Bát nhã đèn thiền

  Chuyện thế xưa nay vẫn luận càn, Từ nơi phố thị đến buôn làng. Suy cùng vạn sự nào ra lẽ! Biết rõ nhiêu điều chỉ rối can. Pháp
image

Chuyện thế xưa nay vẫn luận càn,

Từ nơi phố thị đến buôn làng.

Suy cùng vạn sự nào ra lẽ!

Biết rõ nhiêu điều chỉ rối can.

Pháp bảo tâm sơ cần niệm tụng,

Kinh thâm tánh lặng miễn đem bàn.

Chơn như ngộ thấu bền tu học,

Bát Nhã đèn thiền khổ xóa tan.

23/6/2018

 Minh Đạo

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm