợp với văn nhân. Cùng với Vũ Khúc là được quyền quý. Cùng với Liêm Trinh thì công danh hiển đạt.

* Phá Quân miếu vượng vào võ thì được thăng lên chức cao. Cùng Vũ Khúc thêm Quyền Lộc Văn Xương Văn Khúc thì hiển đạt, còn thêm Kình Đà thì tầm thường. Cùng Tử Vi thì có tên tuổi oai phong. Cùng Liêm Trinh thì làm văn nhân không bền, làm tư lại thôi thì lại rất đẹp.

* Văn Xương nhập miếu có Thái Dương với Khoa Quyền Lộc, thì văn võ toàn tài. Cùng với Thiên Phủ Văn Khúc thì phú quý song toàn.

* Văn Khúc miếu vượng thì theo văn võ đều hợp, hãm cung cùng Thiên Cơ Thái Âm thì làm tư lại thôi. Hội Tử Phủ Tả Hữu thì kề cận quân vương mà chấp chính. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình thường.

* Tả Phụ nhập miếu văn võ toàn tài, vào võ chức cực vượng, không lợi văn nhân, hội cát tinh thì là người thanh cao, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì thanh danh lên xuống.

* Hữu Bật hợp vào võ chức, không hợp văn nhân, cùng Tử Phủ Xương Khúc thì tài quan song mỹ, hãm cung thì có thành có bại có bị truất giáng, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng bị truất giáng.

* Lộc Tồn hội cát thì văn võ đều tốt lánh, tài quan song mỹ, con cháu cũng có tước lộc phẩm trật, khắp các cung đều đẹp.

* Kình Dương nhập miếu tối lợi võ chức, cùng cát tinh thì quyền quý, hãm địa thì bình thường, chỉ có hư danh.

* Đà La độc thủ thì bình thường, dẫu có thêm cát tinh cũng chỉ hư danh.

* Hỏa Tinh thì đến cuối đời công danh được toại ý, thiếu niên thì thành bại thất thường. Hội Tử Vi Tham Lang thì cát, hãm địa thì chẳng đẹp.

* Linh Tinh độc thủ vượng cung thì cát lợi, hãm địa chẳng đẹp, thêm các cát tinh thì quyền quý.

* Đẩu Quân gặp cát thì năm tháng ấy tài quan được vượng, gặp hung sát thì e tài quan không hiển đạt, lại còn có lao khổ bôn ba.

* Định Công hầu khanh tướng:

Phụ Bật tinh triền Đế tọa trung,

Cao quan tam phẩm nhập triều trung,

Không vong ác diệu tam phương kiến,

Chỉ thị hư danh thụ ấm phong.

(Phụ Bật cùng nơi gặp Đế tinh

Quan cao tam phẩm nhập triều đình

Không Vong ác diệu tam phương thấy

Lại hóa hư danh thụ ấm bình).

* Định lưỡng quan phủ

Xương Khúc nhị diệu tối nan phùng,

Kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung,

Nhược nhiên hung sát lai lâm phá,

Tu nhiên hảo xử dã thành hung.

(Xương Khúc cát tinh khó gặp thay

Phong hầu tiết việt ắt phen này

Nếu mà hung sát cùng vây chiếu

Đúng là đất tốt mà chẳng may).

* Định văn quan

Văn quan Xương Khúc quải triều y,

Quan lộc chi trung hỉ hữu chi,

Tử Tướng cánh kiêm Quyền Lộc chí,

Định cư phong hiến túc triều nghi.

(Văn quan Xương Khúc ở triều trung

Kẻ trong quan chức hỉ tương phùng

Tử Tướng hội thêm Quyền Lộc nữa

Định là phong hiến thật đáng mừng).

* Định võ quan

Tướng quân Vũ diệu tối vi lương,

Đế tọa quyền hành tại lộc hương,

Phụ Bật nhị tinh kiêm củng chiếu,

Kim chương ngọc đới tá hoàng vương.

(Tướng Quân Vũ Khúc rất tốt lành

Tử Vi lộc xứ có quyền hành

Phụ Bật nhị tinh đồng thời chiếu

Kim bài đai ngọc giúp quân vương).

* Định tào lại (quan nha có phận chức chuyên trách, hoặc quan lại cấp thấp)

Thái Dương hóa quan tại dương cung,

Cánh hữu quang huy sử bất hung,

Nhược phùng Tử Phủ kiêm Tả Hữu,

Nhất sinh tào lại sính anh hùng.

(Thái Dương hóa quan tại dương cung

Thêm có quang huy chẳng gặp hung

Nếu thêm Tử Phủ cùng Tả Hữu

Một đời tào lại tỏ anh hùng). 

44.10 Điền Trạch cung

* Tử Vi chủ điền trạch được thịnh vượng tươi tốt tự tay gây dựng được thêm nhiều đất đai vườn tược, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì gây dựng được rồi lại mất. Cùng với Phá Quân là làm suy thoái tổ nghiệp hoặc không thừa hưởng tổ nghiệp. Cùng với Thiên Tướng thì lập thành gia nghiệp, đắc Tả Hữu Xương Khúc thì gia nghiệp càng lớn.

* Thiên Cơ chủ không thừa hưởng tổ nghiệp hoặc làm suy tổ nghiệp rồi gây dựng nên gia nghiệp mới. Cùng với Cự Môn tại Mão thì có điền trang, tại Dậu thì không giữ được tổ nghiệp, trước nhiều sau ít. Cùng với Thiên Lương thì gây dựng được cơ nghiệp, về già giàu có. Cùng với Thái Âm thì cũng tự gây dựng được cơ nghiệp thịnh vượng.

* Thái Dương nhập miếu được hưởng tổ nghiệp, nếu sơ vượng thì trung bình thôi. Cùng với Thái Âm thêm cát tinh thì nhiều nhà đất. Cùng với Cự Môn tại Dần thì đát cát thịnh vượng, tại Thân cung thì không hưởng tổ nghiệp hoặc làm suy thoái, nhưng không phải là không có điền sản. Hãm địa gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hoàn toàn chẳng có gì.

* Vũ Khúc đơn thủ cư vượng địa thì được hưởng gia sản đất đai rất to lớn của tổ phụ để lại, hãm địa thì ko hưởng hoặc làm suy thoái, sau này lại gây dựng lại thành công. Cùng với Phá Quân Đại Hao thì phá đãng gia sản, có của cũng chẳng bền. Cùng với Thiên Tướng thì trước sẽ phá sau sẽ có điền sản. Cùng Thất Sát thì lòng chẳng ham muốn điền sản. Cùng Thiên Phủ thì dựng thành gia nghiệp. Cùng với Tham Lang thì về già mới có điền sản thấy Linh Hỏa thì cực kỳ tốt đẹp, điền sản được thịnh vượng vô cùng. Cùng với Không Kiếp thì có lên có xuống.

* Thiên Đồng chủ trước ít sau nhiều, tự thân gây dựng được rất vượng. Cùng với Cự Môn thì ít điển sản. Cùng với Thái Âm nhập miếu thì đại phú. Cùng với Thiên Lương thì trước thoái sau sẽ tăng tiến. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì hoàn toàn không có điền sản.

* Liêm Trinh chủ phá tổ nghiệp. Cùng Tham lang thì có được hưởng tổ nghiệp nhưung không bền. Cùng Thất Sát thì tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng Thiên Phủ thì gây dựng được gia nghiệp lớn. Cùng Thiên Tướng thì trước không có, sau này sẽ có.

* Thiên Phủ chủ ruộng vườn nhà cửa thịnh vượng, giữ tổ nghiệp mà phát triển thêm vượng. Cùng với Tử Vi thì đại phú. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì giữ được tổ nghiệp tươi tốt hưng thịnh. Thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền sản, có thành có bại.

* Thái Âm nhập miếu thì nhiều điền sản, hãm địa lại gặp Kị với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hoàn toàn vô sản. Cùng với Thiên Cơ là tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng dựng nghiệp. Cùng Tả Hữu Quyền Lộc và Lộc Tồn thì chủ lắm ruộng vườn đất đai nhà cửa.

* Tham Lang hãm cung không được hưởng hoặc làm suy thoái tổ nghiệp, cả đời ít điền sản, nếu miếu vượng thì được hưởng tổ nghiệp tuy nhiên bị suy rồi tới trung vận sẽ tự gây dựng lại được. Cùng với Liêm Trinh thì chẳng có phần. Cùng với Tử Vi thì có tổ nghiệp. Cùng với Vũ Khúc thì về già sẽ gây dựng được, thấy Hỏa Linh thì giữ được tổ nghiệp lại tự khai sáng thêm, nhưng e rằng sẽ có phen bị cháy nhà.

* Cự Môn miếu vượng thì hoạnh phát gây dựng được gia nghiệp, hãm địa thì không có phận, còn vì điền sản mà chiêu chuốc lấy thị phi. Cùng với Thái Dương thì trước không có sau này sẽ có. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hoàn toàn chẳng có điền sản.

* Thiên Tướng miếu vượng là có phần hưởng điền sản tổ nghiệp. Cùng Tử Vi là tự gây dựng được gia nghiệp. Cùng Vũ Khúc thì chẳng có phần. Cùng với Liêm Trinh thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp là phá tổ nghiệp điêu linh.

* Thiên Lương nhập miếu vượng có tổ nghiệp để lại. Cùng với Thiên Đồng thì trước khó khăn sau này sẽ dễ dàng dựng gia nghiệp. Cùng Thiên Cơ mà không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cuối đời cũng có điền trạch.

* Phá Quân tại Tý Ngọ thì giữ được tổ nghiệp hưng thịnh tươi tốt, nhưng mà có lên có xuống, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì làm suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, điền trạch cũng ít. Cùng với Tử Vi thì lập thành gia nghiệp. Cùng với Liêm Trinh thì thì trước phá tán sau này gây dựng lại được, có thêm Hao Kị thì hoàn toàn không có điền sản.

* Văn Xương hội các cát tinh thì gây dựng được nhà cửa ruộng vườn to lớn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy bại tổ nghiệp.

* Văn Khúc vượng địa thì có phần và giữ được tổ nghiệp, thêm cát tinh thì tự gây dựng thêm được, cùng với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có lên có xuống.

* Tả Phụ Hữu bật được hưởng tổ nghiệp, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, đất đai ít, nếu hội với các cát tinh thì lại có nhiều điền sản.

* Lộc Tồn chủ điền viên được vượng lại tự gây dựng nên, hội cát tinh thì thừa hưởng tổ nghiệp mà phát triển hưng thịnh tươi tốt, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền trạch.

* Kình Dương nhập miếu thì trước phá tán sau gây dựng thành công, thêm Không Kiếp thì làm suy thoái hoặc không được thừa hưởng tổ nghiệp.

* Đà La chủ làm suy thoái hoặc không được thừa hưởng tổ nghiệp, nếu chăm chỉ qua ngày lại có thêm cát tinh thì trước không có nhưng sau này sẽ có, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không có.

* Hỏa Tinh độc thủ dễ suy thoái hoặc không được hưởng tổ nghiệp, hội cát tinh thì trước không có nhưng sau sẽ có, thêm Không Kiếp thì hoàn toàn không.

* Linh Tinh chủ làm suy thoái tổ nghiệp hoặc không được thừa hưởng, nhập miếu mà thêm cát tinh thì tự tay gây dựng lại được, thấy không Kiếp thì hoàn toàn không có.

* Đẩu Quân đi qua cung Điền mà gặp cát tinh thì năm đó điền sản tăng tiến gấp bội, nếu gặp hung sát Kị Hao thì suy thoái thất bại. 

44.11 Phúc Đức cung

* Tử Vi được an vui hưởng phúc dày. Cùng với Thiên Phủ thì cả đời được cát tường. Cùng với Phá Quân thì lao khổ tâm trí sức lực, chẳng được an bình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bạc phúc.

* Thiên Cơ thì trước nhọc nhằn nhưng sau này được nhàn hạ. Cùng Cự Môn thì vất vả mà ít được an nhàn. Cùng với Thiên Lương thì được hưởng phúc. Cùng với Thái Âm thì chủ vui sướng. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chẳng được yên ổn, nhàn nhã.

* Thái Dương bận rộn đến trung vận thì phát phúc. Cùng với Thái Âm thì hưởng vui sướng, nữ nhân mà hội cát tinh thì lấy được chồng là người hiền minh, được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị Hao thì luận là cả đời chẳng được tươi đẹp.

* Vũ Khúc chủ nhọc tâm phí sức, nhập miếu thì lại an nhiên mà hưởng phúc. Cùng với Phá Quân thì xuôi ngược đông tây, chẳng được yên tĩnh nhàn nhã. Cùng với Thiên Tướng thì cảnh già được an khang. Cùng với Thất Sát thì kém an khang. Cùng với Tham Lang thì đến cuối đời được hưởng phúc, thấy Hỏa Linh thì an nhàn. Thêm Kình Đà thì lao tâm khổ trí nhưng mà có lợi ích.

* Thiên Đồng chủ vui sướng có nhiều phúc nhiều thọ. Cùng với Cự Môn thì lắm ưu phiền mà ít vui mừng. Cùng với Thái Âm thì được hưởng phúc. Cùng với Thiên Lương thì được thanh nhàn vui sướng.

* Liêm Trinh độc thủ bận rộn đến trung niên thì sinh phúc. Cùng với Thiên Tướng thì có phúc có thọ. Cùng với Thiên Phủ thì được an nhàn chẳng phải ưu lo. Cùng với Phá Quân thì chẳng bao giờ được ở yên một chỗ, luôn lao tâm phí sức. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa thì lao khổ suốt đời, đến tận cuối đời mới có thể được như ý.

* Thiên Phủ chủ bình an nhàn nhã mà hưởng phủ. Cùng với Tử Vi thì vui sướng. Cùng với Liêm Trinh thì thân an nhàn nhưng tâm lại bận rộn. Cùng với Vũ Khúc thì thuở bé đắng cay nhưng trung niên và vãn niên thì an nhàn vui vẻ mà hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì vất vả cực nhọc mà qua ngày.

* Thái Âm nhập miếu chủ hưởng phúc vui sướng. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp, tăng đạo cũng thanh khiết hưởng phúc. Cùng với Thiên Cơ thì tâm bận rộn. Cùng với Thiên Đồng thì an tĩnh vô ưu lo. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có vui có buồn, chẳng được an tĩnh.

* Tham Lang chủ lao tâm khổ tứ chẳng được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì chủ phúc bạc. Cùng với Tử Vi thì đến cuối đời mới được vui sướng.

* Cự Môn thì lao lực chẳng được an nhàn. Cùng với Thái Dương thì có vui có buồn. Cùng với Thiên Đồng thì tâm bận rộn chẳng được an. Cùng với Thiên Đồng thì được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình sinh vẫn thường lắm ưu phiền.

* Thiên Tướng chủ an nhàn hưởng phúc hưởng thọ. Cùng với Tử Vi thì được vui sướng… (QNB chú: mất 1 đoạn của phần Thiên Tướng cho đến mấy câu đầu của Thiên Lương)

* …. Cùng với Thiên Cơ thì bận rộn đến trung niên thì được hưởng cát tường. Cùng với Thái Dương thì được phúc thọ song toàn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chẳng được an nhàn thân tâm.

* Thất Sát nhập miếu chủ hưởng phúc, hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì kém được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì vất vả. Cùng với Tử Vi thì trước vất vả nhưng sau được an nhàn, cuối đời được xứng ý toại tâm. Nữ nhân mà Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung thì tất sẽ làm tỳ thiếp kỹ xướng.

* Phá Quân chủ lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì ít được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì vất vả. Cùng với Tử Vi thì được an nhàn vui vẻ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ trí, chẳng được an tĩnh.

* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu chủ hưởng vui sướng, hãm địa gặp Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thâm tâm chẳng được an tĩnh.

* Tả Phụ thêm cát tinh chủ hưởng phúc, cuối đời được an nhàn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì vất vả.

* Hữu Bật chủ bình sinh được phúc lộc toàn mỹ, thêm cát tinh thì cả đời ít ưu phiền, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ tứ, ít được an nhàn.

* Lộc Tồn chủ chung thân hưởng phúc hậu, an tĩnh mà đối nhân xử thế, thêm cát tinh thì có vui có phúc, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thân tâm chẳng được an tĩnh.

* Khôi Việt chủ có quý nhân giúp đỡ bầu bạn mà hưởng phúc, vui sướng.

* Kình Dương nhập miếu thì xuôi ngược đến trung niên có phúc lộc, hãm địa thì lao tâm khổ tứ, có cát tinh thì giảm ưu phiền, độc thủ thì thân tâm chẳng an nhàn.

* Đà La độc thủ chủ vất vả, nhập miếu có phúc lộc, hãm địa vất vả, có cát tinh thì cuối đời được phúc.

* Hỏa Tinh chủ kém được an nhàn, thường lao lực vất vả, thêm cát tinh thì đến cuối đời mới được toại chí.

* Linh Tinh chủ lao khổ, thêm cát tinh thì bình hòa, độc thủ thì vất vả.

* Tuế Quân đại tiểu hạn tới cung Phúc Đức, gặp cát tất sẽ hưởng phúc, gặp hung tất sẽ lao lực vất vả. 

44.12 Phụ Mẫu cung

Phàm khán Phụ Mẫu thì lấy Thái Dương làm cha, lấy Thái Âm làm mẹ. Thái Dương tại hãm cung thì chủ khắc cha trước, Thái Âm tại hãm cung thì chủ khắc mẹ trước. Như cả hai đều tại hãm địa thì xem đến giờ sinh, nếu sinh vào ban ngày thì chủ cha còn, nếu sinh vào ban đêm thì chủ mẹ còn. Ngoài ra học giả phân định cẩn thận. Trước xem sao nào chủ hình khắc, nếu mà thêm ác sát tinh thì dĩ nhiên hình khắc mà đoán, cứ theo lý mà đoán cho tường tận, để mà tự ngộ ra vậy.

* Tử Vi chủ không khắc cha mẹ. Cùng Thiên Phủ thì cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc. Cùng với Thiên Tướng cũng không hình. Cùng với Tham Lang mà không có sát tinh thì không hình. Cùng với Phá Quân thì sớm khắc cha mẹ.

* Thiên Cơ miếu vượng thì không hình, hãm địa lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì dễ mang hai họ, nhận người khác làm cha mẹ, hoặc là đi ở rể. Cùng với Thái Âm thì miễn hình. Cùng với Thiên Lương cũng không hình. Nhưng đều phải là không thấy sát tinh, nếu thêm sát tinh thì không miễn được hình hại, tổn thương. Cùng với Cự Môn thì sớm hình khắc cha mẹ.

* Thái Dương nhập miếu không khắc, hãm địa thì khắc cha, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sớm khắc cha mẹ. Cùng với Thái Âm thì xem có Kình Đà không, nếu có thì hình cả song thân. Cùng với Cự Môn lại có thêm tứ sát Không Kiếp thì sớm khắc. Cùng với Thiên Lương thì không hình.

* Vũ Khúc chủ sớm khắc, nếu không hưởng hoặc làm suy tổ nghiệp thì không hình. Cùng với Tham lang thì hình khắc. Cùng với Thất Sát thì hình. Cùng với Thiên Tướng có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hình hại tổn thương.

* Thiên Đồng độc thủ miếu vượng thì không hình, thêm tứ sát thì bái người khác làm phụ mẫu. Cùng với Cự Môn thì kém hòa thuận. Cùng với Thái Âm miếu vượng thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Lương thì không hình hoặc thoái tổ nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì Phụ Mẫu chẳng được vẹn toàn.

* Liêm Trinh chủ nạn cho phụ mẫu, bái người khác làm cha mẹ. Cùng với Tham lang thì sớm hình. Cùng với Thất Sát thì cô khắc. Cùng với Thiên Phủ thì miễn hình. Cùng với Phá Quân thì sớm hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu không được vẹn toàn.

* Thiên Phủ chủ phụ mẫu song toàn. cùng với Tử Vi cũng không hình. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc tại miếu vượng thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chủ tổn hại.

* Thái Âm nhập miếu thì không khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì khắc mẹ, không thì sẽ bỏ nhà xa tổ. Cùng với Thái Dương mà không thấy tứ sát thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thiên Đồng thì cực đẹp.

* Tham lang hãm địa sớm phải lìa nhà xa tổ, hoặc làm con người khác hoặc đi ở rể. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình mà cô đơn. Cùng với Tử Vi không có sát tinh thì phụ mẫu song toàn.

* Cự Môn hãm địa khắc hại mẹ cha, lìa nhà xa tổ, làm con người khác. Cùng với Thái Dương thì kém hòa thuận. Cùng với Thiên Cơ thì dễ làm con nhà khác. Cùng với Thiên Đồng thì có thể làm suy tổ nghiệp sẽ không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn.

* Thiên Tướng miếu vượng thì không hình. Cùng với Tử Vi thì không hình khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì sớm hình khắc.

* Thiên Lương hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì cô khắc, lìa nhà xa tổ, ở rể, thay họ đổi tên ở nhờ nhà khác, có bảo dưỡng thì miễn hình. Cùng với Thiên Đồng thêm tứ sát thì hình, vô sát thì không hình. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thái Dương thì muộn sẽ khắc. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì sớm khắc.

* Thất Sát chủ sớm lìa nhà xa tổ, xa cốt nhục lục thân mà cô độc. Cùng với Vũ Khúc cũng hình. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình. Cùng với Tử Vi có cát tinh thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì sớm khắc.

* Phá Quân chủ khắc, sớm lìa nhà xa tổ, đổi danh ký dưỡng thì miễn hình. Cùng với Vũ Khúc thì sớm khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng sớm khắc. Cùng với Tử Vi thì không hình.

* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh thì hình, hoặc là thoái tổ mà mang 2 họ.

* Văn Khúc độc thủ nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn.

* Tả Phụ độc thủ không hình. Cùng Liêm Trinh thì sớm hình. Thêm văn Xương tương sinh thì không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hình hại tổn thương, thoái tổ, mang hai họ.

* Hữu bật độc thủ thì không hình, thêm cát tinh đắc đị thì phụ mẫu che chở để lại phúc ấm, thấy Kình Đà Linh Hỏa thì lìa nhà xa tổ, mang hai họ mà an cư.

* Lộc Tồn không khắc, thêm Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh thì nhỏ tuổi đã phá tài sản của cha ông lại hình hại tổn thương, tới trung niên chẳng thành được nghiệp.

* Kình Dương thì hình khắc sớm, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, thêm cát tinh nhiều thì miễn bị hình.

* Đà La thì thuở thơ ấu đã hình hại tổn thương, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, mang hai họ mà an cư, nếu thêm cát tinh thì ở rể nhà người ta hoặc là bái người khác làm phụ mẫu mà mang hai họ mới được.

* Hỏa Tinh độc thủ cô khắc, mang hai họ, thêm cát tinh thì bình hòa.

* Linh Tinh hình khắc cô đơn, mang hai họ mà an cư, bái người khác làm cha mẹ, hoặc đi ở rể.

* Khôi Việt chủ phụ mẫu hiển vinh sang quý, có cát tinh thì được song toàn.

* Đẩu Quân đi qua cung Phụ Mẫu gặp cát tinh thì cát lợi chẳng có tai nạn tổn thương, được bình an đôi bên nội ngoại. Gặp hung thì phụ mẫu chắc chắn bất lợi.

———————————–Hết quyển II————————————————————————–

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button